Sunteți pe pagina 1din 10
11:46 AM
11:46 AM
STADIUL ACTUAL ȘI PERSPECTIVE PRIVIND DEFINIREA ȘI IMPLEMENTAREA CLĂDIRILOR CU CONSUM DE ENERGIE APROAPE ZERO
STADIUL ACTUAL ȘI PERSPECTIVE PRIVIND
DEFINIREA ȘI IMPLEMENTAREA CLĂDIRILOR
CU CONSUM DE ENERGIE APROAPE ZERO
(nZEB) ÎN ROMANIA
CU CONSUM DE ENERGIE APROAPE ZERO (nZEB) ÎN ROMANIA Dr. ing. Horia Petran Dr. ing. Bogdan
CU CONSUM DE ENERGIE APROAPE ZERO (nZEB) ÎN ROMANIA Dr. ing. Horia Petran Dr. ing. Bogdan

Dr. ing. Horia Petran Dr. ing. Bogdan Atanasiu

ÎN ROMANIA Dr. ing. Horia Petran Dr. ing. Bogdan Atanasiu Dr. ing. Horia Petran INCD URBAN-INCERC

Dr. ing. Horia Petran

INCD URBAN-INCERC Sucursala INCERC Bucureşti Centrul de Performanță Energetică a Clădirilor

hp@incerc2004.ro

Dr. ing. Bogdan Atanasiu

BUILDING PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE

Bogdan.Atanasiu@bpie.eu

INCD URBAN-INCERC – Sucursala INCERC Bucureşti BUILDING PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE

1
1
11:46 AM
11:46 AM

pentru o definire practică și sustenabilă a nZEB

Trias energetica Definiție EPBD și strategie mediu Reducere / limitare necesar de energie prin eficientizare
Trias energetica
Definiție EPBD și
strategie mediu
Reducere / limitare
necesar de energie
prin eficientizare
energetică
‘performanță
energetică foarte
ridicată’
‘necesar de energie
foarte scăzut’
ridicată’ ‘necesar de energie foarte scăzut’ Utilizare surse regenerabile de energie Utilizare

Utilizare surse

regenerabile de

energie

scăzut’ Utilizare surse regenerabile de energie Utilizare combustibili fosili cât mai puțin și cât mai

Utilizare combustibili fosili cât mai puțin și cât mai eficient

SRE ‘într-o foarte mare măsură, produsă la fața locului sau în apropiere’ Strategia energie- mediu
SRE ‘într-o foarte
mare măsură,
produsă la fața
locului sau în
apropiere’
Strategia energie-
mediu 2050:
nZEB ~ aproape zero
emisii CO 2

Definire nZEB (studii BPIE):

Principii nZEB

Definire națională nZEB

Cerințe minime de performanță energetică (energie primară) (< x kWh/m²/an) Contribuție minimă SRE–
Cerințe minime de
performanță
energetică
(energie primară)
(< x kWh/m²/an)
Contribuție
minimă SRE–
încălzire/răcire
(incl. cerință RESD)
(> y % EP)
încălzire/răcire (incl. cerință RESD) (> y % EP) Contur clar de bilanţ energetic al cladirii pentru
Contur clar de bilanţ energetic al cladirii pentru necesarul de energie
Contur clar de
bilanţ energetic
al cladirii pentru
necesarul de
energie
bilanţ energetic al cladirii pentru necesarul de energie Contur clar de bilanţ energetic al cladirii pentru

Contur clar de bilanţ energetic al cladirii pentru contribuţia SRE

de bilanţ energetic al cladirii pentru contribuţia SRE Contur clar de bilanţ energetic al cladirii pentru
Contur clar de bilanţ energetic al cladirii pentru EP și emisiile de CO 2 asociate
Contur clar de
bilanţ energetic
al cladirii pentru
EP și emisiile de
CO 2 asociate
Cerințe minime
pentru emisii CO 2
din consum de
energie
(< z kg/m²/an)

Dr. ing. Horia Petran Dr. ing. Bogdan Atanasiu

INCD URBAN-INCERC – Sucursala INCERC Bucureşti BUILDING PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE

2
2
11:46 AM
11:46 AM
PRINCIPII DE IMPLEMENTARE nZEB ÎN EUROPA
PRINCIPII DE IMPLEMENTARE nZEB
ÎN EUROPA

Provocări:

Politici UE:

Impactul UE 2050 privind reducerea CO 2 asupra definiției nZEB?

