Sunteți pe pagina 1din 5

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca


Facultatea de Constructii
Domeniul: Inginerie Civila
Specializarea: Amenajari si constructii hidrotehnice
Nr
Denumirea disciplinei
crt
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
CL1101
CL1102
CL1103
CL1104
CL1105
CL1106
CL1107
CL1108
CL1109
CL1110
CL1111
CL1112
CL1113
CL1114
CL1115
CL1116
CL1117

Anul I
C

Analiza matematica
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala
Topografie
Programarea calculatoarelor si programe de
proiectare (I)
Materiale de constructii si chimie aplicata (I)
Educatie Fizica (I)
Limbi straine (I)
Istoria tehnicii constructiilor
Matematici speciale
Mecanica (I)
Fizica
Materiale de constructii si chimie aplicata (II)
Elemente de arhitectura
Programarea calculatoarelor si programe de
proiectare (II)
Geometrie descriptiva
Educatie fizica (II)
Limbi straine (II)
TOTAL

Rector

Prof.dr.ing. Aurel Vlaicu

Valabil pentru anul universitar


2013-2014

PLAN DE INVATAMANT

Sem 1 (14 s)
S L P P

2
2
2
2
2

2
2

Evaluare Nr. de ore pe disciplina Credit


sem
Sem 2 (14 s)
C S L P P E C V
Tot
C Apl. St.ind 1 2
8

10

11

12 13 14

N
N
N

2
2
2

N
N

2
2

A/R
N
N

2
2
2
2
2
2

1
2
1

N
N
N
N

2
2

N
N

2
2

2
2
12

15

6 0
26
4+3+1

0 12

A/R
N

8 0
28
5+3+1

Decan

conf. dr.ing. Nicolae Chira

16

130
130
104
104
130
52
52
78
104
128
78
130
52
78
130
28
52

17

28
28
28
28
28
0
0
28
28
28
28
28
28
0
28
0
0
1560 336

18

19

20

28
28
28
28
28
28
28
0
14
56
14
28
0
28
28
28
28
420

74
74
48
48
74
24
24
50
62
44
36
74
24
50
74
0
24
804

5
5
4
4
5
2
2
3

Obs.

21

4
5
3
5
2
3
5
1
2
30 30

DOB/DF
DOB/DF
DOB/DI
D
DOB/DF
DOB/DF
DOB/DC
DOB/DC
DOB/DS
DOB/DF
DOB/DI
D
DOB/DF
DOB/DI
D
DOB/DI
D
DOB/DF
DOB/DF
DOB/DC
DOB/DC

Responsabil specializare
conf.dr.ing. Dorin VINGAN

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca


Facultatea de Constructii
Domeniul: Inginerie Civila
Specializarea: Amenajari si constructii hidrotehnice
Nr
Denumirea disciplinei
crt
0

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1
CL1118
CL1119
CL1120
CL1121
CL1122
CL1123
CL1124
CL1125
CL1126
CL1127
CL1128
CL1129
CL1130
CL1131
CL1132

Mecanica (II)
Rezistenta materialelor (I)
Analiza numerica
Geologie inginereasca
Managementul si conducerea activitatii de constructii (I)
Desen tehnic
Hidraulica (I)
Economie si legislatie
Statica (I)
Rezistenta materialelor (II)
Termotehnica constructiilor
Geotehnica
Beton armat si precomprimat (I)
Desen tehnic si infografica
Practica topografica
TOTAL

Rector

Prof.dr.ing. Aurel Vlaicu

Valabil pentru anul universitar 2013-2014

PLAN DE INVATAMANT

Anul II
Evaluare
Sem 3 (14 s)
Sem 4 (14 s)
C S L P P C S L P P E C V
3

2
3
2
1
2
2
1 1

10 11 12 13 14

2
3
2
1
2
2
2

15

N
N
N
N
N
N
N
A/R
3
3
3
3
1 1
2
2
3
2
3
3 saptamani 30

N
N
N
N
N
N
N

Nr. de ore pe disciplina


Tot

Apl. St.ind

Credit
sem
1
2

16

17

18

19

20

130
156
78
78
78
104
104
52
156
156
52
104
130
78
104
1560

28
42
28
14
28
0
28
14
42
42
14
28
42
0
0
350

28
42
28
14
28
28
28
14
42
42
14
28
28
42
90
496

74
72
22
50
22
76
48
24
72
72
24
48
60
36
14
714

5
6
3
3
3
4
4
2

30

21

6
6
2
4
5
3
4
30

13 1 14 0 0 12 1 13 0 30

28

26

4+3+1

4+3

Decan

conf. dr.ing. Nicolae Chira

Responsabil specializare
conf.dr.ing. Dorin VINGAN

Obs.

