Sunteți pe pagina 1din 14

Determinarea poziiei financiare a

ntreprinderii
(Diagnosticul financiar)

BILAN FINANCIAR (Patrimonial) (lichiditate exigibilitate)

ELEMENTE DE ACTIV
1. Active imobilizate necorporale
2. Active imobilizate corporale
3. Impbilizri financiare
I Active imobilizate (1+2+3)
4. Stocuri (nota 12)
4.1. Materii prime
4.2. Materiale consumabile
4.3. Ambalaje
4.4. producia n curs
4.5. Produse aflate la teri
4.6. Produse finite
4.7. Mrfuri
4.8. Avansuri pt. cumprri stocuri
5. Creane (nota 5)
5.1. Creane comerciale
- din care incerte
5.2. Alte creane
6. Investiii pe termen scurt
7. Casa i conturi la bnci
II Active circulante (4+5+6+7)
8. Cheltuieli n avans
Activ total (I + II + 8)

20

20

Indici de
evoluie
(%)

ELEMENTE DE PASIV
1. Capital subscris i vrsat
2. Rezerve din reevaluare
3. Rezerve legale
4. Rezerve din surplus reserve reevaluare
5. Alte reserve
6. Aciuni proprii
7. Pierderi din instrumente de capital propriu (-)
8. Profit/pierdere reportat (+/-)
9. Profit/pierdere exerciiu financiar (+/-)
10. Repartizare profit
I Capital propriu (nota 1)
11. Datorii pe termen lung (nota 5)
12. Provizioane pt pensii i obligaii similare
(pe TL nota 2)
13. Venituri n avans
- subvenii pt investiii
II Datorii pe termen lung (11+12+13)
III Capital permanent (I+II)
14. Venituri n avans (sume de reluat ntr-o
perioad de 1 an)
15. Datorii comerciale furnizori
16. Avansuri ncasate
17. Alte datorii pe termen scurt
IV. Datorii pe termen scurt (14+15+16+17+...)
Pasiv total (III + IV)

2010

2011

Indici de
evoluie
(%)

1. Echilibrul financiar
Fondul de rulment
Elemente de calcul

20...

20...

Indici
de
evoluie
(%)

I. FR = Capitaluri Permanente - Active imobilizate (nete)


1. Capital propriu
2. Datorii pe termen lung
3. Subvenii pentru investiii
4. Provizioane (pe termen lung)
Capitaluri permanente
5. Active imobilizate nete
Active imobilizate nete
Fond de rulment I
II. FR = Activ Circulant Net Datorii mai mici de un an
1. Active circulante
2. Cheltuieli efectuate n avans
Activ circulant net (total)
3. Datorii pe termen scurt
4. Venituri ncasate n avans
Datorii pe termen scurt (total)
Fond de rulment II

Necesarul de fond de rulment


Elemente de calcul
NFR = Nevoi temporare Resurse temporare
(+) Active circulante
(-) Disponibiliti
(-) Investiii pe termen scurt
(+) Active de regularizare (cheltuieli n avans)
Nevoi temporare
(+) Datorii pe termen scurt
(+) Pasive de regularizare (Venituri n avans)
(-) Credite pe termen scurt
Resurse temporare
Necesar de fond de rulment (NFR)

20...

20...

Indici de
evoluie
(%)

Trezoreria net
Elemente de calcul

20...

Indici de
evoluie
(%)

20...

I. TN = Fond de rulment Nevoia de fond de rulment


II. TN = Active de trezorerie Pasive de trezorerie
(+) Disponibil n cas i conturi bancare
(+) Investiii pe termen scurt
Active de trezorerie
Pasive de trezorerie
Trezoreria net II

2. Ratele de finanare
Ratele de finanare
(denumire)

Relaia de calcul

1. Rata finanrii stabile (Rfs)

rata
imobilizrilor

autofinanrii

- rata finanrii
acestora

strine

2. Rata finanrii globale (Rfg)

Capital permanent
100
Active imobilizate nete
Capital propriu
100
Active imobilizate nete
Capital mprumutat
100
Active imobilizate nete
Fond de rulment net
100
Nesar de fond de rulment

20...

20...

