Sunteți pe pagina 1din 18

Anexa A

n vederea elaborrii programului de asisten pentru ntocmirea


situaiilor financiare anuale de ctre entitile al cror exerciiu financiar
coincide cu anul calendaristic, v comunicm urmtoarele:
Conform art. 3 din ordin, persoanele al cror exerciiu financiar coincide cu anul
calendaristic au obligaia s ntocmeasc i s depun situaii financiare anuale ncheiate la 31
decembrie la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, n condiiile prevzute n
Anexa nr. 1 care face parte integrant din ordin.
Avnd n vedere c Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea
Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, n vigoare ncepnd cu 01 ianuarie
2010, a fost modificat, formularele cod 10 (Bilan, Bilan prescurtat) i cod 20 (Cont de profit
i pierdere) au suportat i ele modificri. Prin urmare, v rugm s elaborai, n regim de
urgen, Programul de asisten pentru ntocmirea situaiilor financiare anuale de ctre
entitile al cror exerciiu financiar coincide cu anul calendaristic.
Totodat, v rugm s verificai programul de asisten prin completarea cu date att n
formularele cod 10 i 20, ct i n formularele cod 30 i 40, pentru a testa modul de stabilire al
corelaiilor din cadrul formularelor i dintre formulare, precum i eventualele erori ale
programului.
De asemenea, v rugm s ne transmitei formularele pentru verificare, n format
electronic, nainte de publicarea programului pe site-ul Ministerului Finanelor Publice.
V facem cunoscut c Programul de asisten pentru ntocmirea situaiilor
financiare anuale de ctre entitile al cror exerciiu financiar coincide cu anul
calendaristic trebuie elaborat distinct de Programul de asisten pentru ntocmirea
raportrilor anuale la 31 decembrie pentru entitile care au optat pentru un exerciiu
financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitii nr.
82/1991, republicat.
Structura formularului de Bilan (Cod 10) este urmtoarea:
Judeul ____________________|_|_|
Entitate _______________________
Adresa: localitatea _______________,
sectorul ___, str. _______ nr. ______,
bl. _____ sc. _____, ap. ___________
Telefon ___________, fax _________
Numr din registrul comerului ______

Forma de proprietate _________|_|_|


Activitatea preponderent
(denumire clas CAEN) _________
Cod clas CAEN _________|_|_|_|_|
Cod unic de nregistrare
______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILAN
la data de ..
Denumirea elementului

Nr. rd.

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)

- lei Sold la:


nceputul
Sfritul
exerciiului exerciiului
financiar
financiar
1
2

01
02
Pag. 1 /18

Anexa A
3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale,
drepturi i active similare i alte imobilizri
necorporale
(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)
5. Avansuri i imobilizri necorporale n curs de
execuie (ct. 233 + 234 - 2933)
TOTAL (rd. 01 la 05)
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construcii
(ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
2. Instalaii tehnice i maini
(ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier
(ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)
4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie
(ct. 231 + 232 - 2931)
TOTAL (rd. 07 la 10)
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 261 - 2961)
2. mprumuturi acordate entitilor afiliate
(ct. 2671 + 2672 - 2964)
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)
4. mprumuturi acordate entitilor de care compania
este legat n virtutea intereselor de participare
(ct. 2673 + 2674 - 2965)
5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. 265 - 2963)
6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678*
+ 2679* - 2966* - 2968*)
TOTAL (rd. 12 la 17)
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 +
321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 +
381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
2. Producia n curs de execuie
(ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
3. Produse finite i mrfuri
(ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +
326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953
- 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091)
TOTAL (rd. 20 la 23)
II. CREANE
(Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o
perioad mai mare de un an trebuie prezentate
separat pentru fiecare element)
1. Creane comerciale27

03

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24

25

27

Sumele nscrise la acest rnd i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint creanele
aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane
imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.
Pag. 2 /18

