Sunteți pe pagina 1din 11

COALA GIMNAZIAL

Disciplina: Limba i literatura romn


Clasa a VI-a, Ed. Humanitas
Anul colar 2014-2015

Profesor:
Curriculum aplicat: 4 ore (trunchi comun)
DIRECTOR,

COMPETENE GENERALE, SOCIALE I CIVICE


1. Receptarea mesajului oral n diferite situaii de comunicare
2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situaii de comunicare monologat i
dialogat
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare i nonliterare, n scopuri diverse
4. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise, n diferite contexte de realizare, cu scopuri
diverse

VALORI I ATITUDINI

Cultivarea interesului pentru lectur i a plcerii de a citi, a gustului estetic n domeniul literaturii
Stimularea gndirii autonome, reflexive i critice n raport cu diversele mesaje receptate
Cultivarea unei atitudini pozitive fa de comunicare prin contientizarea impactului limbajului asupra celorlali i prin nevoia de a nelege i de a folosi
limbajul ntr-o manier pozitiv, responsabil din punct de vedere social
Cultivarea unei atitudini pozitive fa de limba romn i recunoaterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personal i mbogirea orizontului cultural
Dezvoltarea interesului fa de comunicarea intercultural

CONINUTURI
Unitile de coninut tiprite cu litere aldine constituie noiuni noi pentru clasa a VI-a.
1. Lectura
1.1. Cartea - obiect cultural. *Structura crii: cuprins, prefa, postfa, note.
1

1.2. Teoria literar


1.2.1. Structura operei literare. Modurile de expunere. Naraiunea (autor, narator, personaj; naraiunea la persoana a III-a i naraiunea la persoana I; subiectul
operei literare, momentele subiectului; timpul i spaiul n naraiune). Descrierea (portretul literar, tabloul). Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor).
1.2.2. Figurile de stil (actualizare). Antiteza.
1.2.3. Versificaia (actualizare). Tipuri de rim (monorima, rima mperecheat, rima ncruciat, rima mbriat). Msura.
1.3. Textul
1.3.1. Texte literare populare i culte aparinnd diverselor genuri i specii. Opera epic.
Opera liric. Specii literare obligatorii: pastelul, fabula, doina popular.
1.3.2. Texte nonliterare: anunul, tirea.
Se vor selecta 6-8 texte literare de baz, destinate studiului aprofundat. ntre acestea vor fi incluse n mod obligatoriu i fragmente din operele scriitorilor
clasici ai literaturii romne. Ele pot fi nsoite de scurte texte auxiliare (literare sau nonliterare, inclusiv contemporane). Se sugereaz ca textul de baz s nu
depeasc, de regul, dou pagini. Din textele mai lungi pot fi oferite fragmente semnificative, lectura integral urmnd a constitui obiect al lecturii personale a
elevilor. Autorii de manuale i profesorii au libertatea s aleag texte-suport n msur s evidenieze noiunile cuprinse la punctele 1.2.1 1.2.3 i 1.3.1 1.3.2.
Aceste texte trebuie s respecte urmtoarele criterii: valoric, estetic, formativ, adecvare la vrsta elevilor.
2. Practica raional i funcional a limbii
2.1. Comunicarea oral
2.1.1. Structurarea textului oral
Ordonarea ideilor n comunicare (actualizare).
2.1.2. Textul dialogat i cel monologat.
Organizarea replicilor ntr-un dialog complex. Adaptarea la interlocutor. *Modaliti de conectare a elementelor nonverbale la cele verbale.
Monologul: text narativ, text descriptiv, text informativ. Rezumatul oral (actualizare).
*Se recomand ca elevii s poat realiza urmtoarele acte de vorbire:
- identificarea sau diferenierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta;
- susinerea unui schimb verbal ntr-o conversaie de grup;
- exprimarea gusturilor, expunerea unor opinii despre ceva sau cineva, stabilirea unei analogii, a unei comparaii, exprimarea unei impresii personale;
- formularea unei propuneri, acceptarea ori refuzul unei propuneri;
- descrierea unui obiect sau a unei persoane (a unui loc);
- prezentarea unei aciuni complexe.
2.2. Comunicarea scris
2.2.1. Procesul scrierii
Organizarea unui text n funcie de destinaie (scrisoarea, anunul).
Semnele de punctuaie: punctul i virgula, linia de dialog i linia de pauz. Semnele ortografice: cratima, punctul ca semn ortografic.
2.2.2. Contextele de realizare
Relatarea. *Oferirea de informaii privind diverse aspecte ale realitii nconjurtoare.
Motivarea unei opinii privitoare la textele studiate sau la fapte/persoane din realitate. Descrierea de tip tablou, de tip portret. Povestirea.
2

