Sunteți pe pagina 1din 23

MULTIPLE CHOICE

1. Pentru a fi guvernate de normele dreptului international, relatiile dintre state trebuie sa fie:
a. relatii cu caracter politic, juridic, economic, cultural sau de alta natura
b. relatii ce au ca subiecte statele, in care acestea apar ca purtatoare ale suveranitatii
c. relatii de drept intern ce genereaza drepturi si obligatii reciproce
ANS: A
2. Obiectul de studiu al dreptului international este constituit din:
a. totalitatea relatiilor internationale cu caracter politic, juridic, economic, cultural sau de
alta natura
b. totalitatea relatiilor juridice stabilite intre organizatiile internationale
interguvernamentale
c. relatiile internationale, in cadrul carora relatiile dintre state reprezinta domeniul cel mai
cuprinzator
ANS: C
3. Fundamentul juridic al dreptului international public il constituie:
a. acordul de vointa al natiunilor care lupta pentru eliberare nationala
b. acordul de vointa al persoanelor care stabilesc relatii internationale
c. acordul de vointa al statelor suverane care compun, la un moment dat, societatea
internationala
ANS: C
4. Raportul dintre dreptul international public si dreptul intern al statelor se poate caracteriza
astfel:
a. domeniul de reglementare al celor doua ramuri de drept este identic
b. dreptul intern este subordonat dreptului international
c. raportul este complex, de interconditionare dialectica, cu unele prevalente in anumite
domenii / momente istorice
ANS: C
5. Izvoarele principale ale dreptului international public sunt urmatoarele:
a. conventiile internationale, cutuma internationala, principiile generale de drept si
jurisprudenta internationala
b. conventiile internationale, generale si speciale, cutuma internationala si principiile
generale de drept
c. conventiile, cutuma, principiile generale de drept, jurisprudenta si doctrina
ANS: B
6. n anumite limite si conditii, dreptul international poate avea si alte izvoare, precum:
a. actele organizatiilor internationale neguvernamentale, declaratiile unilaterale ale statelor
si legea interna a statelor
b. actele organizatiilor internationale interguvernamentale, actele unilaterale ale statelor si
legea interna a statelor
c. actele organizatiilor internationale interguvernamentale, legea interna a statelor si
jurisprudenta internationala
ANS: B
7. Tratatul international este considerat:
a. un izvor secundar de drept international
b. un document international ce nu are relevanta in dreptul international
c. cel mai important izvor de drept international contemporan
ANS: C
8. Cutuma internationala reprezinta:
a. o practica generala, relativ indelungata si neuniforma, considerata de catre state ca
exprimand o regula de conduita cu forta juridica obligatorie

b. o practica generala, relativ indelungata si uniforma, considerata de catre state ca


exprimand o regula de conduita cu forta juridica obligatorie
c. o practica generala, neuniforma, considerata de catre state ca exprima in anumite situatii
o regula de conduita cu forta juridica superioara
ANS: B
9. Prevalenta dreptului international fata de sistemul de drept intern este sustinuta prin:
a. doctrina dualista, care il are ca fondator pe Heinrich Triepel
b. doctrina monista, in conceptia scolii normativiste, care il are ca principal autor pe Hans
Kelsen
c. doctrina monista, in conceptia scolii functionalismului juridic, inspirata din conceptiile
filosofice ale lui Hegel
ANS: B
10. Doctrina si practica dreptului international recunosc drept subiecte ale dreptului
international
urmatoarele entitati:
a. statele, organizatiile internationale interguvernamentale, miscarile de eliberare nationala,
corporatiile transnationale si persoanele fizice
b. statele, organizatiile internationale neguvernamentale, miscarile de eliberare nationala si
persoanele fizice
c. statele, organizatiile internationale interguvernamentale si miscarile de eliberare
nationala
ANS: C
11. Calitatea de subiect unic de drept international revine, in federatie:
a. statelor membre si federatiei, care participa fiecare, in nume propriu, la relatiile
internationale
b. federatiei, care participa in nume propriu la relatiile internationale
c. statelor membre, care participa atat in nume propriu, cat si impreuna cu federatia la
relatiile internationale
ANS: B
12. n cadrul principalelor forme de state dependente, calitatea de subiect de drept
international
revine:
a. statului vasal, ce era reprezentat de statul suzeran
b. statului protector, care era abilitat sa protejeze statul in relatiile externe
c. statului protejat, caruia i se recunostea, comparativ cu statul vasal, o anumita autonomie
ANS: B
13. Potrivit conceptului de neutralitate diferentiata, un stat care beneficiaza de acest statut
are:
a. posibilitatea sa modifice drepturile si obligatiile statului neutru fata de toate statele
comunitatii internationale
b. dreptul si obligatia de a oferi ajutor victimei agresiunii sau statelor membre ale ONU ce
iau parte la actiunea armata legala, numai cu mijloace ce nu implica participarea la
ostilitati
c. posibilitatea sa participe la orice conflicte armate ar interveni, ducand o politica generala
in acest sens
ANS: B
14. Recunoasterea internationala a unui stat consta intr-un act:
a. juridic al altui stat, care genereaza unele efecte practice in relatiile dintre state
b. administrativ al altui stat, care nu genereaza efecte juridice intre state
c. politic si unilateral al altui stat, generator de efecte juridice intre state

ANS: C
15. Actul de nerecunoastere a unui stat poate fi considerat, in lipsa unei motivari temeinice:
a. un act neamical, ce creeaza dificultati in relatiile normale dintre state
b. un act legal, conform normelor dreptului international contemporan
c. o sanctiune diplomatica pentru comiterea unor acte ilegale in plan international
ANS: A
16. Organizatiile internationale interguvernamentale pot avea calitatea de:
a. subiecte fundamentale de drept international
b. subiecte principale ale dreptului international
c. subiecte derivate de drept international
ANS: C
17. Potrivit normelor dreptului international, regimul juridic aplicabil strainilor asigura
acestora:
a. drepturile civile, exceptand drepturile politice si pe cele de a ocupa functii publice
b. drepturile politice, respectiv dreptul de a participa la alegeri si de a fi ales
c. dreptul de a ocupa functii in administratia publica
ANS: A
18. Cetatenia prin naturalizare se dobandeste:
a. imediat dupa acordarea azilului politic
b. prin casatorie, adoptie, rezidenta, la cerere si pe baza de optiune, in cazul transferului de
teritorii
c. prin nastere, potrivit unuia din principiile recunoscute de dreptul international
ANS: B
19. Potrivit clauzei natiunii celei mai favorizate, strainilor li se acorda:
a. drepturile identice cu ale cetatenilor statului respectiv
b. drepturile recunoscute pe plan international tuturor strainilor
c. regimul cel mai favorabil acordat, in baza unor tratate internationale, pentru cetatenii
unui stat tert aflati pe teritoriul statului respectiv
ANS: C
20. Declaratia universala a drepturilor omului, adoptata sub egida Natiunilor Unite, a fost
semnata
la:
a. 14 iulie 1789
b. 16 decembrie 1966
c. 10 decembrie 1948
ANS: C
21. Potrivit doctrinei dreptului international, sintetizata in cursul recomandat in bibliografia
obligatorie, teritoriul de stat reprezinta:
a. spatiul geografic in limitele caruia un stat isi exercita suveranitatea sa deplina si
exclusiva
b. ideea de suprematie teritoriala, respectiv expresia autoritatii exercitate de stat asupra
unui teritoriu
c. forma de manifestare a deplinatatii si exclusivitatii suveranitatii nationale
ANS: A
22. Conceptul de condominium reprezinta:
a. forma de exercitare normala a suveranitatii de stat asupra propriului teritoriu
b. exceptie de la exercitarea, in mod exclusiv, a suveranitatii unui stat asupra propriului
teritoriu, acesta fiind supus suveranitatii a doua sau mai multe state
c. procedura in baza careia monarhul avea drept de dispozitie totala asupra teritoriului de
stat

