Sunteți pe pagina 1din 1

PORTOFOLIUL PROFESORULUI

I. Date personale
1. CV de tip european (Europass)
2. Incadrarea
3. Schema orara si ziua metodica
4. Perfectionare si formare continua Evidenta activitatii de perfectionare si formare
continua /participarea la programe si activitati de dezvoltare profesionala
5. Diplome si premii obtinute de profesor
II.Proiectarea didactica
1. Structura anului scolar in curs
2. Programele scolare in vigoare in anul scolar in curs
3. Planificari calendaristice (anuala, semestriala).
4. Proiectarea unitatilor de invatare.
5. Planificarea calendaristica a tezelor pentru semestrul I si II
6. Lista lectiilor AEL
7. Fiele de observare a activitii de predare nvare/raportul scris la inspectiile de
specialitate
8. Lista disciplinelor optionale (unde este cazul), cu documentele necesare (fisa de avizare,
programa, planificare, proiectarea unitatilor de invatare).
III. Evaluare
1. Teste initiale subiect, barem de corectare si notare, concluzii si masuri
2. Teste formative
3. Teste sumative
4. Fise de lucru- tipuri de itemi/ pe nivele de performanta/ pe grupe
5. Produse ale elevilor -modele de portofolii, referate , etc
IV. Realizarea performantei scolare
Bacalaureat
1. Graficul de desfurare a bacalaureatului;
2. Programa examenului de bacalaureat pentru anul in curs
3. Propunerile i subiectele date n anii anteriori la bacalaureat;
4. Graficul cu programul de pregtire suplimentar a elevilor pentru bacalaureat
5. Planificarea simularilor pentru examenul de bacalaureat
6. Tabele cu rezultatele obinute de elevi la bacalaureat
Olimpiade si concursuri scolare
1. Graficele de desfurare a olimpiadelor i concursurilor colare;
2. Documente de interes ( metodologia desfasurarii concursului, tematica,
bibliografia, s.a)
3. Propunerile de subiecte date la concursurile i olimpiadele colare
4. Evidena elevilor capabili de performane colare
5. Tabelele cu rezultatele obinute la olimpiade si concursurile colare
V. Mijloacele de nvmnt
1. Lista manualelor utilizate la clase.
VI. Proiecte personale
1. Materiale cu caracter tiinific, metodic i pedagogic prezentate: la edinele de catedr,
la activiti desfurate la nivel de coal, la diverse seminarii, conferine i ntruniri de
specialitate;
2. Proiecte educationale/ activitati extracurriculare