Sunteți pe pagina 1din 9

EDUCATIA ECOLOGICA

 • 1. Ce inseamna educatia ecologica?

 • 2. Necesitatea educatiei ecologice.

E DUCATIA ECOLOGICA 1. Ce inseamna educatia ecologica? 2. Necesitatea educatiei ecologice. 3. Rolul institutiilor de
 • 3. Rolul institutiilor de invatamant.

 • 4. Obiective si finalitati.

 • 5. Bibliografie .

E DUCATIA ECOLOGICA 1. Ce inseamna educatia ecologica? 2. Necesitatea educatiei ecologice. 3. Rolul institutiilor de

CE INSEAMNA EDUCATIA ECOLOGICA?

Educația ecologică se referă la eforturile organizate de informare despre mediul înconjurător: funcțiile sale, interacțiunea omului cu ecosistemele în limitele dezvoltării

durabile.

C E INSEAMNA EDUCATIA ECOLOGICA ? Educația ecologică se referă la eforturile organizate de informare despre

Pe lângă școli, educația ecologică are ca suport și campanii publicitare, pagini web, materiale tipărite. Educația ecologică se realizează prin:

 • a) exemplificarea modalităților de petrecere a timpului în aer liber

 • b) exemplificarea pe teren asupra problemelor mediului natural

 • c) angajarea, motivarea și dezvoltarea capacității de luare responsabilă a deciziilor

Pe lângă școli, educația ecologică are ca suport și campanii publicitare, pagini web, materiale tipărite. Educația

NECESITATEA EDUCATIEI ECOLOGICE

 • Educatia copilului trebuie sa urmareasca deazvoltarea respectului fata de mediul natural” (Art.29, Conventia cu privire la Drepturile Copilului).

 • Eficienta educatiei asupra mediului se poate aprecia numai prin efectele pe termen lung asupra comportamentului viitorului cetatean, ramanand insa in vigoare si obligatia de a avea o utilitate imediata .

 • Educatia ecologica trebuie sa arate ca succesul nu se poate obtine fara o imbinare judicioasa a principiilor generale si a datelor pertinente referitoare la ceea ce este particular intr-o situatie concreta.

N ECESITATEA EDUCATIEI ECOLOGICE  “ Educatia copilului trebuie sa urmareasca deazvoltarea respectului fata de mediul

ROLUL INSTITUTIILOR DE INVATAMANT

 • Realizarea dezideratelor dezvoltării durabile depinde de capacitatea şi abilitatea factorilor implicaţi de a adopta şi pune în aplicare programe, strategii şi planuri de acţiune bazate pe modele conceptuale specifice dezvoltării durabile.

 • În scopul îndeplinirii obiectivelor tranziţiei socio-economice durabile şi al aplicării planurilor de acţiune asociate, trebuie satisfăcute câteva cerinţe cheie. Dintre acestea, educaţia publicului pentru ai permite accesul la informaţie, interpretarea şi înţelegerea corectă a acesteia, precum şi înalta calificarea a resurselor umane de profil, sunt recunoscute a avea un impact deosebit de puternic asupra deciziilor pe termen lung.

R OLUL INSTITUTIILOR DE INVATAMANT  Realizarea dezideratelor dezvoltării durabile depinde de capacitatea şi abilitatea factorilor

OBIECTIVE SI FINALITATI

Obiective:

 • Constientizarea

 • Cunoasterea

 • Atitudinea

 • Deprinderea

 • Participarea

O BIECTIVE SI FINALITATI Obiective:  Constientizarea  Cunoasterea  Atitudinea  Deprinderea  Participarea
 • Finalităţile educaţiei ecologice sunt:

 • dezvoltarea conştiinţei ecologice, a simţului responsabilităţii, a solidarităţii dintre indivizi pentru păstrarea şi ameliorarea mediului;

 • dezvoltarea capacităţii de a lua decizii, de a identifica şi a pune în practică soluţii pentru prevenirea şi rezolvarea problemelor concrete legate de relaţia individului cu mediul său de viaţă;

 • pregătirea cetăţeanului actual şi viitor pentru a influenţa pozitiv deciziile politice, economice şi sociale cu privire la mediu ;

 Finalităţile educaţiei ecologice sunt :  dezvoltarea conştiinţei ecologice, a simţului responsabilităţii, a solidarităţii dintre

BIBLIOGRAFIE

Pedagogie

Constantin Cucos

Pamantul e comoara noastra:Manual de educatie ecoloica

Jeanna Wersebe

Poze

Internet

BIBLIOGRA FIE Pedagogie Constantin Cucos “ Pamantul e comoara noastra:Manual de educatie ecoloica ” Jeanna Wersebe