Sunteți pe pagina 1din 24

Dreptul muncii

Generalităţi. Procedura în litigiile de muncă

1

Contractul individual de muncă

4

 

Forme, încheiere, executare

5

Timpul de muncă şi timpul de odihnă

10

Salarii

11

Modificare

13

Răspundere

13

Încetare

16

Sindicate, acorduri/contracte colective, greve

18

 

Varia

20

Asigurări sociale. Asistenţă socială

21

Generalităţi. Procedura în litigiile de muncă.

Ion Traian Ştefănescu, Dreptul muncii – vocaţie şi viziune, Revista română de dreptul muncii, nr. 2/2013, pag. 13-19

Ion Traian Ș tefănescu, Considera ții cu referire la autonomia dreptului muncii, Revista

română de dreptul muncii, nr. 3/2013, pag. 29-48

Ana Ș tefănescu, Discu ții privind dreptul muncii și „dreptul profesional” , Revista

română de dreptul muncii, nr. 3/2013, pag.49-56

Ion Traian Ştefănescu, Consideraţii cu referire la autonomia dreptului muncii, Dreptul,

nr. 12/2012, pag. 113-135

Ovidiu Ț inca, Despre evoluția dreptului muncii român, Revista română de dreptul muncii, nr. 4/2013, pag. 19-23 Alexandru Ţiclea, „Noli tangere…” dreptul muncii, Revista română de dreptul muncii, nr. 6/2012, pag.

de

reglementare a dreptului muncii, Revista română de dreptul muncii, nr. 6/2012, pag.

Raluca Dimitriu, Reflec ții privind actuala legisla ție a muncii, Revista română de dreptul

muncii, nr. 3/2013, pag. 13-18

Alexandru Ț iclea, Propuneri privind modificarea unor dispozi ții ale legisla ției muncii,

Revista română de dreptul muncii, nr. 3/2013, pag. 19-25

Nicolae Voiculescu, Legisla ția românească a muncii în context european, Revista română

de dreptul muncii, nr. 13-15, pag.

Luminiţa Dima: Noi provocări şi direcţii în legislaţia muncii din Statele Membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală şi de Est , Curierul Judiciar nr. 4/2012, p. 204-208 Nicolae Romandaş, Eduard Boişteanu, Unele reflecţii teoretice privind izvoarele

dreptului muncii, Revista română de dreptul muncii, nr. 5/2012, pag.27-37 Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu, Alexandru Ț iclea, Raluca Dimitriu, Ovidiu Ț inca, Magda Volonciu, Aurelian Gabriel Uluitu, Propunere pentru modificarea Constitu ției, Revista română de dreptul muncii, nr. 4/2013, pag. 55-60

Nicolae Romandaş, Eduard Boişteanu,

Abordări

conceptuale

privind

metoda

Alexandru Ticlea, Legea aplicabilă contractului individual de muncă – având un element de extraneitate – potrivit dreptului european, Dreptul, nr. 6/2012, pag. 114-122 Laura Georgescu, Ana Ştefănescu, Unele discuţii privind regimul juridic aplicabil

raporturilor de muncă, Revista română de dreptul muncii, nr. 8/2012, pag. 17-30

Ana Ştefănescu, Acte normative întocmite sau negociate de angajator, Revista română de

dreptul muncii, nr. 6/2012, pag.

Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu: Privire analitică asupra corelaţiei dintre noul Cod civil şi Codul muncii, Revista română de drept privat, nr.6/2009 - pag. 11-48

Ion Traian Ştefănescu – Aspecte controversate din sfera dreptului muncii, Revista

română de drept privat, nr. 6/2012, p.207-218

Alexandru Ţiclea, Despre modificările suferite de legislaţia muncii în ultimul an, Revista

română de dreptul muncii, nr. 7/2012, pag. 17-24

Ion Traian Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, Revista română de dreptul

muncii, nr. 8/2011, p. 9-43: Corelaţia între dreptul civil şi dreptul muncii

Ion Traian Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, Revista română de dreptul

muncii, nr. 8/2011, p. 9-43: VIII. Termenele de sesizare a instanţei. Corelaţia dintre Codul muncii şi Legea nr. 62/2011 a dialogului social

Luminiţa DIMA: Codul muncii – între flexibilizarea şi rigidizarea relaţiei de muncă, Curierul Judiciar, nr. 2/2012, p. 67-69 Ion Traian Ştefănescu (I); Şerban Beligrădeanu ( II ) : Principalele aspecte teoretice şi

practice rezultate din cuprinsul Legii nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

53/2003 –Codul muncii, Dreptul, nr. 7/2011, p. 11-52 Ion Traian ŞTEFĂNESCU, Şerban BELIGRĂDEANU,

teoretice şi

practice rezultate din cuprinsul Legii nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

53/2003 – Codul muncii, , Revista română de Dreptul Muncii, nr. 3/2011, p. 11-47

şi

securitatea relaţiilor de muncă în Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

53/2003 – Codul muncii , Revista română de Dreptul Muncii, nr. 3/2011, p. 48-57 Claudia Ana Moarcăş Costea, Ana Maria Vlăsceanu – Dimensiuni ale flexicurităţii Revista română de drept privat, nr. 1/2011, p. 112-120

Principalele aspecte

referitoare

la

Nicolae

Voiculescu,

Consideraţii

privind dispoziţii

flexibilizarea

Raluca Dimitriu, Prea târziu sau prea devreme pentru o „flexicuritate românească”? ,

Revista română de dreptul muncii, nr. 4/2013, pag. 47-54

Gabriel Rusu, Reglementări naţionale privind flexicuritatea în raporturile de muncă,

Revista română de dreptul muncii nr. 5/2011, p. 21-71 Gabriel BUSU, Modelul Nordic de flexisecuritate, Revista română de dreptul muncii, nr.

7/2011, p. 46-77

Tiberiu

Ţiclea,

Dependenţa

economică

şi

dreptul

muncii

probleme

actuale

şi

perspective, Revista română de dreptul muncii nr. 7/2010, p. 66-105

Nicolae

Voiculescu:

Libera circulaţie a persoanelor în Uniunea Europeană: cadru

normativ şi practici discriminatorii, Revista română de dreptul muncii, nr. 8/2010 - pag. 9-16

Brînduşa Vartolomei: Consideraţii referitoare la Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, Dreptul, nr. 7/2011, p.53-62 Laura Georgescu, Ion Dragomir, Rolul statului francez privind ocuparea forţei de muncă,

Revista română de dreptul muncii, nr. 7/2009- pag. 35

Claudia Ana Morcăş Costea, Adriana Bangălă, Aspecte sociale ale Strategiei Europa 2020,

, Revista română de Dreptul Muncii, nr. 4/2011, p. 17-24

Alexandru Ț iclea, Noi reglementări şi solu ții privind jurisdic ția muncii, Revista română

de dreptul muncii, nr. 4/2013, pag. 24-46

Şerban Beligrădeanu, Oliviu Puie, Discuţii referitoare la unele aspecte în legătură cu soluţionarea conflictelor de muncă în lumina reglementărilor legale recente, Dreptul, nr.

6/2013, pag. 194-203

Aurelia Niculae Lungu, Particularităţi de soluţionare a conflictelor de muncă , Revista

Română de Jurisprudenţă, nr. 4/2012, pag.264-271

Alexandru Ţiclea, Diferenţieri şi necorelări între dispoziţiile Codului muncii şi cele ale Legii dialogului social nr. 62/2011 privind jurisdicţia muncii, , Revista română de Dreptul

Muncii, nr. 4/2011, p. 11-16

Emilian Lipcanu, Discutii cu privire la unele controverse doctrinare recente, cu implicatii practice, in domeniul dreptului muncii [caracterul hotărârilor pronunţate], Dreptul,

nr. 4/2012, pag. 121-131

Radu Răzvan Popescu, Analiză asupra unor aspecte controversate ale Legii nr. 62/2011

cu privire la dialogul social, Revista română de dreptul muncii nr. 5/2011, p. 11-21

Alexandru Ţiclea, Consideraţii privind competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti

de a soluţiona conflictele de muncă, Revista română de dreptul muncii nr. 2/2010, p. 9-14

Şerban Beligradeanu - Consideraţii critice asupra diversităţii nejustificate a reglementarilor legale privind competenta materiala a instanţelor judecătoreşti în domeniul

soluţionării conflictelor de munca, Revista română de drept privat, nr. 3/2009 (pag. 11-37)

Şerban Beligrădeanu: Consideraţii critice asupra diversităţii nejustificate a reglementărilor legale privind competenţa materială a instanţelor judecătoreşti în domeniul soluţionării conflictelor de muncă, Dreptul 10/2009- pag. 77-103 Necesitatea codificării dispoziţiilor legale privind jurisdicţia muncii, Alexandru Ţiclea,

Revista română de dreptul muncii, nr. 3/2012, pag. 24-31

Gabriela Cristina Frenţiu: Discuţii privind competenţa soluţionării de către instanţele judecătoreşti a litigiilor având ca obiect stabilirea şi plata indemnizaţiei de şomaj, Dreptul nr.

