Sunteți pe pagina 1din 190

ANEXA XXIX

ACHIZIII PUBLICE

_________________

MD/EU/Anexa XXIX/ro 1

ANEXA XXIX-A
PRAGURI
1.

2.

Pragurile valorice menionate la articolul 269 alineatul (3) din prezentul acord sunt pentru
ambele pri:
(a)

130 000 EUR pentru contractele de achiziii publice de bunuri i de servicii atribuite de
autoritile publice centrale, cu excepia contractelor de achiziii publice de servicii
definite la articolul 7 litera (b) a treia liniu din Directiva 2004/18/CE;

(b)

200 000 EUR n cazul contractelor de achiziii publice de bunuri i de servicii care nu
sunt vizate de litera (a);

(c)

5 000 000 EUR n cazul contractelor de achiziii publice de lucrri i al concesionrilor


de lucrri publice

(d)

5 000 000 EUR n cazul contractelor de lucrri n sectorul utilitilor;

(e)

400 000 EUR n cazul contractelor de bunuri i servicii n sectorul utilitilor.

Pragurile valorice menionate la punctul 1 sunt adaptate pentru a reflecta pragurile aplicabile
n conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1336/2013 al Comisiei din 13 decembrie 2013 de
modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE i 2009/81/CE ale Parlamentului
European i ale Consiliului n ceea ce privete pragurile de aplicare pentru procedurile de
atribuire a contractelor de achiziii, n momentul intrrii n vigoare a prezentului acord.
________________

MD/EU/Anexa XXIX-A/ro 1

ANEXA XXIX-B
CALENDAR ORIENTATIV PENTRU REFORMA INSTITUIONAL,
APROPIEREA LEGISLAIEI I ACCESUL PE PIA

MD/EU/Anexa XXIX-B/ro 1

Etap

Calendar
orientativ

Acces pe pia
acordat UE de
ctre Republica
Moldova

Acces pe pia
acordat
Republicii
Moldova de
ctre UE

Punerea n aplicare a
articolul 271 din prezentul
acord
Punerea n aplicare a
reformei instituionale
prevzute la articolul 270
alineatul (2) din prezentul
acord
Acordul privind strategia
de reform prevzut la
articolul 272 din prezentul
acord

9 luni de la
intrarea n
vigoare a
prezentului
acord

Produse pentru
autoritile
publice centrale

Produse pentru
autoritile
publice centrale

Apropierea i punerea n
aplicare a elementelor de
baz ale
Directivei 2004/18/CE i
ale Directivei 89/665/CEE

3 ani de la
intrarea n
vigoare a
prezentului
acord

Produse pentru
autoriti
centrale,
regionale i
locale i
organisme de
drept public

Produse pentru
autoriti
centrale,
regionale i
locale i
organisme de
drept public

Anexele
XXIX-C i
XXIX-D

Apropierea i punerea n
aplicare a elementelor de
baz ale
Directivei 2004/17/CE i
ale Directivei 92/13/CEE

4 ani de la
intrarea n
vigoare a
prezentului
acord

Produse pentru Produse pentru


toate entitile
toate entitile
contractante din contractante
sectorul
utilitilor

Anexele
XXIX-E i
XXIX-F

Apropierea i punerea n
aplicare a altor elemente
ale Directivei 2004/18/CE

6 ani de la
intrarea n
vigoare a
prezentului
acord

Contracte i
concesiuni de
servicii i
lucrri pentru
toate
autoritile
contractante

Contracte i
concesiuni de
servicii i
lucrri pentru
toate
autoritile
contractante

Anexele
XXIX-G,
XXIX-H
i XXIX-I

Apropierea i punerea n
aplicare a altor elemente
ale Directivei 2004/17/CE

8 ani de la
intrarea n
vigoare a
prezentului
acord

Contracte de
servicii i de
lucrri pentru
toate entitile
contractante din
sectorul
utilitilor

Contracte de
Anexele
servicii i de
XXIX-J i
lucrri pentru
XXIX-K
toate entitile
contractante din
sectorul
utilitilor

________________

MD/EU/Anexa XXIX-B/ro 2

ANEXA XXIX-C
ELEMENTE DE BAZ ALE DIRECTIVEI 2004/18/CE
a Parlamentului European i a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de
atribuire a contractelor de achiziii publice de lucrri, de bunuri i de servicii
(Etapa 2)
TITLUL I
Articolul 1
Articolul 2
Articolul 3

Definiii i principii generale


Definiii [alineatele (1), (2), (8), (9), alineatul (11) literele (a), (b) i (d),
alineatele (12), (13), (14) i (15)]
Principii de atribuire a contractelor
Acordarea de drepturi speciale sau exclusive: clauza de nediscriminare

TITLUL II

Norme privind contractele de achiziii publice

CAPITOLUL I
Articolul 4
Articolul 6

Dispoziii generale
Operatori economici
Confidenialitatea

CAPITOLUL II
Seciunea 1
Articolul 8
Articolul 9

Domeniul de aplicare
Praguri
Contracte subvenionate cu peste 50 % de autoritile contractante
Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziii publice, a
acordurilor-cadru i a sistemelor dinamice de achiziie
Situaii speciale
Contracte n domeniul aprrii
Excluderea unor contracte
Contracte din sectorul apei, energiei, transporturilor i serviciilor potale
(numai n cazul n care s-a efectuat apropierea legislativ n ceea ce privete
normele de baz ale Directivei 2004/17/CE)

Seciunea 2
Articolul 10
Seciunea 3
Articolul 12

MD/EU/Anexa XXIX-C/ro 1

Articolul 13
Articolul 14
Articolul 15
Articolul 16
Articolul 18
Seciunea 4
Articolul 19

Excluderi speciale n domeniul telecomunicaiilor


Contracte secrete sau care necesit msuri speciale de siguran
Contracte atribuite n temeiul normelor internaionale
Excluderi speciale
Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv
Regim special
Contracte rezervate

CAPITOLUL III
Articolul 20
Articolul 21
Articolul 22

Regimul aplicabil contractelor de achiziii publice de servicii


Contracte de servicii prevzute de anexa II A
Contracte de servicii prevzute de anexa II B
Contracte mixte de servicii prevzute de anexa II A i de servicii prevzute
de anexa II B

CAPITOLUL IV
Articolul 23
Articolul 24
Articolul 25
Articolul 26
Articolul 27

Norme speciale privind caietul de sarcini i documentele contractului


Specificaii tehnice
Variante
Subcontractarea
Condiii de executare a contractului
Obligaii referitoare la impozite, protecia mediului, dispoziiile de protecie
i condiiile de munc
Proceduri
Utilizarea procedurilor deschise, restrnse i de negociere, precum i a
dialogului competitiv
Cazuri care justific recurgerea la procedura de negociere prin publicarea
unui anun de participare
Cazuri care justific recurgerea la procedura de negociere fr publicarea
unui anun de participare

CAPITOLUL V
Articolul 28
Articolul 30
Articolul 31

MD/EU/Anexa XXIX-C/ro 2

CAPITOLUL VI
Seciunea 1
Articolul 35
Articolul 36
Seciunea 2
Articolul 38
Articolul 39
Seciunea 3
Articolul 40
Articolul 41
Seciunea 4
Articolul 42
CAPITOLUL VII
Seciunea 1
Articolul 44
Seciunea 2
Articolul 45
Articolul 46
Articolul 47
Articolul 48
Articolul 49
Articolul 50
Articolul 51
Seciunea 3
Articolul 53
Articolul 55

Norme de publicitate i transparen


Publicarea anunurilor
Anunuri: alineatul (1) mutatis mutandis; alineatul (2); alineatul (4) primul,
al treilea i al patrulea paragraf
Forma i modalitile de publicare a anunurilor: alineatele (1) i (7)
Termene
Termene de primire a cererilor de participare i a ofertelor
Proceduri deschise: caiete de sarcini, documente i informaii suplimentare
Coninutul i mijloacele de transmitere a informaiilor
Invitaii de prezentare a ofertelor, de participare la dialog sau de negociere
Informarea candidailor i ofertanilor
Comunicri
Norme aplicabile comunicrilor
Desfurarea procedurii
Dispoziii generale
Verificarea respectrii cerinelor i selecia participanilor, atribuirea
contractelor
Criterii calitative de selecie
Situaia personal a candidatului sau a ofertantului
Capacitatea de exercitare a activitii profesionale
Capacitate economic i financiar
Capaciti tehnice i profesionale
Standarde de garantare a calitii
Standarde de gestionare a mediului
Documente i informaii suplimentare
Atribuirea contractului
Criterii de atribuire a contractelor
Oferte anormal de sczute

MD/EU/Anexa XXIX-C/ro 3

ANEXE
Anexa I
Anexa II
Anexa II A
Anexa II B
Anexa V
Anexa VI
Anexa VII
Anexa VII A
Anexa X

Lista activitilor prevzute la articolul 1 alineatul (2) litera (b)


Servicii prevzute la articolul 1 alineatul (2) litera (d)
Lista produselor prevzute n articolul 7, n ceea ce privete contractele
atribuite de ctre autoritile contractante n domeniul aprrii
Definiii privind anumite specificaii tehnice
Informaii care trebuie incluse n anunuri
Informaii care trebuie incluse n anunurile de participare la achiziiile
publice
Cerinele privind echipamentele de primire pe cale electronic a ofertelor, a
cererilor de participare sau a planurilor i proiectelor, n cazul concursurilor
________________

MD/EU/Anexa XXIX-C/ro 4

ANEXA XXIX-D
ELEMENTE DE BAZ ALE DIRECTIVEI 89/665/CEE A CONSILIULUI
din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege i a actelor administrative
privind aplicarea procedurilor care vizeaz cile de atac fa de atribuirea contractelor de achiziii
publice de produse i a contractelor publice de lucrri astfel cum a fost modificat prin
Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 11 decembrie 2007 de
modificare a Directivelor 89/665/CEE i 92/13/CEE ale Consiliului n ceea ce privete ameliorarea
eficacitii cilor de atac n materie de atribuire a contractelor de achiziii publice
(Etapa 2)
Articolul 1
Articolul 2
Articolul 2a
Articolul 2b
Articolul 2c
Articolul 2d
Articolul 2e
Articolul 2f

Domeniul de aplicare i disponibilitatea cilor de atac


Cerine referitoare la cile de atac
Termenul suspensiv
Derogri de la termenul suspensiv
Primul paragraf litera (b) din articolul 2b
Termene de exercitare a cii de atac
Absena efectelor
Alineatul (1) litera (b)
Alineatele (2) i (3)
nclcri ale prezentei directive i sanciuni alternative
Termene
________________

MD/EU/Anexa XXIX-D/ro 1

ANEXA XXIX-E
ELEMENTE DE BAZ ALE DIRECTIVEI 2004/17/CE
a Parlamentului European i a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de
atribuire a contractelor de achiziii n sectoarele apei, energiei, transporturilor i serviciilor potale
(Etapa 3)
TITLUL I

Dispoziii generale aplicabile contractelor i concursurilor de proiecte

CAPITOLUL I
Articolul 1

Termeni de baz
Definiii [alineatele (2), (7), (9), (11), (12) i (13)]

CAPITOLUL II
Seciunea 1
Articolul 2
Seciunea 2
Articolul 3
Articolul 4
Articolul 5
Articolul 6
Articolul 7

Domeniul de aplicare: definirea activitilor i entitilor menionate


Entiti
Entiti contractante
Activiti
Gaze, energie termic i energie electric
Ap
Servicii de transport
Servicii potale
Dispoziii privind explorarea sau extracia de petrol, gaze, crbune sau ali
combustibili solizi, precum i porturile i aeroporturile
Contracte care cuprind mai multe activiti

Articolul 9

MD/EU/Anexa XXIX-E/ro 1

CAPITOLUL III
Articolul 10

Principii generale
Principii de atribuire a contractelor

TITLUL II

Norme aplicabile contractelor

CAPITOLUL I
Articolul 11
Articolul 13

Dispoziii generale
Operatori economici
Confidenialitate

CAPITOLUL II
Seciunea 1
Articolul 16
Articolul 17

Dispoziii privind pragurile i excluderea


Praguri
Valorile pragurilor contractelor
Metode de calcul al valorii estimate a contractelor, acordurilor-cadru i
sistemelor dinamice
Contracte i concesiuni, precum i contracte care fac obiectul unor regimuri
speciale
Excluderi aplicabile tuturor entitilor contractante i tuturor tipurilor de
contracte
Contracte atribuite n scopul revnzrii sau nchirierii ctre teri
Contracte atribuite n alte scopuri dect desfurarea unei activiti
menionate sau pentru desfurarea unei astfel de activiti ntr-o ar ter:
alineatul (1)
Contracte secrete sau care necesit msuri speciale de securitate
Contracte atribuite n temeiul normelor internaionale
Contracte atribuite unei ntreprinderi afiliate, unei societi mixte sau unei
entiti contractante care face parte dintr-o societate mixt

Seciunea 2
Subseciunea 2
Articolul 19
Articolul 20
Articolul 21
Articolul 22
Articolul 23

MD/EU/Anexa XXIX-E/ro 2

Subseciunea 3
Articolul 24
Articolul 25
Subseciunea 4
Articolul 26

Excluderi aplicabile tuturor entitilor contractante, dar numai pentru


contracte de servicii
Contracte referitoare la anumite servicii excluse din domeniul de aplicare al
prezentei directive
Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv
Excluderi aplicabile numai anumitor entiti contractante
Contracte atribuite de anumite entiti contractante pentru achiziionarea de
ap i pentru furnizarea de energie sau de combustibili pentru producerea
energiei

CAPITOLUL III
Articolul 31
Articolul 32
Articolul 33

Norme aplicabile contractelor de servicii


Contracte de servicii enumerate la anexa XVII A
Contracte de servicii enumerate la anexa XVII B
Contracte mixte de servicii care includ serviciile enumerate la anexa XVII A
i serviciile enumerate la anexa XVII B

CAPITOLUL IV

Regimuri specifice care reglementeaz caietele de sarcini i documentele


contractului
Cerine tehnice
Comunicarea cerinelor tehnice
Variante
Subcontractarea
Obligaii referitoare la fiscalitate, protecia mediului, dispoziii privind
protecia muncii i condiiile de munc

Articolul 34
Articolul 35
Articolul 36
Articolul 37
Articolul 39
CAPITOLUL V
Articolul 40

Proceduri
[cu excepia alineatului (3) literele (i) i (l)] Utilizarea procedurilor deschise,
restrnse i negociate

MD/EU/Anexa XXIX-E/ro 3

CAPITOLUL VI
Seciunea 1
Articolul 41
Articolul 42
Articolul 43
Articolul 44
Seciunea 2
Articolul 45
Articolul 46
Articolul 47
Seciunea 3
Articolul 48
Articolul 49
CAPITOLUL VII
Articolul 51
Seciunea 1
Articolul 52
Articolul 54
Seciunea 2
Articolul 55
Articolul 57

Norme privind publicarea i transparena


Publicarea anunurilor
Anunuri orientative periodice i anunuri privind existena unui sistem de
calificare
Anunuri utilizate ca mijloc de convocare la licitaie, alineatele (1) i (3)
Anunuri privind atribuirea contractelor [cu excepia alineatului (1) al doilea
i al treilea paragraf]
Redactarea i modalitile de publicare a anunurilor [cu excepia
alineatului (2) primul paragraf i a alineatelor (4), (5) i (7)]
Termene
Termene pentru primirea cererilor de participare i pentru primirea ofertelor
Proceduri deschise: caiete de sarcini, documente i informaii
complementare
Invitaii de prezentare a ofertei sau de negociere
Comunicri i informaii
Norme aplicabile comunicrilor
Informaii destinate solicitanilor de calificare, candidailor i ofertanilor
Derularea procedurii
Dispoziii generale
Calificare i selecie calitativ
Recunoaterea reciproc privind condiiile administrative, tehnice sau
financiare, precum i privind certificatele, ncercrile i dovezile
Criterii de selecie calitativ
Atribuirea contractului
Criterii de atribuire a contractelor
Oferte anormal de sczute

MD/EU/Anexa XXIX-E/ro 4

Anexa XIII

Anexa XIV
Anexa XV A
Anexa XV B
Anexa XVI
Anexa XVII A
Anexa XVII B
Anexa XX
Anexa XXI
Anexa XXIII
Anexa XXIV

Informaii care trebuie incluse n anunurile de contract:


A. Proceduri deschise
B. Proceduri restrnse
C. Proceduri negociate
Informaii care trebuie incluse n anunurile privind existena unui sistem de
calificare
Informaii care trebuie incluse n anunurile orientative periodice
Informaii care trebuie incluse n anunurile privind publicarea unui anun
periodic despre profilul unui cumprtor, care nu se utilizeaz ca mijloc de
convocare la licitaie
Informaii care trebuie incluse n anunul de atribuire a contractelor
Servicii n sensul articolului 31
Servicii n sensul articolului 32
Detalii referitoare la publicare
Definirea anumitor cerine tehnice
Dispoziii internaionale n materie de dreptul muncii n sensul articolului 59
alineatul (4)
Cerinele privind echipamentele pentru primirea electronic a ofertelor,
cererilor de participare, cererilor de calificare, precum i a planurilor i
proiectelor
________________

MD/EU/Anexa XXIX-E/ro 5

ANEXA XXIX-F
ELEMENTE DE BAZ ALE DIRECTIVEI 92/13/CEE A CONSILIULUI
din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege i actelor administrative
referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziii publice ale
entitilor care desfoar activiti n sectoarele apei, energiei, transporturilor i telecomunicaiilor,
astfel cum a fost modificat prin Directiva 2007/66/CE
(Etapa 3)
Articolul 1
Articolul 2
Articolul 2a
Articolul 2b
Articolul 2c
Articolul 2d
Articolul 2e
Articolul 2f

Domeniul de aplicare i disponibilitatea cilor de atac


Cerine referitoare la cile de atac
Termenul suspensiv
Derogri de la termenul suspensiv
Articolul 2b primul paragraf litera (b)
Termene de exercitare a cii de atac
Absena efectelor
Alineatul 1 litera (b)
Alineatele (2) i (3)
nclcri ale prezentei directive i sanciuni alternative
Termene
________________

MD/EU/Anexa XXIX-F/ro 1

ANEXA XXIX-G
ALTE ELEMENTE NEOBLIGATORII ALE DIRECTIVEI 2004/18/CE
(Etapa 4)
Apropierea legislativ n ceea ce privete elementele Directivei 2004/18/CE stabilite n prezenta
anex nu este obligatorie, dar este recomandat. Republica Moldova poate realiza apropierea
legislativ n ceea ce privete aceste elemente n termenele stabilite n anexa XXIX-B la prezentul
acord.
TITLUL I
Articolul 1

Definiii i principii generale


Definiii [alineatele (5), (6), (7), (10) i alineatul (11) litera (c)]

TITLUL II

Norme privind contractele de achiziii publice

CAPITOLUL II
Seciunea 2
Articolul 11

Domeniul de aplicare
Situaii speciale
Contracte de achiziii publice i acorduri-cadru atribuite de organismele
centrale de achiziie
Regim special
Contracte rezervate

Seciunea 4
Articolul 19

MD/EU/Anexa XXIX-G/ro 1

CAPITOLUL V
Articolul 29
Articolul 32
Articolul 33
Articolul 34

Proceduri
Dialogul competitiv
Acorduri-cadru
Sisteme dinamice de achiziie
Contracte de achiziii publice de lucrri: normele speciale privind planurile
de locuine sociale

CAPITOLUL VI
Seciunea 1
Articolul 35

Norme de publicitate i transparen


Publicarea anunurilor
Anunuri: alineatul (3) i alineatul (4) al doilea i al treilea paragraf

CAPITOLUL VII
Seciunea 2
Articolul 52

Desfurarea procedurii
Criterii calitative de selecie
Liste oficiale ale operatorilor economici desemnai i certificarea de ctre
organismele de drept public sau privat
Atribuirea contractului
Utilizarea licitaiilor electronice

Seciunea 3
Articolul 54

________________

MD/EU/Anexa XXIX-G/ro 2

ANEXA XXIX-H
ALTE ELEMENTE OBLIGATORII ALE DIRECTIVEI 2004/18/CE
(Etapa 4)
TITLUL I
Articolul 1

Definiii i principii generale


Definiii [alineatele (3), (4) i alineatul (11) litera (e)]

TITLUL II

Norme privind contractele de achiziii publice

CAPITOLUL II
Seciunea 3
Articolul 17

Domeniul de aplicare
Excluderea unor contracte
Concesionri de servicii

TITLUL III

Norme n domeniul concesionrii lucrrilor publice

CAPITOLUL I
Articolul 56
Articolul 57
Articolul 58
Articolul 59
Articolul 60
Articolul 61

Norme aplicabile concesionrilor de lucrri publice


Domeniul de aplicare
Excluderi din domeniul de aplicare (cu excepia ultimului paragraf)
Publicarea anunului privind concesionrile de lucrri publice
Termene
Subcontractarea
Atribuirea de lucrri suplimentare concesionarului

CAPITOLUL II

Norme aplicabile contractelor atribuite de concesionarii care sunt autoriti


contractante
Norme aplicabile

Articolul 62

MD/EU/Anexa XXIX-H/ro 1

CAPITOLUL III
Articolul 63
Articolul 64
Articolul 65

Norme aplicabile contractelor atribuite de concesionarii care nu sunt


autoriti contractante
Norme privind publicitatea: prag i excepii
Publicarea anunului
Termene pentru primirea cererilor de participare i pentru primirea ofertelor

TITLUL IV
Articolul 66
Articolul 67
Articolul 68
Articolul 69
Articolul 70
Articolul 71
Articolul 72
Articolul 73
Articolul 74

Norme aplicabile concursurilor de soluii n domeniul serviciilor


Dispoziii generale
Domeniul de aplicare
Excluderi din domeniul de aplicare
Anunuri
Forma i modalitile de publicare a anunurilor privind concursurile
Mijloace de comunicare
Selectarea concurenilor
Compunerea juriului
Decizia juriului

Anexa VII B

Informaii care trebuie incluse n anunurile de participare la concesionrile


de lucrri publice
Informaii care trebuie incluse n anunurile de participare ale
concesionarilor care nu sunt autoriti contractante
Informaii care trebuie incluse n anunurile de participare la concursurile de
servicii

Anexa VII C
Anexa VII D

________________

MD/EU/Anexa XXIX-H/ro 2

ANEXA XXIX-I
ALTE ELEMENTE ALE DIRECTIVEI 89/665/CEE
astfel cum a fost modificat prin Directiva 2007/66/CE
(Etapa 4)
Articolul 2b
Articolul 2d

Derogri de la termenul suspensiv


Articolul 2b primul paragraf litera (c)
Absena efectelor
Articolul 2d alineatul (1) litera (c)
Alineatul (5)
________________

MD/EU/Anexa XXIX-I/ro 1

ANEXA XXIX-J
ALTE ELEMENTE NEOBLIGATORII ALE DIRECTIVEI 2004/17/CE
(Etapa 5)
Apropierea legislativ n ceea ce privete elementele Directivei 2004/17/CE stabilite n prezenta
anex nu este obligatorie, dar este recomandat. Republica Moldova poate realiza apropierea
legislativ n ceea ce privete aceste elemente n termenele stabilite n anexa XXIX-B la prezentul
acord.
TITLUL I

Dispoziii generale aplicabile contractelor i concursurilor de proiecte

CAPITOLUL I
Articolul 1

Termeni de baz
Definiii [alineatele (4), (5), (6) i (8)]

TITLUL II

Norme aplicabile contractelor

CAPITOLUL I
Articolul 14
Articolul 15
Seciunea 2

Dispoziii generale
Acorduri-cadru
Sisteme de achiziionare dinamice
Contracte i concesiuni, precum i contracte care fac obiectul unor regimuri
speciale
Contracte supuse unui regim special, dispoziii privind organismele centrale
de achiziionare i mecanismul general
Contracte rezervate
Contracte i acorduri-cadru atribuite de organismele centrale de
achiziionare

Subseciunea 5
Articolul 28
Articolul 29

MD/EU/Anexa XXIX-J/ro 1

CAPITOLUL V
Proceduri
Articolul 40 alineatul (3) literele (i) i (l)
CAPITOLUL VI
Seciunea 1
Articolul 42
Articolul 43

Norme privind publicarea i transparena


Publicarea anunurilor
Anunuri utilizate ca mijloc de convocare la licitaie: alineatul (2)
Anunuri privind atribuirea contractelor [numai alineatul (1) al doilea i al
treilea paragraf]

CAPITOLUL VII
Seciunea 2
Articolul 56

Derularea procedurii
Atribuirea contractului
Utilizarea licitaiilor electronice

Anexa XIII

Informaii care trebuie incluse n anunurile de contract:


D. Anun simplificat de contract, destinat utilizrii ntr-un sistem de
achiziionare dinamic
________________

MD/EU/Anexa XXIX-J/ro 2

ANEXA XXIX-K
ALTE ELEMENTE ALE DIRECTIVEI 92/13/CEE
astfel cum a fost modificat prin Directiva 2007/66/CE
(Etapa 5)
Articolul 2b
Articolul 2d

Derogri de la termenul suspensiv


Articolul 2b primul paragraf litera (c)
Absena efectelor
Articolul 2d alineatul (1) litera (c)
Alineatul (5)
________________

MD/EU/Anexa XXIX-K/ro 1

ANEXA XXIX-L
DISPOZIII ALE DIRECTIVEI 2004/18/CE CARE NU FAC PARTE DIN DOMENIUL DE
APLICARE AL PROCESULUI DE APROPIERE LEGISLATIV
Elementele enumerate n prezenta anex nu fac obiectul procesului de apropiere legislativ.
TITLUL II

Norme privind contractele de achiziii publice

CAPITOLUL I
Articolul 5

Dispoziii generale
Condiii referitoare la acordurile ncheiate n cadrul Organizaiei Mondiale a
Comerului

CAPITOLUL VI
Seciunea 1
Articolul 36
Articolul 37
Seciunea 5
Articolul 43

Norme de publicitate i transparen


Publicarea anunurilor
Forma i modalitile de publicare a anunurilor: alineatele (2), (3), (4), (5),
(6) i (8)
Publicarea neobligatorie
Procese-verbale
Coninutul proceselor-verbale

TITLUL V
Articolul 75
Articolul 76
Articolul 77
Articolul 78
Articolul 79
Articolul 80
Articolul 81
Articolul 82
Articolul 83
Articolul 84

Obligaii statistice, competene de aplicare i dispoziii finale


Obligaii statistice
Coninutul raportului statistic
Procedura comitetului
Revizuirea pragurilor
Modificri
Punerea n aplicare
Mecanisme de control
Abrogri
Intrarea n vigoare
Destinatari

MD/EU/Anexa XXIX-L/ro 1

ANEXE
Anexa III
Anexa IV
Anexa VIII
Anexa IX
Anexa IX A
Anexa IX B
Anexa IX C
Anexa XI
Anexa XII

Lista organismelor i a categoriilor de organisme de drept public prevzute


la articolul 1 alineatul (9) al doilea paragraf
Autoriti publice centrale
Caracteristici privind publicarea
Registre
Contracte de achiziii publice de lucrri
Contracte de achiziii publice de bunuri
Contracte de achiziii publice de servicii
Termene de transpunere i de aplicare (articolul 80)
Tabel de coresponden
________________

MD/EU/Anexa XXIX-L/ro 2

ANEXA XXIX-M
DISPOZIII ALE DIRECTIVEI 2004/17/CE CARE NU FAC PARTE DIN DOMENIUL DE
APLICARE AL PROCESULUI DE APROPIERE LEGISLATIV
Elementele enumerate n prezenta anex nu fac obiectul procesului de apropiere legislativ.
TITLUL I

Dispoziii generale aplicabile contractelor i concursurilor de proiecte

CAPITOLUL II
Seciunea 2
Articolul 8

Domeniul de aplicare: definirea activitilor i entitilor menionate


Activiti
Listele entitilor contractante

TITLUL II

Norme aplicabile contractelor

CAPITOLUL I
Articolul 12

Dispoziii generale
Condiii referitoare la acordurile ncheiate n cadrul Organizaiei Mondiale a
Comerului
Contracte i concesiuni, precum i contracte care fac obiectul unor regimuri
speciale

Seciunea 2
Subseciunea 1
Articolul 18
Subseciunea 2
Articolul 20
Subseciunea 5

Concesiuni de lucrri sau servicii


Excluderi aplicabile tuturor entitilor contractante i tuturor tipurilor de
contracte
Contracte atribuite n alte scopuri dect desfurarea unei activiti
menionate sau pentru desfurarea unei asemenea activiti ntr-o ar ter:
alineatul (2)
Contracte supuse unui regim special, dispoziii privind organismele centrale
de achiziionare i mecanismul general

MD/EU/Anexa XXIX-M/ro 1

Articolul 27
Articolul 30

Contracte supuse unui regim special


Procedura prin care se stabilete dac o anumit activitate este expus direct
concurenei

CAPITOLUL IV

Regimuri specifice care reglementeaz caietele de sarcini i documentele


contractului
Condiii de executare a contractului

Articolul 38
CAPITOLUL VI
Seciunea 1
Articolul 44
Seciunea 3
Articolul 50
CAPITOLUL VII
Seciunea 3
Articolul 58
Articolul 59

Norme privind publicarea i transparena


Publicarea anunurilor
Redactarea i modalitile de publicare a anunurilor [numai alineatul (2)
primul paragraf i alineatele (4), (5) i (7)]
Comunicri i informaii
Informaii care se pstreaz privind atribuirea contractelor
Derularea procedurii
Oferte care cuprind produse originare din ri tere i relaii cu aceste ri
Oferte care cuprind produse originare din ri tere
Relaii cu ri tere n ceea ce privete contractele de lucrri, bunuri i
servicii

MD/EU/Anexa XXIX-M/ro 2

TITLUL IV
Articolul 67
Articolul 68
Articolul 69
Articolul 70
Articolul 71
Articolul 72
Articolul 73
Articolul 74
Articolul 75

Obligaii statistice, competene de executare i dispoziii finale


Obligaii statistice
Procedura comitetului
Revizuirea pragurilor
Modificri
Punerea n aplicare
Mecanisme de control
Abrogarea
Intrarea n vigoare
Destinatari

MD/EU/Anexa XXIX-M/ro 3

ANEXE
Anexa I
Anexa II
Anexa III
Anexa IV
Anexa V
Anexa VI
Anexa VII
Anexa VIII
Anexa IX
Anexa X
Anexa XI
Anexa XII
Anexa XXII
Anexa XXV
Anexa XXVI

Entiti contractante din sectoarele transportului sau distribuiei de gaz sau


energie termic
Entiti contractante din sectoarele de producie, transport sau distribuie a
energiei electrice
Entiti contractante din sectoarele de producie, transport i distribuie a
apei potabile
Entiti contractante din domeniul serviciilor de transport feroviar
Entiti contractante din domeniul serviciilor de transport urban feroviar, cu
tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul
Entiti contractante din sectorul serviciilor potale
Entiti contractante din sectoarele de prospeciune i extracie a petrolului
sau gazelor
Entiti contractante din sectoarele de prospeciune i extracie de crbune i
de ali combustibili solizi
Entiti contractante din domeniul instalaiilor portuare maritime sau
interioare sau alte terminale
Entiti contractante din domeniul instalaiilor aeroportuare
Lista actelor legislative comunitare menionate la articolul 30 alineatul (3)
Lista activitilor menionate la articolul 1 alineatul (2) litera (b)
Tabel recapitulativ cu termenele prevzute la articolul 45
Termene de transpunere i punere n aplicare
Tabel de coresponden
________________

MD/EU/Anexa XXIX-M/ro 4

ANEXA XXIX-N
DISPOZIII ALE DIRECTIVEI 89/665/CEE ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT PRIN
DIRECTIVA 2007/66/CE CARE NU FAC PARTE DIN DOMENIUL DE APLICARE AL
PROCESULUI DE APROPIERE LEGISLATIV
Elementele enumerate n prezenta anex nu fac obiectul procesului de apropiere legislativ.
Articolul 2b
Articolul 2d
Articolul 3
Articolul 3a
Articolul 3b
Articolul 4
Articolul 4a

Derogri de la termenul suspensiv


Articolul 2b primul paragraf litera (a)
Absena efectelor
Articolul 2d alineatul (1) litera (a)
Alineatul (4)
Mecanismul de remediere
Coninutul unui anun de transparen ex-ante voluntar
Procedura comitetului
Punerea n aplicare
Reexaminarea
________________

MD/EU/Anexa XXIX-N/ro 1

ANEXA XXIX-O
DISPOZIII ALE DIRECTIVEI 92/13/CEE ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT PRIN
DIRECTIVA 2007/66/CE CARE NU FAC PARTE DIN DOMENIUL DE APLICARE AL
PROCESULUI DE APROPIERE LEGISLATIV
Elementele enumerate n prezenta anex nu fac obiectul procesului de apropiere legislativ.
Articolul 2b
Articolul 2d
Articolul 3a
Articolul 3b
Articolul 8
Articolul 12
Articolul 12a

Derogri de la termenul suspensiv


Articolul 2b primul paragraf litera (a)
Absena efectelor
Articolul 2d alineatul (1) litera (a)
Alineatul (1)
Coninutul unui anun de transparen ex-ante voluntar
Procedura comitetului
Mecanismul de remediere
Punerea n aplicare
Reexaminarea
________________

MD/EU/Anexa XXIX-O/ro 1

ANEXA XXIX-P
REPUBLICA MOLDOVA: O LIST INDICATIV A DOMENIILOR DE COOPERARE
1.

