Sunteți pe pagina 1din 1

ANGAJAMENT DE PLAT

Subsemnatul
.................................................................................
domiciliat
n
localitatea ...................................................................... str. .................................... nr. ...... bloc .......
sc. ... et. ..... apart. ....., jud. ....................... posesor al BI/CI. seria ....... nr. ......................... emis
de ...................................... n anul ............ avnd funcia de ............................... la. Societatea
PostMaster .................................................., lund cunotin de faptul c prin Nota Explicativa nr..
s-a constatat c din vina mea am produs Societatii o pagub delei provenit
din .................................................................................................
mi iau angajamentul de a plti aceast sum unitii pgubite astfel:
poprire pe salariu la urmatoarea plata
depunere suma la casieria Societatii in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea prezentului
document.

Nume si Prenume in clar


Semnatura

Data

Aprobare
Director Departament

Aprobare
Superior direct

S-ar putea să vă placă și