Sunteți pe pagina 1din 2

Alegerea LEC pentru un motor de pe bara de 0,4 kV

Electropompe de condens, P[kW] [20]


Date initiale:
-

Puterea nominala, Pn=90 kW


Tensiunea nominala, Un=0,4 V
Randamentul mecanic, =0,93
Cos fi=0,89
I*p=6A
Lungime LEC=100 m
TSM=5000 h/an

In = Pn /( *Un* *cos n)=20/(

)=34,87 A

Imax=In
Ip=i*p*In=6*34,87=209,26 A
Sectiunea s=100 mm^2
Imax adm=230 A- cond AL, izolatie PVC
Stabilitatea termica in regim normal
Ist=1,05*0,89*230=214,93 A
La pornire pe joasa tensiune, jp=Ip/s=209,26/100=2,092 A/mm^2
Stabilitatea termica in regim de scurtcircuit
Ik=s/(14*

) =34,7 A

In functie de Ik conductorul este stabil termic


Caderea de tensiune in regim normal

Un=1,73*Al*L*In*cos *100 /s* Un= 1,83 * 0,032 *100


*34,87*0,83 *100/100*400=0,42 <5 %
Caderea de tensiune in regim de pornire
Up=1,73* Al*L*In*cos *100
/100*400=1,73*0,032*100*209,26*0,89*100/100*400=0,026<5%
Din puncte de vedere ethnic sth=s=100 mm^2

Dimensionare economica
Jec=0,4 A/mm2 ;sec=Imax/Jec=209,26/0,4=523,14 mm^2
Numarul de conductoare = 523,14/100*1,27=4,11 =5 conductoare
Se allege un intreuptor automat USOL-100, echipat cu un declansator
termic si unul electromagnetic
Un=400 V; In=100 A; Irn=4 kA; Ild=5kA; Ilt=1kA