Instruirea, n Uniune i n Republica Moldova, a unor funcionari din Republica Moldova care
lucreaz n cadrul organismelor guvernamentale implicate n procedurile de achiziii publice.

2.

Instruirea furnizorilor interesai s participe la achiziiile publice.

3.

Schimbul de informaii i de experien cu privire la cele mai bune practici i normele de


reglementare din domeniul achiziiilor publice.

4.

Ameliorarea funcionalitii site-ului internet dedicat achiziiilor publice i instituirea unui


sistem de monitorizare a achiziiilor publice.

5.

Consultri i asisten metodologic din partea Uniunii n aplicarea tehnologiilor electronice


moderne n domeniul achiziiilor publice.

6.

Consolidarea organismelor responsabile cu garantarea unei politici coerente n toate


domeniile legate de achiziiile publice i examinarea (reexaminarea) independent i
imparial a deciziilor autoritilor contractante. (cf. articolul 270 din prezentul acord)
________________

MD/EU/Anexa XXIX-P/ro 1

ANEXA XXX
INDICAII GEOGRAFICE

________________

MD/EU/Anexa XXX/ro 1

ANEXA XXX-A
ELEMENTE PENTRU NREGISTRAREA I CONTROLUL INDICAIILOR
GEOGRAFICE MENIONATE LA ARTICOLUL 297 ALINEATELE (1) I (2)
PARTEA A
Legislaia menionat la articolul 297 alineatul (1)
Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecia indicailor geografice, denumirilor de origine i
specialitilor tradiionale garantate i normele de aplicare a acesteia, n ceea ce privete procedura
de depunere a cererilor, de examinare i nregistrare a indicaiilor geografice, a denumirilor de
origine i a specialitilor tradiionale garantate n Republica Moldova.
PARTEA B
Legislaia menionat la articolul 297 alineatul (2)
1.

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European i al Consiliului


din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calitii produselor agricole i
alimentare

2.

Partea II titlul II capitolul I seciunea 1a din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului
din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind
dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu
normele de punere n aplicare a acestuia

MD/EU/Anexa XXX-A/ro 1

3.

Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European i al Consiliului


din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea i protecia
indicaiilor geografice ale buturilor spirtoase, cu normele de aplicare a acestuia

4.

Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor
generale privind definirea, descrierea i prezentarea vinurilor aromatizate, a buturilor
aromatizate pe baz de vin i a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, cu normele
de aplicare a acestuia.
PARTEA C
Elemente necesare pentru nregistrarea i controlul indicaiilor geografice
menionate la articolul 297 alineatele (1) i (2)

1.

Un registru n care sunt enumerate indicaiile geografice protejate pe teritoriul respectiv.

2.

O procedur administrativ prin care se verific dac indicaiile geografice identific un


produs ca fiind originar de pe un teritoriu, dintr-o regiune sau dintr-o localitate a unuia sau
mai multor state, atunci cnd o anumit calitate, reputaia sau o alt caracteristic a produsului
poate fi atribuit n mod esenial originii geografice a acestuia.

3.

Cerina ca o denumire nregistrat s corespund unuia sau mai multor produse specifice
pentru care s-a stabilit un caiet de sarcini care poate fi modificat numai printr-o procedur
administrativ adecvat.

MD/EU/Anexa XXX-A/ro 2

4.

Dispoziii de control aplicabile produciei.

5.

O procedur de opoziie prin care se pot lua n considerare interesele legitime ale utilizatorilor
anteriori ai denumirilor, indiferent dac acestea sunt protejate sau nu sub form de proprietate
intelectual.

6.

O regul conform creia denumirile protejate nu pot deveni generice.

7.

Dispoziii privind nregistrarea, care pot include refuzarea nregistrrii, a termenilor omonimi
sau parial omonimi cu termeni nregistrai, cu termeni din limbajul cotidian utilizai ca
denumiri comune pentru produse, cu termeni care cuprind sau includ denumiri de soiuri de
plante i de rase de animale. Aceste dispoziii iau n considerare interesele legitime ale tuturor
prilor interesate.
________________

MD/EU/Anexa XXX-A/ro 3

ANEXA XXX-B
CRITERII CARE TREBUIE INCLUSE N PROCEDURA DE OPOZIIE
PENTRU PRODUSELE MENIONATE LA ARTICOLUL 297 ALINEATELE (3) I (4)
1.

Precizarea denumirii/lista denumirilor, cu transcrierea corespunztoare cu caractere latine,


dac este cazul.

2.

Informaii despre clasa produsului.

3.

Invitaie adresat oricrui stat membru, n cazul UE, sau oricrei ri tere sau oricrei
persoane fizice sau juridice care are un interes legitim, stabilit sau rezident ntr-un
stat membru, n cazul UE, n Republica Moldova sau ntr-o ar ter, s prezinte obiecii la
cererea de protecie prin depunerea unei declaraii motivate corespunztor.

4.

Declaraiile de opoziie trebuie s parvin Comisiei Europene sau Guvernului Republicii


Moldova n termen de 2 luni de la data publicrii avizului de informare.

MD/EU/Anexa XXX-B/ro 1

5.

Nu se admit dect declaraiile de opoziie care sunt primite n termenul stabilit la punctul 4 i
care demonstreaz c protecia denumirii propuse:

ar intra n conflict cu denumirea unui soi de plante, inclusiv cu denumirea unui soi de
struguri de vinificaie sau a unei rase de animale, i, n consecin, poate induce
consumatorul n eroare cu privire la adevrata origine a produsului;

ar intra n conflict cu o denumire omonim care ar lsa consumatorului impresia greit


c produsele sunt originare dintr-un alt teritoriu;

avnd n vedere reputaia i renumele unei mrci, precum i perioada de timp n care a
fost utilizat, ar putea induce n eroare consumatorul cu privire la adevrata identitate a
produsului;

ar periclita existena unei denumiri total sau parial identice sau a unei mrci sau a unor
produse comercializate n mod legal timp de cel puin cinci ani nainte de data publicrii
avizului de informare;

ar intra n conflict cu o denumire considerat generic.

6.

Criteriile menionate la punctul 5 se evalueaz n raport cu teritoriul UE, care, n cazul


drepturilor de proprietate intelectual, reprezint numai teritoriul sau teritoriile n care sunt
protejate drepturile, sau n raport cu teritoriul Republicii Moldova.
________________

MD/EU/Anexa XXX-B/ro 2

ANEXA XXX-C
INDICAII GEOGRAFICE ALE PRODUSELOR, MENIONATE LA ARTICOLUL 297
ALINEATELE (3) I (4)
Produsele agricole i alimentare din UE, altele dect vinurile,
buturile spirtoase i vinurile aromatizate
care urmeaz s fie protejate n Republica Moldova

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 1

AT
AT
AT
AT
AT
AT

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Gailtaler Speck
Tiroler Speck
Gailtaler Almkse
Tiroler Almkse; Tiroler
Alpkse
Tiroler Bergkse
Tiroler Graukse
Vorarlberger Alpkse
Vorarlberger Bergkse
Steirisches Kbiskernl
Marchfeldspargel

AT

Steirischer Kren

AT

Wachauer Marille

AT

Waldviertler Graumohn

BE
BE
BE
BE

Jambon d'Ardenne
Fromage de Herve
Beurre d'Ardenne
Brussels grondwitloof

BE
BE

Vlaams - Brabantse
Tafeldruif
Pt gaumais

BE

Geraardsbergse Mattentaart

BE
CY

Gentse azalea

CZ

Noovick kysan zel

CZ

Vestarsk cibule

CZ

Pohoelick kapr

CZ

Tebosk kapr

CZ

esk kmn

CZ

Chamomilla bohemica

CZ

ateck chmel

CZ

Brnnsk pivo;
Starobrnnsk pivo
Beznick lek
Budjovick pivo

Stat membru
AT
AT
AT
AT

CZ
CZ

Tip de produs

Echivalent cu caractere
latine

Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)


Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Brnzeturi
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Flori i plante ornamentale
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Peti, molute, crustacee i produse derivate,
proaspete
Peti, molute, crustacee i produse derivate,
proaspete
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Bere
Bere
Bere

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 2

Loukoumi Geroskipou

CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Budjovick mansk
var
esk pivo
ern Hora
eskobudjovick pivo
Chodsk pivo
Znojemsk pivo
Hoick trubiky

CZ

Karlovarsk suchar

CZ

Lomnick suchary

CZ

Marinskolzesk oplatky

CZ

Pardubick pernk

CZ

trambersk ui

CZ
CZ
DE

Jihoesk Niva
Jihoesk Zlat Niva
Diepholzer Moorschnucke

DE

Lneburger Heidschnucke

DE

Schwbisch-Hllisches
Qualittsschweinefleisch
Ammerlnder
Dielenrauchschinken;
Ammerlnder
Katenschinken
Ammerlnder Schinken;
Ammerlnder
Knochenschinken
Greuener Salami
Nrnberger Bratwrste;
Nrnberger Rostbratwrste
Schwarzwlder Schinken
Thringer Leberwurst
Thringer Rostbratwurst
Thringer Rotwurst
Allguer Bergkse
Allguer Emmentaler
Altenburger Ziegenkse
Odenwlder
Frhstckskse
Lausitzer Leinl
Bayerischer Meerrettich;
Bayerischer Kren
Feldsalate von der Insel

Stat membru
CZ

DE

DE

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

Tip de produs
Bere
Bere
Bere
Bere
Bere
Bere
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Brnzeturi
Brnzeturi
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)

Produse din carne (fierte, srate, afumate


etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 3

Echivalent cu caractere
latine

DE

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Reichenau
Gurken von der Insel
Reichenau
Salate von der Insel
Reichenau
Spreewlder Gurken

DE

Spreewlder Meerrettich

DE
DE

Tomaten von der Insel


Reichenau
Holsteiner Karpfen

DE

Oberpflzer Karpfen

DE

Schwarzwaldforelle

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

Bayerisches Bier
Bremer Bier
Dortmunder Bier
Hofer Bier
Klsch
Kulmbacher Bier
Mainfranken Bier
Mnchener Bier
Reuther Bier
Wernesgrner Bier
Aachener Printen

DE

Lbecker Marzipan

DE

Meiner Fummel

DE

Nrnberger Lebkuchen

DE

DE

Schwbische Maultaschen;
Schwbische
Suppenmaultaschen
Hopfen aus der Hallertau

DK
DK
DK

Danablu
Esrom
Lammefjordsgulerod

EL
EL
EL
EL
EL
EL

Stat membru
DE
DE

Tip de produs

Echivalent cu caractere
latine

sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Peti, molute, crustacee i produse derivate,
proaspete
Peti, molute, crustacee i produse derivate,
proaspete
Peti, molute, crustacee i produse derivate,
proaspete
Bere
Bere
Bere
Bere
Bere
Bere
Bere
Bere
Bere
Bere
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Paste finoase

Alte produse din anexa I la tratat


(condimente etc.)
Brnzeturi
Brnzeturi
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 4

Anevato
Galotyri
Graviera Agrafon
Graviera Kritis
Graviera Naxou
Kalathaki Limnou

Stat membru
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
""

; M

Echivalent cu caractere
latine
Brnzeturi
Kasseri
Brnzeturi
Katiki Domokou
Brnzeturi
Kefalograviera
Brnzeturi
Kopanisti
Brnzeturi
Ladotyri Mytilinis
Brnzeturi
Manouri
Brnzeturi
Metsovone
Brnzeturi
Batzos
Brnzeturi
Xynomyzithra Kritis
Brnzeturi
Pichtogalo Chanion
Brnzeturi
San Michali
Brnzeturi
Sfela
Brnzeturi
Feta
Brnzeturi
Formaella Arachovas
Parnassou
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.) Agios Mattheos Kerkyras
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.) Apokoronas Chanion
Kritis
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.) Arxanes Irakliou Kritis
Tip de produs

Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.) Viannos Irakliou Kritis


Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri
etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri
etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri
etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri
etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 5

Vorios Mylopotamos
Rethymnis Kritis
Exeretiko partheno
eleolado "Trizinia"
Exeretiko partheno
eleolado Thrapsano
Zakynthos
Thassos
Kalamata
Kefalonia
Kolymvari Chanion Kritis
Kranidi Argolidas
Krokees Lakonias
Lakonia
Lesvos; Mytilini
Lygourio Asklipiiou
Olympia
Peza Irakliou Kritis
Petrina Lakonias
Preveza
Rodos
Samos
Sitia Lasithiou Kritis
Finiki Lakonias
Chania Kritis

EL

Denumirea care urmeaz s


fie protejat

EL

EL

EL
EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL
EL

EL

EL
EL

EL

EL
EL

EL

EL

EL

EL

EL

Stat membru

EL

EL

Echivalent cu caractere
latine
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt sau Aktinidio Pierias
prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Aktinidio Sperchiou
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Elia Kalamatas
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Throumpa Ampadias
sau prelucrate
Rethymnis Kritis
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Throumpa Thassou
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Throumpa Chiou
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Kelifoto fystiki Fthiotidas
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Kerassia Tragana
sau prelucrate
Rodochoriou
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Konservolia Amfissis
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Konservolia Artas
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Konservolia Atalantis
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Konservolia Piliou Volou
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Konservolia Rovion
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Konservolia Stylidas
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Korinthiaki Stafida
sau prelucrate
Vostitsa
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Koum kouat Kerkyras
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Mila Zagoras Piliou
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Mila Delicious Pilafa
sau prelucrate
Tripoleos
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Milo Kastorias
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Xera syka Kymis
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Patata Kato Nevrokopiou
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Portokalia Maleme
sau prelucrate
Chanion Kritis
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Rodakina Naoussas
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Stafida Zakynthou
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
Syka Vavronas
sau prelucrate
Markopoulou
Messongion
Tip de produs

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 6

Stat membru
EL
EL

EL

EL

EL

Denumirea care urmeaz s


fie protejat

(
)

(
)

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL
EL
EL
EL
ES

ES

Arza-Ulloa
Carne de vila

ES

Carne de Cantabria

ES

ES

Carne de la Sierra de
Guadarrama
Carne de Morucha de
Salamanca
Carne de Vacuno del Pas
Vasco; Euskal Okela
Cordero de Navarra;
Nafarroako Arkumea
Cordero Manchego

ES

Lacn Gallego

ES

Lechazo de Castilla y Len

ES
ES
ES

Tip de produs
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Peti, molute, crustacee i produse derivate,
proaspete
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Gume i rini naturale
Gume i rini naturale
Uleiuri eseniale
Brnzeturi
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 7

Echivalent cu caractere
latine
Tsakoniki Melitzana
Leonidiou
Fassolia Gigantes
Elefantes Prespon
Florinas
Fassolia (plake
megalosperma) Prespon
Florinas
Fassolia
Gigantes-Elefantes
Kastorias
Fassolia Gigantes
Elefantes Kato
Nevrokopiou
Fassolia kina
Messosperma Kato
Nevrokopiou
Fystiki Eginas
Fystiki Megaron
Avgotaracho
Messolongiou
Krokos Kozanis
Meli Elatis Menalou
Vanilia
Kritiko paximadi
Masticha Chiou
Tsikla Chiou
Mastichelaio Chiou

ES

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Pollo y Capn del Prat

ES

Ternasco de Aragn

ES

Ternera Asturiana

ES

Ternera de Extremadura

ES

Ternera de Navarra;
Nafarroako Aratxea
Ternera Gallega

Stat membru

ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES

Botillo del Bierzo


Cecina de Len
Chorizo Riojano
Dehesa de Extremadura
Guijuelo
Jamn de Huelva
Jamn de Teruel
Jamn de Trevlez
Salchichn de Vic;
Llonganissa de Vic
Sobrasada de Mallorca
Afuega'l Pitu
Cabrales
Cebreiro
Gamoneu; Gamonedo
Idiazbal
Mahn-Menorca
Picn Bejes-Tresviso
Queso de La Serena
Queso de l'Alt Urgell y la
Cerdanya
Queso de Murcia
Queso de Murcia al vino
Queso de Valden
Queso Ibores
Queso Majorero
Queso Manchego
Queso Nata de Cantabria
Queso Palmero; Queso de
la Palma
Queso Tetilla
Queso Zamorano
Quesucos de Libana
Roncal
San Simn da Costa
Torta del Casar

Tip de produs
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 8

Echivalent cu caractere
latine

ES

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Miel de Galicia; Mel de
Galicia
Miel de Granada

ES

Miel de La Alcarria

ES
ES
ES

Aceite de La Alcarria
Aceite de la Rioja
Aceite de Mallorca; Aceite
mallorqun; Oli de
Mallorca; Oli mallorqu
Aceite de Terra Alta; Oli de
Terra Alta
Aceite del Baix
Ebre-Montsi; Oli del Baix
Ebre-Montsi
Aceite del Bajo Aragn
Aceite Monterrubio
Antequera
Baena

Stat membru
ES

ES
ES

ES
ES
ES
ES
ES

ES

Gata-Hurdes
Les Garrigues
Mantequilla de l'Alt Urgell
y la Cerdanya; Mantega de
l'Alt Urgell i la Cerdanya
Mantequilla de Soria
Montes de Granada
Montes de Toledo
Poniente de Granada
Priego de Crdoba
Sierra de Cadiz
Sierra de Cazorla
Sierra de Segura
Sierra Mgina
Siurana
Ajo Morado de las
Pedroeras
Alcachofa de Benicarl;
Carxofa de Benicarl
Alcachofa de Tudela

ES

Alubia de La Baeza-Len

ES

Arroz de Valencia; Arrs


de Valncia
Arroz del Delta del Ebro;
Arrs del Delta de l'Ebre
Avellana de Reus

ES
ES

ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES

ES
ES

Tip de produs
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)

Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)


Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)

Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)


Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)

Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)


Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 9

Echivalent cu caractere
latine

ES

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Berenjena de Almagro

ES

Calasparra

ES

Calot de Valls

ES

Cereza del Jerte

ES

ES

Cerezas de la Montaa de
Alicante
Chirimoya de la Costa
tropical de
Granada-Mlaga
Ctricos Valencianos;
Ctrics Valencians
Clementinas de las Tierras
del Ebro; Clementines de
les Terres de l'Ebre
Coliflor de Calahorra

ES

Esprrago de Hutor-Tjar

ES

Esprrago de Navarra

ES

Faba Asturiana

ES

Faba de Lourenz

ES

Garbanzo de Fuentesaco

ES
ES

Judas de El Barco de
vila
Kaki Ribera del Xquer

ES

Lenteja de La Armua

ES

Lenteja Pardina de Tierra


de Campos
Manzana de Girona; Poma
de Girona
Manzana Reineta del
Bierzo
Melocotn de Calanda

Stat membru

ES

ES
ES

ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES

Tip de produs
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate

Nsperos Callosa d'En


Sarri
Pataca de Galicia; Patata de
Galicia
Patatas de Prades; Patates
de Prades
Pera de Jumilla

Fructe, legume i cereale, n stare proaspt


sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 10

Echivalent cu caractere
latine

Stat membru

Denumirea care urmeaz s


fie protejat

ES

Peras de Rincn de Soto

ES

Pimiento Asado del Bierzo

ES

Pimiento Riojano

ES

Pimientos del Piquillo de


Lodosa
Uva de mesa embolsada
Vinalop
Caballa de Andalucia

ES
ES
ES
ES

Mejilln de Galicia;
Mexilln de Galicia
Melva de Andalucia

ES

Azafrn de la Mancha

ES

Chufa de Valencia

ES

Pimentn de la Vera

ES

Pimentn de Murcia

ES

Pemento do Couto

ES

Sidra de Asturias; Sidra


d'Asturies
Alfajor de Medina Sidonia

ES
ES
ES

Ensaimada de Mallorca;
Ensaimada mallorquina
Jijona

ES

Mantecadas de Astorga

ES

Mazapn de Toledo

ES

Pan de Cea

ES

Pan de Cruz de Ciudad


Real
Tarta de Santiago

ES
ES
ES

Turrn de Agramunt; Torr


d'Agramunt
Turrn de Alicante

FI

Lapin Poron liha

Tip de produs
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Peti, molute, crustacee i produse derivate,
proaspete
Peti, molute, crustacee i produse derivate,
proaspete
Peti, molute, crustacee i produse derivate,
proaspete
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 11

Echivalent cu caractere
latine

FI

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Lapin Puikula

FI

Kainuun rnttnen

FR

Agneau de l'Aveyron

FR

Agneau de Lozre

FR

Agneau de Pauillac

FR

Agneau de Sisteron

FR

Agneau du Bourbonnais

FR

Agneau du Limousin

FR
FR

Agneau du
Poitou-Charentes
Agneau du Quercy

FR

Barges-Gavarnie

FR
FR

Buf charolais du
Bourbonnais
Boeuf de Bazas

FR

Buf de Chalosse

FR

Buf du Maine

FR

Dinde de Bresse

FR

Pintadeau de la Drome

FR

Porc de la Sarthe

FR

Porc de Normandie

FR

Porc de Vende

FR

Porc du Limousin

FR

Taureau de Camargue

FR
FR

Veau de l'Aveyron et du
Sgala
Veau du Limousin

FR

Volailles d'Alsace

FR

Volailles d'Ancenis

Stat membru

Tip de produs
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 12

Echivalent cu caractere
latine

FR

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Volailles d'Auvergne

FR

Volailles de Bourgogne

FR

Volailles de Bresse

FR

Volailles de Bretagne

FR

Volailles de Challans

FR

Volailles de Cholet

FR

Volailles de Gascogne

FR

Volailles de Houdan

FR

Volailles de Janz

FR

Volailles de la Champagne

FR

Volailles de la Drme

FR

Volailles de l'Ain

FR

Volailles de Licques

FR

Volailles de l'Orlanais

FR

Volailles de Lou

FR

Volailles de Normandie

FR

Volailles de Vende

FR

Volailles des Landes

FR

Volailles du Barn

FR

Volailles du Berry

FR

Volailles du Charolais

FR

Volailles du Forez

FR

Volailles du Gatinais

FR

Volailles du Gers

FR

Volailles du Languedoc

FR

Volailles du Lauragais

FR

Volailles du Maine

FR

Volailles du plateau de

Stat membru

Tip de produs
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 13

Echivalent cu caractere
latine

FR

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Langres
Volailles du Val de Svres

FR

Volailles du Velay

FR
FR

Boudin blanc de Rethel


Canard foie gras du
Sud-Ouest (Chalosse,
Gascogne, Gers, Landes,
Prigord, Quercy)
Jambon de Bayonne
Jambon sec et noix de
jambon sec des Ardennes
Abondance
Banon
Beaufort
Bleu d'Auvergne

Stat membru

FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR

Tip de produs
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)

Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)


Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi

Bleu de Gex Haut-Jura;


Bleu de Septmoncel
Bleu des Causses
Bleu du Vercors-Sassenage
Brie de Meaux
Brie de Melun
Brocciu Corse; Brocciu
Camembert de Normandie
Cantal; Fourme de Cantal;
Cantalet
Chabichou du Poitou
Chaource
Chevrotin
Comt
Crottin de Chavignol;
Chavignol
Emmental de Savoie
Emmental franais
est-central
poisses
Fourme d'Ambert; Fourme
de Montbrison
Laguiole
Langres
Livarot
Maroilles; Marolles
Mont d'or; Vacherin du
Haut-Doubs
Morbier
Munster; Munster-Grom
Neufchtel

Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 14

Echivalent cu caractere
latine

Stat membru
FR

Denumirea care urmeaz s


fie protejat

Tip de produs
Brnzeturi

FR
FR

Ossau-Iraty
Plardon
Picodon de l'Ardche;
Picodon de la Drme

FR

Pont-l'vque

Brnzeturi

FR

Pouligny-Saint-Pierre
Reblochon; Reblochon de
Savoie
Rocamadour
Roquefort

Brnzeturi

FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR

Brnzeturi
Brnzeturi

Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi

Sainte-Maure de Touraine

Brnzeturi

Saint-Nectaire
Salers

Brnzeturi
Brnzeturi

Selles-sur-Cher
Tome des Bauges
Tomme de Savoie
Tomme des Pyrnes
Valenay
Crme d'Isigny
Crme frache fluide
d'Alsace
Miel d'Alsace

FR

Miel de Corse; Mele di


Corsica
Miel de Provence

FR

Miel de sapin des Vosges

FR

ufs de Lou

FR

Beurre Charentes-Poitou;
Beurre des Charentes;
Beurre des Deux-Svres
Beurre d'Isigny
Huile d'olive
d'Aix-en-Provence
Huile d'olive de Corse;
Huile d'olive de Corse-Oliu
di Corsica
Huile d'olive de
Haute-Provence
Huile d'olive de la Valle
des Baux-de-Provence
Huile d'olive de Nice
Huile d'olive de Nmes
Huile d'olive de Nyons

FR
FR
FR

FR
FR
FR
FR
FR

Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)

Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)


Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)

Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)


Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 15

Echivalent cu caractere
latine

FR

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Huile essentielle de
lavande de Haute-Provence
Ail blanc de Lomagne

FR

Ail de la Drme

FR

Ail rose de Lautrec

FR
FR

Asperge des sables des


Landes
Chasselas de Moissac

FR

Clmentine de Corse

FR

Coco de Paimpol

FR

Fraise du Prigord

FR

Haricot tarbais

FR

Kiwi de l'Adour

FR

Lentille vert du Puy

FR

Lentilles vertes du Berry

FR

Lingot du Nord

FR

Mche nantaise

FR

Melon du Haut-Poitou

FR

Melon du Quercy

FR

Mirabelles de Lorraine

FR

Muscat du Ventoux

FR

Noix de Grenoble

FR

Noix du Prigord

FR

Oignon doux des Cvennes

FR

Olive de Nice

FR

Olives casses de la Valle


des Baux-de-Provence
Olives noires de la Valle
des Baux de Provence
Olives noires de Nyons

Stat membru
FR

FR
FR

Tip de produs
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 16

Echivalent cu caractere
latine

Stat membru
FR
FR
FR
FR
FR

Denumirea care urmeaz s


fie protejat

sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate

Petit Epeautre de Haute


Provence
Poireaux de Crances
Pomme de terre de l'le de
R
Pomme du Limousin

FR

Pommes de terre de
Merville
Pommes et poires de
Savoie
Pommes des Alpes de
Haute Durance
Pruneaux d'Agen;
Pruneaux d'Agen mi-cuits
Riz de Camargue

