Sunteți pe pagina 1din 13

Unitatea de învăţare:

CALCULATOARE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE

Structura unui calculator personal Prof. Adriana Ilioasa Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Baia Mare
Structura unui calculator
personal
Prof. Adriana Ilioasa
Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Baia Mare

Calculatorul este o maşină formată din

circuite şi integrate care alcătuiesc diferite

componente controlate printr-un set de programe.

diferite componente controlate printr-un set de programe. Structura unui calculator  Componenta
Structura unui calculator  Componenta HARDWARE-reprezintă componentele fizice ale calculatorului  Componenta
Structura unui calculator
 Componenta HARDWARE-reprezintă
componentele fizice ale calculatorului
 Componenta SOFTWARE – reprezintă
programele
Componenta HARDWARE
Componenta HARDWARE
 Unitatea centrală placa de bază, pe care sunt montate: procesorul (=CPU=unitatea centrală de prelucrare)
 Unitatea centrală placa de bază, pe care sunt montate:
procesorul (=CPU=unitatea centrală de prelucrare) , memoria
internă, placa video, placa de sunet, placa de reţea, etc
 Dispozitive periferice
a)
de intrare: tastatura, mouse (cursor=pointer), joystick,
trackball, touchpad, scanner, microfon
b)
de ieşire: monitor, imprimanta, boxe
c)
de intrare-ieşire: modem, touchscreen, imprimanta
multifunctională
Componenta SOFTWARE  Sistemul de operare administrează resursele calculatorului şi face legatura între partea
Componenta SOFTWARE
 Sistemul de operare administrează resursele calculatorului şi
face legatura între partea hardware a calculatorului şi restul
aplicaţiilor
Exemple: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
Linux , MS-DOS, MAC Leopard, etc)
Programe de aplicaţii - ajută utilizatorul să rezolve probleme
din diverse domenii de activitate
Exemple: Pachetul Office 2007, 2010, 2013(Word, Excel,
PowerPoint, Access), programe pentru instruire asistată de
calculator-AEL,
programe multimedia, Internet Explorer,
Outlook Express, proiectare asistată de calculator CAD
 Programe utilitare (întretinere sistem, arhivare, antiviruşi,
kit-uri instalare)
Programe pentru activităţi de birou Microsoft Office  Word – folosit pentru tehnoredactarea fişierelor document
Programe pentru activităţi de birou
Microsoft Office
 Word – folosit pentru tehnoredactarea fişierelor
document
 Excel – folosit pentru calcul tabelar în registre de
calcul: calcule, relaţii între coloanele tabelului,
diagrame
PowerPoint – pentru prezentări sub formă de
diapozitive (slide-uri)
 Access – pentru crearea şi gestionarea bazelor de
date sub formă de tabele între care există legături
Programe utilitare  Programe de arhivare – reduc dimensiunea fişierelor Exemple: RAR, ZIP, etc 
Programe utilitare
 Programe de arhivare
– reduc dimensiunea fişierelor
Exemple: RAR, ZIP, etc
 Programe antivirus
-sunt folosite pentru a identifica, izola şi elimina noii
viruşi;
-se recomandă actualizarea periodică a bazei de date a
aplicaţiei antivirus pentru a identifica, izola şi elimina
noii viruşi
Exemple: Norton Antivirus, Mc Afee, NOD 32, etc
2. Lansarea în execuție a aplicațiilor
2. Lansarea în execuție a aplicațiilor
 În meniul lateral c lic pe Căutare /Aplica ț ia dorit ă