Rezumatul. Aprecieri personale referitoare la textele epice i lirice studiate.


3. Elemente de construcie a comunicrii
n toate clasele gimnaziului, modalitatea tradiional sau de alt natur, de ordonare, de combinare i de tratare didactic a unitilor de coninut din acest capitol
ine exclusiv de opiunea autorului de manual i a profesorului. Se recomand ca abordarea acestor aspecte s fie corelat cu studiul textului nonliterar i literar,
inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice, exigen absolut necesar, mai ales n cazul elementelor de lexic. Concepia pe care s-a ntemeiat prezentul
curriculum este c, n coal, predarea-nvarea va urmri limba n funciune, n variantele ei oral i scris, normat i literar, iar nu limba ca sistem
abstract. Intereseaz viziunea comunicativ-pragmatic a prezentei programe, nu predarea n i pentru sine a unor cunotine gramaticale, ci abordarea
funcional i aplicativ a acestora n calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei comunicri corecte i eficiente. n acest sens, se recomand, n
toate cazurile, exerciii de tip analitic (de recunoatere, de grupare, de motivare, de descriere, de difereniere) i de tip sintetic (de modificare, de completare, de
exemplificare, de construcie). Se vor evidenia aspecte innd de ortografie, de punctuaie i de ortoepie, de exprimare corect n toate situaiile care impun o
asemenea abordare. Se sugereaz ca, n prezentarea problemelor noi, profesorul s se sprijine de fiecare dat pe actualizarea cunotinelor asimilate anterior de
ctre elevi, pornind de la un text, de la o situaie concret de comunicare, i nu de la noiunile teoretice. Dimensiunea stilistic a faptelor de limb se
preconizeaz a fi tratat la seciunea consacrat studiului textelor literare i de cte ori profesorul gsete soluia practic cea mai eficient.
ncepnd cu anul colar 2006-2007 se vor respecta normele prevzute de DOOM, ediia a II-a.
3.1. Lexicul (actualizare)
Noiunea de vocabular.
Mijloacele interne de mbogire a vocabularului.
a. Derivarea (actualizare).
Sufixarea. Sufixele diminutivale i sufixele augmentative.
Prefixarea.
b. Compunerea.
Compunerea prin alturare, subordonare1 i abreviere.
c. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea).
Substantive provenite din alte pri de vorbire. Adjective provenite din verbe la participiu.
Adverbe provenite din adjective i din substantive.
Familia lexical (derivate, compuse, cuvinte obinute prin schimbarea valorii gramaticale). Cmpurile lexico-semantice (aplicativ). Sinonimele (actualizare).
Antonimele (actualizare).
Omonimele (omofone i omografe).
Arhaismele i regionalismele.
3.2. Noiuni de fonetic (actualizare). Regulile de desprire a cuvintelor n silabe. Ortografia pentru desprirea n silabe (inclusiv folosirea cratimei i a
apostrofului).
3.3. Noiuni de sintax (actualizare). Felul propoziiilor. Fraza. Propoziia regent. Elementul regent. Coordonarea i subordonarea.
3.4. Morfosintaxa.
3.4.1. Verbul (actualizare). Verbele predicative i verbele nepredicative: copulative (numai a fi, a deveni) i auxiliare.
Modurile personale: indicativ, imperativ, conjunctiv, condiional-optativ. Timpuri.
3

Modurile nepersonale: infinitiv, gerunziu, participiu, supin.