FR

Anchois de Collioure

FR

FR

Coquille Saint-Jacques des


Ctes d'Armor
Cidre de Bretagne; Cidre
Breton
Cidre de Normandie; Cidre
Normand
Cornouaille

FR

Domfront

FR

Farine de Petit peautre de


Haute Provence
Hutres Marennes Olron

FR
FR
FR

FR
FR

FR
FR

FR

Pays d'Auge; Pays


d'Auge-Cambremer
Piment d'Espelette; Piment
d'Espelette - Ezpeletako
Biperra
Bergamote(s) de Nancy

FR

Brioche vendenne

FR
FR
FR
HU
HU

Ptes d'Alsace
Raviole du Dauphin
Foin de Crau
Budapesti tliszalmi
Szegedi szalmi; Szegedi
tliszalmi

FR

Tip de produs

Fructe, legume i cereale, n stare proaspt


sau prelucrate
Peti, molute, crustacee i produse derivate,
proaspete
Peti, molute, crustacee i produse derivate,
proaspete
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Paste finoase
Paste finoase
Fn
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 17

Echivalent cu caractere
latine

Stat membru
HU
IE

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Hajdsgi torma

IE
IE

Connemara Hill lamb;


Uain Slibhe Chonamara
Timoleague Brown
Pudding
Imokilly Regato
Clare Island Salmon

IT

Abbacchio Romano

IT

Agnello di Sardegna

IT

Mortadella Bologna

IT

Prosciutto di S. Daniele

IT

Vitellone bianco
dell'Appennino Centrale
Bresaola della Valtellina
Capocollo di Calabria
Ciauscolo
Coppa Piacentina
Cotechino Modena
Culatello di Zibello
Lardo di Colonnata
Pancetta di Calabria
Pancetta Piacentina
Prosciutto di Carpegna
Prosciutto di Modena
Prosciutto di Norcia
Prosciutto di Parma
Prosciutto Toscano
Prosciutto Veneto
Berico-Euganeo
Prosciutto di Sauris
Salame Brianza
Salame Cremona
Salame di Varzi
Salame d'oca di Mortara
Salame Piacentino
Salame S. Angelo
Salamini italiani alla
cacciatora
Salsiccia di Calabria
Soppressata di Calabria
Soprssa Vicentina
Speck dell'Alto Adige;
Sdtiroler Markenspeck;

IE

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

Tip de produs
Fructe, legume i cereale n stare proaspt
sau prelucrate
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Brnzeturi
Peti, molute, crustacee i produse derivate,
proaspete
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 18

Echivalent cu caractere
latine

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Sdtiroler Speck
Valle d'Aosta Jambon de
Bosses
Valle d'Aosta Lard d'Arnad
Zampone Modena
Asiago
Bitto
Bra
Caciocavallo Silano
Canestrato Pugliese
Casatella Trevigiana
Casciotta d'Urbino
Castelmagno
Fiore Sardo
Fontina
Formai de Mut dell'Alta
Valle Brembana
Gorgonzola
Grana Padano
Montasio
Monte Veronese
Mozzarella di Bufala
Campana
Murazzano
Parmigiano Reggiano
Pecorino di Filiano
Pecorino Romano
Pecorino Sardo
Pecorino Siciliano
Pecorino Toscano
Provolone Valpadana
Provolone del Monaco
Quartirolo Lombardo
Ragusano
Raschera
Ricotta Romana
Robiola di Roccaverano
Spressa delle Giudicarie
Stelvio; Stilfser
Taleggio
Toma Piemontese
Valle d'Aosta Fromadzo
Valtellina Casera
Miele della Lunigiana

IT
IT

Alto Crotonese
Aprutino Pescarese

Stat membru
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

Tip de produs
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 19

Echivalent cu caractere
latine

Stat membru
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Brisighella
Bruzio
Canino
Cartoceto
Chianti Classico
Cilento
Collina di Brindisi
Colline di Romagna
Colline Salernitane
Colline Teatine
Colline Pontine
Dauno
Garda

IT

Irpinia - Colline dell'Ufita


Laghi Lombardi
Lametia
Lucca
Molise
Monte Etna
Monti Iblei
Penisola Sorrentina
Pretuziano delle Colline
Teramane
Riviera Ligure
Sabina
Sardegna
Tergeste
Terra di Bari
Terra d'Otranto
Terre di Siena
Terre Tarentine
Toscano
Tuscia
Umbria
Val di Mazara
Valdemone
Valle del Belice
Valli Trapanesi
Veneto Valpolicella, Veneto
Euganei e Berici, Veneto
del Grappa
Arancia del Gargano

IT

Arancia Rossa di Sicilia

IT

Asparago Bianco di
Bassano
Asparago bianco di

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

IT

Tip de produs
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)

Fructe, legume i cereale, n stare proaspt


sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 20

Echivalent cu caractere
latine

IT

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Cimadolmo
Asparago verde di Altedo

IT

Basilico Genovese

IT

Cappero di Pantelleria

IT

Carciofo di Paestum

IT

Carciofo Romanesco del


Lazio
Carota dell'Altopiano del
Fucino
Castagna Cuneo

Stat membru

IT
IT
IT
IT

Castagna del Monte


Amiata
Castagna di Montella

IT

Castagna di Vallerano

IT

Ciliegia di Marostica

IT

Cipolla Rossa di Tropea


Calabria
Cipollotto Nocerino

IT
IT
IT

Clementine del Golfo di


Taranto
Clementine di Calabria

IT

Crudo di Cuneo

IT
IT

Fagiolo di Lamon della


Vallata Bellunese
Fagiolo di Sarconi

IT

Fagiolo di Sorana

IT
IT

Farina di Neccio della


Garfagnana
Farro della Garfagnana

IT

Fico Bianco del Cilento

IT

Ficodindia dell'Etna

IT

Fungo di Borgotaro

IT

Kiwi Latina

Tip de produs
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 21

Echivalent cu caractere
latine

Stat membru
IT
IT

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
La Bella della Daunia

IT

Lenticchia di Castelluccio
di Norcia
Limone Costa d'Amalfi

IT

Limone di Sorrento

IT
IT

Limone Femminello del


Gargano
Marrone del Mugello

IT

Marrone di Castel del Rio

IT

Marrone di Roccadaspide

IT

Marrone di San Zeno

IT

IT

Marrone di Caprese
Michelangelo
Mela Alto Adige;
Sdtiroler Apfel
Mela Val di Non

IT

Mela di Valtellina

IT

Melannurca Campana

IT

Nocciola Romana

IT
IT

Nocciola del Piemonte;


Nocciola Piemonte
Nocciola di Giffoni

IT

Nocellara del Belice

IT

Oliva Ascolana del Piceno

IT

Patata di Bologna

IT

Peperone di Senise

IT

Pera dell'Emilia Romagna

IT

Pera mantovana

IT

Pesca di Verona

IT

Pesca e nettarina di
Romagna
Pistacchio Verde di Bronte

IT

IT

Tip de produs
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 22

Echivalent cu caractere
latine

Stat membru
IT
IT
IT

Denumirea care urmeaz s


fie protejat

sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate

Pomodorino del Piennolo


del Vesuvio
Pomodoro di Pachino

IT

Pomodoro S. Marzano
dell'Agro
Sarnese-Nocerino
Radicchio di Chioggia

IT

Radicchio di Verona

IT

Radicchio Rosso di Treviso

IT

Radicchio Variegato di
Castelfranco
Riso di Baraggia Biellese e
Vercellese
Riso Nano Vialone
Veronese
Scalogno di Romagna

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

IT
IT

Sedano Bianco di
Sperlonga
Uva da tavola di Canicatt
Uva da tavola di
Mazzarrone
Acciughe Sotto Sale del
Mar Ligure
Tinca Gobba Dorata del
Pianalto di Poirino
Zafferano di Sardegna
Aceto Balsamico di
Modena
Aceto balsamico
tradizionale di Modena
Aceto balsamico
tradizionale di Reggio
Emilia
Zafferano dell'Aquila

IT

Zafferano di San
Gimignano
Coppia Ferrarese

IT

Pagnotta del Dittaino

IT

Pane casareccio di
Genzano

Tip de produs

Fructe, legume i cereale, n stare proaspt


sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Peti, molute, crustacee i produse derivate,
proaspete
Peti, molute, crustacee i produse derivate,
proaspete
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 23

Echivalent cu caractere
latine

IT

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Pane di Altamura

IT

Pane di Matera

IT

Ricciarelli di Siena

IT

Bergamotto di Reggio
Calabria - Olio essenziale
Viande de porc, marque
nationale Grand-Duch de
Luxembourg
Salaisons fumes, marque
nationale Grand-Duch de
Luxembourg

Stat membru

LU

LU

Tip de produs
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Uleiuri eseniale
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)

LU

Miel - Marque nationale du


Grand-Duch de
Luxembourg

Alte produse de origine animal (ou, miere,


produse lactate cu excepia untului etc.)

LU

Beurre rose - Marque


Nationale du Grand-Duch
de Luxembourg

Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)

NL

Boeren-Leidse met sleutels


Kanterkaas;
Kanternagelkaas;
Kanterkomijnekaas

Brnzeturi

NL

Noord-Hollandse
Edammer

Brnzeturi

NL

Brnzeturi

NL

Noord-Hollandse Gouda
Opperdoezer Ronde

NL

Westlandse druif

PL
PL
PL
PL
PL

Bryndza Podhalaska
Oscypek
Wielkopolski ser smaony
Mid wrzosowy z Borw
Dolnolskich
Andruty kaliskie

PL

Rogal witomarciski

PL

Winia nadwilanka

PT

Borrego da Beira

PT
PT

Borrego de
Montemor-o-Novo
Borrego do Baixo Alentejo

PT

Borrego do Nordeste

NL

Brnzeturi

Fructe, legume i cereale, n stare proaspt


sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 24

Echivalent cu caractere
latine

PT

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Alentejano
Borrego Serra da Estrela

PT

Borrego Terrincho

PT

Cabrito da Beira

PT

Cabrito da Gralheira

PT
PT

Cabrito das Terras Altas do


Minho
Cabrito de Barroso

PT

Cabrito Transmontano

PT

Carnalentejana

PT

Carne Arouquesa

PT

Carne Barros

PT

Carne Cachena da Peneda

PT

Carne da Charneca

PT

PT

Carne de Bsaro
Transmontano; Carne de
Porco Transmontano
Carne de Bovino Cruzado
dos Lameiros do Barroso
Carne de Porco Alentejano

PT

Carne dos Aores

PT

Carne Marinhoa

PT

Carne Maronesa

PT

Carne Mertolenga

PT

Carne Mirandesa

PT

Cordeiro Braganano

PT

Cordeiro de Barroso; Anho


de Barroso; Cordeiro de
leite de Barroso
Vitela de Lafes

Stat membru

PT

PT
PT

Alheira de
Barroso-Montalegre

Tip de produs
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 25

Echivalent cu caractere
latine

Stat membru
PT
PT

PT
PT
PT

PT
PT

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Alheira de Vinhais
Butelo de Vinhais; Bucho
de Vinhais; Chourio de
Ossos de Vinhais
Cacholeira Branca de
Portalegre
Chouria de carne de
Barroso-Montalegre
Chouria de Carne de
Vinhais; Linguia de
Vinhais
Chouria doce de Vinhais
Chourio azedo de Vinhais;
Azedo de Vinhais;
Chourio de Po de
Vinhais
Chourio de Abbora de
Barroso-Montalegre
Chourio de Carne de
Estremoz e Borba
Chourio de Portalegre
Chourio grosso de
Estremoz e Borba
Chourio Mouro de
Portalegre
Farinheira de Estremoz e
Borba
Farinheira de Portalegre
Linguia de Portalegre
Lingua do Baixo
Alentejo; Chourio de
carne do Baixo Alentejo
Lombo Branco de
Portalegre
Lombo Enguitado de
Portalegre
Morcela de Assar de
Portalegre
Morcela de Cozer de
Portalegre
Morcela de Estremoz e
Borba
Paia de Estremoz e Borba
Paia de Lombo de
Estremoz e Borba
Paia de Toucinho de
Estremoz e Borba
Painho de Portalegre
Paio de Beja
Presunto de Barrancos
Presunto de Barroso

Tip de produs
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)

Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)


Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)

Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)


Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)

Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)


Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)

Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)


Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 26

Echivalent cu caractere
latine

PT

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Presunto de Camp Maior e
Elvas; Paleta de Campo
Maior e Elvas
Presunto de Santana da
Serra; Paleta de Santana da
Serra
Presunto de Vinhais /
Presunto Bsaro de Vinhais
Presunto do Alentejo;
Paleta do Alentejo
Salpico de
Barroso-Montalegre
Salpico de Vinhais
Sangueira de
Barroso-Montalegre
Queijo de Azeito
Queijo de cabra
Transmontano
Queijo de Nisa
Queijo do Pico
Queijo mestio de Tolosa
Queijo Rabaal
Queijo S. Jorge
Queijo Serpa
Queijo Serra da Estrela
Queijo Terrincho
Queijos da Beira Baixa
(Queijo de Castelo Branco,
Queijo Amarelo da Beira
Baixa, Queijo Picante da
Beira Baixa)
Azeite do Alentejo Interior

PT

Mel da Serra da Lous

PT

Mel da Serra de
Monchique
Mel da Terra Quente

Stat membru
PT

PT

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

PT
PT
PT

Mel das Terras Altas do


Minho
Mel de Barroso

PT

Mel do Alentejo

PT

Mel do Parque de
Montezinho
Mel do Ribatejo Norte
(Serra d'Aire, Albufeira de
Castelo de Bode, Bairro,
Alto Nabo

PT

Tip de produs
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)

Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)

Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)


Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi

Alte produse de origine animal (ou, miere,


produse lactate cu excepia untului etc.)
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 27

Echivalent cu caractere
latine

PT

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Mel dos Aores

PT

Requeijo Serra da Estrela

PT
PT

Azeite de Moura

Stat membru

PT
PT
PT

Azeite de Trs-os-Montes
Azeites da Beira Interior
(Azeite da Beira Alta,
Azeite da Beira Baixa)
Azeites do Norte
Alentejano
Azeites do Ribatejo
Queijo de vora
Ameixa d'Elvas

PT

Amndoa Douro

PT

Anans dos Aores/So


Miguel
Anona da Madeira

PT

PT

PT
PT

PT

Arroz Carolino Lezrias


Ribatejanas
Azeitona de conserva
Negrinha de Freixo
Azeitonas de Conserva de
Elvas e Campo Maior
Batata Doce de Aljezur

PT

Batata de Trs-os-montes

PT

Castanha da Terra Fria

PT

Castanha de Padrela

PT

Castanha dos Soutos da


Lapa
Castanha
Marvo-Portalegre
Cereja da Cova da Beira

PT
PT

PT
PT
PT
PT

Cereja de So
Julio-Portalegre
Citrinos do Algarve

PT

Ma Bravo de Esmolfe

PT

Ma da Beira Alta

PT

Ma da Cova da Beira

Tip de produs
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)

Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)


Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 28

Echivalent cu caractere
latine

PT

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
Ma de Alcobaa

PT

Ma de Portalegre

PT
PT

Maracuj dos Aores/S.


Miguel
Pra Rocha do Oeste

PT

Pssego da Cova da Beira

PT

Ovos moles de Aveiro

SE
SE

Svecia
Sknsk spettkaka

SI

Ekstra deviko oljno olje


Slovenske Istre
Slovensk bryndza
Slovensk parenica
Slovensk otiepok
Skalick trdelnk

Stat membru

SK
SK
SK
SK
UK
UK

Isle of Man Manx


Loaghtan Lamb
Orkney beef

UK

Orkney lamb

UK

Scotch Beef

UK

Scotch Lamb

UK

Shetland Lamb

UK

Welsh Beef

UK

Welsh lamb

UK

Beacon Fell traditional


Lancashire cheese
Bonchester cheese
Buxton blue
Dorset Blue Cheese
Dovedale cheese
Exmoor Blue Cheese
Single Gloucester
Staffordshire Cheese
Swaledale cheese;
Swaledale ewes cheese
Teviotdale Cheese

UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK

Tip de produs
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Brnzeturi
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Uleiuri i grsimi (unt, margarin, uleiuri etc.)
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Produse de panificaie, produse de patiserie,
produse de cofetrie, biscuii
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Carne proaspt (i organe comestibile
proaspete)
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi
Brnzeturi

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 29

Echivalent cu caractere
latine

UK
UK

Denumirea care urmeaz s


fie protejat
West Country farmhouse
Cheddar cheese
White Stilton cheese; Blue
Stilton cheese
Melton Mowbray Pork Pie
Cornish Clotted Cream

UK

Yorkshire Forced Rhubarb

UK

Jersey Royal potatoes

UK

Arbroath Smokies

UK

Scottish Farmed Salmon

UK

Whitstable oysters

UK

Gloucestershire cider/perry

UK

Herefordshire cider/perry

UK

Worcestershire cider/perry

UK

Kentish ale and Kentish


strong ale
Rutland Bitter

Stat membru
UK
UK

UK

Tip de produs
Brnzeturi
Brnzeturi
Produse din carne (fierte, srate, afumate etc.)
Alte produse de origine animal (ou, miere,
produse lactate cu excepia untului etc.)
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Fructe, legume i cereale, n stare proaspt
sau prelucrate
Peti, molute, crustacee i produse derivate,
proaspete
Peti, molute, crustacee i produse derivate,
proaspete
Peti, molute, crustacee i produse derivate,
proaspete
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Alte produse din anexa I la tratat
(condimente etc.)
Bere
Bere

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 30

Echivalent cu caractere
latine

Produsele agricole i alimentare din Republica Moldova, altele dect vinurile,


buturile spirtoase i vinurile aromatizate
care urmeaz s fie protejate n UE
[]

________________

MD/EU/Anexa XXX-C/ro 31

ANEXA XXX-D
INDICAII GEOGRAFICE ALE PRODUSELOR, MENIONATE LA
ARTICOLUL 297 ALINEATELE (3) I (4)
PARTEA A
Vinuri aromatizate din UE care urmeaz s fie protejate n Republica Moldova

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 1

Stat membru
BE

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Ctes de Sambre et Meuse

BE

Hagelandse wijn

BE

Haspengouwse Wijn

BE

Heuvellandse Wijn

BE

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

BE

Cremant de Wallonie

BE

Vin mousseux de qualite de Wallonie

BE

Vin de pays des Jardins de Wallonie

BE

Vlaamse landwijn

BG

, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei


uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Asenovgrad
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Bolyarovo
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Brestnik
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei uniti
geografice mai mici
Termen echivalent: Varna
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al
unei uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Veliki Preslav
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei uniti
geografice mai mici
Termen echivalent: Vidin
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei uniti
geografice mai mici
Termen echivalent: Vratsa
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Varbitsa
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau
al unei uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Struma valley
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Dragoevo
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Evksinograd
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Ivaylovgrad
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei uniti
geografice mai mici
Termen echivalent: Karlovo

BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 2

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

Denumirea care urmeaz s fie protejat


, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Karnobat
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei uniti
geografice mai mici
Termen echivalent: Lovech
a, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei uniti
geografice mai mici
Termen echivalent: Lozitsa
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei uniti
geografice mai mici
Termen echivalent: Lom
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Lyubimets
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Lyaskovets
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei uniti
geografice mai mici
Termen echivalent: Melnik
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Montana
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Nova Zagora
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Novi Pazar
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Novo Selo
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Oryahovitsa
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Pavlikeni
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Pazardjik
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Perushtitsa
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei uniti
geografice mai mici
Termen echivalent: Pleven
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Plovdiv
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Pomorie
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei uniti
geografice mai mici
Termen echivalent: Ruse

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 3

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

Denumirea care urmeaz s fie protejat


, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei uniti
geografice mai mici
Termen echivalent: Sakar
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Sandanski
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei uniti
geografice mai mici
Termen echivalent: Svishtov
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Septemvri
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Slavyantsi
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei uniti
geografice mai mici
Termen echivalent: Sliven
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Stambolovo
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Stara Zagora
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Sungurlare
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Suhindol
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Targovishte
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Han Krum
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei uniti
geografice mai mici
Termen echivalent: Haskovo
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei uniti
geografice mai mici
Termen echivalent: Hisarya
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Harsovo
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Marea Neagr
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei
uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Shivachevo
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei uniti
geografice mai mici
Termen echivalent: Shumen
, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al unei uniti
geografice mai mici
Termen echivalent: Yambol

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 4

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
BG

CZ

Denumirea care urmeaz s fie protejat


, urmat sau nu de numele unei subregiuni i/sau al
unei uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Southern Black Sea Coast

Termen echivalent: Danube Plain

Termen echivalent: Thracian Lowlands
echy, urmat sau nu de Litomick

CZ

echy, urmat sau nu de Mlnick

CZ

Morava, urmat sau nu de Mikulovsk

CZ

Morava, urmat sau nu de Slovck

CZ

Morava, urmat sau nu de Velkopavlovick

CZ

Morava, urmat sau nu de Znojemsk

CZ

esk

CZ

Moravsk

DE

Ahr, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

DE

Baden, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

DE

Franken, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

DE

Hessische Bergstrae, urmat sau nu de numele unei uniti geografice


mai mici
Mittelrhein, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

BG
BG

DE
DE

DE

Mosel-Saar-Ruwer, urmat sau nu de numele unei uniti geografice


mai mici
Termen echivalent: Mosel
Nahe, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

DE

Pfalz, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

DE

Rheingau, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

DE

Rheinhessen, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

DE
DE

Saale-Unstrut, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai


mici
Sachsen, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

DE

Wrttemberg, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

DE

Ahrtaler

DE

Badischer

DE

Bayerischer Bodensee

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 5

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)

Stat membru
DE

Mosel

DE

Ruwer

DE

Saar

DE

Main

DE

Mecklenburger

DE

Mitteldeutscher

DE

Nahegauer

DE

Pflzer

DE

Regensburger

DE

Rheinburgen

DE

Rheingauer

DE

Rheinischer

DE

Saarlndischer

DE

Schsischer

DE

Schwbischer

DE

Starkenburger

DE

Taubertler

DE

Brandenburger

DE

Neckar

DE

Oberrhein

DE

Rhein

DE

Rhein-Neckar

DE

Schleswig-Holsteinischer

EL

Termen echivalent: Anchialos

Termen echivalent: Amynteo

Termen echivalent: Archanes

Termen echivalent: Goumenissa

Termen echivalent: Dafnes

EL
EL
EL
EL
EL

Denumirea care urmeaz s fie protejat

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 6

Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Termen echivalent: Zitsa

Termen echivalent: Lemnos

Termen echivalent: MantiniaTermen echivalent: Mavrodaphne of Cephalonia

Termen echivalent: Mavrodaphne of Patras

Termen echivalent: MessenikolaTermen echivalent: Cephalonia Muscatel

Termen echivalent: Lemnos Muscatel

Termen echivalent: Patras Muscatel

Termen echivalent: Muscat of Rio Patras

Termen echivalent: Rhodes Muscatel

Termen echivalent: Naoussa

Termen echivalent: Nemea

Termen echivalent: Paros

Termen echivalent: Patras

Termen echivalent: PezaTermen echivalent: Cotes de Meliton

Termen echivalent: Rapsani

Termen echivalent: RhodesTermen echivalent: Robola of Cephalonia

Termen echivalent: Samos

Termen echivalent: Santorini

Termen echivalent: Sitia

Termen echivalent: AvdiraTermen echivalent: Mount Athos / Holy Mountain

Termen echivalent: Epirus

Termen echivalent: Ilion

Termen echivalent: Ismaros

Termen echivalent: Agora

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 7

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)

Stat membru
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

Denumirea care urmeaz s fie protejat

Termen echivalent: AdrianiTermen echivalent: Aegean Sea

Termen echivalent: Anavyssos

Termen echivalent: Argolida

Termen echivalent: Arkadia

Termen echivalent: Atalanti

Termen echivalent: Attiki

Termen echivalent: chaia

Termen echivalent: Vilitsa

Termen echivalent: VelventosTermen echivalent: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Termen echivalent: Gerania

Termen echivalent: Grevena

Termen echivalent: Drama

Termen echivalent: Dodekanese

Termen echivalent: Epanomi

Termen echivalent: Evia

Termen echivalent: Ilia

Termen echivalent: Imathia

Termen echivalent: Heraklion

Termen echivalent: Thebes

Termen echivalent: Thapsana

Termen echivalent: Thessalia

Termen echivalent: Thessaloniki

Termen echivalent: Thrace

Termen echivalent: Ikaria

Termen echivalent: Ioannina

Termen echivalent: Karystos

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 8

Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie

Stat membru
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Termen echivalent: Corfu

Termen echivalent: Kissamos

Termen echivalent: Karditsa

Termen echivalent: Kastoria

Termen echivalent: Kitherona

Termen echivalent: Klimenti

Termen echivalent: Knimida

Termen echivalent: Kozani

Termen echivalent: Koropi

Termen echivalent: Crete

Termen echivalent: Krania

Termen echivalent: Krannona

Termen echivalent: Cyclades

Termen echivalent: s

Termen echivalent: Korinthos

Termen echivalent: Lakonia

Termen echivalent: Lasithi

Termen echivalent: Letrines

Termen echivalent: LefkadaTermen echivalent: Lilantio Pedio

Termen echivalent: Metsovo

Termen echivalent: Magnissia

Termen echivalent: Macedonia

Termen echivalent: Mantzavinata

Termen echivalent: Markopoulo

Termen echivalent: artino

Termen echivalent: Messinia

Termen echivalent: Meteora

Termen echivalent: Metaxata

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 9

geografic protejat (IGP)


Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)

Stat membru
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

Denumirea care urmeaz s fie protejat

Termen echivalent: MonemvasiaTermen echivalent: Nea Messimvria

Termen echivalent: Opountia Lokridos

Termen echivalent: Pella

Termen echivalent: Pangeon

Termen echivalent: Peanea

Termen echivalent: Pallini

Termen echivalent: Parnasos

Termen echivalent: Peloponnese

Termen echivalent: Pieria

Termen echivalent: PisatisTermen echivalent: Slopes of Egialia

Termen echivalent: Slopes of Paiko

Termen echivalent: Slopes of Ambelos

Termen echivalent: Slopes of Vertiskos

Termen echivalent: Slopes of Parnitha

Termen echivalent: Slopes of Pendeliko

Termen echivalent: Slopes of Petroto

Termen echivalent: Slopes of Enos

Termen echivalent: Pylia


poate fi nsoit de numele unei uniti geografice mai
mici
Termen echivalent: Retsina of Attiki
poate fi nsoit de numele unei uniti geografice mai
mici
Termen echivalent: Retsina of Viotia
, nsoit sau nu de
Termen echivalent: Retsina of Gialtra (Evvia)
poate fi nsoit de numele unei uniti geografice mai
mici
Termen echivalent: Retsina of Evvia
, nsoit sau nu de
Termen echivalent: Retsina of Thebes (Viotia)
, nsoit sau nu de
Termen echivalent: Retsina of Karystos (Evvia)
sau , nsoit sau nu de
Termen echivalent: Retsina of Kropia or Retsina of Koropi (Attika)

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 10

Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)

Stat membru
EL

FR

Denumirea care urmeaz s fie protejat


, nsoit sau nu de
Termen echivalent: Retsina of Markopoulo (Attika)
, nsoit sau nu de
Termen echivalent: Retsina of Megara (Attika)
, nsoit sau nu de
Termen echivalent: Retsina of Mesogia (Attika)
sau , nsoit sau nu de
Termen echivalent: Retsina of Peania sau Retsina of Liopesi (Attika)
, nsoit sau nu de
Termen echivalent: Retsina of Pallini (Attika)
, nsoit sau nu de
Termen echivalent: Retsina of Pikermi (Attika)
, nsoit sau nu de
Termen echivalent: Retsina of Spata (Attika)
, nsoit sau nu de
Termen echivalent: Retsina of Halkida (Evvia)

Termen echivalent: Ritsona

Termen echivalent: Serres

Termen echivalent: Siatista

Termen echivalent: Sithonia

Termen echivalent: SpataTermen echivalent: Sterea Ellada

Termen echivalent: Syros

Termen echivalent: Tegea

Termen echivalent: Trifilia

Termen echivalent: Tyrnavos

Termen echivalent: Florina

Termen echivalent: Halikouna

Termen echivalent: Halkidiki


Ajaccio

FR

Aloxe-Corton

FR
FR

Alsace, urmat sau nu de denumirea unui soi de vi-de-vie i/sau de


numele unei uniti geografice mai mici
Termen echivalent: Vin d'Alsace
Alsace Grand Cru urmat de Altenberg de Bergbieten

FR

Alsace Grand Cru urmat de Altenberg de Bergheim

FR

Alsace Grand Cru urmat de Altenberg de Wolxheim

FR

Alsace Grand Cru urmat de Brand

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 11

Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
FR

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Alsace Grand Cru urmat de Bruderthal

FR

Alsace Grand Cru urmat de Eichberg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Engelberg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Florimont

FR

Alsace Grand Cru urmat de Frankstein

FR

Alsace Grand Cru urmat de Froehn

FR

Alsace Grand Cru urmat de Furstentum

FR

Alsace Grand Cru urmat de Geisberg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Gloeckelberg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Goldert

FR

Alsace Grand Cru urmat de Hatschbourg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Hengst

FR

Alsace Grand Cru urmat de Kanzlerberg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Kastelberg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Kessler

FR

Alsace Grand Cru urmat de Kirchberg de Barr

FR

Alsace Grand Cru urmat de Kirchberg de Ribeauvill

FR

Alsace Grand Cru urmat de Kitterl

FR

Alsace Grand Cru urmat de Mambourg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Mandelberg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Marckrain

FR

Alsace Grand Cru urmat de Moenchberg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Muenchberg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Ollwiller

