Sunteți pe pagina 1din 2

Grup scolar pt.

Industrie mica si prestari servicii


Profesor: Borodi Monica

Director ing. Turda Maria


Sef Catedra : Mihnea Vasile

PLANIFICARE CALENDARISTIC 2009 2010


Clasa: XI F COM
Modul: Evidenta operativa
Nr. de ore / sptmna: 2
Nr. sapt / an : 29
Nr. de ore / an: 58
Unitatea de
invatare

Opinii
personale pe
o tema data
O prezentare
utilizand
imagini
ilustrative
Documente
scrise in
limbaj de
specialitate
Rezultate
obtinute pe o
sarcina data

Obiective de referinta /
Competente specifice

Continuturi

Evaluarea cunostintelor

Evaluare initiala

C1
Formuleaza opinii personale pe o
tema data

Numar de
ore
alocate

Saptamana

S1

Documente de evidenta operativa in unitatile de


turism si alimetatie

S2 S4

C2
Realizeaza o scurta prezentare
utilizand imagini illustrative

Documente de evidenta operativa in unitatile de


turism si alimetatie

S4 S6

C3
Citeste si utilizeaza documente
scrise in limbaj de specialitate

Tipuri de documente

S7 S9

C4
Prelucreaza si interpreteaza
grafic rezultatele obtinute pe o
sarcina data

Selectarea documentelor de evidenta operativa in


functie de operatile economico-financiare

S9 S11

Observatii

Sistematizarea, consolidarea si
fixarea cunostintelor, priceperilor
si deprinderilor
Verificarea cunostintelor
acumulate pe parcursul
semestrului

Recapitulare

S12 S13

S14 S15

30 ore

15 sapt.

Evaluare

Semestrul al II lea
Documente
de evidenta
operative din
unitatile de
alimentatie si
de hotelarie
Documente
de evidenta
operativa din
hotelarie
Documente
de evident
operative din
alimentatie

C1
Recunoaste documentele de
evidenta operative din unitatile de
alimentatie si de hotelarie

Completarea documentelor de evidenta operativa

S1 S4

C2
Utilizeaza documentele de
evidenta operative din hotelarie

Interpretarea documentelor de evidenta operativa

S4 S7

C3
Utilizeaza documentele de
evidenta operative din alimentatie

Interpretarea documentelor de evidenta operativa

S8 S10

S11 S12

S13 S14

Sistematizarea, consolidarea si
fixarea cunostintelor, priceperilor
si deprinderilor
Verificarea cunostintelor
acumulate pe parcursul anului
scolar
Aprecierea individuala si
colectiva a elevilor prin
incheierea situatiei scolare.

Recapitulare

Evaluare finala

28 ore

14 sapt.