Sunteți pe pagina 1din 86

PROGRAMUL OPERAIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

AXA PRIORITAR PI 1Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare (CDI) n sprijinul competitivitii economice i
dezvoltrii afacerilor

GHIDUL SOLICITANTULUI
ACIUNEA 1.2.1
Stimularea cererii ntreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de ntreprinderi
individual sau n parteneriat cu institutele de CD i universit i, n scopul inovrii de procese i de
produse n sectoarele economice care prezint potenial de cretere

Tip proiect: Intreprinderi nou-nfiinate inovatoare

Competiia POC-A1-A1.2.1-2014-XX-

Cuprins
CAPITOLUL 1 :INFORMAII GENERALE...............................................................................................4
1.1. Scopul ghidului............................................................................................................ 4
1.2. Programul Operaional Competitivitate Axa prioritar 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare
(CDI) n sprijinul competitivitii economice i dezvoltrii afacerilor ................................................4
1.3. Sistemul de implementare a POC Axa prioritar 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare (CDI)
n sprijinul competitivitii economice i dezvoltrii afacerilor structuri i atribu ii .............................7
CAPITOLUL 2 : REGULILE COMPETITIEI DE PROIECTE.................................................................7
2.1. Prezentarea general a aciunii 1.2.1: Stimularea cererii ntreprinderilor pentru inovare prin proiecte de
CDI derulate de ntreprinderi individual sau n parteneriat cu institutele de CD i universit i, n scopul
inovrii de procese i de produse n sectoarele economice care prezint poten ial de cre tere ...................8
2.1.1 Prezentarea tipului de proiect: ntreprindere nou-nfiin at inovatoare ........................................8
2.2. Eligibilitatea solictanilor, proiectelor, activitilor i cheltuielilor ...............................................9
2.2.1 Eligibilitatea solicitantului................................................................................. 9
Solicitani eligibili:......................................................................................................... 9
2.3. Eligibilitatea proiectelor i activitilor.............................................................................. 14
2.3.1 Eligibilitatea proiectului................................................................................... 14
2.2.3 Activiti eligibile............................................................................................. 15
1. Activitile de cercetare industrial/dezvoltare experimental..........................15
2. Activiti pentru obinerea i validarea drepturilor de proprietate industrial. . .15
3. Activiti care constau n servicii de consultan n domeniul inovrii i pentru
serviciile de sprijinire a inovrii................................................................................ 15
4. Activiti de introducere n producie a rezultatelor cercetrii (maxim 50%) din
cheltuielile eligibile ale proiectului...........................................................................15
2.4. Eligibilitatea cheltuielilor.............................................................................................. 17
2.2.5 Modaliti de finanare.................................................................................... 20
CAPITOLUL 3 : COMPLETAREA I DEPUNEREA CERERII DE FINANARE....................................21
3.1. Instruciuni privind depunerea cererii de finanare................................................................21
din cldirea CIA (Compania de Informatic Aplicat (fostul Centru Teritorial de Calcul Cluj)...........23
Str. Republicii nr. 107, etaj 3, camera 309/310, Cluj-Napoca...................................................................23
CAPITOLUL 4 : VERIFICARE, EVALUARE I SELECIE.....................................................................27
4.1. Verificarea conformitii i eligibilitii............................................................................. 27
Sunt verificate din punct de vedere al eligilibilitii doar propunerile de proiecte admise n urma verificrii
formale......................................................................................................................................................28
4.2. Evaluarea propunerilor................................................................................................. 28
Criteriu eliminatoriu:...............................................................................................................................29
Evaluarea se face exclusiv pe baza datelor oferite de aplicant in Cererea de Finan are. .....................29
Daca rspunsul este NU, proiectul se respinge i nu se evalueaz.........................................................29
Criteriul 1. Relevana...............................................................................................................................29
Descrierea Proiectului..............................................................................................................................29
Indicatori..................................................................................................................................................29
Criteriul 1.1 Caracterul inovator al proiectului.......................................................................................29
Criteriul 1.3 Creterea nivelului tehnologic al solicitantului..................................................................30
Criteriul 2. Calitate si maturitate.............................................................................................................30
4.3. Depunerea i soluionarea contestaiilor............................................................................. 35
4.4. Reguli specifice de selecie............................................................................................ 36
ANEXE...................................................................................................................... 36
1. INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL.........................................................................................41
2

2. INFORMAII DESPRE REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI I A DIRECTORULUI DE


PROIECT..................................................................................................................................................42
3. INFORMATII PRIVIND FINANTARI PUBLICE PRIMITE IN ULTIMII 3 ANI................................42
4. INFORMAII PRIVIND PROIECTUL..............................................................................................44
1. Activitile de cercetare industrial/dezvoltare experimental..........................46
2. Activiti pentru obinerea i validarea drepturilor de proprietate industrial. . .46
3. Activiti de realizarea a studiilor tehnice de fezabilitate.................................46
4. Activiti care constau n servicii de consultan n domeniul inovrii i pentru
serviciile de sprijinire a inovrii................................................................................ 46
5. Activiti de introducere n producie a rezultatelor cercetrii...........................46
6. Activiti n sprijinul proiectului prin achiziionarea de servicii de realizare de
analize economice, studii de pia, planuri de afacer..............................................46
Activiti de introducere n producie a rezultatelor cercetrii.................................47
4
INDICATORI.....................................................................................................................................49
6. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI.................................................................................................50
7. CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL...................................50
7.1 Principiul poluatorul pltete........................................................................................ 50
7.2 Dezvoltarea durabil..................................................................................................... 50
7.3 Egalitatea de anse....................................................................................................... 50
7.4 ACHIZIII................................................................................................................. 50
8. PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI.................................................................................51
8.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIAL....51
ANEXA 2.7 LA GHIDUL SOLICITANTULUI...........................................................................................64
Declaraia privind ncadrarea solicitantului n categoria ntreprindere nou-nfiin at inovatoare...........64
MODEL DE PLAN DE AFACERI.............................................................................................................74

CAPITOLUL 1 :INFORMAII GENERALE

1.1. Scopul ghidului


Prezentul ghid reunete instruciunile, procedurile i criteriile care trebuie respectate de solicitanii
de finanare n cadrul competiiei de proiecte POC-A1-A1.2.1-2014-XXPrezentul ghid este un ndrumar pentru completarea corect i complet a unei cereri de finanare.
Aplicanii sunt ncurajai s citeasc cu atenie prevederile cuprinse n prezentul document, Cererea
(apelul) de propuneri de proiecte pentru asisten financiar nerambursabil acordat din FEDR i
de la bugetul de stat, cu anexele sale i Ghidul beneficiarului diponibil pe pagina de internet a
organismului intermediar www.poscce.research.ro
1.2. Programul Operaional Competitivitate Axa prioritar 1 - Cercetare, dezvoltare
tehnologic i inovare (CDI) n sprijinul competitivitii economice i dezvoltrii afacerilor
Programul Operaional Competitivitate (POC) (disponibil la adresele www.poscce.research.ro i
www.fonduri-ue.ro ), aprobat prin Decizia CE nr.XXXXX, reprezint un document strategic care
contribuie la strategia Uniunii Europene pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil
incluziunii i la realizarea coeziunii economice, sociale i teritoriale fiind unul dintre cele 8 programe
operaionale prevzute n Acordul de Parteneriat 2014-2020 (disponibil la adresa www.fonduriue.ro).
POC include dou axe prioritare, i anume:
- Axa Prioritar 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare (CDI) n sprijinul competitivitii
economice i dezvoltrii afacerilor
- Axa Prioritar 2 - Tehnologia Informaiei si Comunicaiilor (TIC) pentru o economie digital
competitiv
Axa prioritar 1- Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare (CDI) n sprijinul competitivitii
economice i dezvoltrii afacerilor implementeaz elemente ale Strategiei Naionale de CercetareDezvoltare Inovare 2014-2020 (disponibil la adresa www.research.ro) i ale Acordului de
Parteneriat 2014-2020, contribuind la realizarea obiectivului tematic 1 - Dezvoltarea cercetrii,
dezvoltrii tehnologice i inovrii.
Axa prioritar 1- Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare (CDI) n sprijinul competitivitii
economice i dezvoltrii afacerilor are o alocare financiar de 798 milioane euro din Fondul
European pentru Dezvoltare Regional (FEDR).
Axa prioritar 1- Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare (CDI) n sprijinul competitivitii
economice i dezvoltrii afacerilor are 2 prioriti de investiii, fiecare prioritate cu un numr
specific de aciuni:
Prioritatea de investiii
1a) mbuntirea
infrastructurilor de cercetare
i inovare i a capacitilor

Aciuni
Beneficiari
Aciune 1.1.1 : Mari infrastructuri -Organizaii de cercetare
de CD
de drept public sau privat
(instituii CD sau de
4

pentru a dezvolta excelena n


materie de C&I i promovarea
centrelor de competen, n
special a celor de interes
european, prin conectarea
acestora cu structuri existente
sau emergente de clusterizare
care urmresc inovarea i
dezvoltarea economic, ntrun mod care rspunde
nevoilor de dezvoltare n care
sunt interesate comunitile n
care acestea se dezvolt

Aciune 1.1.2 : Dezvoltarea unor


reele de centre CD, coordonate la
nivel naional i racordate la reele
europene i internaionale de profil
i
asigurarea
accesului
cercettorilor la publicaii tiinifice
i baze de date europene i
internaionale

Aciune 1.1.3 : Crearea de sinergii


cu
aciunile
de
CDI
ale
programului-cadru ORIZONT 2020
al Uniunii Europene i alte
programe CDI internaionale

Aciune 1.1.4: Atragerea de


personal cu competene avansate
din strintate pentru consolidarea
capacitii CD

1b) Promovarea investiiilor n


C&I, dezvoltarea de legturi i
sinergii ntre ntreprinderi,
centrele de cercetare i
dezvoltare i nvmntul
superior,
n
special
promovarea investiiilor n
dezvoltarea de produse i de
servicii,
5ransferal
de
tehnologii, inovarea social,
ecoinovarea i aplicaiile de
5

nvmnt superior)
-Intreprinderi cu
activitate CD menionat
n statut
-Entiti care
administreaz structuri
de tip cluster inovativ
-Organizaii de cercetare
de drept public sau privat
(instituii CD i de
nvmnt superior)
-Asociaii ale acestora
- Agenia de
Administrare a Reelei
Naionale de Informatic
pentru Educaie i
Cercetare
-Organizaii de cercetare
de drept public i/sau
privat
-Intreprinderi
mari,
mijlocii sau mici, care
doresc s aplice i/sau au
o participare constant la
programele-cadru
de
cercetare ale UE sau alte
programe internaionale
de CDI
-Organizaii de cercetare
de drept public i/sau
privat
-Intreprinderile mari,
mijlocii sau mici, cu
activitate CD menionat
n statut
-ntreprinderile
mari,
mijlocii sau mici pentru
care activitatea de CD nu
constituie
obiectul
principal de activitate.
Activitatea de CD poate
s nu existe n obiectul
de
activitate
al
ntreprinderii;
-Parteneriatele formate,
la iniiativa sectorului
antreprenorial,
din
ntreprinderi i instituii
de CD i/sau nvmnt
superior (e.g. clustere

Aciune 1.2.1: Stimularea cererii


ntreprinderilor pentru inovare prin
proiecte de CDI derulate de
ntreprinderi individual sau n
servicii publice, stimularea
parteneriat cu institutele de CD i
cererii, crearea de reele i de
universiti, n scopul inovrii de
grupuri i inovarea deschis
procese i de produse n sectoarele
prin specializarea inteligent,
economice care prezint potenial
precum
i
sprijinirea
de cretere
activitilor
de
cercetare
tehnologic i aplicat, liniilor
pilot, aciunilor de validare
precoce
a
produselor,
capacitilor de producie
avansate
i
de
prim
producie, n special n
domeniul
tehnologiilor
generice eseniale i difuzrii
tehnologiilor de uz general
Aciune 1.2.2 : Credite, garanii i
msuri de capital de risc n favoarea
IMM-urilor
inovative
i
a
organizaiilor de cercetare care
rspund cererilor de pia

inovative;)
-Spin-off-uri:
ntreprinderi
care
urmeaz s se nfiineze
pe baza unui rezultat
obinut dintr-un proiect
de cercetare al unei
organizaii de cercetare
de drept public
Start-up-uri inovatoare:
microntreprinderi
sau
ntreprinderi mici, care
nregistreaz o vechime
de maximum 3 ani n
anul
depunerii
proiectului i au un plan
de afaceri;
-Intreprinderea nou
creata aplicanta -uri
inovatoare:
microntreprinderi sau
ntreprinderi mici, care
nregistreaz o vechime
de maximum 3 ani n
anul depunerii
proiectului i au un plan
de afaceri bazat pe un
rezultat CD sau un drept
de proprietate industrial;

Instituiile care
implementeaz schemele
de finanare sau fondul
de participare (depinde
de modul de
implementare)
-Organizaiile
de
cercetare (instituii de
CD i de nvmnt
superior)
a
cror
activitate are potenial de
Aciune 1.2.3: Parteneriate pentru
comercializare
transfer de cunotine
- Alte entiti care pot
oferi servicii de transfer
de cunotine
-Intreprinderile
care
acceseaz oferta

1.3. Sistemul de implementare a POC Axa prioritar 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologic i


inovare (CDI) n sprijinul competitivitii economice i dezvoltrii afacerilor structuri i
atribuii
Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operaional Competitivitate (POC)
funcioneaz n cadrul Ministerului Fondurilor Europene i are responsabilitatea gestiunii i
controlului POC, n conformitate cu HG nr.
i cu normele aferente fondurilor.
Organisme intermediare (OI)
Pentru implementarea eficient a programului, au fost desemnate Organisme Intermediare pentru
POC pentru fiecare ax prioritar n conformitate cu HG nr.
.
Pentru Axa Prioritar 1 CDI n sprijinul competitivitii economice i dezvoltrii afacerilor a fost
desemnat Ministerul Educaiei Naionale.
Responsabilitile Organismelor Intermediare sunt stabilite n acordurile de delegare dintre
Autoritatea de Management i Organismul Intermediar n cauz.
Unitatea de Plat este structura din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, avnd
responsabilitatea transferrii ctre beneficiari a sumelor de avans, prefinanare, cofinanare alocate de
la bugetul de stat, a sumelor din asisten financiar nerambursabil de la Uniunea European
efectuate n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale n cadrul POC, precum i ctre
contractori a sumelor aferente finanrii proiectelor de asisten tehnic, dup caz.
Autoritatea de Certificare i Plat - este structura organizatoric n cadrul Ministerului Finanelor
Publice, responsabil de certificarea sumelor cuprinse n declaraiile de cheltuieli transmise la
Comisia European i pentru primirea fondurilor transferate Romniei din Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european i Fondul de coeziune i asigurarea transferului acestora
ctre beneficiari, precum i a sumelor de avans, prefinanare i cofinanare aferente acestora din
fonduri alocate de la bugetul de stat.
Autoritatea de Audit desemneaz autoritatea public, la nivel naional, responsabil cu verificarea
operaiunilor de management i a sistemului de control pentru fiecare program operaional,
independent funcional de Autoritatea de Management i de Autoritatea de Certificare i Plat. n
Romnia, pentru toate programele operaionale, Autoritatea de Audit funcioneaz pe lng Curtea de
Conturi.
Comitet de Monitorizare - este organismul deliberativ, fr personalitate juridic, care asigur
urmrirea eficienei i calitii implementrii asistenei financiare nerambursabile prin POC, modul
de utilizare i impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare i naionale n materie.

CAPITOLUL 2 : REGULILE COMPETITIEI DE PROIECTE

2.1. Prezentarea general a aciunii 1.2.1: Stimularea cererii ntreprinderilor pentru inovare prin
proiecte de CDI derulate de ntreprinderi individual sau n parteneriat cu institutele de CD i
universiti, n scopul inovrii de procese i de produse n sectoarele economice care
prezint potenial de cretere
Aciunea se adreseaz obiectivului specific Creterea investiiilor private n CDI .
Aceast aciune urmrete ncurajarea investiiilor private n CDI, prin creterea numrului de
ntreprinderi care, prin oferta de CDI (furnizare de cunoatere, aptitudini i facilit i) realizeaz
activiti de CDI sau colaboreaz cu instituiile de CD i de nvmnt superior care rspund nevoilor
ntreprinderilor pentru rezolvarea unor provocri ale pieei i stimularea inovrii. Vor fi sprijinite
ntreprinderile s dezvolte activiti inovatoare i s comercializeze produse noi bazate pe cercetare i
inovare. Aplicaiile ntreprinderile n vederea obinerii finanrii vor fi sus inute de un plan de
afaceri /studiu de pia /alte documente care vor demonstra impactul economic direct n pia al
rezultatului obinut n urma finanrii unui astfel de proiect.
Atingerea rezultatelor
n susinerea obiectivului specific prin aceast aciune se vor dezvolta trei tipuri de proiecte:
1. proiecte tehnologice inovative, prin care se va realiza o inovare de produs (att pentru bunuri
ct i pentru servicii), o inovare de produs i de proces sau numai inovare de proces, bazat pe
exploatarea i utilizarea cunotinelor tiinifice i tehnologice sau pe baza drepturilor de
proprietate industrial, iar rezultatele proiectului vor aparine n totalitate ntreprinderii care
propune proiectul;
2. ntreprindere nou-nfiinat inovatoare;
3. start-up-uri i spin-off-uri inovatoare;

2.1.1 Prezentarea tipului de proiect: ntreprindere nou-nfiinat inovatoare


Competitivitate Axa prioritar 1 - Cercetare,

Obiectivul urmrit prin acest tip de proiecte este de a stimula inovarea n ntreprinderi nou-nfiin ate
inovatoare, definite conform art.22, alin.(2) din Regulamentul(UE) NR. 651/2014 al Comisiei din 17
iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaa intern n aplicarea
articolelor 107 i 108 din tratat, care dezvolt produse i/sau procese noi sau substanial
mbuntite n scopul produciei i comercializrii. Specificul acestui tip de proiect const n
valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau idei brevetate, ca baz de pornire
pentru dezvoltarea acelor procese, bunuri sau servicii propuse pe care beneficiarul le-a
identificat ca fiind cerute de pia pe baz de pre-comand sau pre-contracte.

Asistena financiar nerambursabil pe proiect: 2 640.000lei regiunea Bucureti-Ilfov i


max. 3.520.000 lei pentru celelalte regiuni ale Romniei.
Ajutorul pentru ntreprinderile nou-nfiinate inovatoare se acord o singur dat i numai pe
perioada n care beneficiarul ndeplinete condiiile de ntreprindere nou-nfiinat inovatoare.