12/2010 - pag. 125-129

Tiberiu-Constantin Medeanu: Stabilirea competenţei materiale a instanţelor, în cazul

contestării accidentului de muncă , Dreptul, nr. 6/2010,- pag. 121-124

Maria Cristina Leţu, Tribunalele muncii în Anglia, nr. 8/2009 - pag. 123-140

Revista română de dreptul muncii,

Tiberiu Ţiclea, Competenţa judiciară internaţională în rapoartele de muncă din spaţiul

european, Revista română de dreptul muncii nr. 2/2010, p. 74-90

Monica Gheorghe, Consideraţii privind termenele de sesizare a instanţei judecătoreşti în

materia conflictelor individuale de muncă, Revista română de dreptul muncii nr. 5/2011, p. 80-

86

Alexandru Ţiclea, Medierea conflictelor de drepturi Revista română de dreptul muncii nr. 3/2010- pag. 11-18 Monica Gheorghe, Medierea conflictelor de drepturi, Revista română de dreptul muncii nr. 6/2010- pag. 17-35

ŞERBAN BELIGRĂDEANU: Corelaţii între Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi dreptul muncii , DREPTUL nr. 10/2006- pag. 87-97

CLARA BĂLUŢĂ, NOREL POPESCU (I); ŞERBAN BELIGRĂDEANU (II): Competenţa materială de soluţionare de către instanţele judecătoreşti a cauzelor derivate din raportul juridic de muncă al personalului aflat sub incidenţa Statutului personalului silvic, Dreptul nr. 2/2005,

p.64-78

Izabella Nina Navroţchi,

Data intrării

în vigoare a ordonanţelor

de urgenţă ale

Guvernului, Dreptul nr. 3/2011, p. 70-80 Delia-Cristina Diaconu, Emilia-Andra Dumitrescu: Armonizarea dreptului muncii cu

reglementările comunitare în materie - scurtă analiză de doctrină şi jurisprudenţă Revista

română de dreptul muncii nr. 2/2011 - pag. 59-83 Şerban Beligrădeanu - Consideraţii referitoare la coparticiparea procesuală şi la conexarea cauzelor în conflictele individuale de muncă, Revista română de drept privat, nr. 2/2009 (pag. 11-24) Şerban Beligrădeanu: Consideraţii referitoare la coparticiparea procesuală şi la conexarea cauzelor în conflictele individuale de muncă , DREPTUL nr. 2/2009- pag. 13

hotărârilor

judecătoreşti de integrare în muncă , Revista română de Dreptul Muncii, nr. 3/2011, p. 77-82 Aurelian Gabriel ULUITU: Soluţii actuale de reglementare din legislaţia muncii necesar a

fi urgent revăzute de către legiuitor , Curierul Judiciar, nr. 2/2012, p. 94-103 Soluție ilegală – revizuire inadmisibilă, Alexandru Ț iclea, Revista română de dreptul muncii, nr. 2/2013, pag. 21-28 Cristina Casian, Medierea în relațiile de muncă , Revista română de drept privat, nr. 3/2013, pag. 37-50

Alexandru Ţiclea,

Răspunderea

statului

român

pentru

neexecutarea

Radu Răzvan Popescu, Impactul Legii nr. 187/2012 privind punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009, Codul penal, asupra legislaţiei muncii, Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 1-

2013, pag.224

Contractul individual de muncă

Adrian-Claudiu Popoviciu: Contractul individual de muncă între Codul muncii şi

directivele Uniunii Europene , Curierul judiciar nr. 2/2013, pag. 86-93 Raluca Dimitriu, Reflecţii privind nulitatea contractului individual de munca , Dreptul nr. 4/2013, pag. 163-176

Valeriu Zanfir, Aspecte practice ale modificării legislaţiei muncii în privinţa raporturilor

individuale de muncă, Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 2/2012, pag. 283-297

Valeriu Zanfir, Aspecte practice ale modificării legislaţiei muncii în privinţa raporturilor

individuale de muncă , Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 3/2012, pag.303-313

Forme, încheiere, executare

Mihnea Claudiu Drumea, Noua formă a contractului individual de muncă, Curierul

fiscal, nr. 5/2011, p.34-36 Alexandru ATHANASIU: Comentariul art. 16 din Codul muncii , Curierul Judiciar, nr. 2/2012, p. 83-86 Ion Traian Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, Revista română de dreptul

muncii, nr. 8/2011, p. 9-43: III. Forma contractului individual de muncă şi a actelor ulterioare de pe parcursul executării contractului individual de muncă

Luminiţa DIMA: Forma scrisă a contractului individual de muncă în urma modifi cării Codului muncii prin Legea nr. 40/2011 . , Curierul Judiciar, nr.1/2012, p. 25-32 Alexandru ŢICLEA, Forma, conţinutul şi înregistrarea contractului individual de muncă, Revista română de dreptul muncii, nr. 6/2011, p. 35-44 Luminiţa DIMA: Aspecte de noutate privind conţinutul contractului individual de muncă în urma modificării Codului muncii prin Legea nr. 40/2011 , Curierul Judiciar, nr. 2/2012, p. 86-94 ION DOBRE: Flagranta nelegalitate a încadrării în muncă la birourile notariale a consilierilor juridici de către notarii publici , DREPTUL nr. 12/2006- pag. 137-141 MARA IOAN: Discuţii privind posibilitatea studenţilor Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” de a încheia contracte individuale de muncă, Dreptul nr. 11/2011, p. 195-203 Sorin Biban, Despre convenţii civile, Curierul fiscal, nr. 11/2010, p. 34-36 Emilian Valentin Frâncu: Specificul raporturilor de muncă ale jurnalistului Revista română de dreptul muncii, nr.2/2011- pag. 28-39 Margareta Savancea: Protecţia tinerilor la locul de muncă , Revista română de dreptul muncii, nr. 8/2010 - pag. 51-63 Daniela MOŢIU: Consideraţii particulare privind aptitudinea în muncă a salariatului , Curierul Judiciar, nr. 2/2012, p. 103-116 Raluca DIMITRIU: Conceptul de „muncă precară” şi implicaţiile sale în reglementarea raporturilor de muncă , Curierul Judiciar, nr. 2/2012, p. 116-120

Ovidiu Ţinca: O nouă directivă europeană privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei în materia relaţiilor de muncă, Dreptul, nr. 6/2008 - pag. 55

Ovidiu Ţinca: Statuări ale Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene în privinţa discriminării în raporturile de muncă DREPTUL nr. 1/2009- pag. 76 Ovidiu Ţinca: Înţelesul art. 86 alin. 1 din Codul muncii privitor la egalitatea de

tratament a salariaţilor încadraţi prin contract individual de muncă încheiat pe durată determinată în lumina jurisprudenţei recente a Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene DREPTUL Nr. 9/2008- pag. 75

Egalitatea de tratament din

perspectiva reglementărilor adoptate de Uniunea Europeană, Revista română de dreptul muncii,

nr. 6/2010-- pag. 43-63

Alina Lorena STANCU, Combaterea discriminării romilor pe piaţa muncii europene,

Revista română de dreptul muncii, nr. 6/2011, p. 45-56

Andreea Florentina Costache, Adrian-Mihai Iordache,

Ovidiu Ţinca: Comentarii referitoare la discriminarea pe criteriul vârstei în raporturile

de muncă, Dreptul nr. 8/2009

OVIDIU TINCA: Principiul egalităţii de tratament între barbati si femei in legislaţia română a muncii si in dreptul comunitar, Dreptul", Nr. 11/2004, (pag. 126-136);

Ovidiu Ţinca: Comentarii referitoare la discriminarea între bărbaţi şi femei în domeniul

remuneraţiei Dreptul nr. 12/2010- pag. 57-81

Ovidiu Ţinca: Comentarii referitoare la o recentă hotărâre a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materia discriminării între bărbaţi şi femei în relaţiile de muncă, Revista română de

dreptul muncii, nr. 8/2010

- pag. 72-84 ,

- pag. 17-24

Gianina Anemona Cudriţescu: Unele observaţii cu privire la reflectarea principiului egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei în legislaţia română , Dreptul 7/2006 - pag. 122-132 Roxana Cristina Radu - Discriminări interzise şi discriminări permise în materia

angajării şi a raporturilor juridice de muncă, Revista română de drept privat, nr. 5/2008 (pag.

190-213)

Alina Lorena Stancu, Discriminarea de gen şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pe

piaţa muncii Revista română de dreptul muncii nr. 5/2011, p. 86-103

Ion Popa, Reputaţia - condiţie a dobândirii şi exercitării funcţiei de magistrat, Revista

română de dreptul muncii, nr. 8/2009 - pag. 9-53

Andra Conea, Daniel Asănică: Statutul judecătorilor şi procurorilor în spaţiul european ,

Revista română de dreptul muncii, nr. 8/2010

- pag. 40-50

Ştefan NAUBAUER, Încheierea contractului individual de muncă şi a convenţiei individuale de muncă în cooperaţia meşteşugărească, Revista română de dreptul muncii nr. 1/2012, p. 17-20

Ovidiu ŢINCA, Câteva comentarii privind perioada de probă din contractul individual de muncă, , Revista română de dreptul muncii nr. 1/2012, p. 9-16 Ion Traian Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, Revista română de dreptul

muncii, nr. 8/2011, p. 9-43: V. Executarea contractului individual de muncă : perioada de probă Discuții privind interpretarea unor dispoziții contradictorii sau neclare din legislația muncii [perioada de probă în cazul persoanelor cu handicap], Alexandru Ticlea, Dreptul, nr.

