Sunteți pe pagina 1din 6

PUNCTE FORTE SI PUNCTE SLABE CE CARACTERIZEAZA ACTIVITATEA

S.C.
Punctele forte si slabe n domeniul financiar identificate n urma analizei economicofinanciare
Puncte forte si slab e n domeniul financiar
Nr.
crt.

Puncte forte

Cauze

Efecte

- Cresterea profitului brut si net

- Utilizarea corespunzatoare a

- Ofera o baza corespunzatoare

mijloacelor materiale si banesti

de dezvoltare n continuare a

mbunatatirea

alocate pentru desfasurarea

activitatii si posibilitatea

eficientei si a

activitatii

efectuarii de investitii din

profitabilitatii
firmei

resurse interne
- Reducerea cheltuielilor totale
pe seama scaderii celor

- Contribuie la satisfacerea

materiale si cu personalul

asteptarilor actionarilor

- Cresterea veniturilor

Grad redus de
2

ntors de
ndatorare

Nivelul scazut al datoriilor, ca


urmare a apelului redus la
mprumuturi pe termen mediu si
lung

Cheltuielile scazute cu
dobnzile si/sau diminuarea
penalitatilor pentru neachitarea
la timp a sumelor datorate
furnizorilor

- O mai buna corelare a


productiei cu cererea
3

Nivel redus al
stocurilor

- Preocuparile factorilor de
decizie pentru lichidarea
stocurilor

Reducerea cheltuielilor de
stocare si scaderea ratei
stocurilor

Nr.
crt.

Puncte slabe

Cauze

Efecte
- Cresterea creantelor si a ratei

Durata mare de
1

recuperare a
creantelor

Operatiuni cu o viteza mica

creantelor

privind procesul de decontare


cu clientii determinate de

- Nivel redus al

blocaje financiare

disponibilitatilor banesti si a
lichiditatii imediate
- Nivel redus la ratei lichiditatii

Nivel redus al

disponibilitatilor

Nencasarea la timp a

banesti n raport cu

creantelor datorita blocajului

obligatiile exigibile financiar si nrautatirii relatiilor


pe termen scurt ale

de decontare cu clientii

firmei

imediate
- Capacitate scazuta a firmei de
a-si onora obligatiile de plata pe
termen scurt doar din
disponibilitati

Puncte forte si slab e n domeniul comercial


Nr.
crt.

Puncte forte

Cauze

Efecte
- Scaderea costurilor la

Preturi scazute la materiile

Aprovizionarea cu

prime si calitate superioara a

preponderenta de

produselor comercializate

la furnizori externi

comparativ cu cele de pe piata


autohtona

produsele principale
- Cresterea profitului si
mbunatatirea imaginii firmei
- Cresterea ncrederii clientilor
n produsele oferite

Competitivitate pe
piata

- Calitate n general buna a

- Avantaj fata de competitori

produselor
- Cresterea volumului

- Nivelul preturilor

vnzarilor, a cifrei de afaceri si


profitului

- Imaginea de marca a firmei


- Utilizarea unui coeficient
Practicarea unor
3

mediu de profit

preturi medii la
produse

- Cheltuieli relativ mici cu


materiile prime

Nr.
crt.

Activitate intensa

ncheierea de contracte aproape

de import

exclusiv cu parteneri straini

Puncte slabe

Cauze

Activitate de
1

marketing aproape
inexistenta

- Avantaj competitiv fata de


competitori
- Cresterea volumului
vnzarilor, a cifrei de afaceri si
profitului
Cresterea calitatii si a
prestigiului firmei datorita
calitatii produselor
Efecte
Incapacitate de sesizare a

n cadrul firmei nu exista un

modificarilor din mediul de

compartiment de marketing

actiune al firmei si de raspuns la


tendintele pietei si ale cererii

Neutilizarea unui
suport informatic
2

corespunzator n

Nu se acorda destula importanta

activitatea de

acestui aspect

aprovizionare-

Desfasurare la parametrii
inferiori fata de capacitatea
reala

desfacere
Pierderea unor eventuale
3

Neglijarea pietei
externe

Cererea relativ mica


Orientarea prioritar interna

oportunitati de afaceri si de
extindere teritoriala si
internationala

Puncte forte si puncte slabe n domeniul comercial


Nr. Puncte forte

Cauze

Efecte

crt.
- Scaderea costurilor de
productie principale si a
1

Aprovizionarea cu

Preturi medii la materiale si

costurilor principalelor produse

preponderenta de

produse n raport cu cele ale

ce fac obiectul activitatii

la furnizori externi

furnizorilor autohtoni
- O mai buna calitate n raport
cu concurentii
- Calitatea n general buna a
produselor

