Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI PENTRU SOFER DE AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ

1. Denumirea postului:
Sofer autocamion/masina de mare tonaj,
cod COR : 833201
2. Relatii organizatorice:
- Se subordoneaza : coordonatorului de transport
- Colaboreaza cu : toate compartimentele din cadrul societatii
3. Obiectiv:
Efectuarea transporturilor interne si internationale a marfurilor in conditii optime cu
respectarea indicatiilor coordonatorului de transport
4. Atributiile postului:
a) inainte de plecarea in cursa se va prezenta la garaj in stare buna de sanatate, odihnit,
pregatiti pentru efectuarea transportului;
b) are obligatia sa asiste la incarcarea si descarcarea marfurilor transportate, permitand
efectuarea acestor operatiuni astfel incat pe parcursul transportului sa se asigure securitatea
marfurilor si sa se preintampine deplasarea acestora (prin folosirea chingilor de forta si
ancorare), degradarea, distrugerea sau producerea unor evenimente rutiere;
c) asista la incarcarea marfii urmarind numarul coletelor incarcate, marcajul acestora, starea
aparenta a ambalajului si a marfii;
d) daca in urma verificarilor la incarcarea marfii soferul constata nereguli, anunta beneficiarul
sa ia masuri imediate de remediere. In cazul in care beneficiarul nu ia masuri imediate de
remediere, soferul are obligatia de a informa seful ierarhic (coordonatorul de transport) care
decide cu privire la executarea transportului;
e) in cazul in care se constata la mijlocul de transport, la sigilii, la semne, marcaje sau marfa
urme de violare, pierderi, scurgeri, alterari, avarii, substituiri sau scaderi in greutate peste
toleranta legala, mijlocul de transport nu se va deschide sau, dupa caz, nu se va descarca ,
soferul avand obligatia de a anunta de urgenta coordonatorul de transport in vederea luarii
masurilor care se impun;
f) nu permite incarcarea marfurilor din alte categorii pentru care autovehiculul nu detine
licenta;
g) nu incarca vehiculul peste capacitatea utila de transport urmarind greutatea pe axe
precum si respectarea tonajului si a gabaritului;
h) realizeaza transportul in conformitate cu prevederile contractuale si a indicatiilor primite de
la coordonatorul de transport;
i) respecta normele de protectia muncii si PSI prevazute de legislatia in vigoare pe tot timpul
transportului;
j) are obligatia ca pe toata durata efectuarii transportului sa asigure existenta la bordul
autovehiculului a documentele impuse de categoria de transport rutier efectuata si de
prevederile legale in vigoare, respectiv :
- acte personale (permis auto, atestat sofer, pasaport, asigurare medicala);
- acte pentru autovehicul (certificate inmatriculare, talon, inspectie tehnica, asigurare auto
carte verde si asigurare marfa - , licenta de transport, licenta de executie, autorizatii de
transport, certificate de agreere vamala, diagrame tahograf, foi parcurs);
- acte marfa (carnet TIR, CMR-uri, certificate de calitate, certificate de abilitate, de
conformitate sau fitosanitare, daca este cazul).
k) asigura descarcarea marfii dupa inchiderea carnetului TIR si ruperea sigiliului de pe
mijlocul de transport de catre organul vamal. Nu va permite eliberarea marfii inainte de
efectuarea operatiunilor vamale de import si de primirea carnetului TIR inchis;
l) este obligat sa asiste personal la descarcare, urmarind preluarea marfii de catre beneficiar.
In cazul in care constata lipsuri sau deteriorari ale marfii, pe langa mentionarea acestora in
scrisoarea de transport (CMR), se va intocmi un proces verbal care va fi semnat de catre

