Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORIU TEHNIC DE INGINERIE STRUCTURALA

I. INFORMATII GENERALE
Denumirea proiectului
Investitor
Amplasament
Proiectant General
Proiectant de
Specialitate

Extindere ateliere mecanice la Colegiul Tehnic Mecanic Grivita


Colegiul Tehnic Mecanic Grivita
Calea Grivitei, nr. 363, Sector 1, Bucuresti
S.C. Clide Design S.R.L. arh. Catalin Minea
S.C. Clide Design S.R.L. ing. Catalin Homeag

I.1. DESCRIERE GENERALA


Acest proiect se refera la realizarea unei constructii noi cu regim de inaltime Sp+P+3E la calcanul unei
constructii existente pe un teren aflat n proprietatea Colegiului Tehnic Mecanic Grivita, situat n intravilanul
orasului Bucuresti, Calea Grivitei, Nr. 363, Sector 1, Bucuresti, beneficiar fiind Colegiului Tehnic Mecanic
Grivita.
Realizarea lucrrilor de construcii enunate la primul aliniat a fost anticipat prin Certificatul de
Urbanism nr. ..................... din ......................... eliberat de Primria Sectorului 1, Bucuresti, la cererea
beneficiarului.
Se doreste realizarea unei constructii avand S+P+3E

I.2. DOCUMENTE CE STAU LA BAZA DEMERSULUI PROIECTANTULUI DE SPECIALITATE

partiul de arhitectura, fatadele si sectiunile;


situatia concreta de pe teren privind terenurile adiacente amplasamentului;
prescriptiile de specialitate care reglementeaza activitatea de proiectare;
Certificatul de Urbanism nr. ................. din .............................;
studiul geotehnic efectuat pe amplasament;

I.3. INSCRIEREA IN CLASE SI CATEGORII DE IMPORTANTA CF. HGR 766/1997

Categoria de importanta a constructiei, conform HGR 766/1997, este C .


Clasa de importanta a constructiei este III (0.8).

ii. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI


II.1. Seismicitatea
zonei
II.2. Terenul de
fundare

Conform P100-2006 se caracterizeaza prin valoarea coeficientului ag=0.24g si a


perioadei de colt Tc=1.6sec (ceea ce corespunde gradului 81 de intensitate seismica,
in grade MSK).
Adancimea de inghet in zona este de -0.90m de la cota terenului natural, in
conformitate cu studiul geotehnic realizat pe amplasament;
Studiul geotehnic ne recomanda fundarea la minim 1.20m fata de cota terenului
natural,dupa depasirea in totalitate a stratului de sol vegetal din suprafata
asigurandu-se o incastrare a fundatiilor de mimim 0.20 in terenul natural, in stratul
de argila prafoasa cafeniu bruna, cu concentratie calcaroasa, plastic consistentplastic vartoasa.
Presiunea conventionala de calcul pentru terenul in care se recomanda fundarea
este de 200kPa la adancimea de -1.50m de la CTN.

iii. REGLEMENTARI LEGALE CE STAU LA BAZA STABILIRII INCARCARILOR CE


ACTIONEAZA ASUPRA CONSTRUCTIEI
Evaluarea incarcarilor din exploatare STAS 10101/2A1-87;
Greutati tehnice si incarcarile permanente STAS 10101/1-78 + SR EN1991-1-1;
Cod de proiectare, evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR-1-1-3-2005;
Cod de proiectare. Bazele Proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului, indicativ NP-082-04;
Cod de proiectare, Bazele proiectarii structurilor in constructii, indicativ CR 0-2005;
SR EN 1990-august 2004-Indice de Clasificare G11-Bazele Proiectarii Constructiilor;
Actiuni asupra structurilor, Actiuni generale-Greutati specifice, greutati specifice, greutati proprii, incarcari
utile pentru Cladiri-SR EN 1991-1-1
ncarcarile din actiuni seismice P100-2006;

Gruparea incarcarilor STAS 10101/0A-77.