9/2012, pag. 117-127

Câteva aspecte controversate din Codul muncii și Legea dialogului social [perioada de

probă], Ion Traian Stefanescu, Dreptul, nr. 8/2012, pag. 115-123

Discutii cu privire la unele controverse doctrinare recente, cu implicatii practice, in

domeniul dreptului muncii [perioada de probă], Emilian Lipcanu, Dreptul, nr. 4/2012, pag. 121-

131

Puskas Valentin Zoltan, Benke Karoly, Contractul individual de muncă – realitate teoretică şi practică reflectată în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, Revista română de dreptul

muncii nr. 2/2010, p. 15-32 Ovidiu Macovei: Forma contractelor individuale de muncă , Dreptul nr. 2/2005, p. 79-86

Ovidiu Ţinca, Observaţii privind contractul individual de muncă, Revista română de

dreptul muncii nr. 5/2009 - pag. 36-42

Şerban Beligrădeanu: Inadmisibilitatea, de regulă, a încheierii contractelor individuale de muncă în nume propriu de către dezmembrămintele fără personalitate juridică ale societăţilor comerciale, inclusiv ale instituţiilor de credit ,DREPTUL nr. 7/2008- pag. 133

Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu: Natura raportului juridic dintre societăţile comerciale şi administratorii sau directorii acestora DREPTUL nr. 8/2008- pag. 48 Şerban Beligrădeanu: Temeiul legal şi condiţiile de admisibilitate a unei clauze de neconcurenţă după încetarea contractelor - comerciale - de administrare încheiate de către societăţile comerciale cu persoane fizice Dreptul nr. 5/2010 - pag. 90

ANA VASILE: Unele consideraţii asupra contractului individual de muncă al asistentului

maternal profesionist, Dreptul, Nr. 2/2004, (pag. 103-107)

Ana Ştefănescu, Contractul individual de muncă la domiciliu al asistentului maternal

profesionist, Revista română de dreptul muncii, nr. 5/2010, p. 25-61

Dan Ţop, Natura juridică a contractului de management încheiat cu ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcţionează serviciul public deconcentrat, Revista română de dreptul muncii nr. 5/2009 - pag. 43-50

Horaţiu Sasu, Contractul individual de muncă pe durată determinată , Curierul judiciar,

nr. 9/2009 - pag. 505-509 Ion Traian Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, Revista română de dreptul

muncii, nr. 8/2011, p. 9-43: V. Executarea contractului individual de muncă : 6. Care este termenul maxim pentru contractele individuale de muncă pe durată determinată, succesive, încheiate între aceleaşi părţi? Dacă există un termen maxim, în ce condiţii poate fi depăşit? 7 7. Care este durata maximă pentru care poate fi prelungit un contract de muncă pe durată determinată, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări? 8. Cum funcţionează figura juridică a contractului de muncă temporară, încheiat pe durata fiecărei misiuni, în ipoteza în care între salariat şi agentul de muncă temporară există şi un contract de muncă pe perioadă nedeterminată… Ovidiu Ţinca, Comentarii referitoare la unele dispoziţii legale privind contractul

individual de muncă pe perioadă determinată [ref.: cadre didactice în învăţământul universitar], Dreptul, nr. 9/2011, p. 61-79

Reflecții privind contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată în

lumina reglementărilor Uniunii Europene, Alexandru Ticlea, Dreptul, nr. 5/2012, pag. 197-209

Ştefan NAUBAUER, Aspecte teoretice şi practice privind noul regim juridic al muncii prin agent de muncă temporară , , Revista română de dreptul muncii nr. 8/2011, p. 54-63

Consideraţii privind „salariatul cu fracţiune de

normă” , Revista română de dreptul muncii nr.8/2011, -. 64-82

Ana ŞTEFĂNESCU, Răducan OPREA,

Denisa-Oana Păstraşcu, Munca prin agent de muncă temporară potrivit modificării

Codului Muncii prin Legea nr. 40/2011 , Revista română de Dreptul Muncii, nr. 4/2011, p. 25-32

Denisa-Oana PĂTRAŞCU,

Munca prin agent de muncă temporară potrivit modificării

Codului muncii , Revista română de Dreptul Muncii, nr. 3/2011,p. 67-76

Ovidiu Ţinca, Comentarii referitoare la munca prin agent de muncă temporară, , Revista

română de dreptul muncii nr. 2/2010, p. 33-48

Radu Răzvan Popescu, Reglementarea muncii prin agent de muncă temporară în dreptul

francez, Revista română de dreptul muncii, nr. 5/2010, p. 61-67

analiză

comparativă între „şomajul tehnic” şi munca prin agent de muncă temporară, , Revista română

de dreptul muncii nr. 7/2010, p. 28-48 Ana Ştefănescu: Convenţia individuală de muncă la domiciliu a membrului cooperator - formă particulară a contractului de muncă la domiciliu, Revista română de dreptul muncii, nr. 4/2010- - pag. 35-61

Claudia

Ana

Costea,

Paula

Angela

Boteanu,

Ana

Maria

Vlăsceanu,

O

Şerban Beligrădeanu: Consideraţii asupra raportului juridic de muncă al funcţionarilor publici, precum şi în legătură cu tipologia raporturilor juridice de muncă şi cu o viziune monistă asupra obiectului dreptului muncii - pag. 87- Dreptul, nr. 8/2010 Şerban Beligrădeanu: Consideraţii asupra raportului juridic de muncă al funcţionarilor publici, precum şi în legătură cu tipologia raporturilor juridice de muncă şi cu o viziune monistă asupra obiectului dreptului muncii – Revista română de drept privat, nr. 3/2010, p. 20-44

Ana Ciorciu Ştefănescu, Promovarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual

din administraţia publică – noi modificări, Revista română de dreptul muncii nr. 2/2010, p. 49-

73

Răducan OPREA, Ana ŞTEFĂNESCU, Consideraţii privind conţinutul contractului individual de muncă, Revista română de dreptul muncii, nr. 7/2011, -. 15-35 Alexandru ŢICLEA, Stabilirea obiectivelor de performanţă individuală – prerogativă a

angajatorului, , Revista română de dreptul muncii, nr. 7/2011, p. 11-14 Raluca DIMITRIU, Respectul vieţii private a lucrătorului şi al demnităţii la locul de muncă, Revista română de dreptul muncii, nr. 7/2011, p. 36-45 OVIDIU TINCA: Contractele speciale de formare profesionala organizata de angajator,

Dreptul, Nr. 3/2004, (pag.

Alexandru Ţiclea, Restituirea cheltuielilor privind formarea profesională, Revista română de dreptul muncii, nr. 7/2009 - pag. 9-20

Horaţiu Sasu, Cheltuielile de formare profesională – slalom printre legi fiscale şi

nefiscale, Curierul fiscal, nr. 9/2010, p. 23-26

Paul Bălţăţeanu, (comentariu la speţă) Clauza penală privind prejudiciul suferit de angajator ca urmare a încetării raporturilor de muncă din iniţiativa salariatului care a beneficiat

de formare profesională , Revista română de dreptul muncii, nr. 8/2010

Valentin Zoltán Puskás, Patricia Marilena Ionea, Rezidenţiatul şi contractul individual

de muncă. Aspecte deosebite privind obligaţia restituirii de către salariat a cheltuielilor

ocazionate de pregătirea profesională, Revista română de dreptul muncii, nr. 3/2010 - pag. 28-32

124-133)

- pag. 71-74

Dan Ţop, Consideraţii teoretice privind acordarea tichetelor de vacanţă Revista de drept comercial, nr. 9/2009 - - pag. 80-91

Ovidiu Tinca, Comentarii referitoare la încetarea contractului individual de munca in cazul transferului întreprinderii , Dreptul, nr. 3/2013, pag. 185-201

Ana-Maria Vlăsceanu: Consideraţii privind menţinerea drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi în lumina Directivei

2001/23/CE , Curierul Judiciar nr. 7/2012, p. 416-419

Alin Mihai LAURENŢIU, Achim-Sorin RĂZOARE, Ioana Romana LAURENŢIU, Provocări privind incidenţa legislaţiei privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora , Revista română de dreptul afacerilor, nr. 8/2011, p. 49-58 OVIDIU ŢINCA: Observaţii critice la Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora , DREPTUL nr. 2/2007- pag. 62-72 ION TRAIAN ŞTEFĂNESCU: Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora, în lumina Legii nr. 67/2006 , DREPTUL nr. 9/2006- pag. 9-20

Ana-Maria Vlăsceanu: Regimul juridic al transferului de întreprindere în Marea Britanie,

Curierul Judiciar, nr. 1/2013, pag. 50-53 Anca Grigorescu, Raluca Ittu, Temeiuri contractuale pentru prestarea muncii Revista română de dreptul muncii, nr. 6/2009 - - pag. 59 -69

GABRIELA CRISTINA FRENŢIU: Consideraţii asupra nulităţii prevăzute de art. 268 alin. 2 lit. b şi c din Codul muncii, Dreptul nr. 10/2005, p. 87-94

Ovidiu Ţinca: Observaţii de ansamblu şi critice cu privire la regulamentul intern , Dreptul nr. 11/2009 - pag. 75-87 Ion Traian Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, Revista română de dreptul

muncii, nr. 8/2011, p. 9-43: IV. Fişa postului, obiectivele de performanţă individuală, normarea muncii şi criteriile de evaluare a performanţelor individuale

Ion Traian Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, Revista română de dreptul

muncii, nr. 8/2011, p. 9-43: V. Executarea contractului individual de muncă

Ovidiu Ţinca, Observaţii referitoare la unele clauze din contractul individual de muncă - Revista română de dreptul muncii, nr. 3/2010- pag. 18-27 OVIDIU TINCA: Obligatia angajatorului de a-l informa pe salariat cu privire la clauzele esentiale ale contractului individual de munca, Dreptul nr. 10/2004, (pag. 50-62) Ion Traian Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, Revista română de dreptul

muncii, nr. 8/2011, p. 9-43: V. Executarea contractului individual de muncă : 4. Ce înseamnă "perioade succesive", pentru care se poate efectua delegarea, în temeiul art. 44 C. muncii?