Convergența nZEB - metodologie de cost optim (EPBD)?

Nivel tehnic:

Clădire cu emisii de CO 2 sau cu consum de energie aproape zero?

Diferenţe spațio-temporale ale energiei din surse regenerabile?

Echilibru între măsurile EE şi utilizarea SRE?

Influența configurației clădirii și a climatului?

Definiție nZEB flexibilă şi care să permită îmbunătățiri viitoare?

şi care să permit ă î mbun ătăț iri viitoare? – Dincolo de EPBD: • Extindere

Dincolo de EPBD:

Extindere la grup de clădiri nZEB?

Includere consum de energie pentru aparate de uz casnic?

Includere necesar de energie pe întreg ciclul de viaţă al clădirii?

Principii:

Contur clar pentru bilanțul energetic al cladirii,

Metodologie corectă de evaluare

(necesar energie, emisii, contribuție SRE).

Niveluri admisibile (domeniu):

Consum de energie finală și primară ,

Emisii CO 2 ,

Contribuție SRE la necesarul clădirii.

Impact:

Contribuția energiei din surse regenerabile între 50% şi 90%,

Emisii de CO 2 sub 3 kg CO2/(m 2 an)

www.bpie.eu/pub_principles_for_n_zeb.html

Dr. ing. Horia Petran Dr. ing. Bogdan Atanasiu

INCD URBAN-INCERC – Sucursala INCERC Bucureşti BUILDING PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE

3
3
11:46 AM
11:46 AM
Practici actuale din domeniul construcţiilor Situaţia economică Politici existente Simulare opţiuni tehnologice de
Practici actuale din
domeniul construcţiilor
Situaţia economică
Politici existente
Simulare opţiuni tehnologice de îmbunătăţire PEC:
Clădiri de locuit individuale
Clădiri de
Analiză
Clădiri de locuit colective
referință
tehnică
Clădiri de birouri
Analiză implicaţii finaciare şi economice
Soluţii optimizate ţinând seama de
condiţiile specifice naţionale
Definiție nZEB
Plan de acțiuni nZEB (ambitios  fezabil)

Dr. ing. Horia Petran Dr. ing. Bogdan Atanasiu

www.bpie.eu/low_energy_buildings_east_eu.html

INCD URBAN-INCERC – Sucursala INCERC Bucureşti BUILDING PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE

4
4
11:46 AM
11:46 AM
11:46 AM Parametru Clădire individuală Clădire colectivă   Clădire de birouri Niveluri

Parametru

Clădire individuală

Clădire colectivă

 

Clădire de birouri

Niveluri condiționate

2

6

3

+ 2 parțial

Arie utilă

99,7 m²

2 870 m²

2

817 m²

Înălțimea încăperii

2,5 m

2,73 m

3,30 m

U

– Pereți

0,56 W/(m²K)

0,6 W/(m²K)

0,61 W/(m²K)

U

– Acoperiș/Terasă

0.35 W/(m²K)

0,24 W/(m²K)

0,33 W/(m²K)

U

– Planșeu inferior

0,52 W/(m²K)

0,60 W/(m²K)

0,64 W/(m²K)

U

– Fereastra; procent ramă

1,30 W/(m²K); 30%

1,30 W/(m²K); 30%

1,30 W/(m²K); 15%

Raport de vitrare

12% (fațada N nevitrată)

23%

55% (fațada de est nevitrată)

