Sunteți pe pagina 1din 1

TEZA LA MATEMATICA SEM II CLASA a VII-a

VARIANTA 1
Toate subiectele sunt obligatorii.

Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.


Se acorda 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I (50 puncte) Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.
4p 1. a) Daca 2a+b = 10, atunci 6a+3b este egal cu .
3p
b) 5a2+3a7+2a3a2+5 dupa reducerea termenilor asemenea, este egal cu .
2
c) 2 3 este egal cu .
3p
4p 2. a) Media aritmetica a numerelor 18, 12 si 30 este egala cu ..
3p
b) Media aritmetica ponderata a numerelor 8 si 9 cu ponderile 3 si respectiv 7 este egala cu .
3p
c) Media geometrica a numerelor 10 1 si 10 1 este egala cu .
4p 3. a) (3x4)2 este egal cu ..
3p
b) Forma descompusa a expresiei 16x29 este egala cu .
3p
c) Rezultatul calculului 3 2 x 1 este egal cu
3

4.

Fie un patrat cu lungimea laturii de 6 cm.


a) Lungimea diagonalei este egala cu cm.
b) Perimetrul patratului este egal cu cm.
c) Aria patratului este egala cu cm2.

5.

Un romb are diagonalele de 24 si respectiv 10 cm.


a) Aria rombului este egala cu cm2.
b) Lungimea laturii rombului este egala cu cm.
c) Aria ABC este .% din aria rombului ABCD.

4p
3p
3p

4p
3p
3p

SUBIECTUL II (40 puncte) Pe foaia de teza scrieti rezolvarile complete.


5p 1. a) Stabiliti daca numarul (x3)2+(x+7)2(x5)218x este pozitiv sau negativ
5p
b) Aflati trei numere daca media lor aritmetica este 28 si ca sunt direct proportionale cu 2, 5
si 7.
2.

Fie expresia E(x,y) = x2 +3y2 4x + 23y + 5, x si yR.


a) Aflati valoarea lui E pentru x=5 si y=3.
b) Daca x = y, aduceti la forma cea mai simpla expresia E.
c) Aratati ca E0 oricare ar fi x, yR.

3.

ABCD este un trapez isoscel ortodiagonal (cu


diagonalele perpendiculare). Bazele AB = 12
cm si CD = 4 cm.
a) Aflati aria trapezului.
b) Aratati ca perimetrul trapezului este egal cu
4 4 13 cm.
c) Aflati aria BOC.

5p
5p
5p

5p
5p
5p