Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

_______/____________
CERERE DE NSCRIERE
Subsemnatul/subsemnata..,
cu domiciliul stabil in localitatea .............................., str.
.........nr... bl. ..... sc .... ap .... judet .., avand
actul de identitate cu seria .. nr. . eliberat de
..................... la data de , data/locul nasterii
......, cod numeric personal ...
absolvent al ..................................., telefon/fax ...........
, telefon mobil .., doresc s particip gratuit la cursul de
calificare-Contabilitate in partida simpla.
Grupul tinta din care fac parte:

Femei ( Prioritar peste 45 de ani si tinere somere cu varsta < 24 ani)

Angajati (femei sau barbati)

Doresc s particip gratuit la cursul de:


-

Cursul de calificare- Contabilitate in partida simpla

Actele necesare la nscriere sunt:

copie act de identitate


copie diploma studii
certificat de casatorie
adeverin din care sa reias c suntei angajat

Semntur cursant

Data