Anexa A
(ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +
4092 + 411 + 413 + 418 - 491)
2. Sume de ncasat de la entitile afiliate
(ct. 451** - 495*)
3. Sume de ncasat de la entitile de care compania
este legat n virtutea intereselor de participare
(ct. 453 - 495*)
4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** +
4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446**
+ 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)
5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*)
TOTAL (rd. 25 la 29)
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT
1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501 - 591)
2. Alte investiii pe termen scurt
(ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
TOTAL (rd. 31 + 32)
IV. CASA I CONTURI LA BNCI
(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL
(rd. 24 + 30 + 33 + 34)
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE
NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni,
prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea
de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate instituiilor de credit
(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 +
5191 + 5192 + 5198)
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)
6. Sume datorate entitilor afiliate
(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
7. Sume datorate entitilor de care compania este
legat n virtutea intereselor de participare
(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile
privind asigurrile sociale
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 +
424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 +
441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +
4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** +
509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL (rd. 37 la 44)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE
NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd. 19 + 46)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47

Pag. 3 /18

Anexa A
NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni,
prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea
de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate instituiilor de credit
(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 +
5191 + 5192 + 5198)
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)
4. Datorii comerciale furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)
6. Sume datorate entitilor afiliate
(ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)
7. Sume datorate entitilor de care compania este
legat n virtutea intereselor de participare
(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile
privind asigurrile sociale
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 +
424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 +
441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +
4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 +
5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL (rd. 48 la 55)
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare
(ct. 1515)
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)
3. Alte provizioane
(ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)
TOTAL (rd. 57 la 59)
I. VENITURI N AVANS
1. Subvenii pentru investiii (ct. 475)
2. Venituri nregistrate n avans
(ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:
Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an
(ct. 472*)
Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an
(ct. 472*)
Fond comercial negativ (ct. 2075)
J.

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)


CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)
2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)
TOTAL (rd. 67 la 69)
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din

48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Pag. 4 /18

Anexa A
rezerve din reevaluare (ct. 1065)
4. Alte rezerve (ct. 1068)
TOTAL (rd. 73 la 76)
Aciuni proprii (ct. 109)
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
(ct. 141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
(ct. 149)
V.
PROFITUL
SAU
PIERDEREA SOLD C
REPORTAT() (ct. 117)
SOLD D
VI. PROFITUL SAU
PIERDEREA SOLD C
EXERCIIULUI FINANCIAR (ct. 121)
SOLD D
Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 +
77 - 78 + 79 - 80 + 81 - 82 + 83 - 84 - 85)
Patrimoniul public (ct. 1016)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.


**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
ADMINISTRATOR,

NTOCMIT,

Numele i prenumele ___________


Semntura ___________________
tampila unitii

Numele i prenumele __________


Calitatea
_________________
Semntura __________________
Nr. de nregistrare n organismul profesional

Structura formularului de Bilan prescurtat (Cod 10) este urmtoarea:


Judeul ______________________|_|_|
Entitate ________________________
Adresa: localitatea ________________,
sectorul ___, str. __________ nr. ____,
bl. _____ sc. _____, ap. ___________
Telefon ___________, fax __________
Numr din registrul comerului _______

Forma de proprietate _______|_|_|


Activitatea preponderent
(denumire clas CAEN) ________
Cod clas CAEN _______|_|_|_|_|
Cod unic de nregistrare
____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILAN PRESCURTAT
la data de...
- lei Nr. rd.
Denumirea elementului

A.

A
ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 +
205 + 2071 + 208 + 233 +234 -280 - 290 - 2933)
II. IMOBILIZRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213

Sold la:
nceputul
exerciiului
financiar
1

Sfritul
exerciiului
financiar
2

01
02
Pag. 5 /18

Anexa A

B.