Valoarea grantului Activitile din cadrul proiectelor realizate de ntreprinderile nounfiinate inovatoare se finaneaz cu 100% din costurile eligibile pe perioada n care
beneficiarul ndeplinete condiiile de ntreprindere nou-creat inovatoare,
8

Domeniul de aplicare: domeniile de specializare inteligent i sanatate


strategia CDI- conform Anexei 5

Durata maxim admis a unui proiect este de 24 luni.

definite prin

2.2. Eligibilitatea solictanilor, proiectelor, activitilor i cheltuielilor


2.2.1 Eligibilitatea solicitantului
Solicitani eligibili:
ntreprindere nou-nfiinat inovatoare definit conform art.22, alin.(2) din
Regulamentul(UE) NR. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor
categorii de ajutoare compatibile cu piaa intern n aplicarea articolelor 107 i 108 din tratat
preluat n schema de ajutor de stat CDI nr.ca o ntreprindere mic conform definiiei din art. 8
litera (b) al prezentei scheme, necotat n lista oficial a unei burse de valori pe o perioad de pn la
5 ani de la nregistrare, care nu a distribuit nc profituri, care nu s-a format printr-o fuziune i ale
crei costuri aferente activitii de cercetare i dezvoltare reprezint cel puin 10 % din costurile sale
totale de funcionare nregistrate cel puin n cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea
ajutorului sau, n cazul unei ntreprinderi nou-nfiinate fr niciun istoric financiar, n auditul
perioadei fiscale n curs, astfel cum este certificat de un auditor extern. n cazul ntreprinderilor
eligibile care nu fac obiectul unei obligaii de nregistrare se poate considera c perioada de
eligibilitate de cinci ani ncepe din momentul n care ntreprinderea respectiv fie i ncepe
activitatea economic, fie devine pltitoare de impozite pentru activitatea sa economic.
Solicitantul este eligibil dac ndeplinete urmtoare condiiile, justificate prin documente specifice,
care se depun la data menionat n cererea/apelul de propuneri de proiecte:
a) Solicitantul este ntreprindere nou-nfiinata inovatoare conform definiiei de la pct.1. i l a
momentul depunerii cererii de finanare, ntreprinderile sunt nregistrate n Romnia sau ntr-un stat
membru al UE. La momentul contractrii toate ntreprinderile pentru care a fost aprobat finanarea
sunt nregistrate n Romnia n baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Intreprinderea trebuie sa respecte toate conditiile pentru
inovatoare, respectiv:

ntreprindere nou-nfiinat

o necotat n lista oficial a unei burse de valori pe o perioad de pn la 5 ani de la


nregistrare,
o care nu a distribuit nc profituri,
o care nu s-a format printr-o fuziune i
o ale crei costuri aferente activitii de cercetare i dezvoltare reprezint cel puin 10
% din costurile sale totale de funcionare nregistrate cel puin n cursul unuia dintre
cei 3 ani care preced acordarea ajutorului sau, n cazul unei ntreprinderi nounfiinate fr niciun istoric financiar, n auditul perioadei fiscale n curs, astfel cum
este certificat de un auditor extern.
o n cazul ntreprinderilor eligibile care nu fac obiectul unei obligaii de nregistrare se
poate considera c perioada de eligibilitate de cinci ani ncepe din momentul n care
ntreprinderea respectiv fie i ncepe activitatea economic, fie devine pltitoare de
9

impozite pentru activitatea sa economic.


o Solicitantul este o ntreprindere pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie
obiectul principal de activitate dar este menionat n statut.
o Criteriile pe care o ntreprindere trebuie s le respecte pentru a fi considerat
ntreprindere mic sunt n conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 cu
modificrile i completrile ulterioare, care este armonizat cu legislaia comunitar
n vigoare. Orice ntreprindere care nu respect aceste criteriinu sunt eligibile.
Microntreprinderile se ncadreaz n categoria ntreprinderilor-mici.
o Nu a primit ajutor pentru ntreprindere nou-nfiinat inovatoare. Ajutorul pentru
ntreprindere nou-nfiinat se acord o singur dat i numai pe perioada n care
beneficiarul ndeplinete condiiile de ntreprindere nou-nfiinat inovatoare
Se justific prin certificatul constatator emis de Registrul Comerului sau alt document echivalent
eliberat ntr-un stat membru UE, valabil la data depunerii documentelor nsoitoare ale cererii de
finanare.
b) ntreprinderea solicitant nu are obligaii de plat scadente ctre instituiile publice, i-a ndeplinit
la timp obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i a altor contribuii ctre bugetul de stat, bugetele
speciale i bugetele locale, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
c) ntreprinderea solicitant nu este o ntreprindere aflat n dificultate n sensul definiiei din
Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).
Intreprindere aflat n dificultate nseamn o ntreprindere care se afl n cel pu in una din situa iile
urmtoare:
(i) n cazul unei societi comerciale cu rspundere limitat, atunci cnd mai mult de jumtate
din capitalul su social subscris a disprut din cauza pierderilor acumulate. Aceast situaie
survine atunci cnd deducerea pierderilor acumulate din rezerve (i din toate celelalte
elemente considerate n general ca fcnd parte din fondurile proprii ale societii) conduce la
un rezultat negativ care depete jumtate din capitalul social subscris;
(ii) n cazul unei societi comerciale n care cel puin unii dintre asociai au rspundere
nelimitat pentru creanele societii, atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul propriu
aa cum reiese din contabilitatea societii a disprut din cauza pierderilor acumulate;
(iii) atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau
ndeplinete criteriile prevzute de legislaia naional pentru iniierea unei proceduri
colective de insolven la cererea creditorilor si;
(iv) atunci cnd ntreprinderea a primit ajutor pentru salvare i nu a rambursat nc
mprumutul sau nu a ncetat garania sau a primit ajutoare pentru restructurare i face nc
obiectul unui plan de restructurare;
d) ntreprinderea solicitant nu se afl n stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt
administrate de ctre un judector sindic sau activitile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este ntr-o situaie similar cu cele anterioare,
reglementat prin lege.
e) Solicitantul nu a fost obiect al unui ordin de recuperare neexecutat n urma unei decizii anterioare a
Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal i incompatibil cu piaa intern.
f) Reprezentantul legal al ntreprinderii solicitante nu a fost condamnat n ultimii 3 ani, prin hotrre
definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau
pentru comiterea unei greeli n materie profesional.
10

Pentru justificarea ndeplinirii criteriilor de eligibilitate de la punctele b) f) se depune o declaraie


de eligibilitate pe proprie rspundere.
g) Datele referitoare la solicitant s fie nregistrate i actualizate n RPC (Registrul Potenialilor
Contractori), i anume:
- Statut i documente de infiinare a ntreprinderii / Extras de la Registrul Comerului cu informaii
despre acionari, capital social / Certificat de nregistrare la Registrul Comerului;
- Bilanurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit i Pierdere.
h) Solicitantul deine:

Un brevet
Cerere de brevet
Teza de doctorat - a directorului de proiect, angajat al intreprinderea nou
creata aplicanta
Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obtinut dintr-un contract de
cercetare finantat din surse publice

Documentele justificative i condiiile de eligibilitate:


a) pentru cazul brevet

a1) daca brevetul este nregistrat pe numele aplicantulu)


Documente justificative
Copie brevet , conform cu originalul; brevetul este nregistrat pe numele firmei
aplicante (titularul brevetului este firma aplicant) si are maxim 5 ani vechime, fa
de data depunerii cererii de finanare
rezumat al coninutului (1-2 pagini) la care se refer brevetul, n care s se
evidenieze rezultatele obinute ce vor fi utilizate n noul proiect. Se va descrie i
modul n care se vor folosi aceste rezultate n proiect.
Dovada ca au fost platite, in anul depunerii proiectului, taxele de mentinere in
vigoare a brevetului
a2) dac titularul brevetului nu este aplicantul

Documente justificative :
copia brevetului care face obiectul contractului;brevetul are maxim 5 ani vechime,
fa de data depunerii cererii de finanare
contract de cesiune sau licen ntre titularul brevetului i firm prin care se cedeaz
firmei drepturile de utilizare a brevetului, dac titularul brevetului nu este firma
intreprinderea nou creata aplicanta aplicant; n contract se poate prevede clauza
suspensiv prin care se precizeaz c, doar dac proiectul este selectat pentru
finanare, se cedez firmei drepturile de utilizare a brevetului; beneficiarii vor insera
o clauz suspensiv cu urmtoarea form:Contractul de cesiune sau licen este
valid din momentul semnrii i intr n vigoare la data la care proiectul cu titlul i
ID........ este selectat pentru finanare. n caz contrar, contractul este reziliat de plin
drept, fr nicio formalitate prealabil;
rezumat al coninutului (1-2 pagini) la care se refer brevetul, n care s se
evidenieze rezultatele obinute ce vor fi utilizate n noul proiect. Se va descrie i
modul n care se vor folosi aceste rezultate n proiect.
11

Dovada ca au fost platite, in anul depunerii proiectului, taxele de mentinere in


vigoare a brevetului care face obiectul contractului
b) Pentru cazul cerere de brevet

b1)daca cererea de brevet este nregistrat pe numele aplicantului


Documente justificative :

Copie dupa cererea de brevet nregistrat pe numele firmei aplicante;


documentul de publicare a cererii de brevet n BOPI. Publicarea trebuie s fie fcut
pana la data depunerii cererii de finanare;
rezumat al coninutului (1-2 pagini) la care se refer cererea de brevet, n care s se
evidenieze rezultatele obinute ce vor fi utilizate n noul proiect. Se va descrie i
modul n care se vor folosi aceste rezultate n proiect.
declaraie pe proprie rspundere a reprezentantului legal al intreprinderea nou creata
aplicanta ului conform creia, dac n termen de 5 ani de la data ncheierii
contractului de finanare (pn la ultimul raport de la sfritul perioadei de
durabilitate) nu se obine brevetul nregistrat, firm va avea obligaia de a returna
asistena financiar nerambursabil primit;

b2) dac titularul cererii de brevet, nu este pe numele aplicantului:


Documente justificative :
copia cererii de brevet care face obiectul contractului.
documentul de publicare a cererii de brevet n BOPI. Publicarea trebuie s fie fcut
pana la data depunerii cererii de finanare;
contract de cesiune sau licen ntre titularul cererii de brevet i firm prin care se
cedeaz firmei drepturile de utilizare a cererii de brevet, i brevetului dup obinerea
lui, dac titularul cererii de brevet, nu este firm intreprinderea nou creata aplicanta
aplicant; n contract se poate prevede clauza suspensiv prin care se precizeaz c,
doar, dac proiectul cu titlul i ID........ este selectat pentru finanare, se cedez
firmei drepturile de utilizare a cererii de brevet ; Beneficiarii vor insera o clauz
suspensiv cu urmtoarea form:Contractul de cesiune sau licen este valid din
momentul semnrii i intr n vigoare la data la care proiectul cu titlul i ID...... este
selectat pentru finanare. n caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fr
nicio formalitate prealabil.

declaraie pe proprie rspundere a reprezentantului legal al intreprinderea nou creata


aplicanta ului conform creia, dac n termen de 5 ani de la data ncheierii
contractului de finanare (pn la ultimul raport de la sfritul perioadei de
durabilitate) nu se obine brevetul nregistrat, firm va avea obligaia de a returna
asistena financiar nerambursabil primit.
rezumat al coninutului (1-2 pagini) la care se refer cererea de brevet, n care s se
evidenieze rezultatele obinute ce vor fi utilizate n noul proiect. Se va descrie i
modul n care se vor folosi aceste rezultate n proiect.

c) Pentru cazul cercetri efectuate pentru teza de doctorat a directorului de proiect (angajat al
aplicantului) - teza a fost susinut n ultimii 5 ani, fa de data depunerii cererii de finanare:
diploma de doctor n tiine (copie, conform cu originalul; teza a fost susinut n ultimii
12

5 ani, fa de data depunerii cererii de finanare:


rezumatul tezei de doctorat, care s evidenieze rezultatele obinute care vor fi utilizate n
noul proiect, i modul n care vor fi aplicate n proiect, semnat de conductorul tezei;
contract ntre titularul tezei de doctorat i firm prin care se cedeaz firmei drepturile
de utilizare a rezultatelor obinute prin lucrarea de doctorat; se poate prevede clauza
suspensiv prin care se precizeaz c, doar dac proiectul cu titlul i ID....... este selectat
pentru finanare, se cedeaz firmei drepturile de utilizare a rezultatelor obinute prin
lucrarea de doctorat; beneficiarii vor insera o clauz suspensiv care va avea
urmtoarea form:Contractul de cesiune sau licen este valid din momentul semnrii
i intr n vigoare la data la care proiectul cu titlul i ID.......... este selectat pentru
finanare. n caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fr nicio formalitate
prealabil .

d) Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obtinut dintr-un contract de cercetare

Documente justificative :
copie dupa contractul de cercetare in care intreprinderea a participat;contractual a fost
finalizat in ultimii 5 ani fata anul depunerii proiectului;
contractual a fost finantat din surse publice
acodul partenerilor din proiect pentru cedarea dreptului de proprietate asupra
rezultatului/rezultatelor de cercetare din proiect si utilizarea in cadrul proiectului;
rezumatul dreptului de utilizare rezultate de cercetare si descrierea modului in care aceste
rezultate sunt dezvoltate in proiect.

i) ntreprinderea solicitant trebuie s dispun de un spaiu n care s-i desfoare activitatea


pentru implementarea proiectului (locaia proiectului)
Documente justificative:

contract de vnzare-cumprare/titlu de proprietate;


contract de nchiriere de minim 7 ani de la data depunerii proiectului; se poate prevede
clauza suspensiv prin care se precizeaz c, doar dac proiectul cu titlul i ID........ este
selectat pentru finanare, contractul este aplicabil i c nu exist clauze n contract care s
afecteze bunurile achiziionate din valoarea grantului.

beneficiarii vor insera o clauz suspensiv care va avea urmtoarea


form:Contractul de nchiriere este valid din momentul semnrii i intr n vigoare
la data la care proiectul cu titlul i ID...........este selectat pentru finanare. n caz
contrar, contractul este reziliat de plin drept, fr nicio formalitate prealabil

cu privire la bunurile achiziionate beneficiarii vor nsera n contractele de


nchiriere ale imobilelor, clauze conform crora proprietarii imobilelor nchiriate
nu vor avea niciun drept cu privire la bunurile achiziionate din finanare, renunnd
astfel la orice drept de retenie, gaj, preemiune i se vor abine de la orice aciune
sau inaciune care ar putea face improprie utilizarea bunurilor pentru activitile
din proiect sau prin care s mpiedice bun desfurare a activitilor proiectului.

j) Solicitantul demonstreaz ndeplinirea condiiei c "Valoarea cheltuielilor pentru cercetaredezvoltare a reprezentat cel putin c "10 % din costurile sale totale de funcionare nregistrate
cel puin n cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului "
13

Documente justificative:
Bilan/balan din care sse evidenieze cheltuielile pentru cercetare-dezvoltre nsoite
de rezumat succint al activitilor i rezultatelor de cercetare-dezvoltare
k) Solicitantul depune o declaraie pe proprie rspundere privind faptul c nu a mai primit
niciodat ajutor de stat pentru ntreprindere nou-creata inovatoare (model n Anexa 2.6 a
acestui Ghid).
l) Solicitantul face dovada existenei unor cereri de pia a rezultatelor pe care le va ob ine prin
finanarea proiectului, prin depunerea unor pre-comanzi sau pre-contracte.

2.2.2 Participani ITI (Investiii Teritoriale Integrate), conform art.36 din Regulamentul CE
1303/2013
Romnia va folosi instrumentul ITI cu prioritate n cadrul Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii (un
teritoriu unic, cu caracteristici speciale: populaie rar i izolat, specializare economic i
vulnerabilitate, accesul limitat la servicii, etc) n corelare cu obiectivele strategiei integrate pentru
aceasta zon.
In cazul acestei aciuni, solicitanii care particip cu proiecte pentru finanare prin acest instrument,
trebuie s respecte pe lng criteriile de eligibilitate enunate la punctul 2.2.1, i condiia de a fi
situai n cadrul Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii , n conformitate cu prevederile Legii 82/1993
cu modificrile i completrile ulterioare i ale anexei 1 la HG 230/2003 cu modificrile i
completrile ulterioare.
2.3. Eligibilitatea proiectelor i activitilor
2.3.1 Eligibilitatea proiectului
Scopul i obiectivele propunerii trebuie s fie n conformitate cu obiectivele specifice ale axei
prioritare i ale aciunii, aa cum sunt descrise n cererea de propuneri de proiecte.
Durata proiectelor este de maximum 24 luni.
Criterii de eligibilitate a proiectelor

Scopul si obiectivele propunerii s fie n conformitate cu obiectivele competiiei, aa cum


sunt descrise n cererea de proiecte;
Proiectul s fie derulat n Romnia;
Durata proiectului s se incadreze n limitele menionate n cererea de propuneri de proiecte.
Dimensiunea finanrii nerambursabile solicitate s se ncadreze n limitele menionate n
cererea de propuneri de proiecte.
Activitile proiectului s nceap dup data depunerii aplicaiei la MEN-OI-Cercetare
Proiectul s conin activiti de cercetare i obligatoriu dezvoltare experimental executate
de solicitant sau achiziionate ca servicii.
S conin activiti pentru introducerea n producie a rezultatelor cercetrii;
Cheltuieli pentru introducerea n producie a rezultatelor cercetrii sa reprezinte
maxim. 50% din valoarea eligibila a proiectului.
14

Proiectul nu solicit finanare pentru susinerea activitilor de export ctre tere ri sau ctre
State Membre.
Proiectul nu va utiliza cu precdere produsele naionale n detrimentul produselor importate.
Proiectul nu favorizeaz activitile de prelucrare i comercializare a produselor agricole, n
cazurile n care i) valoarea finanrii este stabilit pe baza preului sau a cantitii unor astfel
de produse achiziionate de la productori primari sau comercializate de ctre ntreprinderile
n cauz; ii) acordarea finanrii este condiionat de obligaia de a fi direcionat, parial sau
integral, ctre productorii primari.
Propunerea de proiect trebuie s fie nsoit de un plan de afaceri, conform anexei 6 a
Ghidului.
Propunerea trebuie s fie nsoit de o declaraie de certificare a aplicaiei (prin care se
confirm c informaiile incluse n cererea de finanare, precum i detaliile prezentate n
documentele nsoitoare sunt corecte i asistena financiar pentru care s-a aplicat este
necesar proiectului pentru a se derula conform descrierii). Modelul declaraiei este prezentat
n anexa 2.4 a acestui Ghid.
Propunerea trebuie s fie nsoit de Hotrrea AGA/CA de aprobare a proiectului propus
pentru competiie i a contribuiei financiare a solicitantului pentru proiect.
Activitile proiectului s nu fi fost sau s nu fie finanate din alte surse publice.

Alte criterii privind proiectele ITI


In cazul acestei aciuni, solicitanii care particip cu proiecte pentru finanare prin acest
instrument, trebuie s respecte pe lng criteriile de eligibilitate enunate mai sus la acest punct
din Ghid i condiiile ca:
- obiectivele propunerii s se coreleze cu obiectivele specifice ale strategiei integrate pentru
aceasta zon
- rezultatele proiectului s fie de interes pentru zona Biosferei Delta Dunrii.
2.2.3 Activiti eligibile
1. Activitile de cercetare industrial/dezvoltare experimental
2. Activiti pentru obinerea i validarea drepturilor de proprietate industrial
3. Activiti care constau n servicii de consultan n domeniul inovrii i pentru serviciile de
sprijinire a inovrii
4. Activiti de introducere n producie a rezultatelor cercetrii (maxim 50%) din cheltuielile
eligibile ale proiectului

Cercetare industrial nseamn cercetare sau investigaie critic planificat n scopul dobndirii de
cunotine i competene noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru
realizarea unei mbuntiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta
cuprinde crearea de pri componente pentru sisteme complexe i poate include construcia de
prototipuri n laborator sau ntr-un mediu cu interfee simulate ale sistemelor existente, precum i de
linii pilot, atunci cnd acest lucru este necesar pentru cercetarea industrial i, n special, pentru
validarea tehnologiilor generice.

15

Dezvoltare experimental nseamn dobndirea, combinarea, modelarea i utilizarea unor


cunotine i competene relevante existente de ordin tiinific, tehnologic, de afaceri i altele, cu
scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau mbuntite. Aceasta poate include, de
exemplu, i activiti care vizeaz definirea, planificarea i documentarea conceptual a noilor
produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimental poate include crearea de prototipuri,
demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea i validarea unor produse, procese sau servicii noi
sau mbuntite n medii reprezentative pentru condiiile de funcionare reale, n cazul n care
obiectivul principal este de a aduce noi mbuntiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor
care nu sunt definitivate n mod substanial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot
utilizabil comercial care este n mod obligatoriu produsul comercial final i a crui producie este
prea costisitoare pentru ca acesta s fie utilizat exclusiv n scopuri demonstrative i de validare.
Dezvoltarea experimental nu include modificrile de rutin sau periodice aduse produselor, liniilor
de producie, proceselor de fabricaie, serviciilor existente i altor operaiuni n curs, chiar dac
modificrile respective ar putea reprezenta ameliorri.
Efectul stimulativ al finanrii si impactul acesteia
Efectul stimulativ este demonstrat numai n cazul n care activitile din cadrul proiectului nu au
nceput nainte de depunerea de ctre beneficiar a cererii de finanare pentru obinerea ajutorului.
Pentru proiectele/activitile de CDI nceperea lucrrilor nseamn fie nceperea activitilor de CDI,
fie primul acord dintre beneficiar i contractani privind desfurarea proiectului, n funcie de
evenimentul care survine mai nti. Lucrrile pregtitoare, cum ar fi obinerea permiselor i
efectuarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate nceperea lucrrilor. Nu se poate solicita ajutor
de stat pentru studii de fezabiliate pregtitoare pentru activiti de CD n cazul n care aceste studii au
fost realizate nainte de depunerea/ nregistrarea cererii de finanare la MEN OI Cercetare.

