Sunteți pe pagina 1din 8

TEMA STUDIU DE CAZ

FONDURI EUROPENE PENTRU MEDIU


I. DENUMIREA PROIECTULUI
Sistem de management integrat al deseurilor municipale din judetul Vrancea
Construirea centrului de management integrat al deseurilor, statiei de sortare
si statiei de compostare Haret Comuna Movilita judetul Vrancea
II. BENEFICIAR
Consiliul Judetean Vrancea
III. TITULARUL INVESTITIEI
Oficiul de Plati si Contractari PHARE, Ministerul Finantelor Publice, Romania
IV. VALOAREA TOTALA
Valoarea totala a investitiei este de aproximativ 42.328,20 mii Euro inclusiv TVA.
Cofinantarea Consiliului Judetean Vrancea este asigurata din fonduri proprii, ea fiind
de 10.126 mii Euro inclusiv TVA.
V. SURSA DE FINANTARE
Principiul pe baza caruia s-a calculat rata de co-finantare este cel al ratei deficitului
de finantare (R) funding gap rate a proiectului folosind finantarea nerambursabila.
Rata de co-fianantare rezultata a fost calculata pe baza recomandarilor UE dupa cum
urmeaza:
Etapa 1. Aflarea ratei deficitului de finantare funding-gap rate (R):
R = DIC-(DRE-DOC+DRV)/DIC=95.69%
Unde:
Max EE reprezinta maximum cheltuielilor eligibile = DIC-DNR
DIC reprezinta costul de investitie actualizat
DNR reprezinta venitul net actualizat = venituri actualizate costuri de
operare actualizate + valoare reziduala actualizata
Etapa 2. Aflarea decision amount (DA), valoarea careia i se aplica rata de
cofinantare:
DA = EC*R=32.295,840
Unde:
EC reprezinta totalul cheltuielilor eligibile.
Etapa 3. Aflarea valorii maxime a imprumutului nerambursabil (max) EU grant:
EU grant = DA*Max Crpa=25.836,672
Unde:
Max CRpa reprezinta rata maxima de co-finantare fixata prin decizia Comisiei
Europene.

Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare


si contau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul
local, credite externe garantate sau contracte de stat, fonduri externe nerambursabile
si alte surse legal constituite.
EU grant (max 80%)
25.836.672,05 (80,0%)
Costuri
eligibile

Total cost
proiect =cost
eligibil+cost
neeligibil

33.751.205,47
(80,6%)

Deficitul de
finantare
32.295.840,06
(95,69%)

Contributie buget stat


5.813.251,21 (18%)
Contributie buget local
645.916,80 (2%)

Contributie Consiliul Judetean


1.455.365,42 (4,31%)

41.851.494,78
(100%)
Costuri
neeligibile
8.100.289,31
(19,4%)

Rambursabil
Buget Local
7.751.001,61
TVA
(Contributie
Consiliul
8.100.289,31 Nerambursabil
Judetean+Consiliile
349.287,70
Locale)
8.100.289,31
(100,0%)

Altle
0,00

VI. OBIECTIVELE PROIECTULUI


Proiectul are ca obiectiv implementarea unui sistem european de management
integrat al deseurilor pentru judetul Vrancea care sa intruneasca cerintele legale in
ceea ce priveste aria de acoperire a serviciilor standard si atingerea tintelor de
mediu.
Proiectul are in vedere echipamentul de colectare, construirea unei statii de transfer,
depozitul si activitatile de reciclare precum si activitati de constientizare a populatiei
in legatura cu acest subiect. Proiectul este in concordanta cu legislatia UE, Planul
National de Gestiune a Deseurilor (PNMD), Master Planul pentru deseuri solide
pentru judetul Vrancea si are ca baza obiectivele POS Mediu, respectiv: cresterea
cantitatii de deseuri reciclate si reutilizate; cresterea racordarilor la sistemele publice
edilitare care sa corespunda din punct de vedere al calitatii si al suportabilitatii
tarifelor; reducerea cantitatii de deseuri depozitate si imbunatatirea standardelor
tehnologice de depozitare.
O data cu implementarea sa, proiectul va intari capacitatea tehnica si de
management in judetul Vrancea prin implementarea si operarea unui sistem regional
de management al deseurilor solide si va ajuta la constientizarea locuitorilor de
beneficiile rezultate din proiect, doua dintre acestea fiind separarea colectarii
deseurilor si reciclarea acestora.