ANS: B
23. Frontiera maritima reprezinta:
a. limita extrema a marii teritoriale, spre larg, ce poate fi de pana la 12 mile marine
masurate de la liniile de baza stabilite prin legislatia interna
b. frontiera stabilita in largul marii la 24 mile marine masurate de la liniile de baza stabilite
prin legislatia interna
c. linia trasata prin intelegere cu autoritatile internationale ce poate fi de pana la 12 mile
marine masurate de la liniile de baza stabilite prin legislatia interna
ANS: A
24. Frontiera fluviala este linia care desparte apele unui fluviu sau rau de granita, stabilita
astfel:
a. prin conventie internationala acceptata de statele vecine in cauza
b. pe senalul navigabil al fluviului (talveg), daca fluviul este navigabil
c. pe linia mediana a fluviului, indiferent daca fluviul sau raul de granita este navigabil sau
nenavigabil
ANS: B
25. Latimea marii teritoriale poate fi stabilita, potrivit conventiilor internationale, astfel:
a. pana la 12 mile marine in larg, masurate de la tarm
b. pana la 12 mile marine in larg, masurate de la liniile de baza
c. stabilita de fiecare stat in parte, potrivit dreptului intern
ANS: B
26. Pentru ca trecerea navelor comerciale straine prin marea teritoriala sa fie inofensiva,
aceasta
trebuie sa fie:
a. efectuata dupa plata taxelor aferente
b. continua si rapida
c. autorizata de statul riveran, in orice situatie
ANS: B
27. Regimul juridic actual al marii teritoriale este stabilit prin:
a. Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului marii, semnata in anul 1982
b. conventii bilaterale incheiate intre state cu privire la delimitarea marii teritoriale
c. legislatia interna a statelor riverane
ANS: A
28. Trecerea navelor militare prin marea teritoriala este supusa unei aprobari prealabile din
partea
statului riveran?
a. Da, intrucat exista reguli imperative general acceptate in acest sens in dreptul
international
b. Da, intrucat unele state, printre care si Romania, supun trecerea navelor militare prin
marea teritoriala in baza unei autorizari prealabile
c. Nu, deoarece conventiile internationale stabilesc ca navele au acces liber in apele
teritoriale ale statelor membre, in orice situatie
ANS: B
29. Statul riveran isi exercita jurisdictia civila, penala sau administrativa asupra navelor
straine care se
afla in marea teritoriala, astfel:
a. in nici o situatie, deoarece navele se supun numai jurisdictiei statului de pavilion
b. in orice situatie, in virtutea suveranitatii statului in marea teritoriala
c. in anumite conditii, stabilite prin Conventia asupra dreptului marii, semnata in anul 1982

ANS: C
30. n situatia in care o nava de razboi ori de stat afectata unor scopuri necomerciale, cu
pavilion
strain, se afla in marea teritoriala si incalca legislatia statului riveran, nava poate fi:
a. arestata si obligata sa remedieze orice prejudiciu produs de nava sau de echipaj
b. retinuta si condusa in porturile nationale pana la clarificarea situatiei
c. obligata sa paraseasca marea teritoriala
ANS: C
31. Conceptul de zona economica exclusiva a fost consacrat, sub aspect juridic, prin
dispozitiile:
a. Conventiilor din anul 1958 si anul 1960 privind dreptul marii
b. Conventiei asupra dreptului marii adoptata in anul 1982
c. Conventiei cu privire la marea libera, adoptata in anul 1958
ANS: B
32. Principiul marii libere a fost formulat in dreptul international prin:
a. vointa si practica statelor in materie de navigatie
b. teoria juristului olandez Hugo Grotius din anul 1609, in lucrarea intitulata Mare liberum
c. teoria juristului englez John Selden din anul 1635, in lucrarea intitulata Mare clausum
ANS: B
33. Conceptul de zona internationala a teritoriilor submarine:
a. este fundamentat prin Conventia asupra dreptului marii din anul 1982
b. este reglementat prin rezolutii ale Adunarii Generale a Natiunilor Unite, care a instituit
un moratoriu asupra exploatarii zonei
c. nu este fundamentat inca, aceasta zona constituind subiect de analiza in cadrul Natiunilor
Unite
ANS: A
34. Regimul juridic actual stabilit pentru Stramtorile Marii Negre, Bosfor si Dardanele, este
stabilit
prin:
a. legislatia interna a Turciei
b. Conventia de la Montreux din anul 1936
c. Conventia de la Lausanne din 1923
ANS: B
35. Canalul de Suez, construit in perioada 1859 1869, asigura legatura intre:
a. Marea Mediterana si Oceanul Atlantic, prin Stramtoarea Gibraltar
b. Marea Mediterana si Oceanul Indian, prin Marea Rosie
c. Marea Mediterana si Marea Neagra, prin Marea Marmara
ANS: B
36. Potrivit Acordului dintre SUA si Panama, incheiat in anul 1977, cele doua state au
hotarat:
a. stabilirea imediata a unui regim de neutralitate permanenta pentru statul panamez
b. inchiderea canalului pana la transferul suveranitatii catre SUA
c. transferul suveranitatii catre statul panamez
ANS: C
37. Navigatia pe Dunare se desfasoara, in prezent, potrivit dispozitiilor:
a. Conventiei de la Belgrad din anul 1948
b. Conferintei de la Barcelona din anul 1921
c. Congresului de la Viena din anul 1815
ANS: A

38. Organismul international care coordoneaza, in prezent, colaborarea statelor riverane


Dunarii este:
a. Comisia Internationala a Dunarii, cu sediul la Sulina
b. Comisia Europeana a Dunarii, cu sediul la Belgrad
c. Comisia Dunarii, cu sediul la Budapesta
ANS: C
39. Portiunea navigabila actuala a fluviului Dunarea, aflata in competenta Comisiei Dunarii,
este
stabilita intre:
a. Ulm si Delta Dunarii, prin cele trei brate navigabile
b. Ulm si Marea Neagra, prin Bratul Sulina
c. Kelheim si Marea Neagra, urmand Bratul Sulina, cu acces prin Canalul Sulina
ANS: C
40. Potrivit dispozitiilor Conventiei pentru reducerea cazurilor de apatridie din anul 1961:
a. un copil cu parinti apatrizi, va obtine la nastere cetatenia parintilor, pe baza principiului
jus sangvinis
b. un copil cu parinti apatrizi, nascut pe teritoriul unui stat, va obtine cetatenia statului
respectiv
c. un copil cu parinti apatrizi nu va obtine nicio cetatenie, deoarece niciunul dintre parinti
nu detine o cetatenie
ANS: B
41. Organizatia Aviatiei Civile Internationale, institutie specializata a Natiunilor Unite, a fost
infiintata prin dispozitiile :
a. Conventiei asupra navigatiei aeriene, semnata la Paris, in anul 1919
b. Conventiei referitoare la navigatia civila internationala, semnata la Chicago, in anul
1944
c. Conventiei pentru reprimarea capturarii ilicite de aeronave, semnata la Haga, in anul
1970
ANS: B
42. Zonele demilitarizate sunt:
a. spatii geografice in care nu este permisa producerea, detinerea, utilizarea sau
experimentarea de arme nucleare
b. spatii geografice in care statele isi asuma obligatia ca in timp de razboi sa nu desfasoare
operatii militare si sa nu amplaseze baze militare
c. zone de teritoriu in care nu este permisa prezenta unor forte armate sau a unor instalatii
militare
ANS: C
43. Regimul international al fluviului Dunarea a fost recunoscut, pentru prima data, prin:
a. Congresul de la Viena din anul 1815
b. Conventia de la Paris din anul 1921
c. Tratatul de pace de la Paris din anul 1856
ANS: A
44. Regimul juridic actual al Canalului Kiel, ce asigura legatura intre Marea Baltica si Marea
Nordului este:
a. determinat de legislatia interna a Germaniei, fiind construit pe teritoriul acestei tari
b. restabilit dupa anul 1945 si are statut international
c. stabilit in baza Tratatului de pace de la Versailles din anul 1919 si are statut international
ANS: B
45. Potrivit Conventiei referitoare la statutul apatrizilor, adoptata de Natiunile Unite in anul
1954,

apatrizii au dreptul de:


a. a nu fi expulzati sau extradati, in nicio situatie
b. a circula liber in orice tara, statele fiind obligate sa le acorde regimul de refugiat sau de
azilant
c. a beneficia de protectia pe care statul o datoreaza propriilor cetateni cu privire la
libertatea religioasa si educatia religioasa a copiilor lor
ANS: C
46. Potrivit dispozitiilor art. 15 din Declaratia universala a drepturilor omului, adoptata de
Natiunile
Unite la 10 decembrie 1948:
a. legislatia unui stat in materie de cetatenie poate sa nu fie in deplin acord cu normele
internationale recunoscute in materie de nationalitate
b. cetatenia exprima un raport politic cu privire la persoana omului si a membrilor de
familie ai acestuia
c. nimeni nu poate fi lipsit in mod arbitrar de cetatenia sa ori de dreptul de a-si schimba
cetatenia
ANS: C
47. Conceptul de neutralizare implica:
a. stabilirea unui spatiu geografic in care statele se angajeaza ca, in timp de razboi, sa nu
desfasoare operatii militare in spatiul respectiv si sa nu-l transforme intr-o baza militara
b. stabilirea unor zone in care statele se angajeaza sa nu produca, comercializeze, utilizeze
sau experimenteze arme nucleare
c. stabilirea unor portiuni de teritoriu in care nu este permisa prezenta unor forte armate sau
a unor instalatii militare, in timp de pace
ANS: A
48. Statutul de zona denuclearizata se instituie numai prin:
a. rezolutii ale Consiliului de Securitate
b. declaratii ale Adunarii Generale a Natiunilor Unite
c. tratate internationale, prin care statele se angajeaza sa nu produca / achizitioneze / detina
/ utilizeze / amplaseze / experimenteze arme nucleare
ANS: C
49. Antarctica are un statut international potrivit caruia acest spatiu este:
a. o zona internationala, sub autoritatea Adunarii Generale a Natiunilor Unite
b. o regiune ce poate fi supusa suveranitatii statelor, in baza principiului primului
descoperitor
c. o zona demilitarizata, neutralizata si denuclearizata
ANS: C
50. Conventia asupra navigatiei aeriene, semnata la Paris, in anul 1919, stabilea in mod
expres ca:
a. statele au drepturi asupra spatiului aerian situat deasupra teritoriului de stat doar in
scopuri de autoaparare
b. fiecare stat are suveranitate deplina si exclusiva asupra spatiului aerian situat deasupra
teritoriului sau
c. spatiul aerian de deasupra teritoriului de stat nu este supus suveranitatii acestuia
ANS: B
51. Regimul juridic al spatiului extraatmosferic este reglementat, in principal, prin
dispozitiile:
a. intelegerilor bilaterale dintre statele care poseda aparate cosmice, ce stabilesc cooperarea
pentru utilizarea spatiului extraatmosferic
b. Rezolutiilor Consiliului de Securitate referitoare la activitatea statelor in spatiul aerian

c. Tratatului adoptat in anul 1967


ANS: C
52. Potrivit principiilor aplicabile pentru utilizarea spatiului extraatmosferic, folosirea
acestuia trebuie
sa se efectueze cu respectarea:
a. regimului stabilit pentru orice zona demilitarizata, denuclearizata si neutralizata
b. dreptului international si a prevederilor Cartei Natiunilor Unite
c. legislatiei statului care trimite obiectele de zbor in spatiul cosmic, deoarece constituie
proprietatea acestora
ANS: B
53. Suveranitatea asupra spatiului extraatmosferic este reglementata, potrivit dispozitiilor
Tratatului
spatial si ale celorlalte acorduri privind spatiul cosmic, astfel:
a. nu este reglementata in niciun fel
b. nu poate apartine niciunui stat, spatiul extraatmosferic fiind declarat patrimoniu comun
al umanitatii
c. apartine in mod limitat statelor care folosesc obiecte de zbor cosmic
ANS: B
54. Principiile fundamentale ale dreptului international public:
a. sunt identice cu principiile generale de drept international public
b. nu au caracter general, fiind aplicabile numai in natiunile civilizate
c. sunt norme imperative, facand parte din categoria normelor jus cogens
ANS: C
55. Identificati o norma de drept international cu valoare de principiu fundamental pentru
aceasta
disciplina:
a. principiul dreptului la autoaparare, individuala sau colectiva
b. principiul solutionarii pe cale pasnica a diferendelor internationale
c. principiul neretroactivitatii
ANS: B
56. Principalele caracteristici ale suveranitatii statelor in dreptul international contemporan
sunt:
a. caracterul neexclusiv, istoria consemnand exercitarea, pe acelasi teritoriu, a suveranitatii
mai multor state
b. caracterul transmisibil, suveranitatea unui stat putand fi cedata altui stat
c. caracterul deplin, puterea de stat manifestandu-se in toate domeniile
ANS: C
57. Personalitatea juridica a statelor ca subiecte de drept international public se caracterizeaza
prin
faptul ca acestea sunt:
a. subiecte de drept derivate si speciale
b. subiecte de drept tipice si fundamentale
c. subiecte de drept cu capacitate limitata de normele dreptului international
ANS: B
58. Conceptul de populatie a unui stat reprezinta:
a. o comunitate umana permanenta, organizata si relativ numeroasa
b. baza materiala a statului
c. totalitatea persoanelor care locuiesc, la un moment dat, pe teritoriul national
ANS: A
59. Identificati documentele internationale prin care sunt stabilite libertatile aerului:

a. Conventia referitoare la infractiuni si alte acte savarsite la bordul aeronavelor, semnata la