beneficiar, sofer si un martor, soferul fiind direct raspunzator de lipsurile sau detriorarile
aparute daca nu a mentionat la incarcare observatiile sale in scrisoarea de transport;
m) intocmeste necesarul de aprovizionare cu piese de schimb, materiale, anvelope,
combustibil;
n) comunica imediat telefonic coordonatorului de transport orice eveniment de circulatie in
care este implicat el sau autovehiculul;
o) la sosirea din cursa, in termen de 24 de ore, preda referentului de tir si tranzite toate
documentele cursei primite la plecare si cele dobandite pe parcurs in vederea justificarii
activitatii sale si a autovehiculului pe toate durata cursei si pentru a deconta avansul primit la
plecare;
p) are obligatia de a semnaliza la sosirea din cursa orice defectiune sesizata sau orice
functionare anormala a vreunui echipament ;
q) are obligatia ca la sosirea din cursa sa ofere detalii despre starea tehnica a mijlocului de
transport, a necesarului de piese de schimb sau a altor operatiuni pe care le considera
necesare a fi efectuate in vederea functionarii optime a mijlocului de transport;
r) participa la efectuarea reparatiilor efectuate la sediul societatii alaturi de mecanic (pentru
mijloacele de transport pe care este titular);
s) permanent ia masurile necesare efectuarii in conditii optime a transportului in functie de
conditiile atmosferice si cele care sa previna sustragerea marfii;
t) este interzisa respectarea oricarei instructiuni data de benficiarul transportului care sa duca
la eludarea legii sau comiterea de infractiuni;
u) are obligatia ca pe timpul cursei, in fiecare zi la ora 10 dimineata (ora Romaniei) sa
comunice toate problemele aparute si pozitia sa pentru a da posibilitatea preluarii comenzii
de retur inainte ca autovehiculul sa fie descarcat;
v) are obligatia de a raspunde la mesaje oferind detalii complete privind situatiile pentru care
este apelat;
w) urmareste permanent valabilitatea documentelor acordand o atentie deosebita
urmatoarelor : viza de pe pasaport, verificare tehnica anuala ITP, certificate de agreere
vamala, carnet TIR, licente, carte verde, LARM (pentru cap tractor), GREEN LORRY (pentru
semiremorca);
x) se ingrijeste pe timpul transportului de integritatea tuturor documentelor incredintate, orice
deteriorare a acestora putand duce la anularea valabilitatii lor;
y) confirma prin semnatura pe foaia de parcurs ca autovehiculul corespunde din punct de
vedere tehnic si completeaza toate rubricile prevazute in aceasta;
aa) parcheaza autovehiculul numai in locuri special amenajate, pazite, care sa asigure
securitatea marfii si a autovehiculului;
bb) intretine corespunzator mijloacele de transport cu care circula, asigurand-le un aspect
agreabil si curat precum si functionarea optima a acestora;
cc) aduce la cunostinta conducerii societatii toate reparatiile mijlocului de transport efectuate
pe parcursul unei deplasari in vederea trecerii acestora in caietul de service;
dd) in cazul accidentelor produse din culpa soferului, acesta va suporta integral sumele care
nu se recupereaza de la asigurari;
ee) imediat dupa terminarea cursei, asigura gararea corespunzatoare a mijlocului de
transport;
ff) in cazul predarii mijlocului de transport unui alt sofer, are obligatia ca mijlocul de transport
sa se afle in stare perfecta de curatenie si sa instiinteze conducerea societatii si mecanicul
despre eventualele probleme tehnice;
gg) respecta termenele de prezentare la incarcare/descarcare respectand acordul AETR;
hh) respecta regimul de munca si de odihna al soferului prevazut de legislatia in vigoare;
ii) cunoaste si respecta legislatia nationala si internationala aplicabila in domeniul
transportului;
jj) pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor legate de beneficiarul transporturilor si
natura marfii transportate;
mm) prezenta fisa de post se completeaza cu responsabilitatile reglementate in documentele
sistemului de management al calitatii aprobate, deciziile si dispozitiile directorului general;
nn) primeste si alte sarcini si dispozitii din partea conducerii societatii pe care le realizeaza
intocmai si la timp, avand obligatia sa informeze despre indeplinirea / neindeplinirea acestora
sau sa solicite motivat amanarea termenelor pentru executarea acestora.

5. Specificatia postului:
- cunostinte : studii medii (de dorit)
- permis de conducere categoria B+E, C+E
- experienta : minim 3 ani transporturi nationale/internationale in domeniu.
6. Abilitati si aptitudini:
- Comunicare, coerenta in exprimare
- Lucru in conditii de stres
- Aptitudinea de a lucra cu documente
- Planificarea si organizarea activitatilor
- Respectarea instructiunilor scrise si verbale
- Atentie si spirit de observatie
- Punctualitate
- Asumarea responsabilitatilor
- Apt din punct de vedere medical si psihologic conform examinarilor periodice
- Fara antecedente grave la circulatia pe drumurile publice in ultimele 36 de luni cum
fi consumul de bauturi alcoolice si/sau accidente grave de circulatie.

Aprobat de:
Director General

ION FLORIN

Data: 16.10.2014

Semnatura:

Prezenta fisa de post este parte integranta a contractului individual de munca numarul 21 din
16/10/2014, iar prevederile acesteia sunt confidentiale.

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar:

ANGHEL GHERGHE

Data: 16.10.2014

Semnatura angajat:

S-ar putea să vă placă și