Sunteți pe pagina 1din 12

Tutorial CODE::Blocks, © scris pentru elevi, de către prof. Mihail Dimitriu, profesor de matematică, informatică şi religie

1.

Cel mai simplu mod de a crea și executa un program în limbajul C++, utilizând mediul de programare CODE::Blocks doar pentru operațiunile de compilare și execuție este următorul:

1.1. Click dreapta în locul unde vrem să scriem programul. Din meniul contextual deschis, selectăm NOU și apoi DOCUMENT TEXT. Ca urmare a acestor operațiuni, se va crea un fișier cu numele : Document text nou. Dublu click pe acest fișier, și ca atare, se va deschide de către editorul Notepad, o fereastră de editare a noului fișier text. Scriem în fișierul respectiv tot programul și după ce l-am terminat de scris, îl salvăm în mod obligatoriu cu extensia .cpp, (de exemplu gogu1.cpp), și apoi închidem fereastra de editare a fișierului text. 1.2. Click dreapta pe fișier (de exemplu gogu1.cpp) și la DESCHIDERE CU, vom alege programul CODE::Blocks. 1.3. După ce se va intra în mediul de programare CODE::Blocks, și vom vedea programul afișat în fereastra principală, cea mare din dreapta, apăsăm tasta F9, pentru a compila și executa programul.

2.

Pentru a scrie și executa un program în limbajul C++, utilizând pentru editarea programului tot mediul de programare CODE::Blocks, veţi proceda astfel:

2.1. Faceţi dublu click pe pictograma jos :

veţi proceda astfel: 2.1. Faceţi dublu click pe pictograma jos : şi va apare pe ecran

şi va apare pe ecran fereastra de mai

2.2. Dacă doriţi să creaţi un program nou, veţi proceda astfel : File → New

2.2. Dacă doriţi să creaţi un program nou, veţi proceda astfel : File → New Empty file (în meniul de sus),

Dacă doriţi să creaţi un program nou, veţi proceda astfel : File → New → Empty

2.3. Ca urmare, va apare un ecran ca cel de mai jos :

2.3. Ca urmare, va apare un ecran ca cel de mai jos : unde, începând cu

unde, începând cu linia 1 veţi tasta tot programul dvs.

2.4. Dacă doriţi să modificaţi sau să testaţi un program existent în calculator, fie veţi merge pe discul şi în folderul unde se află fişierul respectiv şi veţi face cu mouse-ul dublu click pe fişierul respectiv (de exemplu: gogu.cpp), fie veţi proceda astfel : File → Open

face cu mouse- ul dublu click pe fişierul respectiv (de exemplu: gogu.cpp), fie veţi proceda astfel

şi va apare o fereastră Open file, ca cea de mai jos :

şi va apare o fereastră Open file, ca cea de mai jos : unde, veţi merge

unde, veţi merge pe discul şi în folderul unde se află fişierul respectiv şi veţi face cu mouse-ul dublu click pe fişierul respectiv (de exemplu: gogu.cpp). Ca urmare, va apare pe ecran textul programului respectiv :

Ca urmare, va apare pe ecran textul programului respectiv : 2.5 . După ce aţi terminat

2.5. După ce aţi terminat de tastat un nou program sau aţi terminat de modificat un program existent, acesta trebuie să fie compilat şi executat. Pentru a compila şi executa un program :

- fie apăsţi tasta F9,

- fie faceţi click cu mouse-ul, pe butonul al treilea, din a doua linie de butoane, aflată sub bara de meniu de sus.

a doua linie de butoane, aflată sub bara de meniu de sus. -fie mergeţi în meniul

-fie mergeţi în meniul de sus la opţiunea Build, unde alegeţi Build and run.

de sus l a opţiunea Build, unde alegeţi Build and run . 2.6. În urma compilării

2.6. În urma compilării de către calculator a unui program, pot rezulta erori de compilare. Dacă programul are erori de compilare, trebuie să le eliminaţi, modificând corespunzător programul şi apoi apăsaţi iar tasta F9.

2.7. Atunci când programul nu mai are erori de compilare, va apare o fereastră ca cea de mai jos, unde vedeţi execuţia programului :

programul nu mai are erori de compilare, va apare o fereastră ca cea de mai jos,

2.8. Nu uitaţi să apăsaţi din când în când combinaţia de taste : CTRL + S pentru a salva programul (toată munca dvs!) sau în meniul de sus: File Save file as sau Save all files.

2.9. Dacă vreţi să măriţi fontul caracterelor din fereastra cu fond negru unde vedeţi execuţia programului, procedaţi astfel :

- faceţi cu mouse-ul click dreapta pe bara de sus a ferestrei cu fond negru unde vedeţi

execuţia programului, şi va apare un meniu derulant,

- selectaţi ultima opţiune a acestui meniu derulant, adică Properties şi va apare o mică fereastră,

- în această mică fereastră, în bara de meniu de sus a ei, selectaţi opţiunea Font (a

doua din meniul de sus),

- sub rândul pe care scrie Font, se află o casetă unde există 3 rânduri : TT Consolas,

Fonturi raster, TT Lucida console,

- Faceţi click cu mouse-ul pe rândul unde scrie TT Consolas şi selectaţi în meniul

derulant din partea dreaptă aflat sub cuvântul Dimensiune, numărul 28, de exemplu,

- Faceţi click cu mouse-ul pe rândul unde scrie Fonturi raster şi selectaţi în meniul

derulant din partea dreaptă aflat sub cuvântul Dimensiune, 12X16, de exemplu,

- Faceţi click cu mouse-ul pe rândul unde scrie TT Lucida Console raster şi selectaţi

în meniul derulant din partea dreaptă aflat sub cuvântul Dimensiune, numărul 18, de exemplu,

- Apoi faceţi click pe butonul OK de jos, pentru a salva aceste setări.

