Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE

Subsemnata/Subsemnatul, ..........................................................................................
(numele i prenumele alegtorului) posesor al .............................., (pul actului de identate)
seria ...... nr. .................. avnd CNP

, domiciliat n*1)

....................................................................................................................., (localitatea),
str. .......................................................................................................... nr. .................,
judeul/sectorul ..................................................................................................................,
cunoscnd prevederile art. 387 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modicrile i
completrile ulterioare, potrivit cruia fapta persoanei care voteaz de dou sau mai multe ori se
pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend i interzicerea exercitrii unor
drepturi, declar pe propria rspundere, sub sanciunea art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal cu modicrile i completrile ulterioare, c astzi ........ *2), nu am mai votat
i nu voi mai vota la alt secie de votare pentru alegerea Preedintelui Romniei.

Data ...............

Semntura ..........

NOT:
*1) n cazul ceteanului romn cu domiciliul n strintate se vor trece adresa complet i
meniunea cu domiciliul n strintate.
*2) Se trece 2 noiembrie 2014 sau 16 noiembrie 2014, dup caz.