FR

Alsace Grand Cru urmat de Osterberg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Pfersigberg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Pfingstberg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Praelatenberg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Rangen

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 12

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

FR

Alsace Grand Cru urmat de Saering

FR

Alsace Grand Cru urmat de Schlossberg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Schoenenbourg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Sommerberg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Sonnenglanz

FR

Alsace Grand Cru urmat de Spiegel

FR

Alsace Grand Cru urmat de Sporen

FR

Alsace Grand Cru urmat de Steinen

FR

Alsace Grand Cru urmat de Steingrubler

FR

Alsace Grand Cru urmat de Steinklotz

FR

Alsace Grand Cru urmat de Vorbourg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Wiebelsberg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Wineck-Schlossberg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Winzenberg

FR

Alsace Grand Cru urmat de Zinnkoepfl

FR

Alsace Grand Cru urmat de Zotzenberg

FR

Alsace Grand Cru precedat de Rosacker

FR

Anjou, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Anjou Coteaux de la Loire urmat sau nu de Val de Loire

FR

Anjou Villages, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Anjou-Villages Brissac, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Arbois, urmat sau nu de Pupillin, urmat sau nu de mousseux

FR

FR

Auxey-Duresses, urmat sau nu de Cte de Beaune sau de Cte de


Beaune-Villages
Bandol
Termen echivalent: Vin de Bandol
Banyuls, urmat sau nu de Grand Cru i /sau de Rancio

FR

Barsac

FR

Btard-Montrachet

FR

Barn, urmat sau nu de Bellocq

FR

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 13

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
FR
FR
FR

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Beaujolais, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici,
urmat sau nu de Villages, urmat sau nu de Suprieur
Beaune

FR

Bellet
Termen echivalent: Vin de Bellet
Bergerac, urmat sau nu de sec

FR

Bienvenues-Btard-Montrachet

FR

Blagny, urmat sau nu de Cte de Beaune / Cte de Beaune-Villages

FR

Blanquette de Limoux

FR

Blanquette mthode ancestrale

FR

Blaye

FR

Bonnes-mares

FR

Bonnezeaux, urmat sau nu de Val de Loire

FR
FR

Bordeaux, urmat sau nu de Clairet, Ros, Mousseux sau


suprieur
Bordeaux Ctes de Francs

FR

Bordeaux Haut-Benauge

FR

Bourg
Termen echivalent: Ctes de Bourg / Bourgeais
Bourgogne, urmat sau nu de Clairet, de Ros sau de numele unei
uniti geografice mai mici Chitry
Bourgogne, urmat sau nu de Clairet, de Ros sau de numele unei
uniti geografice mai mici Cte Chalonnaise
Bourgogne, urmat sau nu de Clairet, de Ros sau de numele unei
uniti geografice mai mici Cte Saint-Jacques
Bourgogne, urmat sau nu de Clairet, de Ros sau de numele unei
uniti geografice mai mici Ctes d'Auxerre
Bourgogne, urmat sau nu de Clairet, de Ros sau de numele unei
uniti geografice mai mici Ctes du Couchois
Bourgogne, urmat sau nu de Clairet, de Ros sau de numele unei
uniti geografice mai mici Coulanges-la-Vineuse
Bourgogne, urmat sau nu de Clairet, de Ros sau de numele unei
uniti geografice mai mici pineuil
Bourgogne, urmat sau nu de Clairet, de Ros sau de numele unei
uniti geografice mai mici Hautes Ctes de Beaune
Bourgogne, urmat sau nu de Clairet, de Ros sau de numele unei
uniti geografice mai mici Hautes Ctes de Nuits
Bourgogne, urmat sau nu de Clairet, de Ros sau de numele unei
uniti geografice mai mici La Chapelle Notre-Dame
Bourgogne, urmat sau nu de Clairet, de Ros sau de numele unei
uniti geografice mai mici Le Chapitre
Bourgogne, urmat sau nu de Clairet, de Ros sau de numele unei
uniti geografice mai mici Montrecul / Montre-cul / En Montre-Cul
Bourgogne, urmat sau nu de Clairet, de Ros sau de numele unei
uniti geografice mai mici Vzelay

FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 14

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
FR
FR

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Bourgogne, urmat sau nu de Clairet, de Ros, de ordinaire sau de
grand ordinaire
Bourgogne aligot

FR

Bourgogne passe-tout-grains

FR

Bourgueil

FR

Bouzeron

FR

Brouilly

FR

FR

Bugey, urmat sau nu de Cerdon, precedat sau nu de Vins du,


Mousseux du, Ptillant sau Roussette du sau urmat de
Mousseux sau Ptillant, urmat sau nu de numele unei uniti
geografice mai mici
Buzet

FR

Cabards

FR

Cabernet d'Anjou, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Cabernet de Saumur, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Cadillac

FR

Cahors

FR

Cassis

FR

Crons

FR

Chablis, urmat sau nu de Beauroy, urmat sau nu de premier cru

FR

Chablis, urmat sau nu de Berdiot, urmat sau nu de premier cru

FR

Chablis, urmat sau nu de Beugnons

FR

Chablis, urmat sau nu de Butteaux, urmat sau nu de premier cru

FR

Chablis, urmat sau nu de Chapelot, urmat sau nu de premier cru

FR

Chablis, urmat sau nu de Chatains, urmat sau nu de premier cru

FR

Chablis, urmat sau nu de Chaume de Talvat, urmat sau nu de


premier cru
Chablis, urmat sau nu de Cte de Brchain, urmat sau nu de
premier cru
Chablis, urmat sau nu de Cte de Cuissy

FR
FR
FR
FR
FR
FR

Chablis, urmat sau nu de Cte de Fontenay, urmat sau nu de


premier cru
Chablis, urmat sau nu de Cte de Jouan, urmat sau nu de
premier cru
Chablis, urmat sau nu de Cte de Lchet, urmat sau nu de
premier cru
Chablis, urmat sau nu de Cte de Savant, urmat sau nu de

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 15

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru

FR

Denumirea care urmeaz s fie protejat


premier cru
Chablis, urmat sau nu de Cte de Vaubarousse, urmat sau nu de
premier cru
Chablis, urmat sau nu de Cte des Prs Girots, urmat sau nu de
premier cru
Chablis, urmat sau nu de Forts, urmat sau nu de premier cru

FR

Chablis, urmat sau nu de Fourchaume, urmat sau nu de premier cru

FR

FR

Chablis, urmat sau nu de L'Homme mort, urmat sau nu de


premier cru
Chablis, urmat sau nu de Les Beauregards, urmat sau nu de
premier cru
Chablis, urmat sau nu de Les pinottes, urmat sau nu de
premier cru
Chablis, urmat sau nu de Les Fourneaux, urmat sau nu de
premier cru
Chablis, urmat sau nu de Les Lys, urmat sau nu de premier cru

FR

Chablis, urmat sau nu de Mlinots, urmat sau nu de premier cru

FR
FR

Chablis, urmat sau nu de Mont de Milieu, urmat sau nu de


premier cru
Chablis, urmat sau nu de Monte de Tonnerre

FR

Chablis, urmat sau nu de Montmains, urmat sau nu de premier cru

FR

Chablis, urmat sau nu de Morein, urmat sau nu de premier cru

FR
FR

Chablis, urmat sau nu de Pied d'Aloup, urmat sau nu de


premier cru
Chablis, urmat sau nu de Roncires, urmat sau nu de premier cru

FR

Chablis, urmat sau nu de Scher, urmat sau nu de premier cru

FR

Chablis, urmat sau nu de Troesmes, urmat sau nu de premier cru

FR

Chablis, urmat sau nu de Vaillons, urmat sau nu de premier cru

FR

Chablis, urmat sau nu de Vau de Vey, urmat sau nu de premier cru

FR

Chablis, urmat sau nu de Vau Ligneau, urmat sau nu de premier cru

FR

Chablis, urmat sau nu de Vaucoupin, urmat sau nu de premier cru

FR

Chablis, urmat sau nu de Vaugiraut, urmat sau nu de premier cru

FR

Chablis, urmat sau nu de Vaulorent, urmat sau nu de premier cru

FR

Chablis, urmat sau nu de Vaupulent, urmat sau nu de premier cru

FR
FR

Chablis, urmat sau nu de Vaux-Ragons, urmat sau nu de


premier cru
Chablis, urmat sau nu de Vosgros, urmat sau nu de premier cru

FR

Chablis

FR
FR

FR
FR
FR

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 16

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
FR

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Chablis grand cru, urmat sau nu de Blanchot

FR

Chablis grand cru, urmat sau nu de Bougros

FR

Chablis grand cru, urmat sau nu de Grenouilles

FR

Chablis grand cru, urmat sau nu de Les Clos

FR

Chablis grand cru, urmat sau nu de Preuses

FR

Chablis grand cru, urmat sau nu de Valmur

FR

Chablis grand cru, urmat sau nu de Vaudsir

FR

Chambertin

FR

Chambertin-Clos-de-Bze

FR

Chambolle-Musigny

FR

Champagne

FR

Chapelle-Chambertin

FR

Charlemagne

FR

Charmes-Chambertin

FR
FR

Chassagne-Montrachet, urmat sau nu de Cte de Beaune / Cte de


Beaune-Villages
Chteau Grillet

FR

Chteau-Chalon

FR

Chteaumeillant

FR

Chteauneuf-du-Pape

FR

Chtillon-en-Diois

FR

Chaume - Premier Cru des coteaux du Layon

FR

Chenas

FR

Chevalier-Montrachet

FR

Cheverny

FR

Chinon

FR

Chiroubles

FR

Chorey-les-Beaune, urmat sau nu de Cte de Beaune / Cte de


Beaune-Villages
Clairette de Bellegarde

FR

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 17

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
FR
FR

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Clairette de Die

FR

Clairette de Languedoc, urmat sau nu de numele unei uniti


geografice mai mici
Clos de la Roche

FR

Clos de Tart

FR

Clos de Vougeot

FR

Clos des Lambrays

FR

Clos Saint-Denis

FR

Collioure

FR

Condrieu

FR

Corbires

FR

Cornas

FR

Corse, urmat sau nu de Calvi, precedat sau nu de Vin de

FR
FR

Corse, urmat sau nu de Coteaux du Cap Corse, precedat sau nu de


Vin de
Corse, urmat sau nu de Figari, precedat sau nu de Vin de

FR

Corse, urmat sau nu de Porto-Vecchio, precedat sau nu de Vin de

FR

Corse, urmat sau nu de Sartne, precedat sau nu de Vin de

FR

Corse, precedat sau nu de Vin de

FR

Corton

FR

Corton-Charlemagne

FR

Costires de Nmes

FR

Cte de Beaune, precedat de numele unei uniti geografice mai mici

FR

Cte de Beaune-Villages

FR

Cte de Brouilly

FR

Cte de Nuits-villages

FR

Cte roannaise

FR

Cte Rtie

FR
FR

Coteaux champenois, urmat sau nu de numele unei uniti geografice


mai mici
Coteaux d'Aix-en-Provence

FR

Coteaux d'Ancenis, urmat de numele soiului de vi de vie

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 18

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

FR

Coteaux de Die

FR

Coteaux de l'Aubance, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Coteaux de Pierrevert

FR

Coteaux de Saumur, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Coteaux du Giennois

FR

Coteaux du Languedoc, urmat sau nu de Cabrires

FR

FR

Coteaux du Languedoc, urmat sau nu de Coteaux de la Mjanelle /


La Mjanelle
Coteaux du Languedoc, urmat sau nu de Coteaux de Saint-Christol /
Saint-Christol
Coteaux du Languedoc, urmat sau nu de Coteaux de Vrargues /
Vrargues
Coteaux du Languedoc, urmat sau nu de Grs de Montpellier

FR

Coteaux du Languedoc, urmat sau nu de La Clape

FR

Coteaux du Languedoc, urmat sau nu de Montpeyroux

FR

Coteaux du Languedoc, urmat sau nu de Pic-Saint-Loup

FR

Coteaux du Languedoc, urmat sau nu de Quatourze

FR

Coteaux du Languedoc, urmat sau nu de Saint-Drzry

FR

Coteaux du Languedoc, urmat sau nu de Saint-Georges-d'Orques

FR

Coteaux du Languedoc, urmat sau nu de Saint-Saturnin

FR

Coteaux du Languedoc, urmat sau nu de numele unei uniti


geografice mai mici
Coteaux du Languedoc, urmat sau nu de Picpoul-de-Pinet

FR
FR

FR
FR
FR

Coteaux du Layon, urmat sau nu de Val de Loire, urmat sau nu de


numele unei uniti geografice mai mici
Coteaux du Layon Chaume, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Coteaux du Loir, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Coteaux du Lyonnais

FR

Coteaux du Quercy

FR

Coteaux du Tricastin

FR

Coteaux du Vendmois, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Coteaux varois

FR

Ctes Canon Fronsac


Termen echivalent: Canon Fronsac

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 19

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
FR

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Ctes d'Auvergne, urmat sau nu de Boudes

FR

Ctes d'Auvergne, urmat sau nu de Chanturgue

FR

Ctes d'Auvergne, urmat sau nu de Chteaugay

FR

Ctes d'Auvergne, urmat sau nu de Corent

FR

Ctes d'Auvergne, urmat sau nu de Madargue

FR

Ctes de Bergerac

FR

Ctes de Blaye

FR

Ctes de Bordeaux Saint-Macaire

FR

Ctes de Castillon

FR

Ctes de Duras

FR

Ctes de Millau

FR

Ctes de Montravel

FR

Ctes de Provence

FR

Ctes de Saint-Mont

FR

Ctes de Toul

FR

Ctes du Brulhois

FR

Ctes du Forez

FR

Ctes du Jura, urmat sau nu de mousseux

FR

Ctes du Lubron

FR

Ctes du Marmandais

FR

Ctes du Rhne

FR

Ctes du Roussillon

FR
FR

Ctes du Roussillon Villages, urmat sau nu de numele unei uniti


geografice mai mici
Ctes du Ventoux

FR

Ctes du Vivarais

FR

Cour-Cheverny, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Crmant d'Alsace

FR

Crmant de Bordeaux

FR

Crmant de Bourgogne

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 20

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

FR

Crmant de Die

FR

Crmant de Limoux

FR

Crmant de Loire

FR

Crmant du Jura

FR

Crpy

FR

Criots-Btard-Montrachet

FR
FR

Crozes-Hermitage
Termen echivalent: Crozes-Ermitage
chezeaux

FR

Entre-Deux-Mers

FR

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

FR

Faugres

FR

Fiefs Vendens, urmat sau nu de Brem

FR

Fiefs Vendens, urmat sau nu de Mareuil

FR

Fiefs Vendens, urmat sau nu de Pissotte

FR

Fiefs Vendens, urmat sau nu de Vix

FR

Fitou

FR

Fixin

FR

Fleurie

FR

Floc de Gascogne

FR

Fronsac

FR

Frontignan, precedat sau nu de Muscat de sau Vin de

FR

Fronton

FR

Gaillac, urmat sau nu de mousseux

FR

Gaillac premires ctes

FR

Gevrey-Chambertin

FR

Gigondas

FR

Givry

FR

Grand Roussillon, urmat sau nu de Rancio

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 21

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
FR

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Grand-chezeaux

FR

Graves, urmat sau nu de suprieures

FR

Graves de Vayres

FR

Griotte-Chambertin

FR

Gros plant du Pays nantais

FR

Haut-Mdoc

FR

Haut-Montravel

FR

Haut-Poitou

FR
FR

Hermitage
Termen echivalent: l'Hermitage / Ermitage / l'Ermitage
Irancy

FR

Iroulguy

FR

Jasnires, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Julinas

FR

Juranon, urmat sau nu de sec

FR

L'toile, urmat sau nu de mousseux

FR

La Grande Rue

FR
FR

Ladoix, urmat sau nu de Cte de Beaune sau de Cte de


Beaune-Villages
Lalande de Pomerol

FR

Latricires-Chambertin

FR

Les Baux de Provence

FR

Limoux

FR

Lirac

FR

Listrac-Mdoc

FR

Loupiac

FR

Lussac-Saint-milion

FR

FR

Mcon, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici,


urmat sau nu de Suprieur sau Villages
Termen echivalent: Pinot-Chardonnay-Mcon
Macvin du Jura

FR

Madiran

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 22

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
FR

Malepre

FR

Maranges, urmat sau nu de Clos de la Boutire

FR

Maranges, urmat sau nu de La Croix Moines

FR

Maranges, urmat sau nu de La Fussire

FR

Maranges, urmat sau nu de Le Clos des Loyres

FR

Maranges, urmat sau nu de Le Clos des Rois

FR

Maranges, urmat sau nu de Les Clos Roussots

FR

Maranges, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

FR
FR

Maranges, urmat sau nu de Cte de Beaune sau de Cte de


Beaune-Villages
Marcillac

FR

Margaux

FR

Marsannay, urmat sau nu de ros

FR

Maury, urmat sau nu de Rancio

FR

Mazis-Chambertin

FR

Mazoyres-Chambertin

FR

Mdoc

FR

Menetou-Salon, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai


mici, urmat sau nu de Val de Loire
Mercurey

FR
FR

Denumirea care urmeaz s fie protejat

FR

Meursault, urmat sau nu de Cte de Beaune sau de Cte de


Beaune-Villages
Minervois

FR

Minervois-La-Livinire

FR

Monbazillac

FR

Montagne Saint-milion

FR

Montagny

FR

FR

Monthlie, urmat sau nu de Cte de Beaune sau de Cte de


Beaune-Villages
Montlouis-sur-Loire, urmat sau nu de Val de Loire, urmat sau nu de
mousseux sau ptillant
Montrachet

FR

Montravel

FR

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 23

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
FR

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Morey-Saint-Denis

FR

Morgon

FR

Moselle

FR

Moulin--Vent

FR
FR

Moulis
Termen echivalent: Moulis-en-Mdoc
Muscadet, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Muscadet-Coteaux de la Loire, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Muscadet-Ctes de Grandlieu, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Muscadet-Svre et Maine, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Muscat de Beaumes-de-Venise

FR

Muscat de Lunel

FR

Muscat de Mireval

FR

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

FR

Muscat du Cap Corse

FR

Musigny

FR

Nac

FR
FR

Nuits
Termen echivalent: Nuits-Saint-Georges
Orlans, urmat sau nu de Clry

FR

Pacherenc du Vic-Bilh, urmat sau nu de sec

FR

Palette

FR

Patrimonio

FR

Pauillac

FR

Pcharmant

FR
FR

Pernand-Vergelesses, urmat sau nu de Cte de Beaune sau de


Cte de Beaune-Villages
Pessac-Lognan

FR

Petit Chablis, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

FR

Pineau des Charentes


Termen echivalent: Pineau Charentais
Pomerol

FR

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 24

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
FR

Pommard

FR

Pouilly-Fuiss

FR

Pouilly-Loch

FR
FR

Pouilly-sur-Loire, urmat sau nu de Val de Loire


Termen echivalent: Blanc Fum de Pouilly / Pouilly-Fum
Pouilly-Vinzelles

FR

Premires Ctes de Blaye

FR

Premires Ctes de Bordeaux, urmat sau nu de numele unei uniti


geografice mai mici
Puisseguin-Saint-Emilion

FR
FR

Denumirea care urmeaz s fie protejat

FR

Puligny-Montrachet, urmat sau nu de Cte de Beaune sau de


Cte de Beaune-Villages
Quarts de Chaume, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Quincy, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Rasteau, urmat sau nu de Rancio

FR

Rgni

FR

Reuilly, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Richebourg

FR

Rivesaltes, urmat sau nu de Rancio, precedat sau nu de Muscat

FR

Romane (La)

FR

Romane Contie

FR

Romane Saint-Vivant

FR

Ros de Loire, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Ros des Riceys

FR

Rosette

FR

Ros d'Anjou

FR
FR

Roussette de Savoie, urmat sau nu de numele unei uniti geografice


mai mici
Ruchottes-Chambertin

FR

Rully

FR

Saint-Sardos

FR

Saint-Amour

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 25

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
FR
FR

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Saint-Aubin, urmat sau nu de Cte de Beaune sau de Cte de
Beaune-Villages
Saint-Bris

FR

Saint-Chinian

FR

Saint-milion

FR

Saint-milion Grand Cru

FR

Saint-Estphe

FR

Saint-Georges-Saint-milion

FR

Saint-Joseph

FR

Saint-Julien

FR

Saint Mont

FR

Saint-Nicolas-de-Bourgueil, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Saint-Pray, urmat sau nu de mousseux

FR

Saint-Pourain

FR
FR

Saint-Romain, urmat sau nu de Cte de Beaune sau de Cte de


Beaune-Villages
Saint-Vran

FR

Sainte-Croix du Mont

FR

Sainte-Foy Bordeaux

FR

Sancerre

FR

FR

Santenay, urmat sau nu de Cte de Beaune sau de Cte de


Beaune-Villages
Saumur, urmat sau nu de Val de Loire, urmat sau nu de mousseux
sau ptillant
Saumur-Champigny, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Saussignac

FR

Sauternes

FR

Savennires, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Savennires-Coule de Serrant, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Savennires-Roche-aux-Moines, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Savigny-les-Beaune, urmat sau nu de Cte de Beaune sau Cte de


Beaune-Villages
Termen echivalent: Savigny
Seyssel, urmat sau nu de mousseux

FR

FR

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 26

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

FR

Tche (La)

FR

Tavel

FR
FR

Touraine, urmat sau nu de Val de Loire, urmat sau nu de mousseux


sau ptillant
Touraine Amboise, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Touraine Azay-le-Rideau, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Touraine Mestand, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Touraine Noble Jou, urmat sau nu de Val de Loire

FR

Tursan

FR

Vacqueyras

FR

Valenay

FR

Vin d'Entraygues et du Fel

FR

Vin d'Estaing

FR

Vin de Lavilledieu

FR
FR

Vin de Savoie, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai


mici, urmat sau nu de mousseux sau ptillant
Vins du Thouarsais

FR

Vins Fins de la Cte de Nuits

FR

Vir-Cless

FR

Volnay

FR

Volnay Santenots

FR

Vosnes Romane

FR

Vougeot

FR
FR

Vouvray, urmat sau nu de Val de Loire, urmat sau nu de mousseux


sau ptillant
Agenais

FR

Aigues

FR

Ain

FR

Allier

FR

Allobrogie

FR

Alpes de Haute Provence

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 27

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)

Stat membru
FR

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Alpes Maritimes

FR

Alpilles

FR

Ardche

FR

Argens

FR

Arige

FR

Aude

FR

Aveyron

FR

Balmes Dauphinoises

FR

Bnovie

FR

Brange

FR

Bessan

FR

Bigorre

FR

Bouches du Rhne

FR

Bourbonnais

FR

Calvados

FR

Cassan

FR

Cathare

FR

Caux

FR

Cessenon

FR

Cvennes, urmat sau nu de Mont Bouquet

FR

Charentais, urmat sau nu de Ile d'Olron

FR

Charentais, urmat sau nu de Ile de R

FR

Charentais, urmat sau nu de Saint Sornin

FR

Charente

FR

Charentes Maritimes

FR

Cher

FR

Cit de Carcassonne

FR

Collines de la Moure

FR

Collines Rhodaniennes

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 28

Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

FR

Comt de Grignan

FR

Comt Tolosan

FR

Comts Rhodaniens

FR

Corrze

FR

Cte Vermeille

FR

Coteaux Charitois

FR

Coteaux de Bessilles

FR

Coteaux de Cze

FR

Coteaux de Coiffy

FR

Coteaux de Fontcaude

FR

Coteaux de Glanes

FR

Coteaux de l'Ardche

FR

Coteaux de la Cabrerisse

FR

Coteaux de Laurens

FR

Coteaux de l'Auxois

FR

Coteaux de Miramont

FR

Coteaux de Montlimar

FR

Coteaux de Murviel

FR

Coteaux de Narbonne

FR

Coteaux de Peyriac

FR

Coteaux de Tannay

FR

Coteaux des Baronnies

FR

Coteaux du Cher et de l'Arnon

FR

Coteaux du Grsivaudan

FR

Coteaux du Libron

FR

Coteaux du Littoral Audois

FR

Coteaux du Pont du Gard

FR

Coteaux du Salagou

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 29

geografic protejat (IGP)


Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)

Stat membru
FR

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Coteaux du Verdon

FR

Coteaux d'Enserune

FR

Coteaux et Terrasses de Montauban

FR

Coteaux Flaviens

FR

Ctes Catalanes

FR

Ctes de Ceressou

FR

Ctes de Gascogne

FR

Ctes de Lastours

FR

Ctes de Meuse

FR

Ctes de Montestruc

FR

Ctes de Prignan

FR

Ctes de Prouilhe

FR

Ctes de Thau

FR

Ctes de Thongue

FR

Ctes du Brian

FR

Ctes du Condomois

FR

Ctes du Tarn

FR

Ctes du Vidourle

FR

Creuse

FR

Cucugnan

FR

Deux-Svres

FR

Dordogne

FR

Doubs

FR

Drme

FR

Duch d'Uzs

FR

Franche-Comt, urmat sau nu de Coteaux de Champlitte

FR

Gard

FR

Gers

FR

Haute Valle de l'Orb

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 30

Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

FR

Haute Valle de l'Aude

FR

Haute-Garonne

FR

Haute-Marne

FR

Haute-Sane

FR

Haute-Vienne

FR

Hauterive, urmat sau nu de Coteaux du Termens

FR

Hauterive, urmat sau nu de Ctes de Lzignan

FR

Hauterive, urmat sau nu de Val dOrbieu

FR

Hautes-Alpes

FR

Hautes-Pyrnes

FR

Hauts de Badens

FR

Hrault

FR

le de Beaut

FR

Indre

FR

Indre et Loire

FR

Isre

FR

Landes

FR

Loir et Cher

FR

Loire-Atlantique

FR

Loiret

FR

Lot

FR

Lot et Garonne

FR

Maine et Loire

FR

Maures

FR

Mditerrane

FR

Meuse

FR

Mont Baudile

FR

Mont-Caume

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 31

geografic protejat (IGP)


Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)

Stat membru
FR

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Monts de la Grage

FR

Nivre

FR

Oc

FR

Prigord, urmat sau nu de Vin de Domme

FR

Petite Crau

FR

Principaut d'Orange

FR

Puy de Dme

FR

Pyrnes Orientales

FR

Pyrnes-Atlantiques

FR

Sables du Golfe du Lion

FR

Saint-Guilhem-le-Dsert

FR

Sainte Baume

FR

Sainte Marie la Blanche

FR

Sane et Loire

FR

Sarthe

FR

Seine et Marne

FR

Tarn

FR

Tarn et Garonne

FR

Terroirs Landais, urmat sau nu de Coteaux de Chalosse

FR

Terroirs Landais, urmat sau nu de Ctes de L'Adour

FR

Terroirs Landais, urmat sau nu de Sables de l'Ocan

FR

Terroirs Landais, urmat sau nu de Sables Fauves

FR

Thzac-Perricard

FR

Torgan

FR

Urf

FR

Val de Cesse

FR

Val de Dagne

FR

Val de Loire

FR

Val de Montferrand

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 32

Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

FR

Valle du Paradis

FR

Var

FR

Vaucluse

FR

Vaunage

FR

Vende

FR

Vicomt d'Aumelas

FR

Vienne

FR

Vistrenque

FR

Yonne

IT
IT

Aglianico del Taburno


Termen echivalent: Taburno
Aglianico del Vulture

IT

Albana di Romagna

IT

Albugnano

IT

Alcamo

IT

Aleatico di Gradoli

IT

Aleatico di Puglia

IT

Alezio

IT

Alghero

IT

Alta Langa

IT

Alto Adige, urmat de Colli di Bolzano


Termen echivalent: Sdtiroler Bozner Leiten
Alto Adige, urmat de Meranese di collina
Termen echivalent: Alto Adige Meranese / Sdtirol Meraner Hgel /
Sdtirol Meraner
Alto Adige, urmat de Santa Maddalena
Termen echivalent: Sdtiroler St.Magdalener
Alto Adige, urmat de Terlano
Termen echivalent: Sdtirol Terlaner
Alto Adige, urmat de Valle Isarco
Termen echivalent: Sdtiroler Eisacktal / Eisacktaler
Alto Adige, urmat de Valle Venosta
Termen echivalent: Sdtirol Vinschgau
Alto Adige
Termen echivalent: dell'Alto Adige / Sdtirol / Sdtiroler
Alto Adige sau dell'Alto Adige, urmat sau nu de Bressanone
Termen echivalent: dell'Alto Adige Sdtirol sau Sdtiroler Brixner
Alto Adige sau dell'Alto Adige, urmat sau nu de Burgraviato

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 33

geografic protejat (IGP)


Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru
IT

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Termen echivalent: dell'Alto Adige Sdtirol sau Sdtiroler Buggrafler
Ansonica Costa dell'Argentario

IT

Aprilia

IT

Arborea

IT

Arcole

IT

Assisi

IT

Asti, urmat sau nu de spumante sau precedat de Moscato d'

IT

Atina

IT

Aversa

IT
IT

Bagnoli di Sopra
Termen echivalent: Bagnoli
Barbaresco

IT

Barbera d'Alba

IT

Barbera d'Asti, urmat sau nu de Colli Astiani o Astiano

IT

Barbera d'Asti, urmat sau nu de Nizza

IT

Barbera d'Asti, urmat sau nu de Tinella

IT

Barbera del Monferrato

IT

Barbera del Monferrato Superiore

IT
IT

Barco Reale di Carmignano


Termen echivalent: Rosato di Carmignano / Vin santo di Carmignano /
Vin Santo di Carmignano occhio di pernice
Bardolino

