Sunteți pe pagina 1din 13

An colar: 2014/2015

Avizat:
Responsabil comisie metodica :
Director:

coala gimnazial

Disciplina: Matematic -Algebr Clasa: a VI -a


Nr. sptmni: 35 Total ore: 70 (2 ore/sptmn)
Profesor
PLANIFICARE ANUAL MATEMATIC - ALGEBR CLASA A VI -A 2014-2015
NR.
CRT.

UNITATEA DE NVARE

NR. ORE ALOCATE


SEMESTRIAL

NR.ORE
ALOCATE
ANUAL
II

1.

RECAPITULAREA CUNOTINELOR.TEST PREDICTIV.

2.

DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE (1)

10

3.

DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE (2)

4.

OPERAII CU NUMERE RAIONALE POZITIVE

10

5.

ECUAII N Q

6.

RAPOARTE I PROPORII

14

7.

NUMERE NTREGI

8.

ECUAII I INECUAII N Z

9.

LUCRARE SCRIS SEMESTRIAL

10.

RECAPITULAREA I CONSOLIDAREA CUNOTINELOR

TOTAL

36

34

70

72

SPTMNA,,SCOALA ALTFEL,, PLANIFICARE SEPARAT

An colar: 2014/2015
coala gimnazial
Disciplina: Matematic Algebr
Clasa: a VI -a

Avizat:
Responsabil comisie metodica :
Director:

Nr. sptmni: 18 Total ore:36 (2 ore/sptmn )


Profesor

PLANIFICARE SEMESTRIAL ALGEBR CLASA A VI-A SEMESTRUL I

Unitatea de nvare

Competene specifice.

Exerciii recapitulative
Test predictiv

Recapitularea
cunotinelor
Test predictiv
(2 ore)
DIVIZIBILITATEA
NUMERELOR
NATURALE (1)
(10 ore)

Coninuturi

CG1-1. Identificarea n exemple, n exerciii sau n


probleme a noiunilor: divizor, multiplu, numere prime,
numere compuse
CG2-1. Aplicarea criteriilor de divizibilitate(cu 10, 2,
5, 3, 9) pentru descompunerea numerelor naturale n
produs de puteri de numere prime
CG4-1. Exprimarea unor caracteristici ale relaiei de
divizibilitate n mulimea numerelor naturale, n
exerciii i probleme care se rezolv folosind
divizibilitatea
CG5-1. Deducerea unor reguli de calcul cu puteri i a
unor proprieti ale divizibilitii n mulimea
numerelor naturale, n exerciii i probleme

Nr.
ore

Spt.

1
1

S1
15-19.IX
2014

Operaii cu numere naturale; reguli de calcul cu


puteri.Comparare.

S2
22-26 IX

Divizor, multiplu.
Criteriile de divizibilitate cu 10, cu 2, cu 5, cu 3, cu
9
Proprieti ale relaiei de divizibilitate n N.

1
1

S3
29 IX- 3.X

Proprieti ale relaiei de divizibilitate n N.


Numere prime, numere compuse.

S4
6-10.X

Descompunerea numerelor naturale n produs de


puteri de numere prime.

1
1
1

S5
13-17.X

Divizori comuni a dou sau mai multor numere


naturale; c.m.m.d.c.
C.m.m.d.c. Numere prime ntre ele.

DIVIZIBILITATEA
NUMERELOR
NATURALE (2)
(6 ore)

OPERAII CU
NUMERE
RAIONALE
POZITIVE
(6 ore)

CG1-1. Identificarea n exemple, n exerciii sau n


probleme a noiunilor: c.m.m.d.c i c.m.m.m.c.
CG3-1. Utilizarea algoritmilor pentru determinarea
c.m.m.d.c. ic.m.m.m.c. a dou sau a mai multor
numere naturale.
CG4-1. Exprimarea unor caracteristici ale relaiei de
divizibilitate n mulimea numerelor naturale, n
exerciii i probleme care se rezolv folosind
divizibilitatea.
CG6-1. Transpunerea unei situaii-problem n
limbajul divizibilitii n mulimea numerelor naturale,
rezolvarea problemei obinute i interpretarea
rezultatului.
CG1-2. Recunoaterea fraciilor echivalente, a fraciilor
ireductibile i a formelor de scriere a unui numr
raional
CG3-2. Utilizarea proprietilor operaiilor n
efectuarea calculelor cu numere raionale pozitive
CG5-2. Determinarea regulilor de calcul eficiente n
efectuarea calculelor cu numere raionale pozitive

LUCRARE SCRIS
SEMESTRIAL
(2 ore)
RECAPITULAREA
I
CONSOLIDAREA
CUNOTINELOR
(2 ore)
OPERAII CU
CG5-2. Determinarea regulilor de calcul eficiente n
NUMERE
efectuarea calculelor cu numere raionale pozitive

Multipli comuni a dou sau mai multor numere


naturale; c.m.m.m.c.;

1
1

S6
20-24 X

S7
27 X- 31 X

1
Relaia dintre c.m.m.d.c i c.m.m.m.c.
Probleme simple care se rezolv folosind
divizibilitatea

Probleme simple care se rezolv folosind


divizibilitatea
Prob de evaluare.