Tokyo, in anul 1963
b. Conventia asupra navigatiei aeriene, semnata la Paris, in anul 1919
c. Acordurile suplimentare referitoare la tranzitul aerian si la serviciile aeriene
internationale, semnate la Chicago, in anul 1944
ANS: C
60. Principalele obligatii ale statelor care si-au declarat statutul de neutralitate permanenta
sunt:
a. sa promoveze o politica generala si constanta de dezarmare nucleara
b. sa nu detina armata sau alte forte cu destinatie militara
c. sa nu permita folosirea teritoriului lor pentru amplasarea de baze militare straine, rampe
de lansare a rachetelor si alte asemenea obiective militare
ANS: C
61. Problema succesiunii statelor se pune in cazul:
a. solutionarii mostenirilor monarhilor
b. reunirii mai multor state intr-unul singur, prin fuziune sau absorbtie
c. transferului de populatie de la un stat la altul
ANS: B
62. Principalele probleme care se ridica in cadrul succesiunii statelor se refera la:
a. regimul juridic al strainilor
b. bunurile si arhivele statelor respective
c. politica externa a statelor aflate in procedura de succesiune
ANS: B
63. Cetatenia reprezinta:
a. o optiune a statului de a acorda cetatenia persoanei nascute pe teritoriul sau
b. ansamblul obligatiilor pe care o persoana fizica le are fata de statul al carui cetatean este
c. o legatura permanenta si efectiva dintre o persoana fizica si un stat
ANS: C
64. La dobandirea cetateniei prin nastere sunt aplicabile norme de drept international
exprimate prin
continutul:
a. principiului jus gentium (dreptul gintilor)
b. principiului jus loci (dreptul locului nasterii)
c. principiilor fundamentale ale dreptului international
ANS: B
65. Potrivit dreptului international, regimurile internationale ce pot fi aplicabile persoanelor
straine
sunt:
a. regimul clauzei natiunii celei mai defavorizate
b. regimul standardelor internationale
c. regimul de azilant politic
ANS: B
66. Azilul diplomatic a fost acordat, in anumite situatii persoanelor solicitante, pe baza
criteriilor
stabilite prin:
a. Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice, din anul 1961
b. Conventia de la Havana din anul 1928
c. Conventia Natiunilor Unite privind statutul refugiatilor, din anul 1951
ANS: B
67. n dreptul international contemporan, statutul juridic al refugiatilor este reglementat prin

prevederile:
a. Cartei Natiunilor Unite, semnata in anul 1945
b. Regulamentului Comitetului pentru refugiati al Ligii Natiunilor Unite din anul 1921
c. Conventiei Natiunilor Unite privind statul refugiatilor din anul 1951, cu amendamentele
ulterioare
ANS: C
68. Natura juridica a teritoriului de stat este fundamentata in doctrina dreptului international
public
prin unele teorii, precum:
a. Condominium, conform careia teritoriul se afla sub suveranitatea a doua sau mai multor
state
b. Imperium, conform careia teritoriul este considerat expresie a autoritatii pe care un stat o
exercita asupra unui teritoriu
c. Regimul capitulatiilor, potrivit caruia cetatenii unui stat erau scosi de sub jurisdictia
statului pe teritoriul caruia se aflau
ANS: B
69. Partile componente ale teritoriului de stat sunt, in principal, urmatoarele:
a. spatiul maritim
b. spatiul terestru
c. spatiul fluvial
ANS: B
70. Regimul frontierei de stat se stabileste prin legislatia interna a statului, in conformitate cu
prevederile dreptului international si reglementeaza, in principal, probleme precum:
a. demarcarea si delimitarea frontierei de stat
b. modificarea frontierei de stat
c. modul de trecere a frontierei si controlul la frontiera
ANS: C
71. Apele maritime interioare sunt compuse din:
a. golfurile si baile cu o deschidere spre mare mai mica de 24 mile maritime
b. apele deltei sau, dupa caz, a estuarului unor fluvii care se varsa in mare
c. domeniul fluvial si lacustru
ANS: A
72. n marea teritoriala, statul riveran are urmatoarele drepturi:
a. dreptul de a interzice trecerea inofensiva
b. dreptul de a reglementa navigatia
c. dreptul de a aresta toate navele care nu achita taxele de intrare in marea teritoriala a
statului riveran respectiv
ANS: B
73. Navele militare straine sau cele de stat, afectate unor scopuri necomerciale:
a. se bucura de imunitate de jurisdictie in marea teritoriala
b. pot fi arestate pentru incalcarea legislatiei statului riveran
c. nu se bucura de imunitate de jurisdictie in marea teritoriala
ANS: A
74. n platoul continental, statul riveran exercita urmatoarele drepturi suverane:
a. interzicerea actiunilor altor state referitoare la instalarea de conducte si cabluri
submarine
b. stabilirea masurilor de protectie pentru acest teritoriu de stat, in virtutea suveranitatii
nationale depline si efective asupra zonei
c. explorarea si exploatarea resurselor din aceasta zona
ANS: C

75. Drepturile statului riveran in zona economica exclusiva sunt, in principal, urmatoarele:
a. stabilirea conditiilor pentru exercitarea pasajului inofensiv
b. explorarea si exploatarea resurselor zonei
c. stabilirea masurilor de protectie pentru acest teritoriu de stat, in virtutea suveranitatii
nationale depline si efective asupra zonei
ANS: B
76. Libertatile marii libere sunt reglementate, in prezent, prin dispozitiile:
a. Tratatului din 1963 privind interzicerea amplasarii de arme nucleare pe fundul marilor si
oceanelor
b. Conventiei privind dreptul marii adoptata la Montego Bay, Jamaica, in anul 1982
c. Conventiei asupra marii teritoriale si platoului continental, adoptata la Geneva, in anul
1958
ANS: B
77. Identificati care dintre urmatoarele libertati constituie libertati ale marii libere, consacrate
prin
conventiile internationale in domeniu:
a. libertatea de a pescui numai in apele nationale
b. libertatea navelor militare de a controla toate navele comerciale fara o notificare
prealabila a statului riveran
c. libertatea de navigatie si libertatea de survol
ANS: C
78. n marea libera statele sunt obligate sa coopereze si sa ia masuri pentru:
a. interzicerea emisiunilor de radio si televiziune transmise din aceasta zona, cu sau fara
licenta
b. interzicerea turismului clandestin
c. interzicerea pirateriei
ANS: C
79. n privinta navigatiei pe Dunare, prin Tratatul de pace de la Paris din anul 1856 s-au
stabilit
urmatoarele:
a. impartirea fluviului in sectoare administrative de navigatie, respectiv in Dunarea
maritima si Dunarea fluviala
b. utilizarea fluviului Dunarea numai in scopuri exclusiv pasnice
c. recunoasterea rolului si locului Romaniei privind dreptul de administrare asupra fluviului
Dunarea
ANS: A
80. Potrivit Tratatului asupra Antarcticii, incheiat la Washington in anul 1959, regimul juridic
al
zonei este urmatorul:
a. Zona care poate fi folosita si in scopuri militare
b. Zona demilitarizata, denuclearizata si neutralizata
c. Zona in care se permite tuturor statelor prospectarea si mineritul
ANS: B
81. Situatia unui stat neutru poate fi caracterizeaza prin urmatoarele elemente:
a. abtinerea, respectiv obligatia statului neutru de a nu acorda, direct sau indirect, nici un
fel de ajutor in ducerea razboiului unuia sau altuia dintre statele beligerante
b. neutralizarea armamentelor aflate pe teritoriul declarat neutru
c. demilitarizarea totala sau partiala a teritoriului neutru
ANS: A
82. Identificati principiile care stau la baza stabilirii regimul juridic al spatiului cosmic:

