Sunteți pe pagina 1din 8

LUCRARE DE SPECIALITATE PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE CLASA a XII-a

ELEMENTEELEMENTEELEMENTEELEMENTE DEDEDEDE FINISAJFINISAJFINISAJFINISAJ IPSOSERIIIPSOSERIIIPSOSERIIIPSOSERII

Profil:

Tehnic

Domeniul :

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

Calificarea :

Tehnician în construcţii şi lucrări publice

Tema:

Elemente de finisaj – Ipsoserii

Anul şcolar:

2012-2013

Profesor coordonator,

- 2013 -

Absolvent,

Elemente de finisaj - Ipsoserii

CUPRINS

1. ARGUMENT

 

3

2. GENERALITĂŢI.

5

2.1 Generalităţi. Definiţia şi rolul lucrărilor de finisaj

5

2.2 Tipuri de lucrări de finisaj

5

2.2.1

Pardoseli

5

2.2.2

Tencuieli

5

2.2.3

Zugrăveli şi vopsitorii

5

2.2.4

Lucrări de tâmplărie şi Tâmplărie PVC

6

2.2.6

Pardoselile

6

3. IPSOSERII

 

7

3.2

Tencuieli pe bază de ipsos, cu aplicare manuală

10

3.5. Acoperirea uscată a pereţilor cu plăci pe bază de ipsos

17

3.5.1. Caracterisiticile şi avantajele plăcilor pe bază de ipsos

18

3.5.2. Tipuri de plăci din

gips-carton

18

3.5.3. Finisarea pereţilor din plăci de gips-carton

20

3.6. Şapă fluidă de ipsos

22

4. NORME TEHNICE DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI

 

24

4.1 Norme generale de tehnica securităţii muncii

24

4.2 Măsuri de tehnica securităţii muncii specifice lucrărilor de tencuieli

25

4.3 Norme pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor şi protecţia mediului26

5. FIŞA TEHNOLOGICĂ

 

27

6. CONCLUZII ŞI PROPUNERI

 

34

7. BIBLIOGRAFIE

 

35

Elemente de finisaj - Ipsoserii

1. ARGUMENT

Pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru calificarea în meseria de Tehnician în construcţii şi lucrări publice, am ales tema intitulată Elemente de finisaj - Ipsoserii”. Lucrarea este structurată pe şapte capitole, pe parcursul cărora am abordat noţiuni generale despre domeniul construcţiilor şi al materialelor de construcţie, tratând în mod special lucrările de ipsoserii, care fac parte din lucrările de finisaje ale unei construcţii. Totalitatea materialelor care contribuie la execuţia unei construcţii poartă denumirea de materiale de construcţii. Materialele de construcţie pot fi materiale naturale şi materiale artificiale folosite în construcţii. După destinaţie, materialele de construcţie pot fi de mai multe tipuri şi anume:

materiale de zidărie, lianţi (în acestă categorie intră şi ipsosul), agregate, materiale hidroizolante, materiale termoizolante, materiale fonoizolante, materiale de finisare. Lucrările de finisaj au rol constructiv, funcţional, decorativ şi igienico-

sanitar şi se execută, în general, după ce întreaga clădire de roşu (fundaţii, pereţi) şi acoperişul au fost terminate. Finisajele unei clădiri cuprind următoarele tipuri de lucrări : lucrări de pardoseli, de tencuieli, de placaje, zugrăveli, vopsitorii, tapete şi tâmplarii. Materialele de finisare sunt:

a) Mortarele - sunt amestecuri omogene de liant, nisip şi apă care se

întăresc fie prin pierderea apei fie hidraulic, în funcţie de natura liantului întrebuinţat. Mortarele servesc la legarea cărămizilor pentru a forma elemente de construcţii şi se numesc zidărie sau la protejarea elementelor şi se numesc

de tencuială. În mortar, partea activă este liantul iar partea inertă este nisipul. După natura liantului folosit, se deosebesc mai multe tipuri mortare de: argilă la clădiri uşor solicitate, var simplu, var ciment, ciment cu argilă sau var; ciment folosit la zidăria din piatră sau sub apă. Agregatele folosite sunt nisipurile naturale sau obţinute prin concasare.

b) lacurile şi vopselele

c) plăcile şi foile de căptuşeală etc.

3

Elemente de finisaj - Ipsoserii

3. IPSOSERII

Lucrările de ipsoserie, sunt lucrări de finisaj în construcţii la care materialul de bază folosit este ipsosul. Prin ipsosar se înţelege muncitorul calificat care execută diverse lucrări de ipsoserie atât în atelierele de specialitate cât şi în şantiere. Meseria de ipsosar este cuprinsă în cadrul meseriilor specifice folosite la lucrările de construcţii- montaj. Ipsosarul execută următoarele categorii de lucrări:

- tencuieli cu mortar de ipsos aplicat în straturi de beton sau zidărie de cărămidă şi pe suprafeţe de rabiţ plane sau curbe;

- gleturi de ipsos pe pereţi şi tavane, pe suprafeţe plane sau curbe;

- profiluri de ipsos, drepte sau curbe, cu ajutorul şabloanelor pe care el însuşi le confecţionează;

- modele pentru turnarea pieselor decorative din pisos, piese decorative din ipsos, turnate în tipare de ipsos sau de clei, confecţionate după modelele existente sau modelate de sculptori specialişti.

