Sunteți pe pagina 1din 1

Deprecierea activelor

IAS 36
Elementul pentru care se calculeaza pierderea din depreciere:
- activul individual
- unitatea generatoare de numerar din care face parte activul daca nu este posibila estimarea valorii recuperabile pentru un
activ individual.

OMFP 3055/2009
Determinarea ajustarii pentru pierderea din depreciere:
- valoarea recuperabila este valoarea de inventar si se determina fie ca valoare de piata, de inlocuire fie prin aplicarea
unor metode bazate pe fluxuri de numerar