16

2.4. Eligibilitatea cheltuielilor


Cheltuieli eligibile pentru proiectele dedicate ntreprinderilor nou-create inovatoare
A. Cheltuieli pentru activitile de cercetare industrial/dezvoltare experimental
1. Cheltuieli de personal (cercettori, tehnicieni i personal auxiliar n msura n care
acetia sunt angajai n proiectul de cercetare)
1.1 Cheltuieli salariale
1.2 Cheltuieli de deplasare n scopul realizrii proiectului
2. Cheltuieli cu echipamente i instrumente (active corporale i obiecte de inventar), n
msura i pe durata utilizrii acestora n cadrul proiectului de cercetare (dac aceste
instrumente i echipamente au o durat de funcionare mai mare dect durata proiectului de
cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza
bunelor practici contabile)
2.1 Echipamente IT i pentru comunicaii
2.2 Echipamente i instrumente pentru cercetare
3. Cheltuieli pentru achiziia de active fixe necorporale
3.1 Cunotine tehnice
3.2 Brevete
3.3 Drepturi de utilizare
4. Cheltuieli pentru achiziia de servicii
4.1 Servicii de cercetare
4.2 Servicii de consultan i servicii echivalente folosite exclusiv pentru
activitile de cercetare industrial/dezvoltare experimental
5. Cheltuieli de amortizare pentru cldiri i spaii, n msura i pe durata utilizrii acestor
cldiri i spaii pentru activitile de cercetare industrial/dezvoltare experimental
6. Cheltuieli pentru nchirierea de teren n msura n care servete realizrii activitilor de
cercetare industrial/dezvoltare experimental
7. Cheltuieli generale de administraie (de regie) implicate direct de activitile de cercetare
industrial/dezvoltare experimental
7.1 Servicii de comunicaii (internet, telefon, servicii potale i de curierat)
7.2 Plata utilitilor (energia electric, ap, canalizare, salubritate, energie
termic, gaze naturale)
7.3 Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ
8. Cheltuieli pentru achiziia de substane, materiale, plante, animale de laborator,
consumabile i alte produse similare necesare desfurrii activitilor de cercetare
industrial/dezvoltare experimental
B. Cheltuieli pentru obinerea validarea i protejarea drepturilor de proprietate
industrial
C.Cheltuieli pentru servicii de consultan n domeniul inovrii i pentru serviciile de
sprijinire a inovrii
9. Cheltuieli pentru servicii de consultan n domeniul inovrii
9.1 Consultan managerial
9.2 Asisten tehnologic
9.3 Servicii de transfer de tehnologie
9.4 Consultan n materie de achiziia, protejarea i comercializarea drepturilor
de proprietate intelectual i pentru acordurile de acordare a licenelor
9.5 Servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor
17

10. Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovrii


10.1 nchiriere spaii de lucru
10.2 Acces la bnci de date i biblioteci tehnice
10.3 Studii de pia
10.4 Utilizarea de laboratoare
10.5 Etichetarea, testarea i certificarea calitii
D. Cheltuieli pentru personalul cu nalt calificare detaat/angajat
11. Cheltuieli de personal aferente personalului cu nalt calificare detaat/angajat pe o
perioad determinat de maximum 3 ani
11.1 Cheltuieli salariale
11.2 Cheltuieli de deplasare n scopul realizrii proiectului
11.3 Indemnizaie de deplasare pentru personalul detaat/angajat (conform
precizrilor din Codul Muncii)
11.4 Cheltuieli aferente folosirii unei agenii de recrutare
E. Cheltuieli pentru introducerea n producie a rezultatelor cercetrii (maxim. 50%
din valoarea eligibila a proiectului)
12. Cheltuieli pentru achiziia de active necorporale necesare pentru introducerea
rezultatelor cercetrii n ciclul productiv
12.1 Cunotine tehnice
12.2 Brevete
12.3 Drepturi de utilizare
13. Cheltuieli pentru achiziia de utilaje, instalaii i echipamente strict necesare pentru
introducerea rezultatelor cercetrii n ciclul productiv
14. Cheltuieli de personal pentru activiti de introducere n producie a rezultatelor
cercetrii
F. cheltuiala cu taxa pe valoarea adugat nedeductibil, aferent cheltuielilor eligibile
efectuate n cadrul proiectelor este eligibil. In vederea intocmirii bugetului proiectului,
beneficiarul va semna o Declaraie privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente
cheltuielilor eligibile
Definiii privind activele fixe necorporale:
Cunotinele tehnice sunt informaii tehnice necesare la elaborarea, fabricarea, funcionarea,
perfecionarea unor produse sau procese sau a anumitor elemente ale acestora i care nu sunt
protejate printr-un titlu legal de protecie, nu sunt nregistrate i nici publicate. Aplicaiile informatice
nu sunt eligibile n cadrul acestei categorii de cheltuieli.
Brevetul de invenie este un drept de proprietate industrial prin care se elibereaz un titlu de
protecie unei invenii.
Drepturile de utilizare se refer la:
drepturi de proprietate industrial
o brevet,
o model de utilitate,
o desen,
o model,
o topografii de produse semiconductoare,
cunotine tehnice neprotejate (vezi definiia de mai sus).
.
2.4.2. Categorii de cheltuieli neeligibile
18

Vor fi stabilite n conformitate cu prevederile HG nr...................


n conformitate cu prevederile HG 759/2007 cu modificrile i completrile ulterioare, urmtoarele
categorii de cheltuieli sunt neeligibile:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

dobnda i alte comisioane aferente creditelor


cheltuielile colaterale care intervin ntr-un contract de leasing
dezafectarea centralelor nucleare
achiziia de echipamente second-hand
amenzi, penaliti i cheltuieli de judecat
costurile pentru operarea obiectivelor de investiii
taxa pe valoarea adugat deductibil potrivit legii

2.4.3. Condiii generale i specifice de eligibilitate a cheltuielilor


Condiii generale de eligibilitate a cheltuielilor
Toate cheltuielile realizate trebuie s respecte simultan urmtoarele condiii generale de
eligibilitate:
a) s fie nsoite de facturi, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale, sau de alte
documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza crora
cheltuielile s poat fi auditate i identificate;
b) s fie n conformitate cu prevederile contractului de finanare
c) s fie n conformitate cu prevederile legislaiei naionale i comunitare.
n plus cheltuielile trebuie:
a) s fie n legtur direct cu activitile propuse n proiect i sunt necesare pentru realizarea
proiectului.
b) s fie n conformitate cu principiile unui management financiar riguros, avnd n vedere
utilizarea eficient a fondurilor i un raport optim cost-rezultate;
c) s nu fi fcut obiectul altor finanri publice, n condiiile legii.
Condiii specifice de eligibilitate a cheltuielilor (OM xxxxxxxxxx, pentru aprobarea cheltuielilor
eligibile pentru ntreprinderea nou-nfiinat inovatoare)
Pentru a fi eligibile pentru finanare, toate cheltuielile trebuie s fac parte din categoriile de
cheltuieli menionate n Ordin, fie coerente cu obiectivele i rezultatele proiectelor propuse spre
finanare.
Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data depunerii

aplicaiei. Cheltuielile salariale pe proiect se cumuleaz per persoan cu toate veniturile


salariale directe obinute din contractele de finanare ncheiate din fondurile Axei Prioritare 1
POC i nu pot depi plafoanele prevzute n Anexa 3 la Hotrrea Guvernului nr. 475/2007
privind aprobarea Planului naional de cercetare-dezvoltare i inovare II pentru perioada 2007
2013 cu completrile i modificrileulterioare. Cheltuielile salariale se deconteaz conform
contractului de munc i/sau proporional cu procentul din fia postului/foaia de prezen
aferent atribuiilor specifice implementrii proiectului.
Cheltuielile generale de administraie (de regie) sunt eligibile pn la 10% din valoarea
cheltuielilor eligibile pentru activitile de cercetare-dezvoltare de pe proiect.
Condiii specifice pentru achiziiile efectuate pe proiect:
19

a) Investiia trebuie s fie meninut n regiunea beneficiar cel puin 3 ani n cazul ntreprinderilor
noi-nfiinate inovatoare, dup finalizarea implementrii proiectului. Aceast prevedere nu interzice
nlocuirea utilajelor sau echipamentelor devenite nvechite ca urmare a unor schimbri tehnologice
rapide, cu condiia ca activitatea s fie meninut n regiunea n cauz pentru perioada minim
specificat.
b) Ca s fie eligibile, activele necorporale trebuie s:
s fie utilizate n exclusivitate n locaia care a beneficiat de ajutor de stat regional;
s fie considerate active amortizabile;
s fie incluse n activele firmei i s rman n locaia care primete ajutorul de stat pu in 3
ani n cazul ntreprinderilor noi-nfiinate inovatoare
c) Nu sunt permise achiziii n regim de leasing.
d) ) Toate activele achiziionate trebuie sa fie noi.
e) Achiziiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile.
f) Cheltuielile efectuate pentru investiii n active necorporale sunt eligibile doar n limita a 50%
din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
g) Achiziia activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite n cadrul proiectului, se face pe baz de:
contract pentru obinerea dreptului de proprietate (n cazul cunotintelor tehnice sau al
brevetului),
contract de licen sau de cesiune pentru obinerea unui drept de utilizare;
h) In cazul cheltuielilor pentru achiziia de active fixe necorporale, nu sunt eligibile cheltuielile
de achiziionare a unui drept de proprietate industrial sau de utilizare a unui rezultat obinut
din activitatea de cercetare-dezvoltare, care constituie baza proiectului.
2.2.5 Modaliti de finanare
Ajutorul se acord sub form de granturi (asisten financiar nerambursabil n una sau mai multe
trane). Plata ajutorului ctre beneficiarii schemei se poate face pn la 31 decembrie 2023.
Contractele de finanare vor fi ncheiate cel trziu pn pe 31 decembrie 2020.
Ajutorul de stat se acord prin decontarea cheltuielilor eligibile conform contractului de finanare,
fr a depi intensitatea ajutorului de stat aplicabil. Cererea de rambursare a cheltuielilor eligibile
va fi nsoit de documente justificative clare i detaliate. Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu
poate depi suma prevzut n contractul de finanare.
Finanarea proiectelor depuse de intreprinderi constituie ajutor de stat de CDI i se face n
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului nr.......... pentru aprobarea schemei de ajutor de stat
Finanarea activitilor cercetare-dezvoltare i inovare (CDI) i a investiiilor CDI prin Programul
Operaional Competitivitate, elaborat pe baza Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17
iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea art.
107 si 108 din tratat, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26 iunie
2014.
Bugetul total al proiectului este format din valoarea cheltuielilor eligibile i neeligibile necesare
realizrii proiectului. In cazul n care solicitantul a optat pentru a da o declaraie pe propria
rspundere privind nedeductibilitatea TVA, intensitile maxime de finanare ale ajutorului de stat se
aplic cheltuielilor eligibile calculate cu TVA.

20

CAPITOLUL 3 : COMPLETAREA I DEPUNEREA CERERII DE FINANARE

3.1. Instruciuni privind depunerea cererii de finanare


Solicitantul trebuie s depun propunerea astfel:
Cererea de finanare, nregistrare electronic conform instruciunilor
Documentele i datele n RPC, nregistrare/actualizare conform instruciunilor
Documentele nsoitoare, transmise la Birourile regionale ale DG-OI corespunztoare regiunii
n care i desfoar activitatea instituia solicitant conform instruciunilor
Data limit pn la care se primesc cereri de finanare pentru aceast competiie se anun n
cererea/ apelul de proiecte pe siteul www.poscce.research.ro/
3.1.1. Transmiterea electronic a Cererii de finanare
Pagina web de nregistrare a propunerii este urmtoarea: https://structurale.ancs.ro/.
Pentru a transmite o propunere trebuie parcuri urmtorii pai:
Pasul 1: Se completeaz off-line cererea de finanare de ctre solicitani, n limba romn, inclusiv
CV-urile persoanelor care vor face managementul proiectului i a persoanelor care vor opera i utiliza
infrastructura.
Pasul 2: Directorul de proiect creaz un cont nou de la butonul 'creare cont' din bara stnga a paginii.
Pasul 3: Directorul de proiect se autentific introducnd n partea din stnga paginii adresa de e-mail
i parola trimis automat de aplicaie la aceast adres, la scurt timp dup crearea contului. (V
recomandm s verificai i n directoarele Bulk sau Junk din csua potal.)
Pasul 4: Se face click pe butonul 'nregistrare proiect' i se completeaz cmpurile solicitate. Se
ncarc cererea de finanare, precum i CV-urile personalului, ntr-un singur fiier tip .pdf. Numrul
de ntregistrare a cererii de finanare apare pe ecran i este transmis i pe e-mail.
Pasul 5: Se poate vizualiza proiectul depus, fcnd click pe butonul 'proiecte depuse'.
Pasul 6: Se iese din cont cu 'logout'.
Nu se scaneaz documentele scrise reprezentnd cererile de finanare. Acestea se ncarc n
documente de tip PDF sau Word.
Orice cerere de finanare nregistrat electronic dup termenul limit va fi automat respins.
3.1.2 nregistrarea/actualizarea documentelor i datelor n RPC
Pentru accesarea Registrului Potenialilor Contractori (RPC) se utilizeaz urmatoarea adres:
http://rpc.ancs.ro/.
Pentru nscrierea corect i complet a informaiilor privind organizaia dumneavoastr este necesar,
ca
nainte
de
a
ncepe
nscrierea,
s
parcurgei
urmatoarele
etape:
- dup obinerea contului i a parolei pentru organizaia dumneavoastr (prin accesarea adresei date
mai sus), s vizualizai coninutul RPC pentru a vedea care sunt informaiile pe care trebuie s le
nscriei;
- s avei la dispoziie, atunci cnd ncepei nscrierea, toate informaiile care v sunt necesare,
actualizate;
- s scanai cu rezoluia de 100 dpi documentele:
21

1. Statutul;
2. Act juridic de nfiinare a instituiei;
3. Certificat de nregistrare la Registrul Comerului;
4. Extras de la Registrul Comerului cu informaii despre acionari, capital social;
5. Bilanurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit i Pierdere.
nscrierea n RPC se face o singur dat i se actualizeaz de ori cate ori survin modificari ale datelor
privind organizaia dumneavoastr sau atunci cnd MEN solicit acest lucru.
Pentru facilitarea modului de lucru cu RPC, la adresa menionat mai sus sunt disponibile pentru a fi
consultate urmtoarele documente:
- Manualul de utilizare,
- Regulamentul de utilizare,
- Decizia de aprobare.
IMPORTANT: nregistrarea/actualizarea datelor n RPC se face pn la termenul limit de depunere a
propunerilor specificat in cererea de propuneri de proiecte.
3.1.3 Documentele nsoitoare
Documentele nsoitoare anex la cererea de finanare trebuie s ajung n plic sigilat, transmis prin
pot, n mod recomandat, sau prin curier privat sau nmnate direct (o confirmare de primire
semnat i datat i va fi nmnat celui care pred plicul/solicitantului) la adresele de mai jos:

Birourile Regionale
Nr.
Crt

Regiunea

Judee componente

Nord Est

Bacu, Botoani, Iai, Birou regional Iai


Neam,
Suceava, n sediul Universitii de tiine Agricole i
Vaslui
Medicin Veterinar "Ion Ionescu de la Brad", Aleea
Sadoveanu nr. 3 (cldirea editurii,et 1), Iai, judeul
Iai
Tel. 0232/219.006
Implementare :
Gabriela
Dobo,
e-mail:
gabriela.dobos@ancs.ro
Monitorizare : Iuliu Jica, e-mail : iuliu.jica@ancs.ro
Management financiar i control: Adina Vdanei,
e-mail : adina.vadanei@ancs.ro
Brila,
Buzu, Se transmit la Biroul regional Trgovite
Constana.
Galai, str. Aleea Sinaia, nr. 13, Universitatea Valahia Vrancea, Tulcea
campus, Institut de Cercetare, et. 2, sala A21, jud.
Dambovita, cod postal 130004, Trgovite, judeul
Dmbovia
Tel: 0245/210.314
Implementare : Clara Constantinescu, e-mail:
clara.constantinescu@ancs.ro
Birou regional Constana

Sud Est

Adresele Birourilor Regionale ale OI Cercetare

22

n sediul Universitii Ovidius Constana,


B-dul Mamaia nr.124, cod potal 900527, judeul
Constana (cmin II, et. 4, camera 2)
Tel: 0341/446579
Monitorizare i management financiar: Lstuna
Alina Rolea, e-mail: alina.rolea@ancs.ro
Sud
Muntenia

Sud Vest
Oltenia

Vest

Nord Vest

Arge,
Clrai, Birou regional Trgovite
Dmbovia, Giurgiu, str. Aleea Sinaia, nr. 13, Universitatea Valahia Ialomia,
Prahova, campus, Institut de Cercetare, et. 2, sala A21, jud.
Teleorman
Dambovita, cod postal 130004, Trgovite, judeul
Dmbovia
Tel: 0245/210.314
Implementare : Clara Constantinescu, e-mail:
clara.constantinescu@ancs.ro
Monitorizare :
Viviana
Filip,
e-mail :
viviana.filip@ancs.ro
Management financiar i control: Cristian Psric,
e-mail :
cristian.pasarica@ancs.ro,
tel:
021.319.23.20
Dolj,
Gorj, Birou regional Craiova
Mehedini,
Olt, n sediul Institutului de Proiectri i Automatizri
Vlcea
SA IPA SA Sucursala CIFATT,
Str. tefan cel Mare nr.12, judeul Dolj, tel:
0351/439440
Implementare : Augustin Corneanu,
e-mail: augustin.corneanu@ancs.ro
Management financiar i control: Mihaela Brnzan,
e-mail: mihaela.brinzan@ancs.ro, Lucian Tudoran:
e-mail lucian.tudoran@ancs.ro
Monitorizare :Mihaela Dancau: e-mail
mihaela.dancau@ancs.ro
Arad, Cara-Severin, Birou regional Timioara
Hunedoara, Timi
n sediul Intitutului de Studii i Proiectri Energetice
- ISPE Timioara, str.Gheorghe Lazr nr.18-20
Implementare :
Gabriel
Cristescu,
e-mail :
gabriel.cristescu@ancs.ro
Monitorizare :
Gheorghe
Crian,
e-mail:
gheorghe.crisan@ancs.ro
Management financiar i control: Alina
Mucichescu, e-mail : alina.mucichescu@ancs.ro
Bihor,
Bistria- Birou regional Cluj
Nsud, Cluj, Slaj, n sediul Universitii Tehnice Cluj-Napoca,
Satu-Mare,
din cldirea CIA (Compania de Informatic Aplicat
Maramure
(fostul Centru Teritorial de Calcul Cluj)
Str. Republicii nr. 107, etaj 3, camera 309/310, ClujNapoca
Tel/Fax: 0264 590 445
Implementare:
Cristina
Chiorean,
e-mail:
cristina.chiorean@ancs.ro
23

Centru

BucuretiIlfov

Monitorizare :
Rodica
Meza,
e-mail :
rodica.meza@ancs.ro
Management financiar i control: Katona Reka, email : katona.reka@ancs.ro
Sibiu, Alba, Braov, Birou regional Alba-Iulia
Covasna, Harghita, n sediul Universitii 1 Decembrie 1918, str.
Mure
Nicolae Iorga nr.11-13, corp D, et.3, camera 18, cod
potal 510009, judeul Alba
Tel/fax: 0258/831.030
Implementare :
Nicoleta
Buda,
e-mail :
nicoleta.buda@ancs.ro
Monitorizare : Ana Maria Roman Negoi, e-mail:
ana.roman@ancs.ro
Management financiar i control: Florentina Sas, email : florentina.sas@ancs.ro
Bucureti, Ilfov
Birou regional Bucureti
n sediul MEN - Cercetare
Str.I.D.Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod potal
010362
Implementare :
Daniela
Ghiculescu,
tel:
021.310.03.73, e-mail: daniela.ghiculescu@ancs.ro
Monitorizare : Mircea Chi; tel.021.317.76.33, email: mircea.chis@ancs.ro
Management Financiar: Monica Turcan, tel.:
021.319.23.20; e-mail:monica.turcan@ancs.ro
Comunicare:
Daniela
Gheorghian;
tel:
021.316.00.86; e-mail:daniela.gheorghian@ancs.ro

Documentele nsoitoare ale cererii de finanare expediate prin orice alt mijloc (de ex. prin fax sau
prin e-mail) vor fi respinse.
Plicul trebuie s aib nscris:

codul competiiei: POC-A1-A1.2.1-2014-xx


denumirea instituiei solicitante, adresa ei (inclusiv codul potal) i Codul Unic de nregistrare
/ Codul de nregistrare Fiscal
denumirea Organismului Intermediar: Direcia General Organism Intermediar pentru
Cercetare Birou Regional, Regiunea ..........
numrul de nregistrare electronic a cererii de finanare
tipul proiectului
valoarea total a proiectului, respectiv valoarea finanrii nerambursabile solicitate
numele complet al directorului de proiect i datele de contact ale acestuia

Important:
Plicul va fi nsoit de adresa de naintare (2 exempare) a propunerii de proiect, semnat de
reprezentantul legal al instituiei solicitante, care va preciza elementele de identificare prezentate mai
sus.
24

Documentele nsoitoare se vor depune n dou dosare care s conin fiecare cte un exemplar din
fiecare document nsoitor solicitat.
Fiecare dosar trebuie s conin lista documentelor nsoitoare* (formatul de mai jos). Ordinea
de ndosariere trebuie sa fie cea din tabelul cu documentele nsoitoare.