3.1 Clasificarea lucrărilor de ipsoserie şi materiale de bază

Clasificarea lucrărilor de ipsoserie se face în funcţie de specificul acestor lucrări:

- tencuieli de calitate superioară cu mortar de ipsos pe suprafeţe de beton, cărămidă sau rabiţ

- gleturi de ipsos pe suprafeţe plane şi curbe,

- profiluri drepte şi curbe de ipsos executate pe loc cu şablonul,

- lucrări de ipsoserie executate cu şablonul pe suprafeţe curbe,

- piese decorative prefabricate din ipsos prin turnare în tipare,

- piese decorative prefabricate din praf de piatră şi ciment, turnate in tipare,

- montarea pieselor decorative prefabricate.

Lucrările de ipsoserie se execută numai în interiorul clădirilor având ca rol principal efectul estetic al încăperilor. Îmbinarea armonioasă a lucrărilor de

Elemente de finisaj - Ipsoserii

- gleturi – finisarea tencuielilor interioare pe pereţi, planşee

- lucrări de reparaţii,

- mascare instalaţii sanitare,

- pozare instalaţii electrice

- aplicare plasă rabiţ,

- fabricarea gips-carton,

- executarea ornamentelor pt. decorări interioare ,

- tipare pt. ceramică fină,

Ipsosul de construcţii se utilizeză singur sau cu diferite agregate minerale, vegetale (zgură expandată, rumeguş, puzderii de in, canepa ) – elemente prefabricate : panouri, fâşii, blocuri, plăci, pentru pereţi despărţiori, în incăperi cu umiditate redusă.

3.2 Tencuieli pe bază de ipsos, cu aplicare manuală

Datorită faptului că industria materialelor de construcţie a evoluat foarte mult, acum se găsesc diverse mortare de tencuială la sac.Tencuiala pe bază de ipsos este un mortar uscat, predozat în fabricã pe bazã de ipsos, cu material uşor de adaos.

Domenii de aplicare:

Este o tencuialã de bazã, pentru pereţi, în spaţii interioare. Este recomandată pentru încãperi cu umiditate relativã medie, inclusiv la bãile şi bucãtãriile locuinţelor. Este suport pentru zugrãveli sau vopsele de interior.

Caracteristicile tencuielii pe bază de ipsos

- Mortar uscat predozat în fabricã, cu calitate controlatã

- Tencuialã unistrat (suprafaþã finisat la nivel de glet)

- Suprafeţe perfect netede

- Punere în operã rapidã şi uşoarã

- Timp prelungit de prizã

- Uscare rapidã.

- Permeabil la vapori

- Randament foarte bun.

Elemente de finisaj - Ipsoserii

Pregătirea stratului suport pentru punerea în operă a tencuielii de ipsos:

Stratul suport trebuie sã fie uscat, desprãfuit, şi sã nu prezinte desprinderi, exfolieri sau eflorescenţe, sã nu fie îngheţat, sã aibã capacitate portantã şi sã nu fie hidrofug. Pe suprafeţele din beton trebuie sã nu existe reziduuri de ulei de decofrare. Temperatura de punere în operã :

Temperatura aerului, a suportului şi a mortarului aplicat trebuie sã fie peste + 5°C, pe durata aplicãrii şi a procesului de prizã. Suprafeţele prelucrate se vor feri de expunerea directã la ploaie, soare sau curenţi puternici de aer.

3.3. Aplicarea manuală a tencuielilor şi gleturilor pe bază de ipsos

3.3.1. Prepararea amestecului:

pe baz ă de ipsos 3.3.1. Prepararea amestecului: Etapele de preparare a amestecului pe baz ă

Etapele de preparare a amestecului pe bază de ipsos, sunt următoarele:

1 – 2 Într-un vas curat cu apă curată se va turna încet amestecul. După ce întreaga cantitate de amestec de praf este complet cuprinsă de apă, se lasă amestecul să se îmbibe, în jur de 3 – 5 minute. 3. După aceasta se omogenizează bine amestecul, manual sau electric. 4. Astfel, se obţine densitatea optimă pentru amestec în vederea aplicării lui, adică nu se scurge şi este fără cocoloaşe. În caz de nevoie, se poate dilua amestecul cu apă, însă niciodată nu se va mai completa cu praf uscat. Prin completarea prafului uscat în apă ar putea apărea cocoloaşe. Trebuie acordată o mare atenţie la pregătirea şi aplicarea amestecului, fiind absolut necesar să se utilizeze ustensile şi vase perfect curate. În caz

Elemente de finisaj - Ipsoserii

Elemente de finisaj - Ipsoserii 21

Elemente de finisaj - Ipsoserii

FIŞĂ TEHNOLOGICĂ

1. Denumirea produsului: Izolare pereţi iteriori, cu plăci pe bază de ipsos

2. Caracterizarea produsului: Elemente de izolaţii - Ipsoserii

3. Materiale folosite:

1. Plăci pe bază de ipsos - gips carton;

2. Glet de ipsos, pentru finisare;

3. Profile metalice;

4. Suruburi autoforante pentru gips carton;

5. Vată minerală pentru izolare fonică – cu grosimea standard de 25 mm;

6. Banda adezivă din fibra de sticlă

standard de 25 mm; 6. Banda adeziv ă din fibra de sticl ă 4. Schi ţ

4. Schiţa produsului:

standard de 25 mm; 6. Banda adeziv ă din fibra de sticl ă 4. Schi ţ

5. Operaţii tehnologice