Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAOV


SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CREE BRAOV
Str. Mecanicilor nr. 7, Braov 500245 Tel : +40-268-421069, 428524
www.cresebrasov.ro

Comp. Resurse Umane, Juridic


Tel.: 0268-421069

Nr. 5544 Data.06.10.2014

ANUN
SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CREE BRAOV
organizeaz concurs/examen pentru ocuparea postului vacant, pe perioad
nedeterminat, a funciei de:
EDUCATOR PUERICULTOR la ( cr. 2;3;4)

Condiiile de desfurare a concursului:


Data organizrii - probei scrise: 18.11.2014 ora 10,00
- interviului : 20.11.2014 ora 10,00
Concursul de recrutare const n urmtoarele etape succesive i anume:
- selecia dosarelor de nscriere
- proba scris
- interviul
Concursul/examenul se va desfura la sediul unitii de pe strada Mecanicilor nr.7,
Braov.
Condiii specifice:
Studii de specialitate: -studii superioare cu specializare n pedagogie sau
psihopedagogie
Perfecionri (specializri): Vechime n specialitate:- minim 6 luni
Cunotine IT: -nivel mediu

Condiii de participare:
Poate participa la concurs persoana care ndeplinete condiiile prevzute la art.3 din
H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale
i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice.

Pentru nscrierea la concurs candidaii vor prezenta un dosar de concurs care va conine
urmtoarele documente:
a) cerere de nscriere la concurs adresat conductorului instituiei publice
organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit
legii, dup caz;
c) copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atest
efectuarea unor specializri, copiile documentelor care atest ndeplinirea condiiilor
specifice;
d) copia carnetului de munc, conform cu originalul, sau, dup caz, o adeverin care
s ateste vechimea n munc, n meserie i/sau n specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale
care s-l fac incompatibil cu funcia pentru care candideaz;
f) adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare eliberat cu cel
mult 6 luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau
de ctre unitile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfurarea concursului.
Adeverina care atest starea de sntate conine, n clar, numrul, data, numele
emitentului i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul Sntii.
Actele solicitate pentru nscriere vor fi prezentate i n original n vederea verificrii
conformitii copiilor cu acestea.
Candidaii vor depune dosarele de nscriere cu documentele solicitate pn la data de
28.10.2014, ora 15,30, la sediul Serviciului Public Administrare Cree din Braov.

Tematica i bibliografia pentru pregtirea examenului/concursului se gsete la


compartimentul resurse umane juridic.
Informaii tel.0268/421069.

BIBLIOGRAFIE
AFERENT POSTULUI EDUCATOR PUERICULTOR
1. Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicata
2. Legea 215/2001 privind administratia publica locala,republicata
3. Hotararea de Guvern nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si
functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie
4. Legea nr.263/2007 privind nfiinarea, organizarea si funcionarea creelormodificata si completata prin lg.272/2009
5. Legea 477/2004-Codul de conduita al personalului contractualdin cadrul
autoritatilor si institutiilor publice
6. Ordinul 1955/1995-pentru aprobarea normelor de igiena privind unitatiile pentru
ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor
Tematica stiintifica
I.Introducere n psihologie
1. Dinamism si evolutie in viata umana
2. Prima copilarie (de la 1 la 3 ani) ,perioada anteprescolara
3. Sistemul emotional si atasamentul
II.Introducere n pedagogie
1.Educatia o caracteristica esentiala a devenirii umane
2. Functiile si formele educatiei
3. Caracteristici ale educatiei la varsta mica
4. Educatia timpurie in relatie cu educatia permanenta
5. Curriculum delimitari conceptuale
6.Specificul curriculumului pentru educatie timpurie a copiilor sub 3 ani
7. Specificul dezvoltarii la varsta anteprescolara nevoile de dezvoltare specifice
bebelusului si copilului mic
8. Metodologia proiectarii curriculumului pentru educatie timpurie
9. Modalitati specifice de realizare a activitatilor didactice in educatie timpurie
10.Evaluarea activitatii copiilor sub 3 ani
BIBLIOGRAFIE
1. Psihologia varstelor , Schiopu U., Verza E., Ed. didactica si pedagogica,
Bucuresti,1997
2. Psihologia dezvoltarii umane , Munteanu A., Ed. Polirom, 2006
3. Curriculum pentru educatie timpurie a copiilor cu varsta cuprinsa intre nastere si 3
ani, M.E.C.T., 2008
4. Repere fundamentale n nvatarea si dezvoltarea timpuriae a copilului de la
nastere la 7 ani
5. Repere privind activitatea educativ.Ghid metodologic,Jigau M., MECCNC,Bucuresti 2001