IT

Bardolino Superiore

IT

Barolo

IT

Bianchello del Metauro

IT

Bianco Capena

IT

Bianco dell'Empolese

IT

Bianco della Valdinievole

IT
IT

Bianco di Custoza
Termen echivalent: Custoza
Bianco di Pitigliano

IT

Bianco Pisano di San Torp

IT

Biferno

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 34

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

IT

Bivongi

IT

Boca

IT

Bolgheri, urmat sau nu de Sassicaia

IT

Bosco Eliceo

IT

Botticino

IT
IT

Brachetto d'Acqui
Termen echivalent: Acqui
Bramaterra

IT

Breganze

IT

Brindisi

IT

Brunello di Montalcino

IT

Cacc'e' mmitte di Lucera

IT

Cagnina di Romagna

IT

Campi Flegrei

IT
IT

Campidano di Terralba
Termen echivalent: Terralba
Canavese

IT

Candia dei Colli Apuani

IT

Cannonau di Sardegna, urmat sau nu de Capo Ferrato

IT

Cannonau di Sardegna, urmat sau nu de Jerzu

IT

Cannonau di Sardegna, urmat sau nu de Oliena / Nepente di Oliena

IT

Capalbio

IT

Capri

IT

Capriano del Colle

IT

Carema

IT

Carignano del Sulcis

IT

Carmignano

IT

Carso

IT

Castel del Monte

IT

Castel San Lorenzo

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 35

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
IT

Casteller

IT

Castelli Romani

IT

Cellatica

IT

Cerasuolo di Vittoria

IT

Cerveteri

IT

IT

Cesanese del Piglio


Termen echivalent: Piglio
Cesanese di Affile
Termen echivalent: Affile
Cesanese di Olevano Romano
Termen echivalent: Olevano Romano
Chianti, urmat sau nu de Colli Aretini

IT

Chianti, urmat sau nu de Colli Fiorentini

IT

Chianti, urmat sau nu de Colli Senesi

IT

Chianti, urmat sau nu de Colline Pisane

IT

Chianti, urmat sau nu de Montalbano

IT

Chianti, urmat sau nu de Montespertoli

IT

Chianti, urmat sau nu de Rufina

IT

Chianti Classico

IT

Cilento

IT

IT

Cinque Terre, urmat sau nu de Costa da Posa


Termen echivalent: Cinque Terre Sciacchetr
Cinque Terre, urmat sau nu de Costa de Campu
Termen echivalent: Cinque Terre Sciacchetr
Cinque Terre, urmat sau nu de Costa de Sera
Termen echivalent: Cinque Terre Sciacchetr
Circeo

IT

Cir

IT

Cisterna d'Asti

IT

Colli Albani

IT

Colli Altotiberini

IT

Colli Amerini

IT

Colli Asolani - Prosecco


Termen echivalent: Asolo- Prosecco
Colli Berici

IT
IT

IT
IT

IT

Denumirea care urmeaz s fie protejat

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 36

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
IT

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Colli Bolognesi, urmat sau nu de Colline di Oliveto

IT

Colli Bolognesi, urmat sau nu de Colline di Riosto

IT

Colli Bolognesi, urmat sau nu de Colline Marconiane

IT

Colli Bolognesi, urmat sau nu de Monte San Pietro

IT

Colli Bolognesi, urmat sau nu de Serravalle

IT

Colli Bolognesi, urmat sau nu de Terre di Montebudello

IT

Colli Bolognesi, urmat sau nu de Zola Predosa

IT
IT

Colli Bolognesi, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai


mici
Colli Bolognesi Classico - Pignoletto

IT

Colli d'Imola

IT
IT

Colli del Trasimeno


Termen echivalent: Trasimeno
Colli dell'Etruria Centrale

IT

Colli della Sabina

IT

Colli di Conegliano, urmat sau nu de Fregona

IT

Colli di Conegliano, urmat sau nu de Refrontolo

IT

Colli di Faenza

IT

Colli di Luni

IT

Colli di Parma

IT

Colli di Rimini

IT

Colli di Scandiano e di Canossa

IT

Colli Etruschi Viterbesi

IT

Colli Euganei

IT

Colli Lanuvini

IT

Colli Maceratesi

IT

Colli Martani

IT

Colli Orientali del Friuli, urmat sau nu de Cialla

IT

Colli Orientali del Friuli, urmat sau nu de Rosazzo

IT

Colli Orientali del Friuli, urmat sau nu de Schiopettino di Prepotto

IT

Colli Orientali del Friuli Picolit, urmat sau nu de Cialla

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 37

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

IT

Colli Perugini

IT

Colli Pesaresi, urmat sau nu de Focara

IT

Colli Pesaresi, urmat sau nu de Roncaglia

IT

Colli Piacentini, urmat sau nu de Gutturnio

IT

Colli Piacentini, urmat sau nu de Monterosso Val d'Arda

IT

Colli Piacentini, urmat sau nu de Val Trebbia

IT

Colli Piacentini, urmat sau nu de Valnure

IT

Colli Piacentini, urmat sau nu de Vigoleno

IT

Colli Romagna centrale

IT

Colli Tortonesi

IT

Collina Torinese

IT

Colline di Levanto

IT

Colline Joniche Tarantine

IT

Colline Lucchesi

IT

Colline Novaresi

IT

Colline Saluzzesi

IT

IT

Collio Goriziano
Termen echivalent: Collio
Conegliano - Valdobbiadene, urmat sau nu de Cartizze
Termen echivalent: Conegliano sau Valdobbiadene
Cnero

IT

Contea di Sclafani

IT

Contessa Entellina

IT

Controguerra

IT

Copertino

IT

Cori

IT

Cortese dell'Alto Monferrato

IT

Corti Benedettine del Padovano

IT

Cortona

IT

Costa d'Amalfi, urmat sau nu de Furore

IT

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 38

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
IT

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Costa d'Amalfi, urmat sau nu de Ravello

IT

Costa d'Amalfi, urmat sau nu de Tramonti

IT

Coste della Sesia

IT

Curtefranca

IT

Delia Nivolelli

IT

Dolcetto d'Acqui

IT

Dolcetto d'Alba

IT

Dolcetto d'Asti

IT

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

IT

Dolcetto di Diano d'Alba


Termen echivalent: Diano d'Alba
Dolcetto di Dogliani

IT
IT

IT

Dolcetto di Dogliani Superiore


Termen echivalent: Dogliani
Dolcetto di Ovada
Termen echivalent: Dolcetto d'Ovada
Dolcetto di Ovada Superiore sau Ovada

IT

Donnici

IT

Elba

IT

Eloro, urmat sau nu de Pachino

IT
IT

Erbaluce di Caluso
Termen echivalent: Caluso
Erice

IT

Esino

IT

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

IT

Etna

IT
IT

Falerio dei Colli Ascolani


Termen echivalent: Falerio
Falerno del Massico

IT

Fara

IT

Faro

IT

Fiano di Avellino

IT

Franciacorta

IT

Frascati

IT

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 39

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

IT

Freisa d'Asti

IT

Freisa di Chieri

IT

Friuli Annia

IT

Friuli Aquileia

IT

Friuli Grave

IT
IT

Friuli Isonzo
Termen echivalent: Isonzo del Friuli
Friuli Latisana

IT

Gabiano

IT

Galatina

IT

Galluccio

IT

Gambellara

IT

Garda

IT

Garda Colli Mantovani

IT

Gattinara

IT
IT

Gavi
Termen echivalent: Cortese di Gavi
Genazzano

IT

Ghemme

IT

Gioia del Colle

IT

Gir di Cagliari

IT

Golfo del Tigullio

IT

Gravina

IT

Greco di Bianco

IT

Greco di Tufo

IT

Grignolino d'Asti

IT

Grignolino del Monferrato Casalese

IT
IT

Guardia Sanframondi
Termen echivalent: Guardiolo
I Terreni di San Severino

IT

Irpinia, urmat sau nu de Campi Taurasini

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 40

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
IT
IT

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Ischia

IT

Lacrima di Morro
Termen echivalent: Lacrima di Morro d'Alba
Lago di Caldaro
Termen echivalent: Caldaro / Kalterer / Kalterersee
Lago di Corbara

IT

Lambrusco di Sorbara

IT

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

IT

Lambrusco Mantovano, urmat sau nu de Oltre Po Mantovano

IT

Lambrusco Mantovano, urmat sau nu de Viadanese-Sabbionetano

IT

Lambrusco Salamino di Santa Croce

IT

Lamezia

IT

Langhe

IT

Lessona

IT

Leverano

IT

Lison-Pramaggiore

IT

Lizzano

IT

Loazzolo

IT

Locorotondo

IT

Lugana

IT

Malvasia delle Lipari

IT

Malvasia di Bosa

IT

Malvasia di Cagliari

IT

Malvasia di Casorzo d'Asti


Termen echivalent: Cosorzo / Malvasia di Cosorzo
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

IT

IT
IT
IT

Mamertino di Milazzo
Termen echivalent: Mamertino
Mandrolisai

IT

Marino

IT

Marsala

IT

Martina
Termen echivalent: Martina Franca
Matino

IT

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 41

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

IT

Melissa

IT

Menfi, urmat sau nu de Bonera

IT

Menfi, urmat sau nu de Feudo dei Fiori

IT

Merlara

IT
IT

Molise
Termen echivalent: del Molise
Monferrato, urmat sau nu de Casalese

IT

Monica di Cagliari

IT

Monica di Sardegna

IT

Monreale

IT

Montecarlo

IT
IT

Montecompatri-Colonna
Termen echivalent: Montecompatri / Colonna
Montecucco

IT

Montefalco

IT

Montefalco Sagrantino

IT

Montello e Colli Asolani

IT
IT

Montepulciano d'Abruzzo, nsoit sau nu de Casauria / Terre di


Casauria
Montepulciano d'Abruzzo, nsoit sau nu de Terre dei Vestini

IT

Montepulciano d'Abruzzo, urmat sau nu de Colline Teramane

IT

Monteregio di Massa Marittima

IT

Montescudaio

IT
IT

Monti Lessini
Termen echivalent: Lessini
Morellino di Scansano

IT

Moscadello di Montalcino

IT

Moscato di Cagliari

IT
IT

Moscato di Pantelleria
Termen echivalent: Passito di Pantelleria / Pantelleria
Moscato di Sardegna, urmat sau nu de Gallura

IT

Moscato di Sardegna, urmat sau nu de Tempio Pausania

IT

Moscato di Sardegna, urmat sau nu de Tempo

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 42

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
IT

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Moscato di Siracusa

IT
IT

Moscato di Sorso-Sennori
Termen echivalent: Moscato di Sorso / Moscato di Sennori
Moscato di Trani

IT

Nard

IT

Nasco di Cagliari

IT

Nebbiolo d'Alba

IT

Nettuno

IT

Noto

IT

Nuragus di Cagliari

IT

Offida

IT

Oltrep Pavese

IT

Orcia

IT

Orta Nova

IT

Orvieto

IT

Ostuni

IT

Pagadebit di Romagna, urmat sau nu de Bertinoro

IT

Parrina

IT

Penisola Sorrentina, urmat sau nu de Gragnano

IT

Penisola Sorrentina, urmat sau nu de Lettere

IT

Penisola Sorrentina, urmat sau nu de Sorrento

IT
IT

Pentro di Isernia
Termen echivalent: Pentro
Pergola

IT

Piemonte

IT

Pietraviva

IT

Pinerolese

IT

Pollino

IT

Pomino

IT

Pornassio
Termen echivalent: Ormeasco di Pornassio
Primitivo di Manduria

IT

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 43

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

IT

Prosecco

IT

Ramandolo

IT

Recioto di Gambellara

IT

Recioto di Soave

IT

Reggiano

IT

Reno

IT

Riesi

IT

Riviera del Brenta

IT
IT

Riviera del Garda Bresciano


Termen echivalent: Garda Bresciano
Riviera ligure di ponente, urmat sau nu de Albenga / Albengalese

IT

Riviera ligure di ponente, urmat sau nu de Finale / Finalese

IT

Riviera ligure di ponente, urmat sau nu de Riviera dei Fiori

IT

Roero

IT

Romagna Albana spumante

IT
IT

Rossese di Dolceacqua
Termen echivalent: Dolceacqua
Rosso Barletta

IT

Rosso Canosa, urmat sau nu de Canusium

IT

Rosso Conero

IT

Rosso di Cerignola

IT

Rosso di Montalcino

IT

Rosso di Montepulciano

IT
IT

Rosso Orvietano
Termen echivalent: Orvietano Rosso
Rosso Piceno

IT

Rubino di Cantavenna

IT

Ruch di Castagnole Monferrato

IT

Salaparuta

IT

Salice Salentino

IT

Sambuca di Sicilia

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 44

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
IT
IT

Denumirea care urmeaz s fie protejat


San Colombano al Lambro
Termen echivalent: San Colombano
San Gimignano

IT

San Ginesio

IT

San Martino della Battaglia

IT

San Severo

IT

San Vito di Luzzi

IT

Sangiovese di Romagna

IT

Sannio

IT
IT

Sant'Agata de' Goti


Termen echivalent: Sant'Agata dei Goti
Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

IT

Sant'Antimo

IT

Santa Margherita di Belice

IT

Sardegna Semidano, urmat sau nu de Mogoro

IT

Savuto

IT
IT

Scanzo
Termen echivalent: Moscato di Scanzo
Scavigna

IT

Sciacca

IT

Serrapetrona

IT
IT

Sforzato di Valtellina
Termen echivalent: Sfursat di Valtellina
Sizzano

IT

Soave, urmat sau nu de Colli Scaligeri

IT

Soave Superiore

IT

Solopaca

IT

Sovana

IT

Squinzano

IT

Strevi

IT

Tarquinia

IT

Taurasi

IT

Teroldego Rotaliano

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 45

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru
IT

Denumirea care urmeaz s fie protejat

IT

Terracina
Termen echivalent: Moscato di Terracina
Terratico di Bibbona, urmat sau nu de numele unei uniti geografice
mai mici
Terre dell'Alta Val d'Agri

IT

Terre di Casole

IT
IT

Terre Tollesi
Termen echivalent: Tullum
Torgiano

IT

Torgiano rosso riserva

IT

Trebbiano d'Abruzzo

IT

Trebbiano di Romagna

IT

Trentino, urmat sau nu de Isera / d'Isera

IT

Trentino, urmat sau nu de Sorni

IT

Trentino, urmat sau nu de Ziresi / dei Ziresi

IT

Trento

IT

Val d'Arbia

IT

Val di Cornia, urmat sau nu de Suvereto

IT

Val Polcvera, urmat sau nu de Coronata

IT

Valcalepio

IT

Valdadige, urmat sau nu de Terra dei Forti


Termen echivalent: Etschtaler
Valdadige Terradeiforti
Termen echivalent: Terradeiforti Valdadige
Valdichiana

IT

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

Valle d'Aosta, urmat sau nu de Arnad-Montjovet


Termen echivalent: Valle d'Aoste
Valle d'Aosta, urmat sau nu de Blanc de Morgex et de la Salle
Termen echivalent: Valle d'Aoste
Valle d'Aosta, urmat sau nu de Chambave
Termen echivalent: Valle d'Aoste
Valle d'Aosta, urmat sau nu de Donnas
Termen echivalent: Valle d'Aoste
Valle d'Aosta, urmat sau nu de Enfer d'Arvier
Termen echivalent: Valle d'Aoste
Valle d'Aosta, urmat sau nu de Nus
Termen echivalent: Valle d'Aoste
Valle d'Aosta, urmat sau nu de Torrette
Termen echivalent: Valle d'Aoste
Valpolicella, nsoit sau nu de Valpantena

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 46

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
IT

Valsusa

Denumirea care urmeaz s fie protejat

IT

Valtellina Superiore, urmat sau nu de Grumello

IT

Valtellina Superiore, urmat sau nu de Inferno

IT

Valtellina Superiore, urmat sau nu de Maroggia

IT

Valtellina Superiore, urmat sau nu de Sassella

IT

Valtellina Superiore, urmat sau nu de Valgella

IT

Velletri

IT

Verbicaro

IT

Verdicchio dei Castelli di Jesi

IT

Verdicchio di Matelica

IT
IT

Verduno Pelaverga
Termen echivalent: Verduno
Vermentino di Gallura

IT

Vermentino di Sardegna

IT

Vernaccia di Oristano

IT

Vernaccia di San Gimignano

IT

Vernaccia di Serrapetrona

IT

Vesuvio

IT

Vicenza

IT

Vignanello

IT

Vin Santo del Chianti

IT

Vin Santo del Chianti Classico

IT

Vin Santo di Montepulciano

IT
IT

Vini del Piave


Termen echivalent: Piave
Vino Nobile di Montepulciano

IT

Vittoria

IT

Zagarolo

IT

Allerona

IT

Alta Valle della Greve

IT

Alto Livenza

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 47

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

IT

Alto Mincio

IT

Alto Tirino

IT

Arghill

IT

Barbagia

IT

Basilicata

IT

Benaco bresciano

IT

Beneventano

IT

Bergamasca

IT

Bettona

IT
IT

Bianco del Sillaro


Termen echivalent: Sillaro
Bianco di Castelfranco Emilia

IT

Calabria

IT

Camarro

IT

Campania

IT

Cannara

IT

Civitella d'Agliano

IT

Colli Aprutini

IT

Colli Cimini

IT

Colli del Limbara

IT

Colli del Sangro

IT

Colli della Toscana centrale

IT

Colli di Salerno

IT

Colli Trevigiani

IT

Collina del Milanese

IT

Colline di Genovesato

IT

Colline Frentane

IT

Colline Pescaresi

IT

Colline Savonesi

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 48

geografic protejat (IGP)


Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)

Stat membru
IT

Colline Teatine

IT

Condoleo

IT

Conselvano

IT

Costa Viola

IT

Daunia

IT
IT

Del Vastese
Termen echivalent: Histonium
Delle Venezie

IT

Dugenta

IT
IT

Emilia
Termen echivalent: Dell'Emilia
Epomeo

IT

Esaro

IT

Fontanarossa di Cerda

IT

Forl

IT

Fortana del Taro

IT

IT

Frusinate
Termen echivalent: del Frusinate
Golfo dei Poeti La Spezia
Termen echivalent: Golfo dei Poeti
Grottino di Roccanova

IT

Isola dei Nuraghi

IT

Lazio

IT

Lipuda

IT

Locride

IT

Marca Trevigiana

IT

Marche

IT

Maremma Toscana

IT

Marmilla

IT

IT

Mitterberg tra Cauria e Tel


Termen echivalent: Mitterberg / Mitterberg zwischen Gfrill und Toll
Modena
Termen echivalent: Provincia di Modena / di Modena
Montecastelli

IT

Montenetto di Brescia

IT

IT

Denumirea care urmeaz s fie protejat

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 49

Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

IT

Murgia

IT

Narni

IT

Nurra

IT

Ogliastra

IT
IT

Osco
Termen echivalent: Terre degli Osci
Paestum

IT

Palizzi

IT

Parteolla

IT

Pellaro

IT

Planargia

IT

Pompeiano

IT

Provincia di Mantova

IT

Provincia di Nuoro

IT

Provincia di Pavia

IT
IT

Provincia di Verona
Termen echivalent: Veronese
Puglia

IT

Quistello

IT

Ravenna

IT

Roccamonfina

IT

Romangia

IT

Ronchi di Brescia

IT

Ronchi Varesini

IT

Rotae

IT

Rubicone

IT

Sabbioneta

IT

Salemi

IT

Salento

IT

Salina

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 50

geografic protejat (IGP)


Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)

Stat membru
IT

Scilla

Denumirea care urmeaz s fie protejat

IT

Sebino

IT

Sibiola

IT

Sicilia

IT

Spello

IT

Tarantino

IT

Terrazze Retiche di Sondrio

IT
IT

Terre Aquilane
Termen echivalent: Terre dell'Aquila
Terre del Volturno

IT

Terre di Chieti

IT

Terre di Veleja

IT

Terre Lariane

IT

Tharros

IT
IT

Toscano
Termen echivalent: Toscana
Trexenta

IT

Umbria

IT

Val di Magra

IT

Val di Neto

IT

Val Tidone

IT

Valcamonica

IT

Valdamato

IT

Vallagarina

IT

Valle Belice

IT

Valle d'Itria

IT

Valle del Crati

IT

Valle del Tirso

IT

Valle Peligna

IT

Valli di Porto Pino

IT

Veneto

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 51

Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

IT

Veneto Orientale

IT

Venezia Giulia

IT

Vigneti delle Dolomiti


Termen echivalent: Weinberg Dolomiten

Termen echivalent: Vouni Panayia - Ampelitis

Termen echivalent: Commandaria


, urmat sau nu de
Termen echivalent: Krasohoria Lemesou - Afames
, urmat sau nu de
Termen echivalent: Krasohoria Lemesou - Laona

Termen echivalent: Laona Akama

Termen echivalent: Pitsilia

Termen echivalent: Larnaka

Termen echivalent: Lemesos

Termen echivalent: Lefkosia

Termen echivalent: Pafos


Crmant du Luxembourg

CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
CY
LU
LU

LU

LU
LU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU

Moselle luxembourgeoise, urmat de Ahn / Assel / Bech-Kleinmacher /


Born / Bous / Bumerange / Canach / Ehnen / Ellingen / Elvange /
Erpeldingen / Gostingen / Greveldingen / Grevenmacher, urmat de
Appellation contrle
Moselle luxembourgeoise, urmat de Lenningen / Machtum / Mechtert /
Moersdorf / Mondorf / Niederdonven / Oberdonven / Oberwormelding /
Remich / Rolling / Rosport / Stadtbredimus, urmat de Appellation
contrle
Moselle luxembourgeoise, urmat de Remerschen / Remich / Schengen /
Schwebsingen / Stadtbredimus / Trintingen / Wasserbilig / Wellenstein /
Wintringen sau Wormeldingen, urmat de Appellation contrle
Moselle luxembourgeoise, urmat de numele soiului de vi de vie,
urmat de Appellation contrle
szr-Neszmlyi borvidk, urmat sau nu de numele subregiunii, al
comunei sau al sitului
Badacsonyi, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al
sitului
Balaton
Balaton-felvidki, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau
al sitului
Balatonboglri, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al
sitului
Balatonfred-Csopaki borvidk, urmat sau nu de numele subregiunii,
al comunei sau al sitului
Balatoni

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 52

geografic protejat (IGP)


Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

HU

Bkk, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al sitului

HU
HU

Csongrd, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al


sitului
Debri Hrslevel

HU

Duna

HU

Egri Bikavr

HU

Egri Bikavr Superior

HU

Egr, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al sitului

HU

HU

Etyek-Buda, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al


sitului
Hajs-Baja, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al
sitului
Izski Arany Srfehr

HU

Kunsg, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al sitului

HU

Mtra, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al sitului

HU

Mr, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al sitului

HU

HU

Nagy-Soml, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al


sitului
Pannonhalma, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al
sitului
Pcs, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al sitului

HU

Somli

HU

Somli Arany

HU

Somli Nszjszakk Bora

HU

Sopron, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al sitului

HU
HU

Szekszrd, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al


sitului
Tokaj, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al sitului

HU

Tolna, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al sitului

HU

Villny, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al sitului

HU

Villnyi vdett eredet classicus

HU

Zala, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al sitului

HU

Egerszlti Olaszrizling

HU

Kli

HU

HU

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 53

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru
HU

Denumirea care urmeaz s fie protejat

HU

Neszmly, urmat sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al


sitului
Pannon

HU

Tihany

HU

Alfldi, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

HU
HU

Balatonmellki, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai


mici
Dl-alfldi

HU

Dl-dunntli

HU

Duna mellki

HU

Duna-Tisza kzi

HU

Dunntli

HU

szak-dunntli

HU

Fels-magyarorszgi

HU

Nyugat-dunntli

HU

Tisza mellki

HU

Tisza vlgyi

HU

Zemplni

MT

Gozo

MT

Malta

MT

Maltese Islands

NL

Drenthe

NL

Flevoland

NL

Friesland

NL

Gelderland

NL

Groningen

NL

Limburg

NL

Noord Brabant

NL

Noord Holland

NL

Overijssel

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 54

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)

Stat membru
NL

Utrecht

NL

Zeeland

NL

Zuid Holland

AT

Burgenland, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

AT

Carnuntum, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

AT

Donauland, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

AT

Kamptal, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

AT

Krnten, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

AT

Kremstal, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

AT

Leithaberg, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

AT

AT

Mittelburgenland, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai


mici
Neusiedlersee, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai
mici
Neusiedlersee-Hgelland, urmat sau nu de numele unei uniti
geografice mai mici
Niedersterreich, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai
mici
Obersterreich, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai
mici
Salzburg, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

AT

Steiermark, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

AT

AT

Sd-Oststeiermark, urmat sau nu de numele unei uniti geografice


mai mici
Sdburgenland, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai
mici
Sdsteiermark, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai
mici
Thermenregion, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai
mici
Tirol, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

AT

Traisental, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

AT

Vorarlberg, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

AT

Wachau, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

AT

Wagram, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

AT

Weinviertel, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

AT

Weststeiermark, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai


mici

AT
AT
AT
AT

AT
AT
AT

Denumirea care urmeaz s fie protejat

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 55

Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
AT

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Wien, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici

AT

Bergland

AT

Steierland

AT

Weinland

AT

Wien

PT

Alenquer

PT

Alentejo, urmat sau nu de Borba

PT

Alentejo, urmat sau nu de vora

PT

Alentejo, urmat sau nu de Granja-Amareleja

PT

Alentejo, urmat sau nu de Moura

PT

Alentejo, urmat sau nu de Portalegre

PT

Alentejo, urmat sau nu de Redondo

PT

Alentejo, urmat sau nu de Reguengos

PT

Alentejo, urmat sau nu de Vidigueira

PT

Arruda

PT

Bairrada

PT

Beira Interior, urmat sau nu de Castelo Rodrigo

PT

Beira Interior, urmat sau nu de Cova da Beira

PT

Beira Interior, urmat sau nu de Pinhel

PT

Biscoitos

PT

Bucelas

PT

Carcavelos

PT

Colares

PT

Do, urmat sau nu de Alva

PT

Do, urmat sau nu de Besteiros

PT

Do, urmat sau nu de Castendo

PT

Do, urmat sau nu de Serra da Estrela

PT

Do, urmat sau nu de Silgueiros

PT

Do, urmat sau nu de Terras de Azurara

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 56

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

PT

Do, urmat sau nu de Terras de Senhorim

PT

Do Nobre

PT

PT

Douro, urmat sau nu de Baixo Corgo


Termen echivalent: Vinho do Douro
Douro, urmat sau nu de Cima Corgo
Termen echivalent: Vinho do Douro
Douro, urmat sau nu de Douro Superior
Termen echivalent: Vinho do Douro
Encostas dAire, urmat sau nu de Alcobaa

PT

Encostas dAire, urmat sau nu de Ourm

PT

Graciosa

PT

Lafes

PT

Lagoa

PT

Lagos

PT

Madeirense

PT
PT

Madeira
Termen echivalent: Madera / Vinho da Madeira / Madeira Weine /
Madeira Wine / Vin de Madre / Vino di Madera / Madeira Wijn
Moscatel de Setbal

PT

Moscatel do Douro

PT

bidos

PT
PT

Porto
Termen echivalent: Oporto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / Port
Wine / Portwein / Portvin / Portwijn
Palmela

PT

Pico

PT

Portimo

PT

Ribatejo, urmat sau nu de Almeirim

PT

Ribatejo, urmat sau nu de Cartaxo

PT

Ribatejo, urmat sau nu de Chamusca

PT

Ribatejo, urmat sau nu de Coruche

PT

Ribatejo, urmat sau nu de Santarm

PT

Ribatejo, urmat sau nu de Tomar

PT

Setbal

PT
PT

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 57

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
PT

Setbal Roxo

PT

Tavira

PT

Tvora-Varosa

PT

Torres Vedras

PT

Trs-os-Montes, urmat sau nu de Chaves

PT

Trs-os-Montes, urmat sau nu de Planalto Mirands

PT

Trs-os-Montes, urmat sau nu de Valpaos

PT

PT

Vinho do Douro, urmat sau nu de Baixo Corgo


Termen echivalent: Douro
Vinho do Douro, urmat sau nu de Cima Corgo
Termen echivalent: Douro
Vinho do Douro, urmat sau nu de Douro Superior
Termen echivalent: Douro
Vinho Verde, urmat sau nu de Amarante

PT

Vinho Verde, urmat sau nu de Ave

PT

Vinho Verde, urmat sau nu de Baio

PT

Vinho Verde, urmat sau nu de Basto

PT

Vinho Verde, urmat sau nu de Cvado

PT

Vinho Verde, urmat sau nu de Lima

PT

Vinho Verde, urmat sau nu de Mono e Melgao

PT

Vinho Verde, urmat sau nu de Paiva

PT

Vinho Verde, urmat sau nu de Sousa

PT

Vinho Verde Alvarinho

PT

Vinho Verde Alvarinho Espumante

PT

Lisboa, urmat sau nu de Alta Estremadura

PT

Lisboa, urmat sau nu de Estremadura

PT

Pennsula de Setbal

PT

Tejo

PT

Vinho Espumante Beiras, urmat sau nu de Beira Alta

PT

Vinho Espumante Beiras, urmat sau nu de Beira Litoral

PT

Vinho Espumante Beiras, urmat sau nu de Terras de Sic

PT

Vinho Licoroso Algarve

PT
PT

Denumirea care urmeaz s fie protejat

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 58

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

PT

Vinho Regional Aores

PT

Vinho Regional Alentejano

PT

Vinho Regional Algarve

PT

Vinho Regional Beiras, urmat sau nu de Beira Alta

PT

Vinho Regional Beiras, urmat sau nu de Beira Litoral

PT

Vinho Regional Beiras, urmat sau nu de Terras de Sic

PT

Vinho Regional Duriense

PT

Vinho Regional Minho

PT

Vinho Regional Terras do Sado

PT

Vinho Regional Terras Madeirenses

PT

Vinho Regional Transmontano

RO

Aiud, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Alba Iulia, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Babadag, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Banat, urmat sau nu de Dealurile Tirolului

