Sunteți pe pagina 1din 6

Imobil Ds+P+1E+M

Breviar de calcul
Imobil Ds+P+1E+M

1. Determinarea Fortei Taietoare de Baza


1

Imobil Ds+P+1E+M

Apl = 156m 2 => suprafata constructie


q pl = 2.48

tf
=> incarcare echivalenta pe planseu
m2

n = 3.5 => numarul de placi luate in calcul (peste demisol, parter si peste etaj 1, partial
peste mansarda)

Gc = A pl * n * q pl = 156 * 3.5 * 2.48 = 1354tf => greutatea totala a constructiei

Fb = I * S d (T ) * mc * => forta taietoare de baza conform P100-1/2006


I = 1.0 => clasa de importanta III

= 0.85 => T1 < Tc


kT = 0.045 => cladire cu pereti de zidarie
H total = n * hnivel = 4 * 3.5 = 14m
3/ 4
T1 = kT * H total
= 0.32 s => perioada de vibratie a cladirii

mc =

Gc
=> masa totala a constructiei
g

S d (T ) =

a g * (T1 )
q

a g = 0.24 * g => Bucuresti

(T1 ) = 2.75
= 0.88 => factorul de corectare al spectrului de raspuns elastic pentru
fractiunea din amortizarea critica de 8%
q = 1.5 => structura din zidarie simpla
0.24 * 2.75

cs = I * S d (T1 ) * = 1.0 *
* 0.88 * 0.85 = 0.329 => coeficient seismic
g
1 .5
Fb = c s * Gc = 0.329 *1354 = 445.5tf => forta taietoare de baza

2. Verificarea prin calcul a capacitatii de rezistenta pentru


ansamblul cladirii in varianta neconsolidata
2

Imobil Ds+P+1E+M

nniv * q etaj * Aetaj

3.5 * 2.48 *156 1354


t
=
= 32.4 2 => efortul unitar de
Azx + Azy
27.37 + 14.42 41.79
m
compresiune in peretii strcuturali;
t
qetaj = q zid ,etaj + q planseu = 2.06 + 0.42 = 2.48 2 => incarcarea echivalenta pe etaj;
m

0 =

q zid ,etaj =

zid * ( Azx + Azy ) * hetaj


Aetaj

t
2.2 * (27.37 + 14.42) * 3.50
= 2.06 2
m
156

Azx = 27.37 m 2 => aria de zidarie pe directa X;

Azy = 14.42m 2 => aria de zidarie pe directa Y;


kN
t
= 0.42 2 => incarcarea pe planseu
2
m
m
care include incarcarile permanente si fractiunea din incarcarea utila stabilita in CR02005;
q planseu = 0.10 * 4 + 0.10 * 22 + 1.0 + 0.4 *1.5 = 4.2

N
tf
* 0.90 = 5.4
=> valoarea de referinta a rezistentei la forfecare a
2
mp
mm
zidariei, redusa cu 10% (unele zidarii avariate);

k = 0.06

2
2 32.4
S cap ,long = Az ,long * k * 1 + * 0 = 27.37 * 5.4 * 1 + *
= 330.5tf => forta
3 k
3 5 .4
taietoare capabila pentru directia longitudinala;
2
2 32.4
S cap ,trans = Az ,trans * k * 1 + * 0 = 14.42 * 5.4 * 1 + *
= 174.1tf => forta
3 k
3 5 .4
taietoare capabila pentru directia transversala;
S cap ,long

330.5
= 0.74 => coeficientul R3 care exprima capacitatea de
Fb
445.5
rezistenta a cladirii pe directia longitudinala;
R3.long =

S cap ,trans

174.1
= 0.39 => coeficientul R3 care exprima capacitatea de
Fb
445.5
rezistenta a cladirii pe directia transversala;
R3.trans =

3. Pereti de zidarie luati in calcul


3

Imobil Ds+P+1E+M

Pereti de zidarie luati in calcul


Perete

Arie
Perete
[mp]
Pereti Longitudinali
60
1105
6.63
40
1170
4.68
30
283
0.849
40
1195
4.78
40
440
1.76
60
1445
8.67

latime
[cm]

PL1
PL2
PL3
PL4
PL5
PL6
Total
[m]

lungime
[cm]

Arii totale
pereti
[mp]