Conform Studiului de Fezabilitate (SF) realizat in vederea implementarii proiectului, in


judetul Vrancea sunt generate, in fiecare an, aproximativ 115.000 tone de deseuri. In
prezent, aria de colectare a acestora este de aproximativ 40%.
Dupa implementarea proiectului Sistem de Management Integrat al deseurilor in
judetul Vrancea nivelul de colectare a deseurilor din mediul urban va fi de 100%,
nivelul de colectare din sate si aglomerari rurale va fi de 90%, depozitarea deseurilor
biodegradabile compostul se va face in concordanta cu Directivele U.E.
In esenta Sistemul de Management Integrat al deseurilor in judetul Vrancea consta
in realizarea unor puncte de colectare a deseurilor in toate localitatile judetului
Vrancea, dupa care deseurile vor fi transportate la trei statii de transfer situate in
municipiile Focsani si Adjud, dar si in comuna Vidra. De aici deseurile vor fi
transportate la Centrul de Management Integrat al Deseurilor care va fi realizat la
Haret , langa orasul Marasesti unde vor fi sortate si compostate.
Proiectul Sistemul de Management Integrat al deseurilor in judetul Vrancea mai
prevede realizarea unui numar de sase centre de colectare pentru deseuri
voluminoase deseuri electrice si electrocasnice (DEE) si deseuri menajere
periculoase, localizate in municipiul Focsani (doua depozite) si in orasele Marasesti,
Panciu si Odobesti (cate un depozit). Totodata proiectul prevede si igienizarea si
inchiderea a 200 de gropi de gunoi rurale care sunt neconforme cu normele U.E.
Masuri propuse - Zona urbana:
Realizarea unor platforme de pre-colectare pentru deseurile menajere
Dotarea punctelor de pre-colectare si colectare cu:
Euro-pubele de 240 l
Euro-containere de 1,1mc
Folosirea unui sistem de colectare etans (vehicule speciale)
Utilizarea unor practici selective de pre-colectare
Realizarea unor puncte de pre-colectare pentru deseurile stradale
Realizarea unui sistem de pre-colectare a deseurilor industriale de tip menajer
Masuri propuse - Zona rurala:
Infiintarea unor puncte de precolectare pentru deseurile menajere in
principalele localitati rurale
Realizarea unor statii de transfer pentru depozitarea temporara a deseurilor
menajere din localitatile rurale izolate
Transportul deseurilor menajere cu masini speciale catre depozitele de
deseuri
VII. REZULTATE
Rezultate la nivel de Judet:
Reducerea cantitatilor de deseuri
Tratare necanica si biologica a deseurilor
Centru de gestiune integrata a deseurilor
Depozit ecologic
Rezultate la nivel de Mediu urban:
Salubrizarea strazilor
Colectarea deseurilor
Inchiderea depozitelor existente
Rezultate la nivel de Mediu rural:
Reutilizare si reciclare
3

