Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE

Subsemnatul/Subsemnata
domiciliat n comuna Luncavia, jud. Tulcea posesor al B.I sau C.I. seria.. nr......
eliberat de printe al elevilor:
..
.
..
.
..
.
Declar pe propria rspundere, cunoscnd dispoziiile art.326 din codul Penal cu privire la fals
n declaraii c n luna iulie 2014 nu am venituri care s depeasc 450 lei pe membru de familie (50%
din venitul minim brut pe economie).
Dau prezenta declaraie pentru a-i servi fiului/fiicei .....
la coal.

Data:

Semntura