Sunteți pe pagina 1din 4

Programare si limbaje II

Anul I, AR+ITT

Laborator 1. Introducere in Matlab


1.1 Bibliografie
1. Wilson, H.B., Turcotte, L.H., Halpern, D., Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB,
Chapman & Hall/CRC, USA, 2003, ISBN 1-58488-262-X.
2. Ghinea, M., Fireteanu, V., Matlab Calcul numeric, grafica, aplicaii, Ed. Teora, Bucuresti, 2004.
3. MATLAB, The Language of Technical Computing Function Reference, The MathWorks Inc., USA, 2004.
4. Manassah, J.T., Elementary mathematical and computational tools for electrical and computer engineers
using MATLAB, CRC Press LLC, Boca Raton, London, New York, Washington, 2001, ISBN 0-8493-1080-6.
5. Pao, Y.C., Interactive Methods and Programs with FORTRAN, QuickBASIC, MATLAB, and Mathematica, CRC
Press LLC, Boca Raton, London, New York, Washington, 2001, ISBN 0-8493-1080-6.
1.2 Introducere in Matlab (ferestre, meniuri etc.)
Linia de meniu
Toolbar
Current Folder schimbarea directorului curent
Ferestre
Current Folder
Command Window
Workspace
Command History
1.3 Linia de comanda in fereastra de comenzi
Prompter-ul liniei de comanda:
>>

Comenzi Matlab in modul interactiv


1.4 Afiarea informaiilor de tip help din linia de comanda si din meniu
Comanda help afieaz subiecte (topic-uri) de tip help
>>help

Informaii despre comanda help


>>help help

Informaii operatori si caractere speciale


>>help /

Comanda more permite paginarea ieirii pe ecran derularea efectului unei comenzi, ecran cu ecran (in cazul in
care acesta depete coninutul unui ecran).
Enter avanseaz linie cu linie
Space avanseaz ecran cu ecran
q nceteaz afiarea articolului curent
>>help more
>>more on
>>help
>>more(20)
>>help
>>more off

1|Page

Conf.dr.ing. Ovidiu-Aurelian Detean Programare si limbaje II

Laborator 1. Introducere in Matlab

Se va alege un subiect din lista de subiecte rezultate in urma rulrii comenzii help. Ex.
>>help
>>help
>>help
>>help

general
ops
lang
graphics

%
%
%
%

comenzi generale
operatori si caractere speciale
structuri ale limbajului de programare
comenzi de manipulare grafica

Din meniu:
Help -> Product Help
Function Browser
Using the Desktop
Using the Command Window
Web Resources
Comanda doc help in mod grafic (documentaie in format html, in fereastra help)
>>doc
>>help doc
>>doc doc

% efect identic cu Product help

1.5 Programe demonstrative


>>help demo
>>doc demo
>>demo

% efect similar: Help -> Demos

Se vor studia la alegere trei programe sau filme demonstrative din fereastra Demo.
1.6 Matlab ca si calculator (calcul de expresii de diferite tipuri)
Se vor studia operatorii aritmetici de baza:
+ adunare
- scdere
* nmulire
/ mprire
^ ridicare la putere
n conjuncie cu parantezele ().
Prioritatea operatorilor:
() , ^, *, /, +, Exemplu:
Sa se calculeze valoarea expresiilor:
a. 15,23 +

3(23 17 + 25,5)

b.
c.
d.
e.
f.

105 22
16 25,3

56
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 101

101101 + 357357 + 4 101101 + 357357


1
1+
1
1+
1
1+
1 + 101

Raspuns: 1.6599
Raspuns: 703.1163
Raspuns: 1.5024

Rezolvare:
a.
>> 15.23+(105-22)/(16*25.3)

2|Page

Conf.dr.ing. Ovidiu-Aurelian Detean Programare si limbaje II

Laborator 1. Introducere in Matlab

ans =
15.4350

b.
>> (3*(23-17+25.5))^(1/2)
ans =
9.7211

c.
>> 56^(1/3)
ans =
3.8259

d., e., f. tema individuala; se vor confrunta rezultatele.


1.7 Numere si formate
Tipuri de numere recunoscute de Matlab:
ntregi:
1157, -235
reale:
-12.5, 3.1415
complexe:
2.75-3.254i
infinit:
Inf
Not a Number, 0/0:
NaN
>>help inf
>>help nan

Comanda format
>>doc format

Sintaxa comenzii format:


format
format type
format('type')
Tipuri de format:
short
long
short e
long e
short g
long g
short eng
long eng
+
bank
hex
rat
compact
loose
Se vor testa toate tipurile de format.
1.8 Variabile
Variabila ans cel mai recent rspuns (answer); variabila creata automat, avnd valoarea ultimei expresii care nu
a fost atribuita altei variabile.
>>help ans
>>ans

Nume de variabile: orice combinaie de litere, cifre si caracterul _ (underscore), ncepnd cu o litera.
Se recomanda evitarea redefinirii variabilelor predefinite (ex. pi, eps, i, j).
3|Page

Conf.dr.ing. Ovidiu-Aurelian Detean Programare si limbaje II

Laborator 1. Introducere in Matlab

>>help pi
>> help eps
>> help i
>> help j
>>pi
>>eps
>>i
>>j

Iniializarea unei variabile (atribuire)


>>a=15.23+(105-22)/(16*25.3)
>>b=(3*(23-17+25.5))^(1/2)
>>c=56^(1/3)

Afiarea valorii unei variabile


>>a
>>b
>>c

Calculul valorilor unor expresii


>>a+b+c
>>5*a-2*b/c

1.9 Suprimarea afirii rezultatului


Cnd nu se dorete afiarea unui rezultat, se folosete caracterul (;) ca terminator al unei instruciuni de atribuire.
>>x=2.22; y=10.5^(1/2), z=101^3
y =
3.2404
z =
1030301

Rezolvare exercitii 1.6:


d.
>> (1+(1+(1+(1+(1+101)^(1/2))^(1/2))^(1/2))^(1/2))^(1/2)
ans =
1.6599

e.
f.
>> 1+1/(1+1/(1+1/(1+101)))
ans =
1.5024

4|Page