Sunteți pe pagina 1din 31

ANEXA XXVIII

APROPIERE

MD/EU/Anexa XXVIII/ro 1

ANEXA XXVIII-A
NORME APLICABILE SERVICIILOR FINANCIARE
Republica Moldova i asum angajamentul s apropie treptat legislaia sa de urmtoarele acte din
legislaia UE i instrumente internaionale, n termenele prevzute.
Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 5 septembrie 2007 de
modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului i a Directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE,
2005/68/EC i 2006/48/CE n ceea ce privete normele de procedur i criteriile de evaluare
aplicabile evalurii prudeniale a achiziiilor i majorrilor de participaii n sectorul financiar
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind
supravegherea suplimentar a instituiilor de credit, a ntreprinderilor de asigurare i a
ntreprinderilor de investiii care aparin unui conglomerat financiar
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-A/ro 1

Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 14 iunie 2006 privind iniierea
i exercitarea activitii instituiilor de credit
Asociaiile de economii i credit din Republica Moldova vor fi tratate n acelai mod ca i
instituiile enumerate la articolul 2 din respectiva directiv, i n consecin, vor fi exceptate de la
domeniul de aplicare al respectivei directive.
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2007/18/CE a Comisiei din 27 martie 2007 de modificare a Directivei 2006/48/CE a
Parlamentului European i a Consiliului privind excluderea sau includerea anumitor instituii din
sfera de aplicare i tratamentul expunerilor fa de bncile de dezvoltare multilateral
Calendar: se pun n aplicare dispoziiile respectivei directive de la data intrrii n vigoare a
prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-A/ro 2

Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de
adecvare a capitalului ntreprinderilor de investiii i al instituiilor de credit
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
n ceea ce privete instituiile, altele dect instituiile de credit definite la articolul 3 alineatul (1)
litera (a) din respectiva directiv, prevederile referitoare la nivelul capitalului iniial prevzut n
conformitate cu articolul 5 alineatele (1) i (3), articolul 6, articolul 7 literele (a), (b) i (c),
articolul 8 literele (a), (b) i (c) i articolul 9 din respectiva directiv,sunt puse n aplicare n termen
de zece ani de la intrarea n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind
accesul la activitate, desfurarea i supravegherea prudenial a activitii instituiilor emitente de
moned electronic
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-A/ro 3

Directiva 94/19/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de
garantare a depozitelor
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv, cu excepia dispoziiei referitoare la nivelul minim de
compensare pentru fiecare deponent prevzut la articolul 7 din respectiva directiv,sunt puse n
aplicare n termen de 5 ani de la intrarea n vigoare a prezentului acord.
Prevederea referitoare la nivelul minim de compensare pentru fiecare deponent prevzut la
articolul 7 dinrespectiva directiv va fi pus n aplicare n termen de zece ani de la intrarea n
vigoare a prezentului acord.
Directiva Consiliului 86/635/CEE din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale i conturile
consolidate ale bncilor i ale altor instituii financiare
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 27 septembrie 2001 de
modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE i 86/635/CEE n ceea ce privete normele de
evaluare ale conturilor anuale i conturilor consolidate ale anumitor forme de societi, precum i
ale bncilor i ale altor instituii financiare
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-A/ro 4

Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a


Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE i 91/674/CEE privind conturile anuale i
conturile consolidate ale anumitor forme de societi, ale bncilor i ale altor instituii financiare i
ale ntreprinderilor de asigurare
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 14 iunie 2006 de modificare a
Directivelor Consiliului 78/660/CEE privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societi,
83/349/CEE privind conturile consolidate, 86/635/CEE privind conturile anuale i conturile
consolidate ale bncilor i ale altor instituii financiare i 91/674/CEE privind conturile anuale i
conturile consolidate ale ntreprinderilor de asigurare
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind
reorganizarea i lichidarea instituiilor de credit
Calendar: se pun n aplicare dispoziiile respectivei directive de la data intrrii n vigoare a
prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-A/ro 5

Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind


iniierea i exercitarea activitii de asigurare (Solvabilitate II)
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de apte ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind conturile anuale i conturile
consolidate ale ntreprinderilor de asigurare
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Recomandarea Comisiei din 18 decembrie 1991 privind intermediarii de asigurri (92/48/CEE)
Calendar: nu este aplicabil
Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind
intermedierea de asigurri
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-A/ro 6

Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind


asigurarea de rspundere civil pentru pagubele produse de autovehicule i controlul obligaiei de
asigurare a acestei rspunderi
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitile
i supravegherea instituiilor pentru furnizarea de pensii ocupaionale
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de cinci ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieele
instrumentelor financiare
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere n aplicare a Directivei 2004/39/CE
a Parlamentului European i a Consiliului privind cerinele organizatorice i condiiile de
funcionare ale ntreprinderilor de investiii i termenii definii n sensul directivei menionate
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-A/ro 7

Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere n aplicare a
Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind obligaiile ntreprinderilor
de investiii de pstrare a evidenei i nregistrrilor, raportarea tranzaciilor, transparena pieei,
admiterea de instrumente financiare n tranzacii i definiia termenilor n sensul directivei n cauz
Calendar: dispoziiile din respectivul regulament sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la
data intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind
prospectul care trebuie publicat n cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea
valorilor mobiliare la tranzacionare
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere n aplicare a
Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European i a Consiliului n ceea ce privete informaiile
coninute n prospectele, structura prospectelor, includerea de informaii prin trimiteri, publicarea
prospectelor i difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-A/ro 8

Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind


armonizarea obligaiilor de transparen n ceea ce privete informaia referitoare la emitenii ale
cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de patru ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2007/14/CE a Comisiei din 8 martie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor
dispoziii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaiilor de transparen n ceea ce
privete informaia referitoare la emitenii ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare
pe o pia reglementat
Calendar: dispoziiile din Directiva 2007/14/CE sunt puse n aplicare n termen de patru ani de la
data intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 97/9/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de
compensare pentru investitori
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv, cu excepia prevederii referitoare la nivelul minim de
compensare pentru fiecare investitor, prevzut la articolul 4 din respectiva directiv, sunt puse n
aplicare n termen de cinci ani de la data intrrii n vigoare a prezentului acord.
Dispoziiile respectivei directive referitoare la nivelul minim de compensare pentru fiecare
investitor, stabilite n articolul 4 din respectiva directiv,sunt puse n aplicare n termen de zece ani
de la intrarea n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-A/ro 9

Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind


utilizrile abuzive ale informaiilor confideniale i manipulrile pieei (abuzul de pia)
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2004/72/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 privind normele de aplicare a
Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European i a Consiliului n ceea ce privete practicile
comerciale admise, definirea informaiei confideniale pentru instrumentele financiare derivate din
produsele de baz, stabilirea listelor de persoane care au acces la informaii confideniale,
declararea operaiunilor efectuate de persoanele care exercit responsabiliti de conducere i
notificarea operaiunilor suspecte
Calendar: dispoziiile Directivei 2004/72/CE sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2003/124/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a
Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind definiia i publicarea
informaiilor confideniale i definiia manipulrilor pieei
Calendar: dispoziiile Directivei 2003/124/CE sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-A/ro 10

Directiva 2003/125/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003 privind modalitile de aplicare a


Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European i a Consiliului n ceea ce privete prezentarea
echitabil a recomandrilor de investiii i menionarea conflictelor de interese
Calendar: dispoziiile Directivei 2003/125/CE sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Regulamentul (CE) nr. 2273/2003 al Comisiei din 22 decembrie 2003 de stabilire a normelor de
aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind derogrile
prevzute pentru programele de rscumprare i stabilizarea instrumentelor financiare
Calendar: dispoziiile din respectivul regulament sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la
data intrrii n vigoare a prezentului acord.
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European i al Consiliului
din 16 septembrie 2009 privind ageniile de rating de credit
Calendar: dispoziiile din respectivul regulament sunt puse n aplicare n termen de cinci ani de la
data intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-A/ro 11

Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European i a Consiliului de coordonare a actelor cu putere


de lege i a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv n valori mobiliare
(OPCVM)
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de cinci ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2007/16/CE a Comisiei din 19 martie 2007 privind punerea n aplicare a
Directivei 85/611/CEE a Consiliului privind coordonarea actelor cu putere de lege i a actelor
administrative privind anumite organisme de plasament colectiv n valori mobiliare (OPCVM), n
ceea ce privete clarificarea anumitor definiii
Calendar: dispoziiile Directivei 2007/16/CE sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 6 iunie 2002 privind
contractele de garanie financiar
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-A/ro 12

Directiva nr. 98/26/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul
definitiv al decontrii n sistemele de pli i de decontare a titlurilor de valoare
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a
Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontrii n sistemele de pli i de decontare a
titlurilor de valoare i a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanie financiar n ceea ce
privete sistemele legate i creanele private
Calendar: dispoziiile Directivei 2009/44/CE sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind
serviciile de plat n cadrul pieei interne.
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-A/ro 13

Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind


prevenirea utilizrii sistemului financiar n scopul splrii banilor i finanrii terorismului
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de un an de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a msurilor de punere n aplicare a
Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului n ceea ce privete definiia
persoanelor expuse politic i criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauie
privind clientela, precum i de exonerare pe motivul unei activiti financiare desfurate n mod
ocazional sau la scar foarte limitat
Calendar: dispoziiile Directivei 2006/70/CE sunt puse n aplicare n termen de un an de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European i al Consiliului
din 15 noiembrie 2006 cu privire la informaiile privind pltitorul care nsoesc transferurile
de fonduri
Calendar: dispoziiile din respectivul regulament sunt puse n aplicare n termen de un an de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
________________

MD/EU/Anexa XXVIII-A/ro 14

ANEXA XXVIII-B
NORME APLICABILE SERVICIILOR DE TELECOMUNICAII
Republica Moldova i asum angajamentul s apropie treptat legislaia sa de urmtoarele acte din
legislaia UE i instrumente internaionale, n termenele prevzute.
Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru
de reglementare comun pentru reelele i serviciile de comunicaii electronice (Directiva-cadru),
astfel cum a fost modificat prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European i a Consiliului
din 25 noiembrie 2009
Se aplic urmtoarele dispoziii ale Directivei 2002/21/CE:

consolidarea capacitii administrative i a independenei autoritii naionale de reglementare


n domeniul comunicaiilor electronice;
stabilirea procedurilor de consultare public pentru msurile de reglementare noi;
instituirea unor mecanisme eficiente de atac mpotriva deciziilor autoritii naionale de
reglementare n domeniul comunicaiilor electronice, precum i
definirea pieelor relevante de produse i servicii din sectorul comunicaiilor electronice care
sunt susceptibile reglementrii ex ante i analiza acestor piee, cu scopul de a stabili dac pe
acestea exist o putere de pia semnificativ (SMP).

Calendar: aceste dispoziii din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de un an i
jumtate de la data intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-B/ro 1

Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 martie 2002 privind


autorizarea reelelor i serviciilor de comunicaii electronice (Directiva privind autorizarea), astfel
cum a fost modificat prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European i a Consiliului
din 25 noiembrie 2009
Se aplic urmtoarele dispoziii ale Directivei 2002/20/CE:

punerea n aplicare a unui regulament care s prevad autorizaii generale i s limiteze


nevoia de licene individuale n cazuri specifice, justificate n mod corespunztor

Calendar: aceste dispoziii din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de doi
ani de la data intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul
la reelele de comunicaii electronice i la infrastructura asociat, precum i interconectarea acestora
(Directiva privind accesul), astfel cum a fost modificat prin Directiva 2009/140/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 25 noiembrie 2009
Pe baza analizei de pia, efectuate n conformitate cu directiva-cadru, autoritatea naional de
reglementare n domeniul comunicaiilor electronice impune operatorilor care s-au dovedit a avea
putere semnificativ pe pia (SMP) pe pieele relevante, obligaii de reglementare adecvate, cu
privire la:

accesul la, i utilizarea infrastructurilor specifice de reea;

MD/EU/Anexa XXVIII-B/ro 2

controlul preurilor privind accesul i tarifele de interconectare, inclusiv obligaiile n funcie


de costuri, precum i
transparen, non-discriminare i separarea contabil.

Calendar: aceste dispoziii din Directiva 2002/19/CE sunt puse n aplicare n termen de un an
i jumtate de la data intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul
universal i drepturile utilizatorilor cu privire la reelele i serviciile electronice de comunicaii
(directiva privind serviciul universal), astfel cum a fost modificat prin Directiva 2009/136/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 25 noiembrie 2009
Se aplic urmtoarele dispoziii ale Directivei 2002/22/CE:

punerea n aplicare a Regulamentului privind obligaiile de serviciu universal (USO), inclusiv


stabilirea unor mecanisme pentru calculul preurilor i finanare, i
asigurarea respectrii intereselor i drepturilor utilizatorilor, n special prin introducerea
portabilitii numerelor i numrului unic european pentru apeluri de urgen 112

Calendar: aceste dispoziii din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei
ani de la data intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-B/ro 3

Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 16 septembrie 2002 privind concurena pe pieele de reele i
servicii de comunicaii electronice
Calendar: aceste dispoziii din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de un an i
jumtate de la data intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 12 iulie 2002 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal i protecia vieii private n sectorul comunicaiilor
electronice (Directiva asupra confidenialitii i comunicaiilor electronice), astfel cum a fost
modificat prin Directiva 2009 / 136/CE al Parlamentului European i al Consiliului
din 25 noiembrie 2009
Se aplic urmtoarele dispoziii ale Directivei 2002/58/CE:

punerea n aplicare a unui Regulament pentru a asigura protecia drepturilor i libertilor


fundamentale, i n special a dreptului la via privat, n ceea ce privete prelucrarea datelor
cu caracter personal n sectorul comunicaiilor electronice i pentru a asigura libera circulaie
a acestor date, precum i a echipamentelor i serviciilor de comunicaii electronice

Calendar: aceste dispoziii din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei
ani de la data intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-B/ro 4

Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul
de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvene radio n
Comunitatea European

adoptarea unei politici i a unei reglementri care s asigure disponibilitatea armonizat i


utilizarea eficient a spectrului de frecvene radio

Calendar: msurile care rezult din aplicarea respectivei decizii sunt puse n aplicare n termen de
doi ani de la intrarea n vigoare a prezentului acord.
Decizia 2008/294/CE a Comisiei din 7 aprilie 2008 privind condiiile armonizate de utilizarea
spectrului de frecvene pentru exploatarea serviciilor de comunicaii mobile la bordul aeronavelor
(servicii CMA) n Comunitate
Calendar: msurile care rezult din aplicarea respectivei decizii sunt puse n aplicare n termen de
doi ani de la intrarea n vigoare a prezentului acord.
Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 9 martie 1999 privind
echipamentele hertziene i echipamentele terminale de telecomunicaii i recunoaterea reciproc a
conformitii acestora
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de un an i jumtate de
la data intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-B/ro 5

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite
aspecte juridice ale serviciilor societii informaionale, n special ale comerului electronic, pe piaa
intern (Directiva privind comerul electronic)
Se aplic urmtoarele dispoziii ale respectivei directive:

impulsionarea dezvoltrii e-comerului;


eliminarea obstacolelor din calea furnizrii transfrontaliere a serviciilor societii
informaionale;
asigurarea securitii juridice pentru furnizorii de servicii ale societii informaionale; i
armonizarea limitrilor la rspunderea furnizorilor de servicii care acioneaz n calitate de
intermediari, atunci cnd furnizeaz servicii de simpl transmitere, caching sau hosting,
neprevznd nicio obligaie general de a monitoriza.

Calendar: aceste dispoziii din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la
data intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind
reutilizarea informaiilor din sectorul public
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de doi ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-B/ro 6

Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un


cadru comunitar pentru semnturile electronice
Se aplic urmtoarele dispoziii ale respectivei directive:

adoptarea unei politici i legislaii n vederea crerii unui cadru pentru utilizarea semnturilor
electronice care s asigure recunoaterea lor legal de baz i admisibilitatea ca prob n
justiie
stabilirea unui sistem de supraveghere obligatorie a furnizorilor de servicii de certificare care
elibereaz certificate calificate

Calendar: aceste dispoziii din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de un an de la
data intrrii n vigoare a prezentului acord.
________________

MD/EU/Anexa XXVIII-B/ro 7

ANEXA XXVIII-C
NORME APLICABILE SERVICIILOR POTALE I DE CURIERAT
Republica Moldova i asum angajamentul s apropie treptat legislaia sa de urmtoarele acte din
legislaia UE i instrumente internaionale, n termenele prevzute.
Directiva 97/67/CE privind normele comune pentru dezvoltarea pieei interne a serviciilor potale
ale Comunitii i mbuntirea calitii serviciului
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare de la data intrrii n vigoare a
prezentului acord.
Directiva 2002/39/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 10 iunie 2002 de modificare a
Directivei 97/67/CE privind continuarea deschiderii spre concuren a serviciilor potale ale
Comunitii
Calendar: dispoziiile Directivei 2002/39/CE sunt puse n aplicare n termen de cinci ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2008/6/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 20 februarie 2008 de modificare
a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integral a pieei interne a serviciilor potale ale
Comunitii
Calendar: dispoziiile Directivei 2008/6/CE sunt puse n aplicare n termen de apte ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
________________

MD/EU/Anexa XXVIII-C/ro 1

ANEXA XXVIII-D
NORME APLICABILE TRANSPORTULUI MARITIM INTERNAIONAL
Republica Moldova i asum angajamentul s apropie treptat legislaia sa de urmtoarele acte din
legislaia UE i instrumente internaionale, n termenele prevzute.
Sigurana maritim - Statul de pavilion / societile de clasificare
Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
normele i standardele comune pentru organizaiile cu rol de inspecie i control al navelor, precum
i pentru activitile n domeniu ale administraiilor maritime
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de cinci ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 aprilie 2009
privind normele i standardele comune pentru organizaiile cu rol de inspecie i control al navelor
Calendar: dispoziiile din respectivul regulament sunt puse n aplicare n termen de cinci ani de la
data intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-D/ro 1