Indici
de
evoluie
(%)

3. Solvabilitate - Lichiditate

Relaia de calcul
Solvabilitatea
Capacitatea de rambursare a
datoriilor(Crd)
- optim - 1,00
- minim - 0,33
Capacitatea
brut
de
rambursare a datoriilor (Cbrd)
Capacitatea
net
de
rambursare a datoriilor (Cnrd)
Rata cheltuielilor financiare
( Rchf )
- EBE max 0,6
- Cifra de afaceri max 0,03

Capacitatea de autofinantare
Datorii totale
Excedent brut din exploatare
Datorii totale
Autofinantarea exercitiului
Datorii totale
Cheltuieli financiare
Excedent brut din exploatare

(rezultatul din exploatare,


cifra de afaceri, productia exercitiului)

Rata solvabilitii general


(Rsg)
(1)
Total activ
(1)
- optim - 2,00
Datorii totale
- minim - 1,66
(2)
Activ net contabil
(2)
- optim - 0,5
Total activ
- minim - 0,35
Rata
de
solvabilitate
Total activ
financiar (Rsf) min 2.00
Datorii financiare totale
Lichiditatea
Lichiditatea general (LG)
min 1,2 1,8
Lichiditatea intermediar(LI)

min. 0,8

Lichiditatea imediat
(de
trezorerie) (Li)
min 0,2-0,3
Lichiditatea la vedere (Lv)
min 0,85 1,15.

Active curente (circulante)


Pasive curente
Activ curent Stoc Creante incer
Pasive curente
Disponibilitati + Creante certe
=
Pasive curente
Disponibilitati + Plasamente
Pasive curente (imediat exigibile)
Disp in casierie si conturi bancare
Credite bancare pe termen scurt

20...

20...

Indici
de
evoluie
(%)

4. Ratele de structur
ACTIV

Ratele de structur
1. Rata activelor imobilizate (RAi)

- rata imobilizrilor corporale (Ric)


- rata imobilizrilor financiare (Rif)
2. Rata activelor circulante (RAc)

- rata stocurilor (Rsk)

- rata creanelor comerciale (RC)


- rata disponibilitilor bneti i a
plasamentelor(RD,P)

Relaia de calcul
Active imobilizate
100
Activ total
Imobilizri corporale
100
Activ total
Im obilizari financiare
100
Activ total
Active circulante
100
Activ total
Stocuri
100
Activ total
Creante comerciale
100
Activ total
Disp + Val mob plasament
10
Activ total

20...

20...

Indici
de
evoluie
(%)

Ratele de structur
PASIV

Ratele de structur

Relaia de calcul

1. Rata stabilitii financiare


(Rsf) (50% 66%)
2. Rata autonomiei financiare
globale (Rafg)( R afg 1 3 )

Capitalul permanent
100
Pasiv total
Capital propriu
100
Pasiv total

- rata autonomiei financiare la


termen (RAft) - ( R Aft (1) 50% )

(1)

- ( R Aft (2 ) 100 %)

Capitalul propriu
100
Capitalul permanent

(2)
Capital propriu
100
Datorii pe termen mediu i lung

3.Rata de ndatorare global


(Rig)
Datorii totale
(1)
100;
- Rig (1) < 50%
Pasiv total
Datorii totale
(2)
100;
- Rig (2) < 200%
Capital propriu
- rata de ndatorare la termen (1)
(Rit)
Datorii pe termen mediu i lung
100
- Rt (1) 50%
Capital permanent

- Rt (2) = max100%

(2)
Datorii pe termen mediu i lung
100
Capitalul propriu

20...

20...

Indici
de
evoluie
(%)

5. Situaia Net (Activ Net Contabil)

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indicatori

Capital subscris vrsat


Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Rezerve reprezentnd surplusul realizat din
rezerve din reevaluare
Alte rezerve
Profitul sau pierderea reportat
Profitul sau pierderea exerciiului financiar
Alte elemente conform formular M. Finante
Repartizarea profitului
Capitaluri proprii (Situaia Net)

20...

20...

Indici de
evoluie
(%)

Ratele rentabilitii
1. Rentabilitatea comercial (Rc) (ROS) return on sales

Rc =

Re( EBE , Pn, PnCa )


100
Ca

Explicaii
1.1. pt. ntreaga activitate
Cifra de afaceri
Rezultat din exploatare
EBE (R expl+ch. am+ch. prov+alte ch. iz/tx-alte
venituri expl)

Rezultat net
Rc(1) (Re/Ca 100)
Rc(2)(EBE/Ca 100)
Rc(3)(Pn/Ca 100)
1.2. pt activitatea de comer
Cifra de afaceri din comer (cont 707)
Ch. privind mrfurile (cont 607)
Adaos comercial (Ad)(lei)
Cota de adaos comercial ( k ) (1)
( k 1=Ad/Ch 100)
Cota de adaos/rabat comercial ( k ) (2)
( k 2=Ad/Ca 100)

