Sunteți pe pagina 1din 3

OPIS

Nr.crt.
1
2
3

Titlul documentului
Opis documente
Cerere de finantare
Studiu de fezabilitate
contine studio topo,
geo, hidro, analiza cost
beneficiu

Aviz tehnic ISC


Bucuresti

de la 147 pana la 147

5
6

Certificat de urbanism
Autorizatie de
constructie cu avizele
necesare

de la 148 pana la 152


de la 153 pana la 166

Inventarul domeniului
public al primariei
anexa nr. publicat in
Monitorul Oficial din
data de 23.08.2002
Hotararea consiliului
local privind aprobarea
modificarilor la
inventar, viza legalitate
prefect, la H.C.L. nr.
17 / 09.05.2012
Decizia etapei de
incadrare ca document
final

de la 167 pana la 184

Hotararea consiliului
local pentru instrumentarea proiectului,
viza legalitate prefect,
la H.C.L. nr.
27 / 03.07.2012

de la 191 pana la 192

10

Nr. Pagina (de lapana la)


de la 0 pana la 0
de la 1 pana la 17
de la 18 pana la 146

de la 185 pana la 187

de la 188 pana la 190

11

Certificat de
inregistrare fiscala

de la 193 pana la 193

12

Adeverinta de la
Directia Judeteana de
Statistica
Document
trezorerie(date
identificare trezorerie si
contul in care se
deruleaza operatiunile
cu A.P.D.R.P.)
Certificat de atestare
fiscala

de la 194 pana la 194

Document de la
Serviciul de
Gospodarire a Apelor
care atesta ca investitia
este amplasata pe ape
necadastrate
Document de la
Institutia Prefectului
Proiect tehnic cu viza
verificator de proiect
Decizia etapei de
evaluare initiala

de la 199 pana la 199

13

14
15

16
17
18

de la 195 pana la 195

de la 196 pana la 198

de la 200 pana la 200


de la 201 pana la 314
de la 315 pana la 316

19

Adresa C.J. Neamt


publicare in M.O.
modificari inventar

de la 317 pana la 317

20

Hotararea consiliului
local pentru aprobarea
studiului de fezabilitate
+ P.T., viza legalitate
prefect, la H.C.L. nr.
34 / 25.09.2012
Strategia de dezvoltare

de la 318 pana la 320

21

de la 321 pana la 323

locala
22
23
24

25

26
27

Declaratie nedecontare
FSUE
Declaratie situatie
juridica albii

de la 324 pana la 324

Certificat absolvire
manager proiect
consultant
Dovada privind
inscrierea in registrul
fermierilor eliberat de
APIA
Copie C.I. reprezentant
legal

de la 326 pana la 326

Curs de schimb euro leu


B.C.E.

de la 329 pana la 330

de la 325 pana la 325

de la 327 pana la 327

de la 328 pana la 328