Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS

CAPITOLUL I INTRODUCERE

1.1. ACTUALITATEA TEMEI


1.2. CONCLUZIE
1.3. SCOP
1.4. OBIECTIVE

1
1
1
1

CAPITOLUL II ANALIZA BIBLIOGRAFIC A TEMEI

2.1. DATE GENERALE


2.2. OFERTA OSOAS DISPONIBIL
2.3. DENSITATEA OSOAS
2.4. VOLUMUL OSOS
2.5. REABILITAREA ORAL MODERN
2.6. OPINII PRIVIND REABILITAREA ORAL
2.7. PRINCIPIILE DE REGENERARE A GREFELOR OSOASE
2.7.1. ASEPSIA/ANTISEPSIA
2.7.2. NCHIDEREA PRIMAR A ESUTURILOR MOI
2.7.3. NTREINEREA SPAIULUI
2.7.4. STABILITATEA GREFELOR
2.7.5. VASCULARIZAREA GREFELOR
2.7.6. FACTORI DE CRETERE
2.7.7. PROTEINELE MORFOGENETICE OSOASE
2.7.8. TIMPUL DE VINDECARE
2.7.9. VOLUMUL I TOPOGRAFIA DEFECTULUI OSOS
2.8. MATERIALE DE AUGMENTARE
2.9. PRELEVAREA GREFELOR OSOASE
2.10. RECONSTRUCIA CRESTELOR ALVEOLARE
2.11. CONCLUZIE

6
6
6
7
8
8
8
9
9
10
10
10
11
11
12
12
12
13
14
15

CAPITOLUL III MATERIALE I METODE

16

3.1. DATE GENERALE


3.2. CRITERII DE REPARTIZARE A PACIENILOR
3.3. PRELEVAREA GREFELOR OSOASE
3.4. RECONSTRUCIA CRESTELOR ALVEOLARE
3.5. CONCLUZIE

16
16
18
19
19

CAPITOLUL IV REZULTATE I DISCUII

21

4.1. METODE ALTERNATIVE DE REABILITARE ORAL


21
4.1.1. REZULTATE
21
4.1.2. DISCUII
23
4.1.3. CAZ CLINIC NR.1
27
4.1.4. CONCLUZII
29
4.2. METODE DE CREARE A OFERTEI OSOASE PRELEVAREA GREFELOR DIN
SITUSURI INTRA-ORALE
30
4.2.1. REZULTATE
30
4.2.2. DISCUII
31
4.2.3. CAZ CLINIC NR.2
41
4.2.4. CONCLUZII
44
4.3. METODE DE CREARE A OFERTEI OSOASE PRELEVAREA GREFELOR DIN
SITUSURI EXTRA-ORALE
45
4.3.1. REZULTATE
45
4.3.2. DISCUII
46
4.3.3. CAZ CLINIC NR.3
50
4.3.4. CONCLUZII
54
4.4. EVALUAREA MORBIDITII
54
4.5. RECOMANDRI
55
4.6. CONCLUZII GENERALE
55
ANEX

56

PROTOCOLUL DE EXAMINARE CLINIC A PACIENTULUI


REZUMAT
SUMMARY

56
59
60

BIBLIOGRAFIE

61

LISTA DE ABREVIERI
EO

ASOCIAIA EUROPEAN DE OSTEOINTEGRARE

CI

CREASTA ILIAC

CIA

CREASTA ILIAC ANTERIOAR

CIP

CREASTA ILIAC POSTERIOAR

CNPMU

CENTRUL NAIONAL TIINIFICO-PRACTIC DE


MEDICIN URGENT

CT

COMPUTER TOMOGRAFIE

ECA

EXPANSIUNEA CRESTEI ALVEOLARE

EOD

EXPANSIUNEA OSOAS DIRIJAT

ETC

ETCETERA (I CELELALTE)

IP

INSTITUIE PUBLIC

OPG

ORTOPANTOMOGRAFIE

PMO

PROTEINE MORFOGENETICE OSOASE

PTMA

PROTEZ TOTAL MOBILIZABIL ACRILIC

RM

REPUBLICA MOLDOVA

ROG

REGENERAREA OSOAS GHIDAT

SA

I ALTELE

SIAS

SPINA ILIAC ANTERIOAR SUPERIOAR

SUA

STATELE UNITE ALE AMERICII

USMF

UNIVERSITATEA DE STAT MEDICIN I FARMACIE