Sunteți pe pagina 1din 7

INSPECTORATUL COLAR JUDE EAN CONSTAN A

Unitatea colar

COLAR JUDE EAN CONSTAN A Unitatea colar Institu ia de Înv mânt Carnet de coresponden
COLAR JUDE EAN CONSTAN A Unitatea colar Institu ia de Înv mânt Carnet de coresponden

Institu ia de Înv mânt

Carnet de coresponden diriginte - p rin i

An colar Numele elevului Prenumele elevului Clasa

Acest carnet de coresponden va fi completat de diriginte i vizat în permanen de p rin i.

1

DATELE ELEVULUI

Numele i prenumele Data i locul na terii Adresa Men iuni medicale

RESPONSABIL / TUTORE LEGAL

Nume

Adres

Telefon

Tata Loc de munc Mama / Loc de munc Fra i / surori Vârsta Medic de familie

/

Elevul i reprezentantul legal au luat la cuno tin prevederile regulamentului de ordine interioar .

Semn tura elevului

Semn tura reprezentantului legal

2

/

DATE PRIVIND CONDUCEREA UNIT II DE ÎNV MÂNT

Director Director adjunct Consilier educativ Secretariat Medic colar Psiholog

Unitatea colar

Adresa

Date de contact

3

3 PROFESORI Nume i prenume Disciplin Nume i prenume Disciplin
3
PROFESORI
Nume i prenume
Disciplin
Nume i prenume
Disciplin

Profesor diriginte

4

Telefon

COMUNICARE CU P RIN II

Data Subiectul (tema discu iei i m suri) Semn tura profesorului / p rintelui
Data
Subiectul (tema discu iei i m suri)
Semn tura
profesorului
/ p rintelui

5

SCUTIRI / ÎNVOIRI ADRESATE DE P RIN I COLII

V solicit m ca elevul participe la ora de

Motivul :

 

din

clasa

s nu

 

,

în data de

V solicit m ca elevul participe la ora de

Motivul :

 

din

clasa

s

nu

,

în data de

 

V solicit m ca elevul participe la ora de

Motivul :

 

din

clasa

s nu

 

,

în data de

V solicit m ca elevul participe la ora de

Motivul :

 

din

clasa

s nu

,

în data de

 

6

COMUNICARE CU P RIN II

Data Subiectul (tema discu iei i m suri) Semn tura profesorului / p rintelui
Data
Subiectul (tema discu iei i m suri)
Semn tura
profesorului
/ p rintelui

7

NOTE / CALIFICATIVE

SEMESTRUL I

Disciplina Note/Calificative Teza Medie Semn tura p rintelui
Disciplina
Note/Calificative
Teza
Medie
Semn tura
p
rintelui

8

NOTE / CALIFICATIVE

SEMESTRUL II

Disciplina Note/Calificative Teza Medie Semn tura p rintelui
Disciplina
Note/Calificative
Teza
Medie
Semn tura
p
rintelui

9

CERERI DIN PARTEA COLII C TRE P RIN I PRIVIND ÎNTÂLNIRI PUNCTUALE

 

Cerere

R spunsul familiei

Domnul/Doamna

Ne putem întâlni pe data de sau

Func

ia

Dore te s v întâlni i pe data de

 

Data i semn tura

Semn tura

 

Cerere

R spunsul familiei

Domnul/Doamna

Ne putem întâlni pe data de sau

Func

ia

Dore te s v întâlni i pe data de

 

Data i semn tura

Semn tura

 

Cerere

R spunsul familiei

Domnul/Doamna

Ne putem întâlni pe data de sau

Func

ia

Dore te s v întâlni i pe data de

 

Data i semn tura

Semn tura

10

SANC IUNI / OBSERVA II PRIVIND COMPORTAMENTUL ELEVULUI

Data Tipul sanc iunii / observa iei Motivul

Semn tura profesorului

Semn tura p rintelui

Data Tipul sanc iunii/ observa iei Motivul

Semn tura profesorului

Semn tura p rintelui

Data Tipul sanc iunii/ observa iei Motivul

Semn tura profesorului

Semn tura p rintelui

Data sanc iunii Tipul sanc iunii / observa iei Motivul

Semn tura profesorului

Semn tura p rintelui

11

ÎNTÂRZIERI / ABSEN E

Semn tura Data Ora Motivul întârzierii / absen ei Semn tura profesorului p rin ilor
Semn tura
Data
Ora
Motivul
întârzierii / absen ei
Semn tura
profesorului
p
rin ilor

12

APRECIERI ÎN URMA VIZITELOR LA DOMICILIU

Condi ii de via

foarte bune

bune

corespunz toare

necorespunz toare

Comportamentul elevului în familie

respect

ata ament

docilitate

dependen / independen

Alte observa ii privind familia elevului

13