RO

Banat, urmat sau nu de Moldova Nou

RO

Banat, urmat sau nu de Silagiu

RO

Banu Mrcine, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Bohotin, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Cernteti - Podgoria, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Coteti, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Cotnari

RO

Criana, urmat sau nu de Biharia

RO

Criana, urmat sau nu de Diosig

RO

Criana, urmat sau nu de imleu Silvaniei

RO

Dealu Bujorului, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Dealu Mare, urmat sau nu de Boldeti

RO

Dealu Mare, urmat sau nu de Breaza

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 59

geografic protejat (IGP)


Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
RO

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Dealu Mare, urmat sau nu de Ceptura

RO

Dealu Mare, urmat sau nu de Merei

RO

Dealu Mare, urmat sau nu de Tohani

RO

Dealu Mare, urmat sau nu de Urlai

RO

Dealu Mare, urmat sau nu de Valea Clugreasc

RO

Dealu Mare, urmat sau nu de Zoreti

RO

Drgani, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Hui, urmat sau nu de Vutcani

RO

Iana, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Iai, urmat sau nu de Bucium

RO

Iai, urmat sau nu de Copou

RO

Iai, urmat sau nu de Uricani

RO

Lechina, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Mehedini, urmat sau nu de Corcova

RO

Mehedini, urmat sau nu de Golul Drncei

RO

Mehedini, urmat sau nu de Orevia

RO

Mehedini, urmat sau nu de Severin

RO

Mehedini, urmat sau nu de Vnju Mare

RO

Mini, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Murfatlar, urmat sau nu de Cernavod

RO

Murfatlar, urmat sau nu de Medgidia

RO

Nicoreti, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Odobeti, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Oltina, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Panciu, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Pietroasa, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Reca, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Smbureti, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Sarica Niculiel, urmat sau nu de Tulcea

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 60

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

RO

Sebe-Apold, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Segarcea, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

tefneti, urmat sau nu de Costeti

RO

Trnave, urmat sau nu de Blaj

RO

Trnave, urmat sau nu de Jidvei

RO

Trnave, urmat sau nu de Media

RO

Colinele Dobrogei, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Dealurile Crianei, urmat sau nu de numele subregiunii

RO

Dealurile Moldovei sau, dup caz, Dealurile Covurluiului

RO

Dealurile Moldovei sau, dup caz, Dealurile Hrlului

RO

Dealurile Moldovei sau, dup caz, Dealurile Huilor

RO

Dealurile Moldovei sau, dup caz, Dealurile Iailor

RO

Dealurile Moldovei sau, dup caz, Dealurile Tutovei

RO

Dealurile Moldovei sau, dup caz, Terasele Siretului

RO

Dealurile Moldovei

RO

Dealurile Munteniei

RO

Dealurile Olteniei

RO

Dealurile Stmarului

RO

Dealurile Transilvaniei

RO

Dealurile Vrancei

RO

Dealurile Zarandului

RO

Terasele Dunrii

RO

Viile Caraului

RO

Viile Timiului

SI

Bela krajina, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici
i/sau de numele unei podgorii
Belokranjec, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici
i/sau de numele unei podgorii
Bizeljsko-Sremi, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai
mici i/sau de numele unei podgorii
Termen echivalent: Sremi-Bizeljsko

SI
SI

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 61

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Bizeljan, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici
i/sau de numele unei podgorii
Cviek, Dolenjska, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai
mici i/sau de numele unei podgorii
Dolenjska, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici
i/sau de numele unei podgorii
Gorika Brda, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici
i/sau de numele unei podgorii
Termen echivalent: Brda
Kras, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici i/sau
de numele unei podgorii
Metlika rnina, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai
mici i/sau de numele unei podgorii
Prekmurje, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici
i/sau de numele unei podgorii
Termen echivalent: Prekmuran
Slovenska Istra, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai
mici i/sau de numele unei podgorii
tajerska Slovenija, urmat sau nu de numele unei uniti geografice
mai mici i/sau de numele unei podgorii
Teran, Kras, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai mici
i/sau de numele unei podgorii
Vipavska dolina, urmat sau nu de numele unei uniti geografice mai
mici i/sau de numele unei podgorii
Termen echivalent: Vipava, Vipavec, Vipavan
Podravje, urmat eventual de meniunea mlado vino, numele putnd fi
utilizate i sub form adjectival
Posavje, urmat eventual de meniunea mlado vino, numele putnd fi
utilizate i sub form adjectival
Primorska, urmat eventual de meniunea mlado vino, numele putnd
fi utilizate i sub form adjectival
Junoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de
Dunajskostredsk vinohradncky rajn
Junoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Hurbanovsk
vinohradncky rajn
Junoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Komransk
vinohradncky rajn
Junoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Palrikovsk
vinohradncky rajn
Junoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de trovsk
vinohradncky rajn
Junoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de amornsky
vinohradncky rajn
Junoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de numele unei
subregiuni i/sau al unei uniti geografice mai mici
Junoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Strekovsk
vinohradncky rajn
Junoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Galantsk
vinohradncky rajn
Malokarpatsk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Vrbovsk
vinohradncky rajn
Malokarpatsk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Trnavsk
vinohradncky rajn
Malokarpatsk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Skalick
vinohradncky rajn
Malokarpatsk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Oreansk
vinohradncky rajn

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 62

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
SK

SK

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Malokarpatsk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Hlohoveck
vinohradncky rajn
Malokarpatsk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Doansk
vinohradncky rajn
Malokarpatsk vinohradncka oblas, urmat sau nu de numele unei
subregiuni i/sau al unei uniti geografice mai mici
Malokarpatsk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Seneck
vinohradncky rajn
Malokarpatsk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Stupavsk
vinohradncky rajn
Malokarpatsk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Modransk
vinohradncky rajn
Malokarpatsk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Bratislavsk
vinohradncky rajn
Malokarpatsk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Pezinsk
vinohradncky rajn
Malokarpatsk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Zhorsk
vinohradncky rajn
Nitrianska vinohradncka oblas, urmat sau nu de Pukaneck
vinohradncky rajn
Nitrianska vinohradncka oblas, urmat sau nu de itavsk
vinohradncky rajn
Nitrianska vinohradncka oblas, urmat sau nu de eliezovsk
vinohradncky rajn
Nitrianska vinohradncka oblas, urmat sau nu de numele unei
subregiuni i/sau al unei uniti geografice mai mici
Nitrianska vinohradncka oblas, urmat sau nu de Nitriansky
vinohradncky rajn
Nitrianska vinohradncka oblas, urmat sau nu de Vrbesk
vinohradncky rajn
Nitrianska vinohradncka oblas, urmat sau nu de Tekovsk
vinohradncky rajn
Nitrianska vinohradncka oblas, urmat sau nu de Zlatomoraveck
vinohradncky rajn
Nitrianska vinohradncka oblas, urmat sau nu de intavsk
vinohradncky rajn
Nitrianska vinohradncka oblas, urmat sau nu de Radoinsk
vinohradncky rajn
Stredoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de numele unei
subregiuni i/sau al unei uniti geografice mai mici
Stredoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Fil'akovsk
vinohradncky rajn
Stredoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Gemersk
vinohradncky rajn
Stredoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Hontiansky
vinohradncky rajn
Stredoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Ipesk
vinohradncky rajn
Stredoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Vinick
vinohradncky rajn
Stredoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Tornask
vinohradncky rajn
Stredoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de
Modrokamenck vinohradncky rajn
Vinohradncka oblas Tokajoblas, urmat sau nu de Viniky

SK

Vinohradncka oblas Tokaj, urmat sau nu de numele unei uniti

SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 63

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru
SK

Denumirea care urmeaz s fie protejat


geografice mai mici
Vinohradncka oblas Tokaj, urmat sau nu de Vek Ta

SK

Vinohradncka oblas Tokaj, urmat sau nu de Mal Ta

SK

Vinohradncka oblas Tokaj, urmat sau nu de erhov

SK

Vinohradncka oblas Tokaj, urmat sau nu de Slovensk Nov Mesto

SK

Vinohradncka oblas Tokaj, urmat sau nu de ernochov

SK

Vinohradncka oblas Tokaj, urmat sau nu de Bara

SK

ES

Vchodoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de


Michalovsk vinohradncky rajn
Vchodoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de numele unei
subregiuni i/sau al unei uniti geografice mai mici
Vchodoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de
Krovskochlmeck vinohradncky rajn
Vchodoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Moldavsk
vinohradncky rajn
Vchodoslovensk vinohradncka oblas, urmat sau nu de Sobraneck
vinohradncky rajn
Junoslovensk vinohradncka oblas poate fi nsoit de expresia
oblastn vno
Malokarpatsk vinohradncka oblas poate fi nsoit de expresia
oblastn vno
Nitrianska vinohradncka oblas poate fi nsoit de expresia oblastn
vno
Stredoslovensk vinohradncka oblas poate fi nsoit de expresia
oblastn vno
Vchodoslovensk vinohradncka oblas poate fi nsoit de expresia
oblastn vno
Abona

ES

Alella

ES

Alicante, urmat sau nu de Marina Alta

ES

Almansa

ES

Ampurdn-Costa Brava

ES
ES

Arabako Txakolina
Termen echivalent: Txakol de lava
Arlanza

ES

Arribes

ES

Bierzo

ES

Binissalem

ES

Bizkaiko Txakolina
Termen echivalent: Chacol de Bizkaia
Bullas

SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK

ES

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 64

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
ES

Calatayud

ES

Campo de Borja

ES

Campo de la Guardia

ES

Cangas

ES

Cariena

ES

Catalua

ES

Cava

ES

ES

Chacol de Bizkaia
Termen echivalent: Bizkaiko Txakolina
Chacol de Getaria
Termen echivalent: Getariako Txakolina
Cigales

ES

Conca de Barber

ES

Condado de Huelva

ES

Costers del Segre, urmat sau nu de Artesa

ES

Costers del Segre, urmat sau nu de Les Garrigues

ES

Costers del Segre, urmat sau nu de Raimat

ES

Costers del Segre, urmat sau nu de Valls de Riu Corb

ES

Dehesa del Carrizal

ES

Dominio de Valdepusa

ES

El Hierro

ES

Empord

ES

Finca lez

ES
ES

Getariako Txakolina
Termen echivalent: Chacol de Getaria
Gran Canaria

ES

Granada

ES

Guijoso

ES

Jerez/Xrs/Sherry

ES

Jumilla

ES

La Gomera

ES

La Mancha

ES

Denumirea care urmeaz s fie protejat

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 65

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

ES

La Palma, urmat sau nu de Fuencaliente

ES

La Palma, urmat sau nu de Hoyo de Mazo

ES

La Palma, urmat sau nu de Norte de la Palma

ES

Lanzarote

ES

Lebrija

ES

Mlaga

ES

Manchuela

ES

Manzanilla Sanlcar de Barrameda

ES

Mntrida

ES

Mondjar

ES

Monterrei, urmat sau nu de Ladera de Monterrei

ES

Monterrei, urmat sau nu de Val de Monterrei

ES

Montilla-Moriles

ES

Montsant

ES

Navarra, urmat sau nu de Baja Montaa

ES

Navarra, urmat sau nu de Ribera Alta

ES

Navarra, urmat sau nu de Ribera Baja

ES

Navarra, urmat sau nu de Tierra Estella

ES

Navarra, urmat sau nu de Valdizarbe

ES

Pago Florentino

ES
ES

Pago de Arnzano
Termen echivalent: Vino de pago de Arinzano
Pago de Otazu

ES

Peneds

ES

Pla de Bages

ES

Pla i Llevant

ES

Prado de Irache

ES

Priorat

ES

Ras Baixas, urmat sau nu de Condado do Tea

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 66

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)

Stat membru
ES

Denumirea care urmeaz s fie protejat


Ras Baixas, urmat sau nu de O Rosal

ES

Ras Baixas, urmat sau nu de Ribeira do Ulla

ES

Ras Baixas, urmat sau nu de Soutomaior

ES

Ras Baixas, urmat sau nu de Val do Salns

ES

Ribeira Sacra, urmat sau nu de Amandi

ES

Ribeira Sacra, urmat sau nu de Chantada

ES

Ribeira Sacra, urmat sau nu de Quiroga-Bibei

ES

Ribeira Sacra, urmat sau nu de Ribeiras do Mio

ES

Ribeira Sacra, urmat sau nu de Ribeiras do Sil

ES

Ribeiro

ES

Ribera del Duero

ES

Ribera del Guadiana, urmat sau nu de Caamero

ES

Ribera del Guadiana, urmat sau nu de Matanegra

ES

Ribera del Guadiana, urmat sau nu de Montnchez

ES

Ribera del Guadiana, urmat sau nu de Ribera Alta

ES

Ribera del Guadiana, urmat sau nu de Ribera Baja

ES

Ribera del Guadiana, urmat sau nu de Tierra de Barros

ES

Ribera del Jcar

ES

Rioja, urmat sau nu de Rioja Alavesa

ES

Rioja, urmat sau nu de Rioja Alta

ES

Rioja, urmat sau nu de Rioja Baja

ES

Rueda

ES

Sierras de Mlaga, urmat sau nu de Serrana de Ronda

ES

Somontano

ES

Tacoronte-Acentejo, urmat sau nu de Anaga

ES

Tarragona

ES

Terra Alta

ES

Tierra de Len

ES

Tierra del Vino de Zamora

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 67

Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

ES

Toro

ES
ES

Txakol de lava
Termen echivalent: Arabako Txakolina
Ucls

ES

Utiel-Requena

ES

Valdeorras

ES

Valdepeas

ES

Valencia, urmat sau nu de Alto Turia

ES

Valencia, urmat sau nu de Clariano

ES

Valencia, urmat sau nu de Moscatel de Valencia

ES

Valencia, urmat sau nu de Valentino

ES

Valle de Gmar

ES

Valle de la Orotava

ES

Valles de Benavente

ES

Vino de Calidad de Valtiendas

ES

Vinos de Madrid, urmat sau nu de Arganda

ES

Vinos de Madrid, urmat sau nu de Navalcarnero

ES

Vinos de Madrid, urmat sau nu de San Martn de Valdeiglesias

ES

Ycoden-Daute-Isora

ES

Yecla

ES

3 Riberas

ES

Abanilla

ES

Altiplano de Sierra Nevada

ES

Bajo Aragn

ES

Ribera del Gllego-Cinco Villas

ES

Ribera del Jiloca

ES

Valdejaln

ES

Valle del Cinca

ES

Bailn

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 68

origine protejat (DOP)


Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu denumire de
origine protejat (DOP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)

Stat membru
ES

Barbanza e Iria

Denumirea care urmeaz s fie protejat

ES

Betanzos

ES

Cdiz

ES

Campo de Cartagena

ES

Cangas

ES

Castell

ES

Castilla

ES

Castilla y Len

ES

Contraviesa-Alpujarra

ES

Crdoba

ES

Costa de Cantabria

ES

Cumbres de Guadalfeo

ES

Desierto de Almera

ES

El Terrerazo

ES

Extremadura

ES

Formentera

ES

Glvez

ES

Granada Sur-Oeste

ES

Ibiza

ES

Illes Balears

ES

Isla de Menorca

ES

Laujar-Alpujarra

ES

Lederas del Genil

ES

Libana

ES

Los Palacios

ES

Mallorca

ES

Murcia

ES

Norte de Almera

ES

Norte de Granada

Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 69

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

ES

Pozohondo

ES

Ribera del Andarax

ES

Ribera del Queiles

ES

Serra de Tramuntana-Costa Nord

ES

Sierra de Las Estancias y Los Filabres

ES

Sierra Norte de Sevilla

ES

Sierra Sur de Jan

ES

Torreperogil

ES

Valle del Mio-Ourense

ES

Valles de Sadacia

ES

Villaviciosa de Crdoba

UK

English Vineyards

UK

Welsh Vineyards

UK

England, nlocuit sau nu de Berkshire

UK

England, nlocuit sau nu de Buckinghamshire

UK

England, nlocuit sau nu de Cheshire

UK

England, nlocuit sau nu de Cornwall

UK

England, nlocuit sau nu de Derbyshire

UK

England, nlocuit sau nu de Devon

UK

England, nlocuit sau nu de Dorset

UK

England, nlocuit sau nu de East Anglia

UK

England, nlocuit sau nu de Gloucestershire

UK

England, nlocuit sau nu de Hampshire

UK

England, nlocuit sau nu de Herefordshire

UK

England, nlocuit sau nu de Isle of Wight

UK

England, nlocuit sau nu de Isles of Scilly

UK

England, nlocuit sau nu de Kent

UK

England, nlocuit sau nu de Lancashire

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 70

geografic protejat (IGP)


Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)

Stat membru
UK

Denumirea care urmeaz s fie protejat


England, nlocuit sau nu de Leicestershire

UK

England, nlocuit sau nu de Lincolnshire

UK

England, nlocuit sau nu de Northamptonshire

UK

England, nlocuit sau nu de Nottinghamshire

UK

England, nlocuit sau nu de Oxfordshire

UK

England, nlocuit sau nu de Rutland

UK

England, nlocuit sau nu de Shropshire

UK

England, nlocuit sau nu de Somerset

UK

England, nlocuit sau nu de Staffordshire

UK

England, nlocuit sau nu de Surrey

UK

England, nlocuit sau nu de Sussex

UK

England, nlocuit sau nu de Warwickshire

UK

England, nlocuit sau nu de West Midlands

UK

England, nlocuit sau nu de Wiltshire

UK

England, nlocuit sau nu de Worcestershire

UK

England, nlocuit sau nu de Yorkshire

UK

Wales, nlocuit sau nu de Cardiff

UK

Wales, nlocuit sau nu de Cardiganshire

UK

Wales, nlocuit sau nu de Carmarthenshire

UK

Wales, nlocuit sau nu de Denbighshire

UK

Wales, nlocuit sau nu de Gwynedd

UK

Wales, nlocuit sau nu de Monmouthshire

UK

Wales, nlocuit sau nu de Newport

UK

Wales, nlocuit sau nu de Pembrokeshire

UK

Wales, nlocuit sau nu de Rhondda Cynon Taf

UK

Wales, nlocuit sau nu de Swansea

UK

Wales, nlocuit sau nu de The Vale of Glamorgan

UK

Wales, nlocuit sau nu de Wrexham

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 71

Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)
Vinuri cu indicaie
geografic protejat (IGP)

Vinuri din Republica Moldova care urmeaz s fie protejate n UE


Ciumai/
Romneti
PARTEA B
Buturi spirtoase din UE care urmeaz s fie protejate n Republica Moldova

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 72

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

Tipul de produs

FR

Rhum de la Martinique

Rom

FR

Rhum de la Guadeloupe

Rom

FR

Rhum de la Runion

Rom

FR

Rhum de la Guyane

Rom

FR

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Rom

FR

Rhum des Antilles franaises

Rom

FR

Rhum des dpartements franais d'outre-mer

Rom

ES

Ron de Mlaga

Rom

ES

Ron de Granada

Rom

PT

Rum da Madeira

Rom

UK (Scoia)

Scotch Whisky

Whiskey/Whisky

IE

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach /


Irish Whisky

Whiskey/Whisky

ES

Whisky espaol

Whiskey/Whisky

FR

Whisky breton / Whisky de Bretagne

Whiskey/Whisky

FR

Whisky alsacien / Whisky d'Alsace

Whiskey/Whisky

LU

Eau-de-vie de seigle de marque nationale


luxembourgeoise

Alcool din cereale

DE, AT, BE
(comunitatea
germanofon)

Korn / Kornbrand

Alcool din cereale

DE

Mnsterlnder Korn / Kornbrand

Alcool din cereale

DE

Sendenhorster Korn / Kornbrand

Alcool din cereale

DE

Bergischer Korn / Kornbrand

Alcool din cereale

DE

Emslnder Korn / Kornbrand

Alcool din cereale

DE

Haselnner Korn / Kornbrand

Alcool din cereale

DE

Hasetaler Korn / Kornbrand

Alcool din cereale

LT

Saman

Alcool din cereale

FR

Eau-de-vie de Cognac

Rachiu de vin

FR

Eau-de-vie des Charentes

Rachiu de vin

FR

Eau-de-vie de Jura

Rachiu de vin

FR

Cognac
(La denumirea Cognac se poate aduga una
dintre urmtoarele meniuni:
- Fine
- Grande Fine Champagne
- Grande Champagne
- Petite Fine Champagne
- Petite Champagne
- Fine Champagne
- Borderies
- Fins Bois
- Bons Bois)

Rachiu de vin

FR

Fine Bordeaux

Rachiu de vin

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 73

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

Tipul de produs

FR

Fine de Bourgogne

Rachiu de vin

FR

Armagnac

Rachiu de vin

FR

Bas-Armagnac

Rachiu de vin

FR

Haut-Armagnac

Rachiu de vin

FR

Armagnac-Tnarze

Rachiu de vin

FR

Blanche Armagnac

Rachiu de vin

FR

Eau-de-vie de vin de la Marne

Rachiu de vin

FR

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Rachiu de vin

FR

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Rachiu de vin

FR

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Rachiu de vin

FR

Eau-de-vie de vin originaire de


Franche-Comt

Rachiu de vin

FR

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Rachiu de vin

FR

Eau-de-vie de vin de Savoie

Rachiu de vin

FR

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de


la Loire

Rachiu de vin

FR

Eau-de-vie de vin des Ctes-du-Rhne

Rachiu de vin

FR

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Rachiu de vin

FR

Eau-de-vie de Faugres / Faugres

Rachiu de vin

FR

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Rachiu de vin

PT

Aguardente de Vinho Douro

Rachiu de vin

PT

Aguardente de Vinho Ribatejo

Rachiu de vin

PT

Aguardente de Vinho Alentejo

Rachiu de vin

PT

Aguardente de Vinho da Regio dos Vinhos


Verdes

Rachiu de vin

PT

Aguardente de Vinho da Regio dos Vinhos


Verdes de Alvarinho

Rachiu de vin

PT

Aguardente de Vinho Lourinh

Rachiu de vin

BG

/
/ Sungurlarska
grozdova rakya / Grozdova rakya from
Sungurlare

Rachiu de vin

BG

(
/ )
/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya /
Grozdova rakya from Sliven)

Rachiu de vin

BG

/
/
Straldjanska Muscatova rakya / Muscatova
rakya from Straldja

Rachiu de vin

BG

/
/ Pomoriyska grozdova
rakya / Grozdova rakya from Pomorie

Rachiu de vin

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 74

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

Tipul de produs

BG

/
/ Russenska biserna
grozdova rakya / Biserna grozdova rakya
from Russe

Rachiu de vin

BG

/
/ Bourgaska Muscatova
rakya / Muscatova rakya from Bourgas

Rachiu de vin

BG

/
/
Dobrudjanska muscatova rakya / muscatova
rakya from Dobrudja

Rachiu de vin

BG

/
/ Suhindolska grozdova
rakya / Grozdova rakya from Suhindol

Rachiu de vin

BG

/
/ Karlovska grozdova rakya /
Grozdova Rakya from Karlovo

Rachiu de vin

RO

Vinars Trnave

Rachiu de vin

RO

Vinars Vaslui

Rachiu de vin

RO

Vinars Murfatlar

Rachiu de vin

RO

Vinars Vrancea

Rachiu de vin

RO

Vinars Segarcea

Rachiu de vin

ES

Brandy de Jerez

Brandy/Weinbrand

ES

Brandy del Peneds

Brandy/Weinbrand

IT

Brandy italiano

Brandy/Weinbrand

EL

Brandy / Brandy of Attica

Brandy/Weinbrand

EL

Brandy / Brandy of the


Peloponnese

Brandy/Weinbrand

EL

Brandy / Brandy of
central Greece

Brandy/Weinbrand

DE

Deutscher Weinbrand

Brandy/Weinbrand

AT

Wachauer Weinbrand

Brandy/Weinbrand

AT

Weinbrand Drnstein

Brandy/Weinbrand

DE

Pflzer Weinbrand

Brandy/Weinbrand

SK

Karpatsk brandy pecil

Brandy/Weinbrand

FR

Brandy franais / Brandy de France

Brandy/Weinbrand

FR

Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de


Champagne

Rachiu de tescovin de
struguri

FR

Marc d'Aquitaine / Eau-de-vie de marc


originaire d'Aquitaine

Rachiu de tescovin de
struguri

FR

Marc de Bourgogne / Eau-de-vie de marc de


Bourgogne

Rachiu de tescovin de
struguri

FR

Marc du Centre-Est / Eau-de-vie de marc


originaire du Centre-Est

Rachiu de tescovin de
struguri

FR

Marc de Franche-Comt /Eau-de-vie de marc


originaire de Franche-Comt

Rachiu de tescovin de
struguri

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 75

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

Tipul de produs

FR

Marc du Bugey / Eau-de-vie de marc


originaire de Bugey

Rachiu de tescovin de
struguri

FR

Marc de Savoie / Eau-de-vie de marc


originaire de Savoie

Rachiu de tescovin de
struguri

FR

Marc des Cteaux de la Loire / Eau-de-vie de


marc originaire des Coteaux de la Loire

Rachiu de tescovin de
struguri

FR

Marc des Ctes-du-Rhne / Eau-de-vie de


marc des Ctes du Rhne

Rachiu de tescovin de
struguri

FR

Marc de Provence / Eau-de-vie de marc


originaire de Provence

Rachiu de tescovin de
struguri

FR

Marc du Languedoc / Eau-de-vie de marc


originaire du Languedoc

Rachiu de tescovin de
struguri

FR

Marc d'Alsace Gewrztraminer

Rachiu de tescovin de
struguri

FR

Marc de Lorraine

Rachiu de tescovin de
struguri

FR

Marc d'Auvergne

Rachiu de tescovin de
struguri

FR

Marc du Jura

Rachiu de tescovin de
struguri

PT

Aguardente Bagaceira Bairrada

Rachiu de tescovin de
struguri

PT

Aguardente Bagaceira Alentejo

Rachiu de tescovin de
struguri

PT

Aguardente Bagaceira da Regio dos Vinhos


Verdes

Rachiu de tescovin de
struguri

PT

Aguardente Bagaceira da Regio dos Vinhos


Verdes de Alvarinho

Rachiu de tescovin de
struguri

ES

Orujo de Galicia

Rachiu de tescovin de
struguri

IT

Grappa

Rachiu de tescovin de
struguri

IT

Grappa di Barolo

Rachiu de tescovin de
struguri

IT

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

Rachiu de tescovin de
struguri

IT

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

Rachiu de tescovin de
struguri

IT

Grappa trentina / Grappa del Trentino

Rachiu de tescovin de
struguri

IT

Grappa friulana / Grappa del Friuli

Rachiu de tescovin de
struguri

IT

Grappa veneta / Grappa del Veneto

Rachiu de tescovin de
struguri

IT

Sdtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige

Rachiu de tescovin de
struguri

IT

Grappa Siciliana / Grappa di Sicilia

Rachiu de tescovin de

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 76

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

Tipul de produs
struguri

IT

Grappa di Marsala

Rachiu de tescovin de
struguri

EL

/ Tsikoudia

Rachiu de tescovin de
struguri

EL

/ Tsikoudia of Crete

Rachiu de tescovin de
struguri

EL

/ Tsipouro

Rachiu de tescovin de
struguri

EL

/ Tsipouro of
Macedonia

Rachiu de tescovin de
struguri

EL

/ Tsipouro of Thessaly

Rachiu de tescovin de
struguri

EL

/ Tsipouro of Tyrnavos

Rachiu de tescovin de
struguri

LU

Eau-de-vie de marc de marque nationale


luxembourgeoise

Rachiu de tescovin de
struguri

CY

/ / / Zivania

Rachiu de tescovin de
struguri

HU

Trklyplinka

Rachiu de tescovin de
struguri

DE

Schwarzwlder Kirschwasser

Rachiu de fructe

DE

Schwarzwlder Mirabellenwasser

Rachiu de fructe

DE

Schwarzwlder Williamsbirne

Rachiu de fructe

DE

Schwarzwlder Zwetschgenwasser

Rachiu de fructe

DE

Frnkisches Zwetschgenwasser

Rachiu de fructe

DE

Frnkisches Kirschwasser

Rachiu de fructe

DE

Frnkischer Obstler

Rachiu de fructe

FR

Mirabelle de Lorraine

Rachiu de fructe

FR

Kirsch d'Alsace

Rachiu de fructe

FR

Quetsch d'Alsace

Rachiu de fructe

FR

Framboise d'Alsace

Rachiu de fructe

FR

Mirabelle d'Alsace

Rachiu de fructe

FR

Kirsch de Fougerolles

Rachiu de fructe

FR

Williams d'Orlans

Rachiu de fructe

IT

Sdtiroler Williams / Williams dell'Alto


Adige

Rachiu de fructe

IT

Sdtiroler Aprikot / Aprikot dell'Alto Adige

Rachiu de fructe

IT

Sdtiroler Marille / Marille dell'Alto Adige

Rachiu de fructe

IT

Sdtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige

Rachiu de fructe

IT

Sdtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler


dell'Alto Adige

Rachiu de fructe

IT

Sdtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige

Rachiu de fructe

IT

Sdtiroler Gravensteiner / Gravensteiner


dell'Alto Adige

Rachiu de fructe

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 77

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

Tipul de produs

IT

Sdtiroler Golden Delicious / Golden


Delicious dell'Alto Adige

Rachiu de fructe

IT

Williams friulano / Williams del Friuli

Rachiu de fructe

IT

Sliwovitz del Veneto

Rachiu de fructe

IT

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Rachiu de fructe

IT

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Rachiu de fructe

IT

Distillato di mele trentino / Distillato di mele


del Trentino

Rachiu de fructe

IT

Williams trentino / Williams del Trentino

Rachiu de fructe

IT

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

Rachiu de fructe

IT

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

Rachiu de fructe

PT

Medronho do Algarve

Rachiu de fructe

PT

Medronho do Buaco

Rachiu de fructe

IT

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

Rachiu de fructe

IT

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

Rachiu de fructe

IT

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

Rachiu de fructe

PT

Aguardente de pra da Lous

Rachiu de fructe

LU

Eau-de-vie de pommes de marque nationale


luxembourgeoise

Rachiu de fructe

LU

Eau-de-vie de poires de marque nationale


luxembourgeoise

Rachiu de fructe

LU

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale


luxembourgeoise

Rachiu de fructe

LU

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale


luxembourgeoise

Rachiu de fructe

LU

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale


luxembourgeoise

Rachiu de fructe

LU

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale


luxembourgeoise

Rachiu de fructe

AT

Wachauer Marillenbrand

Rachiu de fructe

HU

Szatmri Szilvaplinka

Rachiu de fructe

HU

Kecskemti Barackplinka

Rachiu de fructe

HU

Bksi Szilvaplinka

Rachiu de fructe

HU

Szabolcsi Almaplinka

Rachiu de fructe

HU

Gnci Barackplinka

Rachiu de fructe

HU, AT (pentru
rachiurile de caise
produse numai n
landurile:
Niedersterreich,
Burgenland,
Steiermark, Wien)