2.10. Iată un exemplu de program scris în C++, care este corect din punct de vedere sintactic (adică nu dă erori de compilare) şi care funcţionează perfect, executând programul cu mai multe date de intrare :

// Programul afişeasuma cifrelor unui număr citit de la tastatură #include<iostream> #include<conio.h> using namespace std; long int n,s,p,uc; int main()

{

cout<<"Tastaţi numărul căruia vreţi să-i afişaţi suma cifrelor sale : "; cin>>n;

s=0;

while (n != 0) {uc = n % 10; s=s+uc; p=p*uc; n = n / 10;} cout<<"Suma cifrelor numarului citit, este " << s << "\n";

cout<<"Dacă doriţi să mai testaţi programul şi cu alte date de intrare, apăsaţi orice tastă"; return 0;

}

3.

Dacă doriţi să creaţi un proiect nou (adică nu doar un simplu program, ci

puneți la un loc mai multe entităţi care funcţionează împreună, cum ar fi un program împreună cu : module de program, subprograme, biblioteci create de către dvs, etc.), veţi proceda astfel :

3.1. File New → Project (în meniul de sus).

: 3.1. File → New → Project (în meniul de sus). 3.2. Ca urmare, v a

3.2. Ca urmare, va apare o fereastră ca cea de mai jos, în care faceţi click pe

pictograma Console Application şi apoi pe butonul Go (cel din dreapta sus).

3.3. Va apare o fereastră ca cea de mai jos, unde lăsaţi selectat CPP (rândul

3.3. Va apare o fereastră ca cea de mai jos, unde lăsaţi selectat CPP (rândul doi) şi apoi faceţi click pe butonul NEXT.

CPP (rândul doi) şi apoi faceţi click pe butonul NEXT. 3.4 Va apare o fereastră ca

3.4 Va apare o fereastră ca cea de mai jos, unde, în caseta de dialog aflată sub Project title, tastaţi numele proiectului, de exemplu : GOGU, iar în caseta

de dialog aflată sub Folder to create project in, tastaţi locaţia (adică discul şi folderul) unde va fi creat proiectul. Este bine ca numele folderului să fie format din numele elevului respectiv şi clasa, de exemplu tastaţi :

C:\POPESCU-ION-CLASA-XI-A. Apoi faceţi click pe butonul NEXT.

A. Apoi faceţi click pe butonul NEXT. 3.5. Va apare o fereastră ca cea de mai

3.5. Va apare o fereastră ca cea de mai jos, şi în aceasta faceţi click pe butonul FINISH.

click pe butonul NEXT. 3.5. Va apare o fereastră ca cea de mai jos, şi în

3.6. Va apare o fereastră ca cea de mai jos. În partea stângă, sub rândul unde scrie Workspace, apare un rând unde scrie numele proiectului (GOGU, în cazul nostru), iar sub rândul cu numele proiectului apare un alt rând pe care este un semn plus (+), urmat de o pictogramă cu un folder albastru, după care scrie cuvântul Sources.

cu un folder albastru, după care scrie cuvântul Sources . 3.7. Faceţi click cu mouse -

3.7. Faceţi click cu mouse-ul pe semnul plus (+), care se află înaintea folderului albastru după care scrie cuvântul Sources, şi ca urmare sub rândul pe care scrie Sources va apare un rând nou unde este o imagine cu un fişier (document) lângă care scrie main.cpp. Fişierul numit main.cpp conţine un exemplu foarte simplu de program C++, care se află inclus în mediul de programare CodeBlocks. Dacă doriţi ca programul pe care îl faceţi să aibă un alt nume, faceţi click dreapta cu mouse-ul pe main.cpp şi veţi putea astfel redenumi numele programului aşa cum doriţi. De exemplu îi puteţi zice gogu.cpp.

3.8. Faceţi dublu click pe main.cpp (sau dacă aţi redenumit programul în gogu.cpp, este evident

3.8. Faceţi dublu click pe main.cpp (sau dacă aţi redenumit programul în gogu.cpp, este evident că veţi face dublu click pe gogu.cpp !), şi ca urmare va apare în fereastra din partea dreaptă textul unui exemplu foarte simplu de program scris în C++, ca mai jos :

va apare în fereastra din partea dreaptă textul unui exemplu foarte simplu de program scris în

3.9. Modificaţi acest program simplu, astfel : în locul rândului pe care scrie :

cout << "Hello world!" << endl;

scrieţi tot textul programului dvs.

Observaţie : Este foarte bine să lăsaţi cele 6 rânduri din programul acesta simplu, care sunt următoarele :

#include <iostream> using namespace std; int main()

{

return 0;

}

întrucât aceste rânduri trebuie să apară în absolut toate programele !

Prof. Mihail Dimitriu vă urează spor la lucru !