Sunteți pe pagina 1din 7

1

ADJECTIVUL ÎN LIMBA ENGLEZĂ


GRADELE DE COMPARAŢIE
Avem trei grade de comparaţie pentru adjectiv: pozitiv, comparativ şi superlativ.
• Pozitiv: este adjectivul propriu-zis fără nici o modificare.
• Comparativ: este de trei feluri
1. de inferioritate
2. de egalitate
3. de superioritate
• Superlativ : este de două feluri
4. relativ
5. absolut

Adjectivele scurte sunt adjectivele monosilabice sau bisilabice


cu un numar mic de litere.

Comparativul de Inferioritate
Se construieşte în mod diferit pentru adjective scurte şi pentru adjective lungi. Pentru
adjective scurte se construieşte astfel:

"NOT" + "SO" + ADJECTIV + "AS"

Exemplu: He is not so tall as you are.


Pentru adjectivele lungi se construieşte astfel :

"LESS" + ADJECTIV + "THAN"

Exemplu: The bed is less comfortable than the bath .


Ideea de comparativ de egalitate mai poate fi obţinută şi prin construcţia:
“THE SAME” + SUBSTANTIV + “AS”

Expresia este valabilă numai cu schimbarea valorii gramaticale din substantiv în adjectiv şi numai
pentru dimensiuni astfel:

size Big Small


length Long Short
depth Deep Shallow
hight Tall Short
breadth Wide Narrow
strength Strong Weak
weight Heavy Light
Exemplu: This room is as big as the other one
This room is the same size as the other one.

Comparativul de Egalitate3/28/96
Atât pentru adjectivele lungi cât şi pentru cele scurte se construieşte astfel:
" AS " + ADJECTIV + " AS "

Exemplu: My room is as large as yours .


The movie is as interesting as the book .
Comparativul de Superioritate
Pentru adjectivele scurte se formează astfel:
ADJECTIV + SUFIX "ER" + "THAN"
------- Adjectivul în Limba Engleză --------
2

La adăugarea sufixului pot apărea unele modificări ortografice:


• dacă adjectivul se termină în 'E' adaug numai 'R'
nice - nicer large – larger free -> freer
• dacă adjectivul se termină în 'Y' precedat de o consoană ‘Y' se transformă în
'I' şi se adaugă "ER":
pretty – prettier silly – sillier

Excepţie de la acestă regulă fac:


Shy - shyer wry – wryer Sorry – sorryer sly - slyer

• dacă adjectivul este terminat în consoană precedată de o vocală moale


consoana se dublează:
big – bigger fat – fatter

Pentru adjectivele lungi se formează astfel:


"MORE" + ADJECTIV + "THAN”

Exemplu: My dog is more intelligent than yours.


Când se face o compara]ie între DOUĂ entitâţi ideea de comparativ va sugera in acelaşi
timp (va include) şi ideea de superlativ de unde apare expresia “THE BETTER” provenită din:
“THE” + COMPARATIV

Exemplu: Between you and me I am the older than you.

Superlativul Relativ
Se formează în mod analog şi pentru adjectivele lungi şi pentru cele scurte astfel:
"VERY" + ADJECTIV
Exemplu: He is very brave and has a very interesting option .
Uneori la superlativ se poate înlocui “VERY” cu “EXTREMELY” sau cu “BITTERLY”,
“AWFULLY”, “TERRIBLY”:
I am bitterly ( awffully , terribly , extremely ) sorry .

Superlativul Absolut
Pentru adjectivele scurte se construie[te astfel:
"THE" + ADJECTIV + SUFIX "EST"

Pentru adjectivele lungi se construie[te astfel:


"THE" + "MOST" + ADJECTIV
Exemplu : The most important person you are .

Observatii
Unele adjective nu pot avea grade de compara]ie pentru că ele reprezintă superlativul
absolut:
Excellent great Wonderful Glorious unique
Marvellous own Exceptional Splendid perfect

Alte adjective nu pot avea grade de comparaţie pentru că sunt formate cu ajutorul unor
prefixe sau sufixe.
Super - superfine Ultra – ultramodern over – oversize
Less - matchless Less – priceless

------- Adjectivul în Limba Engleză --------


3

ADJECTIVE INTEROGATIVE
Adjectivele interogative sunt: “WHAT” (ce), “WHICH” (care), “WHOSE (cui), “HOW
MUCH” (cât), “HOW MANY” (câte).

