Sunteți pe pagina 1din 12

ASPECTE ALE LEGII nr.

76/2002
privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,
cu modificrile i completrile ulterioare
1)

Conditii de acordare a indemnizatiei de somaj

Beneficiari ai prevederilor legii sunt persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in una dintre
urmatoarele situatii:
a) au devenit someri , respectiv nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate
potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-ar cuveni potrivit prezentei legi
b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;
c) ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
d) au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
e) cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;
f) nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie
Somerii beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :
au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii
nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de
somaj
nu indeplinesc conditiile de pensionare , conform legii
sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau , dupa
caz , resedinta , daca au au avut ultimul loc de munca ori au ealizat venituri in acea localitate
In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii:
le-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara din motive neimputabile lor;
le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca
reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive
neimputabile lor;
le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate
potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;
au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de
munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;
le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a
acestora, potrivit legii;
reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au
fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul
acestora;
le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile
Prin motive neimputabile se nelege:
a) ncetarea raportului de munc n temeiul art. 56 lit. a), b), c), e), f), h) i j), art. 61 lit. c) i d), art. 65 alin. (1), art. 94
alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificrile ulterioare;
b) ncetarea raportului de serviciu n temeiul art. 84 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcionarilor publici, republicat, cu excepia cazului n care funcionarul public nu mai ndeplinete condiia prevzut
la art. 50 lit. a) din aceast lege;
c) ncetarea raportului de serviciu n temeiul art. 84 alin. (2) lit. e) i h) i art. 84 alin. (4) din Legea nr. 188/1999,
republicat;
d) ncetarea contractului militarilor angajai pe baz de contract cnd sunt clasai "inapt pentru serviciu militar" sau "apt
limitat" de ctre comisiile de expertiz medico-militar;
e) ncetarea contractului militarilor angajai pe baz de contract, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Aprrii
Naionale;

f) ncetarea contractului militarilor angajai pe baz de contract care nu mai ndeplinesc condiiile specifice, stabilite
prin ordin al ministrului aprrii naionale, pentru ocuparea funciei;
g) ncetarea contractului militarilor angajai pe baz de contract, ca urmare a retragerii avizului de securitate specific
clasei sau nivelului de secretizare a informaiilor la care urmeaz s aib acces, de ctre autoritile competente
La stabilirea perioadei de 24 luni (stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 luni premergatoare datei
inregistrarii cererii) nu se iau in calcul:
a) perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de
munca ,daca aceasta nu depaseste 30 zile;
b) perioada de pensionare ptr. invaliditate, daca aceasta nu depaseste 12 luni, pentru pers. care au incetat activitatea, ca
urmare a pensionarii ptr. invaliditate si care, in cazul recuperarii capacitatii de munca , nu mai pot fi reincadrate in munca
din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului sau din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;
c) perioada cuprinsa intre data suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu si data incetarii motivului pentru care
acestea au fost suspendate, pentru persoanele la care a incetat concediul platit pentru cresterea copilului pana la implinirea
varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in conditiile legii si nu a mai fost posibila reluarea
activitatii din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
d) perioada cuprinsa intre data incetarii raportutilor de munca sau de serviciu si data ramanerii definitive a hotararii
judecatoresti de reintegrare in munca, daca aceasta perioada nu depaseste 12 luni, pentru persoanele reintegrate in munca,
prin hotarare judecatoreasca definitiva, reintegrarea ne mai fiind posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca
anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora.
Sunt asimilati somerilor :
absolventi si institutiilor de invatamant, in varsta de minim 16 ani, care, intr-o perioada de 60 zile de la absolvire, nu au
reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale
absolventi ai scolilor speciale pentru personae cu handicap in varsta de minimum 16 ani , care nu au reusit sa se
incadreze in munca potrivit pregetirii profesionale
Idemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite difeentiat , in functie de stagiul de cotizare , astfel :
o 6 luni , pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de pana la 5 ani , dar nu mai putin de 1 an
o 9 luni , pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins intre 5 si 10 ani
o 12 luni , pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani
Se consider c absolventii, respectiv nu au reuit sau nu au putut s se ncadreze n munc, dac fac dovada c n
perioada de 60 de zile de la data absolvirii, respectiv 30 de zile de la data lsrii la vatr, s-au nregistrat la ageniile
pentru ocuparea forei de munc judeene sau a municipiului Bucureti ori la ali furnizori de servicii specializate pentru
stimularea ocuprii forei de munc, acreditai n condiiile legii, n vederea medierii pentru ncadrare n munc.
Dovada nregistrrii la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuprii forei de munc, acreditai n
condiiile legii, se face cu o adeverin eliberat de furnizori, prin care se certific data nregistrrii persoanei n evidenele
proprii
Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma fixa , neimpozabila , lunara , reprezentand 75% din salariul de
baza minim brut pe tara , in vigoare la data stabilirii acestuia , iar pentru absolventi cuantumul este egal cu 50% din
salariul de baza minim brut pe tara , in vigoare la data stabilirii acestuia .
Incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:
la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;
la data cand realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;
la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a
certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;
la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la
o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;
la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la
data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;
la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la
data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;
la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;
la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;
2

in cazul decesului beneficiarului;


la expirarea termenelor dupa repunerea in plata ;
la expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj;
la data admiterii intr-o forma de invatamant, in cazul persoanelor asimilate somerilor
Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:
o
la data la care nu si-a indeplinit obligatia de a se prezenta lunar la viza;
o
pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;
o
la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni;
o
la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;
o
pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana
la 12 luni;
o
la data pensionarii pentru invaliditate;
o
pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate
si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu
handicap;
o
pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada
cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din
cauza practicii profesionale;
o
pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii

2)
I.