Lista Documentelor nsoitoare


ID ...........................................
Aplicant..................................
Titlu proiect............................
Tip proiect..............................
ntreprindere nou-nfiinat inovatoare

Nr. anexa

Titlul de proprietate pentru teren/imobil i


ncheiere de intabulare (unde este cazul)
Declaraie pe propria rspundere c
terenul/imobilul nu face obiectul unui litigiu
(unde este cazul)

Anexa 2.1

Contract de nchiriere pentru spaii/imobile n


care s nu existe clauze care s afecteze
activitile proiectului
Declaraie pe proprie rspundere privind
eligibilitatea

Anexa 2.2

Declaraia solicitantului cu privire la evitarea


dublei finanri din fonduri publice

Anexa 2.3

Declaraia de certificare a aplicaiei

Anexa 2.4

Declaratie in vederea certificarii efectului


stimulativ

Anexa 2.5

Declaraie pe proprie rspundere c nu a


beneficiat de ajutoare de stat pentru
ntreprinderi nou-nfiinate inovatoare.
Declaraia privind ncadrarea solicitantului n
categoria ntreprindere noi-nfiinat
inovatoare
Declaraia solicitantului privind eligibilitatea/
nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor
eligibile incluse n bugetul proiectului propus

Anexa 2.6

Anexa2.7
Anexa 2.8

25

Da

N/A

PAG

spre finanare din instrumente structurale (unde


este cazul)
Declaraie pe proprie rspundere privind
ncadrarea ntreprinderii n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii, dac este cazul

Anexa 2.9

Not justificativ prin care se demonstreaz


ndeplinirea condiiei c "Valoarea cheltuielilor
pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel
putin 10% din costurile totale de operare n cel
puin unul din ultimii 3 ani" .
Certificatul constatator de la Registrul
Comerului
Drept de proprietate asupra unui rezultat de
cercetare conform conditiilor din ghid
Declaratie pe proprie raspundere a
reprezentantului legal conform careia, daca n
termen de 5 ani de la data ncheierii
contractului de finanare in conditiile in care
proiectul este selectat pentru finantare ( pana la
ultimul raport de la sfarsitul perioade de
durabilitate), nu se obtine brevetul inregistrat,
firma va avea obligatia de a returna asistenta
financiaa nerambursbila primita

Anexa 2.10

Nota de fundamentare

Anexa 4

Planul de afaceri si nota de fundamentare ( pe


CD-ROM)

Anexa 3

Certificat de nregistrare la Registrul Comerului

*) - pe copie se specific conform cu originalul, se semneaz de reprezentantul legal al


instituiei (unde este cazul) i se tampileaz pe fiecare pagin.
- documentele justificative vor respecta conditiile precizate la capitolul 2.2.
IMPORTANT: Transmiterea documentelor nsoitoare trebuie s se fac pn la termenul limit de
depunere a propunerilor, specificat in cererea de propuneri de proiecte.

Informaii suplimentare
Eventualele ntrebri pot fi trimise prin e-mail, nainte de termenul limit de depunere a propunerilor,
la adresa de mai jos, indicnd n mod clar numrul de sesiune (cod competiie):
26

Adresa e-mail pentru informaii : www.poscce.research.ro


n vederea aplicrii unui tratament egal tuturor solicitanilor, DG-OI nu poate exprima o opinie
anterioar privind eligibilitatea unui anumit solicitant sau a unui anumit proiect.

CAPITOLUL 4 : VERIFICARE, EVALUARE I SELECIE


Procesul de evaluare i selecie se desfoar dup urmtoarele etape:
I.
Verificarea formal i a eligibilitii,
II.
Evaluarea propunerilor,
III.
Selecia.
Prima etap se va realiza de personalul OI Cercetare cu responsabiliti de implementare din birourile
regionale. Evaluarea i selecia propunerilor este organizat de unitatea de implementare de la nivel
central (MEN).
Se vor organiza Grupe de Evaluare, n funcie de domeniul propunerilor. Fiecare Grup va fi
compus din 2 evaluatori tiinifici cu expertiz tiinific n domeniul proiectului i 1 specialist cu
expertiz n domeniul economico-financiar. Un reprezentant al MEN DG-OI va asigura Secretariatul
Grupei de Evaluare fr ns s aib drept de punctare.
Dup publicarea rezultatelor preliminare pe pagina www.poscce.research.ro, se transmite fiecrui
solicitant fia de evaluare a proiectului i modul de depunere a eventualelor contestaii. Acestea vor fi
analizate de o Comisie pentru rezolvarea contestaiilor.
Pentru propunerile selectate pentru finanare se trimit solicitanilor scrisorile de acceptare.

4.1. Verificarea conformitii i eligibilitii


Propunerea de proiect este considerata inscrisa in competitie daca se indeplinesc urmtoarelor
condiii, pn la data limit de nchidere a competiiei:

cererea de finanare a fost nregistrat electronic, dup publicarea Cererii/ Apelului de


propuneri de proiecte pentru ntreprindere nou-nfiinat inovatoare;
solicitantul este nregistrat n RPC, iar documentele i datele sunt actualizate pentru data
depunerii proiectului;
care beneficiarul se afl nregistrat documentele nsoitoare au ajuns i au fost nregistrate la
Biroul Regional OI Cercetare n conform Certificatului Constatator .

Regulile de verificare formal:

Verificarea formal a propunerilor de proiecte este organizat de Birourile Regionale OI.


Verificarea formal presupune completarea listei de verificare formal (anexa la Cererea de
propunere de proiecte). Rspunsurile la ntrebrile legate de verificarea formal pot fi Da,
sau Nu.
Dac propunerea este incomplet, n sensul c lipsesc unele documente nsoitoare sau unul
sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate i tampilate conform cerinelor,
solicitantul va primi o scrisoare/fax de ntiinare din partea Biroul Regional OI Cercetare
pentru a-i completa propunerea. Dac n 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu
se conformeaz cerinelor, propunerea este respins.
27

Pentru a fi admis, propunerea trebuie s obin rspuns pozitiv la toate ntrebrile. n caz
contrar, propunerea este respins

Reguli de verificare a eligilibilitii:


Sunt verificate din punct de vedere al eligilibilitii doar propunerile de proiecte admise n urma
verificrii formale.
Reguli de verificare a eligilibilitii:

Verificarea eligilibilitii este organizat de Birourile Regionale OI.


Verificarea eligibilitii presupune verificarea eligibilitii att a solicitantului, ct i a
propunerii de proiect conform fiei de eligibilitate (anex la Cererea/ apelul de propuneri de
proiecte).
Rspunsurile la ntrebrile legate de verificarea eligibilitii pot fi Da, sau Nu.
Pentru a fi admis, propunerea trebuie s obin rspuns pozitiv la toate ntrebrile. n caz
contrar, propunerea este declarat neeligibil i nu se evalueaz.

La ncheierea etapei de verificare formal i a eligibilitii, solicitanilor li se trimit, prin fax sau
email , cu confirmare de primire, scrisori de acceptare sau de respingere, dup caz. Lista proiectelor
inscrise cu rezultatele verificrii formale i eligibilitii este publicat pe site-ul www.research...........

4.2. Evaluarea propunerilor


Evaluarea propunerilor de proiecte se desfoar n dou faze:
- Faza evalurii individuale.
Fiecare evaluator completeaz cte o Fi de evaluare individual n care acord un punctaj pentru
fiecare criteriu i subcriteriu examinat i consemneaz un comentariu ataat punctajului.
-

Faza evalurii n panel. Panelul este format din 3 evaluatori, 2 cu expertiza tiinific in
domeniu proiectului si 1 evaluator cu expertiza in analiza economica.
Evaluatorii din panel completeaz Fia de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile i
recomandrile privind propunerea.
n cazul n care nu se ajunge la consens n privina punctajului, propunerea se transmite spre evaluare
unei alte grupe i, dac nici n aceast grup nu se obine consens n privina punctajului, se face
media aritmetic a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare.
Organismul Intermediar transmite aplicanilor, prin fax sau email, cu confirmare de primire, fiele de
evaluare panel. Ele vor fi tampilate de DG-OI. Rezultatele evalurii i informaii legate de modul de
depunere a eventualelor contestaii se public pe site-ul OI: www.poscce.research.ro.
Pentru evaluare se va analiza coninutul Cererii de Finanare i al Planului de Afaceri i se vor
acorda, pentru fiecare dintre criteriile din grila de evaluare, note dup urmtorul punctaj:
0 puncte - propunerea nu rspunde subcriteriului sau se adreseaz ntr-o manier vag, fr s
rspund concret cerinelor.
1 punct propunerea rspunde subcriteriului, dei unele aspecte mai pot fi mbuntite
2 puncte - propunerea se adreseaz pe deplin tuturor aspectelor relevante ale subcriteriului analizat.
28

Nu se acord punctaj cu zecimale.


Fiecare subcriteriu trebuie analizat si punctat corespunztor. Fiecare punctaj acordat trebuie justificat
cu argumente relevante pentru Solicitantul finanrii nerambursabile.

Criteriu eliminatoriu:
Criteriu ELIMINATORIU
DA
NU
Propunerea de proiect se ncadreaz in unul dintre domeniile de
specializare inteligenta definite in anexa X a ghidului solicitantului
Evaluarea se face exclusiv pe baza datelor oferite de aplicant in Cererea de Finanare.
Daca rspunsul este NU, proiectul se respinge i nu se evalueaz.
Criteriul 1. Relevana
Se va urmri modul n care propunerea rspunde obiectivelor competiiei operaiunii,
prezentate n cererea de propuneri de proiecte.

10
2

Pondere
Scor
(x5)
ponderat
scor
obinut
max
50
10

2
2
2

10
10
10

10

Scor
maxi
m

Criteriu
Relevan pentru inovare
1.1 Caracterul inovator al proiectului i contribuia acestuia la
dezvoltarea sectorului economic n cauz prin utilizarea de rezultate
de cercetare/cunotine tehnice/brevete
1.2 Contribuia proiectului la creterea competitivitii ntreprinderii:
1.3 Creterea nivelului tehnologic al ntreprinderii
1.4 Dezvoltarea aptitudinilor ntreprinderii pentru a utiliza rezultate
CD i capacitatea de a coopera cu alte organizaii de cercetare, alte
ntreprinderi/instituii din acelai sector/domeniu sau sectoare
auxiliare n domeniul CDI
1.5 Posibilitatea crerii de noi locuri de munc n cadrul
ntreprinderii. Contribuia la promovarea dezvoltrii durabile i a
egalitii de anse

Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de Finanare, n special capitolele :


Descrierea Proiectului
Indicatori
precum i Planul de afaceri/ capitolele I, III, IV, V i VI.
Criteriul 1.1 Caracterul inovator al proiectului
Se va evalua gradul de noutate al produsului/procesului n comparaie cu produsele/procesele
existente pe pia la momentul propunerii, precum i stimularea activitilor de CDI din cadrul
ntreprinderii. Se va evalua capacitatea ntreprinderii de a introduce modificri organizaionale,
tehnologice, financiare, strategice, economice. Se poate analiza caracterul inovativ al ntreprinderii
solicitante analiznd activitile de inovare anterioare proiectului propus, realizate n cadrul altor
proiecte cu caracter inovativ, pe care solicitantul le prezint n cererea de finanare.
Alte aspecte care vor fi luate n considerare privind caracterul inovator al proiectului:
29

- produsele/procesele se adreseaz unui sector economic/domeniu social care reprezint o


prioritate pentru o strategie naional/sectorial sau regional (de ex. Strategia de dezvoltare
durabil, Strategia energetic 2007-2013, Strategia regional de inovare RIS3 pentru regiunea
unde este localizat ntreprinderea etc)
rspunde unor probleme/nevoi sau oportuniti de pia dovedite prin pre-comenzi,
pre-contracte
Criteriul 1.2 Contribuia proiectului la creterea competitivitii pe pia a ntreprinderii
Se va evalua impactul implementrii rezultatelor de cercetare-dezvoltare, cunotinelor tehnice,
brevetelor pentru obinerea de produse/tehnologii/servicii substanial mbuntite sau noi n raport cu
produsele/tehnologiile/serviciile existente n ntreprindere naintea implementrii proiectului. De
asemenea se va evalua msura n care rezultatele preconizate a se obine prin implementarea
proiectului vor avea pia de desfacere i sunt prezentate beneficiile i avantajele acestora comparativ
cu concurena.
Criteriul 1.3 Creterea nivelului tehnologic al solicitantului
Se va evalua mbuntire/creterea nivelului tehnologic al ntreprinderii solicitante prin introducerea
n producie a rezultatelor cercetrii i achiziionarea de active corporale/necorporale care s sprijine
procesul tehnologic comparativ cu tehnologiile existente naintea demarrii proiectului. Se vor
analiza avantajele i beneficiile fluxului tehnologic inovativ comparativ cu cel existent n
ntreprindere la momentul solicitrii finanrii nerambursabile.
Criteriul 1.4 Dezvoltarea aptitudinilor ntreprinderii pentru a utiliza rezultate de CD i pentru
a dezvolta activiti de CDI
Pentru proiectele care includ i activiti de dezvoltare experimental se va evalua calitatea echipei
de cercetare i efectul contribuiei acesteia la domeniul tematic la care se adreseaz activitile de
cercetare din proiect, ct i anvergura departamentului de cercetare al ntreprinderii (buget, brevete,
strategia de CD, etc.), numrul de persoane noi angajate/meninute ca urmare a implementrii
proiectului.
De asemenea, dac se achiziioneaz servicii de CDI sau se utilizeaz cercettori din cadrul unor
instituii de cercetare, se va evalua capacitatea solicitantului de a coopera cu organizaiile de cercetare
publice sau private, prin participri n cadrul altor proiecte de cercetare la nivel naional sau
european, ct i prin coloborarea cu alte ntreprinderi/instituii din acelai sector/domeniu sau
sectoare auxiliare pentru rezolvarea unor probleme comune de CDI.
Criteriul 1.5. Crearea de noi locuri de munc; dezvoltarea durabil i egalitatea de anse
Se va evalua msura n care proiectul contribuie la crearea/meninerea locurilor de munc.
Vor fi corelate informaiile din Cererea de finanare cap. Indicatori i capitolul V din Planul de
Afaceri.
De asemenea se va analiza modul n care proiectul contribuie la introducerea i/sau utilizarea de
echipamente, tehnologii care asigur protecia mediului i/sau care conduc la diminuarea
consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil. Se va analiza modul n care
proiectul ncurajeaz participarea tinerilor i femeilor n activiti de cercetare-dezvoltare prin
echipele de management. Se va evalua pozitiv gradul de participare a femeilor i/ sau tinerilor n
proiect ct i a persoanelor cu dizabiliti.
Vor fi corelate informaiile din Cererea de finanare i capitolul IV si V din Planul de Afaceri.
Criteriul 2. Calitate si maturitate
30

10
2

Ponder
e (x3) Scor
scor
obinut
max
30
6

2
2
2

6
6
6

Scor
max
im

Criteriu
2. Calitatea, coerena i maturitatea proiectului
2.1. Impactul finanrii nerambursabile asupra competitivitii
ntreprinderii
2.2. Corelarea ntre activitile propuse, resursele necesare i scopul
proiectului
2.3. Metodologia de implementare a proiectului si riscurile asumate
2.4. Coerena i maturitatea proiectului
2.5. Capacitatea de implementare a proiectului

Pentru aceast categorie de criterii se vor examina Cererea de finanare, n special punctele
Descrierea proiectului, Managementul proiectului Calendarul activitilor, Pachetul de finanare al
proiectului, precum i capitolele III, IV, V, VII i VIII din Planul de afaceri .
Criteriul 2.1 Impactul finanrii nerambursabile asupra competitivitii ntreprinderii;
Se va aprecia justificarea necesitii finanrii publice a proiectului innd cont de date i indicatori
din care s rezulte viabilitatea proiectului. Se vor evalua:
impactul finanrii asupra creterii nivelului tehnologic al ntreprinderii
impactul asupra sectorului/domeniului n care i desfoar activitatea ntreprinderea
impactul asupra beneficiarilor direci/indireci
creterea cotei de pia a ntreprinderii
efectul stimulator al activitilor de CD pentru ntreprindere
- valoarea adugat de proiect n comparaie cu cheltuielile rezultate din datele prezentate n cererea
de finanare sau din indicatori din Planul de Afaceri: V.N.A., R.I.RF, P.R
- VNA (valoarea net actualizat) apreciaz viabilitatea financiar a proiectului, care trebuie
s fie pozitiv (> 0);
- R.I.RF (rata intern a rentabilitii financiare) reprezint rata rentabilitii necesar pentru
recuperarea simpl a capitalului investit; un proiect este acceptat dac R.I.RF este mai mare
sau egal cu costul de substituie al capitalului.
Se vor aprecia efectele create prin implementarea proiectului asupra meninerii sau mbuntirii
stabilitii financiare a ntreprinderii comparativ cu varianta fr realizare/ finanare a proiectului din
analiza rentabilitii:
- n cazul Ratei rentabilitii comerciale, scderea acesteia reflect ineficiena proceselor de
operare
- n cazul Ratei rentabilitii financiare este de dorit ca valoarea indicatorului s fie > 2%.
- n cazul Ratei rentabilitii economice ROA, o valoare ct mai mare arat rentabilitatea
ntreprinderii.
- n cazul Rentabilitii cifrei de afaceri RCA > 10%
- n cazul Rentabilitii generale RG s fie mai mare de 9%
Evaluatorii vor aprecia dac proiectul :
- este viabil i contribuie direct la susinerea stabilitii financiare a ntreprinderii, pentru care va
acorda max. 2 puncte;
- proiectul este viabil dar nu rezult un efect economic dovedit asupra stabilitii financiare a
ntreprinderii: max. 1 punct;
31