Ramona

Mihaela

OPREA,

Unele

consideraţii

privind

delegarea

atribuţiilor

către

directorii societăţilor comerciale, Revista română de dreptul muncii, nr. 7/2011, p. 78-92

Emilian Lipcanu, Consideraţii în legătură cu detaşarea salariaţilor în Codul muncii,

Dreptul nr. 5/2013, pag. 110-123 Ovidiu Ţinca: Comentarii referitoare la detaşarea salariaţilor pentru prestări de servicii în statele Uniunii Europene, Dreptul, nr. 3/2010 - pag. 132-150

Detașarea lucrătorilor în Uniunea Europeană – probleme și soluții practice, Vlad Irimia,

Revista română de dreptul muncii, nr. 1/2013, pag.41-46 Mitică Purcaru: Detaşarea salariaţilor străini, Revista română de dreptul muncii, nr. 1/2011 - pag. 52-82 Mircea Onea, Legislaţia aplicabilă detaşării lucrătorilor în străinătate, Revista română de dreptul muncii, nr. 1/2011 - pag. 82

ION TRAIAN ŞTEFĂNESCU, OVIDIU MACOVEI, BRÎNDUŞA VARTOLOMEI:

Corelaţia dintre obligaţia de fidelitate şi clauza de neconcurenţă inserată în contractul individual de muncă , Dreptul nr. 11/2005- pag. 88-104 Şerban Beligrădeanu: Temeiul legal şi condiţiile de admisibilitate a unei clauze de neconcurenţă după încetarea contractelor - comerciale - de administrare încheiate de către societăţile comerciale cu persoane fizice Dreptul nr. 5/2010 - pag. 90

Paul Bălţăţeanu, Consideraţii privind statutul antrenorului, Revista română de dreptul

muncii nr. 5/2011, p. 80-86

Lucia Uţă, Unele aspecte privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 294 din Codul muncii referitoare la salariaţii cu funcţii de conducere, , Revista română de

jurisprudenţă, nr. 5/2011, p. Ana ŞTEFĂNESCU, Unele consideraţii privind cumulul de funcţii şi de calităţi , Revista română de dreptul muncii nr. 2/2012, p. 36-47 Ion Traian Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, Revista română de dreptul muncii, nr. 8/2011, p. 9-43: VII. Cumulul de funcţii

Câteva aspecte controversate din Codul muncii și Legea dialogului social [cumulul de contracte individuale de muncă], Ion Traian Stefanescu, Dreptul, nr. 8/2012, pag. 115-123

Răducan OPREA, Şomajul tehnic – unele precizări şi consideraţii, Revista română de dreptul muncii nr.2/2012, p. 26

Răducan OPREA, Subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomerii indemnizaţi sau neindemnizaţi şi stimulentele oferite acestora – unele observaţii , Revista română de dreptul muncii nr.1/2012, p. 33-44

Adelina DUŢU, Formele de exercitare ale profesiei de psiholog, Revista română de dreptul muncii nr.1/2012 p. 68-84 Affaire Sindicatul Păstorul Cel Bun c. Roumanie (comentariu de prof. univ. dr. Alexandru Țiclea) , Revista română de dreptul muncii nr. 2/2012, p. 49-74

Jurământul corporativ în ţările Comunităţii Statelor Independente (C.S.I.): o nouă modalitate de instituţionalizare a dependenţei corporative a salariaţilor de unitatea angajatoare,

Nicolae Sadovei, Revista română de dreptul muncii, nr. 7/2012, pag.57-66

Timpul de muncă şi timpul de odihnă

Dreptul la concediul de odihnă pe perioada incapacităţii de muncă potrivit Curţii

Europene de Justiţie, Alexandru Ţiclea, Revista română de dreptul muncii, nr. 8/2012, pag. 13-

16

Ion Traian Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, Revista română de dreptul

muncii, nr. 8/2011, p. 9-43: V. Executarea contractului individual de muncă : 3. Timpul în care

salariaţii sunt transportaţi la locul desfăşurării activităţii, pe cheltuiala angajatorului, constituie timp de muncă?

Ion Traian Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, Revista română de dreptul

muncii, nr. 8/2011, p. 9-43: V. Executarea contractului individual de muncă : 9. Dacă o persoană angajată cu contract individual de muncă cu timp parţial lucrează sâmbăta şi duminica, orele prestate în aceste zile se plătesc dublu sau nu?

Salariat. Prestarea muncii în 3 zile de sâmbătă spre a se recupera 3 zile lucrătoare, dar stabilite drept zile libere prin hotărâre a Guvernului. Salarizarea cuvenită legal pentru cele 3 zile de sâmbătă (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 260 din 24 ianuarie 2006, cu notă de Şerban Beligrădeanu) DREPTUL nr. 11/2008- pag. 293 Radu Răzvan POPESCU, Prevederi referitoare la sărbătorile legale, Revista română de dreptul muncii nr. 8/2011, p. 83-85 Raluca Dimitriu: Consideraţii în legătură cu flexibilizarea timpului de muncă al salariaţilor DREPTUL nr. 7/2008- pag. 116

Radu Răzvan Popescu, Reglementarea timpului de muncă în dreptul francez, Revista

română de dreptul muncii, nr.6/2010 - pag. 35-39 Ştefan Naubauer, Observaţie asupra regimului juridic aplicabil muncii suplimentare în contextul Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Revista română de dreptul muncii, nr. 8/2009 - pag. 141-145 OVIDIU ŢINCA: Durata concediului de odihnă al salariatului cu contract individual de muncă cu timp parţial , Dreptul nr. 6/2005, p. 47-53

Comentarii privind dreptul la concediul anual de odihnă plătit al salariatului care s-a aflat în concediu medical în tot cursul anului calendaristic, Ovidiu Tinca, Dreptul, nr. 6/2012,

pag. 102-113

Salarii

GABRIELA CRISTINA FRENŢIU: Incidenţa prevederilor Legii nr. 118/2010 asupra drepturilor băneşti de concediu de odihnă cuvenite personalului didactic de predare şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ bugetar, aferente lunilor iulie – august 2010, Dreptul nr. 11/2011, p. 181-194 Mihai BANU: Reduceri salariale şi domeniul de aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a UE în contextul unei trimiteri preliminare , Curierul Judiciar, nr. 11/2011, p.

615-618

GABRIELA CRISTINA FRENŢIU: Dreptul la plata primei de concediu a personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea în lumina deciziei nr. XXIII/2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite , DREPTUL nr. 6/2007- pag. 95 -105 Ovidiu Ţinca: Comentarii critice referitoare la reglementarea concediului cuvenit salariaţilor pentru susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, Dreptul nr. 12/2009 - pag.

94-107

Ovidiu ȚINCA, Despre salariul cuvenit salariatei căreia, datorita stării de graviditate,

angajatorul i-a schimbat temporar postul, Revista română de dreptul muncii, nr. 6/2011, p. 9-16

Ion Traian Ştefănescu, Reducerea salariilor şi a pensiilor în lumina art. 53 din Constituţia

României, Revista română de dreptul muncii, nr. 5/2010, p. 9-15

Laura Georgescu, Ana Cioriciu-Ştefănescu, Consideraţii privind principiul "la muncă egală, salariu egal" Revista română de dreptul muncii, nr. 3/2010- pag. 33 Ovidiu Ţinca: Comentarii referitoare la discriminarea între bărbaţi şi femei în domeniul remuneraţiei, Dreptul nr. 12/2010 - pag. 57-81

Radu I. Motica, Tiberiu Medeanu – Anularea interdicţiei cumulului pensiei cu salariul în cazul pensionarilor pentru limită de vârstă, prin Legea nr. 263/2010, Revista română de drept

privat, nr. 1/2011, p. 121-129

Şerban Beligrădeanu, Ioan Traian Ştefănescu, Consideraţii referitoare la unele dispoziţii în legătură cu salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cumulul pensiei cu salariul, cumulul de funcţii şi la negocierea colectivă înscrise în Legile nr. 330/2009 şi nr. 329/2009,

precum şi în O.G. nr. 1/2010, Revista română de drept privat, nr. 1/2010, p. 54-88

Şerban Beligrădeanu, Ioan Traian Ştefănescu, Consideraţii referitoare la unele dispoziţii în legătură cu salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cumulul pensiei cu salariul, cumulul de funcţii şi la negocierea colectivă înscrise în Legile nr. 330/2009 şi nr. 329/2009,

precum şi în O.G. nr. 1/2010, Dreptul nr. 4/2010, p. 11-44

Brînduşa Vartolomei: Reflecţii în legătură cu actele normative recente privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Dreptul nr. 4/2010, p. 42-59 Radu I. Motica, Tiberiu Medeanu: Neconstituţionalitatea prevederilor legale referitoare la interdicţia cumulării pensiei cu salariul şi implicaţiile în domeniul învăţământului superior ,

