Sunteți pe pagina 1din 2

Concursul

National EUCLID
28 01 2012

Clasa a X -a
Programa II
NOT. La subiectul I exist un singur rspuns corect .La subiectul II se va da direct rspunsul.La subiectele III si IV se
cer rezolvrile complete. Se acord 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore

SUBIECTUL I (20p)
(Se scrie pe foaia de concurs doar litera corespunztoare rspunsului corect)

(4p) 1) Care este valoarea numrului


a) 8

8?

b) 4

c) 2

d)16

(4p) 2) Care este valoarea numrului 8 3 ?


a) 2

b) 4

(4p) 3) Ct este log 5


a) 1

c) 6

d) 16

1
?
5

c) 1

b) 2

d)0

(4p) 4) Ct este 4 log 4 3 ?


a) 2

b) 3

c)4

d) 1

(4p) 5)Care dintre urmtoarele numere reale este soluie a ecuaiei 2 x 3 ?


a) log 2 3

c) 1

b)0

d) 1

SUBIECTUL II ( 40p )
(Se scriu pe foaia de concurs doar numrul exerciiului i rezultatul corespunztor)
(4p) 1) Care este soluia real a ecuaiei

x 1 ?

(4p) 2) Ct este log 3 27 ?


1

(4p) 3) Ct este 2 2 4 4 ?
(4p) 4) Care dintre numerele log 2 3 i log 3 2 este mai mare?
(4p) 5) Care este soluia real a ecuaiei 2 x 4 x 6 ?
(4p) 6) Care este soluia x 0, a ecuaiei log 2 x 0 ?
(4p) 7) Ct este numrul complex i 4 ?
(4p) 8) Ct este pareta real a numrului complex

1
?
i

(4p) 9) Care sunt soluiile complexe ale ecuaiei x 2 1 0 ?


(4p) 10) Care dintre numerele a 2 i b 3 3 este mai mare?
CONCURSUL NATIONAL EUCLID Programa II Clasa a X-a

Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro

SUBIECTUL III ( 15p ) ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea complet)


Se consider funcia f : C C , f z 4 z 3 z ; pentru numrul compex z a ib ,

a, b R , am notat prin z a ib .
(4p) a) S se arate c z z , z C .
(4p) b) S se arate c z w z w

z w z w , z, w C .

(2p) c) S se arate c z R dac i numai dac z z .


(2p) d) S se calculeze f i f 1 .
f z 4 z 3z , z C .

(1p) e) S se verifice c

72 1
72 1
z
z , z C .
(1p) f) S se arate c, f f z
2
2
(1p) g) S se arate c, n N i z C , avem

7
f
f ... f z

de n ori f

1
7n 1
z
z.
2
2

SUBIECTUL IV ( 15p ) ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea complet)


2

(4p) a) S se arate c

x 2 y 2 x y
xb ya , x , y R i a ,b 0, .

a
b
ab
aba b

(4p) b) S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia

x2 x4
x x2

2
3
5

x 2 y 2 x y
(2p) c) S se arate c

, x , y R i a ,b 0 , .
a
b
ab
(2p) d) S se arate c n N , x1 , x 2 ,..., x n R i a1 , a 2 ,...,a n 0, , avem inegalitatea
2

x
x x2 ... xn
x1
x
.
2 ... n 1
a1
a2
an
a1 a 2 ... a n
2

x2
y2
z2
x y z

,
y z xz x y
2

(1p) e) S se arate c
(1p) f) S se arate c

x , y , z 0 , .

1
1
1
9

, a ,b ,c 0 , .
a b b c a c 2a b c

(1p) g) S se arate c, dac a1 ,..., a n , b1 ,..., bn 0, , atunci

... a n b1 ... bn

a b ... a b .
2

1 1

n n

Test conceput de Ion Savu i Angela Filimon

CONCURSUL NATIONAL EUCLID Programa II Clasa a X-a

Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro