Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Frecvente

Frecventa absoluta = nr de aparitii ( =/= nr de observatii)

Tools->Numeric Tools-> Frequency ( se pune intai coloana cu valori apoi coloana cu nr de


aparitii )

2. Nr de observatii

@count( )

3. Frecventa absoluta cumulata crescator a valorii x a variabilei statistice este suma tuturor
frecventelor absolute ale valorilor variabilei ce apar pana la x.

F1cc= f1;
F2cc= f1+f2;
F3cc= f1+f2+f3
..

4.Frecventa relativa

Reprezinta raportul dintre frecventa absoluta a valorii x si efectivul total al populatiei

Fr = ( fabsolut/ N ) * 100 , N = nr de observatii <= @count ( )

5. Frecventa relativa cumulata crescator

Este suma tuturor frecventelor relative

Frecventa absoluta cumulata descrescator

La fiecare noua clasa se scade frecventa absoluta a clasei precedente plecandu-se initial de la
nr total de indivizi.

Indicatori statistici :

1. media aritmetica
+avg( );

2.Media ponderata

a) se introduce sirul
b) se calculeaza frecventa absoluta
c) @sumproduct (coloana bin selectata; coloana frecvente)/ nr deobservatii

3. Media geometrica
@geomean( )

3. Media armonica
@harmean( )

4. Mediana

@median( )

Minim si maxim

@ min( );
@max( );

Amplitudinea absoluta

@ max( ) min( )

Amplitudinea relativa

+ (amplitudinea absoluta/ avg( ) ) *100

Abaterea absoluta

se da sirul : 70, 80, 99 , 126, 328

formula : +( prima valoare a sirului ) avg ( );

Dispersia

@vars ( )

Abaterea standard

@stds ( ) sau sqrt ( dispersie )

coeficientul de variatie = raportul dintre abaterea standard si medie, exprimat in procente

Exista o comanda pt majorittatea indicatorilor statistici

Tools -> Numeric Tools-> Analysis Tools-> Descriptive statistics->Next -> Input cells (se
selecteaza datele de intrare) -> Output cells (se selcteaza coloanele pe care se va afisa
rezultatul)

Nivel de incredere = Probabilitate

@confidence ( alpha; standard deviation; size)


alpha = 0,05
standard deviation -> @ stds ( )
size -> @count ( )

Tools-> Numeric Tools-> Analysis Tools-> Descriptive Statistics-> Next-> Input->Output


! Confidence trebuie bifat la 95%

Cum se compara media unui sir cu o constanta

+ avg( ) - @confidence( )
+ avg( )- @confidence ( )

Testul F ( se face inainte de testul T !! )


- compara dispersiile a doua variabile;
Tools-> Numeric Tools->Analysis Tools-> Ftest->Variable 1 Input ( primul sir) -> variable 2
Input (al doilea sir )-> Output cells;

- daca P<0,05 => se respinge H0 si se accepta H1 ( difera semnificativ)


- daca P>0,05 => valorile nu difera semnificativ
P(F<=f)= probabilitatea critica unilaterala ca o variabila f cu cu numere respective de grade
de libertate sa depaseasca valoarea calculata; ipoteza nula a egalitatii dispersiilor poate fi
respinsa daca valoarea raportata aici este mai mica sau egala cu nivelul de semnificatie ales ;
Fcritica one-tail = valoarea critica a testului; daca F din linia a cincea a rezultatelor este mai
mare sau egala cu valoarea critica inseamna ca se poate respinge ipoteza egalitatii dispersiilor.
Exemplu :

df = 2 ( size-1)
P= 0,36 >0,05 => dispersiile nu difera semnificativ
Fcritical= 9 > F = 1,71 => nu se respinge ipoteza nula

Pentru P > 0,05 la testul F se alege pt testul T two sample equal variances
Pentru P< 0,05 la testul F se alege pt testul T unequal variances

Testul T
- compara mediile a 2 variabile;
P(T<=t) one tail => daca aceasta valoare este mai mica decat pragul de semnificatie fixat,
atunci se poate respinge ipoteza nula

t critical one tail => daca valoarea calculata este mai mare decat valoarea critica se poate
respinge H0;

P(T<=t) two-tail = probabilitatea ca mediile populatiilor sa fie mai departate de 0 decat


diferenta observata

t critical two tail => daca valoarea calculata este mai mare in modul decat aceasta valoare
critica, atunci se poate respinge H0 in favoarea ipotezei H1

Anova cu un factor

Este corespondenta testului T pt mai multe esantioane ( compara mai multe medii)

Tools-> Numeric Tools-> Analysis Tools-> Anova One Way-> Next-> Input cells-> Output
cells

Regresii

Regresia liniara este legatura dintre 2 variabile, una independenta si una dependenta

Ecuatia de regresie

y=ax+b, unde y= variabila dependenta


x= variabila independenta
! literele pot varia , adica in loc de y poate sa fie z sau alta combinatie
Tools-> Numeric Tools-> Regression-> Independent ( variabila independenta)- >
dependent (variabila dependenta) -> Out put

a,b= coeficienti

a= + click pe coeficientul lui x


b= + click pe constanta
constanta = @sqrt ( Rsquared)