20

20

Indici de
evoluie
(%)

2. Rentabilitatea economic (Re) (ROA, ROI)


Re =

Ptb ( EBE , Re)


100
[ Activ total ( fix i circulant )] sau [Capital investit ( propriu i mprumutat )]

Explicaii
Activ total(capital avansat) (At)
- fix
- circulant
- chelt. n avans
Pasiv total (capital investit/angajat)
- capital propriu (Kpr)

- datorii pe termen lung (DTL)


- datorii pe termen scurt (DTS)
- venituri n avans
- provizioane (TL/TS)
Profit brut
Re(1) (Rexpl)
Re(2) (EBE)
Re(3) (Pbrut)

Randam activelor (Ca/At)


Rentab comercial brut (Rexpl/Ca)

20

20

Indici de
evoluie
(%)

3. Rentabilitatea financiar (Rf) (ROE)

Rf =

Pn
100
K pr ( Kp)

Explicaii

Rezultat net (Pn)


Capital propriu (Kpr)
Datorii pe termen lung (DTL)
Capital permanent (Kp) (Kpr + DTL)
Cifra de afaceri (Ca)
Rf(1) (Pn/Kpr 100 )
Rf(2) (Pn/Kp 100 )

Pn/Ca (rentab comercial net)


Ca/Kpr (randamentul capitalului propriu)
Ca/Kp (randamentul capitalului permanent)
Kpr/Kp (autonomia financiar la termen)
DTL/Kpr (grad de ndatorare la termen)

20

20

Indici de
evoluie
(%)

Tabloul soldurilor intermediare de gestiune

Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

20
Elemente de calcul

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct 707)


(-)Cheltuieli privind mrfurile (ct 607)
Marja comercial (1-2)
(+)Producia vndut (ct 701 - 706 +708)
(+)Variaia stocurilor (ct 711 +/-)
(+)Producia imobilizat (ct 721 + 722)
Producia exerciiului (4 +5+6)
(-)Consumuri intermediare inclusiv cheltuieli provenite
de la teri(gr.60, exclusiv 607, gr.61, gr.62, exclusiv 621)
Valoarea adugat (3+7-8)
(+)Venituri din subvenii de exploatare (7411)
(-)Cheltuieli cu impozitele i taxele (gr.63)
(-)Cheltuieli cu personalul (gr 64 +621)
Excedentul (deficitul) brut din exploatare (9+10-1112)
(+)Alte
venituri
din
exploatare
i
venituri
dinjprovizioane
(-)Alte cheltuieli din exploatare
(-)Cheltuieli cu amortizarea, ajustari i provizioane
(-)Alte ajustri (709)
Rezultatul din exploatare (13+14-15-16)
(+)Venituri financiare
(-)Cheltuieli financiare
Rezultatul curent (17+18-19)
(+)Venituri extraordinare
(-)Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar (21-22)
Rezultatul brut al exerciiului (20+23)
(-)Impozitul pe profit
Rezultatul net al exerciiului (24-25)

20

Indici de
evoluie
(%)

Capacitatea de autofinanare

Metoda substractiv
Excedentul brut din exploatare

+
-

+
+
=

Alte venituri din exploatare (cu excepia celor


provenite din reluarea de provizioane, din vnzarea
activelor cedate, subvenii pentru investiii)
Alte cheltuieli de exploatare (cu excepia cheltuielilor
cu amortizrile, ajustrile de valoare i provizioanele,
cheltuieli privind activele cedate si alte operaiuni de
capital)
Venituri financiare (cu excepia veniturilor din
provizioane, din investiii financiare cedate)
Cheltuieli financiare (cu excepia cheltuielilor pentru
ajustri i provizioane, investiii financiare cedate)
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Impozitul pe profit
Capacitatea de autofinanare
Metoda aditiv

Rezultatul net
+ Cheltuieli cu amortizrile

+
+
=

Cheltuieli cu provizioanele i ajustri (din exploatare,


financiare i extraordinare)
Veniturile din ajustri i provizioane (din exploatare,
financiare i extraordinare)
Cheltuieli cu activele cedate (ieite din patrimoniu)
Veniturile din vnzarea imobilizrilor
Subveniile pentru investiii virate la venituri
Capacitatea de autofinanare

20

20

Indici de
evoluie
(%)