Plinka

Rachiu de fructe

SK

Bocka slivovica

Rachiu de fructe

SI

Brinjevec

Rachiu de fructe

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 78

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

Tipul de produs

SI

Dolenjski sadjevec

Rachiu de fructe

BG

/
/ Troyanska slivova rakya / Slivova
rakya from Troyan

Rachiu de fructe

BG

/
/ Silistrenska kaysieva
rakya / Kaysieva rakya from Silistra

Rachiu de fructe

BG

/
/ Tervelska kaysieva rakya /
Kaysieva rakya from Tervel

Rachiu de fructe

BG

/
/ Loveshka slivova rakya / Slivova
rakya from Lovech

Rachiu de fructe

RO

Plinc

Rachiu de fructe

RO

uic Zetea de Medieu Aurit

Rachiu de fructe

RO

uic de Valea Milcovului

Rachiu de fructe

RO

uic de Buzu

Rachiu de fructe

RO

uic de Arge

Rachiu de fructe

RO

uic de Zalu

Rachiu de fructe

RO

uic Ardeleneasc de Bistria

Rachiu de fructe

RO

Horinc de Maramure

Rachiu de fructe

RO

Horinc de Cmrzana

Rachiu de fructe

RO

Horinc de Seini

Rachiu de fructe

RO

Horinc de Chioar

Rachiu de fructe

RO

Horinc de Lpu

Rachiu de fructe

RO

Tur de Oa

Rachiu de fructe

RO

Tur de Maramure

Rachiu de fructe

FR

Calvados

Rachiu de cidru de mere i


rachiu de cidru de pere

FR

Calvados Pays d'Auge

Rachiu de cidru de mere i


rachiu de cidru de pere

FR

Calvados Domfrontais

Rachiu de cidru de mere i


rachiu de cidru de pere

FR

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Rachiu de cidru de mere i


rachiu de cidru de pere

FR

Eau-de-vie de poir de Bretagne

Rachiu de cidru de mere i


rachiu de cidru de pere

FR

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Rachiu de cidru de mere i


rachiu de cidru de pere

FR

Eau-de-vie de poir de Normandie

Rachiu de cidru de mere i


rachiu de cidru de pere

FR

Eau-de-vie de cidre du Maine

Rachiu de cidru de mere i


rachiu de cidru de pere

ES

Aguardiente de sidra de Asturias

Rachiu de cidru de mere i


rachiu de cidru de pere

FR

Eau-de-vie de poir du Maine

Rachiu de cidru de mere i

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 79

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

Tipul de produs
rachiu de cidru de pere

SE

Svensk Vodka / Swedish Vodka

Vodc

FI

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of


Finland

Vodc

PL

Polska Wdka / Polish Vodka

Vodc

SK

Laugarcio vodka

Vodc

LT

Originali lietuvika degtin/ Original


Lithuanian vodka

Vodc

PL

Herbal vodka from the North Podlasie


Lowland aromatised with an extract of bison
grass / Wdka zioowa z Niziny
Pnocnopodlaskiej aromatyzowana
ekstraktem z trawy ubrowej

Vodc

LV

Latvijas Dzidrais

Vodc

LV

Rgas Degvns

Vodc

EE

Estonian vodka

Vodc

DE

Schwarzwlder Himbeergeist

Geist

DE

Bayerischer Gebirgsenzian

Rachiu de genian

IT

Sdtiroler Enzian / Genziana dell'Alto Adige

Rachiu de genian

IT

Genziana trentina / Genziana del Trentino

Rachiu de genian

BE, NL, FR
[departamentele Nord
(59) i Pas-de-Calais
(62)], DE (landurile
germane Rinul de
Nord-Westphalia i
Saxonia Inferioar)

Genivre / Jenever / Genever

Buturi spirtoase de
ienupr

BE, NL, FR
[departamentele Nord
(59) i Pas-de-Calais
(62)]

Genivre de grains, Graanjenever,


Graangenever

Buturi spirtoase de
ienupr

BE, NL

Jonge jenever, jonge genever

Buturi spirtoase de
ienupr

BE, NL

Oude jenever, oude genever

Buturi spirtoase de
ienupr

BE (Hasselt,
Zonhoven,
Diepenbeek)

Hasseltse jenever / Hasselt

Buturi spirtoase de
ienupr

BE (Balegem)

Balegemse jenever

Buturi spirtoase de
ienupr

BE
(Oost-Vlaanderen)

O de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Buturi spirtoase de
ienupr

BE (Rgion
wallonne)

Peket-Pkt / Peket-Pkt de Wallonie

Buturi spirtoase de
ienupr

FR [departamentele
Nord (59) i
Pas-de-Calais (62)]

Genivre Flandres Artois

Buturi spirtoase de
ienupr

DE

Ostfriesischer Korngenever

Buturi spirtoase de

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 80

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

Tipul de produs
ienupr

DE

Steinhger

Buturi spirtoase de
ienupr

UK

Plymouth Gin

Buturi spirtoase de
ienupr

ES

Gin de Mahn

Buturi spirtoase de
ienupr

LT

Vilniaus dinas / Vilnius Gin

Buturi spirtoase de
ienupr

SK

Spisk borovika

Buturi spirtoase de
ienupr

SK

Slovensk borovika Juniperus

Buturi spirtoase de
ienupr

SK

Slovensk borovika

Buturi spirtoase de
ienupr

SK

Inoveck borovika

Buturi spirtoase de
ienupr

SK

Liptovsk borovika

Buturi spirtoase de
ienupr

DK

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

Akvavit/ Aquavit

SE

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish


Aquavit

Akvavit/ Aquavit

ES

Anis espaol

Buturi spirtoase cu arom


de anason

ES

Ans Paloma Monforte del Cid

Buturi spirtoase cu arom


de anason

ES

Hierbas de Mallorca

Buturi spirtoase cu arom


de anason

ES

Hierbas Ibicencas

Buturi spirtoase cu arom


de anason

PT

vora anisada

Buturi spirtoase cu arom


de anason

ES

Cazalla

Buturi spirtoase cu arom


de anason

ES

Chinchn

Buturi spirtoase cu arom


de anason

ES

Ojn

Buturi spirtoase cu arom


de anason

ES

Rute

Buturi spirtoase cu arom


de anason

SI

Janeevec

Buturi spirtoase cu arom


de anason

CY, EL

Ouzo / O

Anason distilat

EL

/ Ouzo of Mitilene

Anason distilat

EL

/ Ouzo of Plomari

Anason distilat

EL

/ Ouzo of Kalamata

Anason distilat

EL

/ Ouzo of Thrace

Anason distilat

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 81

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

Tipul de produs

EL

/ Ouzo of Macedonia

Anason distilat

SK

Demnovka bylinn hork

Buturi spirtoase cu gust


amar / bitter

DE

Rheinberger Kruter

Buturi spirtoase cu gust


amar / bitter

LT

Trejos devynerios

Buturi spirtoase cu gust


amar / bitter

SI

Slovenska travarica

Buturi spirtoase cu gust


amar / bitter

DE

Berliner Kmmel

Lichior

DE

Hamburger Kmmel

Lichior

DE

Mnchener Kmmel

Lichior

DE

Chiemseer Klosterlikr

Lichior

DE

Bayerischer Kruterlikr

Lichior

IE

Irish Cream

Lichior

ES

Palo de Mallorca

Lichior

PT

Ginjinha portuguesa

Lichior

PT

Licor de Singeverga

Lichior

IT

Mirto di Sardegna

Lichior

IT

Liquore di limone di Sorrento

Lichior

IT

Liquore di limone della Costa d'Amalfi

Lichior

IT

Genep del Piemonte

Lichior

IT

Genep della Valle d'Aosta

Lichior

DE

Benediktbeurer Klosterlikr

Lichior

DE

Ettaler Klosterlikr

Lichior

FR

Ratafia de Champagne

Lichior

ES

Ratafia catalana

Lichior

PT

Anis portugus

Lichior

FI

Suomalainen Marjalikri / Suomalainen


Hedelmlikri / Finsk Brlikr / Finsk
Fruktlikr / Finnish berry liqueur / Finnish
fruit liqueur

Lichior

AT

Grossglockner Alpenbitter

Lichior

AT

Mariazeller Magenlikr

Lichior

AT

Mariazeller Jagasaftl

Lichior

AT

Puchheimer Bitter

Lichior

AT

Steinfelder Magenbitter

Lichior

AT

Wachauer Marillenlikr

Lichior

AT

Jgertee / Jagertee / Jagatee

Lichior

DE

Httentee

Lichior

LV

Allau imelis

Lichior

LT

epkeli

Lichior

SK

Demnovka bylinn likr

Lichior

PL

Polish Cherry

Lichior

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 82

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

Tipul de produs

CZ

Karlovarsk Hok

Lichior

SI

Pelinkovec

Lichior

DE

Blutwurz

Lichior

ES

Cantueso Alicantino

Lichior

ES

Licor caf de Galicia

Lichior

ES

Licor de hierbas de Galicia

Lichior

FR, IT

Gnpi des Alpes / Genep degli Alpi

Lichior

EL

/ Masticha of Chios

Lichior

EL

/ Kitro of Naxos

Lichior

EL

/ Koum Kouat of
Corfu

Lichior

EL

/ Tentoura

Lichior

PT

Poncha da Madeira

Lichior

FR

Cassis de Bourgogne

Crme de cassis/Lichior de
coacze

FR

Cassis de Dijon

Crme de cassis/Lichior de
coacze

FR

Cassis de Saintonge

Crme de cassis/Lichior de
coacze

FR

Cassis du Dauphin

Crme de cassis/Lichior de
coacze

LU

Cassis de Beaufort

Crme de cassis/Lichior de
coacze

IT

Nocino di Modena

Nocino

SI

Orehovec

Nocino

FR

Pommeau de Bretagne

Alte buturi spirtoase

FR

Pommeau du Maine

Alte buturi spirtoase

FR

Pommeau de Normandie

Alte buturi spirtoase

SE

Svensk Punsch / Swedish Punch

Alte buturi spirtoase

ES

Pacharn navarro

Alte buturi spirtoase

ES

Pacharn

Alte buturi spirtoase

AT

Inlnderrum

Alte buturi spirtoase

DE

Brwurz

Alte buturi spirtoase

ES

Aguardiente de hierbas de Galicia

Alte buturi spirtoase

ES

Aperitivo Caf de Alcoy

Alte buturi spirtoase

ES

Herbero de la Sierra de Mariola

Alte buturi spirtoase

DE

Knigsberger Brenfang

Alte buturi spirtoase

DE

Ostpreuischer Brenfang

Alte buturi spirtoase

ES

Ronmiel

Alte buturi spirtoase

ES

Ronmiel de Canarias

Alte buturi spirtoase

BE, NL, FR
[departamentele Nord
(59) i Pas-de-Calais

Genivre aux fruits / Vruchtenjenever /


Jenever met vruchten / Fruchtgenever

Alte buturi spirtoase

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 83

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

Tipul de produs

SI

Domai rum

Alte buturi spirtoase

IE

Irish Poteen / Irish Pitn

Alte buturi spirtoase

LT

Trauktin

Alte buturi spirtoase

LT

Trauktin Palanga

Alte buturi spirtoase

LT

Trauktin Dainava

Alte buturi spirtoase

(62)], DE (landurile
germane Rinul de
Nord-Westphalia i
Saxonia Inferioar)

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 84

Buturi spirtoase din Republica Moldova care urmeaz s fie protejate n UE


[]

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 85

PARTEA C
Vinuri aromatizate din UE care urmeaz s fie protejate n Republica Moldova

Stat membru

Denumirea care urmeaz s fie protejat

IT

Vermouth di Torino

FR

Vermouth de Chambry

DE

Nrnberger Glhwein

DE

Thringer Glhwein

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 86

Vinuri aromatizate din Republica Moldova care urmeaz s fie protejate n UE


[...]
________________

MD/EU/Anexa XXX-D/ro 87

ANEXA XXXI
MECANISM DE ALERT TIMPURIE
1.
Uniunea i Republica Moldova instituie un mecanism de alert timpurie avnd obiectivul de a
stabili msuri practice n scopul de a preveni i a reaciona rapid la o situaie de urgen sau n caz
de risc de situaie de urgen. Acest mecanism prevede o evaluare timpurie a riscurilor poteniale i
a problemelor legate de oferta i cererea de gaze naturale, petrol sau electricitate i prevenirea i
reacia rapid n cazul unei situaii de urgen sau n cazul unui risc de situaie de urgen.
2.
n sensul prezentei anexe, o situaie de urgen este o situaie care cauzeaz o perturbare
semnificativ sau o ntrerupere fizic a livrrii de gaze naturale, petrol sau electricitate ntre Uniune
i Republica Moldova.
3.
n sensul prezentei anexe, coordonatorii sunt ministrul din Republica Moldova responsabil de
energie i comisarul european pentru energie.
4.
Prile la prezentul acord ar trebui s efectueze n comun evaluri periodice ale riscurilor
poteniale i ale problemelor legate de oferta i cererea de materiale i produse energetice i s le
prezinte coordonatorilor rapoarte cu privire la acestea.
5.
n cazul n care una dintre pri ia cunotin de o situaie de urgen sau de o situaie care, n
opinia sa, ar putea duce la o situaie de urgen, partea respectiv informeaz cealalt parte
fr ntrziere.

MD/EU/Anexa XXXI/ro 1

6.
n mprejurrile enunate la punctul (5), coordonatorii i notific reciproc, n cel mai scurt
timp posibil, necesitatea de a iniia mecanismul de alert timpurie. Notificarea indic, printre altele,
persoanele desemnate care sunt autorizate de coordonatori s menin contactul permanent ntre ele.
7.
n momentul notificrii n conformitate cu punctul (6), fiecare parte furnizeaz celeilalte pri
propria sa evaluare. Aceast evaluare include o estimare a intervalului de timp n care riscul unei
situaii de urgen sau situaia de urgen ar putea fi eliminat(). Prile rspund prompt la evaluarea
furnizat de cealalt parte i o completeaz cu informaiile suplimentare disponibile.
8.
Dac una dintre pri nu poate evalua n mod corespunztor sau nu poate accepta evaluarea
situaiei efectuat de cealalt parte sau intervalul de timp estimat n care riscul unei situaii de
urgen sau situaia de urgen poate fi eliminat(), coordonatorul corespunztor poate solicita
consultri, care urmeaz s nceap ntr-un termen care nu depete 3 zile din momentul trimiterii
notificrii prevzute la punctul (6). Aceste consultri au loc prin intermediul unui grup de experi
alctuit din reprezentani autorizai de coordonatori. Consultrile au drept scop:
(a)

elaborarea unei evaluri comune a situaiei i a posibilei evoluii a evenimentelor;

(b)

elaborarea de recomandri pentru a elimina riscul unei situaii de urgen sau pentru a depi
situaia de urgen;

(c)

elaborarea de recomandri privind un plan de aciune comun n scopul de a minimiza


impactul unei situaii de urgen i, dac este posibil, de a depi situaia de urgen, inclusiv
posibilitatea de a institui un grup special de monitorizare.

MD/EU/Anexa XXXI/ro 2

9.
Consultrile, evalurile comune i recomandrile propuse se bazeaz pe principiile
transparenei, al nediscriminrii i al proporionalitii.
10. Coordonatorii, n cadrul competenelor lor, ntreprind eforturi pentru a elimina riscul unei
situaii de urgen sau pentru a depi situaia de urgen lund n considerare recomandrile care au
fost formulate ca rezultat al consultrilor.
11. Grupul de experi menionat la punctul (8) raporteaz coordonatorilor cu privire la activitile
sale, n cel mai scurt timp dup punerea n aplicare a oricrui plan de aciune convenit.
12. n cazul n care apare o situaie de urgen, coordonatorii pot institui un grup special de
monitorizare ale crui sarcini constau n examinarea mprejurrilor existente i a evoluiei
evenimentelor, precum i n meninerea unei evidene obiective a acestora. Grupul special de
monitorizare este format din:
(a)

reprezentani ai ambelor pri;

(b)

reprezentani ai ntreprinderilor din domeniul energetic ale prilor;

(c)

reprezentani ai organizaiilor internaionale din domeniul energetic, propui i aprobai


reciproc de ctre pri;

(d)

experi independeni propui i aprobai reciproc de ctre pri.

MD/EU/Anexa XXXI/ro 3

13. Grupul special de monitorizare i ncepe activitatea fr ntrziere i funcioneaz, dac este
necesar, pn cnd situaia de urgen este soluionat. Decizia privind ncetarea activitii grupului
special de monitorizare se adopt n comun de ctre coordonatori.
14. Din momentul n care o parte informeaz cealalt parte despre mprejurrile descrise la
punctul (5) i pn la ncheierea procedurilor prevzute n prezenta anex, precum i pn la
eliminarea riscului unei situaii de urgen sau rezolvarea situaiei de urgen, prile vor depune
toate eforturile pentru a minimiza consecinele negative pentru cealalt parte. Prile coopereaz
pentru a ajunge la o soluie imediat n spiritul transparenei. Prile se abin de la orice aciuni care
nu au legtur cu situaia de urgen n curs i care ar putea crea sau agrava consecinele negative
pentru livrarea de gaze naturale, petrol sau electricitate ntre Uniune i Republica Moldova.
15. Fiecare parte i asum n mod independent costurile legate de aciunile din cadrul
prezentei anexe.
16. Prile pstreaz confidenialitatea tuturor informaiilor care fac obiectul unui schimb ntre ele
i care sunt desemnate ca fiind confideniale. Prile iau toate msurile necesare pentru a proteja
informaiile confideniale pe baza actelor juridice i normative relevante ale Republicii Moldova sau
ale Uniunii i/sau ale statelor membre ale acesteia, dup caz, precum i n conformitate cu
acordurile i conveniile internaionale aplicabile.

MD/EU/Anexa XXXI/ro 4

17. Prile pot invita, de comun acord, reprezentani ai unor pri tere s ia parte la consultrile
sau la monitorizarea menionate la punctele (8) i (12).
18. Prile pot s convin s adapteze dispoziiile prezentei anexe n vederea instituirii unui
mecanism de alert timpurie ntre ele i alte pri.
19. O nclcare a mecanismului de alert timpurie nu poate servi ca baz pentru procedurile de
soluionare a diferendelor n temeiul titlului V (Comer i aspecte legate de comer) din prezentul
acord. n plus, o parte nu introduce ca probe i nu se bazeaz, n astfel de proceduri de soluionare a
diferendelor, pe:
(a)

poziii adoptate sau propuneri fcute de cealalt parte n cursul procedurii prevzute n
prezenta anex; sau

(b)

faptul c cealalt parte i-a artat disponibilitatea de a accepta o soluie pentru situaia de
urgen care face obiectul mecanismului de alert timpurie.
_______________

MD/EU/Anexa XXXI/ro 5

ANEXA XXXII
MECANISMUL DE MEDIERE
Articolul 1
Obiectivul
Obiectivul prezentei anexe este de a facilita gsirea unei soluii convenite de comun acord, pe baza
unei proceduri complete i rapide, cu asistena unui mediator.
Seciunea 1
Procedura n cadrul mecanismului de mediere
Articolul 2
Cereri de informaii
1.
nainte de iniierea procedurii de mediere, oricare dintre pri poate solicita n scris, n orice
moment, informaii cu privire la o msur care afecteaz comerul sau investiiile ntre pri. Partea
creia i se adreseaz o astfel de cerere prezint, n termen de 20 de zile, un rspuns scris care
conine observaiile sale privind informaiile coninute n cerere.

MD/EU/Anexa XXXII/ro 1

2.
Atunci cnd partea solicitat estimeaz c nu poate furniza un rspuns n cele 20 de zile, ea
informeaz partea solicitant asupra motivelor acestei ntrzieri i indic termenul cel mai scurt n
care estimeaz c poate s-i prezinte rspunsul.
Articolul 3
Iniierea procedurii
1.
Oricare dintre pri poate solicita, n orice moment, intrarea prilor ntr-o procedur de
mediere. O astfel de cerere se adreseaz celeilalte pri n scris. Cererea trebuie s fie suficient de
detaliat pentru a expune n mod clar preocuprile prii solicitante i:
(a)

stabilete msura specific n discuie;

(b)

furnizeaz o declaraie privind efectele negative pretinse pe care partea solicitant consider
c le produce sau le va produce msura asupra schimburilor comerciale sau a investiiilor
dintre pri; i

(c)

explic modul n care partea solicitant consider c respectivele efecte sunt legate de msura
n cauz.

2.
Procedura de mediere poate fi iniiat numai cu acordul comun al prilor. Partea creia i este
adresat o cerere n conformitate cu alineatul (1) examineaz cererea cu atenie i furnizeaz un
rspuns de acceptare sau de respingere n scris n termen de zece zile de la primirea ei.

MD/EU/Anexa XXXII/ro 2

Articolul 4
Selectarea mediatorului
1.
Ca urmare a lansrii procedurii de mediere, prile depun eforturi s ajung la un acord asupra
unui mediator n termen de maximum 15 zile de la primirea rspunsului la cererea menionat la
articolul 3 din prezenta anex.
2.
n cazul n care prile nu pot conveni cu privire la mediator n termenul stabilit la
alineatul (1) din prezentul articol, oricare dintre pri poate solicita preedintelui sau copreedinilor
Comitetului de asociere reunit n configuraia comer, astfel cum este prevzut la articolul 438
alineatul (4) din prezentul acord, sau persoanelor delegate de acetia, numirea mediatorului prin
tragere la sori din lista stabilit n conformitate cu articolul 404 alineatul (1) din prezentul acord.
Reprezentanii ambelor pri sunt invitai cu suficient timp nainte s asiste la tragerea la sori. n
orice caz, tragerea la sori se efectueaz cu partea/prile care este prezent/sunt prezente.
3.
Preedintele sau copreedinii Comitetului de asociere reunit n configuraia comer, astfel
cum este prevzut la articolul 438 alineatul (4) din prezentul acord, sau persoanele delegate de
acetia, selecteaz mediatorul n termen de cinci zile lucrtoare de la data cererii prezentate de
oricare dintre pri n temeiul alineatului (2) al prezentului articol.
4.
n cazul n care nu s-a ntocmit lista prevzut la articolul 404 alineatul (1) din prezentul
acord la momentul prezentrii unei cereri n temeiul articolului (3) din prezenta anex, selectarea
mediatorului se face prin tragere la sori dintre persoanele care au fost propuse n mod oficial de
ctre una dintre pri sau de ctre ambele pri.
5.
Mediatorul nu trebuie s fie cetean al uneia dintre pri, cu excepia cazului n care prile
convin altfel.

MD/EU/Anexa XXXII/ro 3

6.
Mediatorul ofer asisten n mod imparial i transparent n vederea clarificrii de ctre pri
a msurii n cauz i a eventualelor efecte ale acesteia asupra comerului, precum i n vederea
gsirii unei soluii convenite de comun acord. Codul de conduit aplicabil arbitrilor i mediatorilor
prevzut n anexa XXXIV la prezentul acord se aplic mediatorilor, mutatis mutandis.
Normele 3 - 7 (Notificri) i 41 - 45 (Traducere i interpretare) din regulamentul de procedur
prevzut n anexa XXXIII la prezentul acord se aplic, de asemenea, mutatis mutandis.
Articolul 5
Regulamentul procedurii de mediere
1.
n termen de zece zile de la numirea mediatorului, partea care a invocat procedura de mediere
prezint mediatorului i celeilalte pri, n scris, o descriere detaliat a problemei, n special a
funcionrii msurii n cauz i a efectelor acesteia asupra comerului. n termen de 20 de zile de la
data furnizrii descrierii n cauz, cealalt parte poate pune la dispoziie, n scris, observaiile sale
cu privire la descrierea problemei. Fiecare dintre pri poate include n descrierea sa sau n
observaiile sale informaii pe care le consider relevante.
2.
Mediatorul poate decide cu privire la modalitatea cea mai adecvat de a clarifica msura n
cauz i impactul posibil al acesteia asupra comerului. n special, mediatorul poate s organizeze
reuniuni ntre pri, s consulte prile mpreun sau individual, s solicite asisten sau consultan
din partea experilor relevani i a prilor interesate i s furnizeze orice sprijin suplimentar solicitat
de pri. Cu toate acestea, nainte de a solicita asisten sau de a se consulta cu experii relevani i
cu prile interesate, mediatorul se consult cu prile.

MD/EU/Anexa XXXII/ro 4

3.
Mediatorul poate acorda consiliere i propune o soluie care s fie examinat de pri. Prile
pot accepta sau respinge soluia propus sau pot conveni asupra unei soluii diferite. Cu toate
acestea, mediatorul nu acord consiliere i nu prezint observaii privind conformitatea msurii n
cauz cu prezentul acord.
4.
Procedura de mediere are loc pe teritoriul prii creia i-a fost adresat cererea sau, de comun
acord, n orice alt loc sau prin orice alt mijloc.
5.
Prile depun eforturi de a ajunge la o soluie de comun acord n termen de 60 de zile de la
numirea mediatorului. n ateptarea unui acord final, prile pot lua n considerare posibile soluii
provizorii, n special dac msura privete mrfuri perisabile.
6.
Soluia poate fi adoptat prin intermediul unei decizii a Comitetului de asociere reunit n
configuraia comer, astfel cum este prevzut la articolul 438 alineatul (4) din prezentul acord.
Oricare dintre pri poate condiiona o astfel de soluie de ndeplinirea procedurilor interne necesare
n acest scop. Soluiile adoptate de comun acord sunt fcute publice. Versiunea fcut public nu
poate conine informaii pe care una dintre pri le-a desemnat ca fiind confideniale.
7.
La cererea prilor, mediatorul elibereaz prilor, n scris, un proiect de raport bazat pe date
concrete, n care prezint un scurt rezumat cu privire la msura n cauz vizat de aceste proceduri,
procedurile urmate i orice soluie adoptat de comun acord la care s-a ajuns ca rezultat final al
acestor proceduri, inclusiv posibilele soluii provizorii. Mediatorul stabilete un termen de 15 zile n
care prile pot s trimit observaii privind proiectul de raport. Dup examinarea observaiilor
trimise de pri n termenul respectiv, mediatorul trimite prilor, n scris, n termen de 15 zile, un
raport final bazat pe date concrete. Raportul bazat pe date concrete nu include nicio interpretare a
dispoziiilor prezentului acord.

MD/EU/Anexa XXXII/ro 5

8.

Procedura se ncheie:

(a)

prin adoptarea unei soluii de comun acord de ctre pri, la data adoptrii acestei soluii;

(b)

printr-un acord comun al prilor, n orice etap a procedurii, la data respectivului acord;

(c)

printr-o declaraie n scris a mediatorului, dup consultarea prilor, atestnd c eforturile


suplimentare de mediere ar rmne fr efect, la data respectivei declaraii; sau

(d)

printr-o declaraie n scris a uneia dintre pri dup examinarea soluiilor convenite de comun
acord n cadrul procedurii de mediere i dup examinarea recomandrilor i soluiilor propuse
de mediator, la data respectivei declaraii.
Seciunea 2
Punerea n aplicare
Articolul 6
Punerea n aplicare a soluiei convenite de comun acord

1.
n cazul n care prile au convenit de comun acord asupra unei soluii, fiecare dintre pri ia
msurile necesare pentru a pune n aplicare soluia convenit de comun acord n termenele
convenite.
2.
Partea care o pune n aplicare informeaz cealalt parte n scris cu privire la aciunile sau
msurile luate pentru a pune n aplicare soluia convenit de comun acord.

MD/EU/Anexa XXXII/ro 6

Seciunea 3
Dispoziii generale
Articolul 7
Confidenialitatea i relaia cu soluionarea diferendelor
1.
Cu excepia cazului n care prile convin altfel i fr a aduce atingere articolului 5
alineatul (6) din prezenta anex, toate etapele procedurii, inclusiv orice recomandare sau soluie
propus, sunt confideniale. Cu toate acestea, orice parte poate dezvlui publicului faptul c are loc
o mediere.
2.
Procedura de mediere nu aduce atingere drepturilor i obligaiilor prilor prevzute n
dispoziiile privind soluionarea diferendelor din titlul V (Comer i aspecte legate de comer)
capitolul 14 (Soluionarea diferendelor) din prezentul acord sau din orice alt acord.
3.
Nu sunt necesare consultri n conformitate cu titlul V (Comer i aspecte legate de comer)
capitolul 14 (Soluionarea diferendelor) din prezentul acord nainte de a iniia procedura de mediere.
Cu toate acestea, n mod normal, o parte ar trebui s fac uz de alte dispoziii privind cooperarea sau
consultarea prevzute de prezentul acord, nainte de a iniia procedura de mediere.