- nu se justific suficient viabilitatea finanrii i nu se justific avantajele economice pentru


ntreprindere ca urmare a implementrii proiectului: 0 puncte.
Criteriul 2.2 Corelarea ntre activitile propuse, resursele necesare i scopul proiectului
Msura n care solicitantul a identificat corect activitile n funcie de tipul de proiect propus i de
scopul acestuia. Derularea activitilor trebuie s urmeze o secven logic i s conduc la
rezultatele propuse, iar resursele umane i financiare s fie estimate i repartizate adecvat pe
activiti. Descrierea clar a obiectivelor urmrite prin realizarea proiectului. Descrierea activitilor
i planificarea acestora s fie realiste si s asigure realizarea obiectivelor proiectului. Proiectul
contine indicatori msurabili si cuantificabili ce pot fi verificai n mod obiectiv. Se va evalua pct. 2.3
din Cererea de finanare cu paragrafele:
obiectivul proiectului
descrierea componentelor proiectului
resursele materiale implicate n realizarea proiectului
descrierea activitilor proiectului
descrierea rezultatelor anticipate n urma implementrii proiectului
Criteriul 2.3. Metodologia de implementare a proiectului i riscurile asumate
Se va analiza modul n care va fi realizat fiecare activitate, persoanele responsabile, rezultatele
preconizate i durata de realizare a acestora corelate cu pct. 2.6 Calendarul activitilor. De asemenea
se va evalua metodologa de monitorizare, evaluare i control a proiectului. Se va evalua dac
activitile proiectului sunt clar identificate, detaliate i strns corelate n cadrul calendarului de
realizare, cu atribuiile membrilor echipei de proiect i cu planificarea achiziiilor publice.
De asemenea se vor aprecia riscurile implicate de implementarea proiectului i se va evalua modul n
care acestea sunt identificate de ctre solicitant precum i modalitile de reducere/diminuare cu
soluii fezabile. Se va ine cont i de diagrama Gantt cu alocarea resurselor financiare pe activitile i
subactivitile proiectului pentru perioada de implementare. Se va analiza pct. din Cererea de
finantare i cap. III i VII din Planul de afaceri.
Criteriul 2.4. Coerena i maturitatea proiectului
Corelarea ntre Cererea de Finanare i datele din Planul de afaceri capitolul VII si calitatea
propunerii tehnice i financiare: obiective i activiti clare, planificarea adecvat a implementrii,
coerena obiectivelor planificate cu activitile propuse, graficul de implementare i bugetul
proiectului. Se va urmri eligibilitatea cheltuielilor propuse i respectarea condiiilor de finanare i
dac bugetul este corelat cu activitile proiectului. Se va aprecia pozitiv dac solicitantul va propune
indicatori adecvai i msurabili care se vor corela cu rezultatele proiectului i care vor putea fi
verificai pe parcursul implementrii proiectului i/sau la sfritul proiectului la valorile prezentate n
proiect.
Se vor analiza riscurile de realizare a proiectului, riscurile pe piaa int actual i potenial a
rezultatelor proiectului i msurile propuse pentru reducerea/contracararea acestora. Se va evalua
calitatea planului de afaceri i a altor documente suport de natur economic i conformarea acestora
cu cerinele specificate n cererea de propuneri de proiecte.
Gradul de maturitate a proiectului se va aprecia pozitiv dac propunerea actual de proiect continu
un proiect anterior, cu acelai obiectiv final i/sau dac procesul de achiziie a fost demarat anterior
nregistrrii cererii de finanare .
Se va puncta astfel:
32

proiectul este bine structurat, susinut cu date relevante, concis, prezint o propunere corelat
cu documentele nsoitoare i este relevant pentru obiectivele competiiei: max 2 puncte
proiectul nu prezint o corelare clar ntre obiective, activiti, alocri, indicatori. Studiile din
documentele nsoitoare nu susin suficient datele din cererea de finanare corespunztoare:
max. 1 punct
proiectul nu dovedete o fundamentare serioas a obiectivului propus, datele nu sunt coerente,
documentele nsoitoare nu sunt corect ntocmite i nu susin datele prezentate n cererea de
finanare: 0 puncte.
Criteriul 2.5. Capacitatea de implementare a proiectului
Se vor analiza CV-urile echipei care va asigura managementul proiectului, sarcinile i
responsabilitile n cadrul proiectului corelate cu activitile previzionate a se realiza.
Se va evalua experiena i calitatea colectivului care va lucra (echipa de implementare) pe proiect. Se
va evalua propunerea solicitantului privind organizarea acestui colectiv, innd cont de corelarea
activitilor propuse n proiect cu atribuiile membrilor echipei i cu calificarea i aptitudinile
acestora. De asemenea se va evalua capacitatea solicitantului de a demara fr riscuri activitile
proiectului dup semnarea contractului de finanare. Solicitanii de tip IMM care mprumut personal
cu nalt calificare din organizaii de cercetare sau ntreprinderi mari pentru activiti de cercetaredezvoltare-inovare, vor prezenta numele persoanelor mprumutate, perioada de angajare, expertiza
acestor persoane, experiena n CDI, implicarea n proiect i orice alte informaii relevante care susin
i demonstreaz capacitatea acestuia de implementare a proiectului. Vor fi corelate informaiile din
Cererea de finanare pct. i capitolul V din Planul de Afaceri.

Criteriul 3. Sustenabilitate i capacitatea solicitantului de operare


Scor
maxim

Criteriu

10
3. Sustenabilitate i capacitate de operare a proiectului
3.1 Sustenabilitate financiar:
4
3.1.1. Indicatorii de rentabilitate ai investiiei (n varianta cu
finanare nerambursabil):
VAN >0; 7% < RIR < 12%,
1
VAN > 0; RIR > 12%
2
3.1.2. Analiza Ratelor de rentabilitate financiar (n varianta cu
finanare nerambursabil):
10% < Media ratelor < 20% fa de anul de referin
1
Media ratelor > 20% fa de anul de referin
2
3.2 Calitatea planului de afaceri
2
33

Pondere
(x5) scor
max X2
20
8
2
4

2
4
4

Scor
obin
ut

3.3 Analiza pieei susine cererea pentru produsele, tehnologiile, 2


serviciile rezultate prin implementarea proiectului i estimarea
financiar a veniturilor i cheltuielilor a fost realizat n concordan
cu aceasta
3.4 Capacitatea ntreprinderii de a opera rezultatele proiectului
2

Pentru aceasta categorie de criterii se vor examina Cererea de finanare, n special pct. 2.12, precum
i capitolele III, V, VI, VII i VIII din Planul de afaceri .
Criteriul 3.1 Sustenabilitate financiar
Se va evalua capacitatea ntreprinderii de a aplica rezultatele proiectului n activitile sale i a genera
venituri, precum si capacitatea de a acoperi costurile de operare i ntreinere dup ncetarea
finanrii nerambursabile, prin valorificarea implementrii rezultatelor de cercetare - dezvoltare. Se
vor evalua rezultatele analizei financiare prezentate n capitolul VIII din Planul de Afaceri privind
fezabilitatea financiar a perioadei de durabilitate.
n analiza sustenabilitii financiare a investiiei se va aprecia:
Profitabilitatea financiar a investiiei determinat prin Valoarea Actualizat Net (VAN) i
Rata Interna de Rentabilitate Financiar (RIRF) calculate la valoarea total a investiiei.
Valoarea total a investiiei include totalul costurilor eligibile i neeligibile (inclusiv TVA)
Fezabilitatea/durabilitatea financiar a proiectului, prin verificarea fluxului net de numerar
cumulat (neactualizat). La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua n
considerare toate costurile (eligibile i neeligibile), sursele de finanare att pentru realizarea
investiiei, ct i veniturile previzionate pentru operarea i funcionarea acesteia.
Rentabilitatea investiiei pe baza ratelor de rentabilitate
Pentru ca proiectul s fie sustenabil trebuie ca Fluxul net de numerar cumulat (cu finanare
nerambursabil) pe ntreaga period analizat s fie pozitiv.
Se va ine cont de indicatorii de rentabilitate financiar analizai n capitolul VIII - Planul financiar
din Planul de Afaceri, precum i de riscurile asociate analizei financiare.
Criteriul 3.2 Calitatea planului de afaceri
Se va evalua dac datele prezentate sunt suficiente, corecte i susin implementarea proiectului. De
asemenea se va evalua calitatea Planului de afaceri prin respectarea structurii date ca model n anexa
Ghidului, prin informaiile care susin implementarea proiectului i prin rezultatele care pot fi
obinute. Analiza calitii Planului de afaceri rezult i din corelarea acestuia cu obiectivele liniei de
finanare.
Criteriul 3.3 Analiza pieei susine cererea pentru produsele, tehnologiile, serviciile rezultate
prin implementarea proiectului
Se va analiza dac analiza pieei susine cererea pentru rezultatele implementrii cercetrii,
competitorii sunt corect identificai i analizai, este prezentat avantajul competitiv al
produselor/serviciilor/tehnologiilor rezultate ca urmare a implementrii proiectului. De asemenea
strategia de marketing identific instrumente adecvate i eficiente de susinere a rezultatelor cercetrii
i mai ales a dezvoltrii pe termen mediu i lung a ntreprinderii. Se analizeaz dac proieciile
financiare sunt corelate cu strategia de marketing i cu analiza pieei, dac sunt realiste i realizabile.
De asemenea se va analiza posibilitatea ntreprinderii de a rezista pe piaa int, pe baz de tehnici/
34

practici de management comercial utilizate i n cadrul proiectului (design, calitate, management


social, resurse umane, planificare strategic, protocoale informale, etc). Se va evalua nivelul de
cooperare cu clienii, furnizorii i cu ntreprinderile din sectorul respectiv (acord de colaborare,
cooperare ntr-o form stabilit de tip cluster, incubator de afaceri, parc industrial etc). Viziunea
privind piaa int actual i potenial rezultat din evaluarea creterii volumului de vnzri i
mbuntirea relaiilor cu clienii i fidelizarea acestora sau atragerea de noi clieni inclusiv din
strintate. Se va analiza dac estimarea costurilor i a veniturilor sunt corelate cu ntreg planul de
afaceri i susin bugetul de venituri i cheltuieli.
Se vor evalua pct. din Cererea de finanare i cap. III, VII i VIII din Planul de afaceri.
Punctare:
fundamentarea clar a tuturor acestor aspecte : max. 2 puncte
nu prezint o situaie concret privind continuarea activitilor dup finalizarea proiectului, nu
are o viziune clar asupre pieei int: max. 1 punct
nu sunt elemente care s demonstreze continuarea activitilor dup finalizarea proiectului,
sau nu sunt coerente; nu prezint o viziune privind dezvoltarea sau meninerea pieei int; nu
identific piaa int: 0 puncte.
Criteriul 3.4 Capacitatea ntreprinderii de a opera rezultatele proiectului
Se va analiza sustenabilitatea instituional i capacitatea administrativ de operare a proiectului. De
asemenea se va evalua capacitatea de a asigura meninerea, ntreinerea, funcionarea
investiiei/ntreprinderii dup ncheierea proiectului i ncetarea finanrii nerambursabile. Se vor
corela informaiile din Cererea de Finanare pct. 2.12 i capitolul V, VI i VIII Estimarea
elementelor de cost din Planul de Afaceri. Se va ine cont de CV-urile echipei care va asigura
operarea activitilor de CDI din cadrul ntreprinderii i efectul stimulator al acestora pentru a deveni
o entitate inovativa.
Pentru proiectele tehnologice inovative: se va acorda punctaj maxim la acest criteriu numai dac
ntreprinderea a realizat profit din exploatare n ultimii doi ani.
Punctare :
solicitantul rspunde tuturor acestor cerine: max. 2 puncte
dac colectivul propus pentru operarea proiectului nu este complet sau specializrile
membrilor echipei nu sunt corelate cu rezultatele proiectului; dac managementul nu se
implic n dezvoltarea aptitudinilor/competenelor ntreprinderii pentru a utiliza activiti de
CD: max. 1 punct
dac proiectul prezint un colectiv fr experien, care nu este orientat pe tipul de activiti
propuse de proiect; dac nu sunt propuse activiti de management care s dezvolte
competenele i aptitudinile ntreprinderii pentru a utiliza activiti de CDI: 0 puncte.
4.3 Comunicarea rezultatelor peliminare
Organismul Intermediar transmite, prin fax sau email, cu confirmare de primire, solicitanilor fiele
de evaluare panel. Ele vor fi stapilate de DG-OI. Rezultatele evalurii si informaii legate de modul
de depunere a eventualelor contestaii se public pe site-ul OI:www.poscce.research.ro.
Contestaiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedur pe care solicitantul le consider
neconforme cu precizrile din Cererea de propunere de proiecte i Ghidul Solicitantului privind
metodologia de evaluare i selecie a proiectelor.
Contestaiile vor fi semnate de ctre directorul de proiect i reprezentantul legal al instituiei.
35

4.3. Depunerea i soluionarea contestaiilor


Contestaiile vor fi semnate de ctre directorul de proiect i reprezentantul legal al instituiei.
Contestaiile se depun sau se transmit la Organismul intermediar pentru Cercetare. Contestatiile vor
fi analizate de Comisia pentru rezolvarea contestaiilor. Comisia de rezolvare a contestaiilor va
analiza i va rspunde n scris la aspectele semnalate n contestaie.

4.4. Reguli specifice de selecie


Dup parcurgerea etapelor de evaluare i soluionare a contestaiilor, propunerile de proiecte se
grupeaz n urmtoarele categorii de proiecte:
- admise la finanare: proiecte cu punctajul 60 puncte
- respinse la finanare: sub 60 puncte
1. Propunerile de proiecte admise la finanare vor fi clasificate n ordinea descresctoare a
punctajelor obinute. Propunerile care au obinut acelai punctaj se departajeaz dup urmtoarele
criterii:
- scorul obinut pentru
1. Relevan pentru inovare
2. Sustenabilitate i capacitate de operare a proiectului
2. Vor fi selectate pentru finanare propunerile de proiecte admise la finanare n ordinea
descresctoare a punctajelor totale, n limita bugetului competiiei anunat n Cererea/ apelul de
propuneri de proiecte.
Bugetul propus pentru finanare este stabilit in urma verificrii eligilibilitii cheltuielilor din
propunerea de proiect in conformitate cu Ordinul xxxxx si in condiiilor de finanare din schema
Ajutor de stat XXXXX . Vor fi accepate pentru finanare doar cheltuielile eligibile,
care nu au beneficiat de alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleai
cheltuieli eligibile care fac obiectul prezentei propuneri, i respect prevederile privind cumulul de
ajutor de minimis.
4.5 Comunicarea rezultatelor finale
Rezultatele procesului de evaluare i selecie sunt avizate de AM i aprobate de Secretarul de Stat
pentru activitatea de cercetare. Propunerile de proiecte admise pentru finanate se publica pe site-ul
:www.poscce.research.ro.

ANEXE

LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI

36

Cererea de finanare

Anexa 1

Declaraie pe propria rspundere c terenul/imobilul nu face


obiectul unui litigiu (unde este cazul)

Anexa 2.1

Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea

Anexa 2.2

Declaraia solicitantului cu privire la evitarea dublei finanri din


fonduri publice

Anexa 2.3

Declaraia de certificare a aplicaiei

Anexa 2.4

Declaratie in vederea certificarii efectului stimulativ

Anexa 2.5

Declaraie pe proprie rspundere c nu a beneficiat de ajutoare de


stat pentru ntreprinderi nou-nfiinate inovatoare.

Anexa 2.6

Declaraia privind ncadrarea solicitantului n categoria


ntreprindere noi-nfiinat inovatoare

Anexa2.7

Declaraia solicitantului privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea


TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse n bugetul proiectului
propus spre finanare din instrumente structurale (unde este cazul)

Anexa 2.8

Declaraie pe proprie rspundere privind ncadrarea ntreprinderii


n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii, dac este cazul

Anexa 2.9

Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal conform


careia, daca n termen de 5 ani de la data ncheierii contractului de
finanare in conditiile in care proiectul este selectat pentru
finantare ( pana la ultimul raport de la sfarsitul perioade de
durabilitate), nu se obtine brevetul inregistrat, firma va avea
obligatia de a returna asistenta financiaa nerambursbila primita

Anexa 2.10

Nota de fundamentare

Anexa 4

Planul de afaceri si nota de fundamentare ( pe CD-ROM)

Anexa 3

Lista domeniilor/subdomeniilor de specializare inteligent i


sntate

Anexa 5

37

Lista Documentelor nsoitoare

ntreprindere nou-nfiinat inovatoare

Nr. anexa

Titlul de proprietate pentru teren/imobil i


ncheiere de intabulare (unde este cazul)
Declaraie pe propria rspundere c
terenul/imobilul nu face obiectul unui litigiu
(unde este cazul)

copie*- 2 exemplare

Anexa 2.1

Contract de nchiriere pentru spaii/imobile n


care s nu existe clauze care s afecteze
activitile proiectului
Declaraie pe proprie rspundere privind
eligibilitatea

original i 1 copie

copie*- 2 exemplare
Anexa 2.2

Declaraia solicitantului cu privire la evitarea


dublei finanri din fonduri publice

Anexa 2.3

Declaraia de certificare a aplicaiei

Anexa 2.4

Declaratie in vederea certificarii efectului


stimulativ

Anexa 2.5

Declaraie pe proprie rspundere c nu a


beneficiat de ajutoare de stat pentru
ntreprinderi nou-nfiinate inovatoare.

Cerinte

Anexa 2.6

Declaraia privind ncadrarea solicitantului n


categoria ntreprindere noi-nfiinat
inovatoare

Anexa2.7

Declaraia solicitantului privind eligibilitatea/


nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor
eligibile incluse n bugetul proiectului propus
spre finanare din instrumente structurale (unde
este cazul)

Anexa 2.8

Declaraie pe proprie rspundere privind


ncadrarea ntreprinderii n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii, dac este cazul

Anexa 2.9

38

stampilat i semnat de
reprezentantul legal al instituiei 2
exemplare in original
stampilat i semnat de
reprezentantul legal al instituiei 2
exemplare in original
stampilat i semnat de
reprezentantul legal al instituiei 2
exemplare in original

stampilat i semnat de
reprezentantul legal al instituiei 2
exemplare in original
stampilat i semnat de
reprezentantul legal al instituiei 2
exemplare in original

Not justificativ prin care se demonstreaz


ndeplinirea condiiei c "Valoarea cheltuielilor
pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel
putin 10% din costurile totale de operare n cel
puin unul din ultimii 3 ani" .

stampilat i semnat de
reprezentantul legal al instituiei 2
exemplare in original

Certificatul constatator de la Registrul


Comerului

original i 1 copie*
original i 1 copie* sau

Drept de proprietate asupra unui rezultat de


cercetare conform conditiilor din ghid

2 copii, dupa caz

Declaratie pe proprie raspundere a


reprezentantului legal conform careia, daca n
termen de 5 ani de la data ncheierii
contractului de finanare in conditiile in care
proiectul este selectat pentru finantare ( pana la
ultimul raport de la sfarsitul perioade de
durabilitate), nu se obtine brevetul inregistrat,
firma va avea obligatia de a returna asistenta
financiaa nerambursbila primita

Anexa
2.10

Nota de fundamentare

Anexa 4

2 exemplare in original

Planul de afaceri si nota de fundamentare ( pe


CD-ROM)

Anexa 3

3 CD-ROM

Certificat de nregistrare la Registrul Comerului

RPC

Extras de la Registrul Comerului cu informaii


despre acionari, capital social

RPC

Statut i act juridic de nfiinare a instituiei

RPC

Bilanurile oficiale pe ultimii 2 ani (sau pe


perioada de funcionare), inclusiv Contul de
Profit i Pierdere; se admite i ntreprindere nou
nfiinat care nu are bilan

RPC

*) - pe copie se specific conform cu originalul, se semneaz de reprezentantul legal al


instituiei (unde este cazul) i se tampileaz pe fiecare pagin.
- documentele justificative vor respecta conditiile precizate la capitolul 2.2.