Fracii echivalente;fracie ireductibil


Noiunea de numr raional; forme de scriere a
unui nr. raional; N Q
Adunarea numerelor raionale pozitive
Scderea numerelor raionale pozitive

1
1

S 10
17-21 XI

1
1

S 11
24-28 XI

S8
3-7 XI

1
S9
10-14 XI

nmulirea numerelor raionale pozitive.


Ridicarea la putere cu exponent natural a unui
numr raional pozitiv;

1
1

Pregtirea lucrrii scrise


Lucrare scris

1
1

S 13
8-12 XII

Divizibilitate
Numere raionale pozitive

1
1

S14
15-19 XII

Reguli de calcul cu puteri


mprirea numerelor raionale pozitive

1
1

S 15
5-9 I

S 12
1-5 XII

RAIONALE
POZITIVE
(4 ore)

CG6-2. Interpretarea matematic a unor probleme


practice prin utilizarea operaiilor cu numere raionale
pozitive i a ordinii efecturii operaiilor

ECUAII N Q
(3 ore)

CG2-2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere


raionale pozitive pentru rezolvarea ecuaiilor de tipul:
x a = b; x a = b; x : a = b(a 0),
ax b = c, unde a, b, c sunt numere raionale pozitive

RECAPITULAREA
I CONSOLIDAREA
CUNOTINELOR
(1 or)

An colar: 2014/2015

2015
Ordinea efecturii operaiilor
Exerciii recapitulative

1
1

S 16
12-16 I

Media aritmetic ponderat a unor numere


raionale pozitive
Ecuaii n mulimea numerelor raionale pozitive

S 17
19-23 I

Inecuaii n mulimea numerelor raionale pozitive

1
1

Exerciii recapitulative.

S 18
26-30 I

coala

Avizat:

Disciplina: Matematic -Algebr


Clasa: a VI -a
Nr. sptmni: 17 Total ore:34 (4 ore/sptmn )
Profesor :

Responsabil Comisie Metodica:

Director:

PLANIFICARE SEMESTRIAL ALGEBR CLASA A VI-A SEMESTRUL al II lea


Unitatea de nvare
RAPOARTE I
PROPORII
(14 ore)

Competene specifice.
CG1-3. Identificarea rapoartelor, proporiilor i a
mrimilor direct sau invers proporionale n enunuri
diverse
CG2-3. Reprezentarea unor date sub form de tabele
sau de diagrame statistice n vederea nregistrrii,
prelucrrii i prezentrii acestora
CG3-3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a
problemelor n care intervin rapoarte, proporii i
mrimi direct sau invers proporionale
CG4-3. Caracterizarea i descrierea mrimilor care
apar n rezolvarea unor probleme prin regula de trei
simpl
CG5-3. Analizarea unor situaii practice cu ajutorul
rapoartelor, procentelor sau proporiilor
CG6-3. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor i
proporiilor a unor situaii problem i interpretarea
rezultatelor

Coninuturi
Exerciii recapitulative.Ecuaii.Inecuaii n Q+.
Rapoarte
Procente. Probleme n care intervin procente

Nr.
ore
1
1
2

Proporii ; proprietatea fundamental a proporiilor


Aflarea unui termen necunoscut dintr-o proporie

1
1

Proporii derivate.
Mrimi direct proporionale.
Mrimi invers proporionale.
Regula de trei simpl.
Regula de trei simpl.
Elemente de organizare a datelor; reprezentarea
datelor prin grafice; probabiliti .

1
1
1
1
1

Exerciii recapitulative.
Prob de evaluare.

