Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS:

I. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE COOPERATIVA DE CONSUM


"OTOPENI"
I.1 GENERALITATI
I.2 REGIMUL JURIDIC AL COOPERATIVEI DE CONSUM "OTOPENI"
I.3 STRUCTURA ORGANIZATORICA SI DE CONDUCERE
II. CADRUL GENERAL DE ARMONIZARE A CONTABILITATII ROMANESTII
CU DIRECTIVELE EUROPENE SI CU STANDARDELE INTERNATIONALE
II.1 PRELIMINARII
II.2 SFERA DE APLICARE.
II.3 UTILIZATORII DE SITUATII FINANCIARE SI CERINTELE LOR
INFORMATIONALE ASPECTE TEORETICE
II.4 OBIECTIVUL SITUATIILOR FINANCIARE
II.5 CONCEPTE DE BAZA CONTABILITATEA DE ANGAJAMENT
II.6 CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE SITUATIILOR FINANCIARE.
II.7 IMAGINEA REALA SI CORECTA. IMAGINEA FIDELA.
III. STRUCTURI SI CRITERII DE RECUNOASTERE SI DE EVALUARE ALE
SITUATIILOR FINANCIARE.
III.1 CRITERII DE RECUNOASTERE ALE SITUATIILOR FINANCIARE
III.2 EVALUAREA ACTIVELOR
III.3 EVALUAREA ACTIVELOR CIRCULANTE.
III.4 PREZENTAREA STRUCTURILOR DIN SITUATIILE FINACIARE
IV. LUCRARI CONTABILE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR
IV.1 LUCRARI PRELIMINARE INTOCMIRII BILANTULUI CONTABIL
V. ANALIZA SITUATIEI FINANCIAR PATRIMONIALE A COOPERATIVEI DE
CONSUM "OTOPENI"
V.1 PROBLEME DE BAZA ALE SITUATIEI FINANCIAR-PATRIMONIALE
VI. CONCLUZII