• What, Which, Whose


Se folosesc atât pentru persoane cât şi pentru lucruri. Ele pot fi urmate atât de singular cât şi
de plural.
Exemplu: What book do you read?
What girl comes with you ?
What exercises do you like?
What girls come with you ?
Diferenţa dintre WHAT şi WHICH este aceea că WHICH se foloseste pentru selecţia dintr-
un număr limitat de variante alegând un singur lucru (din putin, putin) în timp ce WHAT alege
dintr-un grup nelimitat.
Exemplu: What is your favourite book?
Which is your favourite sport - swimming or tennis?
• How Much
Se foloseşte pentru substantive nenumărabile:
• Exemplu: How much luggage do you have ?
• How Many
Se foloseşte pentru substantive numărabile:
Exemplu: How many books do you want?

ADJECTIVE RELATIVE
Fac relaţia între subiectul prezent în propoziţia principală şi amănuntele care se dau despre
el în propoziţia ulterioară. Formele lor sunt:
WHAT, WHICH, WHOSE, WHATEVER, WHICHEVER
Exemplu: I have a lot of books and I can give you whatever you want.
Mary is the girl whose blouse is white .

ADJECTIVE NEHOTARATE
• Some
Are sensul de ceva, niste, câţiva, vreun, puţin. Se folose[te în următoarele împrejurări:
• în propoziţii afirmative
I give you some information.
• în propoziţii interogative pentru a exprima o ofertă sau o invitatie:
Would you like some coffee?
• în propoziţie interogativă la care se aşteaptă un răspuns afirmativ :
Can you give me some money?
• în propoziţii interogative când intrebarea nu se referă la some:
Why did you tell me those words some days ago?
• în propoziţii negative când înţelesul propoziţiei este afirmativ:
I never visit my friends without some flowers!
• Cu întelesul de precis, anumit (certain):
Some (certain) people prefer jazz .
Compuşii lui "SOME" sunt:
1. somebody, someone (cineva)
2. something (ceva)
3. somewhere (undeva)

• Any
Se foloseşte în următoarele contexte:
------- Adjectivul în Limba Engleză --------
4

• înlocuitor al lui “SOME” în propoziţia intrerogativă:


Is there any bread in the kitchen?
• Cu adverbe cu sens negativ: hardly (cu greu), scarcely (de abia), barely (aproape deloc):
I hardly (scarcely, barely) eat anything.
• în propoziţii afirmative în care sensul este de orice, oricare sau oricine:
Any girl has a boyfriend.
• în propoziţii în care există dubiu asupra răspunsului:
I don't think there is any place for you.
• Se foloseşte în propoziţii după “IF”:
If I find any books I tell you.
• în propoziţiile negative în care verbul este negat:
I don't want any food.
Compuşii lui "ANY" sunt:
1. anybody , anyone (orcine)
2. anything (orice)
3. anywhere (oriunde)

• No
Se foloseşte în propoziţii cu sens negativ în care verbul este afirmat:
I like no troble.
Compuşii lui "NO" sunt:
1. nobody, no one (nimeni)
2. nothing (nimic)
3. nowhere (niciunde)
• Each, Every
“EVERY” înseamnă “fiecare” dar la modul general. “EACH” înseamnă “fiecare” în mod
individualizat. “EVERY” este mai apropiat ca înţeles de “ALL”. şi “EVERY” şi “EACH” fac
acordul numai cu verbul în singular:
Every day I go to school.
Each person has a name.

• Either, Neither
Au sensul de "fiecare din doi" respectiv "nici unul din doi":
Either me or my brother is right. Neither is good.

• Few , A Few
“FEW” se foloseşte pentru substative numărabile şi înseamnă "ALMOST NOTHING", iar
“A FEW” se foloseşte tot pentru substative numărabile dar are sensul de "cel puţin câţiva" - "AT
LEAST SOME":
My friend is sad because he has few friends here.
I am happy because I have a few friends.

• Little, A Little
Au sensul de "ALMOST NOTHING" respectiv "AT LEAST SOME" dar se folosesc pentru
substative nenumărabile:
I am happy as I have a little money.
I am unhappy because I have little money.

ADJECTIVELE COMPUSE
• Se comportă ca nişte adjective lungi cu excepţia celor ce au în alcătuire adjective cu grade
de comparaţie neregulate.
Good-looking better-looking the best-looking
• Un adjectiv compus se poate forma din:
------- Adjectivul în Limba Engleză --------
5

ADJECTIV + SUBSTANTIV + "ED"

A blue-eyed girl. An old-fashioned car.


A dark-haired man. An air-conditioned room.
Ele se vor comporta ca adjectivele lungi când fac gradele de comparaţie.

