Sunteți pe pagina 1din 3

SUBSATNTE GANGLIONARE

Influenarea receptorilor nicotinici se face cu ajutorul medicamentelornicotinice i ganglioplegice .


Medicamentele nicotinice
Nicotinicele, n doze obinuite, stimuleaz ganglionii vegetativi, iar ladoze mari produc
paralizie
.
Aciunea
se
exercit
asupra
receptorilorc o l i n e r g i c i d e p e m e m b r a n a p o s t s i n a p t i c l a n i v e l u l m e m b r a
nein
euronilor ganglionari
. A c t i v a r e a r e c e p t o r i l o r n i c o t i n i c i p r o v o a c depolarizare i excitaie . La
doze mari, n
tr-o a 2-a
etap, membranase repolarizeaz i devine inexcitabil, ceea ce explic paralizia .
Nicotina este un alcaloid o
binut din frunzele de tutun . Se prezint ca unlichid uleios, incolor, inodor i foarte volatil , solubil
n ap ; n contactcu aerul capt culoare uor glbuie .Este o substan foarte toxic

la
om
doza
letal
este
de
60
mg
(
opictur ) ; ntro i g a r e t , p e l n g n i c o t i n s e g s e s c i u n e l e elemente
radioactive
( poloniu , stroniu ) i gudroane ( apar n fumul de igar ) , care au aciune iritant i au
potenial cancerigen .
I
ntoxicaia cu nicotin poate fi acut sau cronic .Intoxicaia acut apare la persoanele care
fumeaz pentru prima oar ,sau la cele care , dup o pauz lung de abstinen , fumeaz din
nou
.Intoxicaia
acut
sever
survine
accidental
la
muncitorii
din
industriat u t u n u l u i . n f o r m a u o a r a p a r : g r e a , v o m , d i a r e e
, c r a m p e abdominale,
salivaie, palpitaii , stare de ru . n forma sever
apar colaps , hipotensiune, convulsii
; se poate ajunge la com i chiar moarteprin paralizia respiraiei .
Int
oxicaia
cronic
,
poart
numele
de
tabagism
.
Ap a r e
la
cei
carea b u z e a z d e f u m a t i c r e e a z d e p e n d e n , m a i a l e s p s i h i c
. Tabagismul se asociaz cu o cretere a frecvenei unor boli :
creterea frecvenei cancerului pulmonar , i de vezic urinar.
s
e produce bronita cronic , tabacic
a g r a v e a z b o l i c r o n i c e : c a r d i o p a t i a i s c h e m i c , a n g i n a pectoral , boli
vasculospastice , ulcer gastric sau duodenal .
l a m a m e l e f u m t o a r e : a v o r t u l s p o n t a n e s t e m a i f r e c v e n t , copiii sunt subponderali ,
dezvoltarea copiilor este mai lent .
Tratamentul tabagismului se face prin ntreruperea fumatului . Metoda cea
maie f i c a c e e s t e n t r e r u p e r e a
brusc
.
L a f u m t o r i i c u b r o n i t c r o n i c , abstinena determin agravarea bolii .
Efectele nicotinei:
stimuleaz receptorii g
anglionari simpatici
( S ) i parasimpatici(PS )
, cu efecte muscarinice

i efecte adrenergice
p e o r g a n e l e c u i n e r v a i e d o m i n a n t P S , d e t e r m i n e f e c t e muscarinice
pe organele
cu inervaie dominant S
( de ex. majoritatea vaselor )
,determin efecte adre
nergice .
pe organele cu inervaie echilibrat (
S
i PS
)
,
la
doze
micid e t e r m i n e f e c t e m u s c a r i n i c e , l a d o z e m e d i i d e f e c t e a d r e n
ergice , iar la doze mari determin paralizie
(
deci,ganglionii PS sunt mai sensibili , ei reacionnd la doze mici
).De
ex. , pe inim i tub digestiv , nicotina determin efecte
parasimpatice la doze mici ,iar
l a d o z e m e d i i d e f e c t e adrenergice
.
pe aparatul respirator , fumatul crete rezi
s
tena cilor
aerienela fluxul de aer
i crete secreia glandelor bronice prin iritareamucoasei bronice .
pe suprarenal, stimuleaz eliberarea de catecolamine
p e
S N C
,
s c a d e a c t i v i t a t e a p s i h o m o t o r i e , c a p a c i t a t e a intelectual ; stimuleaz , apoi
paralizeaz centrii bulbari isuprabulbari .
pe muchi, stimuleaz i apoi paralizeaz
placa motorie .
Medicamentele ganglioplegicePrincipalele
substane
ganglioplegice sunt :1 . P e n t o l i n i u 2 . T r i m e t a f a n
Acestea produc paralizia ganglionilor vegetativi S i PS .
Asupra aparatului cardiovascular , inervat dominant S
: provoac scderemarcat a tensiunii arte
riale ( cele mai puternice antihipertensive existente ) .E f e c t u l e s t e e v i d e n t n o r t o s t a t i s m .
Controlul vasomotor simpatic , t
onic i
reflex, este
s u p r i m a t . C a r a c t e r u l o r t o s t a t i c s e e x p l i c p r i n a b o l i r e a reflexelor simpatice i nu se
mai permite redistribuirea sngelui n ortostatism.
Hipotensiunea
ortostatic
excesiv
poate
duce
la
colaps
sau
lipotimie( b o l n a v i i t r e b u i e s s t e a c u l c a i c t e v a o r e d u p a d m i n i s t r a r e a
medicamentului
) .A

supra aparatului digestiv: scot din funcie PS


r e a l i z n d o n t r z i e r e a tranzitului intestinal,
de la constipaie pn la ileus paralitic.
Efectelea d v e r s e d
i g e s t i v e a u m a i m i c i m p o r t a n , p e n t r u c s u b s t a n e l e s e admin
i
streaz
pe o perio
ad scurt de timp
.
Pentoliniul i trimetafanul nu pot fi adm
i n i s t r a t e d e c t i n t r a v e n o s ( n perfuzii )
;
au
laten
sczut,
1-2
minute
,
iar
durata
efectului
e s t e f o a r t e s c u r t ( a p r o x . 1 0 m i n . ) . F i i n d s u b s t a n e c u e f e c t f o a r t e co
ntrolabil, se administreaz n marile urgene hipertensive i pentru controlarea he
moragiei ,
prin
scderea
tensiunii
arteriale
,
n
interveniilechirurgicale
sngernde .H i p o t e n s i u n e a b r u t a l p o a t e f i c a u z d e r e a c i i a d v e r s e
. Scderea tensiunii determin mobilizarea sngelui din teritoriul cu vase sclerozate i
inextensibile, ctre teritorii cu vase normale , ceea ce poate duce n timp la agravarea
cardiopatiei ischemice . Vasele devenite rigide
prin ateroscleroznu se pot dilata , iar teritoriile irigate de ele devin
ischemice
, sngele ngrmdindu-se n regiunile unde vasodilataia a fost posibil.O structur denervat
este mai sensibil : de
aceea , prin ad
ministrareal o r s e s e n s i b i l i z e a z i n i m a l a c a t e c o l a m i n e l e c i r c u l a n t e ,
a g r a v n d aritmiile .