Conditii de acordare a masurilor active


Masuri pentru prevenirea somajului

In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea


competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza, in baza planului anual de
formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de
pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma reprezentand
50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul
angajat
Ageniile pentru ocuparea forei de munc vor selecta angajatorii care organizeaz, n baza planului anual de
formare profesional existent la nivel de angajator, programe de formare profesional pentru propriii angajai, derulate de
furnizori de formare profesional, autorizai n condiiile legii.
Selecia angajatorilor se face pe 4 categorii:
a) categoria I cuprinde angajatorii care solicit finanare pentru formarea profesional a unui numr de cel mult 5
angajai;
b) categoria a II-a cuprinde angajatorii care solicit finanare pentru formarea profesional a unui numr de 6-20 de
angajai;
c) categoria a III-a cuprinde angajatorii care solicit finanare pentru formarea profesional a unui numr de 21-50 de
angajai;
d) categoria a IV-a cuprinde angajatorii care solicit finanare pentru formarea profesional a unui numr de cel puin
51 de angajai
Selecia angajatorilor se realizeaz de dou ori pe an, n baza unor criterii administrative, de eligibilitate i selecie.
Criteriile administrative sunt urmtoarele:
a) respectarea termenului limit de nscriere n vederea participrii la selecie;
b) existena complet i corect a documentaiei necesare participrii la selecie.
Furnizorii de servicii sunt eligibili daca indeplinesc urmatoarele conditii :
1) sunt angajatori n sensul art. 5 pct. I din lege;
2) nu se afl n una dintre urmtoarele situaii:

sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile le sunt administrate de un judector-sindic sau activitile lor
comerciale sunt suspendate ori sunt ntr-o situaie similar cu cele menionate anterior, reglementat de legislaia n
vigoare;

fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor n una dintre situaiile prevzute la lit. a);
3


nregistreaz debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, sau debite provenind din neplata contribuiilor
de asigurri sociale, contribuiilor de asigurri pentru omaj, contribuiei de asigurare pentru accidente de munc i boli
profesionale, precum i a contribuiilor pentru asigurri sociale de sntate;

furnizeaz informaii false n documentele prezentate;

au comis o grav greeal n materie profesional sau nu i-au ndeplinit obligaiile asumate printr-un contract ori
convenie, n msura n care agenia pentru ocuparea forei de munc judeean sau a municipiului Bucureti poate aduce
ca dovad mijloace probante n acest sens;

au ncetat raporturile de munc sau de serviciu ale persoanelor care au participat la programe de formare
profesional pentru care au mai beneficiat de acordarea sumei prevzute de lege anterior termenului de 3 ani prevzut de
lege, din motivele prevzute la art. 83 alin. (2) lit. a) i b) din lege
n urma evalurii programelor de formare profesional, selecia angajatorilor se va realiza avndu-se n vedere
urmtoarele criterii de selecie:
o
punctajul obinut n urma sesiunii de evaluare a programelor de formare profesional;
o
numrul de omeri ncadrai n munc n ultimele 12 luni premergtoare lunii n care se organizeaz
selecia angajatorilor;
o
omerii ncadrai n munc n ultimele 12 luni premergtoare lunii n care se organizeaz selecia
angajatorilor;
o
nivelul indicatorului "ponderea omerilor n populaia stabil 18-62 de ani" la nivelul localitii unde i
desfoar activitatea persoanele din rndul salariailor angajatorului, crora li se adreseaz programul de formare
profesional
Cheltuielile de formare profesional cuprind:
1)cheltuielile de personal aferente personalului implicat n activitatea de organizare a programului de formare
profesional;
2)cheltuielile de personal aferente personalului de specialitate care desfoar activiti de predare-instruire;
3)cheltuielile de personal aferente membrilor comisiei de examinare, alii dect personalul propriu;
4)cheltuielile de ntreinere i gospodrire, materiale i prestrile de servicii cu caracter funcional;
5)cheltuielile cu materii prime necesare prelucrrii n cadrul instruirii practice;
6)cheltuielile pentru materiale de instruire i manuale;
7)cheltuielile pentru echipamente de protecie;
8)cheltuielile de publicitate prin pres, radio i televiziune.
Cheltuielile cu caracter social cuprind:
1.
cheltuielile pentru rechizite;
2.
cheltuielile pentru consultaii medicale, analize medicale i teste necesare
participrii la programul de formare profesional;
3.
cheltuielile pentru abonamente pe mijloacele de transport n comun sau
cheltuielile de transport dus-ntors pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, n condiiile prevzute la art.
661 alin. (2) lit. d) din lege;
4.
cheltuielile de cazare;
5.
cheltuielile pentru acoperirea mesei.
Cheltuielile cu caracter social pct. 3)-5) se suport din bugetul asigurrilor pentru omaj n condiiile prevzute de
reglementrile n vigoare pentru salariaii instituiilor publice i ai regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada
delegrii i detarii n alt localitate, precum i n cazul deplasrii, n cadrul localitii, n interesul serviciului.
Cheltuielile efectuate cu pregtirea profesional a persoanelor aflate n detenie, n cadrul programelor de formare
profesional organizate de ageniile pentru ocuparea forei de munc n colaborare cu unitile subordonate Direciei
Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiiei, care se suport din bugetul asigurrilor pentru omaj, sunt
cheltuielile de formare profesionala pct. 1)-7) i cheltuielile cu caracter social pct. 1).
Agenia pentru ocuparea forei de munc plteste lunar serviciile prestate de furnizori pentru persoanele care au
urmat programul de formare profesional n luna pentru care se face plata .
Plile lunare se fac n limita a 70% din suma reprezentnd serviciile prestate de furnizor pentru persoanele care au
urmat programul de formare profesional n luna pentru care se face plata.
Virarea sumelor se face n luna urmtoare celei n care au fost prestate serviciile, n baza certificrii realizrii
acestora, potrivit contractului ncheiat cu furnizorul de servicii, de ctre responsabilul de programe de formare
profesional prevzut, precum i cu respectarea celorlalte reglementri privind modalitile de plat.
4