C.
D.

E.
F.
G.

H.
I.

+ 214 + 223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931)


III. IMOBILIZRI FINANCIARE
(ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)
ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323
+/- 308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348
+ 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 +
371 + 327 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428)
II. CREANE 29
(Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o
perioad mai mare de un an trebuie prezentate
separat pentru fiecare element)
(ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 +
4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 +
4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451**
+ 453** + 456** + 4582 + 461 + 473** - 491 - 495 496 + 5187)
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 +
506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)
IV. CASA I CONTURI LA BNCI
(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)
CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE
NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 +
403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 +
426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441***
+ 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +
451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 +
473*** + 509 + 5186 + 519)
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE
NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd. 04 + 12)
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE
NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 +
403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 +
426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441***
+ 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +
451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473***
+ 509 + 5186 + 519)
PROVIZIOANE (ct. 151)
VENITURI N AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:
Subvenii pentru investiii (ct. 475)
Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total

03
04
05

06

07
08
09
10
11

12
13
14

15
16
17
18

29

Sumele nscrise la acest rnd i preluate din contul 267 reprezint creanele aferente
contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate,
scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.
Pag. 6 /18

Anexa A

J.

(rd. 19 + 20), din care:


Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an
(ct. 472*)
Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an
(ct. 472*)
Fondul comercial negativ (ct. 2075)
CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care:
- capital subscris vrsat (ct. 1012)
- capital subscris nevrsat (ct. 1011)
- patrimoniul regiei (ct. 1015)
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
IV. REZERVE (ct. 106)
Aciuni proprii (ct. 109)
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
(ct. 141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
(ct. 149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA
SOLD C
REPORTAT() (ct. 117)
SOLD D
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA
SOLD C
EXERCIIULUI FINANCIAR (ct. 121)
SOLD D
Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 +
28 - 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36)
Patrimoniul public (ct. 1016)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38)

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.


**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
ADMINISTRATOR,
Numele i prenumele ___________
Semntura ___________________
tampila unitii

NTOCMIT,
Numele i prenumele _________
Calitatea
_________________
Semntura __________________
Nr. de nregistrare n organismul profesional

Structura formularului Contul de profit i pierdere (Cod 20) este urmtoarea:


Pag. 7 /18

Anexa A
CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
la data de .
Denumirea indicatorilor
A
Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)
Producia vndut
(ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din
Registrul general i care mai au n derulare contracte de
leasing (ct. 766*)
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete (ct. 7411)
2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie
(ct. 711 + 712)
Sold C
Sold D
3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii
i capitalizat (ct. 721 + 722)
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)
- din care, venituri din fondul comercial negativ
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)
5
a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile
(ct. 601 + 602 - 7412)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)
(ct. 605 - 7413)
c) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607)
Reduceri comerciale primite (ct. 609)
6
Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:
a)
Salarii i indemnizaii30
(ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)
b)
Cheltuieli cu asigurrile i protecia social
(ct. 645 - 7415)
7
a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i
necorporale (rd. 22 - 23)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)
a.2) Venituri (ct. 7813)

1.

b) Ajustri de valoare privind activele circulante


(rd. 25 - 26)
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

Nr. rd.
B
01
02

- lei Exerciiul financiar


Precedent
1

Curent
2

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

La acest rnd se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei muncii, care se
preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori
persoane fizice".
30

Pag. 8 /18

Anexa A
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe
(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625
+ 626 + 627 + 628 - 7416)
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte
asimilate (ct. 635)
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)
Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de
entitile radiate din Registrul general i care mai au n
derulare contracte de leasing (ct. 666*)
Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34)
- Cheltuieli (ct. 6812)
- Venituri (ct. 7812)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL
(rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)
- Pierdere (rd. 35 - 12)
9
Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
10 Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din
activele imobilizate (ct. 763)
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
11 Venituri din dobnzi (ct. 766*)
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)
12 Ajustri de valoare privind imobilizrile
financiare i
investiiile financiare deinute ca active circulante
(rd. 47 - 48)
- Cheltuieli (ct. 686)
- Venituri (ct. 786)
13 Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666* - 7418)
- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():
- Profit (rd. 45 - 52)
- Pierdere (rd. 52 - 45)
14 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)
15 Venituri extraordinare (ct. 771)
16 Cheltuieli extraordinare (ct. 671)
17 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 57 - 58)
- Pierdere (rd. 58 - 57)
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():
- Profit (rd. 61 - 62)
- Pierdere (rd. 62 - 61)

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Pag. 9 /18

Anexa A
18
19
20

Impozitul pe profit (ct. 691)


Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
(ct. 698)
PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI
FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 65 - 66)
- Pierdere
(rd. 64 + 65 + 66);
(rd. 65 + 66 - 63)

65
66

67
68

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.