Revista română de dreptul muncii, nr. 8/2010

SERBAN BELIGRADEANU: Instanta competenta sa solutioneze litigiile generate de

retinerea din drepturile salariale a impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor sociale, Dreptul nr. 10/2004, (pag. 79-93) ION TRAIAN ŞTEFĂNESCU: Regimul creanţelor salariale în cazul insolvenţei angajatorului , DREPTUL nr. 10/2006- pag. 47-62

- pag. 25

Brînduşa Vartolomei:

Reflecţii

în

legătură

cu

actele

normative

recente

privind

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Dreptul, nr. 4/2011, p. 42-59

Monica Gabriela Scarlat: Reflecţii cu privire la concordanţa aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar cu Protocolul nr. 1 al Convenţiei (europene) a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Dreptul, nr. 5/2011,

pag. 156-164

, Revista

română de Dreptul Muncii, nr. 4/2011,p. 45-47 Ion Traian Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, Revista română de dreptul

muncii, nr. 8/2011, p. 9-43: V. Executarea contractului individual de muncă : 5. Ce se înţelege prin întreruperea sau reducerea temporara a activităţii, conform art. 52 alin. (1) lit. c) C. muncii? Câteva aspecte controversate din Codul muncii și Legea dialogului social [reducerea programului de muncă în perioade de reducere a activităţii], Ion Traian Stefanescu, Dreptul, nr.

Monica gheorghe,

Posibile consecionţe privind neacordarea bonusurilor,

8/2012, pag. 115-123

Modificare

Horaţiu Sasu, Reducerea timpului de muncă al salariaţilor – între legislaţia muncii şi cea

fiscal-contabilă , Curierul fiscal, nr. 10/2011, p.31-34 DAN ŢOP; II. ŞERBAN BELIGRĂDEANU: Posibilitatea transferului în cazul persoanelor încadrate prin contract individual de muncă , DREPTUL nr. 1/2007- pag. 87-104

ION DUMITRU: Intelesul sintagmei de "functie publica echivalenta cu functia detinuta de functionarul public", in cazul transferului sau in interesul serviciului ,Dreptul, nr. 1/2004 (pag. 113-115)

ŞERBAN BELIGRĂDEANU: Evaluarea profesională efectuată de către angajator pe durata executării contractului individual de muncă , DREPTUL nr. 6/2006- pag. 116-128

OVIDIU ŢINCA: Unele observaţii referitoare la suspendarea contractului individual de muncă , Dreptul nr. 5/2006- pag. 71-81 Răducan OPREA, Şomajul tehnic – unele precizări şi consideraţii, Revista română de dreptul muncii nr.2/2012, p. 26

Discuţii privind suspendarea contractului individual de muncă pe durata cercetării

disciplinare prealabile, Marinela Cioroabă, Revista română de dreptul muncii, nr. 3/2012, pag.

55-60

Răspundere

Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu: Înţelesul şi sfera de aplicare a noţiunilor de forţă majoră şi caz fortuit în dreptul muncii, Dreptul, nr. 6/2008 - pag. 15

Ion Traian Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, Revista română de dreptul

muncii, nr. 8/2011, p. 9-43: V. Executarea contractului individual de muncă : 12. Termenul de 6 luni, prevăzut de art. 252 alin. (1) C. muncii pentru aplicarea sancţiunii disciplinare este un termen de decădere? Câteva aspecte controversate din Codul muncii și Legea dialogului social [termenul petru aplicarea sancţiunilor disciplinare], Ion Traian Stefanescu, Dreptul, nr. 8/2012, pag. 115-

123

Interdicţia clauzei penale de agravare a situaţiei salariatului (C. Apel Bucureşti, decizia nr. 4534/2011, comentariu de Alexandru Țiclea) , Revista română de dreptul muncii nr.1/2012, -p. 85-96

ŞERBAN BELIGRĂDEANU: Inadmisibilitatea obstaculării dreptului instanţei judecătoreşti de înlocuire a sancţiunii disciplinare, aplicată de angajator salariatului, cu o alta

mai uşoară prin dispoziţii înscrise în regulamentul intern al unităţii , DREPTUL nr. 4/2007- pag.

115-126

Alexandru Ţiclea, Consideraţii privind cercetarea abaterii disciplinare, , Revista română

de dreptul muncii, nr. 1/2010, p. 20-31

Competenţa statornicirii regulilor referitoare la cercetarea disciplinară obligatorie, prealabilă aplicării unei sancţiuni disciplinare, în temeiul Codului muncii, Şerban Beligrădeanu,

Dreptul, nr. 3/2012, pag. 67-79

Ştefan Naubauer, Observaţie privind dreptul salariatului de a fi asistat de avocat în

cursul cercetării disciplinare prealabile, Revista română de dreptul muncii nr. 2/2010, p. 91-94 MIRCEA FURTUNĂ: Constituie refuzul nejustificat al salariatului de a se prezenta la convocarea prevăzută de art. 267 alin. 2 din Codul muncii abatere disciplinară? , Dreptul nr. 1/2005, p. 73-75

Discuţii privind suspendarea contractului individual de muncă pe durata cercetării

disciplinare prealabile, Marinela Cioroabă, Revista română de dreptul muncii, nr. 3/2012, pag.

55-60

Ion Traian Ştefănescu: Admisibilitatea sancţionării disciplinare a salariatului sau a funcţionarului public pentru fapte ilicite săvârşite în afara executării obligaţiilor de serviciu DREPTUL Nr. 12/2008- pag. 46 Daniel Asănică: Procedura aplicării sancţiunilor disciplinare poliţiştilor Revista română de dreptul muncii nr. 2/2011 - pag. 40-58 ION TRAIAN ŞTEFĂNESCU: Efectele refuzului nejustificat al salariatului de a se prezenta la cercetarea disciplinară prealabilă sancţionării disciplinare , Dreptul nr. 1/2005, p.

76-80

SABIN DUICU: Refuzul neîntemeiat al salariatului de a se prezenta la convocarea in vederea cercetării disciplinare prealabile poate constitui - el însuşi - o abatere disciplinara, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 84-85)

ION TRAIAN STEFANESCU: Delegarea de atribuţii disciplinare in dreptul muncii, Dreptul, Nr. 12/2004, (pag. 103-110) GABRIELA CRISTINA FRENŢIU: Căile de atac împotriva sancţiunilor disciplinare aplicate personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar, Dreptul nr. 6/2005, p. 54-64 COSTEL GÎLCĂ; ŞERBAN BELIGRĂDEANU: Efectele refuzului nejustificat al salariatului de a se prezenta la cercetarea disciplinară prealabilă , DREPTUL Nr. 8/2005, - pag.

116-133

Leontina Constantina Duţescu, Individualizarea şi aplicarea sancţiunii disciplinare, Revista română de dreptul muncii, nr. 8/2009 - pag. 80-88

Consideraţii privind reabilitarea disciplinară în contextul legislativ actual, Vlad Barbu,

Ştefania-Alina Dumitrache, Revista română de dreptul muncii, nr. 5/2012, pag.63-70

Brînduşa VARTOLOMEI, Radierea de drept a sancţiunilor disciplinare, , Revista română

de dreptul muncii nr. 8/2011,

p. 48-53

Radierea sanc țiunilor disciplinare potrivit Codului muncii, Alexandru Ț iclea, Revista

română de dreptul muncii, nr. 1/2013, pag.17-23

Discuţii cu privire la incidenta radierii sancţiunii disciplinare şi in cazul aplicării sancţiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de munca, Şerban Beligrădeanu,

Dreptul, nr. 12/2012, pag. 136-144 Ion Traian Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, Revista română de dreptul

muncii, nr. 8/2011, p. 9-43: V. Executarea contractului individual de muncă : 13. Cum se aplică în timp dispoziţiile legale privitoare la radierea sancţiunilor disciplinare (situaţia sancţiunilor disciplinare existente la data intrării în vigoare a Legii nr. 40/2011)? Discuții privind interpretarea unor dispoziții contradictorii sau neclare din legislația

muncii [radierea sancţiunilor disciplinare], Alexandru Ticlea, Dreptul, nr. 9/2012, pag. 117-127

Discutii cu privire la unele controverse doctrinare recente, cu implicatii practice, in domeniul dreptului muncii [radierea sancţiunilor disciplinare], Emilian Lipcanu, Dreptul, nr.

4/2012, pag. 121-131

EMILIAN LIPCANU: Consideraţii critice in legătura cu o opinie aberanta referitoare la recuperarea de către angajator a prejudiciului pe care salariatul i l-a cauzat, Dreptul, Nr. 4/2004, (pag. 77-80) Ion Traian Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, Revista română de dreptul

muncii, nr. 8/2011, p. 9-43: V. Executarea contractului individual de muncă : 11. Cum se execută acordul părţilor privind recuperarea amiabilă a prejudiciului, în baza art. 254 alin. (3) C. muncii?