Etanșeitate

Moderat

Moderat

Moderat

Sisteme de încălzire și acm

Cazan cu combustibil gazos Eficiență gen. înc./acm: 0,90

Cazan cu combustibil gazos, Eficiență gen. înc./acm: 0,90

Cazan cu combustibil gazos, ventilo-convectoare Eficiență gen. înc./acm: 0,90

Sistem de ventilare

Ventilare naturală/ aerisire (0.5 1/h)

Ventilare naturală/ aerisire (0.5 1/h)

Ventilare mecanică

(0,46

2,72 1/h, pe zone)

Rată ventilare (6 am - 6 pm)

-

-

Spații de birouri: 1,36 1/h Săli de conferință: 2,72 1/h Alte săli: 0,46 1/h

Sisteme de răcire

Sistem tip Split (26°C), SEER: 2.75

Sistem tip Split (26°C), SEER: 2.75

Centrală de climatizare, ventilo- convectoare, (26°C), SEER: 2.7

Aporturi interne

5 W/m²

5 W/m²

3.5 W/m²

Consum max. en. primară

Nu se aplică

Nu se aplică

Nu se aplică

Dr. ing. Horia Petran Dr. ing. Bogdan Atanasiu

INCD URBAN-INCERC – Sucursala INCERC Bucureşti BUILDING PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE

5
5
11:46 AM
11:46 AM
11:46 AM Var Clădire de locuit individuală Clădire de locuit colectivă Clădire de birouri V0

Var

Clădire de locuit individuală

Clădire de locuit colectivă

Clădire de birouri

V0

Referință

Referință

Referință

V1

Anvelopa clădirii îmbunătățită

Anvelopa clădirii îmbunătățită

Ventilare mecanică cu recuperare a căldurii

V2

Anvelopa clădirii îmbunătățită

Ventilare mecanică cu recuperare a

Vent. mec. cu rec. căld. + anvelopă îmbunătățită + umbrire exterioară

+

Captatoare solare

căldurii

V3

Anvelopa clădirii îmbunătățită

Anvelopa clădirii îmbunătățită + Vent.

Vent. mec. cu rec. căld. + anvelopă îmbunătățită + umbrire exterioară + raport

de vitrare redus

+

Vent. mec. cu rec. căld.

mec. cu rec. căld.

V4

Standard pentru casa pasivă

Anvelopă îmbunătățită + Vent. mec. cu rec. căld. + captatoare solare

Vent. mec. cu rec. căld. + anvelopă îmbunătățită + umbrire exterioară + raport de vitrare redus + reglare automată iluminat

V5

Standard pentru casa pasivă

-

Vent. mec. cu rec. căld. + anvelopă îmbunătățită + umbrire ext. + raport de vitrare redus + reglare automată iluminat + climatizare îmbunătățită (activare în beton)

+

captatoare solare

S1

Cazan cu biomasă (pelete)

Cazan cu biomasă (pelete)

Centrală cu pompă de căldură aer-apă

S2

Pompă de căldură aer-apă

Pompă de căldură aer-apă

Centrală cu pompă de căldură sol-apă

S3

PC sursă geotermală (circ. închis)

PC sursă geotermală (circ. închis)

Centrală termică cu cazan pe biomasă (pelete)

S4

Cazan în condensare

Cazan în condensare

CT cu cazan pe gaz, în condensare

   

Alimentare cu căldură în sistem

 

S5

-

centralizat

Alimentare cu căldură în sistem centralizat

Compensare emisii CO 2 prin introducerea unui sistem PV adițional îmbunătățirea consumului de energie primară

SOLUȚII (variante ANALIZATE pentru nZEB)
SOLUȚII
(variante ANALIZATE
pentru nZEB)

Dr. ing. Horia Petran Dr. ing. Bogdan Atanasiu

INCD URBAN-INCERC – Sucursala INCERC Bucureşti BUILDING PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE

6
6
11:46 AM
11:46 AM
Sinteză variante de optimizare a costurilor
Sinteză variante de optimizare a costurilor

Categoria

clădirii

Variantă

 

Descriere

Sistem de încălzire

Costuri adiționale anuale (an de referință

Costuri adiționale anuale raportate la prețul actual mediu

 

2010)

de referință

 

[€/m²an]

[%]

 

individuală

V3a

 

Anvelopa clădirii îmbunătățită + ventilare mecanică cu recuperare a căldurii

Pompă de căldură

3,6

4,4%

Clădire

aer

V3c

Cazan pe biomasă

9,5

11,7%

V4a

 

Standard de casă pasivă

Pompă de căldură aer

5,3

6,5%

 

V1c

 

Anvelopa clădirii îmbunătățită

Cazan pe biomasă

1,8

2,8%

Clădire

colctivă

V2c

Ventilare mecanică cu recuperare a căldurii

Cazan pe biomasă

3,5

5,5%

V4b

 

Anvelopa clădirii îmbunătățită + ventilare mecanică cu recuperare a căldurii + captatoare solare

Pompă de căldură sol

7,1

11,2%

 

V4c

Ventilare mecanică cu recuperare a căldurii

Cazan pe biomasă

3,1

5,0%

Clădire de birouri

V4e

+

umbrire exterioară + raport de vitare redus + control automat al iluminatului

Sistem de încălzire centraliz.

0,3

0,5%

 

Ventilare mecanică cu recuperare a căldurii

     

+

umbrire exterioară + reducerea contribuţiei

V5c

geamurilor + reglare automată iluminat +

Cazan pe biomasă

7,7

12,3%

climatizare îmbunătățită (sistem eficient de activare de temperatură ridicată în beton)

Dr. ing. Horia Petran Dr. ing. Bogdan Atanasiu

INCD URBAN-INCERC – Sucursala INCERC Bucureşti BUILDING PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE

7
7
11:46 AM
11:46 AM
Definiții nZEB propuse pentru România
Definiții
nZEB
propuse
pentru
România
     

Anul

Categoria clădirii

Cerințe minime

2016

2019

2020

 

Energie primară [kWh/m²/an]

100

 

30-50

Clădiri individuale

Pondere regnerabile [%]

> 20

 

> 40

Emisii CO 2 [kgCO 2 /m²/an]

< 10

 

< 3-7

 

Energie primară [kWh/m²/an]

70

 

30-50

Clădiri colective

 

Pondere regnerabile [%]

> 20

 

> 40

 

Emisii CO 2 [kgCO 2 /m²/an]

< 10

 

< 3-7

 

Energie primară [kWh/m²/an]

100

 

40-60

Clădiri de birouri

 

Pondere regnerabile [%]

> 20

 

> 40

 

Emisii CO 2 [kgCO 2 /m²/an]

< 13

 

< 5-8

 

Energie primară [kWh/m²/an]

100

40-60

 

Clădiri

ale

administrației

Pondere regnerabile [%]

>

20

> 50

 

publice

Emisii CO 2 [kgCO 2 /m²/an]

< 13

< 5

 

Limitele sugerate sunt ambiţioase, dar accesibile (costuri adiţionale specifice sub 5 Euro/m²/an)

Potenţial de optimizare a geometriei clădirilor, de reducere a preţurilor tehnologiilor (implicit la costuri mai scăzute pentru construcţia de case eficiente), de scădere sensibilă a dobânzilor bancare până în 2020 (actual 8%/an), de implementare politici suport de subvenţionare a dobânzii.