EXPRESII CARE FOLOSESC ADJECTIVELE


• Cu Cât ... Cu Atât ...
• Pentru adjectivele scurte se foloseşte forma:
"THE" + COMPARATIV + "THE" + COMPARATIV
Exemplu : The better the happier.
• Pentru adjectivele lungi se foloseşte:
“THE"+"MORE"+COMPARATIV+"THE"+"MORE"+COMPARATIV

• Din ce în ce ...
• Pentru adjectivele scurte se foloseşte:
COMPARATIV + "AND" + COMPARATIV
Exemplu: I feel better and better.
• Pentru adjectivele lungi se foloseşte:
"MORE" + "AND" + "MORE" + ADJECTIV
Exemplu: He is more end more intelligent.

• Cu Mult Mai ...


Se construieşte pentru toate formele de adjective asfel:
"MUCH" + COMPARATIV
Exemplu: He is much more intelligent .

• De Departe cel Mai ...


Se formează astfel:
"BY" + "FAR" + SUPERLATIV
Exemplu: He is by far the most interesting person.

EXPRESII DE COMPARAŢIE

As black as coal ( cărbune ) As white as snow


As blind as a bat As wise as Solomon
As brave as a lion As fresh as a daisy (margareta)
As busy as a bee As dry as a bone
As cold as ice As cool as a cucumber
As poor as a church mouse As pale as a ghost
As hard as a stone As hairy as a gorilla
As hungry as a wolf As regular as a clock
As silent as a grave As smooth as grass
As warm as a toast As soft as silk

• Such
Se foloseşte cu substative nenumărabile la singular în cazul în care este urmat de articolul
'A':
Exemplu: He is such a man.
------- Adjectivul în Limba Engleză --------
6

Dacă nu este urmat de de articol va fi urmat de substantive numărabile la plural sau de


substantive nenumărabile:
Exemplu: Where have you seen such movies?
I can't go out in such weather!
Uneori such este folosit pentru a arăta admiraţia sau dezaprobarea:
Exemplu: Such results are unexpected!

The Other
Se poate folosi atât cu substantive la plural cât şi cu substantive la singular.
Exemplu: I come in and the other girl comes with me.
The other children play in the garden.
Dacă este urmat de substantivul "DAY" expresia are sensul de "ACUM CÂTEVA ZILE".
Exemplu: I bought a camera the other day.

• All
“ALL” indică o cantitate întreagă şi când se pune direct în faţa subtantivului face referire la
întregul grup (la modul absolut)
Exemplu: All pupils hate school.
Dacă este însă urmat de “THE” se referă numai la o parte din grup.
Exemplu: All the pupils in my class dislake my form teacher.
“ALL” poate fi urmat de adjectiv demostrativ sau posesiv.
Exemplu: All my friends are here.
All these people are good.

“ALL” va fi urmat mereu de substantiv nenumărabil sau de substantiv numărabil la plural:


All the information is good.
All the books are good.

• Whole
Va fi urmat mereu de substantiv numărabil la singular.
Exemplu: The whole show was a success.
Diferenţa dintre “WHOLE” şi “ALL” este că “WHOLE” este un adjectiv mai “puternic”.
My whole life...

ADJECTIVE NEREGULATE

Good Better The best


Bad Worse The worst
Ill Worse The worst
Much More The most - numai pentru substantive nenumărabile
Many More The most - pentru substative numărabile
Near Nearer Nearest - se referă la distanţă
The next - se referă la apropiere
Old Older The oldest
Old Elder The eldest – când se referă la etatea pentru membrii familiei.
Folosit numai atributiv
Little Less The least
Far Farther The farthest - pentru distanţă
Far Further Furthest - pentru timp
Late Later The latest - cele mai recente
The last - ultimul, finalul
The latter - ultimul din doi

în afara adjectivelor neregulate cunoscute mai există şi unele mai puţin întâlnite:
------- Adjectivul în Limba Engleză --------
7

out – outer – the outmost Fore - former - the foremost


in – inner – the inmost Up - upper - the upmost

Observa]ii
!!! Când există două (situaţii, alternative, persoane) primul nu va fi "the first" ci va fi "THE
FORMER" iar ultimul nu va fi "the last" ci "THE LATTER".

ADJECTIVE DIN LIMBA LATINĂ


Adjectivele din limba latină ca “SUPERIOR”, “INFERIOR” ...etc, cer după ele “TO” în loc
de “THAN”.
Exemplu: He is superior to me.

ORDINEA ADJECTIVELOR ÎN PROPOZIŢIE


Când două sau mai multe adjective determină acelaşi substantiv ordinea in propoziţie este
următoarea:
• Pentru lucruri

Număr+Adjectiv atributiv+Vârstă+Formă+Culoare+Origine+Material+Substantiv

Exemplu: One beautiful old square brown English wooden table

• Pentru fiinţe

Număr+Adjectiv atributiv+Marime+Vârstă+Origine+Substantiv

Exemplu: One pretty tall young American girl.

------- Adjectivul în Limba Engleză --------