Sunteți pe pagina 1din 1

Model nr.

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMNIA


Filiala _________________
Nr. _______ Din ________________
SECRETARIATUL C.D.
Nr. _______ din _______________
OPIS cu documentele din dosarul
Psiholog DIACONU FLORIN
1. Cerere tip adresat Comitetului director ()
2. Copie de pe actul de identitate
3. Anexa numarul 5 Actul Constitutiv (2 ex.)
4. Atestatul de libera practica nr. 2854 din data de 11.10.2013
5. Contract de supervizare profesionala nr.1247/08.09.2014
6. Contract de comodat dovada spatiului
7. Contract de vanzare-cumparare spatiu
8. Schita imobilului
9. Declaratia de folosire in scop exclusiv prefesional
10. Declaratie pe propria raspundere privind detinerea metodologiei
11. Dovada patrimoniului
12. Bon fiscal achizitie Canapea
13. Contract Vanzare Cumparare canapea Eco
14. Dovada achitarii taxei de inregistrare