3.4.2. Substantivul (actualizare).
Substantivele defective de singular sau de plural. Substantivele colective. Cazurile i funciile sintactice ale substantivului.
3.4.3. Substitui ai substantivului
3.4.3.1. Pronumele
Pronumele personal.
Pronumele posesiv i adjectivul pronominal posesiv. Forme, cazuri i funcii sintactice.
Pronumele demonstrativ i adjectivul pronominal demonstrativ. Forme, cazuri i funcii sintactice.
3.4.3.2. Numeralul (actualizare). Valoarea substantival i adjectival a numeralului. Numeralul cardinal i numeralul ordinal. Funcii sintactice.
3.4.4. Determinanii substantivului
Adjectivul (actualizare). Formele flexionare. Articolul demonstrativ (adjectival). Gradele de comparaie. Funcii sintactice.
3.4.5. Prile de vorbire neflexionare
3.4.5.1. Adverbul (actualizare). Gradele de comparaie. Funciile sintactice: complement circumstanial de loc, de timp, de mod, atribut adverbial.
3.4.5.2. Prepoziia (actualizare). Regimul cazual.
3.4.5.3. Conjuncia (actualizare).
Exerciii de folosire corect a adverbului, a prepoziiei i a conjunciei.
1 Prin compunere prin subordonare se nelege: 1. Subordonarea atributiv: a) substantiv + adjectiv; botgros, coate-goale, vorb-lung, acid clorhidric,lmaulMare .a. b) adjectiv + substantiv (n unele formaii mai vechi): bun-credin, bun-cuviin, bunvoin, rea-credin, rea-voin etc.; c) substantiv +
ubstantiv n genitiv: Calea Laptelui, ciuboica cucului, gura-leului, floarea-soarelui, ochiul-boului, Gura Ocniei, Neagra arului [], Delta Dunrii .a.; d)
substantiv + substantiv cu prepoziie: ap de plumb, bou de balt, floare-de-col, Roiori de Vede, Baia de Aram etc.; 2. Subordonare completiv (rezultatul
unor izolri): fluier-vnt, ncurc-lume, pierde-var, zgriebrnz, duc-se pe pustii; 3. Subordonare fa de un adjectiv, avnd ca rezultat un alt adjectiv: a)
adjectiv nume de culoare combinat cu determinanii deschis, nchis: rou nchis/deschis; dou adjective nume de culoare: galben-portocaliu, galben-verzui; c)
adjectiv verbal precedat de un circumstanial: bine-credincios, bine-venit, clar-vztor; 4. Subordonarea eterogen prin care se formeaz numeralele: a)
subordonarea circumstanial de la 11 la 19: doisprezece (doi peste zece); subordonarea atributiv de la 20 la 90, unde numerele ca 2, 3, 4 sunt atributele lui
zece (22, 23, 24 etc.). (cf. art. Compunere, semnat de Angela Bidu-Vrnceanu, n Dicionar de tiine ale limbii, Editura Nemira, 2001, p. 124-125).
3.4.5.4. Interjecia (actualizare). Interjecii predicative.
3.5. Sintaxa propoziiei (actualizare).
3.5.1. Predicatul. Predicatul verbal i predicatul nominal (numai cu verbele copulative a fi i a deveni).
3.5.2. Subiectul
Subiectul exprimat i subiectul neexprimat (subneles i inclus). Acordul predicatului cu subiectul.
3.5.3. Atributul (actualizare). Atributul adjectival. Atributul substantival. Atributul pronominal. Atributul adverbial.
3.5.4. Complementul (actualizare). Complementele circumstaniale. Complementele circumstaniale de loc, de timp, de mod. Complementele
necircumstaniale. Complementul direct. Complementul indirect.
Structura anului colar 2011- 2012
4