Compostare individuala
Colectare
Inchiderea depozitelor ilegale

Beneficii
1. Intarirea capacitatii tehnice si manageriale in implementarea si operarea
sistemului regional de management al deseurilor solide din judetul Vrancea;
2. Dezvoltarea unei strategii eficiente cu privire la tarife si taxe, precum si la
colectarea acestora;
3. Cresterea gradului de informare a populatiei despre beneficiile rezultate din
proiect, colectarea separata a deseurilor si reciclarea acestora.
Fiind un poriect corelat cu legislatia europeana si adus la zi in ceea ce priveste
legislatia nationala, proiectul Sistem de Management Integrat al deseurilor in judetul
Vrancea prevede colectarea in mod diferit a diverselor tipuri de deseuri.
Deseurile mixte: Pentru deseurile mixte, proiectul propune introducerea unui sistem
de colectare utilizand containere de 240 litri si 1,100 litri in zonele urbane (colectare
de 2-3 ori pe saptamana) si containere 1,100 litri in zonele rurale (colectarea o data
pe saptamana). Sistemul necesita o investitie pentru aproximativ 4000 de containere
si puncte de colectare. Aditional, mai sunt necesare 2000 de containere care sa fie
plasate, la cerere, pentru sectorul industrial, institutional si piete si care trebuie
achitate de catre generatorii de deseuri.
Deseurile biodegradabile: Pentru deseurile biodegradabile, sistemele de colectare
selectiva vor fi introduse treptat in mediul urban pe cand in mediul rural (si in zonele
urbane, unde este posibil) va fi stimulata compostarea la domiciliu.
Deseurile de ambalaje: Pentru deseurile de ambalaje vor fi furnizate containere
pentru colectare selectiva pentru hartie si sticla, iar pentru plastic si metal va fi
prevazut un sistem cu saci.
Deseurile DEE: Pentru deseurile voluminoase, DEE si deseuri periculoase mici, se
vor infiinta 6 centre de colectare. Pentru colectarea acestor tipuri de deseuri si a
deseurilor depozitate ilegal vor fi utilizate de asemenea camioane cu remorca.
Deseurile colectate vor fi transferate catre 4 statii de transfer (Focsani, Gugesti,
Adjud si Vidra) si (in zonele desemnate) direct catre depozit. Pentru centrele de
colectare mai sus mentionate vor fi stabilite, unde va fi posibil, aceleasi zone ca cele
ale statiilor de transfer. Centrele de colectare si statiile de transfer vor fi localizate in
vecinatatea drumurilor nationale sau municipale asfaltate pentru a asigura accesul
usor al camioanelor. Statiile de transfer constau intr-o rampa si o zona de depozitare
a deseurilor si de asemenea in containere cu volum de 32 m3 plasate in vecinatatea
locului in care vor fi depozitate deseurile. Containerele vor fi ridicate de vehicule de
transport catre Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din Haret.
Toate deseurile vor fi adunate in trei statii de transfer dupa care vor fi transportate la
un depozit central, situat in localitatea Haret. Sistemul de Management Integrat al
Deseurilor din Haret (langa orasul Marasesti) va include un depozit, o statie de
compostare si o statie de sortare. Dupa implementarea activitatilor de reciclare este
de asteptat ca aproximativ 70.000 tone de deseuri sa necesite depozitare.
Amplasamentul Haret are o suprafata de 17,5 hectare si este localizat intr-un loc
izolat, existand posibilitatea de a se dezvolta si alte facilitati langa amplasamentul
depozitului. Capacitatea de stocare a depozitului Haret este de 1.8 milioane m3 si
durata de folosinta este estimata la 26 de ani. Depozitul va fi construit in 3 etape.

Prima celula va avea aproximativ 5 ha (suficient pentru 7 ani de operare), iar


costurile sunt incluse in proiect. Celelalte doua celule, care nu sunt incluse in
investitiile proiectului, vor avea aproximativ 5.5 ha impreuna (suficient pentru 9 si
respectiv 10 ani) si sunt planificate pentru 2017 si respectiv 2026. In proiect este
inclusa, de asemenea, si inchiderea acestora. Pe langa depozitare, depozitul include
un sistem de management a apelor de suprafata, tratarea levigatului, colectarea
gazului si sistemul de ardere a acestuia. La acestea se adauga o cladire
administrativa, un pod de cantarire si o cladire aferenta, garaj, atelier de lucru, statie
de alimentare cu combustibil si parcare. Statia de compostare: Este prevazut ca
statia de compostare sa fie compusa din zona receptie, zona de compostare, zona
de maturare si o zona de depozitare. In total sunt necesare aproximativ 1.5 2 ha.
Metoda propusa este compostarea in brazda. Statia de sortare: Statia de sortare
ofera posibilitatea separarii diferitelor tipuri de ambalaje pentru a imbunatati calitatea
componentelor sortate, si de aici a creste potentialul pietei, ceea ce va face sa se
ajunga mai usor la un acord cu asociatiile de producatori. In plus, statia de sortare va
contribui la cresterea rezultatelor pentru a atinge obiectivele de reciclare impuse
pentru Romania.
Componente principale ale investitiei:
NR.

CATEGORIE

MASURA

LA NIVEL JUDET
1.

Reducerea cantitatilor de Campanii de Informare si constientizare a


deseuri
publicului

2.

Reciclare

Sortarea
deseurilor
amestecate

3.

Tratare biologica

Compostarea deseurilor biodegradabile

4.

Tratare biologica

Pre tratare mecano biologica

5.

Transfer si Transport

Transport
direct
tratare/depozitare

6.

Transfer si Transport

Construirea punctelor/statiilor de transfer

7.

Transfer si Transport

Sistem combinat de transport si transfer direct

8.

Depozit ecologic

Construirea unui deposit ecologic ce va deseriv


tot judetul

9.

Optiuni pentru
managementul financiar

Fondurile pentru investitie la nivel de consiliu


judetean

10.

Servicii regionalizate

Asocierea consiliilor locale

menajere

catre

uscate

centru

de

ZONA URBANA
1

Refolosire

Centre reciclare

Salubrizare stradala

Curatare manuala si mecanica


5

NR.