ADMINISTRATOR,

NTOCMIT,

Numele i prenumele ___________


Semntura ___________________
tampila unitii

Numele i prenumele _________


Calitatea
_________________
Semntura __________________
Nr. de nregistrare n organismul profesional

Structura formularului Date informative (Cod 30), este urmtoarea:


Pag. 10 /18

Anexa A
DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie
30
I. Date privind rezultatul nregistrat
A
Uniti care au nregistrat profit

Nr.
rd.
B
01

Uniti care au nregistrat pierdere

02

II. Date privind plile restante

A
Pli restante total (rd. 04+08+14 la 18+22), din
care:
Furnizori restani total (rd. 05 la 07), din care:

Nr.
rd.
B
03

Total
col.
2+3
1

Din care:
Pentru
Pentru
activitatea activitatea
curent
de
investiii
2
3

04

- peste 30 de zile
- peste 90 de zile
- peste 1 an
Obligaii restante fa de bugetul asigurrilor
sociale total (rd. 09 la 13), din care:

05
06
07
08

- contribuii pentru asigurri sociale de stat


datorate de angajatori, salariai i alte persoane
asimilate
- contribuii pentru fondul asigurrilor sociale
de sntate
- contribuia pentru pensia suplimentar
- contribuii pentru bugetul asigurrilor pentru
omaj
- alte datorii sociale
Obligaii restante fa de bugetele fondurilor
speciale i alte fonduri
Obligaii restante fa de ali creditori
Impozite i taxe nepltite la termenul stabilit la
bugetul de stat

09

Impozite i taxe nepltite la termenul stabilit la


bugetele locale

17

Credite bancare nerambursate la scaden total


(rd. 19 la 21), din care:

18

- restante dup 30 de zile


- restante dup 90 de zile

Nr. uniti

- lei Sume

10
11
12
13
14
15
16

19
20

- restante dup 1 an
Dobnzi restante

21
22

III. Numr mediu de salariai

Nr.
rd.

31 decembrie
an precedent

31 decembrie
an curent
Pag. 11 /18

Anexa A
- lei 2

30
A
Numr mediu de salariai
IV. Pli de dobnzi i redevene
A

B
23
Nr.
rd.
B

Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele


juridice
romne
ctre
persoanele
fizice
nerezidente din statele membre ale Uniunii
Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat

24

Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele


juridice romne ctre persoane juridice afiliate*)
nerezidente din statele membre ale Uniunii
Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat

26

Venituri din redevene pltite de persoanele


juridice romne ctre persoane juridice afiliate*)
nerezidente din statele membre ale Uniunii
Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

V. Tichete de mas
A
Contravaloarea tichetelor de mas acordate
salariailor
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare **)
A
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:
- din fonduri publice
- din fonduri private
VII. Cheltuieli de inovare ***)

A
Cheltuieli de inovare total (rd. 35 la 37), din
care:
- cheltuieli de inovare finalizate n cursul
perioadei
- cheltuieli de inovare n curs de finalizare n
cursul perioadei
- cheltuieli de inovare abandonate n cursul
perioadei

1
Sume
1

25

27

Nr.
rd.
B
30
Nr.
rd.
B
31
32
33
Nr.
rd.
B
34

Sume
1

31
decembrie
an
precedent
1

31 decembrie
an curent

31
decembrie
an
precedent
1

31 decembrie
an curent

35
36
37

Pag. 12 /18

30
VIII. Alte informaii

A
Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 39 + 47),
din care:
Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate i obligaiuni pe
termen lung, n sume brute (rd. 40 la 46), din care:
- aciuni cotate emise de rezideni
- aciuni necotate emise de rezideni
- pri sociale emise de rezideni
- obligaiuni emise de rezideni
- aciuni emise de organismele de plasament
colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezideni
- aciuni i pri sociale emise de nerezideni
- obligaiuni emise de nerezideni