Structura anului colar 2014- 2015


Semestrul I
Sptmna
I
II
III

Semestrul al II-lea

XV

Data
15 - 19. 09. 2014
22 26. 09. 2014
29. 09 - 3. 10.
2014
6 - 10. 10. 2014
13 - 17. 10. 2014
20 - 24. 10. 2014
27 - 31. 10. 2014
3 - 7. 11. 2014
10 - 14. 11. 2014
17 - 21. 11. 2014
24 - 28. 11. 2014
1 - 5. 12. 2014
8 - 12. 12. 2014
15 - 19. 12. 2014
20. 12 - 4. 01.
2014
5 - 9. 01. 2014

XVI

12 - 16. 01. 2014

XVII
XVIII
Vacan intersemestrial

19 - 23. 01. 2014


26 - 30. 01. 2014
31. 01 - 8. 02.
2014

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
Vacan de iarn

Sptmna
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX: coala altfel: s tii
mai multe, s fii mai
bun!
Vacan de primvar
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
Vacana de var

Data
9 - 13. 02. 2015
16 - 20. 02. 2015
23 - 27. 02. 2015
2 - 6. 03. 2015
9 - 13. 03. 2015
16 - 20. 03. 2015
23 - 27. 03. 2015
30. 03 - 3. 04. 2015
6 - 10. 04. 2015
11 - 19. 04.2015
20 - 24. 04. 2015
27. 04 - 1. 05. 2015
4 - 8. 05. 2015
11 - 15. 05. 2015
18. - 22. 05. 2015
25 - 29. 05. 2015
1 - 5. 06. 2015
8 - 12. 06. 2015
15 - 19. 06. 2015
20. 06 13. 09.
2015

Semestrul I
Unitatea de nvare

CS

Recapitularea
cunotinelor anterioare

1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj


oral;
2.4. adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau
neprevzute de dialog sau monolog;
2.1. asigurarea coerenei ideilor exprimate ntr-un
mesaj oral;

Prezentarea i ndrumarea lecturii


Evaluare predictiv
Evaluarea competenelor de lectur i
de nelegere a unui text
literar/nonliterar
Actualizarea cunotinelor

1.1. distingerea ntre informaiile eseniale i cele de


detaliu dintr-un mesaj oral, stabilind legturi sau
diferenieri ntre informaiile receptate din surse diverse;
1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n
manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;

Cartea obiect cultural: structura crii:


cuprins, prefa, postfa, note

I.

Cartea i
textul

Unitatea 1: Arta
cuvntului

Coninuturi

2.2. utilizarea relaiilor de sinonimie, de antonimie,


de omonimie n organizarea mesajului oral;
3.1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de
detaliu n cadrul textului citit;
3.3. sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n
textele citite;
3.4. sesizarea organizrii morfologice i sintactice a
textelor citite (nonliterare i literare);
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgnd la
categoriile semantice studiate i la mijloacele de
mbogire a vocabularului, pentru exprimarea nuanat;
4.3. nlnuirea corect a frazelor n textul redactat,
utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie;
4.4. alctuirea rezumatului unui text literar sau
nonliterar;

Nr. de
ore
alocate
4

Sptmna
I
15-19 IX

II
22 26 IX

Miracolul suprem: cuvntul


Text-suport: Scrisoare cu tibsirul, T.
Arghezi
-observarea textului
-explorarea textului
-interpretarea textului

1
1
1

Vocabularul
Derivarea
Compunerea
Conversiunea

1
1
1
1

Sinonimele. Antonimele
Omonimele
Arhaisme. Regionalisme
Pleonasmul. Paronimele

1
1
1
1

III
29 IX 3 X

Obser
vaii

I.

Lexicul: consolidare
Imagine, simbol, cuvnt
Evaluare sumativ unitatea 1
Lectur suplimentar

Cartea i
textul

Autorul i eul liric


Text-suport: La mijloc de codru..., M.
Eminescu
-observarea textului
-explorarea textului
-interpretarea textului
Fonetica 1: sunetele, accentul
Fonetica 2: desprirea n silabe

Unitatea 2: Eul liric

1
1
1
1

IV
6 10 X
V

1
1
2

13 17 X

2
2

VI
20 24 X

Fonetica: consolidare
Argumentarea unui punct de vedere
Evaluare sumativ unitatea 2
Lectur suplimentar

II.