Ovidiu Ţinca, Opinii despre sancţionarea disciplinară pecuniară a salariatului, , Revista

română de dreptul muncii nr. 7/2010, p. 20-28

Monica GHEORGHE, Noutăţi privind răspunderea patrimonială a salariaţilor, Revista română de dreptul muncii nr. 1/2012, p. 45-53 ŞERBAN BELIGRĂDEANU: Situaţiile care pot atrage răspunderea patrimonială a salariaţilor, faţă de angajatorii lor prejudiciaţi de terţi - debitori ai acestora din urmă - prin neexecutarea contractelor încheiate ori prin nerespectarea obligaţiei de restituire , DREPTUL nr. 11/2006- pag. 51-59

Considerații

critice

și

propuneri

de

“lege

ferenda”

în

legătură

cu

răspunderea

patrimonială a personalului didactic, Emilian Lipcanu, Dreptul, nr. 7/2012, pag. 145-153

Consideraţii privind efectul transferului colectiv asupra răspunderii patrimoniale şi

disciplinare, Ana Ştefănescu, Revista română de dreptul muncii, nr. 3/2012, pag. 36-44

ŞERBAN BELIGRĂDEANU: Admisibilitatea cumulului răspunderii disciplinare a salariaţilor cu răspunderea lor penală şi contravenţională , Dreptul nr. 4/2006- pag. 171-182 ŞERBAN BELIGRĂDEANU: Probleme şi efecte specifice ale răspunderii disciplinare şi

ale jurisdicţiei acesteia în cazul salariaţilor care, în temeiul unor legi speciale, exercită anumite profesii organizate în corpuri profesionale, Dreptul nr. 9/2005, p. 78-96

Ionuţ Vida-Simiti:

Răspunderea

Dreptul, nr. 9/2011, pag. 111-129

pentru malpraxis

în serviciul

public

de

sănătate,

BRÂNDUŞA ŞTEFĂNESCU, ION TRAIAN ŞTEFĂNESCU: Corelaţii între răspunderea administratorilor-salariaţi potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi răspunderea acestora conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii , DREPTUL Nr. 2/2006 - pag.

68-87

Laura Georgescu: Opinii privind răspunderea reparatorie a poliţiştilor , Revista română de dreptul muncii, nr. 4/2010-- pag. 62-70

ŞERBAN BELIGRĂDEANU: Inadmisibilitatea - de regulă - a acordării daunelor morale în cadrul raportului juridic de muncă reglementat de Codul muncii , DREPTUL Nr. 2/2006- pag.

97-113

Aurelia NICOLAE (LUNGU), Procedura de stabilire şi recuperare a prejudiciului pentru

daune materiale, Revista română de dreptul muncii, nr. 6/2011, p. 57-68

Aspecte privind răspunderea disciplinară în dreptul spaniol, Vlad Barbu, Ştefania-Alina

Dumitrache, Revista română de dreptul muncii, nr. 7/2012, pag.25-37

Încetare

Interdicţii temporare la concediere, Maria Cristina Leţu, Leontina Constantina Duţescu, Revista română de dreptul muncii, nr. 5/2012, pag.71-78

Reflecţii privind încetarea contractului de muncă din perspectiva

noilor reglementări , Revista română de Dreptul Muncii, nr. 3/2011, p. 58-66

Efectele principiului legalităţii asupra încetării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului în unele situaţii practice, Valeriu Zanfir, Revista română de dreptul

muncii, nr. 6/2012, pag. Lucia UŢĂ: Obligaţia înştiinţării celeilalte părţi despre încetarea raportului de muncă

din voinţa unilaterală a angajatorului sau a salariatului , Curierul Judiciar, nr. 2/2012, p. 120-

124

Ion Traian Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, Revista română de dreptul

muncii, nr. 8/2011, p. 9-43: V. Executarea contractului individual de muncă : 10. Demisia salariatului căruia i-a fost modificat unilateral de către angajator felul muncii, survenită după contestarea de către salariat a deciziei angajatorului de a-l concedia, împiedică reintegrarea acestuia în postul deţinut anterior modificării?

Raluca DIMITRIU,

SERBAN BELIGRADEANU: Aspecte esenţiale referitoare la forma, conţinutul si nulitatea deciziei de concediere in lumina Codului muncii, Dreptul, Nr. 6/2004, (pag. 32-46) ION TRAIAN STEFANESCU: Inadmisibilitatea, de regula, a invocării excepţiei de neexecutare a contractului in cazul contractului individual sau al celui colectiv de munca, Dreptul, Nr. 6/2004, (pag. 47-53)

Tiberiu Ţiclea, Particularităţi privind încetarea contractului individual de muncă în dreptul francez, Revista română de dreptul muncii, nr. 6/2009 - - pag. 70-102

Gabriela Cristina Frentiu, Discuţii in legătura cu unele aspecte ale concedierii salariatului pentru necorespundere profesionala , Dreptul nr. 4/2013, pag. 177-189 Anca Grigorescu, Cristina Randjak: Termenul de emitere a deciziei de concediere în cazul concedierii pentru necorespundere profesională, Revista română de dreptul muncii, nr. 2/2011 - pag. 24-28

Octavia Rădulescu, Octavian Rădulescu, Despre concedierea salariatului pentru abatere gravă – ofensa verbală ori fizică, Revista de drept comercial, nr. 5/2010, p. 50-56

Discutii privitoare la concedierea liderului sindical in legislatia actuala, Ovidiu Tinca,

Dreptul, nr. 4/2012, pag. 132-145

Alexandru Ţiclea: Discuţii privind reintegrarea în muncă drept efect al anulării măsurii concedierii dispuse de angajator DREPTUL Nr. 12/2008- pag. 57 ŞERBAN BELIGRĂDEANU: Modul în care trebuie procedat în cazul reintegrării în muncă a salariatului drept consecinţă a punerii în executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive care, ulterior, este modificată sau casată în urma admiterii recursului angajatorului , Dreptul nr. 1/2005, p. 81-87

ADRIAN MIREL PETRARIU; SERBAN BELIGRADEANU, ION TRAIAN STEFANESCU: Discutii privind incetarea de drept a contractului individual de munca ,Dreptul, nr. 1/2004 (pag. 99-112)

ŞERBAN BELIGRĂDEANU: Probleme generate de actualele reglementări referitoare la dreptul de preaviz al salariatului în cazul concedierii pentru anumite temeiuri legale , Dreptul nr. 12/2005- pag. 71-80

Marinela Cioroabă, Reflecţii asupra dreptului salariatului aflat în preaviz de a absenta 4

ore pe zi, Revista română de dreptul muncii, nr. 6/2010-- pag. 39-43

Paul Bălţăţeanu, (comentariu la speţă) Clauza penală privind prejudiciul suferit de angajator ca urmare a încetării raporturilor de muncă din iniţiativa salariatului care a beneficiat

de formare profesională , Revista română de dreptul muncii, nr. 8/2010

- pag. 71-74

Alexandru Ţiclea, Maria Fodor: Consecinţe ale demisiei provocate de angajator cu privire la reintegrarea în funcţie , Dreptul nr. 9/2009 - pag. 96-104 Şerban Beligrădeanu: Consideraţii referitoare la judicioasa interpretare a art. 61 lit. e din Codul muncii [concediere la implinirea varstei si stagiului de cotizare], Dreptul nr. 9/2009- pag.

82-95

Şerban Beligrădeanu: Corecta interpretare a art. 289 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 privitoare la condiţiile în care personalul didactic şi de cercetare din învăţământul superior îşi poate continua activitatea după împlinirea vârstei de pensionare, Dreptul, nr. 4/2011, p.11-24 Şerban Beligrădeanu: Corecta interpretare a art. 289 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 privitoare la condiţiile în care personalul didactic şi de cercetare din învăţământul

superior îşi poate continua activitatea după împlinirea vârstei de pensionare Revista română de dreptul muncii, nr. 2/2011 - pag. 13-23

Alexandru Ţiclea: Concedierea pentru motive economice în dreptul comparat, Revista română de dreptul muncii, nr. 1/2011 - pag. 17-35 OVIDIU ŢINCA: Unele observaţii referitoare la procedura concedierii colective, Dreptul nr. 7/2005, p. 69-76 OVIDIU ŢINCA: Unele observaţii referitoare la concedierea colectivă , DREPTUL nr. 3/2007- pag. 64-80 Raluca DIMITRIU, Opinii privind actuala reglementare românească a concedierii colective, Revista română de dreptul muncii nr. 2/2012, p. 9-15

Comentarii şi propuneri “de lege ferenda” referitoare la obligația angajatorului de a consulta sindicatul sau reprezentanții salariaților în cazul concedierilor colective, Ovidiu Ținca,

Dreptul, nr. 10/2012, pag. 129-143

Sindicate, acorduri/contracte colective, greve

Cristina Casian: Procedura reprezentării salariaţilor în procesul de negociere colectivă,

Curierul Judiciar nr. 5/2012, p.288-292

Cristina CASIAN: Prevederi noi privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetelor europene de întreprindere, Curierul Judiciar, nr. 2/2012, p. 124-128 Ion Traian Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, Revista română de dreptul

muncii, nr. 8/2011, p. 9-43: VIII. Termenele de sesizare a instanţei. Corelaţia dintre Codul muncii şi Legea nr. 62/2011 a dialogului social

Quelques considérations critiques sur l’arrêt du 31 janvier 2012, prononcé par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Pastorul cel Bun c. Roumanie, Sebastian

