Sunteți pe pagina 1din 2

NUME SI PRENUME:

TEST DE VERIFICARE Cls.aX-a


I.Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului corect pentru ca afirmatiile sa fie complete
si adevarate.
1)Pentru care dintre transformarile de mai jos este indeplinita conditia Q=U?
a)izoterma
c)izocora
b)izobara
d)adiabatica.
2).In ce transformare a gazului ideal, lucrul mecanic este zero?
a)izoterma
c)izocora
b)izobara
d)adiabata.
3)Ecuatia termica de stare este:
a)PV=(/m)RT
c)p=VRT
b)pV=(m/)RT
d)pV=RT.
4)Legea pV=const. descrie o transformare:
a)izoterma
c)izocora
b)izobara
d)adiabata.
5)In SI,caldura specifica a unui sistem se exprima in:
a)J/K
c)J/kg K
b)J/kg
d)J/kmol K.
6)Care dintre marimile de mai jos se exprima in aceleasi unitati ca si constanta universala a
gazelor
a)capacitatea calorica
c)caldura specifica
b)caldura latenta
d)caldura molara.
7)Primul principiu al termodinamicii este:
a)U=Q-L
c)U=Q+L
b)Q=U+L
d)Q=U-L
8)Expresia capacitatii calorice este:
a)C=Q/T
b) C=Q/(mT)
c)C=Q/(T2-T1)
d)C=Q/T
9)Care din relatiile de legatura intre coeficientii calorici sunt adevarate:
a)C=mc
c)C=c
b)C=c
c)C=c
II)Complecteaza spatiile corect:
a)Intr-o transformare izocora raportul dintre..si temperature absoluta este.
b)se defineste ca fiind caldura necesara pentru a creste sau a micsora temperatura
unui corp cu un grad.
c)Transformarea in care T=const. si m=const.este o transformare..
III)Scrieti expresia matematica a relatiei lui Robert-Mayer si precizati semnificatia fizica a
fiecarei marimi care intervin.
IV.Enuntati:
a)primul principiu al termodinamicii
b)principiul al doilea in formularea lui Thomson.
V.Rezolvati urmatoarea problema:
Un gaz ce ocupa volumul de 30 l la temperatura de 300K sufera o transformare izobara.Ce
volum va ocupa gazul daca temperatura scade la -30C.
VI .Ce fel de transformari sunt reprezentate in graficele de mai jos:
p
1
p 1
p 1
V 1
2

V
a)

b)

T
c)

T
d)

NUME SI PRENUME:

TEST DE VERIFICARE Cls.aX-a


I.Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului corect pentru ca afirmatiile sa fie complete
si adevarate.
1)Pentru care dintre transformarile de mai jos este indeplinita conditia Q=L?
a)izoterma
b)izobara
c)izocora
d)adiabatica
2)Care dintre egalitatile de mai jos sunt adevarate pentru o transformare adiabatica?
a)Q=o
c)Q=U
b)Q=L
d)U=-L
3)Ecuatia termica de stare este:
a)PV=(m/)RT
c)p=RT
b)pm=RT
d)pV=RT.
4)Legea pV =const. descrie o transformare:
a)izoterma
c)izocora
b)izobara
d)adiabata.
5)In SI,capacitatea calorica a unui sistem se exprima in:
a)J/K
c)J/kg K
b)J/kg
d)J/kmol K.
6)Care dintre marimile de mai jos se exprima in aceleasi unitati ca si constanta universala a
gazelor
a)capacitatea calorica
c)caldura specifica
b)caldura latenta
d)caldura molara.
7)Primul principiu al termodinamicii este:
a)U=Q-L
c)U=Q+L
b)Q=U-L
d)Q=U+L
8)Expresia caldurii specifice este:
a)c=Q/T b)
b)c=Q/(mT)
c)c=Q/m(T2-T1)
d)c=Q/T
9)Care din relatiile de legatura intre coeficientii calorici sunt false:
a)C=mc
c)C=c
b)C=c
d)C=c
II)Complecteaza spatiile corect:
a)Intr-o transformare izobara raportul dintre..si temperature absoluta este.
b).se defineste ca fiind caldura necesara pentru a creste sau a micsora temperatura
unitatii de masa cu un grad.
c)Transformarea in care V=const. si m=const.este o transformare..
III) Scrieti expresia matematica a lucrului mecanic in termodinamica si precizati
semnificatia fizica a fiecarei marimi care intervin.
IV.Enuntati:
a)primul principiu al termodinamicii
b)principiul al doilea in formularea lui Clausius.
V.Rezolvati urmatoarea problema:
Un gaz este comprimat izoterm de la volumul de 610-3m3 la volumul de 4l.Datorita
comprimarii, presiunea a crescut cu 6103N/m2.Sa se afle presiunea initiala a gazului.
VI .Ce fel de transformari sunt reprezentate in graficele de mai jos:
p
1
p
p 2
V 2
1
2

a)

V
b)

V
c)

T
d)