39

Anexa 1 Cererea de finanare

FORMULARUL CERERII DE FINANARE

PROGRAMUL OPERAIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020


AXA PRIORITAR 1 CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGIC I INOVARE (CDI)
N SPRIJINUL COMPETITIVITII ECONOMICE I DEZVOLTRII AFACERILOR
ACIUNEA 1.2.1
Stimularea cererii ntreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de ntreprinderi
individual sau n parteneriat cu institutele de CD i universiti, n scopul inovrii de procese i de
produse n sectoarele economice care prezint potenial de cretere

Tip proiect: ntreprindere nou-nfiinat inovatoare

<TITLUL PROIECTULUI max. 200 caractere>


<ACRONIM max 20 de caractere>
FEDR

<Precizrile marcate intre parantezele unghiulare vor fi terse atunci cnd completai cererea de
finanare; rolul textului din cadrul parantezelor este de o oferi indicaii asupra modului in care se va
completa seciunea respectiva
Cererea de finanare se va completa cu font Times New Roman , la un singur rnd, dimensiunea 11
ATENIE! Cererea de finanat completat nu va depi 50 de pagini (fr a lua n calcul Anexa cu
CV-urile persoanelor implicate n proiect)>

40

1. INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL


1.1 Denumirea
solicitantului
(ntreprindera nounfiinat inovatoare)

< denumire complet in conformitate cu actul de constituire, scris


cu majuscule >

1.2 Forma juridica de


organizare

< se vor trece formele de organizare specifice aciunii, din care


aplicantul va selecta forma corespunztoare >

1.3 Anul nfiinrii


1.4 Date de contact

Adresa oficial/adresa sediului


social

Adresa de coresponden
< se va completa doar dac
adresa de coresponden difer
de adresa oficial >

Regiune:
Judet/Sector
Localitate
Adresa: < se menionez
adresa potal complet
pentru sediul principal>
1.5 Date de nregistrare
juridic

< e.g CUI >

1.6 Cod fiscal TVA

< se va trece sub forma RO XXXX se va completa doar de organizaiile


pltitare de TVA >

1.7 Cod CAEN (1)

< din care s rezulte activiti de cercetare-dezvoltare/ activiti


relevante pentru domeniile aciunii>pentru spin-off uri acest cod se
va regasi in certificatul constatator al firmei infiintate

1.8 Cod CAEN (2)

< din care s rezulte activiti de cercetare-dezvoltare/ activiti


relevante pentru domeniile aciunii> pentru spin-off uri acest cod se
va regasi in certificatul constatator al firmei infiintate

1.9 BANCA
Banca/ Sucursal
Adresa
Nr. de cont n format
IBAN

41

1.10 Date privind activitatea de cercetare -dezvoltare


Anul

Venituri realizate din activitatea


de cercetare dezvoltare (lei)

Cheltuieli pentru activitatea de


cercetare dezvoltare (lei)

<se va trece antepenultimul an


fiscal naintea depunerii cererii
de finanare >
<se va trece penultimul an
fiscal naintea depunerii cererii
de finanare >
<se va trece ultimul an fiscal
naintea depunerii cererii de
finanare>
2. INFORMAII DESPRE REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI I A
DIRECTORULUI DE PROIECT
Nume i
prenume
2.1 Reprezentant
legal
2.2 Director de
proiect

Funcia

Tel

Fax

E-mail

<dac este
angajat al
beneficiarului
>

3. INFORMATII PRIVIND FINANTARI PUBLICE PRIMITE IN ULTIMII

3 ANI
3.1 Solicitantul a mai beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice (fonduri europene,
fonduri in cadrul unor acorduri bilaterale, fonduri publice guvernamentale, mprumuturi din partea
instituiilor finanatoare internaionale precum BERD/BEI/Banca Mondiala) n ultimii 3 ani?
DA
NU
< n caz afirmativ, v rugm specificai urmtoarele informaii pentru maximum 5 proiecte,
prezentate n ordinea descresctoare a anului calendaristic n care s-a semnat contractul de
finanare>:

42

Nr.
crt

(1)

Titlul proiectului i Nr Instituia cu care s-a


de referin
semnat contractul de
finanare i denumirea
programului
(2)

(3)

Bugetul
Cota solicitantului Anul
contractului de din contractul de semnrii
finanare
finanare
contractului
de finanare
(mii lei)
(mii lei)
(4)

(5)

(6)

Anul
Observaii
finalizrii
contractului
de finanare
(7)

(8)

...
< Coloana 2 va fi completat cu denumirea complet a proiectului i numrul de referin/cod SMIS/nr contract de finanare
Coloana 3 va fi completat cu denumirea instituiei cu care s-a semnat contractul de finanare i denumirea n clar a programului
Coloana 4 va fi completat cu bugetul total al contractului inclusiv TVA, respectiv valoarea certificat dac proiectul a fost finalizat sau valoarea
precizat n contract /ultimul act adiional dac contractul este n execuie
Coloana 5 se va completa cu valoarea cotei solicitantului la contract dac a proiectul a fost derulat de acesta n parteneriat, avnd n vedere i
precizrile de completare a coloanei 4; valoarea se va trece in lei inclusiv TVA>

43

3.2 Prezentul proiect sau activitati prevazute in prezentul proiect a mai fost finantat/au mai fost
finantate din fonduri publice (fonduri europene, fonduri in cadrul unor acorduri bilaterale,
fonduri publice guvernamentale, imprumuturi din partea institutiilor finantatoare internationale
precum BERD/BEI/Banca Mondiala)in ultimii 3 ani?
DA
NU
< n caz afirmativ, v rugm specificai n cadrul cror proiectele din cele men ionate la pct 3.1
>
3.3 Pentru prezentul proiect sau pentru activitati prevazute in prezentul proiect exista alte
solicitari pentru finantare in cadrul altor programe la momentul depunerii prezentei cereri de
finantare?
DA
NU
In caz de raspuns afirmativ la intrebarea de mai sus precizati:
Programul de finantare la care s-a depus
proiectul
Data depunerii proiectului
<conform numarului de inregistrare>
Stadiul evaluarii
<se va preciza stadiul functie de informarile
primite de la institutia unde s-a depus proiectul>
Activitati similare prezentului proiect pentru
care s-a mai solicitat finantare
4. INFORMAII PRIVIND PROIECTUL
4.1 Date generale
Programul Operaional

POC

Axa Prioritar

AP1: CDI n sprijinul competitivitii economice i dezvoltrii


afacerilor

Aciunea

Aciune 1.2.1: Stimularea cererii ntreprinderilor pentru


inovare prin proiecte de CDI derulate de ntreprinderi
individual sau n parteneriat cu institutele de CD i universit i,
n scopul inovrii de procese i de produse n sectoarele
economice care prezint potenial de cretere

Tipul proiectului

ntreprindere nou-nfiinat inovatoare

Domeniu si subdomeniu
Se va preciza domeniul conform Anexei X
de specializare inteligenta

4.2 Locaia / locaiile proiectului


44

Regiunea
(una din
cele 8
regiuni de
dezvoltare
ale
Romniei)

Jude

Localitate

Adresa complet

Activitile care se vor


desfura la adresa
menionat

4.3 Durata proiectului


<in luni, calculate de la data semnrii contractului de finanare pn la finalizarea activitilor
proiectului>
4.4 Obiectivul proiectului
<se vor descrie obiectivele proiectului; sectiunea va avea maximum 1 pagin >
4.5 Justificarea si contextul proiectului
< Se va prezenta contextul naional i internaional n domeniul proiectului; Gradul de noutate
n context naional comparativ cu nivelul internaional;Care sunt serviciile (de cercetare) noi/
mbuntite care se pot oferi n urma implementrii proiectului; necesitatea activitilor
propuse spre finanare pentru atingerea scopului proiectului (modul n care ele sunt necesare
pentru dezvoltarea activitilor de CDI propriu-zise: prin extinderea activitilor existente, prin
abordarea de tematici noi n aria tematic prioritar, prin contribuia la creterea
competitivitii economiei romneti etc) ; se va preciza dac proiectul pentru care se solicit
finanarea este o component a unui alt proiect mai complex sau continuarea altui proiect; se va
justifica modul n care proiectul promoveaz excelena i specializarea inteligent. Sectiunea va
avea maximum 3 pagini>.
4.5.1 Relaia cu alte programe / strategii / proiecte / alte documente relevante
Nr
crt
1.
2.
3.
....

Tip
(program/strategie/proiect/altele)

Denumire

Mod de relaionare

4.6 Beneficiarii directi ai proiectului


<Solicitantul trebuie s precizeze cine sunt beneficiarii directi ai proiectului si s descrie cum
vor beneficia de rezultatele proiectului ntreprinderile, precum i numele utilizatorilor poteniali
de servicii de cercetare ulterior finalizarii activitatilor proiectului. Sectiunea va fi corelata cu
punctul 4.5 de mai sus si studiul de piata>
4.7 Descrierea proiectului

45

4.7.1 Justificarea domeniului de specializare inteligenta in care este incadrat proiectul.


Se justifica inadrarea domeniului proiectului in unul dintre domeniile de specializare
inteligenta , asa cum sunt enumerate in Anexa 5 a Ghidului Solicutantului.
4.7.1.1 Personal cu nalt calificare
Solicitanii care mprumut personal cu nalt calificare din organizaii de cercetare sau
ntreprinderi mari pentru activiti de cercetare-dezvoltare-inovare vor prezenta -un tabel care
sa conin numele i prenumele persoanelor mprumutate, perioada de angajare, expertiza
acestor persoane, experiena n CDI, implicarea n proiect i orice alte informaii relevante.
4.7.2 Descrierea rezultatului/ rezultatelor de cercetare pe care se bazeaz noul proiect (conditie
de eligibilitate) si a modului in care in care sunt utilizate/dezvoltate aceste rezultate in proiect
pentru atingerea obiectivului si realizarea indicatorilor. Se vor descrie si produsele/procesele
sau /si serviciile inovatoare rezultate din proiect ca urmare a dezvoltarii rezultatelor de cercetare
de la care s-a pornit.
4.7.3 Prezentarea activitilor si sub-activitatilor, a rezultatelor estimate, perioada de derulare
a activitatilor si subactivitatilor, rezultate prevazute, resurse care vor fi utilizat
4.7.3.1 Lista activitilor i subactivitilor
<Tabelul de mai jos este o sinteza a activitilor i subactivit ilor care vor detaliate la punctual
4.7.2.2 de mai jos;informatiile solicitate se vor completa doar pentru tipurile de activitati
desfasurate in proiect ; nu se modifica denumirea sau ordinea activitatilor ( denumire activitate)
din tabel; daca in proiect exista activitati care nu se desfasoare sa va complete N/A; coloanele
referitoare la durata vor mentiona Luna 1, Luna 2. Luna x, de la inceperea proiectului, in
corelare cu durata proiectului;>:
1. Activitile de cercetare industrial/dezvoltare experimental
2. Activiti pentru obinerea i validarea drepturilor de proprietate industrial
3. Activiti de realizarea a studiilor tehnice de fezabilitate
4. Activiti care constau n servicii de consultan n domeniul inovrii i pentru serviciile
de sprijinire a inovrii
5. Activiti de introducere n producie a rezultatelor cercetrii
6. Activiti n sprijinul proiectului prin achiziionarea de servicii de realizare de analize
economice, studii de pia, planuri de afacer

Denumire activitate

Denumire
subactivitate

46

Tip
activitate

Durata

Rezultate
cunatificat
e

Activiti de cercetaredezvoltare (cercetare industrial


i/sau dezvoltare
experimental)

Activiti pentru obinerea i


validarea drepturilor de
proprietate industrial

Activiti de realizarea a
studiilor tehnice de
fezabilitate

Activiti care constau n


servicii de consultan n
domeniul inovrii i pentru
serviciile de sprijinire a
inovrii

Activiti de introducere n
producie a rezultatelor
cercetrii

Activiti n sprijinul
proiectului prin
achiziionarea de servicii de
realizare de analize
economice, studii de pia,
planuri de afaceri

47

Durata total

Data ncepere

Data finalizare

(nr. luni)

(Luna)

(Luna)

Neeligibil

Eligibil

Nrcrt

B. Calendarul activitatilor (in acest tabel se vor trece, in ordine cronologica a


inceperii activitatii, doar activitatile care se vor desfasura in proiect, asa cum se
regasesc in tabelul A, respectiv:
Nr.crt

Activitatea

Subactivitatile

Data
Data finalizare /
incepere / luna luna
Luna 1

Luna 1+n

INFORMARE I PUBLICITATE
Prezentai detalii privind msurile propuse de informare i publicitate n legtur cu proiectul:

4.7.3.2.

Descrierea activitilor si subactivitatilor

Activitatea 1- <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.2 de mai sus>


<se va prezenta pe scurt activitatea>
Sub-activitatea 1.1 <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.2 de mai sus>
<se va descrie in dealiu subactivitatea>
Activitatea N- <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.2 de mai sus>
Sub activitatea N.1 <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.2 de mai sus>
<se va descrie in dealiu subactivitatea>
4.7.4 Riscuri
<se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum i msurile
de reducere a acestora >
4.8 Managementul proiectului i resursele umane alocate proiectului
4.8.1 Metodologia de implementare a proiectului
<se va descrie modul n care va fi gestionat implementarea activit ilor proiectului i
mecanismul de monitorizare, evaluare i control necesar implementrii proiectului >
4.8.2 Resurse umane
48

Echipa de management a proiectului


Nr
Nume i prenume
Poziia
crt
proiect

Echipa de implementare a proiectului


Nr
Nume i prenume
Poziia
crt
proiect

n Angajat
al Zile/om Responsabilitati
solicitantului alocate
DA
NU

n Angajat
al Zile/om Responsabilitati
solicitantului alocate
DA
NU

INDICATORI

Indicatori de realizare

Cheltuieli eligibile efectuate


din fonduri nerambursabile
pentru proiect (lei)
Cheltuieli anuale pentru CD
(lei)
Cifra de afaceri (lei
Indicatori de rezultat

Valoare la nceputul
perioadei de
implementare a
activitilor proiectului

Valoare la sfritul perioadei de


implementare a activitilor
proiectului

Valoare la nceputul
perioadei de
implementare a
activitilor proiectului

Valoare la sfritul perioadei de


durabilitate

...

Locuri de munc nou create


n ntreprindere datorit
proiectului (numr)
Locuri de munc nou create
n activitatea CD datorit
proiectului (numr)
Locuri de munc meninute
n ntreprindere datorit
proiectului (numr)
Numr cereri de brevete
rezultate din proiect
Contribuia financiar
privat total (cheltuieli
eligibile i neeligibile, fr
49

TVA) a solicitantului la
proiect (lei)
Cheltuielile eligibile
efectuate de ctre
ntreprindere pentru proiect
(lei)

6. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
< se va prezenta modul n care implementarea rezultatelor proiectului va fi sus inut
administrativ, tehnic i financiar dup ncetarea finanrii solicitate prin prezenta cerere de
finanare. Informaiile vor fi corelate cu planul de afaceri prin care se va demonstra
fezabilitatea instituional i financiar a investitiei>
7. CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL
7.1 Principiul poluatorul pltete
<se va prezenta modul n care proiectul va respecta principiul poluatorul pltete, dac este
cazul>
7.2 Dezvoltarea durabil
<se va prezenta modul n care proiectul contribuie la respectarea principiului privind
dezvoltarea durabil>
7.3 Egalitatea de anse
<se va prezenta modul n care principiul privind egalitatea de anse a fost integrat n
elaborarea i implementarea proiectului, fie n activitile, fie n managementul proiectului,
menionnd orice component specific care arat acest lucru>
7.4 ACHIZIII

ACHIZIII
Nr.
Crt.

Obiectul
contractului/Acorduluicadru pentru realizarea
proiectului

Valoarea
estimat
(Lei)

50

Procedura
aplicat

Data
estimat
pentru
nceperea
procedurii*

Data estimat
pentru
finalizarea
procedurii*

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lun) de la semnarea acordului de finanare


V rugm luai n calcul ntreaga perioad necesar derulrii achiziiilor, inclusiv ntocmirea
documentaiilor de atribuire i soluionarea eventualelor contestaii.

8. PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI


8.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE
CHELTUIAL
- lei

Cod

Denumire cheltuial

Valoare
cheltuial

3=4+5

Intensitatea
Valoare
Valoare
interveniei
eligibil** neeligibil
publice*
4

CHELTUIELI ELIGIBILE
Cheltuieli pentru activitile
de cercetare
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu
echipamente i
instrumente (active
corporale i obiecte de
inventar)
Cheltuieli pentru
achiziia de active fixe
necorporale
Cheltuieli pentru
achiziia de servicii
Cheltuieli de amortizare
pentru cldiri i spaii
Cheltuieli pentru
nchirierea de teren
Cheltuieli generale de
administraie (de regie)
Cheltuieli pentru
achiziia de substane,
materiale, plante, animale
de laborator, consumabile
i alte produse similare
Cheltuieli pentru realizarea de
studii tehnice de fezabilitate
pregtitoare pt dezvoltarea
experimental
51

Valoarea
asistenei
financiare
nerambursabile
7=4x6

Cheltuieli pentru activitile


de dezvoltare experimental
Cheltuieli de personal
Cheltuieli echipamente i
instrumente (active
corporale i obiecte de
inventar)
Cheltuieli pentru
achiziia de active fixe
necorporale
Cheltuieli pentru
achiziia de servicii
Cheltuieli de amortizare
pentru cldiri i spaii
Cheltuieli pentru
nchirierea de teren
Cheltuieli generale de
administraie (de regie)
Cheltuieli pentru
achiziia de substane,
materiale, plante, animale
de laborator, consumabile
i alte produse similare
Cheltuieli pentru obinerea i
validarea drepturilor de
proprietate industrial
Cheltuieli pentru servicii de
consultan n domeniul
inovrii i pentru serviciile de
sprijinire a inovrii
Cheltuieli pentru servicii
de consultan n
domeniul inovrii
Cheltuieli pentru servicii
de sprijinire a inovrii
Cheltuieli pentru detaarea/
angajarea de personal cu
nalt calificare
Cheltuieli pentru introducerea
n producie a rezultatelor
cercetrii
Cheltuieli pentru
achiziia de active
necorporale
Cheltuieli pentru
achiziia de utilaje,
instalaii i echipamente

52

Alte cheltuieli
Achiziia de servicii
pentru realizarea de
analize economice, studii
de pia, planuri de
afaceri
Cheltuieli de personal
pentru activiti de
introducere n producie a
rezultatelor cercetrii
TOTAL PARIAL
CHELTUIELI INTEGRAL NEELIGIBILE
Taxa pe valoarea
adugat
Cheltuieli pentru
informare i publicitate
2
(publicitate pentru
proiect)
Cheltuieli aferente
3
managementului de
proiect
4
..

......................
TOTAL CHELTUIELI
NEELIGIBILE
1

TOTAL GENERAL

(Total
buget
proiect)

(Valoare
eligibil
total)

(Valoare
neeligibil
total)

(Valoare
asisten
nerambursabil)

n conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat


In cazul n care solicitantul depune o declaraie privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA
aferente cheltuielilor eligibile incluse n bugetul proiectului, atunci, calculul cheltuielilor eligibile
(col.4) se face cu TVA. In acest caz, n cadrul rubricii Cheltuieli integral neeligibile, valoarea
TVA este zero.

8.2 PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI


Prezentai detalierea surselor de finanare ale proiectului, conform tabelului:
NR.
CRT.