a. libertatea accesului la spatiul cosmic, la exploatarea si utilizarea acestuia de catre toate


statele, in conditii de egalitate
b. suveranitatea partiala asupra spatiului cosmic poate fi declarata numai de catre statele
care detin aparate de zbor cosmic
c. folosirea spatiului cosmic si in scopuri militare, in caz de necesitate
ANS: A
83. Operatiunile pentru stabilirea frontierei de stat sunt urmatoarele:
a. Negocierea tratatului de frontiera cu toate statele vecine
b. Delimitarea si demarcarea frontierei de stat
c. ncheierea tratatului de buna vecinatate cu toate statele vecine
ANS: B
84. n continutul Conventiei de la Constantinopole din anul 1888 referitoare la regimul juridic
al
Canalului de Suez, se preciza:
a. nationalizarea de catre Egipt dupa o perioada de exploatare de 99 de ani
b. posibilitatea instituirii unor masuri restrictive de catre comunitatea internationala
c. stabilirea unei zone neutralizate de 3 mile pe ambele maluri care nu putea fi transformata
in teatru de razboi si nici supusa blocadei
ANS: C
85. Problema suveranitatii statelor asupra Antarcticii este reglementata astfel:
a. se interzice suveranitatea statelor asupra zonei prin dispozitiile Tratatului din anul 1959
b. se stabileste suveranitatea asupra zonei prin dispozitiile Conventiei privind conservarea
resurselor marine vii din Antarctica din anul 1982
c. nu este solutionata prin documentele internationale mentionate anterior
ANS: C
86. Sunt declarate zone denuclearizate, prin tratate internationale, urmatoarele teritorii:
a. continentul african, prin Tratatul de infiintare a Uniunii Africane
b. continentul european, prin Tratatele de infiintare a Uniunii Europene
c. solul si subsolul marilor si oceanelor, prin Tratatul din anul 1963
ANS: C
87. Potrivit Conventiei privind regimul navigatiei pe Dunare, semnata la Belgrad, in anul
1948,
statele riverane au:
a. dreptul la libera navigatie pentru navele militare ale statelor neriverane
b. suveranitatea deplina a statelor riverane asupra portiunilor de fluviu aflate in limitele
granitelor lor
c. obligatia de plata a taxelor de navigatie numai pentru navele apartinand statelor
neriverane
ANS: B
88. Dintre principalele drepturi si obligatii ale statelor riverane Marii Negre referitoare la
navigatia
prin Bosfor si Dardanele, potrivit dispozitiilor Conventiei de la Montreux din anul 1936,
evidentiem urmatoarele:
a. Turcia poate inchide stramtorile, in timp de pace, pentru toate navele
b. statele riverane Marii Negre pot trece prin stramtori orice nava militara, inclusiv
submarine
c. circulatia navelor comerciale prin stramtori este libera, numai cu plata taxelor de
navigatie
ANS: B

89. Delimitarea platoului continental se realizeaza, potrivit Conventiei asupra dreptului marii
din anul
1982, astfel:
a. pana la maximum 50 mile marine masurate de la liniile de baza, in situatia in care taluzul
continental se intinde pe distante foarte mari
b. se stabileste de catre fiecare stat riveran, cu acordul institutiilor specializate in dreptul
marii din cadrul Natiunilor Unite
c. pana la limita exterioara a taluzului continental sau pana la o distanta de 200 mile marine
masurate de la liniile de baza, in situatia in care limita exterioara a taluzului continental
nu ajunge pana la aceasta distanta
ANS: C
90. Trecerea unei nave comerciale prin marea teritoriala a unui stat nu mai este considerata
inofensiva
in urmatoarele situatii:
a. echipajul culege informatii generale, fara a prejudicia apararea sau suveranitatea statului
riveran
b. echipajul imbarca / debarca marfuri, bani sau persoane fara respectarea reglementarilor
statului riveran
c. nava se opreste in marea teritoriala ca urmare a unor defectiuni tehnice majore
ANS: B
91. Regimul juridic al apelor portuare este determinat, in principal, prin aplicarea
urmatoarelor reguli:
a. statul riveran permite accesul navelor comerciale in porturile deschise potrivit cutumelor
internationale si dispozitiilor Conventiei adoptata la Geneva in anul 1923
b. statul riveran nu are dreptul exclusiv de a stabili conditiile in care are loc accesul navelor
comerciale in porturile sale
c. statul riveran nu poate impune restrictii cu privire la accesul navelor militare sau al
navelor de stat folosite in scopuri necomerciale in porturile sale, in aplicarea principiului
libertatii de navigatie
ANS: A
92. Frontiera fluviala este stabilita prin acordul statelor riverane fluviului, potrivit regulilor de
drept
international, astfel:
a. la o distanta de minim 500 metri de linia frontierei terestre, pentru a se respecta zona de
siguranta a frontierei de stat
b. linia talvegului sau linia senalului navigabil, in cazul unui fluviu navigabil
c. pe oricare din bratele fluviului, daca acesta are mai multe brate, indiferent daca acesta
este navigabil sau nenavigabil
ANS: B
93. Identificati conditiile stabilite la Congresul de la Berlin din anul 1885 pentru stapanirea
de catre
marile puteri a altor teritorii situate in afara granitelor:
a. ocuparea efectiva a teritoriului, cu posesia reala si intentia de a-si exercita suveranitatea
b. respectarea drepturilor si principiilor teoriei primului descoperitor
c. notificarea ocupatiei catre Liga Natiunilor, cu precizarea limitelor geografice ale
teritoriului ocupat
ANS: A
94. Expulzarea este o masura ce poate fi caracterizata astfel:
a. nu poate fi contestata, cetateanul expulzat fiind obligat sa paraseasca teritoriul in 24 de
ore