Răduleţu, Pandectele Române, nr. 11/2012, pag. 23-30

Observaţii teoretice şi practice asupra reprezentativităţii sindicatelor, Ştefan Naubauer,

Revista română de dreptul muncii, nr. 3/2012, pag. 32-35

Adelina Du ţu, Proiectul de cercetare Trade union representation in the european union

member countries, Revista română de dreptul muncii, nr. 1/2013, pag.65-71

Gruppi di imprese e rapporti di lavoro nel diritto italiano, Marco Ferraresi, Revista

română de dreptul muncii, nr. 1/2013, pag.72-77

Sinteza în limba română a articolului „Grupuri de societă ți și raportul de muncă în

dreptul italian” , Revista română de dreptul muncii, nr. 1/2013, pag. 78-80

Raluca Dumitriu, O perspectivă asupra dreptului colectiv al muncii, , Revista română de

dreptul muncii nr. 7/2010, p. 9-20 Efectele contractelor colective de muncă, Alexandru Ţiclea, Revista română de dreptul muncii, nr. 5/2012, pag. 9-14

Alexandru ŢICLEA, Declanşarea negocierii colective , Revista română de dreptul muncii nr. 8/2011, p. 44-48 Verginia Vedinaş, Mihaela Duţa: Consideraţiuni asupra limitelor dreptului de reprezentare de către sindicate a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, Revista română de dreptul muncii, nr. 4/2010- - pag. 26-34 Gabriela Cristina Frenţiu: Discuţie privind dreptul federaţiilor, confederaţiilor sau uniunilor sindicale de reprezentare a membrilor de sindicat ce constituie federaţia, confederaţia sau uniunea sindicală, , Dreptul, nr. 4/2011, p. 122-129 Alexandru Ţiclea, Acordurile colective de muncă, Revista română de dreptul muncii nr. 5/2009 - pag. 9-23

Câteva aspecte controversate din Codul muncii și Legea dialogului social [părţile la negocierea colectivă şi părţile conflictului colectiv de muncă], Ion Traian Stefanescu, Dreptul,

nr. 8/2012, pag. 115-123

Aurelian Gabriel ULUITU, Efectele contractului colectiv de muncă, Revista română de dreptul muncii nr. 1/2012, p. 21-25

Revista română de

dreptul muncii, nr. 8/2009

Interpretarea contractului colectiv de muncă. Suplimente salariale ,

- pag. 145-162

Luminiţa DIMA, Modificarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate anterior intrării în vigoare a Legii dialogului social nr. 62/2011 Reprezentarea părţilor la negocierea şi încheierea actelor adiţionale de modificare, Revista română de dreptul muncii

nr. 1/2012, p. 26-32

Anca Grigorescu, Cristina Randjak, Aspecte cu privire la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unei părţi a acestora,

Revista română de dreptul muncii, nr. 1/2010, p. 40-48

Aurelian Gabriel Uluitu, Regimul juridic al acordurilor încheiate între angajator şi sindicat în afara cadrului formal stabilit de către Legea nr. 130/1996 privin contractul colectiv

de muncă, Dreptul nr. 3/2011, p. 123-126 Raluca Dimitriu, Brîndusa Vartolomei, Ana Vidat, Negocierea colectivă şi protecţia lucrătorilor migranţi în cadrul Uniunii Europene, Revista română de dreptul muncii nr. 5/2009 - pag. 24

Aurelian Gabriel Uluitu: Inexistenţa dreptului salariatului de a solicita, individual, constatarea nulităţii clauzelor contractului colectiv de muncă , Dreptul nr. 12/2010 - pag. 82-85

Laura Carlson, Anchoring the Union Mandate – A Look at the Swedish Labour Law

Model, Revista română de dreptul muncii, nr. 4/2013, pag. 99-123

Alexandru Ţiclea, Reglementarea conflictelor colective de muncă în dreptul comparat,

Revista română de dreptul muncii, nr. 5/2010, p. 15-25 AURELIAN-GABRIEL ULUITU: Consideratii referitoare la regimul juridic al grevei , Dreptul nr. 10/2004, (pag. 63-78) Ion Traian Ştefănescu: Situaţii speciale de nelegalitate a grevei DREPTUL nr. 3/2009-

pag. 22

grevei

DREPTUL nr. 8/2008- pag. 110

Ovidiu

Ţinca:

Răspunderea

organizaţiei

sindicale

reprezentative

în

cazul

AURELIAN-GABRIEL ULUITU: Greva "patronală (lock-out-ul) , Dreptul", Nr. 11/2004, (pag. 137-141) Alexandru Ţiclea: Reglementarea grevei în dreptul german, Revista română de dreptul muncii, nr. 4/2010- pag. 11-14

Neincidenţa art. 9 din Regulamentul (ce) nr. 864/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II) asupra determinării naturii juridice a răspunderii reparatorii a salariaţilor/angajaţilor participanţi la o grevă nelegală,

potrivit Legii nr. 62/2011 a dialogului social, Şerban Beligrădeanu, Revista română de dreptul muncii, nr. 3/2012, pag. 11-23

The right to strike and the right to organize strikes in Poland in the context of the

National System of Labour Law, Andrzej Marian Świątkowski, Revista română de dreptul muncii, nr. 2/2013, pag. 51-80

Oana Tudorache, Rodica Dobre, Ajutorul de deces în contextul legii pensiilor şi al contractului colectiv de muncă aplicabil, Curierul fiscal, nr. 6/2011, p. 29-30

Discutii privitoare la concedierea liderului sindical in legislatia actuala, Ovidiu Tinca,

Dreptul, nr. 4/2012, pag. 132-145

Varia

MIHAI TĂTUŢ: Discuţii în legătură cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 384/2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare , DREPTUL nr. 2/2007- pag. 129-134

OVIDIU ŢINCA: Comentarii referitoare la reglementarea contractului de ucenicie , DREPTUL nr. 9/2006- pag. 48-61 EMIL BĂLAN: Actele juridice privind acordarea titlurilor didactice în învăţământul superior , DREPTUL nr. 3/2007- pag. 81-85

Scurte consideratii referitoare la norma universitara cu privire speciala asupra dispozitiilor art. 288 alin. 1 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, Mara Ioan, Dreptul, nr.

4/2012, pag. 109-120

Ana

Ştefănescu,

Laura

Georgescu,

Unele

observa ții

privind

dispozi țiile

legale

şi

negociate privind norma universitară, durata muncii şi repartizarea programului de lucru,

Revista română de dreptul muncii, nr. 4/2013, pag. 71-83

Ion Traian Ştefănescu: Controverse posibile în legătură cu interpretarea unor norme din cuprinsul Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, Revista română de dreptul muncii, nr. 1/2011 - pag. 11-17

Iulian Bach, Laura Georgescu, Răspunderea contravenţională privind securitatea şi sănătatea în muncă, Revista română de dreptul muncii, nr. 8/2009 - pag. 89-122

Monica GHEORGHE, Norvegia – sinteză asupra relaţiilor individuale şi colective de muncă, Revista română de dreptul muncii nr.8/2011, p. 86-112

Reglementarea profesiei de psiholog în România şi în unele state membre ale Uniunii

Europene, Adelina Duţu, Revista română de dreptul muncii, nr. 3/2012, pag. 45-54

Adelina Duţu, Dobândirea calităţii de psiholog cu drept de liberă practică şi exercitarea

acesteia, Revista română de dreptul muncii, nr. 5/2012, pag.52-62

Adelina Du ţu, Formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, Revista

română de dreptul muncii, nr. 4/2013, pag. 84-98

Noţiuni generale privind contractul individual de muncă al jurnalistului,

Emilian

Frâncu, Revista română de dreptul muncii, nr. 5/2012, pag.38-51

Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept româneşti,

Dreptul nr. 5/2013, pag. 256-278 Selec ție de referent lector univ. dr. Laura Georgescu, Analiza anuală a creşterii şi

raportul comun privind ocuparea for ței de muncă în contextul semestrului european: orientări politice privind politicile de ocupare a for ței de muncă şi sociale, Revista română de dreptul

muncii, nr. 4/2013, pag. 125-130

Asigurări sociale. Asistenţă socială

Isabelle Daugareilh, Responsabilitatea socială a multinaţionalelor: analiză critică şi

perspectivă juridică, Pandectele săptămânale, nr. 25/2011, p. 2-13 Elena Mădălina NICA, Solidarismul, doctrină de filozofie politică şi juridică. Schiţă de portret, Pandectele române, nr. 4/2011, p. 55-79 Medeanu TIBERIU, Micloşină ANDREEA, Practica Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la unele drepturi sociale, Revista română de dreptul muncii nr. 8/2011, p.

113-124

Horaţiu Sasu, Ce s-a mai întâmplat în fiscalitate [contribuţii la sănătate reţinute neconstituţional, cumul de funcţii, angajarea la PFA , Curierul fiscal, nr. 6/2011, p. 27-29

Gabriela Cristina Frenţiu: Discuţii privind competenţa soluţionării de către instanţele judecătoreşti a litigiilor având ca obiect stabilirea şi plata indemnizaţiei de şomaj, Dreptul nr.

