Sunteți pe pagina 1din 1

Institutor SIMONA CHIROCA/ coala General Nr.

3_ Lupeni

an
nu

una
unu

nu -__

Ma - nu
Manu

nu - __

Am un an?
Am un an.

Ama, am un
Umu, am un

Na- na
Nana

na - na
nana

a - __ - na

Am un

nu - nu
nunu

___

.
.
2005/ 2006

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com