Dup susinerea examenului la ncheierea programului, agenia pentru ocuparea forei de munc pltete
furnizorilor diferena dintre suma reprezentnd serviciile prestate de acetia pentru persoanele care au urmat programul de
formare profesional i suma pltit .
Furnizorul are obligaia s transmit ageniei pentru ocuparea forei de munc, cu cel puin 5 zile nainte de data
stabilit pentru nceperea fiecrui program solicitat, urmtoarele documente:
a) ntiinare cu privire la data de ncepere a programului de formare profesional, precum i la data de susinere a
examenului de absolvire;
b) planul de pregtire - graficul desfurtor;
c) programa de pregtire i modalitile de evaluare a programului, conform modelului prevzut n anexa nr. 2,
respectiv n anexa nr. 3 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesional a adulilor, aprobat prin
Ordinul ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei i al ministrului educaiei, cercetrii i tineretului nr.
353/5.202/2003;
d) lista formatorilor pentru pregtirea teoretic i pregtirea practic, nsoit de copii de pe actele de studii care
atest pregtirea acestora; copii de pe contractele n baza crora se asigur personalul de predare-instruire sau personalul
implicat n organizarea programului
n vederea acordrii din bugetul asigurrilor pentru omaj a sumei reprezentnd 50% din cheltuielile cu serviciile de
formare profesional organizate pentru un numr de cel mult 20% din personalul angajat, angajatorii prevzui in lege vor
depune la agenia pentru ocuparea forei de munc judeean sau a municipiului Bucureti n a crei raz i au sediul o
cerere nsoit de urmtoarele documente:
a) planul anual de formare profesional pentru anul n curs;
b) programul de formare profesional pentru care angajatorul solicit acordarea din bugetul asigurrilor pentru omaj a
sumei reprezentnd 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesional;
c) declaraie pe propria rspundere c nu se afl n nici una dintre situaiile care nu-i dau dreptul de a se prezenta la
selecie;
d) cazier fiscal;
e) certificat eliberat de instituia competent, care s ateste c nu nregistreaz debite la bugetul de stat, respectiv
bugetele locale sau provenind din neplata contribuiilor de asigurri sociale, contribuiilor de asigurri pentru omaj,
contribuiei de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, precum i a contribuiilor pentru asigurri sociale
de sntate;
contractul cu furnizorul de servicii de formare profesional, care evideniaz contravaloarea serviciilor care urmeaz a fi
prestate de furnizor la solicitarea angajatorului.
Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de
pregatire profesionala, pentru care s-a acordat sumele prevazute de lege, cel putin 3 ani de la data acordarii sumei.
Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale acestor persoane anterior termenului de 3 ani sunt
obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca subventia acordata, plus dobanda de referinta
a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a
avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2) si nu mai pot beneficia de aceste drepturi o perioada de 2 ani de la data
incetarii raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor respective .
II.

Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri

Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea
unei afaceri se acorda gratuit, persoanelor care au devenit someri, absolventii care nu au putut ocupa un loc de munca
dupa absolvire, au obtinut statutul de refugiat,cetateni straini sau apatrizi sau pers care nu au ocupat un loc de munca dupa
repatriere sau eliberarea din detentie o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca,
precum si studentilor care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj, in
conditiile prezentei legi.
III.