12/2010 - pag. 125-129

Paul Bălţăţeanu, Observaţii referitoare la evoluţia reglementării art. 27 din procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţi de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 ,

Revista română de Dreptul Muncii, nr. 4/2011, p. 48-52

Cristina Dănălache, Tratamentul asigurărilor sociale pentru veniturile din convenţii

civile, Curierul fiscal, nr. 10/2010, p. 21-23 Sorin Biban, Despre convenţii civile, Curierul fiscal, nr. 11/2010, p. 34-36

Laura Radu, Munca în străinătate şi asigurările sociale, , Curierul fiscal, nr. 10/2010, p.

23-24

Claudia Ana MOARCĂŞ COSTEA: Protecţia socială a salariaţilor migranţi la nivel internaţional , Curierul judiciar, nr. 3/2011, p.147-153

Claudia-Ana MOARCĂŞ COSTEA: Prestaţiile familiale ale lucrătorilor migranţi în Uniunea Europeană, Curierul Judiciar, nr. 9/2011, p. 439-443

Radu Buziernescu, Precizări referitoare la fiscalitatea veniturilor obţinute în anul 2010

din exercitarea profesiei de avocat, Curierul fiscal, nr. 11/2010, p. 32-34

Radu Rafiroiu, Fondul pentru protecţia socială a lucrătorilor din construcţii, Curierul

fiscal, nr. 11/2010, p. 28-29 Constantin Elisei: Neconstituţionalitatea flagrantă a dispoziţiilor art. 34 alin. 12 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă, Dreptul, nr. 6/2008 - pag. 69

Ana ŞTEFĂNESCU, Unele precizări şi consideraţii referitoare la concediile pentru creşterea copiilor în anul 2012, Revista română de dreptul muncii nr. 1/2012, p. 54-67 Claudia-Ana MOARCĂŞ COSTEA: Dispoziţii speciale aplicabile prestaţiilor de boală, maternitate şi invaliditate din perspectiva Regulamentelor CE 883/2004, 987/2009 şi 988/2009 , Curierul judiciar, nr. 5/2011, p.266-272 GABRIELA CRISTINA FRENŢIU: Consideraţii referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural , DREPTUL nr. 5/2007- pag. 86-94

RALUCA DIMITRIU:

Exerciţiul libertăţii sindicale, Dreptul, Nr. 5/2004, (pag. 99-118)

TEODOR NARCIS GODEANU: Repararea pagubei în cazul condamnării sau al luării unor măsuri preventive pe nedrept (componenţa stabilirii drepturilor la pensie în cadrul sistemului public de pensii) , DREPTUL Nr. 8/2005, - pag. 98-101 GABRIELA CRISTINA FRENŢIU: Stabilirea punctajului mediu anual în cazul persoanelor beneficiare ale pensiei pentru limită de vârstă în baza Legii nr. 3/1977 , DREPTUL nr. 12/2006- pag. 130-136

GABRIELA CRISTINA FRENŢIU: Dreptul la pensia de urmaş reglementat de Legea nr. 19/2000 , DREPTUL Nr. 2/2006- pag. 114-122

Ovidiu

Ţinca,

Unele

observaţii

referitoare

la

noţiunea

comunitară

a

pensiilor

profesionale, Dreptul, nr. 8/2011, p. 97-119

Tiberiu MEDEANU , Campania împotriva unor categorii de pensii profesionale, ,

Pandectele române, nr. 10/2011, p. 88-93 Tiberiu MEDEANU: Vulnerabilitatea ultimelor reglementări referitoare la unele pensii de serviciu , Curierul Judiciar, nr. 9/2011, p. 446-450

Tiberiu Medeanu: Vulnerabilitatea recursului în interesul legii referitor la recalcularea

pensiilor profesionale, Curierul Judiciar nr. 4/2012, p.229-233

Tiberiu Medeanu, Pensii speciale; nelegalitatea recalculării şi reducerii, Pandectele

române, nr. 7/2011, p. 62-79

Tiberiu MEDEANU, Ovidiu OPROESCU, Revizuirea pensiilor speciale prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59 /2011, un afront la adresa justiţiei, Pandectele române, nr.

8/2011, p. 113

Consideraţii referitoare la revizuirea pensiilor militare din perspectiva jurisprudenţei romane şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, Dimitrie-Dan Raiciu, George Coca, Anca

Raiciu, Dreptul, nr. 2/2013, pag. 169-186

Tiberiu Medeanu, Adrian Crăciunescu, Neretroactivitatea legii civile, prin prisma doctrinei şi practicii judiciare referitoare la unele categorii de pensii, Pandectele Române, nr.

11/2011, p. 86

Gabriela Cristina Frenţiu, În legătură cu dreptul la pensie de serviciu al fostului magistrat devenit ulterior avocat, consilier juridic sau având orice altă profesie considerată

vechime în magistratură, Dreptul nr. 4/2010, p. 101-113

ALEXANDRU ŢICLEA: Dreptul la pensia de serviciu al personalului care a desfăşurat o activitate de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională , DREPTUL nr. 1/2007- pag.

105-120

Tiberiu Medeanu: Nelegalitatea unor prevederi din Nota nr. 575 din 5 martie 2009 a Casei Naţionale de Pensii, Revista română de Dreptul muncii, nr. 1/2011 - pag. 35-41

Valerică Dabu, Remus Borza, Suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării dreptului la

muncă – o măsură neconstituţională, Revista română de dreptul muncii, nr. 1/2010, p. 32-39

Radu I. Motica, Tiberiu Medeanu: Neconstituţionalitatea prevederilor legale referitoare la interdicţia cumulării pensiei cu salariul şi implicaţiile în domeniul învăţământului superior ,

Revista română de dreptul muncii, nr. 8/2010

- pag. 25

OVIDIU TINCA:

Contractul de solidaritate, Dreptul, Nr. 5/2004, (pag. 119-128)

Ovidiu Ţinca: Noţiunea de lucrător în dreptul securităţii sociale al Uniunii Europene, Revista română de dreptul muncii, nr. 4/2010- - pag. 15-25

Claudia Ana Moarcăş Costea, Coordonarea politicilor de protecţie socială la nivelul Uniunii europene: metoda deschisă de coordonare (MDC), , Revista română de drept privat nr.

4/2010, p. 134-151

Claudia Ana MOARCĂŞ COSTEA: Coordonarea sistemelor de securitate socială din perspectiva Convenţiei europene de securitate socială elaborată de Consiliului Europei ,

Curierul judiciar, nr. 4/2011, p. 211 EUGENIA SORTAN: Aplicarea in timp a Legii nr. 19/2000 in domeniul recalculării pensiilor, Dreptul, Nr. 7/2004, (pag. 106-117)

Dumitru Ion, Efectele retribuirii în acord global, conform Legii nr. 57/1974 asupra stabilirii şi recalculării pensiilor publice , Curierul judiciar nr. 10/2010- pag. 568

SERBAN BELIGRADEANU: Consideraţii de ansamblu si observaţii critice referitoare la tribunalele specializate de munca si asigurări sociale, precum si la asistenţii judiciari, in lumina Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 5-20) ION TRAIAN STEFANESCU: Consideraţii referitoare la aplicarea art. 38 din Codul muncii, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 79-83) ION IMBRESCU: Consideraţii referitoare la sinonimia sintagmelor de "protecţie sociala" si de "securitate sociala", Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 86-89)

GABRIELA CRISTINA FRENTIU: Probleme in legătura cu acordarea concediului si a indemnizaţiei aferente pentru creşterea copilului in cazul naşterii unor gemeni, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 90-94)

Roxana Năstase (Osiac), Carmen Claudia Drăghici, Instrumente financiare comunitare cu relevanţă pentru domeniul social, Revista română de dreptul muncii, nr. 6/2010-- pag. 63-89

Ovidiu Jurca, Consideraţii privind Decizia Curţii Constituţionale nr. 1276/2010 şi unele propuneri de modificare a Codului muncii, Revista română de dreptul muncii, nr. 1/2011- pag.

41-52

Andra Stănescu, Plata pensiilor administrate privat, , Curierul fiscal, nr. 3/2011, pag.29-

30

Claudia

Ana

Moarcăş

Costea,

Standarde

internaţionale

minime

de

coordonare

a

sistemelor de securitate socială, Curierul judiciar, nr. 2/2011, p. 84-88

Gabriela Cristina Frenţiu, Reflecţii asupra datei intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi în legătură cu o posibilă situaţie de discriminare între magistraţii beneficiari ai pensiei de serviciu, Dreptul nr. 2/2011, nr. 119-125

Maricica Stoica, Abordarea sistemică a sistemului de sănătate – soluţie de a ieşi din criza

permanentă, Revista de drept comercial, nr. 7-8/2011, p. 101-107

Dumitru Mazilu, Reforma în domeniul sănătăţii. Necesară pentru îmbunătăţirile aşteptate de pacienţi. Încercarea de a transforma, însă, sănătatea într-o marfă reprezintă o gravă

încălcare a drepturilor omului , Pandectele Române, nr. 5/2012, p. 56

Oana Tudorache, Rodica Dobre, Ajutorul de deces în contextul legii pensiilor şi al contractului colectiv de muncă aplicabil, Curierul fiscal, nr. 6/2011, p. 29-30

Despre discriminarea în materia concediului parental (Hulea c. României, cererea nr. 33411/05, sec țiunea a III-a a Cur ții europene a drepturilor omului, hotărârea din 2 octombrie

2012 selecţie, traducere, rezumat şi comentariu de prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guţan) , Pandectele Române, nr. 10/2012, pag. 191-200