Sunteți pe pagina 1din 2

Schimbare de soluie - referitor la

autorizaia de construire nr. 296/25.09.2014


Memoriu justificativ
Subscrisa S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE NORD SA - S.D.E.E
TARGOVISTE, cu sediul in judetul Dambovita, Targoviste, str. Calea Domneasca
nr. 236, pentru Secara Alexandru Ionel din Targoviste, referitor la lucrarea
Alimentare cu energie electrica locuinta S+P+1+M cu spatii comerciale la parter,
Targoviste, bd. IC Bratianu nr 41 A, solicita modificarea solutiei tehnice
referitoare la lucrarile proiectate de instalatii electrice, prin SC BITINVEST SRL
in calitate de proiectant general, dupa cum urmeaza:
1. se modifica amplasamentul FDCP proiectat, noul amplasament fiind conform
planului de situatie anexat, iar pe vechiul se prevede montarea PRM gn. la
solicitarea dl Secara Alexandru Ionel.

Data ......6-11-2014
SC BITINVEST RSL,
PROIECTANT DE SPECIALITATE,
ing. Babe Alexandru,

Data
6.11.2014

Semnatura,

Domnului Director al SC BITINVEST SRL Targoviste