Sunteți pe pagina 1din 2

PROCURA SPECIALA MODEL

Se adapteaza la problemele tale. Completeaza-l si apoi trimite-mil-l


sa il vad si eu.

Subsemnatul:ELKE ANNA TREDER


, cetatean german, domiciliat n Leinach , strada Burkardusstrasse
26A.posesor al (act identitate)carte de identitate, emisa de Leinach
Polizeiamt. la data de 7.03.2012, avand (Cod de identificare
)C.N.P. LGMTTR72X,, prin prezenta mputernicesc pe domnul:
SABO DORU COSMIN, cetatean roman, domiciliat in mun. Cluj
Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr. 34, jud. Cluj, posesor a C.l. seria CJ, nr.
019796, emisa de SPCLEP Cluj Napoca la data de 09.01.201, avand
C.N.P. 1841208125784, ca n numele meu i pentru mine sa ma
reprezinte la Agentia finantelor publice Cluj , n vederea solicitarii de
acte , efectuarea de plati sau orice altceva vrei (a spus ca imi da
imputernicire completa la finante, nu are nevoie de stresul de aici) treci
exact activitatile pentru care te imputerniceste si la ce
institutie.
In vederea ducerii la ndeplinire a prezentului mandat mandatarul
meu va depune cererea pentru (are incredere in mine nu o as imi ceara
mar lucru, e de acord cu orice cond).., va depune actele
necesare (acte de stare civila, certificat de atestare fiscala, etc.), va
obtine i va prezenta actele i dovezile necesare privind, va obtine i va
prezenta actele i dovezile necesare privind ., va achita
taxele ..i va solicita eliberarea .., va ridica
.i, daca va fi cazul, va solicita eliberarea .., pe carel va ridica.
Pentru realizarea acestui mandat, mandatarul meu va formula
cereri n numele meu i pentru mine, va semna in numele meu i pentru
mine, oriunde va fi necesar, semnatura
sa fiindu-mi opozabila in limitele acestui mandat.--------
-------------
Prezentul mandat este gratuit, netransmisibil i este valabil pana la
revocare dar nu
mai mult de 3 (trei) ani de azi, data autentificarii prezentei procuri.---------------------------------

Tehnoredactata i autentificata de Biroul Notarilor Publici Asocial


., azi data autentificarii, ntr-un singur exemplar original care va
ramane n arhiva biroului notarial i 2 duplicate, din care unul va ramane
n arhiva biroului notarial i 1 exemplar a fost eliberat partii.----------------------------------------------------------------