MD/EU/Anexa XXXII/ro 7

4.
O parte nu introduce ca probe i nu se bazeaz n alte proceduri de soluionare a diferendelor
n temeiul prezentului acord sau al oricrui alt acord pe urmtoarele elemente, iar comisia nu le ia n
considerare:
(a)

poziiile adoptate de cealalt parte n cursul procedurii de mediere sau informaiile colectate n
conformitate cu articolul 5 alineatele (1) i (2) din prezenta anex;

(b)

faptul c cealalt parte i-a artat disponibilitatea de a accepta o soluie pentru msura supus
medierii; sau

(c)

consultana acordat sau propunerile fcute de mediator.

5.
Un mediator nu poate avea calitatea de membru al comisiei n cadrul unei proceduri de
soluionare a diferendelor n temeiul prezentului acord sau n temeiul Acordului OMC referitoare la
aceeai problem pentru care el/ea a avut calitatea de mediator.

MD/EU/Anexa XXXII/ro 8

Articolul 8
Termenele
Termenele menionate n prezenta anex pot fi modificate prin acordul reciproc al prilor implicate
n procedurile de mediere.
Articolul 9
Costuri
1.

Fiecare parte suport cheltuielile aferente participrii sale la procedura de mediere.

2.
Prile mpart n mod egal cheltuielile aferente aspectelor organizatorice, inclusiv remuneraia
i cheltuielile mediatorului. Remuneraia mediatorului este conform celei prevzute de norma (8)
litera (e) din Regulamentul de procedur pentru preedintele unei comisii de arbitraj.
________________

MD/EU/Anexa XXXII/ro 9

ANEXA XXXIII
REGULAMENTUL DE PROCEDUR PENTRU SOLUIONAREA DIFERENDELOR
Dispoziii generale
1.
n sensul titlului V (Comer i aspecte legate de comer) capitolul 14 (Soluionarea
diferendelor) din prezentul acord i al prezentului regulament de procedur:
(a)

consilier nseamn o persoan abilitat de o parte implicat n diferend pentru a consilia sau
a asista partea respectiv n cadrul procedurii comisiei de arbitraj;

(b)

arbitru nseamn un membru al unei comisii de arbitraj instituite n conformitate cu


articolul 385 din prezentul acord;

(c)

comisie de arbitraj nseamn o comisie instituit n temeiul articolului 385 din prezentul
acord;

(d)

asistent nseamn o persoan care, n temeiul mandatului unui arbitru, desfoar activiti
de documentare sau l asist pe arbitru n activitatea acestuia;

(e)

parte reclamant nseamn orice parte care solicit instituirea unei comisii de arbitraj n
conformitate cu articolul 384 din prezentul acord;

MD/EU/Anexa XXXIII/ro 1

(f)

zi nseamn o zi calendaristic;

(g)

partea prt nseamn partea care se presupune c ncalc dispoziiile menionate la


articolul 381 din prezentul acord;

(h)

reprezentant al unei pri nseamn un angajat sau orice persoan numit de un departament
al guvernului sau de o agenie sau de orice alt entitate public a unei pri, care reprezint
partea cu privire la un diferend n temeiul prezentului acord.

2.
Prii prte i revine administrarea logistic a procedurilor de soluionare a diferendelor, n
special organizarea audierilor, cu excepia cazului n care se convine altfel. Prile mpart
cheltuielile aferente aspectelor organizatorice, inclusiv remuneraia i cheltuielile arbitrilor.
Notificri
3.
Fiecare parte la diferend i comisia de arbitraj transmit toate cererile, avizele, comunicrile
scrise sau orice alt document prin e-mail celeilalte pri, iar n ceea ce privete comunicrile scrise
i cererile n contextul arbitrajului, fiecrui arbitru. Comisia de arbitraj transmite documentele ctre
pri, de asemenea, prin e-mail. n absena unor dovezi contrare, n cazul unui mesaj adresat prin
e-mail, data primirii se consider a fi aceeai cu data trimiterii. Dac oricare dintre documentele
justificative depete zece megaoctei, acestea sunt furnizate celeilalte pri i, dup caz, fiecrui
arbitru n termen de dou zile de la trimiterea e-mailului, ntr-un alt format electronic.

MD/EU/Anexa XXXIII/ro 2

4.
O copie a documentelor transmise n conformitate cu norma 3 este transmis celeilalte pri i,
dup caz, fiecrui arbitru n ziua trimiterii e-mailului, prin fax, scrisoare recomandat, curier,
predare cu confirmare de primire sau orice alt mijloc de telecomunicaie care permite nregistrarea
trimiterii acestora.
5.
Toate notificrile se adreseaz Ministerului Economiei din Republica Moldova i, respectiv,
Direciei-Generale Comer din cadrul Comisiei Europene.
6.
Erorile minore de redactare din orice cerere, aviz, comunicare scris sau alt document legat de
procedura comisiei de arbitraj pot fi corectate prin transmiterea unui nou document care s indice n
mod clar modificrile.
7.
n cazul n care ultima zi de transmitere a unui document coincide cu o srbtoare legal n
Uniune sau n Republica Moldova, documentul poate fi transmis n urmtoarea zi lucrtoare.
nceperea arbitrajului
8. (a) n cazul n care, n temeiul articolului 385 din prezentul acord sau al normei 20 din prezentul
regulament de procedur, un arbitru este selectat prin tragere la sori, tragerea la sori se
efectueaz la data i locul stabilite de partea reclamant, care urmeaz a fi comunicate prompt
prii prte. Partea prt poate s fie prezent n timpul tragerii la sori, dac dorete acest
lucru. n orice caz, tragerea la sori se efectueaz cu partea/prile care este prezent/sunt
prezente.

MD/EU/Anexa XXXIII/ro 3

(b)

n cazul n care, n temeiul articolului 385 din prezentul acord sau al normei 20 din prezentul
regulament de procedur, un arbitru este selectat prin tragere la sori i exist doi preedini ai
Comitetului de asociere reunit n configuraia comer, astfel cum este prevzut la
articolul 438 alineatul (4) din prezentul acord, selecia prin tragerea la sori se efectueaz de
cei doi preedini sau de persoanele delegate de acetia, sau de un singur preedinte, n cazul
n care cellalt preedinte sau persoana delegat de acesta nu accept s participe la tragerea
la sori.

(c)

Prile informeaz arbitrii selectai cu privire la numirea lor.

(d)

Un arbitru care a fost desemnat n conformitate cu procedura stabilit la articolul 385 din
prezentul acord confirm disponibilitatea sa de a avea calitatea de arbitru Comitetului de
asociere reunit n configuraia comer, astfel cum este prevzut la articolul 438 alineatul (4)
din prezentul acord, n termen de cinci zile de la data la care el (ea) a fost informat() cu
privire la numirea sa. Dac un candidat, dintr-un motiv justificat, refuz numirea sa, este
selectat un nou arbitru, urmnd procedura folosit pentru selectarea candidatului indisponibil.

(e)

Cu excepia cazului n care prile la diferend convin altfel, acestea se reunesc cu comisia de
arbitraj n termen de apte zile de la instituirea acesteia, pentru a stabili aspectele pe care
prile sau comisia de arbitraj le consider oportune, inclusiv remuneraia i cheltuielile care
trebuie pltite arbitrilor, n conformitate cu standardele OMC. Remuneraia fiecrui asistent
de arbitru nu depete 50 % din remuneraia arbitrului n cauz. Arbitrii i reprezentanii
prilor la diferend pot participa la aceast reuniune prin telefon sau videoconferin.

MD/EU/Anexa XXXIII/ro 4

9. (a) Cu excepia cazului n care prile convin altfel, n termen de cinci zile de la data selectrii
arbitrilor, comisia de arbitraj are drept mandat: s examineze, n lumina dispoziiilor
relevante ale acordului invocate de ctre prile la diferend, aspectul menionat n cererea de
instituire a comisiei de arbitraj, s hotrasc asupra compatibilitii msurii n cauz cu
dispoziiile menionate la articolul 381 din prezentul acord i s pronune o hotrre n
conformitate cu articolele 387 i 402 din prezentul acord.
(b)

Prile informeaz comisia de arbitraj n legtur cu mandatul convenit, n termen de trei zile
de la acordul lor n aceast privin.
Comunicrile iniiale

10. Partea reclamant transmite comunicarea sa scris iniial n termen de cel mult 20 de zile de
la data instituirii comisiei de arbitraj. Partea prt transmite comunicarea sa scris n aprare n
termen de cel mult 20 de zile de la data primirii comunicrii scrise iniiale.
Modul de lucru al comisiilor de arbitraj
11. Preedintele comisiei de arbitraj prezideaz toate reuniunile acesteia. O comisie de arbitraj
poate delega preedintelui autoritatea de a lua decizii administrative i procedurale.

MD/EU/Anexa XXXIII/ro 5

12. Cu excepia cazului n care se prevede altfel n titlul V (Comer i aspecte legate de comer)
capitolul 14 (Soluionarea diferendelor) din prezentul acord, comisia de arbitraj i poate desfura
activitile prin orice mijloace, inclusiv prin telefon, transmisii fax sau mijloace informatice.
13. Numai arbitrii pot participa la deliberrile comisiei de arbitraj, dar aceasta din urm i poate
autoriza asistenii s fie prezeni la deliberri.
14. Elaborarea oricrei hotrri rmne responsabilitatea exclusiv a comisiei de arbitraj i nu
poate fi delegat.
15. n cazul n care survine o chestiune procedural care nu este reglementat de dispoziiile
titlului V (Comer i aspecte legate de comer) capitolul 14 (Soluionarea diferendelor) din prezentul
acord i de cele ale anexelor XXXII, XXXIII i XXXIV la prezentul acord, comisia de arbitraj,
dup consultarea prilor, poate adopta o procedur adecvat care este compatibil cu dispoziiile
respective.
16. n cazul n care comisia de arbitraj consider c este necesar modificarea termenelor
aplicabile n cadrul procedurilor sale, altele dect termenele prevzute la titlul V (Comer i aspecte
legate de comer) capitolul 14 (Soluionarea diferendelor) din prezentul acord, sau efectuarea altor
ajustri procedurale sau administrative, aceasta informeaz n scris prile la diferend cu privire la
motivele modificrii sau ale ajustrii i la perioada de timp sau ajustarea necesar.

MD/EU/Anexa XXXIII/ro 6

nlocuire
17. n cazul n care un arbitru nu poate participa la procedura comisiei de arbitraj, se retrage sau
trebuie nlocuit pentru c nu respect cerinele codului de conduit, astfel cum este prevzut n
anexa XXXIV la prezentul acord, se selecteaz un nlocuitor n conformitate cu articolul 385 din
prezentul acord i cu norma 8 din prezentul regulament de procedur.
18. n cazul n care o parte la diferend consider c un arbitru nu respect cerinele codului de
conduit i c, din acest motiv, ar trebui nlocuit, partea respectiv comunic acest lucru celeilalte
pri la diferend, n termen de 15 zile de la data la care a obinut dovezi privind circumstanele care
au dus la nclcarea substanial a codului de conduit de ctre arbitru.
19. n cazul n care o parte la diferend consider c un arbitru, altul dect preedintele, nu
respect cerinele codului de conduit, prile la diferend se consult i, n cazul n care ajung la un
acord, selecteaz un nou arbitru n conformitate cu articolul 385 din prezentul acord i cu norma 8
din prezentul regulament de procedur.
n cazul n care prile la diferend nu ajung la un acord n ceea ce privete necesitatea de a nlocui
un arbitru, oricare dintre prile la diferend poate cere ca respectivul caz s fie supus ateniei
preedintelui comisiei de arbitraj, a crui hotrre este definitiv.
n cazul n care, n temeiul unei astfel de cereri, preedintele consider c un arbitru nu respect
cerinele codului de conduit, noul arbitru este selectat n conformitate cu articolul 385 din
prezentul acord i cu norma 8 din prezentul regulament de procedur.

MD/EU/Anexa XXXIII/ro 7

20. n cazul n care o parte consider c preedintele comisiei de arbitraj nu respect cerinele
codului de conduit, prile se consult i, n cazul n care ajung la un acord, aleg un nou preedinte,
n conformitate cu articolul 385 din prezentul acord i cu norma 8 din prezentul regulament de
procedur.
n cazul n care prile nu ajung la un acord n ceea ce privete necesitatea de a nlocui preedintele,
oricare dintre pri poate solicita ca respectivul caz s fie supus ateniei uneia dintre persoanele
rmase pe sublista preedinilor menionat la articolul 404 alineatul (1) din prezentul acord.
Numele acestei persoane este tras la sori de ctre preedintele Comitetului de asociere reunit n
configuraia comer, astfel cum este prevzut la articolul 438 alineatul (4) din prezentul acord, sau
de ctre persoana delegat de acesta, n termen de cinci zile de la efectuarea cererii. Decizia
persoanei selectate n acest mod referitoare la necesitatea de a nlocui preedintele este definitiv.
n cazul n care persoana selectat n acest mod decide c preedintele iniial nu respect cerinele
codului de conduit, aceasta selecteaz un nou preedinte, prin tragere la sori, dintre persoanele
rmase pe sublista preedinilor menionat la articolul 404 alineatul (1) din prezentul de acord.
Selecia noului preedinte are loc n termen de cinci zile de la data deciziei menionate n prezentul
alineat.
21. Procedurile comisiei de arbitraj se suspend pe durata perioadei de desfurare a procedurilor
prevzute de normele 18, 19 i 20 din prezentul regulament de procedur.

MD/EU/Anexa XXXIII/ro 8

Audierile
22. Preedintele comisiei de arbitraj stabilete data i ora audierii, n consultare cu prile la
diferend i cu ceilali arbitri i adreseaz prilor la diferend o confirmare scris a hotrrii sale.
Aceste informaii sunt, de asemenea, puse la dispoziia publicului de ctre partea responsabil cu
administrarea logistic a procedurilor, cu excepia cazului n care audierea nu este public. Cu
excepia cazului n care o parte nu este de acord, comisia de arbitraj poate decide s nu convoace
o audiere.
23. Cu excepia cazului n care prile convin altfel, audierea are loc la Bruxelles n cazul n care
partea reclamant este Republica Moldova i la Chiinu n cazul n care partea reclamant
este Uniunea.
24.

Comisia de arbitraj poate convoca audieri suplimentare n cazul n care prile convin astfel.

25.

Toi arbitrii sunt prezeni pe ntreaga durat a oricrei audieri.

26. Urmtoarele persoane pot lua parte la audiere, indiferent dac procedurile sunt sau nu
deschise publicului:
(a)

reprezentani ai prilor la diferend;

(b)

consilieri ai prilor la diferend;

(c)

membri ai personalului administrativ, interprei, traductori i grefieri, precum i

(d)

asistenii arbitrilor.

Numai reprezentanii i consilierii prilor la diferend se pot adresa comisiei de arbitraj.

MD/EU/Anexa XXXIII/ro 9

27. Cu cel trziu cinci zile nainte de data audierii, fiecare parte la diferend transmite comisiei de
arbitraj o list cu numele persoanelor care vor pleda sau vor susine prezentri n numele prii
respective n cadrul audierii, precum i cu numele altor reprezentani sau consilieri care vor lua
parte la audiere.
28. Comisia de arbitraj desfoar audierea n modul urmtor, asigurndu-se c partea reclamant
i partea prt beneficiaz de timp egal:
Pledoarie
(a)

pledoaria prii reclamante;

(b)

pledoaria prii prte.

Obiecie
(a)

pledoaria prii reclamante;

(b)

pledoaria prii prte.

29. Comisia de arbitraj poate adresa ntrebri oricrei pri la diferend, n orice moment al
audierii.

MD/EU/Anexa XXXIII/ro 10

30. Comisia de arbitraj ia msurile necesare n vederea ntocmirii i transmiterii n cel mai scurt
timp ctre prile la diferend a procesului-verbal al fiecrei audieri. Prile la diferend pot face
observaii referitoare la procesul-verbal, iar comisia de arbitraj poate lua n considerare aceste
observaii.
31. n termen de zece zile de la data audierii, fiecare parte la diferend poate transmite o
comunicare scris suplimentar cu privire la orice aspect abordat n cadrul audierii.
ntrebri scrise
32. Comisia de arbitraj poate, n orice moment al procedurilor, s adreseze ntrebri scrise uneia
sau ambelor pri la diferend. Fiecare parte la diferend primete o copie a tuturor ntrebrilor
adresate de comisia de arbitraj.
33. De asemenea, fiecare parte la diferend transmite celeilalte pri la diferend o copie a
rspunsului su scris la ntrebrile comisiei de arbitraj. Fiecare parte la diferend are posibilitatea de
a prezenta observaii scrise la rspunsul celeilalte pri n termen de cinci zile de la data primirii
acestui rspuns.

MD/EU/Anexa XXXIII/ro 11

Confidenialitatea
34. Fiecare parte la diferend i consilierii si trateaz informaiile transmise comisiei de arbitraj
de cealalt parte la diferend ca fiind confideniale, dac partea respectiv le-a desemnat ca fiind
confideniale. Atunci cnd o parte la diferend transmite o versiune confidenial a comunicrilor
sale scrise comisiei de arbitraj, aceasta furnizeaz, de asemenea, la cererea celeilalte pri, un
rezumat neconfidenial al informaiilor incluse n comunicrile sale scrise care pot fi fcute publice,
n termen de maximum 15 zile de la data cererii sau a transmiterii, lundu-se n considerare data
care survine mai trziu, precum i o explicaie privind motivul pentru care informaiile care nu au
fost fcute publice sunt confideniale. Nicio dispoziie a prezentului regulament de procedur nu
mpiedic o parte la diferend s i fac publice propriile opinii n msura n care, atunci cnd face
trimiteri la informaiile transmise de cealalt parte, nu dezvluie nicio informaie desemnat de
cealalt parte ca fiind confidenial. Comisia de arbitraj se reunete n sesiuni nchise publicului
atunci cnd documentele depuse i pledoariile uneia dintre pri conin informaii confideniale.
Prile la diferend i consilierii lor pstreaz caracterul confidenial al audierilor organizate de
comisia de arbitraj, n cazul n care acestea se desfoar n sesiuni nchise publicului.
Contactele ex parte
35.

Comisia de arbitraj nu se ntlnete i nu comunic cu o parte n absena celeilalte pri.

36. Niciun arbitru nu poate discuta vreun aspect al obiectului procedurilor cu vreuna dintre pri
sau cu ambele pri la diferend n absena celorlali arbitri.

MD/EU/Anexa XXXIII/ro 12

Comunicri amicus curiae


37. n absena unui acord contrar ntre pri, n termen de trei zile de la data instituirii comisiei de
arbitraj, aceasta poate primi comunicri scrise nesolicitate din partea unor persoane fizice sau
juridice stabilite pe teritoriul unei pri la diferend, care sunt independente de guvernele prilor la
diferend, cu condiia ca acestea s fie efectuate n termen de zece zile de la data instituirii comisiei
de arbitraj, s fie concise i s conin maximum 15 pagini redactate folosind spaiere dubl i s fie
relevante, n mod direct, pentru o chestiune de fapt sau de drept aflat n atenia comisiei de arbitraj.
38. Comunicarea conine o descriere a persoanei fizice sau juridice care o transmite, inclusiv
naionalitatea sau locul su de stabilire, natura activitilor sale, statutul juridic, obiectivele sale
generale i sursa sa de finanare i specific natura interesului pe care l are persoana respectiv n
ceea ce privete procedura comisiei de arbitraj. Comunicarea n cauz trebuie redactat n limbile
alese de prile la diferend, n conformitate cu normele 41 i 42 din prezentul Regulament
de procedur.
39. Comisia de arbitraj enumer, n hotrrea sa, toate comunicrile primite care respect
normele 37 i 38 din prezentul regulament de procedur. Comisia de arbitraj nu este obligat s
abordeze, n hotrrea sa, argumentele prezentate n cadrul acestor comunicri. Orice astfel de
comunicare este notificat de ctre comisia de arbitraj prilor la diferend, n vederea formulrii de
observaii. Observaiile prilor la diferend se transmit n termen de zece zile i orice astfel de
observaii sunt luate n considerare de ctre comisia de arbitraj.

MD/EU/Anexa XXXIII/ro 13

Cazuri de urgen
40. n cazurile de urgen menionate n titlul V (Comer i aspecte legate de comer) capitolul 11
(Aspecte energetice legate de comer) din prezentul acord, comisia de arbitraj, dup consultarea
prilor la diferend, ajusteaz dup caz termenele menionate n prezentul regulament de procedur
i comunic prilor aceste ajustri.
Traducere i interpretare
41. n cadrul consultrilor menionate la articolul 382 din prezentul acord i cel trziu pn la
reuniunea menionat la norma 8 litera (e) din prezentul regulament de procedur, prile la diferend
depun eforturi pentru a ajunge la un acord n privina unei limbi de lucru comune care s fie
utilizat n cadrul procedurilor n faa comisiei de arbitraj.
42. n cazul n care prile la diferend nu reuesc s ajung la un acord n privina unei limbi de
lucru comune, fiecare parte i depune observaiile scrise n limba aleas. n acest caz, partea
respectiv furnizeaz, n acelai timp, o traducere n limba aleas de cealalt parte, cu excepia
cazului n care observaiile sale sunt scrise n una din limbile de lucru ale OMC. Partea prt ia
msurile necesare n vederea asigurrii interpretrii expunerilor orale n limbile alese de prile
la diferend.
43. Hotrrile comisiei de arbitraj se comunic n limba (limbile) aleas (alese) de prile
la diferend.

MD/EU/Anexa XXXIII/ro 14

44. Oricare dintre prile la diferend poate prezenta observaii cu privire la exactitatea traducerii
din orice versiune tradus a unui document elaborat n conformitate cu prezentul regulament
de procedur.
45. Fiecare parte suport costurile de traducere a comunicrilor sale scrise. Costurile necesare
pentru traducerea unei hotrri de arbitraj sunt suportate n mod egal de ctre prile la diferend.
Alte proceduri
46. Prezentul regulament de procedur se aplic, de asemenea, procedurilor prevzute la
articolul 382, la articolul 391 alineatul (2), la articolul 392 alineatul (2), la articolul 393 alineatul (2)
i la articolul 395 alineatul (2) din titlul V (Comer i aspecte legate de comer) capitolul 14
(Soluionarea diferendelor) din prezentul acord. Cu toate acestea, termenele prevzute de prezentul
regulament de procedur se ajusteaz de ctre comisia de arbitraj pentru a corespunde termenelor
speciale prevzute pentru adoptarea unei hotrri de ctre comisia de arbitraj n cadrul acestor
alte proceduri.
________________

MD/EU/Anexa XXXIII/ro 15

ANEXA XXXIV
CODUL DE CONDUIT APLICABIL ARBITRILOR I MEDIATORILOR
Definiii
1.

n sensul prezentului cod de conduit:

(a)

arbitru nseamn un membru al unei comisii de arbitraj instituite n conformitate cu


articolul 385 din prezentul acord;

(b)

asistent nseamn o persoan care, n temeiul mandatului unui arbitru, desfoar activiti
de documentare sau l asist pe arbitru n activitatea acestuia;

(c)

candidat nseamn o persoan al crei nume se afl pe lista arbitrilor menionat la


articolul 404 alineatul (1) din prezentul acord i care este luat n considerare pentru
selectarea ca arbitru, n conformitate cu articolul 385 din prezentul acord;

(d)

mediator nseamn o persoan care conduce o procedur de mediere n conformitate cu


anexa XXXII (Mecanismul de mediere) la prezentul acord;

(e)

procedur nseamn, n absena unor dispoziii contrare, o procedur a comisiei de arbitraj


n temeiul titlului V (Comer i aspecte legate de comer) capitolul 14 (Soluionarea
diferendelor) din prezentul acord;

(f)

personal, n legtur cu un arbitru, nseamn persoanele aflate sub coordonarea i controlul


arbitrului, altele dect asistenii.

MD/EU/Anexa XXXIV/ro 1

Responsabilitile n cadrul procesului


2.
Pe parcursul procedurilor, fiecare candidat i arbitru evit orice nclcare i orice aparen de
nclcare a deontologiei, este independent i imparial, evit orice conflicte de interese directe sau
indirecte i respect standarde nalte de conduit pentru a asigura integritatea i imparialitatea
mecanismului de soluionare a diferendelor. Fotii arbitri trebuie s respecte obligaiile prevzute la
normele 15, 16, 17 i 18 din prezentul cod de conduit.
Obligaiile de comunicare a informaiilor
3.
nainte de confirmarea alegerii sale n calitate de arbitru n temeiul titlului V (Comer i
aspecte legate de comer) capitolul 14 (Soluionarea diferendelor) din prezentul acord, un candidat
dezvluie orice interes, relaie sau aspect care i-ar putea afecta independena sau imparialitatea sau
care ar putea da natere, n mod rezonabil, unei aparene de nclcare a deontologiei sau de
favorizare a unei pri n cadrul procedurii. n acest scop, candidatul depune toate eforturile
rezonabile pentru a se informa n legtur cu existena unor astfel de interese, relaii i aspecte.
4.
Candidatul sau arbitrul comunic aspecte privind nclcri efective sau eventuale ale
prezentului cod de conduit doar Comitetului de asociere reunit n configuraia comer, astfel cum
este prevzut la articolul 438 alineatul (4) din prezentul acord, n vederea analizrii acestora de
ctre pri.

MD/EU/Anexa XXXIV/ro 2

5.
Odat ales, un arbitru continu s depun toate eforturile rezonabile pentru a se informa n
legtur cu orice interese, relaii sau aspecte menionate la norma 3 din prezentul cod de conduit i
le comunic. Obligaia de comunicare a informaiilor reprezint o obligaie permanent, care
impune arbitrului comunicarea oricror astfel de interese, relaii sau aspecte care ar putea interveni
n orice stadiu al procedurii. Arbitrul comunic astfel de interese, relaii sau aspecte, informnd n
scris Comitetul de asociere reunit n configuraia comer, n vederea analizrii lor de ctre pri.
Atribuiile arbitrilor
6.
Un arbitru inclus n listele de arbitri prevzute la articolul 404 alineatul (1) din prezentul
acord poate refuza numirea sa n calitate de arbitru numai din motive justificate, cum ar fi, de
exemplu, cazurile de boal, participarea n cadrul altor proceduri judiciare sau comisii sau n caz de
conflict de interese. Dup confirmarea alegerii sale, un arbitru trebuie s fie disponibil s i
ndeplineasc i s i ndeplineasc atribuiile cu atenie i promptitudine pe durata ntregii
proceduri, n mod onest i cu profesionalism.
7.
Arbitrul analizeaz doar acele aspecte care apar n cursul procedurii i sunt necesare n
vederea lurii unei hotrri i nu deleag aceast atribuie niciunei alte persoane.
8.
Arbitrul ia toate msurile necesare pentru a se asigura c asistenii i personalul su cunosc i
respect normele 2, 3, 4, 5, 16, 17 i 18 din prezentul cod de conduit.
9.

Arbitrul nu se angajeaz n contacte ex parte n ceea ce privete procedura.

MD/EU/Anexa XXXIV/ro 3

Independena i imparialitatea arbitrilor


10. Arbitrul este independent i imparial, evit crearea unei aparene de nclcare a deontologiei
sau de favorizare a unei pri i nu este influenat de interesul personal, de presiuni externe, de
considerente de ordin politic, de proteste publice, de loialitatea fa de o parte sau de frica de a face
obiectul criticilor.
11. Arbitrul nu poate, n mod direct sau indirect, s i asume o obligaie sau s accepte beneficii
care ar afecta sau ar prea c afecteaz ndeplinirea n mod corespunztor a atribuiilor sale.
12. Arbitrul nu i folosete poziia n comisia de arbitraj pentru a servi interese personale sau
private. Arbitrul evit aciunile care pot crea impresia c alte persoane se afl ntr-o poziie special
pentru a-l influena.
13. Arbitrul nu permite ca judecata sau comportamentul su s fie influenate de relaii sau
responsabiliti financiare, de afaceri, profesionale, personale sau sociale.
14. Arbitrul evit s intre n orice relaie sau s dobndeasc orice interes financiar susceptibil de
a-i afecta imparialitatea sau care ar putea crea, n mod rezonabil, o aparen de nclcare a
deontologiei sau de favorizare a unei pri.
Obligaiile fotilor arbitri
15. Toi fotii arbitri evit aciunile care ar putea crea aparena c au favorizat una dintre pri n
ndeplinirea atribuiilor lor sau c ar fi obinut vreun beneficiu n urma deciziei sau a hotrrii
comisiei de arbitraj.

MD/EU/Anexa XXXIV/ro 4

Confidenialitatea
16. Niciun arbitru i niciun fost arbitru nu poate, n niciun moment, s comunice sau s utilizeze
informaii nedestinate publicului referitoare la o procedur sau de care a luat cunotin n cadrul
unei proceduri, dect pentru scopurile procedurii respective, i nu poate, n niciun caz, s comunice
sau s utilizeze asemenea informaii pentru a dobndi avantaje personale, pentru a favoriza alte
persoane sau pentru a afecta interesele altora.
17. Arbitrul nu face public o hotrre a comisiei de arbitraj sau o parte a acesteia nainte de
publicarea acesteia n conformitate cu titlul V (Comer i aspecte legate de comer) capitolul 14
(Soluionarea diferendelor) din prezentul acord.
18. Un arbitru sau un fost arbitru nu face publice n niciun moment deliberrile unei comisii de
arbitraj sau opiniile unui arbitru.
Cheltuieli
19. Fiecare arbitru pstreaz o eviden i ntocmete un raport final cu privire la timpul dedicat
procedurii i la cheltuielile sale, precum i cu privire la timpul i cheltuielile asistentului i
personalului su.
Mediatorii
20. Prevederile aplicabile arbitrilor sau fotilor arbitri descrise n prezentul cod de conduit se
aplic, mutatis mutandis, mediatorilor.
________________

MD/EU/Anexa XXXIV/ro 5