Competitivitate
ridicata pe piata

Posibilitati mari de a ncheia noi


contracte si de a-si mari

- Nivelul preturilor

segmentul de piata prin


extinderea n noi arii geografice

- Imaginea de marca a firmei


- Utilizarea unui coeficient
Practicarea unor
3

mediu de profit

preturi medii la
produse

- Cheltuieli mici cu materii


prime

Nr.
crt.

- Avantaj competitiv fata de


competitori
- Cresterea volumului
vnzarilor, a cifrei de afaceri si
a profitului

ncheierea unor contracte de

Cresterea prestigiului firmei si o

exclusivitate cu parteneri locali

buna piata de desfacere pe plan

si nationali

national

Puncte slabe

Cauze

Efecte

Numarul si

- Lipsa motivarii determinata de

interesul redus al

politica bazata pe vnzari si

personalului de

aprovizionare

Activitate intensa
de export

specialitate pentru
realizarea unor

- Rigiditatea conducerii vis--

planuri si tehnici

vis de schimbare si nencrederea

de marketing

n strategii pe termen lung

- Pierderi sau vnzari scazute la


anumite produse
- Fluctuatii mari privind nivelul
vnzarilor
- Necorelarea produselor si a
consumatorilor tinta

Lipsa cercetarilor
2

de piata si a
concurentilor

Lipsa departamentului de
marketing si a instructajului
personalului din domeniul
comercial

Proasta
3

Neacoperirea unei game de


produse
Lasarea de oportunitati pentru
concurenti
ntrzieri n comunicari privind

comunicare ntre

Lipsa activitatilor de marketing,

piata de desfacere care se

departamentul

de PR

reflecteaza n deciziile privind

comercial si clienti

aprovizionarea
- Cererea relativ mica

Neglijarea pietei
externe

Pierderea unor eventuale


- Orientare prioritara catre

oportunitati de afaceri

import
Domeniul cercetare dezvoltare
Puncte forte si slab p e n domeniul cercetare dezvoltare
Nr.
crt.

Puncte forte
Initierea unui
program de

modernizare si
retehnologizare a
utilajelor proprii

Cauze

Necesitatea respectarii unor


standarde de calitate si
tehnologice ce rute la nivel

modernizari de

Grad ridicat de uzura morala ale

utilaje pentru alte

utilajelor de transport

firme

Fond de dezvoltare
adecvat

Mentinerea la un nivel

international

Executarea de
2

Efecte

Obtinerea de servicii de calitate


ridicata, mbunatatirea imaginii
firmei

Existenta resurselor financiare

Premise pentru desfasurarea

necesare, ca urmare a

eficienta a activitatii de

mbunatatirii profitabilitatii

cercetare-dezvoltare

Nr.
crt.

Puncte slabe

Nu exista o
1

activitate de
cercetaredezvoltare

Ponderea relativ
2

Cauze

Efecte

Politica bazata pe vnzare si

Cheltuieli ridicate cu

profit din vnzari pe termen

achizitionarea brevetelor de

scurt si sezoniera

inventii si inovatii

Neglijarea atragerii si

Lipsa mbunatatirilor asupra

fructificarii potentialului de

managementului si a activitatilor

inteligenta

din interiorul firmei

Costul ridicat al produselor

redusa a

Impact negativ pe termen scurt

produselor noi si

Nencrederea n integrarea lor

modernizate

pe piata
Cost ridicat

Lipsa unui sistem


informational

asupra competitivitatii firmei

Proasta comunicare a
obiectivelor, lipsa feedback-ului

Necesitatea unor cursuri


pregatitoare cu personalul

Inexistenta comunicarii (online)

Lipsa unui site

Lipsa cercetarii n piata online

Pierderea unor oportunitati a

oficial

si domeniul IT

potentialilor cli