Structurile
textului

Unitatea 3: Arta
naraiunii

1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n


manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;
2.1. nlnuirea clar i corect a ideilor ntr-un monolog
(narativ, descriptiv, informativ);
2.3. utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n
diverse tipuri de propoziii;
3.1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de
detaliu n cadrul textului citit;
3.2. identificarea modurilor de expunere ntr-un text epic
i a procedeelor de expresivitate artistic ntr-un text
liric;
3.3. sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n
textele citite;
3.4. sesizarea organizrii morfologice i sintactice a
textelor citite (nonliterare i literare);
4.1. redactarea textelor cu destinaii diverse;

Naraiunea. Naratorul
Text-suport: Istoria unei plcinte, C.
Negruzzi
-observarea textului
-explorarea textului
-interpretarea textului
Verbul: actualizare
Modul indicativ
Modul conjunctiv

1
1
1
1

VII
27 31 X
VIII

1
2
1

3 7 XI

IX

Modul conjunctiv
Modul condiional-optativ
Modul imperativ

1
2
1
1
2
1

Modul imperativ
Modul infinitiv
Modul gerunziu
Modul participiu

1
1
1
1

10 14 XI
X
17 21 XI
XI
24 28 XI

Modul supin
Verbul: consolidare
Organizarea monologului oral

1
1
1

Organizarea dialogului
Evaluare sumativ unitatea 3
Recapitulare pentru tez

1
1
2
2
1
1

Recapitulare pentru tez


Lucrare scris semestrial
Discutarea lucrrii scrise semestriale
Structurile textului
Unitatea 4: Timp i
spaiu n naraiune

2.3. utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n


diverse tipuri de propoziii;
2.4. adaptarea vorbirii la situaia concret de dialog sau
de monolog;
2.5. participarea la diferite situaii de comunicare,
manifestnd o atitudine favorabil progresiei
comunicrii;
3.1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de
detaliu n cadrul textului citit;
3.2. identificarea modurilor de expunere ntr-un text epic
i a procedeelor de expresivitate artistic ntr-un text
liric;
3.3. sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n
textele citite;
4.1. redactarea textelor cu destinaii diverse;
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgnd la
categoriile semantice studiate i la mijloacele de
mbogire a vocabularului, pentru exprimarea nuanat;
4.3. nlnuirea corect a frazelor n textul redactat,
utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie;
4.4. alctuirea rezumatului unui text literar sau
nonliterar;

Timp i spaiu n naraiune


Text-suport: ntiul drum, I. Agrbiceanu
-observarea textului
-explorarea textului
-interpretarea textului
Lectur suplimentar
Substantivul: genul i numrul
Substantivul: funcii sintactice
Articolul

1
1
1
1
1
2
1

Articolul
Substantivul: consolidare

2
2

XII
1 5 XII
XIII
8 12 XII
XIV
15 19 XII
XV
59I

XVI
12 16 I
XVII
19 23 I

Textul de tip informativ


Evaluare sumativ unitatea 3
Lectur suplimentar

2
1
1

XVIII
26 30 I

Luni, 1
decem
brie, zi
liber

Semestrul al II-lea
Unitatea de nvare
Structurile textului
Unitatea 5: Arta
dialogului

CS

Coninuturi

2.3. utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n diverse tipuri de


propoziii;
3.1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul
textului citit;
3.2. identificarea modurilor de expunere ntr-un text epic i a
procedeelor de expresivitate artistic ntr-un text liric;
3.3. sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n textele citite;
4.4. alctuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar;

Dialogul: mod de expunere


Text-suport: D-l Goe..., I.L. Caragiale
-observarea textului
-explorarea textului
-interpretarea textului