Nr.
rd.
B
38

31
decembrie
an
precedent
1

Anexa A
- lei 31 decembrie
an curent
2

39
40
41
42
43
44
45
46

Creane imobilizate, n sume brute (rd. 48 + 49),


din care:
- creane imobilizate n lei i exprimate n lei,
a cror decontare se face n funcie de cursul unei
valute (din ct. 267)
- creane imobilizate n valut (din ct. 267)
Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor
i alte conturi asimilate, n sume brute
(ct. 4092 + 411 + 413 + 418)
Creane n legtur cu personalul i conturi
asimilate (ct. 425 + 4282)
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale
i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 +
4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)
Creanele entitii n relaiile cu entitile afiliate
(ct. 451)
Alte creane
(ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)
Dobnzi de ncasat (ct. 5187)

47

Investiii pe termen scurt, n sume brute


(ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 57 la 63),
din care:
- aciuni cotate emise de rezideni
- aciuni necotate emise de rezideni
- pri sociale emise de rezideni
- obligaiuni emise de rezideni
- aciuni emise de organismele de plasament
colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)
- aciuni emise de nerezideni
- obligaiuni emise de nerezideni

56

48
49
50
51
52
53
54
55

57
58
59
60
61
62
63
Pag. 13 /18

30
Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114)
Casa n lei i n valut (rd. 66 + 67), din care:
- n lei (ct. 5311)
- n valut (ct. 5314)
Conturi curente la bnci n lei i n valut
(rd. 69 + 70), din care:
- n lei (ct. 5121)
- n valut (ct. 5124)
Alte conturi curente la bnci i acreditive
(rd. 72 + 73), din care:
- sume n curs de decontare, acreditive i
alte valori de ncasat, n lei
(ct. 5112 + 5125 + 5411)
- sume n curs de decontare i acreditive n
valut (ct. 5125 + 5412)
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94
+ 95 la 100), din care:
- mprumuturi din emisiuni de obligaiuni i
dobnzile aferente, n sume brute (ct. 161 + 1681),
(rd. 76 + 77), din care:
- n lei
- n valut
- Credite bancare interne pe termen scurt i
dobnzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din
ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:
- n lei
- n valut
- Credite bancare externe pe termen scurt i
dobnzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din
ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:
- n lei
- n valut
- Credite bancare pe termen lung i dobnzile
aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682),
(rd. 85 + 86), din care:
- n lei
- n valut
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624
+ 1625 + din ct. 1682), (rd. 88 + 89), din care:
- n lei
- n valut
- Credite de la trezoreria statului
(ct. 1626 + din ct. 1682)
- Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 +
167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 92 + 93), din care:
- n lei i exprimate n lei, a cror decontare
se face n funcie de cursul unei valute
- n valut

Anexa A
- lei 64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Pag. 14 /18

30
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i
alte conturi asimilate, n sume brute
(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)
- Datorii n legtur cu personalul i conturi
asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
- Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale
i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 +
4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)
- Datoriile entitii n relaiile cu entitile afiliate
(ct. 451)
- Sume datorate acionarilor/asociailor (ct. 455)
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 +
472 + 473 + 269 + 509)
- Dobnzi de pltit (ct. 5186)
Capital subscris vrsat (ct. 1012), (rd. 102 la 105),
din care:
- aciuni cotate1)
- aciuni necotate2)
- pri sociale
- capital subscris vrsat de nerezideni
(din ct. 1012)
Brevete i licene (din ct. 205)
IX. Informaii privind cheltuielile cu
colaboratorii
A
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

Anexa A
- lei 94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Nr.
rd.
B
107

31
decembrie
an
precedent
1

31 decembrie
an curent
2

*)

Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin. (1)
pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
**)
Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv
cercetarea fundamental, cercetarea aplicativ, dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite
potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i
dezvoltarea tehnologic, cu modificrile ulterioare.
***)
Cheltuielile de inovare se determin potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei
din 13 august 2004 de punere n aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului
European i a Consiliului privind producia i dezvoltarea statisticilor comunitare privind
inovarea, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.
1)
Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor negociabile i
tranzacionate pe piee reglementate sau alte piee secundare.
2)
Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt
negociabile sau tranzacionate pe piee organizate.

