Sunteți pe pagina 1din 3

2.

2 Aniliza patrimoniului firmei


Cifra de afaceri

100%
80%
60%

475,420,369

504,094,872

457,731,296

40%
20%
0%
2011

2012
Series1

2013
Series2

In cea ce priveste rezultatul activitatii financiare, respectiv cifra de afaceri obtinuta de Compa
S.A , pe cei 3 ani luati in analiza, este in scadere.La Compa din 2011 pana in 2012 cifra de afaceri a
companiei a scazut cu 28.674.503 milioane lei.Acest lucru se poate datora cresterii productiei.Din
anul 2012 pana in 2013 s-a constata o scadere cu 46.363.576 milioane lei.
Scaderea profitului in anul 2013 poate avea o influenta negativa asupra companiei.

Active imobilizate
400000000

329,18
0,141

Active circulante
308,83
5,194

300000000

289,30
9,877

170,000,000
160,000,000

164,139,
709

161,389,
359

2011

2012

150,000,000

200000000

147,325,
988

140,000,000

100000000

130,000,000

0
2011

2012

2013

2013

In aceste grafice este reprezentata evolutia cheltuielilor imobilizate si circulante pe


anii 2011, 2012, 2013.
La active imobilizate se observa o scadere continua din anul 2011 in care s-a
inregistrat 329.180.141 milioane lei, in urmatorii ani a scazut pana la 289.309.877.
Activele imobilizate sunt si ele in scadere fata de anul 2011 in care s-a inregistrat o
valoare de 164.139.709.
O crestere importanta au inregistrat-o imobilizarile corporale,urmate de cele
financiare.

Total active
1,400,180,26
8

1.5E+09
1E+09
500000000

470,224,553

436,635,865

2011

2012

0
2013

In totalul activelor ponderea este detinuta de imobilizarile corporale cu 97,86% urmate de


cele financiare cu 2,05% si necorporale cu 0,09%.

Datorii pe termen lung


120000000
100000000

100,718
,542

Datorii pe termen scurt


120000000
83,998,
899

80000000

100000000
61,549,
462

80000000

60000000

60000000

40000000

40000000

20000000

20000000

0
2011

2012

2013

94,931, 99,741,
676
866

2011

2012

75,138,
697

2013

Datoriile sunt purtatoare de de dobanda si au termen de plata intre 30-90 de zile.Aproape


20% din totalul datoriilor comerciale reprezinta datorii cu partile afiliate.
Capital propriu

350000000
300000000

280,298,267

286,483,979

299,947,706

2011

2012

2013

250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0

In cazul modificarilor privind situatia capitalului propriu, compania a constitui o rezerva legala
pentru fiecare an conform regulamentarilor, care este de 6% din profitul anul inainte de empozitare.
Firma realizeazasituatia fluxurilor de numerar prin metoda indirecta.
Compania a avut o evolutie relativ constanta in ultimii 3 ani,patrimonial nesuferind modificari
majore.

Total pasiv
500000000

475,948,675

470,224,554

2011

2013

436,635,865

400000000
300000000
200000000
100000000
0
2014