COMPONENTE ALE BUGETULUI


PROIECTULUI

53

VALOARE
(lei)

I
(I=II+III)

VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI

II

VALOAREA NEELIGIBIL A PROIECTULUI

III

VALOAREA ELIGIBIL A PROIECTULUI

III.1

ASISTEN FINANCIAR
NERAMBURSABIL SOLICITAT

III.2

CONTRIBUIA ELIGIBILA A
SOLICITANTULUI

III.2.1

Contribuia in numerar

III.2.2

Contribuia in natura

III.2.3

mprumut

Nu este cazul

9. LISTA ACTIVELOR FIXE CORPORALE DE ACHIZIIONAT PRIN PROIECT


(Denumire, numar, principale caracteristici tehnice)

ANEXA 1 LA CEREREA DE FINANARE: CV-URILE ECHIPEI DE MANAGEMENT A


PROIECTULUI (max. 10)
Se va completa pentru membrii echipei de management a proiectului cte un CV de max. 1
pagin pe modelul urmtor:
Acronimul Proiectului:
Funcia n cadrul Proiectului:
1. Nume:
2. Prenume:
3. Data i locul naterii:
4. Cetenie:
5. Stare civil:
6. Studii:
Instituia
Perioada
Grade sau diplome
obinute
54

7. Experiena profesional:
Instituia

Perioada

Funcia

Descriere

8. Limbi strine cunoscute:


9. Competene n domeniul investiiilor:
10. Alte specializri i calificri:
11. Experiena acumulat (n special managerial) n alte programe/proiecte
naionale/internaionale:
Programul/Proiectul
Funcia
Perioada
Bugetul administrat

12. Alte meniuni:


Declar pe proprie rspundere c datele prezentate sunt n conformitate cu realitatea.
Data completrii:

55

ANEXA 1 LA CEREREA DE FINANARE: CV-URILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE


A PROIECTULUI (max. 10)
Se va completa pentru membrii echipei care implementeaz proiectul cte un CV de max. 1
pagin pe modelul urmtor:
Acronimul Proiectului:
Funcia n cadrul Proiectului:
1. Nume:
2. Prenume:
3. Data i locul naterii:
4. Cetenie:
5. Stare civil:
6. Studii:
Instituia
Perioada
Grade sau diplome
obinute
7. Titlul tiinific:
8. Experiena profesional:
Instituia

Perioada

Funcia

Descriere

9. Limbi strine cunoscute:


10. Brevete de invenii (maxim cinci):
11. Lucrri publicate (maxim cinci lucrri, cele mai relevante pentru activitile ce urmeaz a fi
desfaurate in cadrul proiectului):
12. Membru al asociaiilor profesionale:
13. Specializri i calificri:
14. Experiena acumulat (n special managerial) n alte programe/proiecte
naionale/internaionale:
Programul/Proiectul
Funcia
Perioada
Bugetul administrat

15. Alte meniuni:


Declar pe proprie rspundere c datele prezentate sunt n conformitate cu realitatea.
Data completrii:

56

ANEXA 2.1 LA GHIDUL


SOLICITANTULUI
- Model pentru declaraia privind imobilul -

Subsemnatul/subsemnata,

. (numele

reprezentantului legal al instituiei solicitante), n calitate de

i prenumele

(funcia reprezentantului legal al instituiei solicitante) al ...


.. (denumirea instituiei solicitante), declar pe proprie rspundere
c
imobilul din ............................................................................................................
pe care se va face investiia propus n proiectul cu titlul ........................................................
nu face obiectul vreunui litigiu de natur patrimonial sau nepatrimonial, aflat pe rolul
instanelor judectoreti.
Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.

Data

(Reprezentant Legal)
Funcia ocupat n organizaie

zi...../lun......./an................
Nume (litere mari de tipar)
Semntur i tampil

57

ANEXA 2.2 LA GHIDUL


SOLICITANTULUI

Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea

Certificm prin prezenta c ........................ (denumirea instituiei solicitante) nu se afl n


nici una din situaiile enumerate n continuare:
i) n stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate de un judector-sindic sau
activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu
creditorii sau este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;
ii) nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de
asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de
stat, bugete speciale, bugete locale), n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
iii) reprezentantul legal a fost condamnat n ultimii 3 ani, prin hotrre definitiv a unei
instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau
pentru comiterea unei greeli n materie profesional;
iv) prezint informaii false sau nu prezint informaiile cerute mai sus.

Certificm pe proprie rspundere c ........................................ (denumirea instituiei


solicitante) nu se afl n dificultate, i anume:
a) n cazul societilor cu rspundere limitat, pentru care se constat pierderea a mai
mult de jumtate din capitalul social i a mai mult de un sfert din capital n
ultimele 12 luni;
b) n cazul unei societi n care cel puin o parte din asociai rspund nelimitat de
datoriile ntreprinderii i se constat c s-a pierdut mai mult de jumtate din
capitalul propriu, aa cum reiese din evidenele contabile ale societii, i mai
mult de un sfert din acest capital n decursul ultimelor 12 luni;
c)

pentru ntreprinderile de orice form juridic, se constat c respectiva


ntreprindere ntrunete condiiile prevzute de legislaia naional privind
procedura insolvenei*;

*) n cazul IMM cu o vechime de mai puin de trei ani se aplic numai prevederile punctului c).

58

Certificm pe proprie rspundere c .................................. (denumirea instituiei


solicitante) nu a fost obiect al unui ordin de recuperare n urma unei decizii anterioare a
Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal i incompatibil cu
piaa comun sau, n cazul n care au fcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost
deja executat i ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobnda de recuperare
aferent.

Certificm pe proprie rspundere c proiectul ..................... (titlul proiectului) nu solicit


finanare pentru:
o

susinerea activitilor de export ale .......................... (denumirea instituiei


solicitante);

o utilizarea cu precdere a produselor naionale n detrimentul produselor importate;


o activitile de prelucrare i comercializare a produselor agricole, n cazurile n
care i) valoarea ajutorului este stabilit pe baza preului sau a cantitii unor astfel
de produse achiziionate de la productori primari sau comercializate de ctre
ntreprinderile n cauz; ii) acordarea ajutorului este condiionat de obligaia de a
fi direcionat, parial sau integral, ctre productorii primari.

Certificm pe proprie rspundere c vom utiliza finanarea nerambursabil strict pentru


activitile i costurile precizate n proiectul ................................. (titlul proiectului).

Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.
Data: (ZI/LUN/AN)
Reprezentantul legal

Funcie
Nume i prenume (litere mari de tipar)
Semntura
tampila

Directorul de proiect

Nume i prenume (litere mari de tipar)


Semntura

59

ANEXA 2.3 LA GHIDUL


SOLICITANTULUI

Declaraie privind evitarea dublei finanri din fonduri publice

Subsemnatul/subsemnata

reprezentantului legal al instituiei solicitante), n calitate de

(numele

prenumele

(funcia reprezentantului legal al instituiei solicitante) al ...


.. (denumirea instituiei solicitante), declar pe proprie rspundere
c activitile i cheltuielile propuse spre finanare n cadrul proiectului cu titlul:
............................................................................................. , depus la Competiia POC A1.2.12014-xx , nu sunt i nu au fost finanate din alte fonduri publice, inclusiv ajutoare de stat i
ajutor de minimis.
Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.

Data

(Reprezentant Legal)
Funcia ocupat n organizaie

zi...../lun......./an................
Nume (litere mari de tipar)
Semntur
tampil

60

ANEXA 2.4 LA GHIDUL SOLICITANTULUI


Declaraie de certificare a aplicaiei
Confirm c informaiile incluse n cererea de finanare cu titlul ...............................................,
acronimul .................. i numrul de nregistrare electronic ........................, precum i detaliile
prezentate n documentele anexate sunt corecte i asistena financiar pentru care am aplicat este
necesar proiectului pentru a se derula conform descrierii.
De asemenea, confirm c nu cunosc nici un motiv pentru care proiectul ar putea s nu se deruleze
sau ar putea fi ntrziat.
neleg c dac cererea de finanare nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele
solicitate, inclusiv aceast declaraie , propunerea ar putea fi respins.

Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.

Data

(Reprezentant Legal)
Funcia ocupat

zi...../lun......./an................
Nume (litere mari de tipar)
Semntur
tampil

61

ANEXA 2.5 LA GHIDUL SOLICITANTULUI


Declaraie n vederea certificrii efectului stimulativ

Subsemnatul/subsemnata

reprezentantului legal al instituiei solicitante), n calitate de

(numele

prenumele

(funcia reprezentantului legal al instituiei solicitante) al ...


.. (denumirea instituiei solicitante), declar pe proprie rspundere
c activitile i cheltuielile propuse spre finanare n cadrul proiectului cu titlul:
............................................................................................. , depus la Competiia POC A1.2.12014-xx , nu au demarat nainte de depunerea cererii de finanare la MEN OI Cercetare.
Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.

Data

(Reprezentant Legal)
Funcia ocupat n organizaie

zi...../lun......./an................
Nume (litere mari de tipar)
Semntur
tampil

62

ANEXA 2.6 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Declaraie privind faptul c nu s-a mai primit ajutor de stat pentru ntreprinderi nounfiinat inovatoare

Subsemnatul/subsemnata . (numele i prenumele


reprezentantului legal al instituiei solicitante), n calitate de
(funcia reprezentantului legal al instituiei solicitante) al ...
.. (denumirea instituiei solicitante), declar pe proprie
rspundere c .. (denumirea instituiei solicitante) nu a mai
primit ajutor de stat pentru ntreprinderi nou-nfiinat inovatoare.
Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.

Data

(Reprezentant Legal)
Funcia ocupat n organizaie

zi...../lun......./an................
Nume (litere mari de tipar)
Semntur
tampil

63

ANEXA 2.7 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Declaraia privind ncadrarea solicitantului n categoria ntreprindere nou-nfiinat


inovatoare

64

ANEXA 2.8 LA GHIDUL


SOLICITANTULUI
Declaraia solicitantului privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferent cheltuielilor
eligibile incluse n bugetul proiectului propus spre finanare din instrumente structurale

Declaraie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse n bugetul proiectului
propus spre finanare din instrumente structurale
A. Datele de identificare a persoanei juridice
______________________________________________________________________________
|
_________________________
|
| Codul de identificare
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|
|
__________________________________________________________ |
| Denumirea
|__________________________________________________________| |
|
|
| Domiciliul fiscal
|
|
______________
__________________
__________ |
| Judeul |______________| Localitatea |__________________| Strada |__________||
|
__
________
__
_________________ |
| Ap. |__| Codul potal |________| Sectorul |__| Telefon |_________________| |
|
___________________
_______________________ |
| Fax |___________________|
E-mail |_______________________| |
|
______________________________________________________________________________
|
B. Datele de identificare a proiectului
______________________________________________________________________________
|
_______________________________________________________ |
| Titlul proiectului |_______________________________________________________| |
|
___________________________________________ |
| Numele programului operaional |___________________________________________| |
|
_______________________________________________ |
| Axa prioritar
|_______________________________________________| |
|
____________________________________________ |
| Domeniul major de intervenie |____________________________________________| |
|
_______________________________________________ |
| Data depunerii proiectului |_______________________________________________| |
|
______________________________________________________________________________
|
C. ......................................................................,
65

(numele i statutul juridic ale beneficiarului)


solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus, la
.............................................................................,
(numele autoritii de management/organismului intermediar)
n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare (Codul fiscal), declar c m ncadrez n urmtoarea categorie de persoane
din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:
a) [ ] persoan nenregistrat n scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;
b) [ ] persoan nregistrat n scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.
D. ......................................................................,
(numele i statutul juridic ale beneficiarului)
solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus, la
.............................................................................,
(numele autoritii de management/organismului intermediar)
n conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar c pentru achiziiile din cadrul proiectului
cuprinse n tabelul de mai jos TVA este nedeductibil.
______________________________________________________________________________
|Nr. | Achiziia |
Scopul achiziiei/Activitatea prevzut n
|
|crt.|
|
cadrul proiectului*1)
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
66

| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
*1) Atenie! Se va completa cu aceleai informaii corespunztoare din cererea de finanare.
___________________
Numele i prenumele*): |___________________|
_______
___________________ Semntura i tampila |_______|
Funcia:
|___________________|
*) Se va completa de ctre reprezentantul legal al solicitantului sau o persoan abilitat s
reprezinte solicitantul.

67

ANEXA 2.9 LA GHIDUL


SOLICITANTULUI
Declaraie pe proprie rspundere privind ncadrarea ntreprinderii n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii

I. Date de identificare a ntreprinderii


Denumirea
ntreprinderii
_______________________________________________________________________________
Adresa sediului social
_______________________________________________________________________________
Cod unic de nregistrare
_______________________________________________________________________________
Numele i funcia
_______________________________________________________________________________
(preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent)

II. Tipul ntreprinderii


Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:
ntreprindere autonom n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia
economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr formularul B
ntreprindere partener Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform formularului B, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie
ntreprindere legat Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform formularului B, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii 1
Exerciiul financiar de referin2
Numrul mediu anual de Cifra de afaceri anual net (mii
salariai
lei/mii )

Important: Precizai dac, fa de exerciiul


financiar anterior, datele financiare au nregistrat
modificri care determin ncadrarea ntreprinderii
ntr-o alt categorie (respectiv micro-ntreprindere,
ntreprindere mic, mijlocie sau mare).

Active totale (mii lei/mii )

Nu

Da (n acest caz se va completa i se va


ataa o declaraie referitoare la exerciiul financiar
anterior)

Semntura _______________________________________________
(numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea)

Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea.
Data ntocmirii ...........................
1

Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004.


Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale
sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de
acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual
de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria
rspundere.
2

68

Semntura .................................
Formularul B
CALCULUL
pentru ntreprinderile partenere sau legate
Seciunile care trebuie incluse, dup caz:
- seciunea A, dac ntreprinderea solicitant are cel puin o ntreprindere partener (precum i orice
fie adiionale);
- seciunea B dac ntreprinderea solicitant este legat cu cel puin o ntreprindere (precum i orice fie
adiionale).
Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate
Perioada de referin
Numrul
mediu Cifra de afaceri anual Total
active
anual de salariai
net (mii lei/mii )
lei/mii )
1. Datele1 ntreprinderii solicitante
sau din situaiile financiare
anuale consolidate (se vor
introduce datele din tabelul
B1 din seciunea B2 )
2. Datele cumulate1 n mod
proporional ale tuturor
ntreprinderilor
partenere,
dac este cazul (se vor
introduce
datele
din
seciunea A)
3. Datele cumulate ale
tuturor
ntreprinderilor
legate1 (dac exist) - dac
nu au fost deja incluse prin
consolidare la pct. 1 din
acest tabel (se vor introduce
datele din tabelul B2 din
seciunea B)
TOTAL

(mii

Datele incluse n seciunea "Total" din tabel trebuie introduse n tabelul "Date utilizate pentru a se stabili
categoria ntreprinderii" din formularul A

Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt
cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari
sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai,
cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere.
2
Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe baza situaiilor
financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza situaiilor financiare
anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situaiilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea
este inclus.
69

Seciunea A
ntreprinderi partenere
Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat "fia de parteneriat" [cte o fi pentru fiecare
ntreprindere partener a ntreprinderii solicitante i pentru orice ntreprindere partener a oricrei
ntreprinderi legate, ale crei date nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale
acelei ntreprinderi legate], datele din aceast fi de parteneriat trebuie s fie introduse n tabelul de mai
jos.
Date de identificare i date financiare preliminare
Tabelul A.1
ntreprinderea partener Date de identificare
Numele sau Adresa
Cod unic de Numele
i
denumirea
sediului
nregistrare
prenumele
ntreprinderii social
preedintelui
consiliului de
administraie,
director
general sau
echivalent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Total

Numrul
mediu
anual de
salariai

Cifra
de Active totale
afaceri
(mii lei/mii
anual net )
(mii lei/mii
)

NOT:
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporional efectuat pe baza "fiei de parteneriat", pentru fiecare
ntreprindere cu care ntreprinderea solicitant este direct sau indirect partener.
Datele introduse n seciunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul Calculul pentru tipurile de
ntreprinderi partenere sau legate (referitor la ntreprinderile partenere).
Aceste date rezult din situaiile financiare anuale consolidate i din alte date ale ntreprinderii partenere,
dac exist, la care se adaug n proporie de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate cu aceast
ntreprindere partener, n cazul n care acestea nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale
consolidate ale ntreprinderii partenere. Dac este necesar, adugai "fie privind legtura dintre
ntreprinderi" pentru ntreprinderile care nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate.

70

FIA DE PARTENERIAT
1. Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea
ntreprinderii
________________________________________________________________________________
Adresa
sediului
social
________________________________________________________________________________
Codul
unic
de
nregistrare
________________________________________________________________________________
Numele,
prenumele
i
funcia
________________________________________________________________________________
preedintelui consiliului de administraie, directorului general sau echivalent

2.Date referitoare la ntreprinderea legat


Perioada de referin
Numrul mediu anual Cifra de afaceri
de salariai3
anual net
(mii lei/mii )

Active totale
(mii lei/mii )

Total
NOTA: Aceste date rezult din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere, consolidate, dac exist.
La acestea se adaug ntr-un procent de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate de aceast
ntreprindere partener, dac datele din conturile consolidate ale ntreprinderilor legate au fost deja
incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii partenere . Dac este necesar, se va aduga fia
ntreprinderii legate pentru ntreprinderile care nu au fost nc incluse prin consolidare.
3. Calculul proporional
a) Indicai exact proporia deinut4 de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea legat prin
intermediul creia se stabilete legtura de parteneriat), n ntreprinderea partener la care se refer
aceast fi:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Indicai, de asemenea, proporia deinut de ntreprinderea partener, la care se refer aceast fi, din
capitalul social al ntreprinderii solicitante (sau n ntreprinderea legat)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Introducei n tabelul de mai jos rezultatul calculului proporional obinut prin aplicarea celui mai mare
dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse n tabelul de la pct. 1.
Tabelul de parteneriat A.2
Procent

Numrul mediu anual Cifra de afaceri anual Active totale5


de salariai
net (mii lei/mii )
lei/mii )

(mii

Valoare rezultat n
urma aplicrii celui mai
3

n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal,
calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.
4
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare dintre aceste procente este mai
mare. La acesta trebuie cumulat proporia deinut de fiecare ntreprindere legat n aceeai
ntreprindere partener
3
Active totale reprezint active imobilizate + active circulante + cheltuieli n avans.
5

71

mare procent la datele


introduse n tabelul de la
pct. 1.
Aceste date se vor introduce n Tabelul A.1.