ADMINISTRATOR,
Numele i prenumele ____________
Semntura ______________________

NTOCMIT,
Numele i prenumele ______________
Calitatea_________________________
Semntura_______________________
Pag. 15 /18

Anexa A
tampila unitii

Nr. de nregistrare n organismul


profesional ______________________

Structura formularului Situaia activelor imobilizate (Cod 40), este urmtoarea:


SITUAIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31 decembrie ..
40

- lei Elemente de
imobilizri

Nr.
rd.

Sold
iniial

Creteri

Imobilizri
necorporale
Cheltuieli de constituire
i cheltuieli de
dezvoltare
Alte imobilizri
Avansuri i imobilizri
necorporale n curs
TOTAL (rd. 01 la 03)
Imobilizri corporale
Terenuri
Construcii
Instalaii tehnice i
maini
Alte instalaii, utilaje i
mobilier
Avansuri i imobilizri
corporale n curs
TOTAL
(rd. 05 la 09)
Imobilizri financiare
ACTIVE IMOBILIZATE
TOTAL
(rd. 04+ 10+ 11)

Valori brute
Reduceri
Total
Din care:
dezmembrri
i casri
3
4

01

02
03

X
X

04

05
06
07

Sold final
(col.5=1+2-3)
5

08
09

10
11
12

SITUAIA AMORTIZRII ACTIVELOR IMOBILIZATE


40
Elemente de

Nr.

Sold

Amortizare

Amortizare

- lei Amortizare la
Pag. 16 /18

imobilizri

rd.

iniial

n cursul
anului

Imobilizri
necorporale
Cheltuieli de constituire
i cheltuieli de
dezvoltare
Alte imobilizri
TOTAL (rd. 13+14)
Imobilizri corporale
Terenuri
Construcii
Instalaii tehnice i
maini
Alte instalaii, utilaje i
mobilier
TOTAL (rd. 16 la 19)
AMORTIZRI TOTAL
(rd. 15+20)

aferent
imobilizrilor
scoase din
eviden
8

Anexa A
sfritul anului
(col. 9 = 6 + 7 + 8)
9

13
14
15
16
17
18
19
20
21

SITUAIA AJUSTRILOR PENTRU DEPRECIERE


40
Elemente de imobilizri

Nr.

Sold iniial

Ajustri

Ajustri

- lei Sold final


Pag. 17 /18

rd.
A
Imobilizri necorporale

Cheltuieli de constituire i
cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizri
Avansuri i imobilizri
necorporale n curs
TOTAL (rd. 22 la 24)
Imobilizri corporale

22

Terenuri
Construcii
Instalaii tehnice i maini
Alte instalaii, utilaje i
mobilier
Avansuri i imobilizri
corporale n curs
TOTAL (rd. 26 la 30)

26
27
28
29

Imobilizri financiare

32

AJUSTRI PENTRU
DEPRECIERE TOTAL
(rd. 25+31+32)

33

10

constituite n
cursul anului
11

reluate la
venituri
12

Anexa A
(col.13=10+
11-12)
13

23
24
25

30
31

ADMINISTRATOR,
Numele i prenumele ____________
Semntura ______________________

NTOCMIT,
Numele i prenumele ___________________
Calitatea _____________________________
Semntura ___________________________

tampila unitii
Nr. de nregistrare n ________________
organismul profesional

Pag. 18 /18

S-ar putea să vă placă și