1
1

Spt.
S1
9-13 II 2015
S2
16-20 II
S3
23-27 II
S4
2-6 III
S5
9-13 III
S6
16-20 III

S7
23-27 III

NUMERE
NTREGI
( 9 ore)

LUCRARE SCRIS
SEMESTRIAL
(2 ore)
ECUAII
I
INECUAII
N Z
(7 ore)

RECAPITULAREA I
CONSOLIDAREA
CUNOTINELOR
(2 ore)

CG1-4. Identificarea caracteristicilor numerelor


ntregi n contexte variate
CG2-4. Utilizarea operaiilor cu numere ntregi i a
proprietilor acestora
CG3-4. Aplicarea regulilor de calcul i folosirea
parantezelor n efectuarea operaiilor cu numere
ntregi

CG2-4. Utilizarea operaiilor cu numere ntregi i a


proprietilor acestora n rezolvarea ecuaiilor i a
inecuaiilor
CG4-4. Redactarea soluiilor ecuaiilor i inecuaiilor
studiate n mulimea numerelor ntregi, n rezolvarea
sau compunerea unei probleme
CG5-4. Interpretarea unor date din probleme care se
rezolv utiliznd numere ntregi
CG6-4. Transpunerea unei situaii problem n limbaj
algebric, rezolvarea problemei obinute i
interpretarea rezultatului

Mulimea numerelor ntregi Z; opusul unui numr


ntreg; reprezentarea pe axa numerelor, valoarea
absolut a unui numr ntreg; compararea i
ordonarea numerelor ntregi .
Adunarea numerelor ntregi; proprieti .

S8
30 III 3 IV

1
S 9 6-10 IV
,c.altfel:S tii
mai ..+Vacan
S 10 20-24 IV

Scderea numerelor ntregi.

nmulirea numerelor ntregi; proprieti


mprirea numerelor ntregi

1
1

S11
27 IV- 30 IV

Puterea unui numr ntreg cu exponent numr


natural
Reguli de calcul cu puteri

S 12
4-8 V

Ordinea efecturii operaiilor

1
1

S 13
11-15 V

Pregtirea lucrrii scrise


Lucrare scris

S 14
18-22 V

Ecuaii n Z

Ecuaii n Z
Inecuaii n Z
Mulimea divizorilor unui numr ntreg; mulimea
multiplilor unui numr ntreg
Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor
Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor
Exerciii recapitulative

1
1
1
1
1
1

S 17
8-12 VI

Divizibilitate, numere raionale pozitive


Rapoarte i proporii, numere ntregi

1
1

S 18
15-19 VI

S 15
25-29 V
S 16
1-5 VI

An colar: 2014/2015
coala
Disciplina: Matematic -Geometrie

Avizat:
Responsabil Comisie Metodica:

Director:

Clasa: a VI -a

Nr. sptmni: 35 Total ore: 70 (2 ore/sptmn)


Profesor:
PLANIFICARE ANUAL MATEMATIC -GEOMETRIE CLASA a VI -a 2014-2015
NR.
CRT.

UNITATEA DE NVARE

NR. ORE ALOCATE


SEMESTRIAL

NR.ORE
ALOCATE
ANUAL
II

1.

DREAPTA

2.

UNGHIURI

10

3.

CONGRUENA TRIUNGHIURILOR

4.

PERPENDICULARITATE

5.

PARALELISM

6.

PROPRIETILE TRIUNGHIURILOR

15

7.

LUCRARE SCRIS SEMESTRIAL

8.

RECAPITULAREA I CONSOLIDAREA CUNOTINELOR

TOTAL

36

34

70

72

SPTMNA,,COALA ALTFEL....,, PLANIFICARE SEPARAT

An colar: 2014/2015
coala

Avizat:
Responsabil Comisie Metodica:
Director:

Disciplina: Matematic Geometrie


Clasa: a VI -a
Nr. sptmni: 18 Total ore:36 (2 ore/sptmn )
Profesor

PLANIFICARE SEMESTRIAL GEOMETRIE CLASA A VI-A SEMESTRUL I


Unitatea de nvare
DREAPTA
(6 ore)

Competene specifice.
CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor figuri
geometrice plane n configuraii date
CG3-5. Utilizarea proprietilor referitoare la drepte
pentru calcularea unor lungimi de segmente
CG4-5. Exprimarea prin reprezentri geometrice a
noiunilor legate de drepte
CG5-5. Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate
n vederea optimizrii calculelor de lungimi de
segmente
CG6-5. Interpretarea informaiilor coninute n
reprezentri geometrice n corelaie cu determinarea
unor lungimi de segmente

Coninuturi
Punct, dreapt, plan, poziiile relative ale unui
punct fa de o dreapt; poziiile relative a dou
drepte.
Semidreapta, semiplanul.
Segment.Lungimea unui segment; distana dintre
dou puncte .
Segmente congruente; construcia unui segment
congruent cu un segment dat.
Mijlocul unui segment; simetricul unui punct fa
de un punct.
Exerciii recapitulative.