În meniul lateral clic pe Căutare/Aplicația dorită

 În meniul lateral c lic pe Căutare /Aplica ț ia dorit ă
În meniul lateral c lic pe Căutare /Aplica ț ia dorit ă sau  Dublu clic
sau  Dublu clic pe iconița de pe Desktop, daca ea există
sau
 Dublu clic pe iconița de pe Desktop, daca ea
există
meniul lateral c lic pe Căutare /Aplica ț ia dorit ă sau  Dublu clic pe
4. Închiderea sistemului de calcul 1. Se salvează toate datele și se închid toate aplicațiile
4. Închiderea sistemului de calcul
1.
Se salvează toate datele și se închid toate aplicațiile
2.
Clic pe combinația de taste Ctrl+Alt+Del
3.
Click pe butonul de închidere
Observație: Pentru a închide o aplicație care nu mai
răspunde la comenzi, se deschide fereastra
Windows Task Manager, prin apasărea simultană a
combinației de taste Ctrl+Alt+Del
Restartarea sistemului de calcul
Restartarea sistemului de calcul
De obicei, după instalarea unei aplicații, calculatorul trebuie restartat.
De obicei, după instalarea unei aplicații,
calculatorul trebuie restartat.
sistemului de calcul De obicei, după instalarea unei aplicații, calculatorul trebuie restartat. Aplicație practică
Aplicație practică
Aplicație practică
sistemului de calcul De obicei, după instalarea unei aplicații, calculatorul trebuie restartat. Aplicație practică
sistemului de calcul De obicei, după instalarea unei aplicații, calculatorul trebuie restartat. Aplicație practică

FIȘA DE LUCRU

DISPOZITIVE PERIFERICE

FIȘA DE LUCRU DISPOZITIVE PERIFERICE  dispozitive periferice de intrare: tastatura, mouse, microfon, touchpad,

dispozitive periferice de intrare: tastatura, mouse, microfon, touchpad, creion optic, scanner, microfon, webcam

dispozitive periferice de iesire: monitor, imprimantă, plotter, boxe

periferice de iesire: monitor, imprimantă, plotter, boxe  dispozitive periferice de intrare- ieșire : modem,

dispozitive periferice de intrare-ieșire: modem, touchscreen

APLICAȚIE PRACTICĂ Dispozitive periferice

1. Într-un fișier Word, completați schița de mai sus (utilizând internetul) cu toate dispozitive periferice cunoscute de voi, astfel încât despre fiecare periferic să apară:

denumirea:

descrierea și rolul în funcționarea calculatorului

1 imagine 2. Salvati fisierul in locul și cu numele indicat de profesor.

MEMORIA CALCULATORULUI  memoria internă - RAM – conține programele deschise la un moment dat,
MEMORIA CALCULATORULUI
 memoria internă
- RAM – conține programele deschise la un moment
dat,
este volatilă, adica conținutul ei se pierde la oprirea
calculatorului;
- ROM – conține informații necesare funcționării
calculatorului, este scrisă de producător, nu poate fi
modificată, este nevolatilă, poate fi doar citită
 memoria externă
- hard disk( 350 GB),
- DVD-ROM (4,7 GB)
- CD-ROM (750 MB)
- memory flash USB(ex.8 GB)
Unitatea de măsură pentru memoria calculatorului  1 bit - cea mai mică unitate de
Unitatea de măsură pentru memoria
calculatorului
 1 bit - cea mai mică unitate de măsură a
informației, poate memora doar valorile 0 sau
1
 1 Byte (octet) – o grupare de 8 biți
 1 KiloByte(KB) =1024 Bytes =2 10 bytes
 1 MegaByte (MB) =1024 KiloBytes =2 10 KB
 1 GigaByte (GB) =1024 MegaBytes =2 10 MB
 1 TerraByte (TB) =1024 GigaBytes =2 10 GB
APLICAȚIE PRACTICĂ MEMORIA CALCULATORULUI  Titlu: Memoria calculatorului  Subtitlu: Nume și prenume elev 

APLICAȚIE PRACTICĂ MEMORIA CALCULATORULUI

Titlu: Memoria calculatorului

Subtitlu: Nume și prenume elev

Memoria calculatorului  Subtitlu: Nume și prenume elev  Descrieți din ce este alcătuită memoria

Descrieți din ce este alcătuită memoria calculatorului utilizând schema de mai sus.

La memoria externă, pentru fiecare dispozitiv adăugați câte o descriere, imagine și capacitate de stocare.

Descrieți Bit, Byte și multiplii lui.

Salvați fișierul în locul și cu numele indicat de

profesor.