iv. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI


IV.1. Conformare
generala

IV.2. Infrastructura

IV.3. Suprastructura

Constructia proiectata se dezvolta pe subsol partial, parter si 3etaje si are


dimensiuni in plan de 12.00x10.20m.
Inaltimile de nivel sunt:
-subsol 3.50m
-parter 4.20m
-etaj 1 3.50m
-etaj 2 - 3.50m
-etaj 3 3.50m
Infrastructura
Fundatiile sunt de tipul talpi continue armate, asezate pe doua directii ortogonale,
formate dintr-un bloc de beton la partea inferioara C8/10 si grinzi din beton armat
C16/20. Pe zona de subsol fundatia este de tip radier general armat avand
dimensiunea de 60cm.
Suprastructura constructiei este realizata dintr-un sistem in cadre cu stalpi si
grinzi din beton armat, dispusi dupa 2 directii principale ortogonale. Dimensiunile
si modul de realizare a elementelor de beton armat au rezultat in urma
dimensionarii structurii in conformitate cu normele, standardele si normativele in
vigoare. Placa a fost conceputa si dimensionata astfel incat sa asigure pe de o parte
o izolare fonica corespunzatoare, pe de alta parte sa asigure efectul de saiba rigida
cu rigiditate semnificativa in planul ei si capabila sa oblige elementele orizontale de
rezistenta sa conlucreze in preluarea fortelor care pot aparea in constructie in
timpul exploatarii uzuale sau in timpul unor miscari orizontale cum ar fi cele care
apar in timpul seismului. Sistemul spatial a fost calculat, dimensionat si conceput
astfel incat sa poata prelua eforturile care apar in structura in timpul exploatarii
normale sau pe durata actiunii unor incarcari exceptionale(in Romania cea mai
uzuala este seismul) cu un anumit grad de siguranta.
Conform STAS 10101/2A1 incarcarea utila in camere este de 150daN/mp.
Planseul are grosimea de 15 cm, ceea ce asigura pe de o parte efectul de saiba
orizontala care distribuie forele orizontale din seism la toate elementele structurii,
iar pe de alta parte, prin masa pe care o au, izolatia fonica necesara intre nivele.
Pentru calculul de rezistenta, s-au respectat prevederile din urmatoarele acte
normative:
-Normativ N112-04 pentru calculul si alcatuirea fundatiilor;
-STAS 10107/0-90 pentru calculul si alcatuirea elementelor structurale.
-Normativul P100-96 pentru seism.
Materialele prevzute:
-betonul armat de clasa Bc15 (marca B200 sau C12/15) pt. grinzi de fundatie
(C20/25)pentru suprastructura respectand urmatoarea reteta :
ciment tip SR IIR-32.5
raportul apa-ciment a/c=0.65 maxim
dozaj minim ciment c=350kg
agregate cu maxim=16mm
lucrabilitatea- consistenta T3/T4 cu tasarea t=10020mm
-betonul din blocul de beton armat din la fundatii va fi de clasa Bc10 sau C8/10
(B150);
-betonul din pardoseala parterului va fi C20/25 , va avea grosimea de 10cm si va fi
armat cu o plasa sudata;
-armaturi din otel beton PC52 si OB37, plase STNB 6/10cm x 6/10cm in
pardoseala.
Grosimea stratului de acoperire a armaturilor va fi de de 3.5cm la grinzile de
fundaii.
Executarea lucrrilor de beton armat se va face respectnd prevederile NE 012-99
Cod de practica privind executarea lucrarilor de beton si beton armat.
Verificarea calitatii lucrrilor se va efectua conform Normativului C56-85 si va avea
in vedere toate categoriile de lucrri (de la sptura pana la acoperi).

IV.4. Categoria
constructiei cf.
P100-92
IV.5. Precizarile

Pe toata durata execuiei se vor respecta:


-Regulamentul privind protecia si igiena muncii in construcii Buletinul
construciilor nr. 5-8/1993;
-Normele generale de protecia muncii B.C. nr. 1/1996;
-Legea proteciei muncii nr. 90/1996.
Structura de rezistenta a scarii este cu placi si grinzi de podest.
Nu este cazul
Nu este cazul

expertului tehnic
IV.6. alte precizari

Nu se va admite depozitarea pamantului sau a materialelor de constructii la


distante mai mici de 1.00m de la marginea sapaturilor;

vi. VERIFICAREA CALITATII EXECUTIEI LUCRARILOR


VI.1. Calitatea
terenului de fundare
VI.2. Calitatea
executiei fundatiilor
VI.3. Calitatea
executiei
Suprastructurii
VI.4. Calitatea
executiei mansardei si
a sarpantei
VI.5. Alte precizari

27.08.2009

Dup deschiderea sapaturilor se va intocmi un proces verbal pentru a confirma


calitatea terenului de fundare si a aproba continuarea lucrrilor.
Verificarea armature fundatiilor;
Calitatea execuiei betonrii tuturor elementelor infrastructurii.
Verificarea pozitionarii stalpilor si grinzilor din lemn;
Verificare realizarii contravantuirilor;
Verificarea elementelor mansardei si sarpantei ca dimensiuni si pozitie.
Beneficiarul si constructorul vor asigura condiiile materiale si tehnice necesare
desfasurarii fara ntrerupere a lucrrilor ce ar putea prejudicia calitatea construciei.
Construcia proiectata nu necesita o urmrire speciala a comportrii in timp.
Beneficiarul trebuie sa asigure doar urmrirea curenta, conform legislaiei in
vigoare si sa efectueze la timp lucrrile de intretinere si reparaii necesare.
ntocmit:
Ing.Catalin Homeag