72

ANEXA 2.10 LA GHIDUL


SOLICITANTULUI

Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal privind inregistrarea brevetului

73

Anexa 3 a Ghidului Solicitantului


MODEL DE PLAN DE AFACERI
Planul de afaceri trebuie sa demonstreze ca initiatorii proiectului au o idee clara a ceea ce isi
propun sa realizeze cu identificarea corecta a problemei/nevoii/oportunitaii.
Capitolul I. Scopul i obiectivele Planului de Afaceri(maxim o pagina)
In acest capitol se vor prezenta:
Scopul pentru care se realizeaza planul de afaceri.
Identificarea obiectivelor ce trebuie atinse pe termen mediu corelate cu investiia propus
prin proiect. Obiectivele sa fie SMART(specifice domeniului, masurabile, adecvate
proiectului de cercetare propus, realizabile si corect definite in timp) corelate cu pct. 2.3.1
Obiectivul proiectului din formularul cererii de finantare
Descrierea echipei care va asigura managementul ntreprinderii
Descrierea ideii de proiect si cum va fi gestionat de managementul ntreprinderii
Surse de cofinantare pentru contribuia ntreprinderii, perioada si modalitate de
amortizare a investitiei
Capitolul II. Descrierea ntreprinderii i evoluia activitii acesteia
In acest capitol se vor prezenta urmatoarele informaii
Prezentati tipul de proprietate al ntreprinderii, conducerea ntreprinderii, natura
capitalului
Activitatea curenta si/sau experienta in domeniul in care se doreste implementarea unui
rezultat obtinut dintr-un proiect de cercetare, a unui brevet sau a aplicarii unei alte forme
de proprietate industriala
O scurta descriere a evolutiei ntreprinderii care s cuprind descrierea
produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor obtinue ca urmare a activitaii de CDI
Experiena anterioara in operarea unor proiecte similare
Sinteza situaiei financiare (unde este cazul)
Capitolul III. Descrierea pieei de desfacere - Cercetarea de marketing(tinand cont si de
rezultatele implementarii proiectului)
In acest capitol se vor prezenta informaii despre:
Clienii i piaa int a ntreprinderii care va cuprinde:
o Descrierea pieei corelata cu pct. 2.3.2 Contextul proiectului din Cererea de
Finantare
o Marimea actual a sectorului/industriei in care va desfasurati/va vei desfasura
activitatea(folosii date statistice relevante si concise care sa susina necesitatea
implementarii proiectului)
o Tendinele de evoluie la nivel national/international in sectorul identificat
o Caracteristicile specifice ale pietei
o Aplicatiile in economie a produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor oferite
o Se va prezenta contributia rezultatelor investitiei la dezvoltarea sectorului
privind nivelul cercetrii-dezvoltrii-inovrii;
74

Preurile practicate pe pia la produsele/tehnologiile/procesele/serviciile realizate


o Identificarea segmentului de pia int
o Trendul pieei dimensiunea pieei si tendinele de evoluie
Principalii clieni existeni/poteniali
Analiza mediului concurenial care va cuprinde:
o Gradul de concuren
- Care sunt principalii competitori direci?
- Ccare este modul de patrundere al acestora pe piata? Care este cota lor
de piata?
- Care sunt competitorii indirecti?
- Care este marimea competitorilor?
- Care sunt produsele/tehnologiile/procesele/serviciile lor fata de cele ale
ntreprinderii d-voastra?
- Cum
ii
desfaoar
activitatea?
Produsele/tehnologiile/procesele/serviciile lor sunt rezultatul activitii de
CDI? Cum isi fac promovarea?
- Cum se evidentiaza calitatile, beneficiile si avantajele noilor
produse/tehnologii/procese/servicii realizate fa de cel al competitorilor.
o Bariere de intrare (brevete, marci private, tehnologii etc.)
Obiectivele de marketing - o scurta descriere a obiectivelor de marketing corelate cu
obiectivele pe termen mediu ale ntreprinderii
Strategia de marketing
o Strategia de vanzare/distribuie a produselor
o Politica/strategia de pre pentru rezultatele obtinute prin implementarea
proiectului a produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor. Se vor analiza
urmatorii factori:
- factori
interni:
costul
realizarii
produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor, marja de profit urmarita
- factori externi: cererea manifestata pe piata, aciunile si nivelul
concurenei, preul pe care clientul/beneficiarul direct este dispus sa-l
accepte
o Promovarea produselor/proceselor/serviciilor si relatiile publice
- Ce cai specifice de promovare se vor folosi pentru a ajunge la
beneficiarul final.
- De ce materiale va fi nevoie (pliante, brosuri, pagina web).
- Costurile pe care le implica promovarea (cat va putei permite, procentul
din vanzri, etc)
- Mesajul ce va genera efectul dorit
- Mass-media ce va fi utilizat
- Analiza rezultatelor promovrii
Identificarea riscurilor asociate si a factorilor de limitare a acestora corelate cu pct. 2.4.3
Riscurile implementarii proiectului din formularul cererii de finantare
Analiza capacitatii de raspuns a ntreprinderii la riscurile identificate si masurile de
reducere/contracarare
Analiza
SWOT
care
va
evidentia
avantajele
si
beneficiile
produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor rezultate ca urmare a implementarii
proiectului si care cuprinde:
o Identificarea punctelor tari cu propuneri de dezvoltare/consolidare
o Identificarea punctelor slabe cu masuri de eliminare
75

o Identificarea oportunitatilor cu masuri de dezvoltare/fructificare


o Anticiparea amenintarilor cu masuri de diminuare/reducere/contracarare
Capitolul IV. Prezentarea proiectului si a rezultatelor pe care acesta le va genera prin
realizarea de produse/tehnologii/procese/servicii n cadrul intreprinderii
In acest capitol prezentati in detaliu etapele de realizare a proiectului de cercetare ce fac obiectul
investitiei propuse prin proiect si impactul implementarii acestora asupra dezvoltarii de noi
produse, tehnologii/procese/servicii. Se vor prezenta urmatoarele:
Se va prezenta rezultatul obtinut: dintr-un proiect de cercetare, a unui brevet sau a
aplicarii unei alte forme de proprietate industriala corelat cu Justificarea necesitatii
implementarii proiectului din formularul cererii de finantare
Descrierea produsului/tehnologiei/procesului/serviciului obtinut prin implementarea
rezultatelor dintr-un proiect de cercetare, brevet sau a aplicarii unei alte forme de
proprietate industriala
Datele tehnice ale investitiei se va tine cont de:
o Avizele si acordurile necesare pentru implementare
o Utilitatile existente si/sau necesare implementarii proiectului
o Descrierea capacitatii ntreprinderii nou-nfiinate inovatoare de a implementa
proiectul de investitii corelata cu Sustenabilitatea institutionala a
intreprinderii din cererea de finantare
o Echipamentele/utilajele necesare si capacitatile tehnice de productie. Se vor
corela cu activitatile de cercetare/rezultatele estimate si Resursele materiale
implicate in realizarea proiectului din formularul cererii de finantare
o Materiile prime si materiale necesare implementarii si operationalizarii
rezultatelor implementarii proiectului de cercetare
o Ponderea materiilor prime i a materialelor, in funcie de provenien (e.g. local,
indigen, import)
o Sursele de materii prime se vor prezenta furnizorii principali, procedeele de
achizitie, cerinte speciale daca sunt necesare
o Cum va fi masurat, controlat, mbuntait calitatea/rezultatele implementrii
proiectului(se vor prezenta masurile de imbunatatire continua a calitatii)
o Tipuri de asigurari a afacerii necesare
Capitolul V. Planificarea resurselor umane
Acest capitol va cuprinde o descriere detaliata despre:
Politica de resurse umane a intreprinderii si obiectivele declarate
Strategia de dezvoltare a resurselor umane
Analiza cerintelor atat pentru implementarea proiectului cat si pentru perioada de
exploatare cu descrierea responsabilitatilor, competentelor si abilitatilor necesare
Identificarea necesarului de personal
Se va prezenta organigrama ntreprinderii
Prezentai nivelul salarial pentru cei implicati atat in activitatea de implementare ct si
exploatare a rezultatelor cercetarii
Recrutarea, selecia si integrarea(pentru posturile nou create; prezentati profilul pentru
fiecare post nou creat)
Capitolul VI. Managementul ntreprinderii
Descriei proprietarii ntreprinderii si a echipei manageriale. De asemenea descriei:
Cum este organizata afacerea
76

Prezentai modalitatea de dezvoltare a aptitudinilor/competentelor ntreprinderii pentru a


fi o entitate inovativ;
Evideniai efectul stimulator al activitilor de CD pentru ntreprindere.
Evideniai modalitatea prin care ntreprinderea va dezvolta activiti de cooperare cu alte
IMM-uri din ar/straintate, cu instituii de cercetare pentru a menine activitatea
inovativ
Capitolul VII. Necesarul de finantare
Destinatia fondurilor cu prezentarea capitolelor de cheltuieli necesare implementarii
proiectului
Modul de finantare al proiectului de cercetare
Modalitatea finantarii prin prezentarea unei diagrame Gantt cu alocarea resurselor
financiare pe activitatile si subactivitatile proiectului de cercetare pentru perioada de
implementare a proiectului. Informatiile se vor corela cu Activitatile proiectului si
Calendarul Activitatilor din Cererea de finantare.
Capitolul VIII. Planul financiar
La acest capitol detaliati si explicati ipotezele care au stat la baza realizarii previzionarilor pentru
perioada de exploatare a proiectului de cercetare. Corelati informatiile din proiectiile financiare
cu cele prezentate in celelalte capitole ale planului de afaceri. Detaliati si explicati fiecare
categorie de venituri si cheltuieli.
In elaborarea proiectiilor financiare se va folosi metoda fluxului net de numerar actualizat. In
aceasta metoda valoarea fluxurillor non-monetare (cum ar fi amortizarea i provizioanele) nu
sunt luate in considerare.
In analiza sustenabilitatii financiare a investiiei se va aprecia:
Profitabilitatea financiar a investiiei determinat prin Valoarea Neta Actualizata
(VAN) i Rata Interna de Rentabilitate (RIR) calculate la valoarea total a investiiei.
Valoarea total a investiiei include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile (inclusiv
TVA)
Fezabilitatea/durabilitatea financiar a proiectului, prin verificarea fluxului net de
numerar cumulat (neactualizat).
Previziunile financiare vor avea urmatoarea structura:
Proiectia veniturilor/vanzarilor cu prezentarea rationamentul prin care a-ti realizat aceste
previzionari
Estimarea elementelor de cost prezentate detaliat (cum s-a ajuns la valorile prezentate pe
capitole de cheltuieli)
Intocmirea situatiilor financiare previzionate
o Bugetul de venituri si cheltuieli
o Tabloul fluxului de numerar pe cele trei componente - operational, investiional,
financiar
Se vor analiza urmtorii indicatori de rentabilitate financiar:
- Determinarea valorii actualizate nete a fluxului de numerar VAN - rata de
actualizare folosit pentru actualizarea fluxului net de numerar este de 9%.
- Rata intern de rentabilitate RIR
- Durata de recuperare a investiiei
Identificarea riscurilor asociate planului financiar analiza de sensibilitate(analiza a
minim 3 variabile critice)
77

Instructiuni de calcul pentru indicatorii de rentabilitate financiar


Calculul valorii actualizate nete
Valoarea actualizat net (VAN) reprezint diferena pozitiv sau negativ de valoare ntre
fluxurile de lichiditi disponibile actualizate, generate de exploatarea unei investiii pe
durata vieii sale economice, i valoarea actualizat a investiiei.
Valoarea Coeficientilor de actualizare pentru o rata de actualizare de 9%
Anul
N0* N**
N+1
N+2
N+3
N+4
Coeficient actualizare
1 0,9174 0,8417 0,7722 0,7084 0,6499
* reprezinta perioada de implementare a proiectului de investitii
** primul an de exploatare a investitiei
Valoarea actualizat net poate fi calculat folosind tabele i foi de calcul tabelar precum
Microsoft Excel.
Rata intern de rentabilitate (RIR) reprezinta rata de actualizare la care VAN =0. De asemenea
se poate folosi Microsoft Excel pentru a calcula RIR.
Durata de recuperarea investiiei reprezinta numrul de ani necesar fluxurilor viitoare
actualizate s acopere integral efortul investiional.
Toate proieciile vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani dupa finalizarea implementrii
proiectului. Proiectul va fi considerat fezabil daca:
Valoarea actualizat net este pozitiv
Rata Intern de rentabilitate este > 9%
Fluxul net de numerar cumulat (cu finantare nerambursabila) pe
ntreaga perioada analizat s fie pozitiv.

78

Anexa 4
Nota de fundamentare
Nota de fundamentare privind valorile cuprinse n bugetele orientative din cererea de
finanare
ale propunerii de proiect xxxxxxxxxxxxx ID POC-YYYYYYY

Nota de fundamentare trebuie s conin:


- Justificri/fundamentri pentru valorile solicitate (pentru lucrri i bunuri din cererea de
finanare depus);
- Preurile orientative care au stat la baza fundamentrilor;
- Oferte de pre (ataate ca documente nsoitoare) care au stat la baza stabilirii bugetelor
orientative (minim 3 oferte)

Cod

Denumire
cheltuial

Numar

Preurile
Fundamentare
orientative 3 oferte- se
Justificri- se justifica necesitatea
vor trece doar acestor cheltuieli Din cererea de
numarul lor
finantare, respectiv activitatile
de
desfasurate
inregistrare

CHELTUIELI
ELIGIBILE
Cheltuieli pentru
activitile de cercetare
Cheltuieli de
personal
Cheltuieli
cu
echipamente
i
instrumente
(active
corporale i
obiecte de
inventar)
Cheltuieli
pentru
79

achiziia de
active fixe
necorporale
Cheltuieli
pentru
achiziia de
servicii
Cheltuieli de
amortizare
pentru
cldiri i
spaii
Cheltuieli
pentru
nchirierea
de teren
Cheltuieli
generale de
administraie
(de regie)
Cheltuieli
pentru
achiziia de
substane,
materiale,
plante,
animale de
laborator,
consumabile
i alte
produse
similare
Cheltuieli pentru
realizarea de studii
tehnice de fezabilitate
pregtitoare pt dezvoltarea
experimental
Cheltuieli pentru
activitile de dezvoltare
experimental
Cheltuieli de
personal
Cheltuieli
echipamente
i
instrumente
(active
corporale i
obiecte de
inventar)
80

Cheltuieli
pentru
achiziia de
active fixe
necorporale
Cheltuieli
pentru
achiziia de
servicii
Cheltuieli de
amortizare
pentru
cldiri i
spaii
Cheltuieli
pentru
nchirierea
de teren
Cheltuieli
generale de
administraie
(de regie)
Cheltuieli
pentru
achiziia de
substane,
materiale,
plante,
animale de
laborator,
consumabile
i alte
produse
similare
Cheltuieli pentru obinerea
i validarea drepturilor de
proprietate industrial
Cheltuieli pentru servicii
de consultan n domeniul
inovrii i pentru serviciile
de sprijinire a inovrii
Cheltuieli
pentru
servicii de
consultan
n domeniul
inovrii
Cheltuieli
pentru
servicii de
81

sprijinire a
inovrii
Cheltuieli pentru
detaarea/ angajarea de
personal cu nalt
calificare
Cheltuieli pentru
introducerea n producie a
rezultatelor cercetrii
Cheltuieli
pentru
achiziia de
active
necorporale
Cheltuieli
pentru
achiziia de
utilaje,
instalaii i
echipamente
Alte cheltuieli
Achiziia de
servicii
pentru
realizarea de
analize
economice,
studii de
pia,
planuri de
afaceri
Cheltuieli de
personal
pentru
activiti de
introducere
n producie
a
rezultatelor
cercetrii
TOTAL

Pentru punctele 2-9 se va completa tabelul pentru fiecare achizitie in parte.

82

Data

(Reprezentant Legal)
Funcia ocupat

zi...../lun......./an................
Nume (litere mari de tipar)
Semntura
Se va completa pentru fiecare ntreprindere care intr n componena ntreprinderii unice
Se va selecta situaia incident
Se va completa pentru fiecare ntreprindere care intr n componena ntreprinderii unice

83

Anexa 5
Domenii i subdomenii de specializare inteligent i sntate
1. BIOECONOMIE
1.1. Agro-alimentare
- Produse alimentare sigure, accesibile i optimizate nutriional
- Dezvoltarea de noi produse, practici, procese i tehnologii n sectorul horticol
- Adaptarea sectorului de zootehnie, medicin veterinar, pescuit i acvacultur, la
provocrile secolului XXI
- Dezvoltarea durabil a sectorului forestier, creterea competitivitii acestuia i a
calitii vieii
- Dezvoltarea durabil a produciei culturilor de cmp adaptate impactului
schimbrilor climatice globale
1.2. Bioenergie biogaz, biomas, biocombustibil
1.3. Biotehnologii
- Bionanotehnologii
- Biotehnologii de mediu
- Biotehnologii agro-alimentare
- Biotehnologii industriale
- Biotehnologii medicale i farmaceutice
- Bioanaliza
1.4. tiina medicamentului
- Evaluarea in vitro/ in vivo n procesul de proiectare a medicamentelor generice
- Modelarea matematic pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, n
vederea dezvoltrii de metode alternative, biorelevante, la metodele in vivo
- Forme farmaceutice cu aciune sistemic, local i de transport la int i
tehnologiile aferente, pentru optimizarea profilului biofarmaceutic i
farmacocinetic
- Design molecular (bio)sintez, semi-sintez, screening de nalt performan
- Biodiversitatea i abordarea holistic a interrelaiei microorganismelor cu
mediul, animalele i omul.
- Monitorizarea rspndirii transfrontaliere a microorganismelor nalt patogene cu
potenial de rspndire n mas.
2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE I DE COMUNICATII, SPAIU I SECURITATE
2.1.Tehnologii informaionale i de comunicaii
- Analiza, managementul i securitatea datelor de mari dimensiuni
- Internetul viitorului
- Tehnologii, instrumente i metode pentru dezvoltarea de software
- Calcule de nalt performan i noi modele computaionale
2.2. Spaiu
- Aplicaii spaiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom)
- Aplicaii spaiale integrate
2.3. Securitate
84

- Metode i tehnologii inovative pentru combaterea transfrontalier a terorismului,


crimei organizate, traficului ilegal de bunuri i persoane
o Cercetare n domeniile electronic, mecanic, fotonic, ICT, sisteme
inteligente, nanotehnologie pentru dezvoltarea de echipamente de
securitate
- Evaluarea i reducerea riscului la dezastre - MEDIU ? (modelarea i simularea
dinamicii sistemelor generatoare de hazard; dezvoltarea tehnicilor de
monitorizare i cartare interactive; optimizarea sistemelor rapide de evaluare i
luare a deciziei; dezvoltarea sistemelor suport de decizie n vederea integrrii in
reelele europene; dezvoltarea unor soluii inovative de protecie antiseismic,
eficiente, funcionale i economice pentru zonele seismice din Romnia)
- Infrastructuri si servicii critice (creterea rezilienei si reducerii vulnerabilitii
sistemelor Smart-Grid; protecia sistemelor de control industrial; securitatea
informatic a infrastructurilor i serviciilor critice; sistemele de intelligence)
3. ENERGIE, MEDIU I SCHIMBRI CLIMATICE
3.1. Energie
- Creterea eficientei energetice la generare, transport
i distributie i la
consumator
- Resurse energetice convenionale, neconvenionale i regenerabile
- Tehnologii inovative de stocare a energiei
- Tehnologii curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili
- Energie nuclear
3.2. Mediu i schimbri climatice
- Utilizarea optim a resurselor convenionale i neconvenionale de ap
- Gestionarea riscului indus de schimbrile globale asupra resurselor din sol
3.3. Sisteme inteligente
- Oraul inteligent
4. ECO-NANO-TEHNOLOGII I MATERIALE AVANSATE
4.1. Echipamente de transport
- Noi generaii de vehicule i tehnologii ecologice i eficiente energetic
4.2 Echipamente pt producerea de bioresurse
- Tehnologii, echipamente i sisteme tehnice pentru producia de bioresurse
4.3. Tehnologii de depoluare
- Tehnologii de depoluare i valorificare a deeurilor
4.4. Materiale
- Substituia materialelor critice i creterea duratei de funcionare a materialelor
prin acoperiri funcionale
- Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii
- Materiale i tehnologii pentru sntate
- Materiale pentru energie
- Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, construciilor i mijloacelor de
transport
- Materiale avansate si tehnologii destinate aplicaiilor de ni ale economiei
85

5. SNTATE
- Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare i prognostic n
oncologie
- Diagnosticul rapid al bolilor infecioase emergente i rare, identificarea unor
markeri moleculari de monitorizare a rspndirii paneuropene
- mbtrnire sntoas, stil de via i sntate public
- Medicin reproductiv, medicin materno-fetala i perinatal
- Cercetarea bolilor neurodegenerative i neuroinflamatorii
- Studiul celor mai rspndite cauze de mortalitate i morbiditate din Romania
- Terapie personalizat / de grup i monitorizare terapeutic
- Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice,
farmacogenomice i corelaiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea
rezistenei la chimioterapie
- Evaluarea calitii i a riscului utilizrii neraionale la nivel populaional a
medicamentelor i suplimentelor alimentare
- Farmacologie i toxicologie sistemic cantitativ: corelare, modelare i predicie
- Dezvoltarea de noi substane active i medicamente mai bune prin design,
formulare i control

86

S-ar putea să vă placă și