Sunteți pe pagina 1din 5

Societatea: ALEX EUROGARGO SRL

DATA: __________

Numele si prenumele: DASCULTU ALEXANDRU

Nota: ____________

TEST
Pentru verificarea cunostintelor asimilate in domeniul
securitatii si sanatatii in munca Instruirea introductiv generala

1. Care este scopul efectuarii instruirii introductiv generale?


a) este o procedura practicata frecvent la angajarea in munca a unei persoane;
b) scopul instruirii introductiv generale este de a informa despre activitatile specifice inttreprinderii si/sau unitatii
respective, riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la
nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general;
c) este o prevedere inscrisa in Legea Securitatii si Sanatatii in Munca.
2. Precizati persoana care poate efectua instruirea introductiv generala.
a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca;
b) lucratorul desemnat;
c) un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie;
d) serviciul extern de prevenire si protectie.
3. Care din cele trei variante reprezinta definirea corecta a Legii Securitatii si Sanatatii in Munca?
a) Stabileste principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea
lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si directiile
generale pentru implementarea acestor principii;
b) O lege in baza careia agentii economici sunt obligati sa contribuie la asigurarea fondului centralizat de pensii;
c) Este o lege impusa Parlamentului de Banca Mondiala pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.
4. Care este prevederea legala care nu trebuie sa lipseasca dintr-un contract individual de munca incheiat intre parti
cu privire la securitatea si sanatatea in munca?
a) respectarea drepturilor privind plata salariilor si a altor drepturi prevazute in contractul individual de munca;
b) in orice contract individual de munca incheiat intre parti, obligatoriu se vor preciza clauze referitoare la securitatea si
sanatatea in munca a caror aplicare sa asigure prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, cu stabilirea
responsabilitatilor ce revin fiecarei parti, conform prevederilor legale in vigoare;
c) fiecare parte trebuie sa-si rezolve pe cont propriu sarcinile si atributiile stabilite prin contractul de munca incheiat prin
negociere.
5. Cum se acorda echipamentul individual de protectie?
a) echipamentul individual de protectie se acorda obligatoriu si gratuit, lucratorilor precum si altor categorii de persoane
care desfasoara activitati la persoanele juridice sau fizice;
b) numai daca agentul economic dispune de fondurile necesare pentru achizitionarea acestor echipamente;
c) pe baza de tabel aprobat de conducerea societatii.
6. Ce lucrari aveti voie sa efectuati in cadrul societatii?
a) orice lucrare care trebuie executata si pentru care sunt solicitat;
b) numai lucrarile pentru care sunt instruit si calificat;
c) in cazul in care lipseste un coleg lucrarile mele si lucrarile lui pentru a nu se vedea absenta acestuia.
7. Pentru a-si desfasura activitatea, o societate comerciala este conditionata de obtinerea autorizatiei de functionare
din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca?
a) da;
b) nu;
c) nu este cazul.
8. Cand va prezentati la serviciu sunteti obligat:
a) sa fiti in buna stare fizica si mentala (odihnit, fara influenta bauturilor alcoolice, drogurilor, a altor substante,
medicamente sau substante halucinogene);
b) nu aveti nici o obligatie;
c) sa respectati tinuta in cadrul societatii.
9. Care din cele trei variante defineste accidentul de munca?
a) vatamarea organismului si intreruperea activitatii pentru cateva zile pana la insanatosire;
b) vatamarea organismului soldata cu invaliditate sau deces oriunde se petrece daca victima este incadrata in munca;
c) vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de
munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca o incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile
calendaristice, invaliditate ori deces.
10. Care este legea care reglementeaza securitatea si sanatatea in munca in Romania?
a) Legea 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea de Guvern 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Normele Generale de Protectie a Muncii/2002.

11. Care din cele trei variante reprezinta definirea corecta a bolii profesionale:
a) afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de agentii nocivi, fizici,
chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale
organismului, in procesul de munca;
b) afectiunea diferitelor organe sau sisteme ale organismului care apare in timpul derularii contractului de munca
chiar daca nu este cauzata de factoriii de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala care caracterizeaza locul de
munca;
c) orice afectiune indiferent de perioada de aparitie sau de angajator.
12. Dupa parerea dumneavoastra cine trebuie sa aiba grija de sanatate si securitate angajatului?
a) Fiecare angajat trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul
procesului de munca;
b) Seful locului de munca trebuie sa asigure si sa mentina locurile de munca si echipamentele de munca sigure si
fara riscuri pentru sanatate;
c) Administratorul/Patronul.
13. Care din urmatoarele indicatoare sunt utilizate la semnalizarea de securitate si sanatate in munca (SSM)?
a) Semnalizare de avertizare indicatoare de culoare galbena
b) Semnalizare de interzicere indicatoare de culoare rosie
c) Semnalizare de obligativitate indicatoare de culoare albastra
d) Semnalizare de salvare sau prim ajutor indicatoare de culoare verde Cadere
Fumatul Protectie obligatorie
Directie
cu denivelare
interzis
a ochilor
de urmat
14. Care din cele patru variante este, de asemenea, accident de munca?
a) accidentul suferit de persoane aflate in vizita in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului;
b) accidentul de traseu, daca deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul lucratorului la locul
de munca organizat de angajator si invers;
c) accidentul suferit in timpul pauzelor regulamentare, daca acesta a avut loc in locuri organizate de angajator,
precum si in timpul si pe traseul normal spre si de la aceste locuri;
d) accidentul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atributiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.
15. Care sunt obligatiile lucratorilor pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca?
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte
mijloace de productie;
b) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive
intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor
de protectie;
c) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoana;
d) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila
realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia
sanatatii si securitatii lucratorilor;
e) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de
aplicare ale acestora.
16. Care sunt consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca?
a) durere si suferinta;
b) pierderea veniturilor;
c) moarte prematura.
17. Obligatia de a asigura securitatea si sanatatea angajatilor in toate aspectele referitoare la munca revine:
a) consiliului de administratie;
b) angajatorului;
c) comitetului de securitate si sanatate in munca (CSSM).
18. Documentul care atesta faptul ca lucratorul a fost instruit este:
a) fisa de instruire individuala privind SSM;
b) dosarul medical;
c) fisa postului.
19. Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata de:
a) medicul de familie;
b) medicul de medicina muncii;
c) orice medic.
20. Sistemul de munca reprezinta:
a) mediul de munca;
b) mijloacele de productie;
c) sarcinile de munca;
d) executantul.

Semnatura persoana examinata


_________________________________

RASPUNSURI
TEST LEGEA 319

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
A, B, C, D
A
B
A
B
A
A
C
A
A
A
A, B, C, D
A, B, C, D
A, B, C, D, E
A, B, C
B
A
B
A, B, C, D