UNGHIURI
(10 ore)

CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor figuri


geometrice plane n configuraii date
CG3-5. Utilizarea proprietilor referitoare la unghiuri
pentru calcularea msurilor unor unghiuri
CG4-5. Exprimarea prin reprezentri geometrice a
noiunilor legate de unghiuri

Unghi.Definire.Elemente.Clasificare.

Msurarea unghiurilor cu raportorul


Unghi drept, unghi ascuit, unghi obtuz; unghiuri
congruente.
Calcule cu msuri de unghiuri exprimate n grade
i minute sexagesimale.
Unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi.

Nr.
ore
1

1
1

Spt.
S1
15-19.IX 2014

S2
22-26 IX

S3
29 IX- 3.X

S4
6-10.X

S5
13-17.X

CG5-5. Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate


n vederea optimizrii calculelor de msuri de unghiuri
CG2-5. Stabilirea coliniaritii unor puncte i
verificarea faptului c dou unghiuri sunt adiacente,
complementare sau suplementare
CG6-5. Interpretarea informaiilor coninute n
reprezentri geometrice n corelaie cu determinarea
unor msuri de unghiuri

CONGRUENA
TRIUNGHIURILOR

(8 ore)

CG1-6. Identificarea triunghiurilor n configuraii


geometrice date
CG3-6. Clasificarea triunghiurilor dup anumite criterii
date sau alese
CG4-6. Exprimarea proprietilor figurilor geometrice
n limbaj matematic
CG2-6. Stabilirea congruenei triunghiurilor oarecare
CG5-6. Interpretarea cazurilor de congruen a
triunghiurilor n corelaie cu cazurile de construcie a
triunghiurilor
CG6-6. Aplicarea metodei triunghiurilor congruente n
rezolvarea unor probleme matematice sau practice

LUCRARE SCRIS
SEMESTRIAL
(2 ore)
PERPENDICUCG1-7. Recunoaterea i descrierea unor elemente de
LARITATE
geometrie plan n configuraii geometrice date
(8 ore)
CG4-7. Exprimarea poziiei dreptelor n plan
(perpendicularitate) prin definiii, notaii, desen
CG2-7. Utilizarea instrumentelor geometrice
(rigl, echer, raportor, compas) pentru a desena figuri

Unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi.


Unghiuri suplementare; unghiuri complementare.

1
1

S6
20-24 X

Unghiuri opuse la vrf .


Unghiuri formate n jurul unui punct.

1
1

S7
27 X- 31 X

Exerciii recapitulative.
Prob de evaluare

1
1

S8
3-7 XI

Triunghi,elemente; perimetru;
clasificarea triunghiurilor
Construcia triunghiurilor: cazurile LUL, ULU,
LLL
Congruena triunghiurilor oarecare
Criterii de congruen a triunghiurilor: LUL,
ULU, LLL
Metoda triunghiurilor congruente

S 11
24-28 XI

Drepte perpendiculare; oblice; distana de la un


punct la o dreapt
Exerciii recapitulative

S 12
2-5 XII

Pregtirea lucrrii scrise


Lucrare scris

1
1

S 13
8-12 XII

Criteriile de congruen ale triunghiurilor


dreptunghice: IC, IU,CC, CU
Exerciii recapitulative

S14
15-19 XII

Criteriile de congruen ale triunghiurilor


dreptunghice: IC, IU,CC, CU

S9
10-14 XI

1
1

S 10
17-21 XI

1
S 15 5-9 I
2015

geometrice plane descrise n contexte matematice date


CG3-7. Determinarea i aplicarea criteriilor de
congruen ale triunghiurilor dreptunghice

Mediatoarea unui segment; proprietatea


mediatoarei; concurena mediatoarelor laturilor
unui triunghi .

S 16
12-16 I

RECAPITULAREA I
CONSOLIDAREA
CUNOTINELOR
(2 ore)

Simetria fa de o dreapt
Bisectoarea n triunghi; concurena bisectoarelor
ntr-un triunghi (fr demonstraie)

1
1

S 17
19-23 I

Exerciii recapitulative.Dreapt.Unghi.
Exerciii recapitulative.Congruena triunghiurilor.