22

DOB/DID
DOB/DID
DOB/DF
DOB/DID
DOB/DID
DOB/DF
DOB/DID
DOB/DC
DOB/DID
DOB/DID
DOB/DID
DOB/DID
DOB/DID
DOB/DF
DOB/DF

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca


Facultatea de Constructii
Domeniul: Inginerie Civila
Specializarea: Amenajari si constructii hidrotehnice
Denumirea disciplinei
Nr
crt

33
34
35
36
37
38

1
CL2133
CL2134
CL2135
CL2136
CL2137
CL2138

39
40
41
42
43
44
45
46

CL2139
CL2140
CL2141
CL2142
CL2143
CL2144
CL2145
CL2146

47
48

CL2147
CL2148

49
50
51

CL2149
CL2150
CL2151

Statica (II)
Teoria elasticitatii si plasticitatii
Beton armat si precomprimat II
Constructii hidrotehnice I
Hidraulica II
Hidrologie si hidrogeologie
Optional 1
Constructii civile
Impactul ACH asupra mediului
Masini si utilaje pentru constructii
Dinamica
Gospodarirea apelor
Alimentari si canalizari I
Constructii hidrotehnice II
Fundatii
Optional 2
Sisteme informatice-geografice
Constructii hidroenergetice
Optional 3
Constructii metalice
Lucrari de arta
Practica
TOTAL

Rector

Prof.dr.ing. Aurel Vlaicu

Valabil pentru anul universitar


2013-2014

PLAN DE INVATAMANT

Anul III
Sem 5 (14 s)
Sem 6 (14 s)
C S L P P C S L P P

14

15

16

3
2
2
2
2
2
1

10

11

12

18

42
28
28
28
28
28

52

14

N
N

78
52
104
104
130
104

28
14
28
28
28
28

N
N
N

3
3
2
1
2

1
1
2

2
2
2

11 2
28
4+3

N
N
N
N

2
3
2

19

20

28 86
14 62
28 74
0 102
42 60
28 22
14
14
14
28
28
42
28

24
36
24
48
48
60
48

21

Obs.

22

6
4
5
5
5
3

23

DOB/DID
DOB/DID
DOB/DID
DOB/DS
DOB/DID
DOB/DID
O

2
3
2
4
4
5
4

DOB/DS
DOB/DS
DOB/DS
DOB/DS
DOB/DS
DOB/DID

52

28

14

10

DOP/DS

52

28

14

10

DOP/DS

3 saptamani
1

17

N
2

Nr. de ore pe
Credit
disciplina
sem
Tot C Apl. St.ind 1
2
156
104
130
130
130
78

1
2

14

13

2
1

Evaluare

15

6
7
28
4+4

Decan

conf. dr.ing. Nicolae Chira

30

A/R 104 0 90 14
4 DOB/DS
1560 406 426 728 30 30

30

Responsabil specializare
conf.dr.ing. Dorin VINGAN

61

CL2161

62
63

CL2162
CL2163

64
65

CL2164
CL2165

66
67
68
69

CL2166
CL2167
CL2168
CL2169

Scheme de amenajari hidrotehnice


Regularizari de rauri
Alimentari si canalizari II
Gospodarirea apelor
Mecanica rocilor si tuneluri hidrotehnice
Hidrologie si hidrogeologie
Marketing si legislatie
Urmarirea comportarii constructiilor hidrotehnice
Calculul structurilor hidrotehnice prin M.E.F. SI P.A.C

P E C

13 14 15

16

2
2
2
2
2
2
1

10

11

12

Evaluare

2
2
2

N
N
N
N

17

18

19

20

28
28
28
28
28
28
14
28
28

28
28
28
28
28
28
14
14
14

74
74
74
74
48
48
24
62
36

14

62

4 DOP/DS

104 28

104 28 14

62

4 DOP/DS

104 28 14

62

4 DOP/DS

104 28 14

62

4 DOP/DS

N
N

60
122

60
10

2 DOB/DS
5 DOB/DS

N
2
2

30
8

1560

2 saptamani
14 saptamani

Rector

Prof. dr. ing. Aurel VLAICU

13 1

6 6 0
26
5+2

23

DOB/DS
DOB/DS
DOB/DS
DOB/DS
DOB/DS
DOB/DS
DOB/DS
4 DOB/DS
3 DOB/DS

N
N

12

2
27
5+4

0
0 112

5
5
5
5
4
4
2

22

N
N

70 CL2170 Sustinere lucrare de licenta


TOTAL

21

Obs.

130
130
130
130
104
104
52
104
78

2
2
2

Exploatarea constructiilor hidrotehnice


Optional 4
Echipamente hidromecanice
Pompe si turbine
Optional 5
Hidroamelioratii
Amenajarea teritoriului si cadastru
Optional 6
Sisteme informatice-geografice
Constructii hidroenergetice
Practica pentru elaborarea lucrarii de licenta
Activitate de cercetare proiectare

Nr. de ore pe
Credit
disciplina
sem
Tot C Apl.St.ind 1 2

832

1
CL2152
CL2153
CL2154
CL2155
CL2156
CL2157
CL2158
CL2159
CL2160

Anul IV
Sem 7 (14 s)
Sem 8 (14 s)
C S L P P C
S
L
P

378

52
53
54
55
56
57
58
59
60

Valabil pentru anul universitar 20132014

PLAN DE INVATAMANT

350

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca


Facultatea de Constructii
Domeniul: Inginerie Civila
Specializarea: Amenajari si constructii hidrotehnice
Cod
Nr
Denumirea disciplinei

30 30
10

13 30

Decan

Conf. dr. ing. Nicolae CHIRA

Responsabil specializare

Conf. dr. ing. Dorin Vingan

ACH
Tip Discipline
Discipline fundamentale
Discipline Ingineresti in domeniu
Discipline de Specialitate
Discipline Complementare
Optionale
TOTAL

Cod
F
ID
S
C
O

ORE
1064
2364
1960
212
650
6250

Procent ORE
17.02
37.82
31.36
3.39
10.40

LEGAL
minim
minim
minim
maxim
minim

17%
38%
25%
8%
10%