Unitatea 6: Arta
descrierii

2.3. utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n diverse tipuri de


propoziii;
2.4. adaptarea vorbirii la situaia concret de dialog sau de monolog;
3.1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul
textului citit;
3.2. identificarea modurilor de expunere ntr-un text epic i a
procedeelor de expresivitate artistic ntr-un text liric;
3.3. sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n textele citite;
4.1. redactarea textelor cu destinaii diverse;
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgnd la categoriile
semantice studiate i la mijloacele de mbogire a vocabularului,
pentru exprimarea nuanat;

Pronumele personal
Pronumele personal de politee
Pronumele reflexiv
Pronumele posesiv
Pronumele demonstrativ

2
2

Arta descrierii
Text-suport: Iarna, V. Alecsansdri
-observarea textului
-explorarea textului
-interpretarea textului
Portretul literar
Text-suport: La oglind, G. Cobuc
-observarea textului
-explorarea textului
-interpretarea textului
Lectur suplimentar

Sptmna
I

1
2
1
1
1
2

Numeralul
Evaluare sumativ unitatea 5
Lectur suplimentar

Structurile textului

Nr. de
ore
alocate

2
1
1

9 13 II

II

16 20 II
III

23 27 II
IV

2 6 III
V

1
2
1

9 13 III

VI

1
1
1
1

16 20 III

Obser
vaii

Structurile textului
Unitatea 7: Liric i
epic

2.3. utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n diverse tipuri de


propoziii;
3.1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul
textului citit;
3.2. identificarea modurilor de expunere ntr-un text epic i a
procedeelor de expresivitate artistic ntr-un text liric;
3.3. sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n textele citite;
4.1. redactarea textelor cu destinaii diverse;
4.4. alctuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar;

Adjectivul
Articolul demonstrativ
Gradele de comparaie

1
1
2

Adjectivul: consolidare
Descrierea oral
Evaluare sumativ unitatea 6
Lectur suplimentar

1
1
1
1

COALA ALTFEL:
S TII MAI MULTE, S FII
MAI BUN! (activiti extracolare
i extracurriculare)
Opera epic n proz
Text-suport: Amintiri din copilrile, I.
Creang
-observarea textului
-explorarea textului
-interpretarea textului
Opera epic n versuri: Fapt divers, A.
Blandiana
Opera liric n versuri: Vine primvara,
G. Tartler
Opera liric n proz: Cntarea
Romniei, A. Russo

10

VII

23 27 III
VIII

30 III 3 IV
IX

6-10 IV
X

20 24 IV
1
2
1
1

XI

27 IV 1 V

mbinarea liricului cu epicul: De ce


latr Grivei?, M. Sorescu
Adverbul
Prepoziia

1
2
1

Conjuncia
Interjecia
Rezumatul
Evaluare sumativ unitatea 7

2
1
1

XII

48V
XIII

11 15
V

Vineri,
1 mai
liber

III. Universul textului


Unitatea 8: Doina

Unitatea 9: Balada

2.3. utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n diverse tipuri de


propoziii;
3.1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul
textului citit;
3.2. identificarea modurilor de expunere ntr-un text epic i a
procedeelor de expresivitate artistic ntr-un text liric;
3.3. sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n textele citite;
4.1. redactarea textelor cu destinaii diverse;
4.4. alctuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar;

Doina
-observarea textului
-explorarea textului
-interpretarea textului
Documentarea cu privire la textul literar
Balada popular: Pintea viteazul
Predicatul
Subiectul
Evaluare sumativ unitile 8 i 9
Fabula: Boul i vielul, G. Alexandrescu
-observarea textului
-explorarea textului
-interpretarea textului

Unitatea 10: Fabula

Atributul
Complementul

XIV

18 22 V

1
1
1
1

XV

25 29 V
XVI

1
1
1
2
2

1 5 VI
XVII

8 12 VI
XVIII

Recapitulare final

11

15 19 VI

Luni, 1
iunie,
liber