Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

CAPITOLUL 1
Tema proiectului (denumirea obiectivului proiectat, capacitatea de productie,
profilul de productie)............................................................................................................................
CAPITOLUL 2.......................................................................................................................................
Justificarea necesitatii i oportunitatii realizarii elementului de proiect
3
CAPITOLUL 3
Elemente de inginerie tehnologica.......................................................................................................
3.1.
Analiza comparativ a tehnologiilor existente pe plan mondial pentru realizarea
produciei proiectate 4
3.2. Elemente definitorii ale produselor utilizate n proiect (caracteristici, standarde, alte
reglementari) 6
3.3. Alegerea definitiva a tehnologiei utilizate n realizarea proiectului i descrierea
schemei tehnologice cu detalierea operatiilor i a factorilor care influenteaza productia
(schema controlului pe faze, regimul de lucru al instalatiei)
14
3.4. Calculul bilantului de materiale (bilantul total i acolo unde este cazul bilantul
partial, consum specific, randamente de fabricatie) 18
3.5.Bilantul termic 31
CAPITOLUL 4
Elemente de opreii i utilaje.............................................................................................................
4.1. Alegerea i dimensionarea tehnologic a utilajelor.....................................................................
4.2. Realizarea diagramei operatiilor i a cronogramei de functionare a utilajelor i
diagramelor de utilitati
45
4.3. Calculul suprafetei de productie 48
4.4. Elemente de automatizare
49
4.5. Masuri de protectie a muncii i stingere a incendiilor 50
CAPITOLUL 5
Managementul calitii i siguranei alimentare................................................................................
5.1. Documente de referinta 52
5.2. Identificarea pericolelor, a CCP-urilor, stabilirea masurilor de control, a
procedeelor de control i a actiunilor corective
60
3.4.3. Controlul de receptie (planuri de control) si/sau de proces 62
CAPITOLUL 6
Igiena obiectivului proiectat 65
6.1. Metode i sisteme de igienizare 65
6.2.Calculul economic (valoare utilaje, consumuri de materii prime, utilitati,
lista personalului)
69
6.3 Determinarea costului unui produs sau unei operatii 74
6.4.Calculul unor indicatori sintetici de eficienta (profit, productivitate, etc.)
74
CAPITOLUL 7
Material grafic
7. 1. Schema de operatii
7.2. Schema de legaturi cu elemente de automatizare
7.3. Cronograma functionarii utilajelor
7.4. Cronograma consumului de utilitati
7.5. Planul de amplasare
7.6. Schita de ansamblu a unitatii
8. Bibliografie75

Bibliografie
1. Banu, C., 2000, Biotehnologii n industria alimentar, Editura Tehnic,
Bucureti.
2. rdea, C., Tratat de vinificaie, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iai, 2001.
3. Albonti, C. A., Vinul, cea mai sntoas i mai nobil dintre buturi, Editura
Venus, Bucureti 2000.
4. Ana, Al., Curs de tehnologia vinului i subproduselor, Universitatea din
Galai, 1980.
5. Banu, C., et al.,1998, Manualul inginerului de industrie alimentar, vol. I,
Editura Tehnic, Bucureti.
6. Banu, C., et al., 1999, Manualul inginerului de industrie alimentar, vol. II,
Editura Tehnic, Bucureti.
7. Banu, C., 2008, Tratat de industrie alimentar. Probleme generale, Editura
ASAB, Bucureti.
8. Bulancea, M., Tehnologia i utilajul industriei vinului, vol. I i II, Galai.
9. Cebotrescu, I.D., et al., 1997, Utilaj tehnologic pentru vinificaie, Editura
Tehnic, Bucureti.
10.
Cotea, V., Pomohaci, N., Gheorghi, t., 2010, Oenologie, Editura Tipo
Moldova, Iai
11. Cotea, V., 1996, Viticultur, ampelografie i oenologie, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1996.
12.
Gherasim C., 1960, Ampelografia RPR, vol.II, III, Editura. Academica
Bucureti.
13.
Leonte, M., 2000,Vinul-aliment, tonic, medicament, Editura Pax Aura
Mundi, Galai.
14.
Macici, M., 1996, Vinurile Romniei, Editura Alcor, Bucureti.
15.
Macovei, V, 2000, Culegere de caracteristici termo-fizice pentru
biotehnologie i industrie alimentar, Editura Alma, Galai.
16. Patic, M., 2004, Enciclopedia vinului EdituraIon Ionescu de la Brad, Iai.
17. Pomohaci, N.; Stoian, V., Gheorghi; M., Srghi; C., Cotea, V.V.;
Nmoloanu, I., 2000, Oenologie, vol. I, Editura Ceres, Bucureti.
18. Popa, A., Teodorescu, t., 1990, Microbiologia vinului, Editura Ceres,
Bucureti.
19.
Pavlov, K. F. ,a., 1981, Procese i aparate n ingineria chimic, Editura
Tehnic, Bucureti.
20.
Renescu, I., 1973, Fenomene de transfer, Editura Didactic i
pedagogic, Bucureti.
21.
Rotaru, G., Borda, D, 2002, Controlul statistic n industria alimentar.
vol I, Editura Academica, Galai.
22.
Stnciuc, N., Rotaru, G., 2009, Managementul siguranei alimentelor,
Editura Academica, Galai.
23.
Stnciulescu, Ghe.,1997, Vinificaia n rou, Editura Ceres, Bucureti.
24.
tefnescu, D. .a., 1982, Transferul de cldur n tehnic, Editura
Tehnic, Bucureti.
25.
rdea, C. .a, 2001, Tratat de vinificaie, Editura Ion Ionescu de la
Brad, Iai.