Sunteți pe pagina 1din 1

Test1 conditiile generale ale up

11 rolul active a organelor de urmarire penala


Organul de urmarire penala este obligat sa ea toate masurile prevazute de lg. pentru cercetatrea
sub toate aspectele , completa si obectiva , a circumstantelor cauzei pentru stabilira adevarului .
Oup este obligat sa adune probele atit in devavoarea cit si favoarea ,banuitului invinuitului .
Astfel oup trebuie sa aiba un rol active in procesu probatoriu stabilind toate circumsr=tantele la
examinarea plingerelor si denunturilor referitoare la infractiune, la explicarea dr. si oblg.
Participantilor la urmarirea penala, deasemenea la asigurarea securitatii in cadrul procesului.
Organelle de UP intocmesc ordonante care trebuie sa fie motivate a diferitor actiuni.
1.2 determinati cazurile UP efectuata de mai multi ofiteri de up
In cazul unor cause complicate sau de mari proportii, conducarorul organuluiUP, cu
incuviintarea procurorului,dispune efectuare UP de mai multi ofteri de UP care contribuie la
descoperirea rapida si deplina si eficienta a tuturor circumstantelor a unei cauze.
Deasemenea procurorul poate dispune efectuarea UP de mai multi ofiteri de UP din diferite
organe de UP . dispozitia cu privire la efectuare UP de mai multi ofiteri de UP se face prin
ordonanta in care se indica ofiterul care va conduce actiunele celorlanti ofiteri. Aceasta
ordonanta se adunce la cunostinta banuitului , invinuitului si altor participanti in process
explicindulise dr de a face recuzare orcaruia din ofiteri.
Ofiterul de UP numit conducator al grupului de ofiteri dirijeaza activitatea lor, le da indicatii
orale referitor la efectuarea anumitor procedee probatorii ,stabileste versinele ce urmaza a fi
verificate, facind propuneri de punere sau scoatere de sub invinuire.
Demersurile privind autorizarea unor masuri procesule de constringere sau a unor procedee
probatorii pot fi facute atiti de conducatorul grupului de UP cit de si orce ofiter UP din acest
grup.
In unele cazuri cu multiple infr. Unde unele episoade sunt de competenta exclusive a
procurorului , conform cpp procurorul ierarhic superior poate dispune efectuarea UP de un
grup mixt de procurori si ofiteri de UP, in acest caz un procurer va fi numit in calitate de
conducator.
1.3 aprecieti importanta prelungirei termenului de UP de catre procuror
Precum ca cpp nu prevede termenul legal de urmarire penala , dar care urmeaza a fi efectuata
intrun termen rezonabil care se fixeaza de procurer prin ordonanta in functie de complexitatea
cauzei si de comportamentul participantilor la process. Termenul de UP fixat de procurer este
obligatoriu pentru ofiteri de UP si poate fi prelungit la solicitarea acestuia .
Prin urmare prelungirea termenului de UP se face numai inauntrul termenului de prescriptii.
In cazul cind este necesar a prelungi termenul UP ofiterul de UP intocmeste un demers motivate
in acesr sens il prezinta procurorului inainte de fixarea termelui fixat de acesta.
Fixarea termenului si prelungirea lui se dispune de procurer pina la inaintarea de catre ofiter
de UP a dosarului insotit de raport cu propunerea terminarei UP.
Importanta prelungirei UP poate consta in stabilirea a anumitor circumstante care nu erau
cunoscute si care au o importanta deosebita , au aparut noi probe care urmeaza a fi cercetate,
deasemenea conduita partilor a tergeversat UP .