Formare profesionala

Prin servicii de formare profesionala se intelege totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele care au
devenit someri in sensul prevederilor legii, nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant
sau dupa satisfacerea stagiului militar, au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform
legii, cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii, nu au
5

putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie pe durata participarii la o forma de pregatire
profesionala.
Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, care beneficiaza in mod gratuit de servicii de formare profesionala, au
urmatoarele drepturi:
a) sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului;
b) sa beneficieze de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;
c) sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice;
d) sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport
in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasari in cursul unei luni, daca
nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii
institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si
in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului;
e) sa beneficieze de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului.
Persoanele prevazute care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 de
km de aceasta, au dreptul pe perioada cat participa la pregatirea profesionala sa beneficieze de cazare si de o suma de bani
pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor
autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul
localitatii, in interesul serviciului.
Serviciile de formare profesionala se asigura, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului,
sau la cererea angajatorului, si pentru persoanele aflate in urmatoarele situatii:
a) au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani,
respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
b) au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;
c) au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate.
Prevederile anterioare se aplica in cazul in care cererea este formulata in termen de 12 luni de la data reluarii activitatii
persoanelor, o singura data pentru fiecare situatie.
Persoanele aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei pot urma
un program de formare profesionala organizat de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a
municipiului Bucuresti, cheltuielile necesare pregatirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj .
IV.

Completarea veniturilor salariale ale angajatilor

Persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj , potrivit legii si care se
angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale in vigoare, si, ca urmare, a angajarii, le inceteaza
plata indemnizatiei de soma, beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite
sa primeasca indemnizatie de somaj, de o suma lunara, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj,
reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si,dupa caz, recalculata conform legii. Nu beneficiaza
de prevederile de mai sus persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu
in ultimii 2 ani.
V.

Stimularea mobilitatii fortei de munca

Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza ,


potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil,
beneficiaza de o prima de incadrare neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a doua
salarii minime brute pe tara in vigoarela data acordarii.
Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii,
intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul primesc o prima de instalare, acordata din bugetul
asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a 7 salarii minime brute pe tara in vigoare la data instalarii.
Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite cu titlu de prima de incadrare neimpozabila sau
prima de instalare in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 12 luni de
la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi:
a) art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) si i), art. 61 lit. a) si art. 79 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile
ulterioare;
6

b) art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare, daca au fost condamnati prin hotarare judecatoreasca
definitiva;
c) art. 90 alin. (1) lit. b) si e), alin. (2) lit. f) si g) si alin. (5) din Legea nr. 188/1999*) privind Statutul functionarilor
publici, cu modificarile si completarile ulterioare .
VI.

Ocuparea temporara a fortei de munca

Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona
cheltuielile cu forta de munca efectuate in cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din
randul somerilor, pentru dezvoltarea comunitatilor locale.
Subventiile se acorda, la solicitarea autoritatilor publice locale, angajatorilor carora li s-au atribuit contracte cu
respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice, pe o perioada de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana
incadrata, din randul somerilor, cu contract individual de munca pe perioada determinata de cel mult 12 luni.
Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din
randul somerilor este:
a) in perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din salariul de baza minim brut pe tara;
b) in perioada 1 noiembrie-31 martie, un salariu de baza minim brut pe tara, la care se adauga contributiile de asigurari
sociale datorate de angajatori, aferente acestuia .
Pentru acordarea subveniilor ageniile pentru ocuparea forei de munc judeene sau a municipiului Bucureti
vor ncheia, la solicitarea autoritilor administraiei publice locale, convenii, cu angajatorii persoanelor ncadrate n
munc din rndul omerilor pentru executarea de activiti n scopul dezvoltrii comunitilor locale crora li s-au atribuit
contracte cu respectarea reglementrilor n vigoare privind achiziiile publice .
Serviciile pentru dezvoltarea comunitatilor locale cuprind serviciile publice de refacere si intretinere a
infrastructurii , de ecologizare si de realizare a unor lucrari edilitare , serviciile sociale care cuprind activitati de ingrijire
la domiciliu a copiilor , bolnavilor, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si alte servicii considerate de
autoritatile publice locale ca fiind in interesul comunitatii locale .
Cand activitatile care au ca scop dezvoltarea comunitatilor locale sunt prestate de autoritatile publice locale ,
inclusiv prin unitatile infiintate in subordinea acestora , in temeiul raportului de subordonare fata de acestea , fara
incheierea unui contract de prestari servicii , conventia se poate incheia cu autoritatea publica locala, respectiv cu unitatea
din subordinea acesteia care are calitatea de angajator si totodata de beneficiar al subventiei acordate din bugetul
asigurarilor pentru somaj .
Cuantumurile lunare ale subveniilor se acord angajatorilor pe o perioad de cel mult 12 luni, pentru fiecare
persoan ncadrat cu contract individual de munc din rndul omerilor, proporional cu timpul efectiv lucrat, dup cum
urmeaz:
a) de la data angajrii persoanei, dac convenia se ncheie n termen de 30 de zile de la aceast dat;
b) de la data ncheierii conveniei, dac aceasta se ncheie n termen mai mare de 30 de zile de la data angajrii
persoanei
VII.

Incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant


Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de
invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent:
1 salariu de baza minim brut pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al
liceului sau ai scolilor de arta si meserii;
1,2 salariu de baza minim brut pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant
secundar superior sau invatamant postliceal;
1,5 salariu de baza minim brut pe tara in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant
superior
Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap
primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevazute mai sus pe o perioada de 18 luni. Nu beneficiaza de aceste
prevederi angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca absolventi ai institutiilor de invatamant, pentru
absolventii din aceasta categorie .

Prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat
de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau
superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii .
Angajatorii care incadreaza absolventi in conditiile de mai sus sunt obligati sa mentina raporturile de munca
sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data incheierii.
Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului de 3 ani,
sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare
absolvent, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de
munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive:
a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) si f) si art. 65 din Legea nr. 53/2003, cu
modificarile ulterioare;
b) incetarea raportului de serviciu in temeiul art. 90 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. e) si alin. (4) lit. c) din Legea nr.
188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
Absolventii pot fi incadrati in conditiile anterior mentionate, o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen
de 12 luni de la data absolvirii studiilor .
VIII.
Subventionarea locurilor de munca pentru somerii in varsta de peste 45 de ani, someri intretinatori unici de
familie, persoane cu handicap sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii, indeplinesc, conform legii,
conditiile de pensionare
Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani
sau someri intretinatori unici de familie primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din
aceste categorii, o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de
munca sau de serviciu cel putin 2 ani.
De facilitatile prevazute mai sus beneficiaza si angajatorii care au sub 100 de angajati si incadreaza in munca, pe
durata nedeterminata, persoane cu handicap, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.
Subventionarea locurilor de munca vacante pentru incadrarea in munca, in conditiile de mai sus, a persoanelor cu
handicap nu poate depasi 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioada de 1 an de la angajare , aferente
persoanelor cu handicap incadrate in munca.
Angajatorii care incadreaza in munca , potrivit legii, someri care in termen de 3 ani de la data angajarii
indeplinesc, conform legii, conditiile ptr. a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de
varsta daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana
la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare, acordata din
bugetul asigurarilor pentru somaj. Nu beneficiaza de facilitatile prevazute angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in
raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute mai sus.
Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata someri in varsta de 45 ani sau someri intretinatori unici de
familie, ce beneficiaza de subventionarea locurilor de munca si care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale
persoanelor incadrate pe aceste locuri de munca, anterior termenelor prevazute de lege, nu mai pot beneficia de o noua
subventie din bugetul asigurarilor pentru somaj pe o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de
serviciu.
IX.

Acordarea de credite in conditii avantajoase

Pentru crearea de noi locuri de munca prin infiintarea sau dezvoltarea de IMM, unitati cooperatiste,
asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate, persoanele in varsta de
pana la 30 ani, care au statut de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de invatamant
superior de stat sau particular, autorizata sau acreditata beneficiaza de credite, in conditiile legii, cu dobanda
subventionata . In judetele in care rata medie anuala a somajului s-a situat peste rata medie anuala a somajului pe tara,
comunicata de A.N.O.F.M., creditele se acorda in anul calendaristic urmator cu o dobanda de 25% din dobanda de
referinta a BNR. Asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate care desafasoara in mod independent activitati
economice pot primi credite in conditii avantajoase daca cel putin unul din membrii asociatei familiale , repectiv persoana
fizica autorizata sunt asigurate in sistemul asigurarilor pentru soma de cel putin 12 luni in ultimele 24 luni premergatoare
datei solicitarii creditului. Personalul incadrat ca urmare a acordarii creditelor trebuie sa fie mentinut in activitate cel putin
3 ani .
8

Beneficiaza de credite, in conditiile legii, cu dobanda prevazuta mai sus si persoanele in varsta de pana la 30 de
ani, care au statut de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de invatamant
superior de stat sau particular, autorizata sau acreditata, in conditiile legii.
Creditele se acorda studentilor care infiinteaza sau dezvolta, individual sau impreuna cu alti studenti care
indeplinesc conditiile prevazute anterior intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care
desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoana fizica autorizata.
In cazul in care in perioada pentru care a fost acordat creditul intervine cesionarea sau instrainarea partiala ori
totala, prin orice modalitate, a partilor sociale sau a actiunilor detinute de studentii - beneficiari de credite catre alte
persoane decat cele din categoria mentionata, acestia sunt obligati sa achite o suma egala cu diferenta dintre dobanda de
50% din dobanda de referinta a B.N.R. si cea acordata in judetele in care rata medie anuala a somajului s-a situat peste
rata medie anuala a somajului pe tara .
Beneficiarii de credite acordate in conditiile avantajoase trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba cel mult 249 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de munca sau de serviciu;
b) activitatea de baza sa se realizeze in productie, servicii sau in turism;
c) pe cel putin 50% din numarul locurilor de munca nou-create prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si
mijlocii sau de unitati cooperatiste sa fie incadrat personal provenind din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru
ocuparea fortei de munca;
d) personalul incadrat in conditiile prevazute la lit. c) sa fie mentinut in activitate cel putin 3 ani;
e) locurile de munca nou create si avute in vedere la acordarea de credite in conditii avantajoase sa nu fie locuri de
munca vacante, rezultate in urma incetarii raporturilor de munca a unor angajati in ultimele 12 luni premergatoare
incheierii contractului de creditare .
Creditele din bugetul asigurarilor pentru somaj se pot acorda pentru urmatoarele destinatii:
a) finantarea stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar si a altor necesitati privind activitatea curenta,
conform specificatiilor din studiul de fezabilitate.
b) finantarea cheltuielilor de capital, respectiv: utilaje si echipamente, instalatii de lucru, constructii speciale, constructii,
amenajari si dotari, mijloace de transport, calculatoare si altele asemenea;
c) finantarea investitiilor complexe care necesita finantarea concomitenta a cheltuielilor de capital si a stocurilor de
materii prime, materiale si obiecte de inventar sau a altor necesitati privind activitatea curenta, potrivit prevederilor din
studiul de fezabilitate.
Perioada maxima in care creditul acordat trebuie sa fie rambursat este de:
a) 3 ani - in cazul creditelor pentru finantarea cheltuielilor de capital (utilaje, echipamente, constructii etc.);
In cadrul termenului de rambursare, se poate include, la cererea solicitantului de credit si o perioada de gratie de pana la 6
luni.
b) 1 an - in cazul creditelor pentru finantarea stocurilor de materii prime, materiale si obiecte de inventar si a altor
necesitati privind activitatea curenta.
In vederea monitorizarii contractelor de credite acordate, vor fi avute in vedere urmatoarele:
a) in calculul numarului somerilor angajati pe noile locuri de munca se iau atat, someri indemnizati, cat si cei
neindemnizati care, la data angajarii, fac dovada ca sunt inscrisi la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau
a Municipiului Bucuresti;
b) suma acordata pentru fiecare loc de munca nu poate depasi 100.000 mii lei; daca se solicita un credit mai mic de
100.000 mii lei pentru un loc de munca nou creat, beneficiarul de credit are obligatia incadrarii unui somer pe locul de
munca respectiv;
c) beneficiarul de credit are obligatia mentinerii ocupate, pe o perioada de 3 ani, a numarului de locuri de munca
inregistrate la data contractarii creditului; daca unul din aceste posturi devine vacant, angajatorul are obligatia de a angaja
in termen de 30 de zile calendaristice o alta persoana pe respectivul loc de munca.
In cazul nerespectarii acestei obligatii, angajatorul va suporta o penalitate egala cu o parte din marimea creditului, care s-a
acordat, potrivit legii, pentru un numar de locuri de munca nou-create, egal cu cel al locurilor de munca desfiintate sau
devenite vacante, proportionala cu ponderea perioadei in care nu s-a respectat aceasta obligatie in totalul perioadei
prevazute pentru mentinerea sau ocuparea locurilor de munca, la care, in cazul creditelor, se adauga dobanda aferenta .
d) beneficiarul de credite are obligatia sa creeze un loc nou de munca cu program normal de lucru, pentru fiecare 100.000
mii lei primiti drept credit si sa angajeze someri inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in proportie de
cel putin 50% din numarul locurilor de munca nou create. In cazul nerespectarii acestei ultime conditii, beneficiarul de
credite va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat.
9

e) beneficiarul de credit are obligatia sa angajeze personal pe locurile de munca nou create in termen de 60 de zile de la
data acordarii creditului pentru finantarea stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar sau a altor necesitati
privind activitatea curenta, si in termen de 6 luni de la data acordarii creditului pentru cheltuieli de capital ;
f) persoanele care beneficiaza de credit pentru finantarea investitiilor complexe si implicit de finantarea concomitenta a
stocurilor de materii prime si a cheltuielilor de capital, au obligatia sa angajeze personal pe locurile de munca nou create
in termen de 60 de zile de la data acordarii creditului pentru finantarea stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de
inventar sau a altor necesitati privind activitatea curenta si in termen de 6 luni de la data acordarii creditului pentru
cheltuieli de capital.
g) daca contractul individual de munca incheiat intre beneficiarii de credite si persoanele incadrate pe locurile de munca
nou create inceteaza, inainte de 3 ani de la incadrare, acestia au obligatia ca, pe locurile de munca devenite vacante,
indiferent de motive, sa incadreze personal din aceeasi categorie intr-o perioada de maximum 30 de zile calendaristice de
la data vacantarii (cu respectarea proportiei somerilor in totalul persoanelor nou incadrate).
h) in situatia in care unele contracte individuale de munca se suspenda din cauza concediilor fara plata, perioada de
suspendare nu este luata in considerare in calculul termenului de 3 ani prevazut de Lege pentru ocuparea locurilor de
munca nou create.
i) in cazul nerespectarii prevederilor de la lit. e) - h), beneficarul creditului va suporta o penalitate egala cu marimea
creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat, proportional cu numarul de luni neocupate;
j) asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare in mod independent activitati economice, care
beneficiaza de credite din bugetul asigurarilor pentru somaj, trebuie sa se oblige prin contractul de credit sa nu renunte la
autorizatie si sa desfasoare activitatea pentru care a solicitat creditul timp de 3 ani. In cazul nerespectarii acestei conditii,
beneficiarul creditului va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat, proportional cu lunile neacoperite de
autorizatie/activitate pana la expirarea termenului contractului de credit si respectiv al contractului incheiat potrivit
Ordinului nr. 280/22.07.2004 .
X.

