Sunteți pe pagina 1din 2
8.1.2, Constructia frinelor en dise Raspindirea largi a frinelor cu discuri In constructia automobilelor este relativ recenté, Aceasta intirziere se datoreste valorii mici pe care 0 are caracteristica C in raport cu a irinelor cu saboti. Odata cu utilizarea servomecanismelor in sistemele de actionare ale frinelor, acest dezavantaj a pierdut din importanta, intrucit frinele cu dise se bucura si de avantaje nete in ceea ce priveste sensibilitatea la variatia coeficientului de frecare, greutatea find micd, iar intrefinevea ugoara, Frinele cu dise pot fi de tip fnchis sau deschis. 8.1.2.1. Prime ow dise deschise In figura 8.4. se reprezinta 0 frind cu disc de tip deschis. De butu- cul 1 al rotii este fixat discul 7, care se roteste odaté cu roata. Discul este cuprins de etrierul 2 ca un cleste. Etrierul are in component pistoa- nele de actionare 3 si bacurile 4 ciptusite cu material de friefiune. Bacu- rile 4 sint ghidate fie tn corpul etrierului fie, ca in cazul ce fata, de tijele 5. Etrierul posed cite doua pistoane dé fiecare parte, Trimitind lichid subs presiune asupra pisioanelor, ele apas& bacurile pe discul 7, in felul acesta frinindu-l. In cazul frtnelor cu dise deschise, avind discul montat pe butucul rotii de-a lungul circumferintei intericare existé posi- bilitatea deformarii acestuia sub actiunea fluxurilor termice create la frinare. In cazul montarii discului pe circumferinta exterioara (fig. 8.4), acest pericol este micgorat. Totodat, butueul rofii, avind forma unui vei tilator, creeazi un curent de aer puternic, care favorizeazi ricirea rapid’ 404 Fig. 84. Frina cu disc deschist, 1 discului. Faptul ci raza medie activa se mareste constituie, de asemenea un avantaj important. La alte construcili de frine, conseciniele supra~ incdlzirilor sint evitate prin configuratia mai complexd a discului (palete radiale Intro dova discuri, Pentru a evita murdirirea suprafotei do fre- care a discalui, garniturile de frietiune discul. tn acest’ scop se utiliceaz’ i guri, ins, un joc mai mic intre bac gi pistonul de actionare decit la frinele cu'sabotl.. Until dintre dezavantajele frinei cu disc deschise fiind expunerea discului la praf si murdarie, acesta se monteaza uneori pe arbo- role planetar cit mai departe de roati,