CATEGORIE

MASURA

Colectare

Din poarta in poarta (pubele sau pungi)

Colectare

80 l,120 l si 240 l europubele

Colectare

Containere 1100 l

Reciclare

Colectare selective a deseurilor amestecate


uscate

Gropi de deseuri ilegale

Lucrari de curatare si acoperire

Depozite existente

Stabilizarea si remedierea in conformitate cu


prevederile in vigoare

Constientizare

Informarea
realizata

privind

investitia

propusa

fi

RURAL
1

Reducerea cantitatilor de Achizitionare de containere suficiente pentru


deseuri
cantitatile de deseuri generate si o rata de
colectare adecvata

Refolosire

Management-ul de catre sectorul informal

Salubrizarea strazilor

Salubrizarea manuala a strazilor si golirea


manuala a cosurilor de gunoi stradale

Colectare

Recipiente colectare stradala

Colectare

Recipiente transfer deseuri stradale

Colectare

Tractor cu remorca

Reciclare

Reciclare de catre sectorul informal

Tratare biologica

Compostare individuala

Gropi existente

Lucari de curatare fara remediere

10

Constientizare

Informarea si educarea la nivel local

Indicatori de performanta ai proiectului:


Nr.
Crt.

Indicator

UM

Inainte de
proiect*

Dupa
proiect **

1.

Nr. Depozitelor ecologice de deseuri

Buc

2.

Nr. Statiilor de transfer

Buc

3.

Nr. Statiilor de compostare

Buc

1
6

4.

Nr. Statiilor de sortare

Buc

5.

Nr. Centre de colectare deseuri


voluminoase

Buc

6.

Nr. Depozite urbane neconforme inchise

Buc

7.

Nr. Depozite rurale neconforme inchise

Buc

200

200

8.

Nr. Depozite rurale ecologizate

Buc

200

9.

Volumul deseurilor mixte reduse la


depozitele de deseuri

5***

40

10.

Totalul deseurilor mixte depozitate la


depozite ecologice conforme

t/an

79.094

11.

Totalul colectarii separate a deseurilor


biodegradabile

t/an

10.342

12.

Totalul colectarii selective a deseurilor din


ambalaje

t/an

7.500

12.000

*La nivelul anului 2011


**La nivelul anului 2013 (primul an de operare)
***Estimare consultant

VIII. IMPACT
Generarea deseurilor este indicatorul care ilustreaza cel mai bine masura interactiunii
dintre activitatile umane si mediu. Generarea deseurilor urmeaza, de obicei,
tendintele de consum si de productie.
De exemplu, generarea deseurilor menajere (cantitate/ locuitor) creste odata cu
cresterea nivelului de trai.
Cresterea productiei economice, dar si gestionarea ineficienta a resurselor, conduc la
generarea de cantitati mari de deseuri. Prin implementarea prevederilor legale in
activitatea curenta a agentilor economici si a administratiilor publice locale, se
preconizeaza ca impactul gestionarii deseurilor asupra mediului si sanatatii umane se
va reduce semnificativ.
In vederea conformarii cu cerintele legislative in domeniul gestionarii deseurilor,
proiecte integrate de management al deseurilor se vor derula in conformitate cu
Planul National de Gestionare a Deseurilor si cu Planurile Regionale de Gestionare a
Deseurilor. Programele de investitii vor include activitati legate de ierarhia in ceea ce
priveste managementul deseurilor (prevenire, colectare si colectare selectiva,
reutilizare, valorificare si reciclare, tratare si eliminare), in paralel cu inchiderea
depozitelor de deseuri neconforme.

Fig. 1 Ierarhia optiunilor de gestionare a deseurilor

Scopul il constituie crearea unui sistem modern de management al deseurilor care sa


contribuie la reducerea cantitatii de deseuri depozitate, prin stabilirea unui sistem
adecvat care sa trateze fiecare tip de deseuri in parte, in vederea protejarii mediului.
Se vor derula proiecte de constientizare a populatiei, avand in vedere faptul ca,
pentru realizarea sistemelor eficiente de gestionare integrata a deseurilor nu este
suficienta doar dezvoltarea infrastructurii, ci si implicarea populatiei.
A contribui la conservarea si refolosirea resurselor existente este mai mult decat
dovada unei bune politici civice, este exact ceea ce trebuie sa faca fiecare cetatean
in vederea protejarii mediului in care traim.