Acordarea de fonduri nerambursabile

Pentru crearea de noi locuri de munca pentru someri , se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru
somaj, fonduri nerambursabile. Fondurile se acorda pentru infiintarea sau dezvoltarea IMM-urilor, unitati cooperatiste,
asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate, care isi desfasoara
activitatea in localitati confruntate cu fenomene de saracie si excluziune sociala, din cauza nivelului ridicat al somajului.
Fondurile se acorda cu conditia ca pe toate locurile de munca nou create sa incadreze, pe perioada nedeterminata, someri
pe care sa ii mentina in activitate cel putin 4 ani, asoc. familiale infiintate de someri, precum si somerilor care au calitatea
de persoane fizice autorizate sa desfasoare, in mod independent,o activitate economica.
Fondurile nerambursabile se acord n urma selecionrii cererilor depuse de solicitani, selecia cererilor
organizandu-se anual de ctre comisiile de selecie constituite la nivelul judeelor i al municipiului Bucureti, n a cror
raz teritorial se afl localitile n care urmeaz s se acorde fondurile nerambursabile.
Pentru a putea participa la selecie, solicitanii trebuie s ndeplineasc urmtoarele criterii de eligibilitate:
A. s se ncadreze n una din urmtoarele categorii:
a) societate comercial care ndeplinete criteriile, prevzute de lege, n ceea ce privete numrul de persoane angajate i
cifra de afaceri, pentru a fi considerat ntreprindere mic sau mijlocie;
b) unitate cooperatist, constituit n condiiile legii;
c) asociaie familial nfiinat de omeri, n care cel puin unul din membri asociaiei familiale a realizat un stagiu total
de cotizare n sistemul asigurrilor pentru omaj de minim 24 de luni;
d) omer care a dobndit calitatea de persoan fizic autorizat s desfoare activiti economice n mod independent
i a realizat un stagiu total de cotizare n sistemul asigurrilor pentru omaj de minim 24 de luni.
B. s nu se afle n procedura de executare silit, reorganizare judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare,
lichidare sau administrare special.
C. s nu nregistreaze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau provenind din neplata contribuiilor de
asigurri sociale, a contribuiilor de asigurri pentru omaj, a contribuiei de asigurare pentru accidente de munc i boli
profesionale, precum i a contribuiilor pentru asigurri sociale de sntate.
Beneficiarii de credite acordate in conditiile art. 86^1 au obligatia de a mentine locurile de munca nou create pentru o
perioada minima de 5 ani.
Sunt considerate criterii de acordare a fondurilor nerambursabile urmtoarele:
a) numrul locurilor de munc ce vor fi create n raport cu suma solicitat;
10

b) ncadrarea n munc a persoanelor provenind din categorii defavorizate;


c) crearea de oportuniti pentru atragerea i meninerea n zon a personalului cu studii superioare;
d) utilizarea resurselor locale sau de pe piaa intern;
e) achiziia de maini, utilaje, instalaii sau echipamente de la productori autohtoni;
f) ponderea cheltuielilor proprii cu care particip la proiectul de finanare, care nu poate fi mai mic de 25% din
valoarea proiectului;
g) realizarea de prelucrri superioare, cu valoare adugat mare;
h) posibilitatea de export a produselor realizate;
i) cererea pe piaa intern a produselor realizate;
j) impactul investitiei asupra mediului;
k) diversificarea tipurilor de afaceri productive din zona respectiv;
l) experiena solicitantului n domeniul n care este propus proiectul;
m) sprijinirea comunitii locale;
n) nivelul i calitatea garaniilor depuse;
o) categoria solicitanilor.
Au prioritate la obinerea fondurilor nerambursabile:
a) omerii ntreintori unici de familie, omerii care nu au venituri sau provin din rndul persoanelor cu handicap sau a
persoanelor n vrst de peste 45 de ani;
b) beneficiarii de credite acordate n condiii avantajoase, din bugetul asigurrilor pentru omaj, care au dovedit bun
credin n respectarea obligaiilor asumate prin contractele de creditare ncheiate cu ageniile pentru ocuparea forei de
munc
Asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate care desafasoara in mod independent activitati economice pot primi
fonduri nerambursabile daca cel putin unul din membrii asociatiei familiale, respectiv persoana fizica autorizata a realizat
un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minimum 24 de luni.
Pentru nerespectarea conditiei de a mentine locurile de munca nou create pentru o perioada minima de 5 ani
,precum si de a nu inceta raporturile de munca anterior implinirii termenului de 4 ani, beneficiarul de fonduri
nerambursabile va suporta o penalitate egala cu valoarea fondului nerambursabil pentru fiecare loc de munca creat si
neocupat , proportional cu numarul de luni neocupate .
In cazul nerespectarii obligatiei ca pe perioada derularii contractului angajatorul sa nu reduca numarul de posturi
existent la data acordarii fondului nerambursabil , beneficiarul va suporta o penalitate egala cu o parte din marimea
fondului nerambursabil, care s-a acordat, potrivit legii, pentru un numar de locuri de munca nou-create, egal cu cel al
locurilor de munca desfiintatesau devenite vacante, proportionala cu ponderea perioadei in care nu s-a respectat aceasta
obligatie in totalul perioadei prevazute pentru mentinerea sau ocuparea locurilor de munca .
Beneficiarii unui fond nerambursabil nu mai au deptul sa primeasca un nou fond nerambursabil .
XI.