27.37

56.38

Pereti de zidarie luati in calcul


Perete

Arie
Perete
[mp]
Pereti Transversali
60
805
4.83
30
255
0.765
30
378
1.134
60
315
1.89
30
320
0.96
30
120
0.36
40
360
1.44
60
270
1.62
15
545
0.8175
30
120
0.36
15
160
0.24

latime
[cm]

PT1
PT2
PT3
PT4
PT5
PT6
PT7
PT8
PT9
PT10
PT10
Total
[m]

lungime
[cm]

Arii totale
pereti
[mp]

14.42

36.48

4. Verificarea prin calcul a capacitatii de rezistenta pentru


ansamblul cladirii in varianta consolidata cu camasuieli armate
4

Imobil Ds+P+1E+M

Forta taietoare de baza dupa consolidare


Apl = 125m 2 => aria planseului de nivel curent dupa extindere;
tf
=> incarcare echivalenta pe planseu;
m2
n = 2 => numarul de placi luate in calcul;
tf
Gcamasuieli = 3.06m 2 * 8m * 2.5 3 = 61.2tf => greutatea provenita din camasuieli;
m
Gc = A pl * n * q pl + Gcamasuieli = 125 * 2 *1.66 + 61.2 = 476.2tf => greutatea totala a
constructiei dupa consolidare cu stalpisori;
q pl = 1.66

Fb = c s * Gc = 0.329 * 476.2 = 156.7tf => forta taietoare de baza in varianta dupa


extindere si consolidare cu stalpisori;

4.1. Scap. pentru zidarie

0 =

nniv * qetaj * Aetaj

Azx + Azy
in peretii strcuturali;

2 *1.66 *125 415


t
=
= 22.3 2 => efortul unitar de compresiune
7.88 + 10.71 18.59
m

qetaj = q zid ,etaj + q planseu = 0.98 + 0.68 = 1.66

q zid ,etaj =

zid * ( Azx + Azy ) * hetaj


Aetaj

t
=> incarcarea echivalenta pe etaj;
m2

2.2 * (7.88 + 10.71) * 3.00


t
= 0.98 2
125
m

Azx = 7.88m 2 => aria de zidarie pe directa X;

Azy = 10.71m 2 => aria de zidarie pe directa Y;


N
tf
=6
=> valoarea de referinta a rezistentei la forfecare a zidariei, (dupa
2
mm
mp
repararea zidariilor avariate);
2
2 22.3
S cap ,long = Az ,long * k * 1 + * 0 = 7.88 * 6 * 1 + *
= 88.2tf => forta
3 k
3 6
taietoare capabila pentru directia longitudinala;

k = 0.06

2
2 22.3
S cap ,trans = Az ,trans * k * 1 + * 0 = 10.71* 6 * 1 + *
= 119.8tf => forta
3 k
3 6
taietoare capabila pentru directia transversala;

Imobil Ds+P+1E+M

4.2. Scap. pentru camasuieli


Lzidarie ,long = 25.03m , bcam. = 0.05m , Acam.,long = 25.03 * 0.05 = 1.25m 2 ,
tf
N
=> S cap ,cam.,long = Acam.,long * f td , M 200T = 1.25m 2 * 60 2 = 75.1tf
2
mm
m
2
= 36.18m , bcam. = 0.05m , Acam.,trans = 36.18 * 0.05 = 1.81m ,

f td ,M 200T = 0.60
Lzidarie ,trans

f td ,M 200T = 0.60

N
=>
mm 2

S cap ,cam.,trans = Acam.,trans * f td ,M 200T = 1.81m 2 * 60

tf
= 108.5tf
m2

4.3. Scap. pe ansamblu in varianta cu camasuieli armate


S cap ,long = 88.2 + 75.1 = 163.3tf
S cap ,trans = 119.8 + 108.5 = 228.3tf

4.4. Coeficientul R3 dupa consolidare in varianta cu camasuieli armate


S cap ,long 163.3
=
= 1.04 => coeficientul R3 care exprima capacitatea de
R3.long =
156.7
Fb
rezistenta a cladirii pe directia longitudinala;
S cap ,trans 228.3
R3.trans =
=
= 1.45 => coeficientul R3 care exprima capacitatea de
Fb
156.7
rezistenta a cladirii pe directia transversala;

S-ar putea să vă placă și