b. nu poate fi dispusa, in principiu, impotriva propriilor cetateni


c. este o masura ce se aplica pentru fapte cu caracter penal
ANS: B
95. Extradarea persoanelor este o masura:
a. interzisa prin conventiile internationale si regionale pentru recunoasterea si aplicarea
drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului
b. stabilita prin conventii internationale sau norme de drept intern pentru sanctionarea
crimelor impotriva pacii, a umanitatii si a celor de razboi
c. dispusa impotriva cetatenilor straini pentru comiterea unor fapte de natura administrativa
ANS: B
96. Principalele conditii de fond pentru solicitarea / acceptarea cererii de extradare a unei
persoane
sunt:
a. indeplinirea cerintelor principiului dublei incriminari
b. indeplinirea cerintelor principiului universalitatii drepturilor omului
c. sa fi intervenit prescriptia incriminarii sau a executarii pedepsei
ANS: A
97. Modificarile teritoriale ce pot surveni intre state in dreptul international contemporan pot
consta,
in principal, in:
a. cedarea teritoriului unui stat catre alt stat prin donatie, vanzare-cumparare sau alt mod
potrivit dreptului comun
b. transferul de teritorii de la un stat la altul
c. transferul de populatie de la un stat la altul
ANS: B
98. n dreptul international, institutia recunoasterii guvernelor este conturata, in principal,
printr-una
din urmatoarele doctrine:
a. doctrina dualista, fundamentata de H. Kelsen si de catre alti adepti ai Scolii de la Bonn,
in secolul al XIX-lea
b. doctrina Estrada, formulata de catre ministrul de externe mexican, in prima jumatate a
secolului al XX-lea
c. doctrina monista, formulata in principal de H. Trieppel, in secolul al XIX-lea
ANS: B
99. .......... este statul care a beneficiat de un statut de neutralitate permanenta pentru o
perioada
indelungata de timp, chiar daca in prezent este membru ONU.
a. Austria
b. Malta
c. Elvetia
ANS: C
100. Principalele deosebiri dintre dreptul international si dreptul intern se manifesta, in
special, in
urmatoarele domenii:
a. Sistemul politic si social
b. Sistemul economic intern
c. Modul de elaborare a normelor juridice
ANS: C

101. Principalele obligatii ale statelor cu statut de neutralitate permanenta sunt:


a. sa duca o politica de colaborare pasnica si sa intretina relatii amicale cu celelalte state
b. sa participe la aliante politice sau militare, fara sa-si asume obligatii care au drept scop
pregatirea razboiului
c. sa asigure securitatea armelor nucleare sau de distrugere in masa din dotare, fara a le
comercializa sau utiliza intr-un conflict armat
ANS: A
102. In materie de succesiune a statelor se aplica, in cazul transferarii unui teritoriu,
urmatoarele reguli:
a. datoriile se transfera automat asupra statului dobanditor
b. bunurile de stat aflate pe teritoriul cedat raman in proprietatea statului cedent
c. pe teritoriul transferat isi inceteaza aplicabilitatea tratatele incheiate de statul de la care
s-a facut transferul si intra in vigoare tratatele statului dobanditor
ANS: C
103. Institutiile specializate ale Natiunilor Unite sunt coordonate de catre:
a. Consiliul de Securitate
b. Adunarea Generala
c. Consiliul Economic si Social
ANS: C
104. Dupa criteriul arie de actiune, organizatiile internationale interguvernamentale pot fi
clasificate
astfel:
a. organizatii cu caracter general
b. organizatii cu vocatie universala
c. organizatii cu caracter umanitar
ANS: B
105. Masura retragerii cetateniei:
a. poate fi aplicata in cazul in care cetatenia a fost obtinuta in mod fraudulos
b. este o masura uzuala si poate fi dispusa inclusiv impotriva membrilor familiei persoanei
vinovate de conduita neloiala
c. se poate dispune impotriva unui cetatean al altui stat pentru conduita neloiala fata de
statul care aplica aceasta masura
ANS: A
106. Potrivit Conventiei referitoare la statutul apatrizilor din anul 1954, fiecare apatrid are:
a. dreptul la acelasi regim aplicabil tuturor apatrizilor, fara discriminari privind rasa, religia
sau tara de origine
b. nelimitat dreptul la libera circulatie pe teritoriul statului in care se afla pentru intreaga
perioada de rezidenta
c. drepturi financiare asigurate de statul gazda, pe termen nelimitat
ANS: A
107. n raport de elementele componente ale teritoriului de stat, frontierele de stat sunt:
a. Frontiere astronomice
b. Frontiere geometrice
c. Frontiere fluviale
ANS: C
108. n marea teritoriala, statul riveran exercita conform legislatiei proprii si internationale
urmatoarele
drepturi:
a. de exercitare a jurisdictiei penale, pentru infractiuni savarsite la bordul navei impotriva
membrilor echipajului

b. de confiscare a produselor interzise aflate la bordul navei


c. de control vamal, fiscal si sanitar
ANS: C
109. Pentru exploatarea resurselor din platoul continental, statul riveran are dreptul sa:
a. stabileasca zone de restrictie pentru navele comerciale straine, pe suprafete maritime
nelimitate
b. implementeze insule artificiale sau alte instalatii destinate explorarii si exploatarii
resurselor din zona
c. interzica altor state sa instaleze cabluri si conducte submarine
ANS: B
110. Potrivit dispozitiilor Conventiei din anul 1982, zona economica exclusiva:
a. face parte din teritoriul national al statului riveran
b. este supusa jurisdictiei statului riveran numai pentru unele drepturi economice de
exploatare a zonei
c. este utilizata de catre toate statele riverane, pe baze juste si echitabile
ANS: B
111. Exploatarea zonei internationale a teritoriilor submarine este asigurata printr-un
mecanism
institutional format din:
a. Autoritatea internationala a teritoriilor submarine
b. Tribunalul maritim international
c. Curtea Permanenta de Arbitraj International
ANS: A
112. Frontiera de stat reprezinta:
a. limita generala a teritoriului de stat
b. limita externa a teritoriului de stat
c. limita juridica a teritoriului de stat
ANS: C
113. Zona internationala a teritoriilor submarine si resursele sale constituie:
a. patrimoniu comun al umanitatii
b. zona sub supraveghere / exploatare regionala
c. zona libera pentru explorare si exploatare de catre toate statele
ANS: A
114. Calitatea de unic subiect de drept international in raporturile cu alte state revine:
a. Uniunii personale
b. Federatiei
c. Asociatiei de state
ANS: B
115. Recunoasterea internationala are un caracter ............. si constituie un act de constatare a
aparitiei
unui nou stat.
a. diplomatic
b. declarativ
c. juridic
ANS: B
116. Potrivit normelor dreptului international si Constitutiei Romaniei, un cetatean roman:
a. trebuie sa aleaga intre cetatenia europeana si cetatenia romana
b. poate fi expulzat / extradat la solicitarea altui stat european in orice conditii
c. poate fi extradat in baza conventiilor internationale la care Romania este parte, in

conditiile legii si pe baza de reciprocitate


ANS: C
117. Un strain sau o persoana fara cetatenie care pentru variate motive de persecutie nu poate
sau nu
doreste sa se intoarca in tara de origine, fiind astfel lipsita de protectia acesteia, va beneficia
de
regimul juridic stabilit pentru:
a. apatrizi
b. refugiati
c. extradati
ANS: B
118. Organizatia Natiunilor Unite constituie o organizatie internationala cu vocatie universala
care are
ca scop principal:
a. mentinerea pacii si securitatii internationale
b. monitorizarea relatiilor internationale
c. garantarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului
ANS: A
119. Jurisdictia unui stat asupra spatiului aerian national se exercita, conform normelor in
dreptului
international contemporan, deasupra teritoriului national, pana la:
a. limita superioara a spatiului sideral
b. limita inferioara a spatiului cosmic
c. posibilitatile de explorare tehnica ale statului
ANS: B
120. Platoul continental este solul si subsolul spatiilor submarine, care se intinde dincolo de
limita
exterioara a marii teritoriale de-a lungul prelungirii naturale a teritoriului terestru, de regula,
pana
la o distanta de:
a. 500 mile marine de la liniile de baza de unde se masoara marea teritoriala
b. 200 mile marine de la liniile de baza de unde se masoara marea teritoriala
c. 24 mile marine de la liniile de baza de unde se masoara marea teritoriala
ANS: B
121. Acea parte a marilor si oceanelor care nu apartine marii teritoriale sau apelor interioare
ale unui
stat si asupra careia nu se exercita suveranitatea vreunui stat, fiind deschisa tuturor natiunilor,
poarta denumirea de:
a. mare libera
b. zona economica exclusiva
c. zona contigua
ANS: A
122. Experientele nucleare in marea libera si in spatiul aerian de deasupra acesteia sunt
interzise prin
dispozitiile:
a. Cartei Natiunilor Unite, din anul 1945
b. Conventiei asupra dreptului marii, din anul 1982
c. Tratatului incheiat in anul 1963, sub egida Natiunilor Unite
ANS: C