3 kg CO 2 /m²/an prag de emisii de CO 2 impus de Uniunea Europeană în vederea atingerii ţintelor de decarbonizare UE 2050

EPBD (Art. 9, paragraf 3b) statele membre trebuie să furnizeze pâna în 2015 obiective intermediare pentru cresterea performanței energetice a clădirilor care să pregatească trecerea graduală la nZEB

Dr. ing. Horia Petran Dr. ing. Bogdan Atanasiu

INCD URBAN-INCERC – Sucursala INCERC Bucureşti BUILDING PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE

8
8
11:46 AM
11:46 AM

Propunere de Foaie de Parcurs pentru implementarea nZEB 2020

Procesul de elaborarea a politicilor pentru clădiri

• Strategie și planificare, jaloane, monitorizare și evaluare, consultare publică

Reglementări tehnice

• Îmbunătățire graduală pentru atingerea țintelor asumate

Certificarea perfomanţei energetice

• Adaptare pentru asigurarea vizibilității nZEB (ex. subclase A)

• Sistem de control CPE și Bază de Date Națională

Punere în aplicare și îndeplinire

• Sistem strict de punere în aplicare și de verificare a îndeplinirii cerințelor de performanță energetică

 

• Scheme de sprijin flexibile (în special pentru SRE)

Politici energie/mediu

• Integrare mai bună a clădirilor în sisteme de centralizate și politici comunitare (minimizarea costurilor)

• Sprijin pentru întreg lanțul de furnizare în construcții (maximizarea beneficiilor economice)

• Condiții mai stricte pentru clădiri în achiziții (sectorul public)

• Eliminarea barierelor de piață

Capacitate administrativă

• Întărirea responsabilităților. Puncte (centre) de informare

specializate

Calificarea forţei de muncă

Programe de pentru învățământul inițial și pe întreaga durată a vieții, scheme de calificare a forței de muncă în construcții. Îmbunătățirea practicii actuale de proiectare și execuție

Informare şi conştientizare

• Campanii continue şi vizibile, ghiduri şi recomandări

• Sprijinirea campionilor de pe piaţă pentru promovarea nZEB

Proiecte demonstrative

• Proiecte demonstrative nZEB pentru toate categ. de clădiri

Cercetare-dezvoltare

• Susţinerea activităţilor de CD tehnologică pentru clădiri

Cerințele privind nZEB trebuie să fie implementate gradual până în 2020

Planificare instrumente de implementare monitorizare, control

Dr. ing. Horia Petran Dr. ing. Bogdan Atanasiu

INCD URBAN-INCERC – Sucursala INCERC Bucureşti BUILDING PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE

9
9
11:46 AM
11:46 AM
(în loc de) CONCLUZII
(în loc de) CONCLUZII

Problema nZEB trebuie adoptată global

legislativ, tehnic şi economic (nu exclusiv la nivel de rezolvări singulare de clădiri demonstrative) şi în concordanţă cu ţintele 20/20/20

demonstrative) şi în concordanţă cu ţintele 20/20/20  Includerea rezolvărilor de tip zonal – amenajarea

Includerea rezolvărilor de tip zonal amenajarea teritoriului

Trebuie adoptată o schemă clară de definire şi de certificare a nZEB

Lansarea şi finanţarea unor cercetări interdisciplinare – arhitectură, sisteme şi tehnologii sisteme de anvelope inteligente

Determinarea coeficienţilor regionali şi naţionali de corecţie a PEC la nivel de surse de energie (conversie în energie primară)

Se impune elaborarea unor proiecte tip de clădiri nZEB noi

Proiectarea, realizarea şi testarea demonstrativă a anvelopelor ataşate şi a

sistemelor de management energetic adecvate pe tipuri de clădiri existente

România nu trebuie să se bazeze pe “importareade proiecte de clădiri nZEB !

Formarea specialiștilor la toate nivelurile: arhitecți, proiectanți, experți, auditori energetici (cursurilor formative – proiectare computerizată nZEB), executanți

Formarea forţei de muncă EE şi utilizare SRE în clădiri (www.iee-robust.ro)

Dr. ing. Horia Petran Dr. ing. Bogdan Atanasiu

INCD URBAN-INCERC – Sucursala INCERC Bucureşti BUILDING PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE

10
10