1
1

S 18
26-30 I

An colar: 2014/2015
coala
Disciplina: Matematic -Geometrie
Clasa: a VI -a
Nr. sptmni: 17 Total ore:34 (2 ore/sptmn )
Profesor :

PLANIFICARE SEMESTRIAL GEOMETRIE CLASA A VI-A SEMESTRUL al II lea


Unitatea de nvare

PARALELISM
(8 ore)

Competene specifice.
CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor elemente de
geometrie plan n configuraii geometrice date
CG4-7. Exprimarea poziiei dreptelor n plan
(perpendicularitate) prin definiii, notaii, desen
CG2-7. Utilizarea instrumentelor geometrice
(rigl, echer, raportor, compas) pentru a desena figuri
geometrice plane descrise n contexte matematice
date
CG3-7. Determinarea i aplicarea criteriilor de
congruen ale triunghiurilor dreptunghice.
CG4-7. Exprimarea poziiei dreptelor n plan
(paralelism) prin definiii, notaii, desen
CG5-7. Interpretarea perpendicularitii n relaie cu
paralelismul

PROPRIETILE
TRIUNGHIURILOR
(4 ore)

CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor proprieti


ale triunghiurilor n configuraii geometrice date
CG2-8. Calcularea unor lungimi de segmente i a
unor msuri de unghiuri utiliznd metode adecvate

PERPENDICULARITATE

CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor elemente de


geometrie plan n configuraii geometrice date

Coninuturi

Nr.
ore
1
1
1
1

Spt.
S1
9-13 II
S2
16-20 II
2015

Criterii de paralelism.
Probleme recapitulative.

1
1

S3
23-27 II

Probleme recapitulative.
Prob de evaluare.

1
1

S4
2-6 III

Suma msurilor unghiurilor unui triunghi.

Unghi exterior unui triunghi;


Teorema unghiului exterior.

S5
9-13 III
S6
16-20 III

nlimea unui triunghi.


Concurena nlimilor n triunghi.

Exerciii recapitulative.
Probleme recapitulative.
Drepte paralele; construirea dreptelor paralele;
axioma paralelelor.
Criterii de paralelism.

S7
23-27 III

(6 ore)

PROPRIETILE
TRIUNGHIURILOR
(8 ore)

LUCRARE SCRIS
SEMESTR.(2 ore)
PROPRIETILE
TRIUNGHIURILOR
(3 ore)
RECAPITULAREA I
CONSOLIDAREA
CUNOTINELOR
(3 ore)

CG4-7. Exprimarea poziiei dreptelor n plan


(perpendicularitate) prin definiii, notaii, desen
CG2-7. Utilizarea instrumentelor geometrice
(rigl, echer, raportor, compas) pentru a desena figuri
geometrice plane descrise n contexte matematice
date
CG3-7. Determinarea i aplicarea criteriilor de
congruen ale triunghiurilor dreptunghice.
CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor proprieti
ale triunghiurilor n configuraii geometrice date
CG2-8. Calcularea unor lungimi de segmente i a
unor msuri de unghiuri utiliznd metode adecvate
CG3-8. Utilizarea unor concepte matematice n
triunghiul isocel, n triunghiul echilateral sau n
triunghiul dreptunghic
CG5-8. Deducerea unor proprieti ale triunghiurilor
folosind noiunile studiate
CG6-8. Interpretarea informaiilor coninute n
probleme legate de proprieti ale triunghiurilor

CG5-8. Deducerea unor proprieti ale triunghiurilor


folosind noiunile studiate
CG6-8. Interpretarea informaiilor coninute n
probleme legate de proprieti ale triunghiurilor

Aria triunghi (intuitiv pe reele de ptrate)


Mediana n triunghi.

1
1

S8
30 III 3 IV
S 9 6-10 IV
,c.altfel:S tii
mai ..+Vacan

Concurena medianelor unui triunghi.Centrul de


greutate.
Prob de evaluare.
Proprietile triunghiului isoscel
Unghiuri ,linii importante,simetrie.

S 10 22-24 IV

1
1
1

S11
27 IV- 30 IV

Proprietile triunghiului isoscel.


Proprietile triunghiului echilateral.
Unghiuri ,linii importante,simetrie.
Proprietile triunghiului echilateral
Probleme recapitulative.

1
1

S 12
4-8 V

1
1

S 13
11-15 V

Proprietile triunghiului dreptunghic


Proprietile triunghiului dreptunghic

1
1

S 14
18-22 V

Pregtirea lucrrii scrise


Discutarea lucrrii scrise
Proprietile triunghiului dreptunghic
Probleme recapitulative.Proprietile triunghiurilor.
Probleme recapitulative. Proprietile triunghiurilor.

1
1
1
1
1

Probleme recapitulative.
Perpendicularitate.Paralelism
Probleme recapitulative.
Perpendicularitate.Paralelism. Propritile
triunghiurilor.

S 15
25-29 V
S 16
1-5 VI
S 17
8-12 VI

S 18
15-19 VI