Statul de pavilion
Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
respectarea obligaiilor statelor de pavilion
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de cinci ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Controlul statului portului
Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
controlul statului portului
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de cinci ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Monitorizarea traficului maritim
Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a
unui sistem de monitorizare i informare privind traficul navelor maritime i de abrogare a
Directivei 93/75/CEE a Consiliului
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-D/ro 2

Investigarea accidentelor
Directiva Consiliului 1999/35/CE a Parlamentului European i a Consiliului de instituire a
principiilor fundamentale care reglementeaz investigarea accidentelor din sectorul de transport
maritim
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Rspunderea transportatorilor de persoane
Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 aprilie 2009
privind rspunderea n caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare.
Calendar: dispoziiile din respectivul regulament sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la
data intrrii n vigoare a prezentului acord.
Regulamentul (CE) nr 336/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 15 februarie 2006
privind aplicarea Codului Internaional de Management al Siguranei pe teritoriul Comunitii
Calendar: dispoziiile din respectivul regulament sunt puse n aplicare n termen de doi ani de la
data intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-D/ro 3

Normele tehnice i operaionale


Nave de pasageri
Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 6 mai 2009 privind regulile i
standardele de siguran pentru navele de pasageri
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de patru ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 1999/35/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind sistemul de expertize obligatorii
pentru operarea n siguran a serviciilor regulate de feriboturi cu punte ruliu i ambarcaiuni rapide
de pasageri
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de patru ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 2003/25/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 14 aprilie 2003 privind
cerinele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de patru ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-D/ro 4

Petroliere
Regulamentul (CE) nr. 417/2002 al Parlamentului European i al Consiliului din 18 februarie 2002
privind accelerarea introducerii cerinelor referitoare la coca dubl sau a unor standarde de
proiectare echivalente pentru petrolierele cu coc simpl
Calendarul de eliminare treptat a petrolierelor cu coc simpl va urma programul aa cum este
specificat n Convenia MARPOL.
Vrachiere
Directiva 2001/96/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 4 decembrie 2001 de stabilire a
cerinelor i procedurilor armonizate pentru ncrcarea i descrcarea n siguran a vrachierelor
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Echipaj
Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind
nivelul minim de formare a navigatorilor
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-D/ro 5

Protecia mediului
Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind
instalaiile portuare de preluare a deeurilor provenite din exploatarea navelor i a reziduurilor de
ncrctur
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de cinci ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al Parlamentului European i al Consiliului din 14 aprilie 2003
privind interzicerea compuilor organostanici pe nave
Calendar: dispoziiile din respectivul regulament sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la
data intrrii n vigoare a prezentului acord.
Condiii tehnice
Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind
formalitile aplicabile navelor la sosirea n i/sau la plecarea din porturile statelor membre ale
Comunitii
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-D/ro 6

Condiii sociale
Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerinele minime de securitate i
sntate pentru promovarea unei mai bune asistene medicale la bordul navelor
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999 privind Acordul de organizare a timpului de
lucru al navigatorilor, ncheiat ntre Asociaia Proprietarilor de Nave din Comunitatea European
(ECSA) i Federaia Sindicatelor Lucrtorilor din Transporturi din Uniunea European (FST)
anexa: Acordul european de organizare a timpului de lucru al navigatorilor
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.
Directiva 1999/95/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind
aplicarea dispoziiilor referitoare la timpul de lucru al navigatorilor la bordul navelor care fac escal
n porturile Comunitii
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv sunt puse n aplicare n termen de trei ani de la data
intrrii n vigoare a prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXVIII-D/ro 7

Securitate maritim
Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind
consolidarea securitii portuare.
Calendar: dispoziiile din respectiva directiv (cu excepia celor referitoare la inspeciile Comisiei),
se pun n aplicare n termen de doi ani de la intrarea n vigoare a prezentului acord.
Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 31 martie 2004
privind consolidarea securitii navelor i a instalaiilor portuare
Calendar: dispoziiile din respectivul regulament (cu excepia celor referitoare la inspeciile
Comisiei), se pun n aplicare n termen de doi ani de la intrarea n vigoare a prezentului acord.
________________

MD/EU/Anexa XXVIII-D/ro 8