123. Uniunea de state in care fiecare membru isi pastreaza o anumita organizate proprie, dar
cu organe
comune permanente cu caracter legislativ, administrativ si judiciar si cu competenta generala
asupra teritoriului si populatiei constituie:
a. o uniune reala
b. o confederatie
c. o federatie
ANS: C
124. Un regim juridic general privind navigatia pe Dunare se stabileste, pentru prima data,
prin
dispozitiile:
a. Tratatului de pace de la Versailles, din anul 1919
b. Documentelor adoptate la Congresul de la Berlin, din anul 1885
c. Tratatului de pace de la Paris, din anul 1856
ANS: C
125. Conceptul de zone demilitarizate reprezinta portiuni de teritoriu in care nu este permisa
prezenta
unor:
a. reprezentanti ai aliantelor militare
b. forte armate si instalatii militare
c. fortele paramilitare
ANS: B
126. Formele raspunderii internationale a statelor sunt:
a. politica, morala si penala
b. morala, materiala si militara
c. politica, morala, materiala si penala
ANS: C
127. Mijloacele de solutionare pasnica a diferendelor internationale se clasifica in
urmatoarele
categorii:
a. cu caracter jurisdictional
b. cu caracter obligatoriu
c. cu caracter temporar
ANS: A
128. Membrii permanenti ai Consiliului de Securitate sunt, potrivit Cartei Natiunilor Unite:
a. Franta, Italia, Marea Britanie, Federatia Rusa si SUA
b. China, Franta, Germania, Federatia Rusa si SUA
c. China, Franta, Marea Britanie, Federatia Rusa si SUA
ANS: C
129. Potrivit Clauzei Martens, persoanele civile si combatantii beneficiaza, in cazurile
neprevazute de
conventiile internationale aplicabile in domeniu, de:
a. protectia principiilor dreptului international, asa cum acestea rezulta din uzantele
stabilite, din principiile umanitare si din exigentele constiintei publice sunt
b. prevederile dreptului intern si dreptului international, in mod alternativ
c. prevederile dreptului intern, in mod exclusiv
ANS: A
130. In sens militar, teatrul de razboi cuprinde:
a. teritoriul statelor beligerante, precum si al celor care pot fi atrase in conflictul armat
b. campul de operatii in care se duc luptele, in care se aplica reguli speciale prevazute de

dreptul conflictelor armate


c. exclusiv teritoriul statului / statelor agresat / agresate
ANS: B
131. Statul ocupant exercita asupra teritoriului ocupat:
a. autoritate de drept, pe durata nedeterminata
b. autoritate ce rezulta din dreptul international, in baza unui mandat al Natiunilor Unite
c. autoritate de fapt, temporara
ANS: C
132. Procurarea de informatii asupra inamicului si a teritoriului acestuia in timp de razboi
este:
a. o activitate ilicita a membrilor fortelor armate ale partilor aflate in conflict
b. o activitate licita, in principiu, a membrilor fortelor armate ale partilor aflate in conflict
c. o activitate ce poate fi desfasurata de orice membru al fortelor armate, in orice conditii si
indiferent daca actioneaza in uniforma combatantilor sau in tinuta civila
ANS: B
133. Prizonierii de razboi se afla:
a. sub autoritatea ONU
b. sub autoritatea puterii detinatoare
c. sub autoritatea persoanelor care i-au capturat
ANS: B
134. Potrivit Protocolului Aditional I de la Geneva din 1977, incalcarea regimului de
protectie a
bunurilor culturale care formeaza patrimoniul comun al umanitatii constituie:
a. o crima de razboi
b. o crima impotriva umanitatii
c. o crima impotriva pacii
ANS: A
135. In situatia in care este capturat, un mercenar:
a. are statutul de combatant
b. are statutul de prizonier de razboi
c. raspunde penal pentru participarea la ostilitatile si faptele comise
ANS: C
136. Principiul imprescriptibilitatii crimelor impotriva umanitatii si a crimelor de razboi a
fost
consacrat juridic prin includerea sa in cadrul dispozitiilor:
a. Cartei Natiunilor Unite, din anul 1945
b. Declaratiei universale a drepturilor omului, din anul 1948
c. Conventiei Natiunilor Unite adoptate in anul 1968
ANS: C
137. Statutul Curtii Penale Internationale a fost semnat la............ si a intrat in vigoare, dupa
intrunirea
numarului necesar de ratificari prevazute de Statut, in anul .............
a. New York, in anul 1997 / 2000
b. Roma, in anul 1998 / 2002
c. Geneva, in anul 1977 / 1979
ANS: B
138. Pactul este o denumire pentru o categorie de tratate internationale, in general
multilaterale, care:
a. reglementeaza probleme privind relatiile intr-un anumit domeniu, avand un caracter mai
specializat decat tratatul

b. au un caracter deosebit de solemn privind unele relatii politice dintre state


c. reprezinta un instrument diplomatic pentru stabilirea colaborarii dintre state
ANS: B
139. Abilitarea de a negocia un tratat international se acorda de catre autoritatile competente
ale
fiecarui stat conform regulilor de drept intern, iar documentul de abilitare poarta denumirea
de:
a. scrisoare de acreditare
b. exequator
c. depline puteri
ANS: C
140. Parafarea unui tratat international:
a. obliga partile sa semneze, ulterior, textul parafat
b. dovedeste faptul ca partile au ajuns la un acord asupra textului parafat
c. obliga juridic statele la respectarea textului parafat
ANS: B
141. Aderarea este procedeul juridic de exprimare a consimtamantului statului de a fi parte la
un tratat
la care se recurge in situatia in care statele:
a. au semnat un tratat bilateral, indiferent daca au participat sau nu la negocierea acestuia,
iar ulterior apreciaza ca este necesar sa devina parte la acel tratat
b. au semnat un tratat multilateral, chiar daca nu au participat la negocierea acestuia, iar
ulterior apreciaza ca este necesar sa devina parte la acel tratat
c. nu au semnat un tratat multilateral, indiferent daca au participat sau nu la negocierea
acestuia, iar ulterior apreciaza ca este necesar sa devina parte la acel tratat
ANS: C
142. Inregistrarea unui tratat international se face potrivit art. 102 din Carta Natiunilor Unite
si are ca
efect:
a. invocarea in fata statelor membre ale O.N.U., fiind integral opozabil acestora
b. intrarea in vigoare a tratatului respectiv fata de alte state sau organizatii internationale
c. asigurarea publicitatii necesare, in caz contrar neputand fi invocat in fata vreunui organ
al O.N.U
ANS: B
143. Principiul respectarii cu buna credinta a tratatelor internationale (pacta sunt servanda)
reprezinta:
a. un principiu general al dreptului international
b. un efect juridic accesoriu al aplicarii tratatului international
c. angajamentul juridic al partilor contractante de a respecta dispozitiile tratatului
international in mod strict si cu buna credinta.
ANS: C
144. Tratativele, ca mijloc de solutionare pasnica a diferendelor internationale, reprezinta:
a. o metoda de rezolvare a diferendelor internationale, care nu se desfasoara in intregime
intre partile implicate, fiind necesara participarea altor parti
b. principala metoda de solutionare pe cale pasnica, politico-diplomatica, a problemelor
litigioase
c. o metoda auxiliara prezenta, intr-o faza sau alta, in orice proces de solutionare pasnica a
diferendului international
ANS: B
145. In cadrul misiunii sale de bune oficii, tertul binevoitor are:

a. o contributie discreta, neparticipand direct la rezolvarea propriu-zisa a diferendului


b. o contributie directa, participand direct la rezolvarea propriu-zisa a diferendului
c. o contributie majora, in practica internationala participand la solutionarea a numeroase
diferende si la evitarea unor conflicte armate iminente, inclusiv la oprirea unui conflict
armat deja angajat
ANS: A
146. Efectul juridic al procedurii de solutionare pe cale pasnica a diferendelor dintre state
prin arbitraj
international poate fi caracterizat astfel:
a. are un caracter contradictoriu, rezultat din procedura de citare si audiere a partilor, a
martorilor si expertilor s.a.
b. are un caracter politico-diplomatic, comisia de arbitraj fiind un organ independent si cu o
autoritate politica proprie
c. are un caracter obligatoriu, deoarece hotararile pronuntate sunt definitive si pot fi supuse
revizuirii numai in anumite cazuri, strict reglementate
ANS: C
147. Curtea Internationala de Justitie reprezinta, potrivit dispozitiilor Cartei Natiunilor Unite
si a
Statutului propriu:
a. un organism judiciar continuator al activitatii Curtii Permanente de Justitie Internationala
b. un organism jurisdictional independent, separat de structura ONU
c. un organism judiciar principal al ONU, facand parte din structura acesteia
ANS: C
148. Potrivit dreptului international contemporan, ocuparea totala sau partiala a teritoriului
altui stat
este:
a. permisa, in virtutea dreptului la autoaparare individuala sau colectiva
b. interzisa, fara acordul expres al Adunarii Generale a ONU
c. interzisa, fiind contrara principiului nerecurgerii la forta impotriva suveranitatii sau a
integritatii teritoriale a altui stat
ANS: C
149. Gentlemen's agreement constituie un acord incheiat intre sefi de state sau alte persoane
de inalta
autoritate, in forma .................., pentru reglementarea unor probleme de importanta majora.
a. autentica
b. nescrisa
c. testamentara
ANS: A
150. Rezerva la un tratat international se formuleaza cu ocazia semnarii si are ca efect
.....................
obligatiilor inscrise in tratat.
a. nemodificarea
b. acceptarea temporara a
c. modificarea
ANS: C
151. Poate fi considerat spion, potrivit dispozitiilor ............................, individul care lucreaza
pe ascuns
sau sub pretexte mincinoase pentru a aduna informatii in zona de operatii a unui beligerant,
cu

intentia de a le comunica partii adverse.


a. Conventiei a IV-a de la Haga din anul 1907.
b. Conventiei a III-a de la Geneva din anul 1949.
c. Protocolului Aditional II din anul 1977.
ANS: A
152. Primordialitatea tratativelor ca mijloc de solutionare pasnica a diferendelor
internationale este
consacrata prin dispozitiile ......................................
a. Art. 38 din Statutul Curtii Internationale de Justitie
b. Art. 48 din Conventia asupra tratatelor semnata la Viena in anul 1969
c. Art. 33 din Carta Natiunilor Unite
ANS: C
153. Definirea conceptului de mercenar s-a realizat, pentru prima data, prin dispozitiile:
a. Protocolului Aditional I din anul 1977
b. Conventiei a IV-a de la Geneva din anul 1949
c. Conventiei internationale impotriva recrutarii, folosirii, finantarii si instruirii
mercenarilor din anul 1989
ANS: A
154. Embargoul constituie .................. in dreptul international contemporan, aceasta
neimplicand
actiuni de utilizare a fortei.
a. o masura de forta majora
b. o masura legala
c. o masura nelegala
ANS: B
155. Legitima aparare este o masura intreprinsa de un stat impotriva ..................... altui stat,
pentru
inlaturarea starii de pericol rezultat dintr-un asemenea act.
a. actului ilicit al
b. unei masuri legale a
c. actului discretionar al
ANS: A
156. Represaliile armate aveau un dublu caracter, respectiv ........................... si se foloseau
pentru
rezolvarea situatiei sau a diferendului prin forta, dar ......................
a. pacifist si cooperant / inclusiv prin razboi.
b. temporar si preponderent / limitandu-se numai la amenintari.
c. reparator si sanctionator / fara a se recurge la razboi
ANS: C
157. Masurile cu caracter coercitiv care implica folosirea fortelor armate, prevazute in Carta
Natiunilor Unite sunt, in principal:
a. boicotul, blocada si ruperea relatiilor diplomatice
b. demonstratiile militare, masuri de blocada si alte operatii executate de fortele terestre,
maritime sau aeriene
c. demonstratiile cu trupe militare si blocada maritima
ANS: C
158. Protectia populatiei civile in timp de conflict armat este asigurata, in principal, prin
dispozitiile:
a. Declaratiei Universale a Drepturilor Omului din anul 1948
b. Pactului international privind drepturile civile si politice din anul 1966

c. Conventiei a IV-a de la Geneva din anul 1949


ANS: C
159. Capitularea este un ......................... prin care una din parti ........................ celeilalte
trupele,
navele, fortificatiile si, eventual, teritoriul pe care l-a aparat fara succes.
a. tratat / transmite fara pretentii
b. angajament contractual / preda
c. act bilateral / se angajeaza sa predea intr-un anumit timp
ANS: B
160. Armistitiul este o conventie temporara de ........................... care se poate referi la
ostilitatile dintr-o
anumita zona a teatrului de operatiuni sau la intregul front.
a. continuare a luptelor
b. predare a definitiva a armelor
c. incetare a luptelor
ANS: C
161. In timp de conflict armat, ranitii, bolnavii si naufragiatii se bucura de o protectie
speciala, bazata
in principal pe prevederile:
a. Conventiilor I si II de la Geneva din anul 1949
b. Conventiei a IV-a de la Geneva din anul 1949
c. Conventiei a III-a de la Geneva din anul 1949
ANS: A
162. Regimul prizonierilor de razboi este stabilit in cuprinsul unor instrumente juridice
internationale,
precum dispozitiile ........................... si ale ........................................
a. Conventiei de la Haga din anul 1899 / Protocolului Aditional I din anul 1977
b. Conventiei a IV-a de la Geneva din anul 1949 / Protocolului Aditional II din anul 1977
c. Conventiei a IV-a de la Haga din anul 1907 / Conventiei a III-a de la Geneva din anul
1949
ANS: C