Facilitati acordate angajatorilor

Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin in
activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia de
3% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj. Reducerea contributiei se acorda incepand din anul fiscal urmator,
pentru o perioada de 6 luni, si consta in diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea
personalului nou-angajat in conditiile prevazute la alin. (1) din numarul mediu scriptic de personal incadrat cu contract
individual de munca din anul respectiv.
Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurarilor pentru somaj, beneficiaza de reducere la plata contributiei
numai pentru somerii incadrati peste nivelul de 50% din locurile de munca nou-create .
Angajatorii care primesc fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj beneficiaza de reducere la
plata contributiei numai pentru somerii incadrati pe alte locuri de munca decat cele nou-create ca urmare a acordarii
fondurilor nerambursabile .
Reducerea contributiei acordate angajatorilor care incadreaza in munca persoane din randul somerilor si le
mentin in activitate o perioada de cel putin 6 luni, prevazuta la art. 93 alin. (2) din lege, se calculeaza astfel:
a) se determina numarul mediu lunar de salariati din fiecare luna ca medie aritmetica simpla rezultata din suma
efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva (inclusiv zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale si alte
zile in care potrivit dispozitiilor legale nu se lucreaza), impartita la numarul total de zile calendaristice. In efectivele
zilnice nu vor fi inclusi salariatii aflati in concediu fara plata, cei aflati in greva, cei detasati la lucru in strainatate si nici
11

cei ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau de sarbatoare
legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract
individual de munca a incetat in acea zi. Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu,
proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca;
b) se aduna numarul mediu lunar de salariati pe cele 12 luni ale anului si se imparte la 12 pentru a se calcula
numarul mediu lunar de salariati la nivelul anului:
Nma

Nml1 Nml 2 ................... Nml12


12

unde:

Nml 1...12 = numarul mediu lunar de salariati;


Nma = numarul mediu lunar de salariati la nivelul anului;
c) numarul persoanelor incadrate in munca din randul somerilor, cuprins in tabelul nominal prevazut mai sus, se
imparte la numarul mediu lunar la nivelul anului si se inmulteste cu 100 pentru a se obtine numarul de procente
reprezentand ponderea personalului nou-angajat din randul somerilor:
N
P si x100 unde:
N ma
P = numarul de procente reprezentand ponderea numarului de someri incadrati in timpul anului in numarul
mediu lunar de salariati din anul respectiv;
Nsi = numarul de someri incadrati pentru cel putin 6 luni;
d) numarul de procente calculat potrivit prevederilor lit. c) se inmulteste cu 0,5% pentru a se determina
cuantumul reducerii procentuale a contributiei datorate de angajator :
Cr Px 0,5% unde:
Cr = coeficientul de reducere procentuala a contributiei datorate de angajator
Calculul se face de angajator, care isi asuma raspunderea pentru datele communicate
*

*
*

n vederea aderrii la Uniunea European,

Romnia a realizat n bun msur


armonizarea legislaiei interne cu acquis-ul comunitar, n ceea ce privete piaa muncii, egalitatea de anse, formarea
profesional i n alte domenii legate de ocuparea forei de munc.
Politicile active ale pieei muncii sunt n principal subvenionate din bugetul asigurrilor pentru omaj, situaie care
asigur o surs de finanare constant.
Dei armonizarea politicilor i a legislaiei muncii cu solicitrile/standardele internaionale i ale Uniunii Europene s-a
realizat n mare msur, problemele stringente ale pieei muncii rmn de actualitate .
Instrumentul legislativ principal de implementare a politicii privind piaa muncii este Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, modificat i completat prin OUG nr. 124/2002
i prin Legea nr. 107/2004, lege care creeaz premisele pentru asigurarea unui nivel ridicat al ocuprii i adaptabilitii
forei de munc la cerinele pieei muncii .

12